Kalendarium-Giełdowe w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 18:45
kontakt
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie
czwartek, 01 grudnia 2022
ASBIS ASB GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 0,20 USD na akcję.
CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
COLUMBUS CLC NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia regulaminu podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rady Nadzorczej.
GAMEOPS GOP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 78.560 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MINERAL MND NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C, w drodze subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do opracowania i przyjęcia nowej strategii rozwoju spółki
PROTEKTOR PRT GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.