info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.21, godz. 16:34
kontakt

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 04 marca 2024
01:02 Australia waga opis Inflacja konsumencka - Melbourne Institute luty
-0.1% m/m
0.3% m/m
01:30 Australia waga opis Zapasy niesprzedanych towarów IV kw.
-1.7% k/k
0.2% k/k 1.2% k/k
01:30 Australia waga opis Nowe domy oddane do użytku styczeń
-1% m/m
3.9% m/m -10,1% m/m revision
08:00 Turcja waga Inflacja CPI luty
67.1% r/r
65.7% r/r 64.9% r/r
08:00 Turcja waga Inflacja PPI luty
47.3% r/r
44.2% r/r
08:30 Szwajcaria waga opis Inflacja CPI luty
0.6% m/m
1.2% r/r
0.5% m/m
1.1% r/r
0.2% m/m
1.3% r/r
10:30 Strefa Euro waga opis Indeks Sentix marzec
-10.5
-10.9 -12.9
wtorek, 05 marca 2024
00:30 Japonia waga opis Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio luty
2.5% r/r
2.5% r/r 1,8% r/r revision
01:30 Australia waga opis Saldo rachunku bieżącego IV kw.
11.8 mld AUD
4.95 mld AUD -0.2 mld AUD
02:45 Chiny Indeks Caixin PMI dla usług luty
52.5
52.9 52.7
05:00 Japonia Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Kazuo Ueda)
08:30 Węgry PKB n.s.a. - fin.. IV kw.
0.0% r/r
0.0% r/r -0.4% r/r
08:30 Węgry PKB s.a. - fin.. IV kw.
0.0% k/k
0.4% r/r
0.0% k/k
0.4% r/r
0.8% k/k
-0.2% r/r
08:45 Francja waga opis Produkcja przemysłowa styczeń
-1.1% m/m
-0.2% m/m 0,4% m/m revision
09:15 Hiszpania waga opis Indeks PMI dla usług luty
54.7
53.3 52.1
09:45 Włochy waga Indeks PMI dla usług luty
52.2
52.3 51.2
09:50 Francja Indeks PMI dla usług - fin.. luty
48.4
48 45.4
09:55 Niemcy Indeks PMI dla usług - fin.. luty
48.3
48.2 47.7
10:00 Strefa Euro Indeks PMI dla usług - fin.. luty
50.2
50 48.4
10:00 Włochy PKB - fin.. IV kw.
0.2% k/k
0.6% r/r
0.2% k/k
0.5% r/r
0.1% k/k
0.1% r/r
10:30 Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług - fin.. luty
53.8
54.3 54.3
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja PPI styczeń
-0.9% m/m
-8.6% r/r
-0.1% m/m
-8.1% r/r
-0,9% m/m -10,7% r/r revision
15:45 USA Indeks PMI dla usług - fin.. luty
52.3
51.3 52.5
16:00 USA waga opis Indeks ISM dla usług luty
52.6
53 53.4
16:00 USA waga opis Indeks aktywności biznesowej luty
57.2
55.8
16:00 USA Indeks zatrudnienia luty
48
50.5
16:00 USA Indeks cen płaconych luty
58.6
64
16:00 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin.. styczeń
-0.4% m/m
-0.3% m/m -0.1% m/m
16:00 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin.. styczeń
-6.2% m/m
-6.1% m/m -0.3% m/m
16:00 USA waga opis Zamówienia w przemyśle styczeń
-3.6% m/m
-2.8% m/m -0,3% m/m revision
18:00 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michael S. Barr)
21:30 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michael S. Barr)
22:40 USA waga opis Zmiana zapasów ropy wg API tydzień
0.42 mln brk
2.6 mln brk 8.43 mln brk
środa, 06 marca 2024
01:30 Australia PKB s.a. IV kw.
0.2% k/k
1.5% r/r
0.3% k/k
1.4% r/r
0,3% k/k revision
08:00 Niemcy waga opis Bilans handlu zagranicznego s.a. styczeń
27.5 mld EUR
21.5 mld EUR 22.2 mld EUR
08:00 Niemcy waga opis Eksport s.a. styczeń
6.3% m/m
1.5% m/m -4.6% m/m
08:00 Niemcy waga opis Import s.a. styczeń
3.6% m/m
1.8% m/m -6.7% m/m
08:30 Węgry Bilans handlu zagranicznego - wst.. styczeń
497 mln EUR
-271 mln EUR
08:30 Węgry Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst.. styczeń
-3.6% r/r
-3.4% r/r -13.7% r/r
08:30 Węgry Produkcja przemysłowa w.d.a. - wst.. styczeń
-4.1% r/r
-7,6% r/r revision
08:30 Węgry Produkcja przemysłowa s.a. - wst.. styczeń
-1.1% m/m
0,2% m/m revision
08:30 Węgry waga opis Sprzedaż detaliczna w.d.a. styczeń
0.6% r/r
-0.2% r/r
09:00 Słowacja waga opis Sprzedaż detaliczna styczeń
1.9% r/r
-4% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Sprzedaż detaliczna s.a. styczeń
0.1% m/m
0.1% m/m -0,6% m/m revision
11:00 Strefa Euro waga Sprzedaż detaliczna w.d.a. styczeń
-1% r/r
-1.3% r/r -0,5% r/r revision
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
9.7%
-5.6%
14:15 USA waga opis Raport ADP luty
140 tys.
150 tys. 111 tys. revision
14:30 Kanada waga opis Wydajność pracy IV kw.
0.4%
0.2% -0,5% revision
15:18 Polska waga opis Stopa referencyjna marzec
5.75%
5.75% 5.75%
15:18 Polska waga opis Stopa lombardowa marzec
6.25%
6.25%
15:18 Polska waga opis Stopa depozytowa marzec
5.25%
5.25%
15:18 Polska waga opis Stopa redyskontowa marzec
5.85%
5.85%
15:45 Kanada waga Decyzja BoC ws. stóp procentowych marzec
5.00%
5.00% 5.00%
16:00 Polska waga opis Komunikat po posiedzeniu RPP marzec
16:00 Kanada waga opis Indeks Ivey PMI s.a. luty
53.9
56.5
16:00 USA waga opis Zapasy hurtowników styczeń
-0.3% m/m
-0.1% m/m 0.4% m/m
16:00 USA Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
1.37 mln brk
2.1 mln brk 4.2 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
-4.46 mln brk
-1.6 mln brk -2.83 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
-413 mln brk
-0.7 mln brk -0.51 mln brk
16:30 Kanada waga Konferencja prasowa Banku Kanady marzec
18:00 USA Wystąpienie szefowej Fed z San Francisco (Mary Daly)
20:00 USA waga opis Beżowa Księga marzec
czwartek, 07 marca 2024
01:30 Australia Bilans handlu zagranicznego styczeń
11.03 mld AUD
11.5 mld AUD 10,74 mld AUD revision
04:00 Chiny waga opis Import luty
3.5% r/r
2% r/r 0.2% r/r
04:00 Chiny waga opis Eksport luty
7.1% r/r
2.5% r/r 2.3% r/r
04:00 Chiny waga opis Bilans handlu zagranicznego luty
125.16 mld USD
107 mld USD 75.34 mld USD
07:45 Szwajcaria waga opis Stopa bezrobocia n.s.a. luty
2.4%
2.5%
07:45 Szwajcaria waga opis Stopa bezrobocia s.a. luty
2.2%
2.2% 2.2%
08:00 Niemcy waga opis Zamówienia w przemyśle s.a. styczeń
-11.3% m/m
-6% m/m 12% m/m revision
08:00 Niemcy waga opis Zamówienia w przemyśle n.s.a. styczeń
-5% r/r
2,7% r/r revision
08:00 Niemcy waga opis Zamówienia w przemyśle w.d.a. styczeń
-6% r/r
6,6% r/r revision
08:00 Norwegia Przetwórstwo przemysłowe styczeń
0% m/m
0.3% m/m
08:00 Wlk. Brytania waga opis Indeks cen nieruchomości - Halifax luty
0.4% m/m
0.8% m/m 1,2% m/m revision
09:00 Słowacja PKB - fin.. IV kw.
1.3% r/r
1.2% r/r 1.1% r/r
13:30 USA waga opis Raport Challengera luty
84.64 tys.
82.31 tys.
14:15 Strefa Euro Stopa refinansowa marzec
4.50%
4.50% 4.50%
14:15 Strefa Euro Stopa depozytowa marzec
4.00%
4.00% 4.00%
14:30 Kanada waga opis Pozwolenia na budowę domów styczeń
13.5% m/m
5.1% m/m -11,5% m/m revision
14:30 USA waga opis Bilans handlu zagranicznego styczeń
-67.4 mld USD
-63.3 mld USD -64,2 mld USD revision
14:30 USA waga opis Eksport styczeń
257.2 mld USD
256,9 mld USD revision
14:30 USA waga opis Import styczeń
324.6 mld USD
321 mld USD revision
14:30 USA Jednostkowe koszty pracy - fin.. IV kw.
0.4% k/k
0.6% k/k -1.1% k/k
14:30 USA Wydajność pracy - fin.. IV kw.
3.2% k/k
3.2% k/k 4.9% k/k
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
217 tys.
215 tys. 217 tys. revision
14:30 Kanada waga opis Bilans handlu zagranicznego styczeń
0.5 mld CAD
0.1 mld CAD -0,86 mld CAD revision
14:30 Strefa Euro Projekcje makroekonomiczne ECB
14:45 Strefa Euro waga opis Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB marzec
15:00 Polska Wystąpienie publiczne szefa NBP (Adam Glapiński)
16:00 USA Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją Bankową Senatu USA
16:30 USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień
-40 mld
-42 mld -96 mld
17:30 USA Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland (Loretta Mester)
21:00 USA waga opis Kredyt konsumencki styczeń
19.5 mld USD
10.1 mld USD 0,9 mld USD revision
piątek, 08 marca 2024
00:30 Japonia waga opis Wydatki gospodarstw domowych styczeń
-6.3% r/r
-4.2% r/r -2.5% r/r
00:50 Japonia waga opis Saldo rachunku bieżącego n.s.a. styczeń
438.2 mld JPY
-330 mld JPY 744.3 mld JPY
00:50 Japonia waga opis Saldo rachunku bieżącego s.a. styczeń
2727.5 mld JPY
1810 mld JPY
03:00 USA Wystąpienie prezydenta USA (Joe Biden)
08:00 Niemcy waga opis Inflacja PPI styczeń
0.2% m/m
-4.4% r/r
0.2% m/m
-6.6% r/r
-0,8% m/m -5,1% r/r revision
08:00 Niemcy waga opis Produkcja przemysłowa s.a. styczeń
1% m/m
0.6% m/m -2% m/m revision
08:00 Niemcy waga opis Produkcja przemysłowa w.d.a. styczeń
-5.5% r/r
-3,5% r/r revision
08:00 Szwecja waga opis Produkcja przemysłowa s.a. styczeń
1.2% r/r
-0,1% r/r revision
08:30 Węgry waga opis Inflacja CPI luty
0.7% m/m
3.7% r/r
4% r/r 0.7% m/m
3.8% r/r
08:45 Francja waga opis Bilans handlu zagranicznego s.a. styczeń
-7.39 mld EUR
-6.5 mld EUR -6,42 mld EUR revision
09:00 Czechy waga opis Bilans handlu zagranicznego styczeń
3.7 mld CZK
12.2 mld CZK 3.5 mld CZK
09:00 Hiszpania waga opis Produkcja przemysłowa w.d.a. styczeń
-0.6% r/r
-1,4% r/r revision
09:00 Słowacja waga opis Bilans handlu zagranicznego styczeń
410.9 mln EUR
-209,7 mln EUR revision
09:00 Słowacja waga opis Produkcja przemysłowa styczeń
3.6% r/r
-0.1% r/r
09:00 Czechy waga opis Stopa bezrobocia luty
4%
4% 4%
10:05 Włochy waga Inflacja PPI styczeń
-1.7% m/m
-10.7% r/r
-0.9% m/m
-16% r/r
11:00 Strefa Euro PKB s.a. - fin.. IV kw.
0.0% k/k
0.1% r/r
0.0% k/k
0.1% r/r
-0.1% k/k
0% r/r
13:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
14:00 Polska waga opis Protokół z posiedzenia RPP luty
14:30 Kanada waga opis Stopa bezrobocia luty
5.8%
5.8% 5.7%
14:30 Kanada waga opis Zmiana zatrudnienia luty
40.7 tys.
20.5 tys. 37.3 tys.
14:30 Kanada Zmiana zatrudnienia na pełny etat luty
70.6 tys.
-11.6 tys.
14:30 Kanada Zmiana zatrudnienia na część etatu luty
-29.9 tys.
48.9 tys.
14:30 Kanada waga opis Wykorzystanie mocy produkcyjnych IV kw.
78.7%
80.1% 78,8% revision
14:30 USA waga opis Stopa bezrobocia luty
3.9%
3.7% 3.7%
14:30 USA waga opis Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym luty
275 tys.
200 tys. 229 tys. revision
14:30 USA waga opis Płaca godzinowa luty
0.1% m/m
4.3% r/r
0.3% m/m
4.4% r/r
0,5% m/m 4,4% r/r revision
14:30 USA waga opis Długość tygodnia pracy luty
34.3 godz.
34.3 godz. 34,2godz. revision
14:30 USA waga opis Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym luty
223 tys.
160 tys. 177 tys. revision
19:00 USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień
504
506
sobota, 09 marca 2024
02:30 Chiny waga opis Inflacja CPI luty
0.7% r/r
0.3% r/r -0.8% r/r
02:30 Chiny waga opis Inflacja PPI luty
-2.7% r/r
-2.5% r/r -2.5% r/r
niedziela, 10 marca 2024
Brak danych