Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.06.20, godz. 00:48
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

20/06/19 00:00  brak uprawnień DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA (8/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku.
19/06/19 23:15  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (40/2019) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta
22:44 THE DUST S.A.: Produkcja aplikacji dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - aneks do listu intencyjnego z realizatorem
22:00  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (39/2019) Korekta raportu rocznego za rok 2018
21:56 CFI HOLDING S.A.: Wejście w życie umów zawartych przez Emitenta
21:40 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie aneksu do umowy z biegłym rewidentem.
21:37 EC2 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 19 czerwca 2019 roku
21:29  brak uprawnień EC2 SA (11/2019) Powołanie osób nadzorujących
21:26  brak uprawnień EC2 SA (10/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2019 roku
21:25 ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2019 roku
21:22 ALTA: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
21:21 ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2019 roku
21:20 SFINKS POLSKA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
21:11 PREMIUM FUND S.A.: Podpisanie Porozumienia o Podstawowych Warunkach Transakcji "Term Sheet"
21:10 CITY SERVICE SE: Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of City Service SE held on 19 June 2019
21:01 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 19 czerwca 2019 roku
20:57 CNT S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
20:51 EDISON S.A.: Informacja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie zbycia większościowego pakietu akcji Emitenta - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
20:47 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2019 roku
20:46  brak uprawnień PATENT FUND SA (8/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
20:41 EDISON S.A.: Zbycie aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową
20:28 SFINKS POLSKA S.A.: Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20:22 RONSON DEVELOPMENT SE: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (pośrednio) akcji Ronson Development SE
20:13 TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Zastąpienie programu emisji obligacji umową kredytu
20:10 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
20:08 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - znaczący akcjonariusze
20:06 TRAKCJA PRKiI S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
 brak uprawnień Jacek Janiuk został nowym prezesem Pekao TFI
20:03 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji
20:02 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.
« następne poprzednie »