info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.25, godz. 17:16
kontakt

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
środa, 09 listopada 2011
00:30 Australia waga opis Indeks zaufania konsumentów listopad
6.3%
0.4%
00:50 Japonia waga opis Saldo rachunku bieżącego n.s.a. wrzesień
1584.8 mld JPY
407.5 mld JPY
00:50 Japonia waga opis Saldo rachunku bieżącego s.a. wrzesień
1186.6 mld JPY
652.6 mld JPY
01:30 Australia waga opis Kredyt hipoteczny wrzesień
2.2% m/m
1.2% m/m
02:31 Chiny waga opis Inflacja CPI październik
5.5% r/r
6.1% r/r
02:31 Chiny waga opis Inflacja PPI październik
5% r/r
6.5% r/r
06:32 Chiny waga opis Sprzedaż detaliczna październik
17.2% r/r
17.7% r/r
06:38 Chiny waga opis Inwestycje w aglomeracjach miejskich październik
24.9% r/r
24.9% r/r
06:39 Chiny waga opis Produkcja przemysłowa październik
13.2% r/r
13.8% r/r
09:00 Czechy waga opis Inflacja CPI październik
0.3% m/m
2.3% r/r
-0.2% m/m
1.8% r/r
09:00 Słowacja waga opis Produkcja przemysłowa wrzesień
7.4% r/r
4.2% r/r
09:00 Słowacja waga opis Bilans handlu zagranicznego wrzesień
396.6 mln EUR
194.4 mln EUR revision
09:00 Węgry waga opis Bilans handlu zagranicznego - wst. wrzesień
741.5 mln EUR
501.3 mln EUR
09:30 Szwecja waga opis Produkcja przemysłowa s.a. wrzesień
4.8% r/r
5.6% r/r
09:30 Szwecja waga opis Protokół z posiedzenia Riksbank październik
10:30 Wlk. Brytania waga opis Bilans handlu zagranicznego wrzesień
-9.814 mld GBP
-8.617 mld GBP revision
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
10.3%
0.2%
13:00 Polska waga opis Stopa referencyjna listopad
4.5%
4.5%
13:00 Polska waga opis Stopa lombardowa listopad
6%
6%
13:00 Polska waga opis Stopa depozytowa listopad
3%
3%
13:00 Polska waga opis Stopa redyskontowa listopad
4.75%
4.75%
14:30 Kanada waga opis Indeks cen nowych domów wrzesień
0.2% m/m
0.1% m/m
16:00 Polska waga opis Komunikat po posiedzeniu RPP listopad
16:00 USA waga opis Zapasy hurtowników wrzesień
-0.1% m/m
0.1% m/m revision
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
-1.4 mln brk
1.8 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
-2.1 mln brk
1.3 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
-6 mln brk
-3.6 mln brk