Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.27, godz. 21:58
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

26/11/20 18:36 brak uprawnień GPW: Komunikat (NEWCONNECT)
17/11/20 10:45 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osobowy zobowiązanej
16/11/20 17:52 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osobowy zobowiązanej
13/11/20 11:52 brak uprawnień INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS SA (15/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
12/11/20 11:47 brak uprawnień INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2020 roku oraz informacja o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
28/10/20 19:19 2INTELLECT.COM S.A.: Informacja dotycząca istotnej umowy
30/09/20 15:19 2INTELLECT.COM S.A.: Informacja dotycząca istotnej umowy
14/08/20 18:41 brak uprawnień INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS SA (13/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
05/08/20 14:16 brak uprawnień INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS SA (12/2020) Zmiana adresu strony internetowej emitenta oraz adresu e-mail emitenta
31/07/20 23:29 2INTELLECT.COM S.A.: Zawarcie istotnej umowy - umowa sprzedaży udziałów
03/07/20 16:31 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
16:22 2INTELLECT.COM S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 13/2020
14:16 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej
22/06/20 15:38 brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (11/2020) Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta
15/05/20 17:34 brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (10/2020) Raport okresowy za 1 kwartał 2020 roku
08/05/20 16:28 2INTELLECT.COM S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży ze spółką FinTech Ventures S.A.
04/05/20 15:13 brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (9/2020) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
12:42 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osobowy zobowiązanej
29/04/20 10:02 brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (8/2020) Uzupełnienie raportów EBI o zmianach w składzie Rady Nadzorczej oraz o zmianach w składzie Zarządu
28/04/20 17:53 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
17:50 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie informacji o rozwiązaniu porozumienia przez akcjonariuszy
17:46 2INTELLECT.COM S.A.: Rozwiązanie istotnej umowy
17:44 2INTELLECT.COM S.A.: Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży ZCP i zamierzonej zmiany przedmiotu działalności oraz zawarcie umowy sprzedaży ZCP
17:41 2INTELLECT.COM S.A.: Spełnienie warunków umowy inwestycyjnej zawartej przez znaczących akcjonariuszy
17:39 2INTELLECT.COM S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
17:32 brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (7/2020) Zmiany w składzie Zarządu
17:30 brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (6/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
17:28 brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (5/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 2020 roku
20/03/20 20:05 2INTELLECT.COM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 kwietnia 2020 roku wraz z projektami uchwał
20:01 brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (4/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego walnego Zgromadzenia na dzień 28 kwietnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
« następne poprzednie »