Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.23, godz. 06:40
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

16/09/19 14:34 ARCUS S.A.: Zawarcie z Santander Bank Polska S.A. umów dotyczących finansowania działalności
22/08/19 14:44 ARCUS S.A.: Umowa znacząca
27/06/19 15:41 ARCUS S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus SA w dniu 27.06.2019 r.
15:32 ARCUS S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Arcus SA
30/05/19 18:53 ARCUS S.A.: ARCUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14:32 ARCUS S.A.: ARCUS SA Sprawozdania Rady Nadzorczej na ZWZA.
14:09 ARCUS S.A.: Treść projektów Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
13:46 ARCUS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
28/05/19 12:16 ARCUS S.A.: Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną
14/05/19 16:08 ARCUS S.A.: Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną
26/04/19 17:10 ARCUS S.A.: ARCUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:08 ARCUS S.A.: ARCUS S.A. formularz raportu rocznego
19/04/19 13:00 ARCUS S.A.: Podpisanie planu połączenia ze spółką zależną
12/04/19 16:26 ARCUS S.A.: Informacja o wniesieniu pozwu o zapłatę przeciwko Energa-Operator S.A. z tytułu wykonania prac dodatkowych w związku z realizacją projektu AMI
09/04/19 15:48 ARCUS S.A.: Podjęcie uchwały o połączeniu ze spółką zależną
05/03/19 12:19 ARCUS S.A.: Umowa znacząca
30/01/19 11:03 ARCUS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
20/12/18 15:11 ARCUS S.A.: Nabycie udziałów
17/12/18 16:00 ARCUS S.A.: Informacja o przedłużeniu okresu ważności gwarancji zapłaty na rzecz Energa-Operator S.A. kwoty obejmującej roszczenia w związku ze sporem sądowym dotyczącym wykonania znaczącej umowy pomiędzy Emitentem i Energa-Operator S.A.
29/11/18 18:11 ARCUS S.A.: ARCUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/09/18 17:08 ARCUS S.A.: ARCUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/18 15:25 ARCUS S.A.: Zawarcie aneksu do umowy z Santander Bank Polska SA
24/09/18 16:30 ARCUS S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej.
19/09/18 14:53 ARCUS S.A.: Zawarcie przez Konsorcjum Decosft SA i Arcus SA ugody sądowej ze Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
05/07/18 15:32 ARCUS S.A.: Przyjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zmian w składzie Komitetu Audytu.
27/06/18 17:59 ARCUS S.A.: Powołanie Członków Zarządu na Kolejną Kadencję
17:51 ARCUS S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną trzyletnią kadencję
17:40 ARCUS S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Arcus SA
17:28 ARCUS S.A.: Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus SA
26/06/18 10:48 ARCUS S.A.: Umowa znacząca
« następne poprzednie »