Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.07.09, godz. 11:33
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

09/03/20 18:18  brak uprawnień Spółka zależna Boryszewa utworzy odpis w wysokości 158 mln zł
08/11/19 16:03  brak uprawnień GPW wykluczy z obrotu akcje Alchemii z dniem 13 listopada
15:54 ALCHEMIA: Uchwała Zarządu GPW w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji Spółki
13:18  brak uprawnień GPW: wykluczenie z obrotu akcji spółki ALCHEMIA S.A.
05/11/19 18:13 ALCHEMIA: Powzięcie informacji o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
17/10/19 17:43 ALCHEMIA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku.
13/09/19 13:19 ALCHEMIA: Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji.
12/09/19 17:07 ALCHEMIA: ALCHEMIA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/19 16:25 ALCHEMIA: Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. w dniu 29 sierpnia 2019 r.
16:23 ALCHEMIA: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A., które odbyło się bez formalnego zwołania w dniu 29 sierpnia 2019r.
23/07/19 15:57 ALCHEMIA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019.
12/07/19 12:41  brak uprawnień Boryszew planuje zakończenie przeglądu opcji strategicznych pod koniec 2019 roku
12:19  brak uprawnień Boryszew rozważa uruchomienie farm solarnych i wiatrowych z powodu dużych zwyżek cen prądu (wywiad)
03/07/19 16:07 ALCHEMIA: Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A.
27/06/19 15:47 ALCHEMIA: Zmiana adresu siedziby Alchemia S.A.
24/06/19 16:42 ALCHEMIA: Wykaz znaczących akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. w dniu 24 czerwca 2019r
16:40 ALCHEMIA: Powołanie członka organu nadzorującego Alchemia S.A
16:37 ALCHEMIA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. w dniu 24 czerwca 2019r.
06/06/19 16:02 ALCHEMIA: Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A. wynikającą z rozliczenia przymusowego wykupu akcji Alchemia S.A.
05/06/19 17:00 ALCHEMIA: Informacja nt. rozliczenia przymusowego wykupu akcji Alchemia S.A.
31/05/19 13:15  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ALCHEMIA S.A
10:47 ALCHEMIA: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki w związku z żądaniem przymusowego wykupu
09:55 ALCHEMIA: Informacja nt. ogłoszenia o przymusowym wykupie akcji spółki Alchemia S.A.
08:24  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki ALCHEMIA S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze przymusowego wykupu
07:48  brak uprawnień Impexmetal ogłosił przymusowy wykup akcji Alchemii po 4,8 zł za akcję
30/05/19 16:04 ALCHEMIA: Informacja nt. współpracy z Bankiem PKO BP S.A.
29/05/19 09:51  brak uprawnień Alchemia podpisała umowę z NCBiR na dofinansowanie w wysokości do 48,15 mln zł
09:40 ALCHEMIA: Informacja nt. dofinansowania otrzymanego na realizację projektu badawczo-rozwojowego.
21/05/19 15:57 ALCHEMIA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2019r.
15:55 ALCHEMIA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. na dzień 24 czerwca 2019r.
« następne poprzednie »