Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.03.28, godz. 23:51
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

27/03/20 12:14 STALEXPORT AUTOSTRADY: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
25/03/20 18:33 STALEXPORT AUTOSTRADY: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019
23/03/20 16:44 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.
20/03/20 14:44 STALEXPORT AUTOSTRADY: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A.
13:07 STALEXPORT AUTOSTRADY: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
12:02 STALEXPORT AUTOSTRADY: Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
19/03/20 19:44 STALEXPORT AUTOSTRADY: Propozycje akcjonariusza odnośnie liczebności Rady Nadzorczej oraz kandydatur do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
10:49 STALEXPORT AUTOSTRADY: Zażalenie Stalexport Autostrada Małopolska S.A. na postanowienie o odmowie wydania interpretacji indywidualnej na wniosek złożony przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
13/03/20 12:14  brak uprawnień Stalexport przedłuża do 30 VI preferencyjne stawki opłat dla płatności automatycznych na A4
11:56 STALEXPORT AUTOSTRADY: Przedłużenie terminu obowiązywania preferencyjnych stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków dla płatności automatycznych tj. elektronicznego poboru opłat A4Go i Telepass oraz dla videotollingu
11/03/20 13:19 STALEXPORT AUTOSTRADY: Odmowa wydania interpretacji indywidualnej do wniosku złożonego przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
29/02/20 10:54 STALEXPORT AUTOSTRADY: Uzupełnienie Załącznika do projektu Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 marca 2020 r
10:12 STALEXPORT AUTOSTRADY: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 27 marca 2020 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
08:33 STALEXPORT AUTOSTRADY: STALEXPORT AUTOSTRADY formularz skonsolidowanego raportu rocznego
08:30 STALEXPORT AUTOSTRADY: STALEXPORT AUTOSTRADY formularz raportu rocznego
28/02/20 16:05 STALEXPORT AUTOSTRADY: Rekomendacja Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy
13:10 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpis do rejestru przedsiębiorców połączenia transgranicznego Emitenta ze spółką zależną - Stalexport Autoroute S.a.r.l.
12:28 STALEXPORT AUTOSTRADY: Rekomendacja Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy
21/02/20 18:03  brak uprawnień Zarząd Stalexportu rekomenduje wypłatę 0,05 zł dywidendy na akcję
17:49 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy
09:35 STALEXPORT AUTOSTRADY: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
13/02/20 10:32  brak uprawnień Stalexport Autostrady miał 75,5 mln zł zysku netto j. d. wobec 181 mln zł przed rokiem - szacunki
10:00 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2019, kończący się 31 grudnia 2019 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2019 roku
29/01/20 16:20 STALEXPORT AUTOSTRADY: Modernizacja 12 przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków
12:42 STALEXPORT AUTOSTRADY: Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2020
23/12/19 11:04 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożony przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
02/12/19 16:09  brak uprawnień Stalexport deklaruje chęć budowy trzeciego pasa A4 Katowice-Kraków pod warunkiem rekompensaty
12:07  brak uprawnień Stalexport wprowadzi preferencyjne stawki opłat dla płatności automatycznych na A4
11:50 STALEXPORT AUTOSTRADY: Preferencyjne stawki opłat dla płatności automatycznych: A4Go, Autopay, Telepass na autostradzie A4 Katowice-Kraków
07/11/19 17:31 STALEXPORT AUTOSTRADY: STALEXPORT AUTOSTRADY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego