Kalendarium-Dane makro w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.30, godz. 00:04
kontakt

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
środa, 15 maja 2019
02:30 Australia waga opis Indeks zaufania konsumentów maj
0.6%
1.9%
03:30 Australia waga opis Indeks wynagrodzeń I kw.
0.5% k/k
0.6% k/k 0.5% k/k
04:00 Chiny waga opis Inwestycje w aglomeracjach miejskich kwiecień
6.1% r/r
6.4% r/r 6.3% r/r
04:00 Chiny waga opis Produkcja przemysłowa kwiecień
5.4% r/r
6.5% r/r 8.5% r/r
04:00 Chiny waga opis Sprzedaż detaliczna kwiecień
7.2% r/r
8.6% r/r 8.7% r/r
08:00 Niemcy PKB n.s.a. - wst. I kw.
0.6% r/r
0.7% r/r 0.9% r/r
08:00 Niemcy waga opis PKB s.a. - wst. I kw.
0.4% k/k
0.4% k/k 0.0% k/k
08:00 Norwegia Bilans handlu zagranicznego kwiecień
17.6 mld NOK
13.9 mld NOK
08:45 Francja waga opis Inflacja HICP - fin. kwiecień
0.4% m/m
1.5% r/r
0.3% m/m
1.4% r/r
0.9% m/m
1.3% r/r
08:45 Francja waga opis Inflacja CPI - fin. kwiecień
0.3% m/m
1.3% r/r
0.2% m/m
1.2% r/r
0.8% m/m
1.1% r/r
09:00 Czechy waga opis PKB s.a. - wst. I kw.
0.5% k/k
2.5% r/r
0.4% k/k
2.4% r/r
0.8% k/k
2.6% r/r
09:00 Węgry waga opis PKB n.s.a. - wst. I kw.
5.3% r/r
5.1% r/r 5.1% r/r
09:00 Węgry PKB s.a. - wst. I kw.
1.5% k/k
5.3% r/r
1,1% k/k revision
09:00 Turcja waga Stopa bezrobocia marzec
14.7%
14.7%
09:00 Słowacja waga opis Inflacja CPI kwiecień
0.2% m/m
2.3% r/r
0.3% m/m
2.4% r/r
0.6% m/m
2.7% r/r
09:00 Słowacja waga opis PKB - wst. I kw.
3.7% r/r
3.6% r/r 3.6% r/r
10:00 Polska waga opis PKB n.s.a. - wst. I kw.
4.6% r/r
4.5% r/r 4.9% r/r
10:00 Polska waga opis PKB s.a. - wst. I kw.
1.4% k/k
4.6% r/r
0,5% k/k revision
10:00 Polska Inflacja CPI - fin. kwiecień
1.1% m/m
2.2% r/r
1.1% m/m
2.2% r/r
0.3% m/m
1.7% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis PKB s.a. - rew. I kw.
0.4% k/k
1.2% r/r
0.4% k/k
1.2% r/r
0.2% k/k
1.1% r/r
12:50 Polska waga opis Stopa depozytowa maj
0.50%
0.50% 0.50%
12:50 Polska waga opis Stopa lombardowa maj
2.50%
2.50% 2.50%
12:50 Polska waga opis Stopa referencyjna maj
1.50%
1.50% 1.50%
12:50 Polska waga opis Stopa redyskontowa maj
1.75%
1.75% 1.75%
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
-0.6%
2.7%
14:00 Węgry waga Protokół z posiedzenia NBH kwiecień
14:30 USA waga opis Indeks NY Empire State maj
17.8
8.5 10.1
14:30 USA waga opis Sprzedaż bez samochodów kwiecień
0.1% m/m
0.7% m/m 1,3% m/m revision
14:30 USA Sprzedaż bez samochodów i paliw kwiecień
-0.2% m/m
1,1% m/m revision
14:30 USA waga opis Sprzedaż detaliczna kwiecień
-0.2% m/m
0.2% m/m 1,7% m/m revision
14:30 Kanada waga opis Inflacja bazowa CPI kwiecień
0.0% m/m
1.5% r/r
0.3% m/m
1.6% r/r
14:30 Kanada waga opis Inflacja CPI kwiecień
0.4% m/m
2.0% r/r
0.4% m/m
2.0% r/r
0.7% m/m
1.9% r/r
15:15 USA waga opis Produkcja przemysłowa kwiecień
-0.5% m/m
0.0% m/m 0,2% m/m revision
15:15 USA waga opis Wykorzystanie mocy produkcyjnych kwiecień
77.9%
78.7% 78,5% revision
16:00 USA waga opis Zapasy niesprzedanych towarów marzec
0.0% m/m
0.0% m/m 0.3% m/m
16:00 USA waga opis Indeks rynku nieruchomości - NAHB maj
66
64 63
16:00 Polska waga opis Komunikat po posiedzeniu RPP maj
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
-1.1 mln brk
-0.3 mln brk -0.6 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
5.4 mln brk
-2.1 mln brk -3.9 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
0.08 mln brk
-1.15 mln brk -0.2 mln brk
22:00 USA waga opis Napływ kapitałów długoterminowych marzec
-28.4 mld USD
36.5 mld USD 51.9 mld USD
22:00 USA waga opis Miesięczny napływ kapitałów netto marzec
-8.1 mld USD
-21,5 mld USD revision