info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.04, godz. 16:53
kontakt

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
piątek, 12 stycznia 2018
00:50 Japonia waga opis Saldo rachunku bieżącego n.s.a. listopad
1347.3 mld JPY
1840 mld JPY 2176.4 mld JPY
00:50 Japonia waga opis Saldo rachunku bieżącego s.a. listopad
1700.5 mld JPY
2141.5 mld JPY
04:03 Chiny waga opis Bilans handlu zagranicznego grudzień
54.7 mld USD
37 mld USD 40.2 mld USD
04:03 Chiny waga opis Eksport grudzień
10.9% r/r
9.1% r/r 12.3% r/r
04:03 Chiny waga opis Import grudzień
4.5% r/r
13% r/r 17.7% r/r
08:00 Turcja waga Saldo rachunku bieżącego listopad
-4.2 mld USD
-3.9 mld USD -3.8 mld USD
08:45 Francja waga opis Inflacja HICP - fin. grudzień
0.4% m/m
1.2% r/r
0.4% m/m
1.3% r/r
0.1% m/m
1.2% r/r
08:45 Francja waga opis Inflacja CPI - fin. grudzień
0.3% m/m
1.2% r/r
0.3% m/m
1.2% r/r
0.1% m/m
1.2% r/r
09:00 Hiszpania waga opis Inflacja CPI grudzień
0.0% m/m
1.1% r/r
1.2% r/r 0.5% m/m
1.7% r/r
09:00 Hiszpania waga opis Inflacja HICP grudzień
0.0% m/m
1.2% r/r
0.1% m/m
1.3% r/r
0.3% m/m
1.8% r/r
09:00 Węgry waga opis Inflacja CPI grudzień
0.0% m/m
2.1% r/r
2.3% r/r 0.4% m/m
2.5% r/r
09:01 Chiny waga opis Nowe kredyty grudzień
584.4 mld CNY
1000 mld CNY 1120 mld CNY
09:01 Chiny waga opis Podaż pieniądza M2 grudzień
8.2% r/r
9.1% r/r 9.1% r/r
09:30 Szwecja waga opis Inflacja CPI grudzień
1.7% r/r
1.8% r/r 1.9% r/r
10:00 Włochy waga Produkcja przemysłowa listopad
0.0% m/m
0.6% m/m 0,6% m/m revision
14:30 USA waga opis Inflacja bazowa CPI grudzień
0.3% m/m
1.8% r/r
0.2% m/m
1.7% r/r
0.1% m/m
1.7% r/r
14:30 USA waga opis Inflacja CPI grudzień
0.1% m/m
2.1% r/r
0.2% m/m
2.1% r/r
0.4% m/m
2.2% r/r
14:30 USA waga opis Sprzedaż bez samochodów grudzień
0.4% m/m
0.4% m/m 1,3% m/m revision
14:30 USA waga opis Sprzedaż detaliczna grudzień
0.4% m/m
0.4% m/m 0,9% m/m revision
16:00 USA waga opis Zapasy niesprzedanych towarów listopad
0.4% m/m
0.3% m/m 0,0% m/m revision
17:30 Niemcy Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann)
22:15 USA Wystąpienie szefa Fed z Bostonu (Eric Rosengren)