Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.18, godz. 05:10
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

13/09/19 15:10  brak uprawnień Atende liczy w czwartym kwartale na telekomunikację, media i finanse
12/09/19 14:20  brak uprawnień Giełdowe firmy IT zwiększają przychody z usług chmurowych (analiza)
02/09/19 22:10 ATM: ATM formularz raportu półrocznego
08/08/19 16:58 ATM: Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
26/07/19 16:24 ATM: Wybór biegłego rewidenta
10/07/19 11:22 ATMGRUPA: Postanowienie o przekształceniu zakończonej kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe
01/07/19 15:32 ATM: Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
12:33 ATM: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A
28/06/19 17:59 ATMGRUPA: Zwiększenie liczby głosów na WZA powyżej 10%
12:56 ATM: Powołanie Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji
12:53 ATM: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
12:44 ATM: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
13/06/19 12:58 ATM: Rozwiązanie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych za porozumieniem stron
10:11 ATM: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
10/06/19 10:48 ATM: Powołanie Zarządu na okres kolejnej kadencji
05/06/19 15:26 ATM: Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
03/06/19 12:25  brak uprawnień Atende wypłaci 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za '18
31/05/19 09:58 ATM: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
30/05/19 18:56 ATMGRUPA: Uzupełnienie informacji dotyczącej kontroli celno-skarbowej
08:20 ATMGRUPA: ATMGRUPA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/19 14:34 ATMGRUPA: LIista akcjonariuszy na ZWZA odbytym w dniu 27 maja 2019 r. z liczbą głosów powyżej 5%
14:28 ATMGRUPA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 maja 2019 roku
13:40  brak uprawnień ATM Grupa wypłaci 0,23 zł dywidendy na akcję
13:24 ATMGRUPA: Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy
23/05/19 12:19 ATM: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku
21/05/19 16:32 ATMGRUPA: Informacja o stanowisku Zarządu dotyczącym wyniku kontroli w zakresie podatku dochodowego za rok 2014
20/05/19 19:54  brak uprawnień AAW rozpoczął przegląd opcji strategicznych związanych z inwestycją w ATM
19:04 ATM: Zawiadomienie od akcjonariusza większościowego o rozpoczęciu procesu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę
18:22  brak uprawnień ATM prognozuje, że w '19 zysk EBITDA wzrośnie do 58,5 mln zł
18:05 ATM: Prognoza wyników finansowych na 2019 rok
« następne poprzednie »