Kalendarium-Giełdowe w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.06, godz. 00:05
kontakt
Pełna wersja kalendarium dostępna jest dla użytkowników zalogowanych.
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie
poniedziałek, 08 czerwca 2020
BIOMEDLUB BML GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
INTERCARS CAR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
LUKARDI LUK NC NWZA ws. połączenia spółki Lukardi Spółka Akcyjna ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o., powołania do sprawowania funkcji nowego członka RN, wyrażenia zgody i upoważnienie zarządu do dematerializacji akcji serii B2, D i E oraz podjęcia wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na NC.
MEDAPP MDA NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR.
NETIA NET GPW NWZA ws. zmiany statutu.
NOVINA NOV NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
XTPL XTP GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T w trybie subskrypcji prywatnej, emisji obligacji zamiennych na akcje serii U oraz zmiany statutu.