Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.17, godz. 00:06
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

04/09/19 20:27 AILLERON S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku
07/08/19 17:54 AILLERON S.A.: Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą kolejnego etapu ekspansji Spółki na rynku amerykańskim
06/08/19 17:04 AILLERON S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Ailleron SA dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału
30/07/19 17:24 AILLERON S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
10/06/19 12:16 AILLERON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Ailleron SA w dniu 05.06.2019 r.
06/06/19 16:51 AILLERON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 5 czerwca 2019 r.
03/06/19 20:53 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:52 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz raportu rocznego
20:27 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz raportu rocznego
19:33 AILLERON S.A.: Korekta Raportu rocznego i Skonsolidowanego raportu rocznego Ailleron SA za 2018 rok
30/05/19 19:12 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/05/19 19:02 AILLERON S.A.: Zawarcie umowy najmu nowej powierzchni biurowej w Krakowie
17/05/19 13:39 AILLERON S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 roku
10/05/19 19:10 AILLERON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ailleron SA na dzień 5 czerwca 2019 roku
18:27 AILLERON S.A.: Przedłużenie okresu umowy z biegłym rewidentem
15:34 AILLERON S.A.: Powołanie Członków Zarządu Ailleron SA na nową kadencję
30/04/19 18:49 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz raportu rocznego
18:46 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
04/04/19 16:59  brak uprawnień DM mBanku zaleca przeważanie akcji Asseco SEE i Comarchu, a niedoważanie Aillerona
01/03/19 17:40 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/02/19 16:30 AILLERON S.A.: Powołanie nowego Członka Zarządu
31/01/19 15:57 AILLERON S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
29/11/18 18:15 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/10/18 11:18 AILLERON S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej
10/10/18 18:59 AILLERON S.A.: Rezygnacja członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej
03/10/18 14:56 AILLERON S.A.: Podpisanie umowy z Bank Pekao S.A. na wdrożenie internetowej i mobilnej bankowości dla firm
28/09/18 18:10 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/08/18 16:43  brak uprawnień Ailleron utworzył w USA spółkę zależną o nazwie Software Mind
16:02 AILLERON S.A.: Utworzenie spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych - Software Mind Inc.
« następne poprzednie »