Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 02:44
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

27/11/20 17:53 BEDZIN: BEDZIN formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
17:41 BEDZIN: BEDZIN formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/11/20 12:57 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
23/11/20 14:08 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
17/11/20 14:43 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
16/11/20 16:16 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
10/11/20 11:03 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
06/11/20 10:24 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
03/11/20 16:29 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
28/10/20 13:53 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
19/10/20 16:01 BEDZIN: Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - pośrednie nabycie akcji Spółki
13/10/20 16:40 BEDZIN: Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
16:34 BEDZIN: Informacja o wpłynięciu korekty zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
12/10/20 16:00 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
15:55 BEDZIN: Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów.
07/10/20 14:29 BEDZIN: BEDZIN formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
14:05 BEDZIN: Korekta skonsolidowanego raportu śródrocznego za I półrocze 2020 r. - PS 2020
02/10/20 10:55 BEDZIN: Nowy skład Rady Nadzorczej spółki po zarządzeniu głosowania oddzielnymi grupami - uzupełnienie informacji
30/09/20 20:06 BEDZIN: BEDZIN formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
19:43 BEDZIN: BEDZIN formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
08/09/20 15:42 BEDZIN: Nowy skład Rady Nadzorczej spółki po zarządzeniu głosowania oddzielnymi grupami.
13:51 BEDZIN: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 07.09.2020 r.
13:49 BEDZIN: Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 07.09.2020 r., informacja o zgłoszonym sprzeciwie akcjonariusza.
04/09/20 16:46 BEDZIN: Rezygnacja Pana Wojciecha Sobczaka z funkcji członka w Radzie Nadzorczej spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A..
16:39 BEDZIN: Kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.Uzupełnienie treści projektów uchwał dotyczących pkt. 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
19/08/20 10:00 BEDZIN: Korekta raportu bieżącego nr 24/2020 zawierającego informację dotyczącą umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 7 września 2020 r. na żądanie Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych
18/08/20 14:41 BEDZIN: Umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 7 września 2020 r. na żądanie Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie nowego porządku obrad ze wskazaniem nowych punktów oraz treścią projektów uchwał.
17/08/20 15:29 BEDZIN: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów.
13/08/20 15:59 BEDZIN: Uzupełnienie Raportu Rocznego i skonsolidowanego Raportu Rocznego o wymagane oświadczenia i opinie Rady Nadzorczej.
15:34 BEDZIN: Rezygnacja Pana Mirosława Leń z funkcji członka w Radzie Nadzorczej spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A..
« następne poprzednie »