Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.05.28, godz. 13:53
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

28/04/20 19:15 ARAMUS S.A.: Wycofanie akcji Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
18:36  brak uprawnień GPW: w sprawie wycofania z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki ARAMUS S.A.
22/04/20 14:40 ARAMUS S.A.: Wniosek Aramus S.A. o wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
20/04/20 13:38 ARAMUS S.A.: Wycofanie Aramus SA z obrotu w ASO
02/04/20 10:14 ARAMUS S.A.: Umorzenie postępowania w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki
06/03/20 09:52 ARAMUS S.A.: Wypowiedzenie umowy z animatorem Emitenta
13/02/20 21:10  brak uprawnień ARAMUS SA (3/2020) Skonsolidowany i jednostkowy raport ARAMUS S.A. za IV kwartał 2019 r.
11/02/20 18:37 ARAMUS S.A.: Wyrok w sprawie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
23/01/20 16:35  brak uprawnień ARAMUS SA (2/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych
13/01/20 16:48 ARAMUS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ARAMUS S.A. w dniu 7 stycznia 2020 roku.
08/01/20 17:12 ARAMUS S.A.: Wniosek o wycofanie akcji Aramus S.A. z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
07/01/20 17:50 ARAMUS S.A.: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
17:42  brak uprawnień ARAMUS SA (1/2020) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
03/01/20 16:31 ARAMUS S.A.: Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze
16:24 ARAMUS S.A.: Osiągnięcie progu 100% ogólnej liczby głosów w Spółce przez Członków Porozumienia
30/12/19 18:21  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki ARAMUS S.A.
08:31 ARAMUS S.A.: Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
07:42  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA w drodze przymusowego wykupu
07:03  brak uprawnień Akcjonariusze Aramusa ogłaszają przymusowy wykup akcji spółki po 2,25 zł za akcję
06/12/19 18:08 ARAMUS S.A.: Informacja o złożeniu zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji Aramus S.A.
03/12/19 12:43 ARAMUS S.A.: Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
12:38 ARAMUS S.A.: Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
10:09 ARAMUS S.A.: Wykreślenie akcji Spółki ARAMUS S.A. z listy uczestników indeksu NCIndex
02/12/19 17:56  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - ARAMUS
29/11/19 11:12 ARAMUS S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
28/11/19 17:31 ARAMUS S.A.: Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
27/11/19 13:13 ARAMUS S.A.: Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
26/11/19 17:39 ARAMUS S.A.: Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
20/11/19 18:04 ARAMUS S.A.: Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13/11/19 07:25  brak uprawnień ARAMUS SA (19/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport ARAMUS S.A. za III kwartał 2019 r.
« następne poprzednie »