Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.02.17, godz. 01:07
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

05/02/20 15:48 ARCUS S.A.: Nabycie udziałów w spółce zależnej
20/01/20 14:39 ARCUS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
13/12/19 12:13 ARCUS S.A.: Informacja o przedłużeniu okresu ważności gwarancji zapłaty na rzecz Energa-Operator S.A. kwoty obejmującej roszczenia w związku ze sporem sądowym dotyczącym wykonania znaczącej umowy pomiędzy Emitentem i Energa-Operator S.A.
12/12/19 14:44 ARCUS S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus SA w dniu 12.12.2019
13:27 ARCUS S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Arcus SA
29/11/19 17:11 ARCUS S.A.: ARCUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/11/19 15:27  brak uprawnień Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonanego w wyniku realizacji wezwania na sprzedaż akcji ARCUS SA
21/11/19 15:38  brak uprawnień MMR Invest nabył w wezwaniu 275.118 akcji Arcusa
15:22 ARCUS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
15:12 ARCUS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
15:05 ARCUS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
13/11/19 13:34 ARCUS S.A.: Treść projektów Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.
13:23 ARCUS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCUS S.A.
24/10/19 13:43 ARCUS S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną
23/10/19 13:04 ARCUS S.A.: Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji
15/10/19 15:22 ARCUS S.A.: STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI ARCUS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 15 października 2019 roku dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Arcus S.A ogłoszonego w dniu 30 września 2019 roku przez MMR Invest S.A. z siedzibą w Luksemburgu
02/10/19 15:28  brak uprawnień MMR Invest koryguje terminy zapisów w wezwaniu na Arcus
15:17  brak uprawnień Korekta wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ARCUS S.A.
30/09/19 17:59  brak uprawnień MMR Invest wzywa do sprzedaży 2.520.000 akcji spółki Arcus po 2,34 zł/sztuka - DM BOŚ
17:53  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ARCUS SA
27/09/19 17:11 ARCUS S.A.: ARCUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/09/19 14:34 ARCUS S.A.: Zawarcie z Santander Bank Polska S.A. umów dotyczących finansowania działalności
22/08/19 14:44 ARCUS S.A.: Umowa znacząca
27/06/19 15:41 ARCUS S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus SA w dniu 27.06.2019 r.
15:32 ARCUS S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Arcus SA
30/05/19 18:53 ARCUS S.A.: ARCUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14:32 ARCUS S.A.: ARCUS SA Sprawozdania Rady Nadzorczej na ZWZA.
14:09 ARCUS S.A.: Treść projektów Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
13:46 ARCUS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
28/05/19 12:16 ARCUS S.A.: Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną
« następne poprzednie »