Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.01.26, godz. 10:12
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

09/01/20 14:32 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
30/12/19 16:18 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (20/2019) Przydział akcji dla pracowników spółki.
15/11/19 15:22 brak uprawnień APN Promise planuje wypłacić 0,20 zł na akcję zaliczki dywidendowej za '19
15:19 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (19/2019) Uchwała Zarządu oraz zgoda Rady Nadzorczej w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019.
14/11/19 12:53 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (18/2019) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2019 roku.
28/10/19 18:23 brak uprawnień APN Promise chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za 2019 r.
18:22 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (17/2019) Zamiar warunkowej wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2019.
27/09/19 14:16 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (16/2019) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki.
11/09/19 18:31 brak uprawnień GPW: korekta nadzwyczajna listy uczestników indeksu NCIndex
14/08/19 15:48 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (15/2019) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za II kwartał 2019 roku.
05/08/19 19:52 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (14/2019) Rejestracja przez Sąd tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19:24 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (13/2019) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego.
25/07/19 07:58 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (12/2019) Zawiadomienie o złożeniu rezygnacji przez Członka Zarządu Spółki.
01/07/19 17:27 brak uprawnień APN Promise podpisał umowę z PKN Orlen o wartości do 30 mln euro
27/06/19 18:44 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (11/2019) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
18:03 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (10/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise S.A.
26/06/19 12:34 brak uprawnień Konsorcjum z APN Promise ma umowę ramową z Ministerstwem Sprawiedliwości do 25,83 mln zł
14/06/19 17:13 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (9/2019) Powołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu APN Promise S.A. na kolejną kadencję.
17:10 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (8/2019) Powołanie Członka Zarządu APN Promise S.A.
30/05/19 17:49 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
29/05/19 16:36 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (6/2019) Podjęcie uchwały o dookreśleniu kapitału Spółki APN Promise S.A.
28/05/19 17:13 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (5/2019) Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej APN Promise za rok 2018
17:11 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (4/2019) Raport Roczny APN Promise S.A. za rok 2018
14/05/19 15:20 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (3/2019) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 2019 roku
14/02/19 00:08 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (2/2019) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2018 roku.
04/02/19 15:21 brak uprawnień APN Promise zawarła z podmiotami z grupy PGE umowy o łącznej wartości ponad 63 mln zł
03/01/19 20:50 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych APN Promise w 2019 roku.
28/12/18 15:15 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (22/2018) Przydział akcji dla pracowników spółki.
13/11/18 17:21 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (21/2018) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2018 roku.
16/08/18 12:37 brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (20/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego.
« następne poprzednie »