Kalendarium-Giełdowe w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.23, godz. 18:38
kontakt
Pełna wersja kalendarium dostępna jest dla użytkowników zalogowanych.
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie
wtorek, 23 lipca 2019
ABCDATA ABC GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ARI ARI NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 r.
ASTRO ASR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
BOGDANKA LWB GPW Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
IZOSTAL IZS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
KBDOM KBD GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie aktywów spółki.
KGL KGL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
KRUSZWICA KSW GPW NWZA ws. powołania członka RN przez uprawnionego akcjonariusza oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka RN.
LSISOFT LSI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
MMCPL MMC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
MOSTALWAR MSW GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Acciona Construcción S.A.
PULAWY ZAP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe".
RAFAKO RFK GPW NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku.
SANPL SPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SANTANDER SAN GPW NWZA
Coca-Cola KO.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
Lockheed Martin LMT.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
Logitech LOGI.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
Texas Instruments TXN.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
Travelers TRV.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
United Technologies UTX.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
Visa V.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.