Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.05.28, godz. 12:53
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

26/05/20 19:52 AILLERON S.A.: Powołanie Członków Zarządu Ailleron SA na nową kadencję
30/04/20 19:23 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:22 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz raportu rocznego
08/04/20 18:16  brak uprawnień Ailleron nie redukuje zatrudnienia i nie obniża wynagrodzeń w związku z pandemią
17:40 AILLERON S.A.: Potencjalny wpływ pandemii COVID-19 na działalność Ailleron SA
27/02/20 13:21  brak uprawnień Ailleron spodziewa się rozstrzygnięcia przetargu dla Citibanku w USA w '20
26/02/20 19:24 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/02/20 17:31 AILLERON S.A.: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych za lata 2020-2021
21/01/20 17:01 AILLERON S.A.: Zawiadomienie Akcjonariusza o obniżeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
15/01/20 12:07 AILLERON S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
11/12/19 17:52 AILLERON S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki
28/11/19 08:15 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/11/19 12:29 AILLERON S.A.: Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku
20/11/19 08:19 AILLERON S.A.: Podpisanie umowy ramowej o współpracy ze spółką z Doliny Krzemowej
30/09/19 19:57 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/09/19 20:27 AILLERON S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku
07/08/19 17:54 AILLERON S.A.: Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą kolejnego etapu ekspansji Spółki na rynku amerykańskim
06/08/19 17:04 AILLERON S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Ailleron SA dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału
30/07/19 17:24 AILLERON S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
10/06/19 12:16 AILLERON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Ailleron SA w dniu 05.06.2019 r.
06/06/19 16:51 AILLERON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 5 czerwca 2019 r.
03/06/19 20:53 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:52 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz raportu rocznego
20:27 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz raportu rocznego
19:33 AILLERON S.A.: Korekta Raportu rocznego i Skonsolidowanego raportu rocznego Ailleron SA za 2018 rok
30/05/19 19:12 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/05/19 19:02 AILLERON S.A.: Zawarcie umowy najmu nowej powierzchni biurowej w Krakowie
17/05/19 13:39 AILLERON S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 roku
10/05/19 19:10 AILLERON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ailleron SA na dzień 5 czerwca 2019 roku
« następne poprzednie »