Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.26, godz. 11:30
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

03/02/20 16:54 AWBUD: Rejestracja przez Sąd zmiany firmy Emitenta i innych zmian w Statucie Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
30/01/20 16:20 AWBUD: Zawarcie porozumień w sprawie przeniesienia praw i przejęcia zobowiązań z umów o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
29/01/20 14:55 AWBUD: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
21/01/20 21:09  brak uprawnień AEREF V PL Investment ma przedwstępną umowę nabycia 98,04 proc. akcji Murapolu
20:47 AWBUD: Powzięcie przez Spółkę informacji o zawarciu warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki Murapol S.A.
17:48 AWBUD: Zmiany w funkcjach pełnionych w Radzie Nadzorczej Emitenta
16/01/20 19:57 AWBUD: Rezygnacja z pełnienia funkcji w ramach oddelegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu
17:26 AWBUD: Otrzymanie raportu z analizy danych finansowych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r.
11/12/19 18:53  brak uprawnień Do UOKiK zgłoszono zamiar przejęcia akcji Murapolu przez AEREF V PL Investment
18:02 AWBUD: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej powzięcia przez Spółkę informacji o fakcie prowadzenia negocjacji mających na celu zmianę pośredniej kontroli nad Spółką oraz powzięcie informacji o złożeniu zgłoszenia zamiaru koncentracji do UOKiK
09/12/19 22:11 AWBUD: Zawarcie aneksów do umów o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
05/12/19 21:55 AWBUD: Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
03/12/19 19:41 AWBUD: Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
29/11/19 23:59 AWBUD: AWBUD formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19:53 AWBUD: Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
19:40 AWBUD: Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
25/11/19 18:37 AWBUD: Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
04/11/19 22:19 AWBUD: Informacja dotycząca zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki
22:01  brak uprawnień Paweł Tamborski nowym prezesem Awbudu
21:34 AWBUD: Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Emitenta
25/10/19 22:48  brak uprawnień Aneta Bińkiewicz zrezygowała z funkcji prezesa Awbudu
21:50 AWBUD: Zmiany w Zarządzie Emitenta
21:43 AWBUD: Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
21:00 AWBUD: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A. w dniu 25 października 2019 r.
20:49 AWBUD: Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 25.10.2019 r.
22/10/19 13:38 AWBUD: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta
18/10/19 15:42 AWBUD: Przyjęcie regulaminu rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących Spółki
17/10/19 19:43 AWBUD: Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
04/10/19 20:41 AWBUD: Zmiany w Zarządzie Emitenta
30/09/19 21:58 AWBUD: AWBUD formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
« następne poprzednie »