info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.11.30, godz. 05:47
kontakt

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 18 maja 2015
Brak danych
wtorek, 19 maja 2015
14:00 Polska waga opis Przeciętne wynagrodzenie brutto kwiecień
4123.26 PLN
4214.14 PLN
14:00 Polska waga opis Wynagrodzenie kwiecień
3.7% r/r
3.8% r/r 4.9% r/r
14:00 Polska waga opis Zatrudnienie kwiecień
1.1% r/r
1.1% r/r 1.1% r/r
14:00 Polska waga opis Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kwiecień
5575.1 tys.
5575.6 tys.
środa, 20 maja 2015
09:00 Polska waga Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC maj
99.9
100
14:00 Polska waga opis Ceny produkcji budowlano-montażowej kwiecień
-0.3% r/r
-0.3% r/r
14:00 Polska waga opis Ceny produkcji sprzedanej przemysłu kwiecień
-0.3% m/m
-2.6% r/r
-2.2% r/r 0,1% m/m -2,5% r/r revision
14:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa kwiecień
-8.1% m/m
2.3% r/r
6% r/r 13.4% m/m
8.8% r/r
14:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa kwiecień
8.5% r/r
2.9% r/r
14:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa s.a. kwiecień
2.7% r/r
6% r/r
14:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa s.a. kwiecień
7.4% r/r
-0.5% r/r
14:00 Polska waga opis Sprzedaż detaliczna kwiecień
-2.1% m/m
-1.5% r/r
1.1% r/r 17.4% m/m
3% r/r
czwartek, 21 maja 2015
14:00 Polska waga opis Protokół z posiedzenia RPP maj
14:00 Polska waga opis Koniunktura w przemyśle maj
8
8
14:00 Polska waga opis Koniunktura w handlu detalicznym maj
2
4
14:00 Polska waga opis Koniunktura w budownictwie maj
-2
-4
14:00 Polska waga opis Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej maj
-17.2
-14.2
14:00 Polska waga opis Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej maj
-13.6
-10.9
piątek, 22 maja 2015
Brak danych
sobota, 23 maja 2015
Brak danych
niedziela, 24 maja 2015
Brak danych