Kalendarium-Giełdowe w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.06.16, godz. 23:01
kontakt
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie
poniedziałek, 17 czerwca 2019
4MASS 4MS NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
CPGROUP CPG GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,74 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MIRELF VI.
DOMDEV DOM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,05 zł na akcję.
IFCAPITAL IFC GPW NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
LPP LPP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 60 zł na akcję.
MOL MOL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 142,44 HUF na akcję.
PEKABEX PBX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 210.884 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
RONSON RON GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
TARCZYNSKI TAR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
WIELTON WLT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.