Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.12.11, godz. 11:33
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

12/11/19 19:08 brak uprawnień 4MOBILITY SA (23/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
22/10/19 15:39 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie korekty zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej
09/10/19 12:21 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 oraz 69a Ustawy o ofercie publicznej
16/09/19 17:23 brak uprawnień 4MOBILITY SA (22/2019) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
26/08/19 11:10 brak uprawnień 4MOBILITY SA (21/2019) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Blue Oak Advisory sp. z o.o.
05/08/19 20:22 brak uprawnień 4MOBILITY SA (20/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
01/08/19 14:34 brak uprawnień 4MOBILITY SA (19/2019) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za drugi kwartał 2019 roku
24/07/19 15:12 brak uprawnień 4MOBILITY SA (18/2019) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
16/07/19 17:48 brak uprawnień 4MOBILITY SA (17/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
16:40 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wznowionym po przerwie w dniu 16 lipca 2019 r.
16:28 brak uprawnień 4MOBILITY SA (16/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 16 lipca 2019 r.
18/06/19 17:55 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r.
17:45 brak uprawnień 4MOBILITY SA (15/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4Mobility S.A. oraz treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
30/05/19 12:35 brak uprawnień 4MOBILITY SA (14/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
12:23 4MOBILITY S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
21/05/19 17:11 brak uprawnień 4MOBILITY SA (13/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2019 r.
17:10 4MOBILITY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2019 r.
20/05/19 22:25 brak uprawnień 4MOBILITY SA (12/2019) Raport roczny 4Mobility S.A. za rok obrotowy 2018
17/05/19 17:41 brak uprawnień 4MOBILITY SA (11/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r.
14/05/19 23:27 brak uprawnień 4MOBILITY SA (10/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
23:11 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18:19 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18:10 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
17:59 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
13/05/19 18:04 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
10/05/19 19:10 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
09/05/19 16:12 brak uprawnień 4MOBILITY SA (9/2019) Informacja w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii G
08/05/19 21:47 brak uprawnień 4MOBILITY SA (8/2019) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
21:34 brak uprawnień 4MOBILITY SA (7/2019) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G
26/04/19 20:15 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 kwietnia 2019 r.
« następne poprzednie »