info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.21, godz. 15:47
kontakt

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 04 marca 2024
Brak danych
wtorek, 05 marca 2024
08:30 Węgry PKB n.s.a. - fin.. IV kw.
0.0% r/r
0.0% r/r -0.4% r/r
08:30 Węgry PKB s.a. - fin.. IV kw.
0.0% k/k
0.4% r/r
0.0% k/k
0.4% r/r
0.8% k/k
-0.2% r/r
środa, 06 marca 2024
08:30 Węgry Bilans handlu zagranicznego - wst.. styczeń
497 mln EUR
-271 mln EUR
08:30 Węgry Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst.. styczeń
-3.6% r/r
-3.4% r/r -13.7% r/r
08:30 Węgry Produkcja przemysłowa w.d.a. - wst.. styczeń
-4.1% r/r
-7,6% r/r revision
08:30 Węgry Produkcja przemysłowa s.a. - wst.. styczeń
-1.1% m/m
0,2% m/m revision
08:30 Węgry waga opis Sprzedaż detaliczna w.d.a. styczeń
0.6% r/r
-0.2% r/r
09:00 Słowacja waga opis Sprzedaż detaliczna styczeń
1.9% r/r
-4% r/r
15:18 Polska waga opis Stopa referencyjna marzec
5.75%
5.75% 5.75%
15:18 Polska waga opis Stopa lombardowa marzec
6.25%
6.25%
15:18 Polska waga opis Stopa depozytowa marzec
5.25%
5.25%
15:18 Polska waga opis Stopa redyskontowa marzec
5.85%
5.85%
16:00 Polska waga opis Komunikat po posiedzeniu RPP marzec
czwartek, 07 marca 2024
09:00 Słowacja PKB - fin.. IV kw.
1.3% r/r
1.2% r/r 1.1% r/r
15:00 Polska Wystąpienie publiczne szefa NBP (Adam Glapiński)
piątek, 08 marca 2024
08:30 Węgry waga opis Inflacja CPI luty
0.7% m/m
3.7% r/r
4% r/r 0.7% m/m
3.8% r/r
09:00 Czechy waga opis Bilans handlu zagranicznego styczeń
3.7 mld CZK
12.2 mld CZK 3.5 mld CZK
09:00 Słowacja waga opis Bilans handlu zagranicznego styczeń
410.9 mln EUR
-209,7 mln EUR revision
09:00 Słowacja waga opis Produkcja przemysłowa styczeń
3.6% r/r
-0.1% r/r
09:00 Czechy waga opis Stopa bezrobocia luty
4%
4% 4%
14:00 Polska waga opis Protokół z posiedzenia RPP luty
sobota, 09 marca 2024
Brak danych
niedziela, 10 marca 2024
Brak danych