Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.01.28, godz. 07:55
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

20/01/20 08:16  brak uprawnień Na terenie części Polski występuje intensywna susza atmosferyczna i rolnicza - Wody Polskie
27/12/19 14:12  brak uprawnień Atende sprzeda STGE pozostałe udziały w Sputnik Software za 16,2 mln zł
10/12/19 16:54 ATM: Informacje o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
29/11/19 17:55 ATMGRUPA: ATMGRUPA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/19 07:37 ATM: ATM formularz raportu kwartalnego
15/11/19 14:44  brak uprawnień Atende liczy na zbliżone rdr wyniki w czwartym kwartale
13/11/19 16:03 ATM: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku
08/11/19 12:28 ATMGRUPA: Dokonanie zapłaty zaległości podatkowej za 2014 rok
16/10/19 16:59 ATMGRUPA: Złożenie odwołania od decyzji Naczelnika DUCS określającej zobowiązanie podatkowe Emitenta za 2014 rok
02/10/19 17:42  brak uprawnień UCS określił zobowiązanie podatkowe ATM Grupa za '14 na 5,8 mln zł
17:06 ATMGRUPA: Otrzymanie decyzji od Naczelnika DUCS określające zobowiązanie podatkowe Emitenta za 2014 r.
30/09/19 20:31 ATMGRUPA: ATMGRUPA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19:50 ATM: Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
12:27 ATM: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A
26/09/19 19:04 ATMGRUPA: Informacja o wpływie wartości aktywów netto jednostki stowarzyszonej na wyniki Emitenta
24/09/19 14:30  brak uprawnień Zniesienie limitu 30-krotności składek uderzy w rentowność branży IT (analiza)
13/09/19 15:10  brak uprawnień Atende liczy w czwartym kwartale na telekomunikację, media i finanse
12/09/19 14:20  brak uprawnień Giełdowe firmy IT zwiększają przychody z usług chmurowych (analiza)
02/09/19 22:10 ATM: ATM formularz raportu półrocznego
08/08/19 16:58 ATM: Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
26/07/19 16:24 ATM: Wybór biegłego rewidenta
10/07/19 11:22 ATMGRUPA: Postanowienie o przekształceniu zakończonej kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe
01/07/19 15:32 ATM: Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
12:33 ATM: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A
28/06/19 17:59 ATMGRUPA: Zwiększenie liczby głosów na WZA powyżej 10%
12:56 ATM: Powołanie Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji
12:53 ATM: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
12:44 ATM: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
13/06/19 12:58 ATM: Rozwiązanie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych za porozumieniem stron
10:11 ATM: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
« następne poprzednie »