info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.06, godz. 15:36
kontakt

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 29 stycznia 2018
08:00 Niemcy waga opis Ceny importu grudzień
0.3% m/m
1.1% r/r
0.2% m/m
1% r/r
0.8% m/m
2.7% r/r
09:00 Hiszpania waga opis Sprzedaż detaliczna grudzień
1.2% r/r
1,9% r/r revision
09:00 Polska waga opis Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC styczeń
172.7
171,2 revision
10:00 Włochy waga Inflacja PPI grudzień
0.0% m/m
2.0% r/r
0.4% m/m
2.5% r/r
11:45 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger)
14:30 USA PCE grudzień
0.1% m/m
1.7% r/r
0.2% m/m
1.8% r/r
14:30 USA waga opis Dochody Amerykanów grudzień
0.4% m/m
0.3% m/m 0.3% m/m
14:30 USA waga opis PCE core grudzień
0.2% m/m
1.5% r/r
0.2% m/m
1.5% r/r
0.1% m/m
1.5% r/r
14:30 USA waga opis Wydatki Amerykanów grudzień
0.4% m/m
0.4% m/m 0,8% m/m revision
16:30 USA Indeks Dallas Fed dla przemysłu styczeń
33.4
27 29.7
22:45 Nowa Zelandia waga opis Bilans handlu zagranicznego grudzień
640 mln NZD
-125 mln NZD -1233 mln NZD revision
wtorek, 30 stycznia 2018
00:30 Japonia waga opis Stopa bezrobocia grudzień
2.8%
2.7% 2.7%
00:30 Japonia waga opis Wydatki gospodarstw domowych grudzień
-0.1% r/r
1.7% r/r 1.7% r/r
00:50 Japonia waga opis Sprzedaż detaliczna grudzień
3.6% r/r
1.8% r/r 2,1% r/r revision
01:30 Australia waga opis Indeks zaufania biznesu grudzień
11
7 revision
07:30 Francja waga opis PKB s.a. - wst. IV kw.
0.6% k/k
0.6% k/k 0,5% k/k revision
08:00 Norwegia Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. grudzień
-1% m/m
-0.9% m/m 2,3% m/m revision
08:00 Szwajcaria waga opis Bilans handlu zagranicznego grudzień
2.63 mld CHF
2.54 mld CHF 2,58 mld CHF revision
08:45 Francja waga opis Wydatki konsumentów grudzień
-1.2% m/m
0.2% m/m 3% m/m revision
09:00 Szwajcaria waga opis Indeks instytutu KOF styczeń
106.9
111.2 111,4 revision
09:00 Węgry waga opis Stopa bezrobocia grudzień
3.8%
3.8%
09:00 Hiszpania PKB s.a. - wst. IV kw.
0.7% k/k
3.1% r/r
0.7% k/k
3.1% r/r
0.8% k/k
3.1% r/r
10:00 Polska Produkt krajowy brutto - szacunek wstępny 2017
4.6% r/r
4.5% r/r 2.9% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny grudzień
61 tys.
63.5 tys. 64,7 tys. revision
10:30 Wlk. Brytania waga opis Podaż pieniądza M4 grudzień
-0.6% m/m
0.2% m/m 0,2% m/m revision
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów w gospodarce styczeń
114.7
116.3 115,3 revision
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów w usługach styczeń
16.7
18.6 18 revision
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów biznesu styczeń
1.54
1.7 1,6 revision
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów producentów styczeń
8.8
8.9 8,8 revision
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów konsumentów styczeń
1.3
1.3 0.5
11:00 Strefa Euro waga opis PKB s.a. - wst. IV kw.
0.6% k/k
2.7% r/r
0.6% k/k
2.6% r/r
0,7% k/k 2,8% r/r revision
14:00 Niemcy waga opis Inflacja CPI - wst. styczeń
-0.7% m/m
1.6% r/r
-0.6% m/m
1.7% r/r
0.6% m/m
1.7% r/r
14:00 Niemcy waga opis Inflacja HICP - wst. styczeń
-1% m/m
1.4% r/r
-0.7% m/m
1.6% r/r
0.8% m/m
1.6% r/r
14:00 Węgry waga Decyzja ws. stóp procentowych styczeń
0.90%
0.90% 0.90%
14:30 Słowacja waga opis Saldo rachunku bieżącego listopad
122 mln EUR
-169 mln EUR revision
15:00 USA waga opis Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii listopad
6.1% r/r
5.9% r/r 5.9% r/r
15:00 USA waga opis Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii listopad
6.4% r/r
6.4% r/r 6,3% r/r revision
16:00 USA waga opis Indeks zaufania konsumentów - Conference Board styczeń
125.4
123 123,1 revision
16:30 Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
17:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)
22:40 USA waga opis Zmiana zapasów ropy wg API tydzień
3.2 mln brk
0.1 mln brk 4.75 mln brk
środa, 31 stycznia 2018
00:50 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst. grudzień
4.2% r/r
3.6% r/r
00:50 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa s.a. - wst. grudzień
2.7% m/m
1.6% m/m 0.5% m/m
01:30 Australia waga opis Inflacja CPI IV kw.
0.6% k/k
1.9% r/r
0.7% k/k
2% r/r
0.6% k/k
1.8% r/r
02:00 Chiny waga opis Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP styczeń
51.3
51.5 51.6
02:00 Chiny Indeks PMI dla usług wg CFLP styczeń
55.3
55
03:00 USA Wystąpienie prezydenta USA (Donald Trump)
06:00 Japonia waga opis Indeks zaufania konsumentów styczeń
44.7
44.9 44.7
08:00 Turcja waga Bilans handlu zagranicznego grudzień
-9.2 mld USD
-6.3 mld USD
08:00 Szwajcaria Indeks konsumpcji UBS grudzień
1.69
1,73 revision
08:00 Niemcy waga opis Sprzedaż detaliczna s.a. grudzień
-1.9% m/m
-0.3% m/m 2.3% m/m
08:00 Niemcy waga opis Sprzedaż detaliczna n.s.a. grudzień
1.9% r/r
2.8% r/r 4.4% r/r
08:45 Francja waga opis Inflacja PPI grudzień
0.0% m/m
1.7% r/r
1,5% m/m 2,6% r/r revision
08:45 Francja Inflacja HICP - wst. styczeń
-0.1% m/m
1.5% r/r
1.1% r/r 0.4% m/m
1.3% r/r
08:45 Francja Inflacja CPI - wst. styczeń
-0.1% m/m
1.4% r/r
1.1% r/r 0.3% m/m
1.2% r/r
09:00 Hiszpania Inflacja HICP - dane szacunkowe styczeń
0.7% r/r
0.9% r/r 1.2% r/r
09:00 Węgry waga opis Inflacja PPI grudzień
0.0% m/m
3.9% r/r
1% m/m
4.5% r/r
09:55 Niemcy waga opis Stopa bezrobocia s.a. styczeń
5.4%
5.5% 5.5%
10:00 Włochy waga Stopa bezrobocia grudzień
10.8%
10.9% 10,9% revision
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja HICP - dane szacunkowe styczeń
1.3% r/r
1.3% r/r 1.4% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Stopa bezrobocia grudzień
8.7%
8.7% 8.7%
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
-2.6%
4.5%
14:15 USA waga opis Raport ADP styczeń
234 tys.
180 tys. 242 tys. revision
14:30 Kanada waga opis Inflacja IPPI grudzień
-0.1% m/m
2.2% r/r
1.4% m/m
2.7% r/r
14:30 Kanada waga opis Miesięczny PKB listopad
0.4% m/m
0.4% m/m 0.0% m/m
14:30 USA waga opis Indeks kosztów zatrudnienia IV kw.
0.6% k/k
0.6% k/k 0.7% k/k
15:45 USA waga opis Indeks Chicago PMI styczeń
65.7
64.2 67,8 revision
16:00 USA waga opis Indeks podpisanych umów kupna domów grudzień
0.5% m/m
0.3% m/m 0,3% m/m revision
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
-1.98 mln brk
1.4 mln brk 3.1 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
6.77 mln brk
0.1 mln brk -1.1 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
-1.94 mln brk
-1.5 mln brk 0.6 mln brk
20:00 USA waga opis Decyzja FOMC ws. stóp procentowych styczeń
23:30 Australia waga opis Indeks PMI dla przemysłu styczeń
58.7
56.2
czwartek, 01 lutego 2018
01:30 Australia waga opis Ceny eksportu IV kw.
2.8% k/k
-3% k/k
01:30 Australia waga opis Ceny importu IV kw.
2% k/k
1.5% k/k -1.6% k/k
01:30 Australia waga opis Nowe domy oddane do użytku grudzień
-20.2% m/m
-7.5% m/m 12,6% m/m revision
01:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu - fin. styczeń
54.8
54.4 54
02:45 Chiny waga opis Indeks PMI dla przemysłu - fin. styczeń
51.5
51.3 51.5
06:30 Australia Indeks cen surowców luty
-0.6% r/r
-5.9% r/r
08:00 Wlk. Brytania waga opis Indeks cen nieruchomości - Nationwide styczeń
0.6% m/m
0.2% m/m 0.6% m/m
08:30 Szwecja Indeks PMI dla przemysłu styczeń
57
60 60.4
09:00 Polska waga opis Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC styczeń
69.4
71,1 revision
09:00 Polska waga opis Indeks PMI dla przemysłu styczeń
54.6
55.3 55
09:00 Węgry waga opis Indeks PMI dla przemysłu styczeń
60.9
60,5 revision
09:15 Hiszpania waga opis Indeks PMI dla przemysłu styczeń
55.2
55.7 55.8
09:15 Szwajcaria waga opis Sprzedaż detaliczna s.a. grudzień
-0.7% m/m
1.3% m/m
09:15 Szwajcaria Sprzedaż detaliczna w.d.a. grudzień
0.6% r/r
1.5% r/r 0,3% r/r revision
09:30 Czechy waga opis Indeks PMI dla przemysłu styczeń
59.8
59.2 59.8
09:30 Szwajcaria waga opis Indeks PMI dla przemysłu styczeń
65.3
64 65,6 revision
09:45 Włochy waga Indeks PMI dla przemysłu styczeń
59
57.5 57.4
09:50 Francja waga opis Indeks PMI dla przemysłu - fin. styczeń
58.4
58.1 58.8
09:55 Niemcy waga opis Indeks PMI dla przemysłu - fin. styczeń
61.1
61.2 63.3
10:00 Strefa Euro waga opis Indeks PMI dla przemysłu - fin. styczeń
59.6
59.6 60.6
10:30 Wlk. Brytania waga opis Indeks PMI dla przemysłu styczeń
55.3
56.5 56,2 revision
12:15 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
13:00 Czechy waga Decyzja CNB ws. stóp procentowych luty
0.75%
0.75% 0.5%
13:30 USA waga opis Raport Challengera styczeń
44.65 tys.
32.4 tys.
14:00 Polska waga opis Protokół z posiedzenia RPP styczeń
14:30 USA waga opis Jednostkowe koszty pracy - wst. IV kw.
2% k/k
1% k/k -0,1% k/k revision
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
230 tys.
238 tys. 231 tys. revision
14:30 USA waga opis Wydajność pracy - wst. IV kw.
-0.1% k/k
1.2% k/k 2,7% k/k revision
15:30 Kanada waga opis Indeks PMI dla przemysłu styczeń
55.9
54.7
15:45 USA waga opis Indeks PMI dla przemysłu - fin. styczeń
55.5
55.5 55.1
16:00 USA Indeks zatrudnienia styczeń
54.2
57 58,1 revision
16:00 USA Indeks nowych zamówień styczeń
65.4
67,4 revision
16:00 USA Indeks cen płaconych styczeń
72.7
68 69
16:00 USA waga opis Indeks ISM dla przemysłu styczeń
59.1
58.8 59,3 revision
16:00 USA waga opis Wydatki na inwestycje budowlane grudzień
0.7% m/m
0.4% m/m 0,6% m/m revision
piątek, 02 lutego 2018
01:30 Australia waga opis Inflacja PPI IV kw.
0.6% k/k
1.7% r/r
0.4% k/k 0.2% k/k
1.6% r/r
09:00 Węgry waga opis Bilans handlu zagranicznego - fin. listopad
713 mln EUR
718 mln EUR 495 mln EUR
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja PPI grudzień
0.2% m/m
2.2% r/r
0.3% m/m
2.3% r/r
0.6% m/m
2.8% r/r
11:00 Włochy waga Inflacja CPI - wst. styczeń
0.2% m/m
0.8% r/r
0.3% m/m
0.9% r/r
0.4% m/m
0.9% r/r
11:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)
14:30 USA waga opis Płaca godzinowa styczeń
0.3% m/m
2.9% r/r
0.3% m/m
2.6% r/r
0,4% m/m 2,7% r/r revision
14:30 USA waga opis Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym styczeń
200 tys.
180 tys. 160 tys. revision
14:30 USA waga opis Długość tygodnia pracy styczeń
34.3 godz.
34.5 godz. 34.5 godz.
14:30 USA waga opis Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym styczeń
196 tys.
178 tys. 166 tys. revision
14:30 USA waga opis Stopa bezrobocia styczeń
4.1%
4.1% 4.1%
16:00 USA Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - fin. styczeń
2.5
2.5 2.4
16:00 USA Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - fin. styczeń
2.7
2.8 2.7
16:00 USA waga opis Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. styczeń
95.7
95 95.9
16:00 USA waga opis Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. grudzień
2.8% m/m
2.9% m/m 1.7% m/m
16:00 USA waga opis Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. grudzień
0.7% m/m
0.6% m/m 0.3% m/m
16:00 USA waga opis Zamówienia w przemyśle grudzień
1.7% m/m
1.4% m/m 1,7% m/m revision
19:00 USA Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień
765
759
21:30 USA Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams)
sobota, 03 lutego 2018
Brak danych
niedziela, 04 lutego 2018
23:30 Australia waga opis Indeks PSI dla usług styczeń
54.9
52