Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 00:31
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

20/11/20 14:34 brak uprawnień ALDA SA (13/2020) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2020-2021.
13/11/20 08:05 brak uprawnień ALDA SA (12/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
09/11/20 07:39 ALDA S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji
27/10/20 06:59 ALDA S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji
12/10/20 07:56 ALDA S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji
28/09/20 08:38 ALDA S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji
14/09/20 11:03 ALDA S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji
14/08/20 10:10 brak uprawnień ALDA SA (11/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
01/07/20 09:14 ALDA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALDA S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.
26/06/20 12:56 ALDA S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu ALDA S.A.
12:48 brak uprawnień ALDA SA (10/2020) Powołanie Prezesa Zarządu ALDA S.A.
12:13 brak uprawnień ALDA SA (9/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2020 r.
10/06/20 14:20 brak uprawnień ALDA SA (8/2020) Złożenie rezygnacji przez członków Zarządu
28/05/20 11:01 brak uprawnień ALDA SA (7/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2020 roku
10:50 ALDA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2020 roku
27/05/20 14:59 ALDA S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019
19/05/20 16:53 ALDA S.A.: Otrzymanie dofinasowania wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19
14/05/20 08:07 brak uprawnień ALDA SA (6/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
20/04/20 08:32 brak uprawnień ALDA SA (5/2020) Raport Roczny za rok 2019
14/04/20 12:38 brak uprawnień ALDA SA (4/2020) Korekta tytułu raportu bieżącego nr 3/2020
12:29 brak uprawnień ALDA SA (3/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
14/02/20 07:00 brak uprawnień ALDA SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
14/01/20 08:43 brak uprawnień ALDA SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
16/12/19 12:58 brak uprawnień ALDA SA (12/2019) Zawiadomienie o zawarciu umowy o pełnienie funkcji animatora na rynku NewConnect .
11/12/19 13:09 brak uprawnień ALDA SA (11/2019) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
09/12/19 11:43 brak uprawnień ALDA SA (10/2019) Zmiana nazwiska członka Rady Nadzorczej
14/11/19 07:53 brak uprawnień ALDA SA (9/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
14/08/19 07:40 brak uprawnień ALDA SA (8/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
27/06/19 10:15 ALDA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALDA S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
26/06/19 14:06 brak uprawnień ALDA SA (7/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
« następne poprzednie »