Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.28, godz. 13:49
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

06/05/20 13:26 brak uprawnień APANET SA (3/2020) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
14/02/20 02:22 brak uprawnień APANET SA (2/2020) Raport kwartalny za IV kw. 2019 r.
31/01/20 04:56 brak uprawnień APANET SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
14/11/19 15:12 brak uprawnień APANET SA (34/2019) Raport kwartalny za III kw. 2019 r.
05/11/19 11:27 brak uprawnień APANET SA (33/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
18/09/19 23:00 APANET S.A.: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
03/09/19 23:26 APANET S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
14/08/19 13:01 APANET S.A.: Korekta raportu ESPI nr 40/2019 - Zobowiązanie dotyczące akcji Emitenta
08/08/19 22:48 brak uprawnień APANET SA (32/2019) Raport kwartalny za II kw. 2019 r.
21:17 APANET S.A.: Zobowiązanie dotyczące akcji Emitenta
08/07/19 11:10 APANET S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
10:08 APANET S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
04/07/19 15:19 APANET S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2019 r.
29/06/19 23:32 brak uprawnień APANET SA (31/2019) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
22:29 brak uprawnień APANET SA (30/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2019 r.
26/06/19 23:39 brak uprawnień APANET SA (29/2019) Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
24/06/19 17:39 brak uprawnień APANET SA (28/2019) Nałożenie na Spółkę kary pieniężnej
21/06/19 23:05 APANET S.A.: Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A.
22:50 brak uprawnień APANET SA (27/2019) Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A.
19:56 brak uprawnień GPW: nałożenie kary pieniężnej na spółkę APANET SA
11/06/19 09:09 brak uprawnień GPW: Komunikat - APANET SA
10/06/19 23:14 APANET S.A.: Zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Emitentem i spółką zależną
06/06/19 23:18 APANET S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie - zawarcie porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu
22:21 brak uprawnień APANET SA (26/2019) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
03:01 brak uprawnień APANET SA (25/2019) Skonsolidowany raport roczny Spółki za 2018 rok obrotowy
02:54 brak uprawnień APANET SA (24/2019) Jednostkowy raport roczny Spółki za 2018 rok obrotowy
05/06/19 23:04 APANET S.A.: Odbycie Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej, zmiana umowy spółki zależnej
04/06/19 14:16 brak uprawnień APANET SA (23/2019) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
03/06/19 23:14 brak uprawnień APANET SA (22/2019) Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia publikacji raportu rocznego za 2018 rok
02/06/19 23:27 APANET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
« następne poprzednie »