Kalendarium-Dane makro w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 21:39
kontakt

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 30 listopada 2020
00:50 Japonia Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst.. październik
-9.0% r/r
00:50 Japonia Produkcja przemysłowa s.a. - wst.. październik
3.9% m/m
00:50 Japonia waga opis Sprzedaż detaliczna październik
-8.7% r/r
01:00 Australia waga opis Inflacja konsumencka - Melbourne Institute listopad
-0.1% m/m
01:30 Australia waga opis Zapasy niesprzedanych towarów III kw.
-3.0% k/k
02:00 Chiny waga opis Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP listopad
51.4
02:00 Chiny Indeks PMI dla usług wg CFLP listopad
56.2
08:00 Turcja waga Bilans handlu zagranicznego październik
-4.83 mld USD
08:00 Turcja waga PKB III kw.
-9.9% r/r
08:30 Szwajcaria waga opis Sprzedaż detaliczna s.a. październik
-3.6% m/m
08:30 Szwajcaria Sprzedaż detaliczna w.d.a. październik
0.3% r/r
09:00 Hiszpania Inflacja HICP - dane szacunkowe listopad
-1.0% r/r
09:00 Szwajcaria waga opis Indeks instytutu KOF listopad
106.6
09:00 Węgry waga opis Wynagrodzenia wrzesień
9.1% r/r
09:00 Polska waga opis Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC listopad
66.6
10:00 Polska PKB n.s.a. - fin.. III kw.
-8.4% r/r
10:00 Polska PKB s.a. - fin.. III kw.
-9.0% k/k
-8.0% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny październik
91.5 tys.
10:30 Wlk. Brytania waga opis Podaż pieniądza M4 październik
0.9% m/m
11:00 Włochy Inflacja CPI - wst.. listopad
0.2% m/m
-0.3% r/r
11:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
14:00 Niemcy Inflacja CPI - wst.. listopad
0.1% m/m
-0.2% r/r
14:00 Niemcy Inflacja HICP - wst.. listopad
0.0% m/m
-0.5% r/r
14:30 Kanada waga opis Inflacja IPPI październik
-0.1% m/m
-2.2% r/r
14:30 Kanada waga opis Pozwolenia na budowę domów październik
17.0% m/m
14:30 Kanada waga opis Saldo rachunku bieżącego III kw.
-8.6 mld CAD
15:45 USA waga opis Indeks Chicago PMI listopad
61.1
16:00 USA waga opis Indeks podpisanych umów kupna domów październik
-2.2% m/m
16:30 USA Indeks Dallas Fed dla przemysłu listopad
19.8
22:30 Australia waga opis Indeks PMI dla przemysłu listopad
56.3
wtorek, 01 grudnia 2020
00:30 Japonia waga opis Stopa bezrobocia październik
3.0%
01:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu - fin.. listopad
48.7
01:30 Australia waga opis Saldo rachunku bieżącego III kw.
17.7 mld AUD
01:30 Australia waga opis Nowe domy oddane do użytku październik
15.4% m/m
02:45 Chiny Indeks PMI dla przemysłu - fin.. listopad
53.6
04:30 Australia waga opis Decyzja RBA ws. stóp procentowych grudzień
0.10%
06:30 Australia Indeks cen surowców grudzień
-0.3% r/r
07:45 Szwajcaria PKB n.s.a. III kw.
-8,3% r/r revision
07:45 Szwajcaria waga opis PKB s.a. III kw.
-7,3% k/k revision
08:00 Wlk. Brytania waga opis Indeks cen nieruchomości - Nationwide listopad
0.8% m/m
08:30 Szwecja Indeks PMI dla przemysłu listopad
58.2
09:00 Polska waga opis Indeks PMI dla przemysłu listopad
50.8
09:00 Węgry waga opis Indeks PMI dla przemysłu listopad
50.1
09:00 Węgry waga opis Inflacja PPI październik
2.8% m/m
5.2% r/r
09:00 Węgry PKB n.s.a. - fin.. III kw.
-13.6% r/r
09:00 Węgry PKB s.a. - fin.. III kw.
-14.6% k/k
-13.6% r/r
09:00 Czechy PKB s.a. - rew.. III kw.
-8.7% k/k
-10.9% r/r
09:15 Hiszpania waga opis Indeks PMI dla przemysłu listopad
52.5
09:30 Czechy waga opis Indeks PMI dla przemysłu listopad
51.9
09:30 Szwajcaria waga opis Indeks PMI dla przemysłu listopad
52.3
09:45 Włochy waga Indeks PMI dla przemysłu listopad
53.8
09:50 Francja Indeks PMI dla przemysłu - fin.. listopad
51.3
09:55 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu - fin.. listopad
58.2
09:55 Niemcy waga opis Stopa bezrobocia s.a. listopad
6.2%
10:00 Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu - fin.. listopad
54.8
10:00 Włochy PKB - fin.. III kw.
-13.0% k/k
-17.9% r/r
10:00 Polska Inflacja CPI - wst.. listopad
0.1% m/m
3.1% r/r
10:00 Norwegia Indeks PMI dla przemysłu listopad
53.4
10:30 Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu - fin.. listopad
53.7
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja HICP - dane szacunkowe listopad
-0.3% r/r
14:30 Kanada waga opis Miesięczny PKB wrzesień
1.2% m/m
14:30 Kanada waga opis PKB III kw.
-11.5% k/k
14:30 Kanada waga opis PKB (annualizowany) III kw.
-38.7%
15:30 Kanada waga opis Indeks PMI dla przemysłu listopad
55.5
15:45 USA Indeks PMI dla przemysłu - fin.. listopad
53.4
16:00 USA waga opis Wydatki na inwestycje budowlane październik
0.3% m/m
16:00 USA Indeks zatrudnienia listopad
53.2
16:00 USA Indeks nowych zamówień listopad
67.9
16:00 USA Indeks cen płaconych listopad
65.5
16:00 USA waga opis Indeks ISM dla przemysłu listopad
59.3
16:00 USA Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
18:00 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)
18:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
19:15 USA Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly)
21:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)
22:40 USA waga opis Zmiana zapasów ropy wg API tydzień
3.8 mln brk
środa, 02 grudnia 2020
Polska waga opis Stopa depozytowa grudzień
0.00%
Polska waga opis Stopa lombardowa grudzień
0.50%
Polska waga opis Stopa referencyjna grudzień
0.10%
Polska waga opis Stopa redyskontowa grudzień
0.11%
01:00 Australia Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
01:30 Australia PKB s.a. III kw.
-7.0% k/k
-6.3% r/r
06:00 Japonia waga opis Indeks zaufania konsumentów listopad
33.6
08:00 Niemcy waga opis Sprzedaż detaliczna s.a. październik
-2.2% m/m
08:00 Niemcy waga opis Sprzedaż detaliczna n.s.a. październik
6.5% r/r
08:30 Szwajcaria waga opis Inflacja CPI listopad
0.0% m/m
-0.6% r/r
09:00 Węgry Bilans handlu zagranicznego - fin.. wrzesień
272 mln EUR
10:00 Włochy waga Stopa bezrobocia październik
9.6%
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja PPI październik
0.3% m/m
-2.4% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Stopa bezrobocia październik
8.3%
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
3.9%
14:00 Węgry waga Protokół z posiedzenia NBH listopad
14:15 USA waga opis Raport ADP listopad
365 tys.
14:30 Kanada waga opis Wydajność pracy III kw.
9.8%
15:00 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles)
15:00 USA Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams)
16:00 Polska waga opis Komunikat po posiedzeniu RPP grudzień
16:00 USA Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
16:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
-0.75 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
2.18 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
-1.44 mln brk
19:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
20:00 USA waga opis Beżowa Księga grudzień
czwartek, 03 grudnia 2020
01:30 Australia Bilans handlu zagranicznego październik
5.63 mld AUD
02:45 Chiny waga Indeks PMI dla usług listopad
56.8
08:00 Turcja waga Inflacja CPI listopad
11.9% r/r
08:00 Turcja waga Inflacja PPI listopad
18.2% r/r
09:00 Węgry waga opis Sprzedaż detaliczna w.d.a. październik
-2.0% r/r
09:00 Słowacja waga opis Sprzedaż detaliczna październik
5.8% r/r
09:15 Hiszpania waga opis Indeks PMI dla usług listopad
41.4
09:45 Włochy waga Indeks PMI dla usług listopad
46.7
09:50 Francja Indeks PMI dla usług - fin.. listopad
46.5
09:55 Niemcy Indeks PMI dla usług - fin.. listopad
49.5
10:00 Strefa Euro Indeks PMI dla usług - fin.. listopad
46.9
10:30 Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług - fin.. listopad
51.4
11:00 Strefa Euro waga Sprzedaż detaliczna w.d.a. październik
2.2% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Sprzedaż detaliczna s.a. październik
-2.0% m/m
13:30 USA waga opis Raport Challengera listopad
80.67 tys.
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
778 tys.
15:45 USA Indeks PMI dla usług - fin.. listopad
56.9
16:00 USA Indeks zatrudnienia listopad
50.1
16:00 USA Indeks cen płaconych listopad
63.9
16:00 USA waga opis Indeks aktywności biznesowej listopad
61.2
16:00 USA waga opis Indeks ISM dla usług listopad
56.6
16:30 USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień
-18 mld
piątek, 04 grudnia 2020
01:30 Australia waga opis Sprzedaż detaliczna październik
-1.1% m/m
08:00 Niemcy waga opis Zamówienia w przemyśle s.a. październik
0.5% m/m
08:00 Niemcy waga opis Zamówienia w przemyśle n.s.a. październik
1.1% r/r
08:00 Niemcy waga opis Zamówienia w przemyśle w.d.a. październik
-1.9% r/r
09:00 Węgry Produkcja przemysłowa w.d.a. - wst.. październik
-1.0% r/r
09:00 Węgry Produkcja przemysłowa s.a. - wst.. październik
2.3% m/m
09:00 Węgry Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst.. październik
2.2% r/r
09:00 Słowacja PKB - fin.. III kw.
-12.1% r/r
10:00 Włochy waga Sprzedaż detaliczna s.a. październik
-0.8% m/m
14:00 Polska waga opis Protokół z posiedzenia RPP listopad
14:30 USA waga opis Płaca godzinowa listopad
0.1% m/m
4.5% r/r
14:30 USA waga opis Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym listopad
638 tys.
14:30 USA waga opis Długość tygodnia pracy listopad
34.8 godz.
14:30 USA waga opis Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym listopad
906 tys.
14:30 USA waga opis Stopa bezrobocia listopad
6.9%
14:30 USA waga opis Import październik
240.2 mld USD
14:30 USA waga opis Eksport październik
176.4 mld USD
14:30 USA waga opis Bilans handlu zagranicznego październik
-63.9 mld USD
14:30 Kanada waga opis Bilans handlu zagranicznego październik
-3.25 mld CAD
14:30 Kanada Zmiana zatrudnienia na pełny etat listopad
69.1 tys.
14:30 Kanada Zmiana zatrudnienia na część etatu listopad
14.5 tys.
14:30 Kanada waga opis Stopa bezrobocia listopad
8.9%
14:30 Kanada waga opis Zmiana zatrudnienia listopad
83.6 tys.
15:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)
16:00 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin.. październik
1.5% m/m
16:00 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin.. październik
2.1% m/m
16:00 USA waga opis Zamówienia w przemyśle październik
1.1% m/m
16:00 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michelle Bowman)
19:00 USA Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień
241
sobota, 05 grudnia 2020
Brak danych
niedziela, 06 grudnia 2020
11:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
22:30 Australia waga opis Indeks PSI dla usług listopad
51.4
23:05 Australia Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)