Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.12.03, godz. 05:55
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

30/11/20 21:30 BETACOM: BETACOM formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
06/11/20 21:05 BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy
21:01 BETACOM: Powołanie dotychczasowego członka Zarządu na stanowisko wiceprezesa Zarządu Betacom SA
20:55 BETACOM: Powołanie członka Zarządu Betacom SA
29/10/20 08:34 BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy
01/09/20 19:25 BETACOM: Powołanie członka Zarządu Betacom SA
19:21 BETACOM: Powołanie członka Rady Nadzorczej Betacom SA
19:13 BETACOM: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Betacom S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku
19:06 BETACOM: Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku
27/08/20 16:45 BETACOM: Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektu uchwały oraz kandydatury na członka Rady Nadzorczej Betacom SA
24/08/20 20:06 BETACOM: Pismo akcjonariusza w sprawie kandydata na członka Rady Nadzorczej Betacom SA
20/08/20 16:04 BETACOM: Zawiadomienie o podpisaniu porozumienia akcjonariuszy
31/07/20 19:24 BETACOM: BETACOM formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
19:16 BETACOM: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.
19:07 BETACOM: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
19/06/20 19:19 BETACOM: BETACOM formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
12/05/20 21:05 BETACOM: Otrzymanie subwencji finansowej PFR przez Betacom SA
08/05/20 18:53 BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy
18:42 BETACOM: Potencjalny wpływ COVID - 19 na działalność Betacom SA
28/02/20 21:00 BETACOM: BETACOM formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
30/01/20 17:40 BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy
14/01/20 13:19 BETACOM: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020r.
10/12/19 16:57 BETACOM: Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/12/19 16:38 BETACOM: BETACOM formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
16:33 BETACOM: Korekta raportu okresowego za półrocze roku obrotowego Spółki
29/11/19 17:45 BETACOM: BETACOM formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
29/10/19 16:32 BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy
04/09/19 17:51  brak uprawnień Betacom wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję
17:45 BETACOM: Wypłata dywidendy Betacom SA
17:42 BETACOM: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 września 2019 r.
« następne poprzednie »