info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.30, godz. 06:54
kontakt

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
piątek, 08 grudnia 2017
00:50 Japonia PKB n.s.a. - fin. III kw.
2.1% r/r
1.7% r/r 1,6% r/r revision
00:50 Japonia PKB (annualizowany) - fin. III kw.
2.5%
1.4% 2,9% revision
00:50 Japonia waga opis PKB s.a. - fin. III kw.
0.6% k/k
0.3% k/k 0,7% k/k revision
00:50 Japonia waga opis Saldo rachunku bieżącego n.s.a. październik
2176.4 mld JPY
1720 mld JPY 2271.2 mld JPY
00:50 Japonia waga opis Saldo rachunku bieżącego s.a. październik
2141.5 mld JPY
1835.1 mld JPY
01:30 Australia waga opis Kredyt hipoteczny październik
-0.6% m/m
-2.5% m/m -2,6% m/m revision
04:36 Chiny waga opis Bilans handlu zagranicznego listopad
40.2 mld USD
35 mld USD 38.2 mld USD
04:36 Chiny waga opis Eksport listopad
12.3% r/r
5% r/r 6.9% r/r
04:36 Chiny waga opis Import listopad
17.7% r/r
11.3% r/r 17.2% r/r
08:00 Niemcy waga opis Bilans handlu zagranicznego s.a. październik
19.9 mld EUR
21.5 mld EUR 21,9 mld EUR revision
08:00 Niemcy waga opis Import s.a. październik
1.8% m/m
0.9% m/m -1,1% m/m revision
08:00 Niemcy waga opis Eksport s.a. październik
-0.4% m/m
1% m/m -0.4% m/m
08:00 Turcja waga Produkcja przemysłowa październik
7.3% r/r
10.4% r/r
08:45 Francja waga opis Produkcja przemysłowa październik
1.9% m/m
-0.1% m/m 0,8% m/m revision
09:00 Węgry waga opis Bilans handlu zagranicznego - wst. październik
522 mln EUR
730 mln EUR 937 mln EUR
09:00 Węgry waga opis Inflacja CPI listopad
0.4% m/m
2.5% r/r
2.5% r/r 0.3% m/m
2.2% r/r
09:00 Czechy waga opis Stopa bezrobocia listopad
3.5%
3.5% 3.6%
09:00 Słowacja waga opis Bilans handlu zagranicznego październik
505 mln EUR
455 mln EUR 450 mln EUR
10:30 Wlk. Brytania waga opis Oczekiwania inflacyjne konsumentów IV kw.
2.9%
2.8%
10:30 Wlk. Brytania waga opis Przetwórstwo przemysłowe październik
0.1% m/m
3.9% r/r
0.1% m/m
3.9% r/r
0.7% m/m
2.7% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Produkcja przemysłowa październik
0.0% m/m
3.6% r/r
0.1% m/m
3.6% r/r
0.7% m/m
2.5% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Bilans handlu zagranicznego październik
-10.78 mld GBP
-11.5 mld GBP -10,45 mld GBP revision
14:15 Kanada waga opis Rozpoczęte budowy domów listopad
252.2 tys.
215 tys. 222,7 tys. revision
14:30 USA waga opis Płaca godzinowa listopad
0.2% m/m
0.3% m/m -0,1% m/m revision
14:30 USA waga opis Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym listopad
221 tys.
200 tys. 247 tys. revision
14:30 USA waga opis Długość tygodnia pracy listopad
34.5 godz.
34.4 godz. 34.4 godz.
14:30 USA waga opis Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym listopad
228 tys.
190 tys. 244 tys. revision
14:30 USA waga opis Stopa bezrobocia listopad
4.1%
4.1% 4.1%
14:30 Kanada waga opis Wykorzystanie mocy produkcyjnych III kw.
85%
85.2% 84,3% revision
16:00 USA waga opis Zapasy hurtowników październik
-0.5% m/m
-0.4% m/m 0,1% m/m revision
16:00 USA waga opis Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. grudzień
96.8
99 98.5