info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.06, godz. 19:02
kontakt

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 19 grudnia 2011
01:01 Wlk. Brytania waga Biuletyn kwartalny BoE IV kw.
10:00 Włochy waga Bilans handlu zagranicznego październik
-1.077 mld EUR
-1.88 mld EUR revision
10:00 Strefa Euro waga Saldo rachunku bieżącego n.s.a. październik
1.7 mld EUR
-0.7 mld EUR revision
10:00 Strefa Euro waga opis Saldo rachunku bieżącego s.a. październik
-7.5 mld EUR
2.2 mld EUR revision
14:00 Polska waga opis Ceny produkcji sprzedanej przemysłu listopad
0.7% m/m
8.9% r/r
0.1% m/m
8.5% r/r
14:00 Polska waga opis Ceny produkcji budowlano-montażowej listopad
1.7% r/r
1.6% r/r
14:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa listopad
0.7% m/m
8.7% r/r
-2.4% m/m
6.5% r/r
14:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa s.a. listopad
9.2% r/r
7% r/r
14:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa s.a. listopad
16.5% r/r
14.9% r/r
14:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa listopad
13% r/r
8.9% r/r
14:30 Kanada waga opis Sprzedaż hurtowników październik
0.9% m/m
0.5% m/m revision
16:00 USA waga opis Indeks rynku nieruchomości - NAHB grudzień
21
19 revision