info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.18, godz. 10:24
kontakt
2021.10.18 otwarcie maksimum minimum TKO/ wartość zmiana obrót
10:09 mWIG40 mWIG40 5 599,725 638,175 599,725 638,17 +0,4% 25 667 240
10:09 WIG WIG 74 555,7474 740,1574 407,9074 722,76 +0,4% 262 505 765
10:09 WIG20 WIG20 2 457,192 466,942 452,442 465,58 +0,5% 204 810 723
10:09 WIG30 WIG30 2 993,573 003,482 986,133 002,03 +0,5% 216 586 392
Przebieg notowań z dnia 2021.10.18 - Akcje
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:8 360 605 265 336 328 31 059
10:05
06N
06MAGNA06MAGNA
(06N)
notowania
ciągłe
3,4300
3,4300
3,3000
3,3000 (640) -3,79% 09:58 (1 026) 3,3000 3,3500 (700) 6 604 22 070 22
10:09
11B
11BIT11BIT
(11B)
notowania
ciągłe
423,2000
418,4000
417,2000
418,8000 (1) +0,10% 10:09 (11) 418,8000 420,4000 (5) 277 115 784 34
10:06
3RG
3RGAMES3RGAMES
(3RG)
notowania
ciągłe
0,8000
0,7600
0,7520
0,8000 (1) +5,26% 10:03 (1 238) 0,7520 0,7980 (1 000) 8 346 6 342 4
09:51
4FM
4FUNMEDIA4FUNMEDIA
(4FM)
notowania
ciągłe
7,1000
7,1000
6,4400
6,4400 (4) -6,67% 09:33 (1 249) 6,5400 6,8600 (1 094) 33 231 7
09:49
ABE
ABPLABPL
(ABE)
notowania
ciągłe
57,4000
57,4000
57,2000
57,4000 (100) 0,00% 09:39 (60) 57,4000 57,6000 (100) 627 35 922 13
09:57
ACG
ACAUTOGAZACAUTOGAZ
(ACG)
notowania
ciągłe
35,0000
35,0000
34,9000
35,0000 (28) 0,00% 09:57 (69) 34,9000 35,0000 (224) 126 4 405 6
10:05
ACT
ACTIONACTION
(ACT)
notowania
ciągłe
16,2000
16,2000
15,9500
16,1000 (133) -0,62% 10:04 (326) 16,1000 16,2000 (3 515) 12 166 196 096 44
09:58
ADV
ADIUVOADIUVO
(ADV)
notowania
ciągłe
3,6700
3,6700
3,6700
3,6700 (608) +4,56% 09:58 (8 632) 3,6700 3,7200 (1 000) 1 393 5 112 9
09:59
AGO
AGORAAGORA
(AGO)
notowania
ciągłe
8,5400
8,4600
8,3000
8,5400 (1) +0,95% 09:51 (750) 8,3800 8,4000 (35) 2 260 19 014 15
09:59
AGT
AGROTONAGROTON
(AGT)
notowania
ciągłe
8,1600
8,1600
8,0600
8,0600 (540) +0,75% 09:55 (480) 8,0600 8,1600 (500) 815 6 593 5
09:54
ALG
AIGAMESAIGAMES
(ALG)
notowania
ciągłe
5,9500
5,9500
5,8100
5,9400 (160) -0,17% 09:54 (1 300) 5,8000 5,9400 (485) 1 350 7 968 5
10:07
ALL
AILLERONAILLERON
(ALL)
notowania
ciągłe
14,1500
14,1500
14,1500
14,1500 (71) +1,07% 09:05 (750) 13,7500 14,1000 (245) 254 3 594 3
10:09
AWM
AIRWAYAIRWAY
(AWM)
notowania
ciągłe
1,1580
1,1480
1,1120
1,1120 (101) -2,80% 10:06 (1 960) 1,1160 1,1480 (964) 20 347 23 236 35
10:08
ALR
ALIORALIOR
(ALR)
notowania
ciągłe
53,2000
52,4200
52,1600
52,9000 (47) +0,76% 10:07 (238) 52,9000 52,9600 (439) 30 085 1 583 992 255
10:09
ALE
ALLEGROALLEGRO
(ALE)
notowania
ciągłe
51,6300
50,7100
50,7000
51,2400 (11) +1,09% 10:09 (159) 51,2400 51,3000 (524) 489 102 24 997 964 1 899
09:57
AAT
ALTAALTA
(AAT)
notowania
ciągłe
2,6000
2,6000
2,6000
2,6000 (470) -1,89% 09:00 (600) 2,6000 2,6400 (800) 800 2 080 3
09:59
ALI
ALTUSALTUS
(ALI)
notowania
ciągłe
1,7350
1,7250
1,6900
1,6900 (999) -1,74% 09:59 (801) 1,6900 1,7300 (1 676) 2 767 4 730 6
09:56
AML
ALUMETALALUMETAL
(AML)
notowania
ciągłe
54,0000
53,6000
53,4000
54,0000 (6) +1,12% 09:54 (15) 53,6000 54,0000 (295) 682 36 562 18
09:57
AMB
AMBRAAMBRA
(AMB)
notowania
ciągłe
25,9000
25,7000
25,5000
25,9000 (30) 0,00% 09:57 (117) 25,8000 25,9000 (323) 1 007 25 885 23
10:05
AMC
AMICAAMICA
(AMC)
notowania
ciągłe
132,0000
131,6000
130,6000
131,8000 (20) +0,15% 10:05 (74) 131,4000 131,8000 (753) 3 220 423 367 111
10:08
EAT
AMRESTAMREST
(EAT)
notowania
ciągłe
33,0200
32,3800
31,9000
33,0200 (151) +2,80% 10:08 (1 488) 32,9800 33,0000 (446) 45 859 1 501 866 326
10:08
ANR
ANSWEARANSWEAR
(ANR)
notowania
ciągłe
35,2000
35,2000
34,9000
35,1500 (32) -0,14% 10:08 (73) 34,8500 35,1500 (49) 1 856 65 095 22
09:53
APT
APATORAPATOR
(APT)
notowania
ciągłe
22,0000
22,0000
21,9000
22,0000 (5) 0,00% 09:53 (702) 21,9000 22,0000 (1 367) 330 7 232 9
09:06
APN
APLISENSAPLISENS
(APN)
notowania
ciągłe
14,0000
14,0000
14,0000
14,0000 (2) +0,72% 09:00 (3) 13,6000 13,9000 (620) 2 28 1
09:37
APE
APSENERGYAPSENERGY
(APE)
notowania
ciągłe
3,8100
3,8100
3,5800
3,5800 (181) -5,54% 09:37 (5 149) 3,5800 3,8900 (231) 10 274 39 081 6
10:03
ARH
ARCHICOMARCHICOM
(ARH)
notowania
ciągłe
22,3000
22,2000
22,0000
22,0000 (268) -0,90% 10:01 (328) 22,0000 22,4000 (450) 3 445 76 174 18
10:04
ATC
ARCTICARCTIC
(ATC)
notowania
ciągłe
7,0400
7,0400
6,9800
6,9800 (355) -0,29% 10:04 (45) 6,9800 7,0000 (1 500) 9 928 69 503 20
09:47
ARR
ARTERIAARTERIA
(ARR)
notowania
ciągłe
6,7000
6,7000
6,3500
6,4500 (150) -3,73% 09:47 (222) 6,4000 6,4500 (18) 600 3 860 6
09:51
ART
ARTIFEXARTIFEX
(ART)
notowania
ciągłe
12,5000
12,4500
12,4500
12,5000 (19) +1,63% 09:51 (100) 12,4000 12,5000 (1 491) 452 5 628 6
10:09
ASB
ASBISASBIS
(ASB)
notowania
ciągłe
26,5000
25,8500
25,8000
26,3500 (20) +1,15% 10:09 (618) 26,3000 26,3500 (26) 54 499 1 428 548 277
08:30 ASMGROUPASMGROUP
(ASM)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (100) 0,4120 0,4500 (20 499)      
10:07
ABS
ASSECOBSASSECOBS
(ABS)
notowania
ciągłe
37,0000
37,0000
36,7000
36,7000 (10) -0,81% 09:20 (501) 36,7000 37,0000 (90) 575 21 263 15
10:08
ACP
ASSECOPOLASSECOPOL
(ACP)
notowania
ciągłe
97,6500
97,0000
95,8000
97,2000 (20 000) +0,47% 10:08 (171) 97,1000 97,2500 (213) 32 569 3 161 096 235
10:00
ASE
ASSECOSEEASSECOSEE
(ASE)
notowania
ciągłe
47,5000
47,1000
47,0000
47,5000 (60) +0,42% 09:59 (314) 47,1000 47,5000 (742) 6 127 290 098 21
10:07
AST
ASTARTAASTARTA
(AST)
notowania
ciągłe
52,5000
52,0000
50,4000
51,3000 (1) -1,72% 10:07 (641) 50,8000 51,3000 (179) 6 760 344 946 121
10:07
1AT
ATALATAL
(1AT)
notowania
ciągłe
47,6000
47,4000
47,4000
47,4000 (30) +0,42% 10:07 (131) 47,2000 47,4000 (50) 409 19 416 9
10:09
ATD
ATENDEATENDE
(ATD)
notowania
ciągłe
5,0400
5,0400
5,0200
5,0200 (300) +0,40% 10:07 (1 203) 5,0000 5,0400 (2 345) 890 4 480 4
09:24
ATP
ATLANTAPLATLANTAPL
(ATP)
notowania
ciągłe
8,7600
8,7000
8,7000
8,7600 (140) -0,23% 09:24 (150) 8,7400 8,7800 (125) 244 2 131 2
09:58
ATS
ATLANTISATLANTIS
(ATS)
notowania
ciągłe
3,0600
3,0600
2,9400
3,0000 (113) +2,04% 09:58 (168) 2,9400 3,0000 (1 365) 3 638 10 748 13
09:16 ATLASESTATLASEST
(ATL)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (2 000) 1,9600 2,0400 (3 996)      
09:00
ATG
ATMGRUPAATMGRUPA
(ATG)
notowania
ciągłe
4,3200
4,3200
4,3200
4,3200 (2) -0,46% 09:00 (117) 4,2800 4,3200 (487) 2 9 1
09:51
ATR
ATREMATREM
(ATR)
notowania
ciągłe
2,2100
2,2100
2,2100
2,2100 (36) 0,00% 09:00 (790) 2,2200 2,2600 (1 399) 419 926 2
05:01 AUGAAUGA
(AUG)
notowania
ciągłe
 
 
 
2,2400   -7,44%   (700) 2,2400 2,2000 (450)      
10:07
APR
AUTOPARTNAUTOPARTN
(APR)
notowania
ciągłe
14,0000
13,9500
13,8500
13,8500 (70) -0,36% 10:07 (1 425) 13,8000 13,9000 (60) 2 065 28 683 25
10:08
BAH
BAHOLDINGBAHOLDING
(BAH)
notowania
ciągłe
0,7080
0,7030
0,6980
0,7060 (11) +0,43% 10:05 (800) 0,7000 0,7050 (800) 16 272 11 429 27
10:05
BBD
BBIDEVBBIDEV
(BBD)
notowania
ciągłe
6,0800
6,0400
6,0400
6,0800 (160) +0,66% 09:28 (228) 5,9600 6,0600 (720) 1 147 6 947 3
09:39
BDZ
BEDZINBEDZIN
(BDZ)
notowania
ciągłe
7,5000
7,5000
7,5000
7,5000 (1) +4,17% 09:00 (920) 6,8000 7,5000 (301) 1 8 1
10:07
BFT
BENEFITBENEFIT
(BFT)
notowania
ciągłe
772,0000
760,0000
760,0000
772,0000 (1) +0,26% 10:07 (5) 761,0000 773,0000 (52) 10 7 612 4
08:30 BESTBEST
(BST)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (400) 25,2000 26,4000 (300)      
09:29
BCM
BETACOMBETACOM
(BCM)
notowania
ciągłe
7,9000
7,9000
7,9000
7,9000 (2) -3,07% 09:00 (132) 7,9500 8,1000 (5 000) 252 1 991 4
10:08
BML
BIOMEDLUBBIOMEDLUB
(BML)
notowania
ciągłe
9,6020
9,6000
9,5000
9,5200 (241) -0,31% 10:08 (709) 9,5200 9,5800 (122) 102 798 979 367 154
09:56
BIO
BIOTONBIOTON
(BIO)
notowania
ciągłe
4,7750
4,7750
4,7400
4,7400 (54) +0,21% 09:53 (252) 4,7400 4,7850 (682) 5 923 28 254 13
09:58
BNP
BNPPPLBNPPPL
(BNP)
notowania
ciągłe
93,0000
92,8000
90,6000
91,2000 (10 000) -0,44% 09:51 (3) 90,8000 93,0000 (9) 10 281 937 711 12
10:09
LWB
BOGDANKABOGDANKA
(LWB)
notowania
ciągłe
46,7500
46,0000
45,8000
46,2500 (3) +0,98% 10:09 (350) 46,2500 46,3500 (346) 46 838 2 167 795 367
10:09
BBT
BOOMBITBOOMBIT
(BBT)
notowania
ciągłe
19,9000
19,9000
19,6200
19,6200 (60) -1,90% 10:09 (100) 19,5600 19,6000 (9) 1 545 30 475 21
10:00
BRS
BORYSZEWBORYSZEW
(BRS)
notowania
ciągłe
3,1400
3,1350
3,1350
3,1400 (1 100) +0,16% 09:52 (6 667) 3,1350 3,1500 (2 700) 1 838 5 768 3
10:09
BOS
BOSBOS
(BOS)
notowania
ciągłe
11,9000
11,4000
11,4000
11,9000 (100) +4,39% 10:05 (353) 11,8000 11,8500 (1 200) 15 781 184 745 61
10:09
BOW
BOWIMBOWIM
(BOW)
notowania
ciągłe
10,7500
10,4000
10,1000
10,5000 (50) +1,45% 10:09 (347) 10,4000 10,5500 (880) 58 897 616 206 224
09:02
B24
BRAND24BRAND24
(B24)
notowania
ciągłe
25,0000
25,0000
25,0000
25,0000 (123) 0,00% 09:00 (41) 24,7000 24,9000 (300) 623 15 575 4
10:09
BRA
BRASTERBRASTER
(BRA)
notowania
ciągłe
1,0780
1,0500
0,9900
1,0780 (719) +2,67% 10:07 (1 014) 1,0400 1,0780 (3 614) 68 359 70 255 57
10:08
BDX
BUDIMEXBUDIMEX
(BDX)
notowania
ciągłe
281,5000
281,5000
279,0000
280,5000 (16) -0,53% 09:59 (103) 281,0000 281,5000 (596) 1 180 330 298 31
10:09
BMC
BUMECHBUMECH
(BMC)
notowania
ciągłe
31,9000
29,5000
28,8000
31,8000 (100) +10,42% 10:09 (100) 31,8000 31,9000 (1 387) 307 007 9 381 687 1 303
10:08
CTX
CAPTORTXCAPTORTX
(CTX)
notowania
ciągłe
204,9000
204,9000
190,0000
192,0000 (30) -4,95% 10:06 (200) 191,0000 193,0000 (26) 40 118 7 682 053 157
09:56
CAV
CAVATINACAVATINA
(CAV)
notowania
ciągłe
24,9500
24,9500
24,0000
24,9500 (27) 0,00% 09:25 (853) 24,0000 24,8500 (100) 598 14 569 6
10:09
CCC
CCCCCC
(CCC)
notowania
ciągłe
127,8500
124,0000
123,9500
127,4000 (2) +3,03% 10:09 (100) 127,4000 127,6000 (336) 82 176 10 347 093 756
10:09
CCE
CCENERGYCCENERGY
(CCE)
notowania
ciągłe
1,4000
1,4000
1,3500
1,3500 (800) -3,57% 09:57 (751) 1,3500 1,4000 (1 598) 2 881 3 893 7
10:09
CDR
CDPROJEKTCDPROJEKT
(CDR)
notowania
ciągłe
189,9000
188,8000
186,1000
187,9000 (7) -0,12% 10:09 (9) 187,7200 187,9400 (285) 82 175 15 447 922 1 810
09:12
CDL
CDRLCDRL
(CDL)
notowania
ciągłe
23,7000
23,7000
23,7000
23,7000 (2) 0,00% 09:00 (318) 23,7000 24,7000 (97) 2 47 1
09:04 CELTICCELTIC
(CPD)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (950) 7,1000 7,2500 (361)      
10:09
CEZ
CEZCEZ
(CEZ)
notowania
ciągłe
142,5000
142,5000
138,0000
138,0000 (244) -2,82% 09:42 (10) 137,1000 138,5000 (1 382) 324 44 878 8
10:04
CFI
CFICFI
(CFI)
notowania
ciągłe
0,2800
0,2750
0,2700
0,2790 (239) +0,36% 09:31 (12 000) 0,2710 0,2780 (20 000) 57 642 16 000 15
10:08
CIE
CIECHCIECH
(CIE)
notowania
ciągłe
42,2500
42,0000
41,7500
42,0500 (26) +0,96% 09:59 (976) 42,0000 42,0500 (427) 10 241 431 116 116
10:06
CIG
CIGAMESCIGAMES
(CIG)
notowania
ciągłe
1,6280
1,5800
1,5800
1,6150 (6 234) +2,22% 10:06 (2 000) 1,6100 1,6150 (3 642) 257 391 412 601 123
09:59
CTS
CITYSERVCITYSERV
(CTS)
notowania
ciągłe
13,6000
13,6000
13,6000
13,6000 (300) 0,00% 09:00 (20) 13,2000 13,2600 (67) 300 4 080 1
10:07
CLN
CLNPHARMACLNPHARMA
(CLN)
notowania
ciągłe
37,4000
37,3000
36,5000
37,4000 (30) 0,00% 09:53 (280) 37,3500 37,4000 (966) 3 934 144 596 73
09:33
CNT
CNTCNT
(CNT)
notowania
ciągłe
21,0000
20,2000
20,2000
21,0000 (10) 0,00% 09:33 (125) 20,2000 21,0000 (160) 15 311 2
10:09
CLE
COALENERGCOALENERG
(CLE)
notowania
ciągłe
5,4000
5,4000
4,9000
4,9800 (350) -4,96% 10:09 (97) 4,9000 4,9900 (1 000) 128 371 661 358 190
10:09
COG
COGNORCOGNOR
(COG)
notowania
ciągłe
4,5600
4,5200
4,4700
4,4700 (486) -0,67% 10:02 (1 514) 4,4700 4,4900 (3 330) 149 720 674 281 135
10:08
CMR
COMARCHCOMARCH
(CMR)
notowania
ciągłe
259,0000
253,0000
253,0000
259,0000 (30) +2,78% 10:08 (120) 257,0000 259,0000 (204) 806 206 929 68
09:56
CMP
COMPCOMP
(CMP)
notowania
ciągłe
57,6000
57,2000
57,2000
57,6000 (54) 0,00% 09:52 (218) 57,2000 57,6000 (176) 101 5 808 4
08:30 COMPERIACOMPERIA
(CPL)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (100) 6,6000 6,7000 (994)      
10:09
CRM
CORMAYCORMAY
(CRM)
notowania
ciągłe
1,3890
1,3890
1,3600
1,3720 (2 122) -1,29% 09:45 (2 000) 1,3720 1,3800 (1 200) 13 627 18 729 12
09:15
CPG
CPGROUPCPGROUP
(CPG)
notowania
ciągłe
9,7200
9,7200
9,7200
9,7200 (2) 0,00% 09:00 (53) 9,5800 9,6800 (52) 11 107 6
10:07
CRJ
CREEPYJARCREEPYJAR
(CRJ)
notowania
ciągłe
691,0000
691,0000
681,0000
684,0000 (3) -1,44% 10:04 (6) 682,0000 684,0000 (5) 139 95 202 43
10:09
CPS
CYFRPLSATCYFRPLSAT
(CPS)
notowania
ciągłe
36,6200
36,6200
36,1800
36,3400 (116) -1,03% 10:05 (275) 36,3000 36,3600 (1 002) 12 223 443 478 84
09:00 CZTOREBKACZTOREBKA
(CZT)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (10 000) 0,5900 0,6800 (1 528)      
10:06
DAD
DADELODADELO
(DAD)
notowania
ciągłe
18,7000
18,4900
18,4900
18,7000 (656) +1,14% 09:36 (120) 18,2000 18,7000 (273) 1 679 31 225 11
10:08
DAT
DATAWALKDATAWALK
(DAT)
notowania
ciągłe
245,5000
240,0000
238,5000
239,0000 (15) -0,42% 10:08 (25) 238,0000 239,0000 (10) 1 483 356 542 58
09:56
DBC
DEBICADEBICA
(DBC)
notowania
ciągłe
78,2000
77,4000
77,4000
78,2000 (6) +0,26% 09:52 (110) 77,6000 78,2000 (42) 633 49 095 28
09:56
DCR
DECORADECORA
(DCR)
notowania
ciągłe
39,5000
39,2000
39,0000
39,1000 (10) -0,26% 09:50 (20) 39,1000 39,2000 (72) 916 35 908 18
09:30
DEK
DEKPOLDEKPOL
(DEK)
notowania
ciągłe
34,2000
34,2000
34,1000
34,1000 (27) -0,87% 09:29 (173) 33,8000 34,9000 (150) 87 2 973 2
09:51
DEL
DELKODELKO
(DEL)
notowania
ciągłe
16,1600
16,1600
16,0600
16,0600 (28) -0,74% 09:51 (64) 16,0600 16,1600 (407) 30 482 2
10:07
DVL
DEVELIADEVELIA
(DVL)
notowania
ciągłe
3,8800
3,8800
3,8400
3,8400 (247) -1,29% 09:48 (6 053) 3,8400 3,8550 (666) 19 127 73 980 27
09:29
DGA
DGADGA
(DGA)
notowania
ciągłe
9,2000
9,2000
9,0000
9,0000 (216) 0,00% 09:29 (956) 8,6500 9,0000 (614) 218 1 962 2
08:30 DIGITREEDIGITREE
(DTR)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (987) 7,6000 7,9000 (842)      
10:09
DNP
DINOPLDINOPL
(DNP)
notowania
ciągłe
361,4000
360,0000
356,9000
360,3000 (3) +0,08% 10:08 (400) 359,2000 360,0000 (220) 11 080 3 985 135 346
10:07
DOM
DOMDEVDOMDEV
(DOM)
notowania
ciągłe
137,0000
137,0000
136,2000
136,8000 (11) +0,44% 09:55 (6) 136,6000 136,8000 (44) 112 15 320 15
09:44
DPL
DROZAPOLDROZAPOL
(DPL)
notowania
ciągłe
6,4000
6,4000
6,2000
6,3500 (300) -1,55% 09:42 (136) 6,2500 6,4000 (1 600) 6 751 42 298 18
10:01
ECH
ECHOECHO
(ECH)
notowania
ciągłe
4,6200
4,6200
4,5600
4,5600 (260) -1,30% 09:51 (240) 4,5300 4,5600 (400) 1 424 6 553 8
09:58
EDI
EDINVESTEDINVEST
(EDI)
notowania
ciągłe
3,7000
3,7000
3,6800
3,7000 (84) 0,00% 09:58 (267) 3,6800 3,7000 (1 991) 219 808 3
09:59
EEX
EKOEXPORTEKOEXPORT
(EEX)
notowania
ciągłe
2,9400
2,9400
2,8900
2,8900 (245) -1,70% 09:55 (55) 2,8900 2,9450 (1 400) 2 165 6 305 8
09:29
ELT
ELEKTROTIELEKTROTI
(ELT)
notowania
ciągłe
6,7600
6,7600
6,5200
6,5200 (85) -2,69% 09:20 (431) 6,5400 6,6800 (100) 5 621 37 158 23
09:48
EKP
ELKOPELKOP
(EKP)
notowania
ciągłe
0,5060
0,4970
0,4970
0,5060 (1) +3,27% 09:32 (86) 0,5000 0,5060 (7 949) 8 018 4 006 5
09:40
ELZ
ELZABELZAB
(ELZ)
notowania
ciągłe
4,5800
4,5000
4,5000
4,5800 (3) +1,78% 09:26 (500) 4,5200 4,5700 (744) 2 002 9 009 4
09:56
EMC
EMCINSMEDEMCINSMED
(EMC)
notowania
ciągłe
12,0000
12,0000
12,0000
12,0000 (1) +2,56% 09:28 (111) 11,2000 12,0000 (171) 1 12 1
10:00
ENP
ENAPENAP
(ENP)
notowania
ciągłe
1,8500
1,8500
1,8500
1,8500 (2) +1,65% 09:00 (5 309) 1,7600 1,8500 (992) 2 4 1
10:07
ENA
ENEAENEA
(ENA)
notowania
ciągłe
10,4900
10,4800
10,2600
10,4200 (330) -0,57% 10:06 (153) 10,4300 10,4400 (500) 53 146 553 175 123
09:23 ENELMEDENELMED
(ENE)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (73) 17,1000 17,2000 (209)      
10:05
ENG
ENERGAENERGA
(ENG)
notowania
ciągłe
8,2700
8,2200
8,1900
8,2700 (1) +0,73% 10:05 (133) 8,2600 8,2700 (3 699) 9 150 75 142 19
10:04
ENI
ENERGOINSENERGOINS
(ENI)
notowania
ciągłe
1,6950
1,6800
1,6800
1,6950 (500) +0,89% 10:01 (1 200) 1,6800 1,6950 (989) 4 310 7 275 8
09:52
ENT
ENTERENTER
(ENT)
notowania
ciągłe
34,3000
34,3000
33,2000
34,3000 (14) 0,00% 09:30 (112) 33,7000 34,3000 (980) 1 367 46 286 16
10:06
ERB
ERBUDERBUD
(ERB)
notowania
ciągłe
80,8000
78,2000
78,2000
78,4000 (57) -2,00% 09:54 (17) 78,6000 80,4000 (139) 140 11 005 9
08:30 ERGERG
(ERG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (210) 43,0000 44,8000 (200)      
10:08
EAH
ESOTIQESOTIQ
(EAH)
notowania
ciągłe
58,6000
53,4000
53,0000
54,6000 (144) +1,49% 10:07 (240) 54,8000 55,6000 (325) 6 536 362 433 84
08:30 ESTARESTAR
(EST)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (30) 1,3300 3,4000 (1)      
09:47
EUC
EUCOEUCO
(EUC)
notowania
ciągłe
4,2800
4,2800
4,2800
4,2800 (10) 0,00% 09:02 (380) 4,1900 4,2800 (240) 18 77 5
10:09
EUR
EUROCASHEUROCASH
(EUR)
notowania
ciągłe
11,8000
11,7200
11,7000
11,7100 (80) -0,17% 10:09 (1 214) 11,7100 11,7600 (5 476) 9 494 111 447 72
09:35
EHG
EUROHOLDEUROHOLD
(EHG)
notowania
ciągłe
13,2000
13,2000
13,2000
13,2000 (4) 0,00% 09:21     13,2000 (491) 5 66 2
09:58
ETL
EUROTELEUROTEL
(ETL)
notowania
ciągłe
39,0000
39,0000
39,0000
39,0000 (5) -1,27% 09:58 (51) 38,7000 39,0000 (238) 91 3 549 5
10:09
FMF
FAMURFAMUR
(FMF)
notowania
ciągłe
3,6900
3,5500
3,5300
3,6400 (1 343) +3,70% 10:09 (442) 3,6400 3,6500 (11 494) 511 409 1 859 179 414
10:03
FSG
FASINGFASING
(FSG)
notowania
ciągłe
14,3000
14,3000
14,3000
14,3000 (10) +2,14% 09:00 (280) 13,7500 14,1000 (100) 10 143 1
09:01
FEE
FEERUMFEERUM
(FEE)
notowania
ciągłe
9,4800
9,4800
9,4800
9,4800 (1) 0,00% 09:01 (175) 8,6600 9,4800 (134) 1 9 1
10:09
FRO
FERROFERRO
(FRO)
notowania
ciągłe
39,9000
39,7000
39,6000
39,6000 (2) -0,25% 10:09 (393) 39,6000 39,8000 (126) 767 30 481 18
09:01
FER
FERRUMFERRUM
(FER)
notowania
ciągłe
4,0800
4,0800
4,0800
4,0800 (1) 0,00% 09:01 (150) 3,9200 4,0800 (443) 1 4 1
09:07 FONFON
(FON)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (7 507) 0,2890 0,3000 (13 570)      
10:04
FTE
FORTEFORTE
(FTE)
notowania
ciągłe
52,1000
51,5000
51,4000
51,5000 (1) -1,34% 10:03 (93) 51,2000 51,5000 (469) 317 16 317 12
09:13
GOP
GAMEOPSGAMEOPS
(GOP)
notowania
ciągłe
12,3400
12,2600
12,2600
12,3400 (74) 0,00% 09:13 (6) 12,3400 12,6200 (148) 97 1 195 2
10:01
GIF
GAMFACTORGAMFACTOR
(GIF)
notowania
ciągłe
10,8600
10,6000
10,5000
10,8600 (100) +3,43% 10:01 (180) 10,6000 10,8600 (512) 1 894 20 272 21
10:00
GTN
GETINGETIN
(GTN)
notowania
ciągłe
1,4540
1,4480
1,4420
1,4460 (435) -0,69% 09:59 (1 110) 1,4460 1,4540 (9 797) 18 297 26 506 18
10:08
GNB
GETINOBLEGETINOBLE
(GNB)
notowania
ciągłe
0,4950
0,4900
0,4755
0,4950 (23) +1,02% 10:08 (407) 0,4905 0,4950 (17 740) 1 027 699 498 331 211
09:59
GLC
GLCOSMEDGLCOSMED
(GLC)
notowania
ciągłe
4,4600
4,3800
4,3600
4,3600 (845) -0,34% 09:50 (2 881) 4,3600 4,4400 (2 665) 5 846 25 603 10
10:09
GPW
GPWGPW
(GPW)
notowania
ciągłe
43,1800
42,8200
42,8200
43,0600 (741) +0,56% 10:09 (298) 43,0400 43,1200 (116) 6 471 278 483 81
10:09
GCN
GROCLINGROCLIN
(GCN)
notowania
ciągłe
4,9500
4,9000
4,8100
4,8800 (71) -0,81% 10:07 (50) 4,8800 4,9000 (1 011) 20 592 100 668 60
10:08
GRN
GRODNOGRODNO
(GRN)
notowania
ciągłe
17,0000
16,8600
16,7000
16,7200 (300) -0,71% 10:08 (3 146) 16,7000 16,7200 (718) 18 144 306 881 101
10:09
ATT
GRUPAAZOTYGRUPAAZOTY
(ATT)
notowania
ciągłe
32,9000
32,5000
32,0000
32,3200 (133) -0,55% 10:08 (44) 32,3200 32,4800 (252) 26 841 871 080 168
10:09
GTC
GTCGTC
(GTC)
notowania
ciągłe
7,2800
7,2100
7,1800
7,2800 (1) 0,00% 09:45 (197) 7,1800 7,2800 (348) 1 247 8 986 10
10:07
BHW
HANDLOWYHANDLOWY
(BHW)
notowania
ciągłe
52,9000
52,5000
52,2000
52,9000 (82) +0,57% 10:05 (1 417) 52,8000 52,9000 (1 930) 5 710 300 345 73
09:57
HRP
HARPERHARPER
(HRP)
notowania
ciągłe
7,6000
7,6000
7,3300
7,3300 (189) -1,48% 09:35 (2 284) 7,3300 7,3900 (450) 2 727 20 164 23
09:11
HEL
HELIOHELIO
(HEL)
notowania
ciągłe
15,9000
15,9000
15,9000
15,9000 (41) 0,00% 09:11 (85) 15,6000 15,9000 (95) 400 6 360 3
09:19
HRS
HERKULESHERKULES
(HRS)
notowania
ciągłe
1,7000
1,7000
1,6900
1,6900 (800) -0,59% 09:19 (200) 1,6900 1,7000 (1 540) 1 260 2 134 2
09:48
HMI
HMINWESTHMINWEST
(HMI)
notowania
ciągłe
31,7000
31,1000
30,6000
30,6000 (30) -1,61% 09:31 (10) 30,8000 31,4000 (10) 415 12 890 8
10:07
HUGE
HUUUGE-S144HUUUGE-S144
(HUGE)
notowania
ciągłe
35,15
35,04
34,96
34,98 (15) -0,17% 10:06 (28) 35,04 35,04 (1) 2 150 75 378 40
10:03
HDR
HYDROTORHYDROTOR
(HDR)
notowania
ciągłe
39,5000
39,5000
38,8000
38,8000 (10) -0,51% 10:03 (46) 38,6000 39,0000 (433) 252 9 850 6
08:47 I2DEVI2DEV
(I2D)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (5) 10,5000 10,6000 (710)      
09:41 IDMSAIDMSA
(IDM)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (850) 1,3600 1,4500 (8 976)      
09:23
IFC
IFCAPITALIFCAPITAL
(IFC)
notowania
ciągłe
3,9000
3,9000
3,6000
3,6000 (2) -7,69% 09:01 (1 000) 3,7600 3,9800 (300) 208 808 9
09:56
IFI
IFIRMAIFIRMA
(IFI)
notowania
ciągłe
15,9500
15,9500
15,9500
15,9500 (2) +0,95% 09:56 (108) 15,8000 15,9500 (63) 206 3 286 6
09:15
IFR
IFSAIFSA
(IFR)
notowania
ciągłe
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000 (241) +4,84% 09:15 (149) 1,3000 1,3900 (1 867) 251 326 6
10:08 IIAAVIIAAV
(IIA)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (1 000) 96,7500 98,2000 (1 000)      
09:46
IMC
IMCOMPANYIMCOMPANY
(IMC)
notowania
ciągłe
34,0000
34,0000
34,0000
34,0000 (30) +0,29% 09:35 (165) 33,9000 34,0000 (379) 711 24 174 10
09:32
GKI
IMMOBILEIMMOBILE
(GKI)
notowania
ciągłe
2,7600
2,7600
2,7600
2,7600 (499) 0,00% 09:32 (3 372) 2,7600 2,8800 (2 605) 506 1 397 2
10:01
IMP
IMPERIOIMPERIO
(IMP)
notowania
ciągłe
3,0200
3,0200
3,0000
3,0000 (2 000) -0,66% 09:57 (437) 2,9800 3,0000 (4 000) 5 900 17 738 6
09:41
IMS
IMSIMS
(IMS)
notowania
ciągłe
3,0900
3,0700
3,0700
3,0800 (100) -0,65% 09:31 (25) 3,1000 3,1100 (50) 2 448 7 543 4
10:00
INC
INCINC
(INC)
notowania
ciągłe
5,6500
5,6500
5,5000
5,5900 (42) -1,06% 09:59 (48) 5,5300 5,5900 (4) 1 874 10 439 12
10:07
ING
INGBSKINGBSK
(ING)
notowania
ciągłe
260,0000
259,0000
258,0000
260,0000 (2) +0,39% 10:07 (22) 259,5000 260,5000 (13) 200 51 876 20
09:09
INP
INPROINPRO
(INP)
notowania
ciągłe
8,4000
8,3500
8,3500
8,4000 (32) +0,60% 09:09 (5 055) 8,1500 8,4000 (142) 149 1 247 3
09:58
INK
INSTALKRKINSTALKRK
(INK)
notowania
ciągłe
32,0000
31,6000
31,6000
31,6000 (1 353) 0,00% 09:58 (3 632) 31,6000 31,9000 (111) 1 796 56 823 7
10:07
IRL
INTERAOLTINTERAOLT
(IRL)
notowania
ciągłe
19,9400
19,8800
19,5000
19,5000 (112) -1,91% 10:03 (200) 19,5200 19,8400 (100) 5 320 105 163 42
10:07
CAR
INTERCARSINTERCARS
(CAR)
notowania
ciągłe
458,0000
453,0000
452,0000
458,0000 (16) -0,43% 10:01 (12) 458,0000 459,0000 (21) 141 64 116 16
08:30 INTERFERIINTERFERI
(INF)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (1 250) 4,3000 4,5800 (1 500)      
09:52
IPO
INTERSPPLINTERSPPL
(IPO)
notowania
ciągłe
1,1900
1,1900
1,1900
1,1900 (200) -0,83% 09:00 (11 205) 1,1900 1,2450 (9 477) 200 238 1
09:17
INL
INTROLINTROL
(INL)
notowania
ciągłe
5,1000
5,1000
5,1000
5,1000 (5) 0,00% 09:17 (445) 5,0400 5,1000 (240) 5 26 1
09:11
INV
INVISTAINVISTA
(INV)
notowania
ciągłe
0,6700
0,6300
0,6300
0,6700 (315) 0,00% 09:11 (1 301) 0,6300 0,6700 (1 452) 1 134 727 2
09:19
IPE
IPOPEMAIPOPEMA
(IPE)
notowania
ciągłe
3,5000
3,5000
3,4600
3,4800 (1 000) -0,57% 09:19 (2 171) 3,4600 3,5800 (250) 3 000 10 414 6
09:15 ITMTRADEITMTRADE
(ITM)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (2 306) 0,3420 0,3580 (3 067)      
10:04 IZOBLOKIZOBLOK
(IZB)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (54) 41,0000 42,4000 (37)      
09:56 IZOLACJAIZOLACJA
(IZO)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (2 700) 2,8200 2,9400 (3 190)      
10:02
IZS
IZOSTALIZOSTAL
(IZS)
notowania
ciągłe
3,6200
3,6000
3,5600
3,5600 (300) -1,11% 09:58 (1 000) 3,5300 3,6000 (1 000) 5 604 20 184 12
10:09
JSW
JSWJSW
(JSW)
notowania
ciągłe
58,3400
56,8000
56,7600
57,8600 (11) +2,84% 10:09 (1 099) 57,8600 57,9000 (613) 249 148 14 356 927 1 408
09:36 JWWINVESTJWWINVEST
(JWW)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (200) 2,0600 2,1200 (100)      
09:00
K2H
K2HOLDINGK2HOLDING
(K2H)
notowania
ciągłe
21,5000
21,5000
21,5000
21,5000 (46) -0,46% 09:00 (111) 21,3000 21,5000 (49) 46 989 1
09:36 KCIKCI
(KCI)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (1 000) 1,3300 1,3550 (3 000)      
10:07
KER
KERNELKERNEL
(KER)
notowania
ciągłe
62,6000
62,5000
62,1000
62,2000 (43) -0,16% 09:56 (671) 62,2000 62,3000 (1 369) 4 389 273 516 77
10:08
KTY
KETYKETY
(KTY)
notowania
ciągłe
635,0000
634,0000
632,0000
635,0000 (2) 0,00% 10:06 (25) 634,0000 635,0000 (188) 319 202 040 40
10:09
KGH
KGHMKGHM
(KGH)
notowania
ciągłe
172,5000
170,5000
170,3500
172,3000 (291) +2,44% 10:09 (102) 172,1500 172,3000 (151) 151 964 26 082 590 1 766
09:54
KGL
KGLKGL
(KGL)
notowania
ciągłe
14,9000
14,9000
14,9000
14,9000 (2) 0,00% 09:00 (200) 14,8000 14,9000 (182) 2 30 1
10:07
KPL
KINOPOLKINOPOL
(KPL)
notowania
ciągłe
14,2000
14,2000
14,0000
14,0000 (1) -1,41% 10:07 (138) 14,0000 14,2000 (983) 11 156 2
10:08
KGN
KOGENERAKOGENERA
(KGN)
notowania
ciągłe
35,6000
34,3000
34,1000
35,0000 (77) +2,64% 10:08 (196) 35,0000 35,3000 (20) 16 073 559 042 77
09:38
KMP
KOMPAPKOMPAP
(KMP)
notowania
ciągłe
18,5000
18,5000
18,0000
18,0000 (240) -4,26% 09:30 (450) 18,0000 18,8000 (400) 400 7 236 3
10:08
KOM
KOMPUTRONKOMPUTRON
(KOM)
notowania
ciągłe
3,2600
3,2600
3,2000
3,2000 (303) -5,04% 10:08 (1 022) 3,2000 3,2800 (1 818) 17 360 55 780 31
10:04
KPD
KPPDKPPD
(KPD)
notowania
ciągłe
58,0000
58,0000
56,0000
56,0000 (8) -3,45% 10:04 (150) 56,0000 58,0000 (1 105) 108 6 248 2
09:45
KRC
KRECKREC
(KRC)
notowania
ciągłe
21,0000
21,0000
21,0000
21,0000 (52) 0,00% 09:39 (250) 20,8000 21,0000 (448) 301 6 321 5
09:06
KRI
KREDYTINKREDYTIN
(KRI)
notowania
ciągłe
16,8000
16,8000
16,8000
16,8000 (2) 0,00% 09:00 (100) 15,8000 16,3000 (557) 2 34 1
10:05
KRK
KRKAKRKA
(KRK)
notowania
ciągłe
508,0000
508,0000
508,0000
508,0000 (4) 0,00% 09:14 (9) 506,0000 508,0000 (1) 56 28 448 4
10:08
KRU
KRUKKRUK
(KRU)
notowania
ciągłe
328,0000
326,2000
323,0000
326,0000 (30) -0,91% 10:08 (91) 325,4000 326,0000 (52) 1 159 377 052 69
10:09
KVT
KRVITAMINKRVITAMIN
(KVT)
notowania
ciągłe
19,0000
19,0000
18,1000
18,1000 (28) -4,74% 10:09 (228) 18,1000 18,1200 (623) 3 474 64 087 55
09:54
KSG
KSGAGROKSGAGRO
(KSG)
notowania
ciągłe
4,0000
3,9800
3,9700
4,0000 (250) 0,00% 09:54 (155) 4,0000 4,0400 (767) 2 300 9 162 8
10:05
LAB
LABOPRINTLABOPRINT
(LAB)
notowania
ciągłe
15,0000
15,0000
14,8000
14,8000 (10) -1,33% 10:05 (37) 14,7000 14,8000 (20) 16 238 6
09:19
LRQ
LARQLARQ
(LRQ)
notowania
ciągłe
1,8600
1,8600
1,8600
1,8600 (2) 0,00% 09:02 (600) 1,7800 1,8600 (1 498) 2 4 1
09:34
LEN
LENALENA
(LEN)
notowania
ciągłe
4,7900
4,7900
4,7500
4,7900 (44) +0,84% 09:34 (900) 4,7500 4,7900 (656) 551 2 635 5
10:08
LTX
LENTEXLENTEX
(LTX)
notowania
ciągłe
10,0500
10,0000
9,9200
10,0500 (100) +0,70% 09:42 (20) 9,9800 10,0500 (70) 739 7 378 6
09:40
LBT
LIBETLIBET
(LBT)
notowania
ciągłe
2,7000
2,7000
2,6400
2,6400 (40) -3,30% 09:40 (660) 2,6400 2,7000 (2 868) 1 326 3 528 3
10:07
LVC
LIVECHATLIVECHAT
(LVC)
notowania
ciągłe
124,8000
124,8000
122,8000
124,2000 (15) +0,81% 10:07 (11) 124,0000 124,2000 (45) 663 82 267 30
09:00 LOKUMLOKUM
(LKD)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (100) 25,0000 25,8000 (1 992)      
10:09
LTS
LOTOSLOTOS
(LTS)
notowania
ciągłe
64,5200
64,4800
63,8200
64,4000 (32) +0,16% 10:09 (547) 64,4000 64,5000 (566) 36 426 2 340 712 326
10:09
LPP
LPPLPP
(LPP)
notowania
ciągłe
14 420,0000
14 420,0000
14 170,0000
14 360,0000 (1) -0,28% 10:08 (1) 14 310,0000 14 350,0000 (2) 282 4 032 050 208
10:02
LSI
LSISOFTLSISOFT
(LSI)
notowania
ciągłe
16,5500
16,5500
16,0000
16,4500 (100) -0,90% 09:13 (195) 16,2000 16,4500 (149) 720 11 693 9
10:09
LBW
LUBAWALUBAWA
(LBW)
notowania
ciągłe
1,2100
1,2000
1,1720
1,2000 (200) 0,00% 10:09 (1 785) 1,1860 1,2000 (5 917) 27 143 32 586 26
10:09
MAB
MABIONMABION
(MAB)
notowania
ciągłe
81,0000
81,0000
78,5000
79,7000 (41) -1,24% 10:07 (333) 79,0000 79,5000 (354) 32 236 2 562 373 408
09:24
MAK
MAKARONPLMAKARONPL
(MAK)
notowania
ciągłe
7,0000
7,0000
7,0000
7,0000 (119) 0,00% 09:01 (1 550) 6,9200 7,0200 (500) 119 833 1
09:00
MGT
MANGATAMANGATA
(MGT)
notowania
ciągłe
74,6000
74,6000
74,6000
74,6000 (2) +0,81% 09:00 (2) 73,6000 74,6000 (27) 2 149 1
09:36 MANYDEVMANYDEV
(MAN)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (226) 2,2200 2,3000 (5 617)      
09:59
MVP
MARVIPOLMARVIPOL
(MVP)
notowania
ciągłe
9,3000
9,2000
9,1600
9,1600 (287) -1,51% 09:56 (118) 9,1600 9,3000 (45) 1 742 15 999 12
10:08
MXC
MAXCOMMAXCOM
(MXC)
notowania
ciągłe
12,5000
12,5000
12,3000
12,3000 (25) -1,60% 10:08 (225) 12,3000 12,5000 (348) 327 4 042 5
10:08
MBK
MBANKMBANK
(MBK)
notowania
ciągłe
524,0000
509,0000
508,0000
521,0000 (2) +1,96% 10:08 (33) 521,0000 523,0000 (88) 7 747 3 999 757 345
09:38
MBW
MBWSMBWS
(MBW)
notowania
ciągłe
6,0000
6,0000
5,8000
6,0000 (45) +3,45% 09:37 (1 312) 5,7200 6,0000 (1 413) 207 1 210 3
10:08
MCI
MCIMCI
(MCI)
notowania
ciągłe
24,9000
24,9000
24,6000
24,7000 (40) -0,40% 10:08 (18) 24,7000 24,8000 (925) 1 041 25 811 17
09:39
MDI
MDIENERGIAMDIENERGIA
(MDI)
notowania
ciągłe
3,2500
3,2500
3,1700
3,1700 (270) -0,94% 09:35 (478) 3,1500 3,2500 (1 263) 920 2 968 4
09:46
MCP
MEDIACAPMEDIACAP
(MCP)
notowania
ciągłe
3,2300
3,2300
3,2300
3,2300 (5 000) 0,00% 09:46 (57 777) 3,2300 3,2400 (15 050) 7 612 24 587 2
10:05
MDG
MEDICALGMEDICALG
(MDG)
notowania
ciągłe
18,7200
18,7200
17,8400
17,8400 (467) -2,51% 10:04 (37) 17,8400 18,1800 (128) 2 802 50 290 24
10:08
ICE
MEDINICEMEDINICE
(ICE)
notowania
ciągłe
22,3000
22,0000
21,5000
21,7000 (75) -2,69% 10:08 (236) 21,5000 21,8000 (50) 5 084 110 435 42
10:09
MNC
MENNICAMENNICA
(MNC)
notowania
ciągłe
21,5000
21,5000
20,9000
20,9000 (88) -1,42% 10:09 (212) 20,9000 21,5000 (658) 651 13 732 11
10:09
MRC
MERCATORMERCATOR
(MRC)
notowania
ciągłe
135,0000
129,2500
125,0000
128,5500 (32) -17,33% 10:09 (4) 128,6500 129,1000 (144) 258 070 33 471 690 6 092
09:31
MCR
MERCORMERCOR
(MCR)
notowania
ciągłe
17,3000
17,1500
16,9000
16,9000 (80) 0,00% 09:23 (109) 16,9000 17,2500 (300) 400 6 832 5
09:06 MEXPOLSKAMEXPOLSKA
(MEX)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (4 800) 2,2200 2,2600 (22 688)      
10:07
MFO
MFOMFO
(MFO)
notowania
ciągłe
51,4000
51,4000
50,2000
50,2000 (140) -1,57% 09:31 (50) 50,4000 50,8000 (140) 142 7 131 2
09:36
MLK
MILKILANDMILKILAND
(MLK)
notowania
ciągłe
1,0250
1,0150
0,9980
1,0250 (859) 0,00% 09:36 (1 060) 1,0250 1,0400 (64) 4 947 4 987 6
10:09
MIL
MILLENNIUMMILLENNIUM
(MIL)
notowania
ciągłe
8,4400
8,2200
8,2200
8,4400 (2 400) +1,69% 10:09 (8 136) 8,4050 8,4350 (1 781) 89 052 743 157 103
09:57
MIR
MIRACULUMMIRACULUM
(MIR)
notowania
ciągłe
1,8200
1,8100
1,7700
1,8100 (1 000) 0,00% 09:53 (1 000) 1,8000 1,8200 (10 988) 20 945 37 669 18
10:06
MRB
MIRBUDMIRBUD
(MRB)
notowania
ciągłe
3,9300
3,9200
3,9000
3,9250 (500) +0,13% 09:55 (1 477) 3,9250 3,9300 (443) 9 312 36 513 20
09:27
MLG
MLPGROUPMLPGROUP
(MLG)
notowania
ciągłe
73,0000
73,0000
73,0000
73,0000 (19) 0,00% 09:03 (20) 73,0000 73,4000 (20) 20 1 460 2
10:09
MLS
MLSYSTEMMLSYSTEM
(MLS)
notowania
ciągłe
97,2000
97,2000
93,5000
94,2000 (19) -2,89% 10:08 (41) 94,2000 95,6000 (76) 5 430 515 139 149
10:09
MBR
MOBRUKMOBRUK
(MBR)
notowania
ciągłe
370,0000
369,0000
367,0000
369,0000 (2) 0,00% 10:08 (161) 367,0000 369,0000 (47) 474 174 823 32
09:40 MOJMOJ
(MOJ)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (3 000) 2,0300 2,1000 (5 200)      
10:09
MOL
MOLMOL
(MOL)
notowania
ciągłe
36,0000
36,0000
34,8600
34,8600 (15) -0,46% 10:02 (2 000) 34,6400 35,0200 (1 000) 558 19 581 5
09:52
MON
MONNARIMONNARI
(MON)
notowania
ciągłe
2,9600
2,9200
2,8700
2,9500 (1 016) +1,03% 09:48 (1 200) 2,9000 2,9500 (6 486) 18 111 53 146 26
09:56
MSP
MOSTALPLCMOSTALPLC
(MSP)
notowania
ciągłe
23,6000
23,3000
22,8000
23,5000 (120) +0,86% 09:55 (174) 22,9000 23,6000 (1 735) 508 11 850 12
09:41
MSW
MOSTALWARMOSTALWAR
(MSW)
notowania
ciągłe
7,1200
7,1200
7,0400
7,0400 (355) -1,95% 09:03 (807) 7,0400 7,1200 (1 490) 2 223 15 716 4
10:09
MSZ
MOSTALZABMOSTALZAB
(MSZ)
notowania
ciągłe
2,0200
2,0200
1,9900
2,0000 (400) -0,99% 10:09 (1 687) 1,9900 2,0000 (600) 5 227 10 446 9
10:08
MZA
MUZAMUZA
(MZA)
notowania
ciągłe
5,8500
5,8500
5,6000
5,7000 (270) -2,56% 10:08 (1 730) 5,7000 5,8000 (280) 1 601 9 126 4
09:00
MWT
MWTRADEMWTRADE
(MWT)
notowania
ciągłe
4,8600
4,8600
4,8600
4,8600 (10) 0,00% 09:00 (105) 4,7800 4,8600 (233) 10 49 1
10:08
NNG
NANOGROUPNANOGROUP
(NNG)
notowania
ciągłe
5,0600
4,9350
4,9100
5,0000 (35) -1,19% 10:07 (105) 4,9300 5,0300 (398) 3 929 19 359 19
10:07
NEU
NEUCANEUCA
(NEU)
notowania
ciągłe
929,0000
927,0000
923,0000
926,0000 (10) -1,07% 10:07 (1) 925,0000 927,0000 (4) 175 161 938 34
09:54
NWG
NEWAGNEWAG
(NWG)
notowania
ciągłe
23,0000
23,0000
22,9000
22,9000 (88) -0,43% 09:54 (12) 22,9000 23,0000 (598) 380 8 731 7
10:08
NXG
NEXITYNEXITY
(NXG)
notowania
ciągłe
3,4500
3,1600
3,1600
3,4000 (100) +7,26% 10:06 (100) 3,3400 3,4400 (400) 3 549 11 724 13
09:27 NOVATURASNOVATURAS
(NTU)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (62) 15,1000 18,6000 (20)      
10:03
NVG
NOVAVISGRNOVAVISGR
(NVG)
notowania
ciągłe
1,4100
1,4100
1,3650
1,3650 (1 000) +5,00% 10:03 (243) 1,2750 1,3650 (5 598) 1 002 1 368 2
10:06
NVT
NOVITANOVITA
(NVT)
notowania
ciągłe
172,0000
172,0000
158,5000
161,0000 (7) -5,29% 10:05 (9) 161,0000 163,0000 (21) 482 79 680 42
10:01
NTT
NTTSYSTEMNTTSYSTEM
(NTT)
notowania
ciągłe
5,8600
5,8600
5,6800
5,6800 (1 000) -2,07% 09:51 (445) 5,6400 5,8200 (180) 1 515 8 632 5
10:07
OAT
OATOAT
(OAT)
notowania
ciągłe
39,9500
39,9500
38,7500
38,8000 (120) -2,88% 10:01 (7) 38,9000 38,9500 (157) 3 128 122 408 26
09:58
ODL
ODLEWNIEODLEWNIE
(ODL)
notowania
ciągłe
5,8000
5,8000
5,8000
5,8000 (100) 0,00% 09:58 (1) 5,7400 5,8000 (755) 100 580 1
10:03
OEX
OEXOEX
(OEX)
notowania
ciągłe
22,7000
22,1000
21,3000
21,4000 (50) -4,89% 10:03 (384) 21,2000 21,4000 (434) 1 502 32 988 12
10:07
OND
ONDEONDE
(OND)
notowania
ciągłe
24,5000
24,5000
24,4000
24,5000 (16) +0,41% 10:07 (123) 24,4950 24,5000 (33 053) 2 899 71 011 24
10:04
OPF
OPENFINOPENFIN
(OPF)
notowania
ciągłe
1,1000
1,0900
1,0800
1,0800 (500) -0,92% 10:04 (650) 1,0600 1,0900 (970) 4 385 4 798 7
09:43
OPN
OPONEO.PLOPONEO.PL
(OPN)
notowania
ciągłe
67,0000
67,0000
66,2000
66,2000 (20) -1,78% 09:43 (8) 66,0000 66,2000 (19) 84 5 577 6
09:59
OPM
OPTEAMOPTEAM
(OPM)
notowania
ciągłe
15,3000
15,1000
15,0500
15,0500 (52) -0,33% 09:53 (138) 15,0500 15,3500 (120) 1 253 18 963 13
10:09
OPL
ORANGEPLORANGEPL
(OPL)
notowania
ciągłe
7,9050
7,8350
7,8350
7,8750 (2) -0,19% 10:09 (3 168) 7,8750 7,8850 (2 452) 90 278 710 736 141
09:00
OPG
ORCOGROUPORCOGROUP
(OPG)
notowania
ciągłe
2,6600
2,6600
2,6600
2,6600 (243) -0,02% 09:00 (4 241) 2,6250 2,6600 (8 051) 243 646 1
09:50
OBL
ORZBIALYORZBIALY
(OBL)
notowania
ciągłe
24,0000
24,0000
24,0000
24,0000 (60) -0,41% 09:49 (474) 23,4000 24,0000 (407) 60 1 440 1
10:09
OTS
OTLOGOTLOG
(OTS)
notowania
ciągłe
10,5500
10,4000
10,4000
10,5500 (30) 0,00% 10:09 (3 428) 10,3000 10,5500 (973) 490 5 110 4
09:00
OTM
OTMUCHOWOTMUCHOW
(OTM)
notowania
ciągłe
3,9000
3,9000
3,9000
3,9000 (5) +0,52% 09:00 (45) 3,8200 3,9000 (995) 5 20 1
09:06 OVOSTAROVOSTAR
(OVO)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (17) 72,0000 74,5000 (105)      
09:04
PMP
PAMAPOLPAMAPOL
(PMP)
notowania
ciągłe
2,7900
2,6700
2,6700
2,7900 (1 240) -1,41% 09:04 (1 400) 2,7200 2,8000 (150) 6 089 16 716 8
09:54 PANOVAPANOVA
(NVA)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (70) 14,6500 14,9000 (222)      
10:04
PAT
PATENTUSPATENTUS
(PAT)
notowania
ciągłe
1,3150
1,3000
1,2800
1,3000 (500) 0,00% 09:38 (5 300) 1,2800 1,3050 (1 500) 12 055 15 655 17
10:08
PCX
PCCEXOLPCCEXOL
(PCX)
notowania
ciągłe
2,9000
2,8740
2,8540
2,8980 (700) -0,07% 10:08 (700) 2,8720 2,8980 (251) 20 296 58 499 40
10:08
PCR
PCCROKITAPCCROKITA
(PCR)
notowania
ciągłe
88,6000
87,1000
87,1000
88,6000 (30) +1,96% 10:08 (177) 88,1000 88,6000 (1) 4 186 368 022 68
10:05
PCF
PCFGROUPPCFGROUP
(PCF)
notowania
ciągłe
40,9800
40,4000
40,4000
40,7800 (50) +0,94% 10:01 (273) 40,4400 40,7800 (245) 876 35 658 17
10:09
PBX
PEKABEXPEKABEX
(PBX)
notowania
ciągłe
21,4000
21,1000
20,1000
21,2000 (25) +0,47% 10:09 (218) 21,2000 21,4000 (150) 6 737 140 022 50
10:09
PEO
PEKAOPEKAO
(PEO)
notowania
ciągłe
124,6000
123,5500
123,5000
124,2000 (1) +0,57% 10:09 (1 916) 124,2000 124,4500 (397) 60 582 7 517 716 511
10:07
PEP
PEPPEP
(PEP)
notowania
ciągłe
80,3000
80,3000
79,6000
80,0000 (8) +0,50% 10:06 (69) 79,9000 80,0000 (57) 166 13 276 14
10:08
PCO
PEPCOPEPCO
(PCO)
notowania
ciągłe
48,2050
47,9850
47,4000
47,4050 (169) -0,20% 10:06 (394) 47,4000 47,5000 (719) 24 917 1 187 036 202
10:03
PPS
PEPEESPEPEES
(PPS)
notowania
ciągłe
1,2700
1,2700
1,2700
1,2700 (4) 0,00% 09:03 (2 200) 1,2500 1,2700 (2 270) 4 5 1
10:09
PGE
PGEPGE
(PGE)
notowania
ciągłe
10,5500
10,4400
10,3050
10,5200 (18) +1,15% 10:09 (1 538) 10,5200 10,5250 (3 850) 249 245 2 606 905 511
10:07
PGV
PGFGROUPPGFGROUP
(PGV)
notowania
ciągłe
2,1400
2,1400
2,0600
2,0600 (2 587) -2,37% 10:07 (2 273) 2,0500 2,1400 (344) 2 637 5 436 2
10:08
PGN
PGNIGPGNIG
(PGN)
notowania
ciągłe
6,6300
6,5600
6,5340
6,6100 (2 056) -0,45% 10:08 (3 784) 6,6040 6,6200 (8 398) 343 850 2 262 939 308
09:42
PSW
PGSSOFTPGSSOFT
(PSW)
notowania
ciągłe
17,9000
17,9000
17,9000
17,9000 (22) 0,00% 09:31 (70 299) 17,9000 17,9500 (160) 1 472 26 349 3
09:37 PHARMENAPHARMENA
(PHR)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (105) 9,7000 9,8900 (254)      
09:12
PHN
PHNPHN
(PHN)
notowania
ciągłe
14,9500
14,9500
14,8500
14,8500 (50) -0,67% 09:12 (288) 14,8500 14,9500 (168) 325 4 854 3
10:07
PEN
PHOTONPHOTON
(PEN)
notowania
ciągłe
7,6000
7,4500
7,4500
7,5000 (100) 0,00% 10:02 (2 390) 7,5000 7,5500 (240) 1 820 13 700 11
10:09
PKN
PKNORLENPKNORLEN
(PKN)
notowania
ciągłe
90,8400
90,5000
89,8200
90,5800 (95) -0,02% 10:09 (440) 90,4400 90,5600 (2 320) 155 994 14 100 907 883
10:09
PKO
PKOBPPKOBP
(PKO)
notowania
ciągłe
46,3000
46,2500
45,8900
46,3000 (264) +0,46% 10:09 (563) 46,2800 46,3000 (1 384) 528 857 24 425 653 998
10:09
PKP
PKPCARGOPKPCARGO
(PKP)
notowania
ciągłe
20,0500
20,0000
19,7600
20,0000 (144) +0,10% 10:09 (109) 19,9000 19,9800 (4) 25 069 499 700 120
09:00
PLX
PLASTBOXPLASTBOX
(PLX)
notowania
ciągłe
2,3800
2,3800
2,3800
2,3800 (5) 0,00% 09:00 (274 027) 2,3800 2,3900 (49 745) 5 12 1
10:09
PLW
PLAYWAYPLAYWAY
(PLW)
notowania
ciągłe
475,6000
465,2000
465,2000
474,8000 (3) +1,45% 10:09 (14) 473,0000 475,6000 (24) 972 457 756 82
09:46
PLZ
PLAZACNTRPLAZACNTR
(PLZ)
notowania
ciągłe
2,4880
2,4100
2,4000
2,4780 (345) +3,47% 09:38 (104) 2,4000 2,4780 (948) 5 132 12 428 12
09:12
PGM
PMPGPMPG
(PGM)
notowania
ciągłe
4,5000
4,5000
4,5000
4,5000 (300) +2,27% 09:12 (77) 4,3200 4,5000 (1 367) 300 1 350 1
10:08
PCE
POLICEPOLICE
(PCE)
notowania
ciągłe
12,5000
12,4000
12,3500
12,3500 (583) 0,00% 10:08 (417) 12,3500 12,5000 (2 849) 5 383 66 540 12
10:06
PXM
POLIMEXMSPOLIMEXMS
(PXM)
notowania
ciągłe
4,6000
4,5900
4,5700
4,6000 (411) +0,66% 10:04 (600) 4,5900 4,6000 (4 012) 34 351 157 551 47
10:09
PWX
POLWAXPOLWAX
(PWX)
notowania
ciągłe
3,0400
3,0000
2,9900
3,0400 (201) +1,67% 10:09 (750) 3,0000 3,0400 (1 799) 6 321 18 970 11
09:57
POZ
POZBUDPOZBUD
(POZ)
notowania
ciągłe
4,8000
4,7800
4,7800
4,8000 (1 000) -0,62% 09:55 (540) 4,7900 4,8500 (1 420) 7 760 37 143 14
10:07
PRI
PRAGMAINKPRAGMAINK
(PRI)
notowania
ciągłe
5,7500
5,5500
5,3000
5,7500 (100) -0,86% 10:05 (180) 5,7000 5,7500 (75) 14 752 82 147 62
10:06
PDZ
PRAIRIEPRAIRIE
(PDZ)
notowania
ciągłe
0,7960
0,7900
0,7800
0,7840 (1 052) -2,00% 10:03 (81) 0,7840 0,7870 (700) 135 561 106 551 63
09:12
PRM
PROCHEMPROCHEM
(PRM)
notowania
ciągłe
25,8000
25,8000
25,8000
25,8000 (2) 0,00% 09:00 (71) 24,6000 25,4000 (311) 2 52 1
09:46
PJP
PROJPRZEMPROJPRZEM
(PJP)
notowania
ciągłe
15,2000
15,2000
15,2000
15,2000 (30) -0,65% 09:00 (1 500) 14,7000 15,2000 (499) 30 456 1
10:06
PRT
PROTEKTORPROTEKTOR
(PRT)
notowania
ciągłe
3,3500
3,3500
3,2600
3,3450 (154) +0,15% 10:06 (694) 3,2600 3,3450 (345) 1 968 6 483 8
09:38
IPF
PROVIDENTPROVIDENT
(IPF)
notowania
ciągłe
7,0500
6,6000
6,5000
7,0000 (63) -2,10% 09:30 (1 471) 7,0000 7,2500 (1 385) 4 528 31 338 14
09:52
ZAP
PULAWYPULAWY
(ZAP)
notowania
ciągłe
87,6000
87,6000
87,6000
87,6000 (50) -0,45% 09:51 (20) 87,4000 88,8000 (50) 50 4 380 1
09:00
PUN
PUNKPIRATPUNKPIRAT
(PUN)
notowania
ciągłe
0,6260
0,6260
0,6260
0,6260 (2 000) -0,32% 09:00 (892) 0,6100 0,6260 (7 000) 2 000 1 252 1
10:09
PUR
PUREPURE
(PUR)
notowania
ciągłe
91,2000
91,2000
89,2000
89,5000 (5) -2,08% 10:09 (17) 89,4000 89,5000 (19) 486 43 892 16
10:09
PZU
PZUPZU
(PZU)
notowania
ciągłe
40,0600
39,8700
39,6500
40,0000 (15) +0,88% 10:09 (963) 39,9600 40,0000 (881) 259 389 10 344 788 719
09:46
QNT
QUANTUMQUANTUM
(QNT)
notowania
ciągłe
44,0000
44,0000
44,0000
44,0000 (1) 0,00% 09:00 (79) 44,0000 44,8000 (34) 1 44 1
09:39
QRS
QUERCUSQUERCUS
(QRS)
notowania
ciągłe
4,4000
4,4000
4,4000
4,4000 (500) 0,00% 09:21 (800) 4,4000 4,4500 (400) 500 2 200 1
10:09
R22
R22R22
(R22)
notowania
ciągłe
55,0000
54,9000
53,6000
53,6000 (10) -0,56% 10:09 (180) 53,6000 53,9000 (41) 764 41 276 19
09:48
RDL
RADPOLRADPOL
(RDL)
notowania
ciągłe
3,0000
3,0000
3,0000
3,0000 (199) 0,00% 09:13 (3 500) 3,0000 3,0200 (47 436) 13 739 41 217 9
10:08
RFK
RAFAKORAFAKO
(RFK)
notowania
ciągłe
1,2000
1,1860
1,1840
1,2000 (402) +1,18% 10:08 (698) 1,2000 1,2080 (6 230) 46 561 55 561 27
09:32
RAF
RAFAMETRAFAMET
(RAF)
notowania
ciągłe
17,1000
17,1000
17,0000
17,0000 (1 954) 0,00% 09:27 (1 146) 17,0000 17,1000 (2 513) 15 100 256 710 4
10:05
RBW
RAINBOWRAINBOW
(RBW)
notowania
ciągłe
26,6000
26,6000
26,6000
26,6000 (125) 0,00% 09:51 (169) 26,6000 26,9000 (400) 907 24 126 4
09:58
RNK
RANKPROGRRANKPROGR
(RNK)
notowania
ciągłe
2,7300
2,7300
2,6500
2,7300 (30) 0,00% 09:56 (2 515) 2,6800 2,7300 (9 210) 6 215 16 651 6
09:12
RWL
RAWLPLUGRAWLPLUG
(RWL)
notowania
ciągłe
17,6000
17,6000
17,6000
17,6000 (136) 0,00% 09:00 (28) 17,5000 17,6000 (585) 333 5 861 3
09:44
RDN
REDANREDAN
(RDN)
notowania
ciągłe
0,4020
0,4020
0,4020
0,4020 (500) -1,95% 09:00 (1 000) 0,4030 0,4180 (1 000) 500 201 1
09:06
RNC
REINOREINO
(RNC)
notowania
ciągłe
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000 (2) +5,26% 09:03 (4 055) 1,8500 1,9400 (3 866) 2 4 1
10:06
RLP
RELPOLRELPOL
(RLP)
notowania
ciągłe
8,1000
8,0200
8,0200
8,0200 (567) -0,25% 10:06 (307) 8,0200 8,1000 (815) 5 527 44 333 12
09:38
RMK
REMAKREMAK
(RMK)
notowania
ciągłe
20,0000
19,7000
19,6000
19,6000 (102) +1,03% 09:36 (128) 19,6000 20,0000 (515) 304 6 000 6
10:09
RES
RESBUDRESBUD
(RES)
notowania
ciągłe
0,9000
0,9000
0,9000
0,9000 (1 446) 0,00% 10:09 (700) 0,8800 0,9000 (8 681) 1 696 1 526 2
09:52
RON
RONSONRONSON
(RON)
notowania
ciągłe
2,4800
2,4800
2,4700
2,4800 (4 238) 0,00% 09:52 (3 723) 2,4700 2,4800 (15 691) 11 666 28 928 8
09:41 ROPCZYCEROPCZYCE
(RPC)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (50) 30,4000 30,9000 (644)      
10:08
RVU
RYVURYVU
(RVU)
notowania
ciągłe
57,1000
56,1000
55,8000
56,0000 (28) -0,18% 10:08 (79) 56,0000 56,9000 (30) 549 30 776 14
10:04
SNK
SANOKSANOK
(SNK)
notowania
ciągłe
20,1000
20,0000
19,8000
19,9000 (21) 0,00% 10:04 (1 189) 19,9000 20,0000 (339) 4 858 96 734 24
10:09
SPL
SANPLSANPL
(SPL)
notowania
ciągłe
357,5000
353,6000
353,5000
354,2000 (15) -0,48% 10:09 (15) 353,3000 354,2000 (448) 5 284 1 873 452 134
10:09
SAN
SANTANDERSANTANDER
(SAN)
notowania
ciągłe
15,1000
15,1000
15,1000
15,1000 (191) -1,31% 09:00 (5 000) 15,2040 15,2500 (650) 333 5 028 4
09:53
SNW
SANWILSANWIL
(SNW)
notowania
ciągłe
2,2000
2,2000
2,2000
2,2000 (1 000) -0,45% 09:37 (500) 2,1800 2,2050 (771) 7 000 15 400 5
10:06
STS
SATISSATIS
(STS)
notowania
ciągłe
1,0350
1,0350
1,0100
1,0100 (246) -2,42% 09:55 (900) 1,0000 1,0250 (635) 19 936 20 424 20
08:33 SECOGROUPSECOGROUP
(SWG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (550) 15,0000 15,4000 (300)      
09:44
SEK
SEKOSEKO
(SEK)
notowania
ciągłe
8,9000
8,9000
8,9000
8,9000 (30) +1,14% 09:17 (220) 8,9000 8,9500 (390) 30 267 1
09:38
SEL
SELENAFMSELENAFM
(SEL)
notowania
ciągłe
25,0000
25,0000
25,0000
25,0000 (51) +2,04% 09:01 (249) 24,5000 24,9000 (220) 1 051 26 275 6
10:07
SLV
SELVITASELVITA
(SLV)
notowania
ciągłe
75,0000
74,5000
74,5000
74,8000 (1) +0,27% 10:07 (10) 74,9000 75,0000 (74) 1 161 86 557 9
10:09
SEN
SERINUSSERINUS
(SEN)
notowania
ciągłe
0,9780
0,9780
0,9400
0,9446 (7) -2,62% 10:04 (2 009) 0,9450 0,9592 (782) 167 294 159 785 105
09:53
SES
SESCOMSESCOM
(SES)
notowania
ciągłe
63,0000
62,5000
62,5000
63,0000 (1) 0,00% 09:09 (10) 61,5000 63,0000 (274) 3 188 3
10:03
SFS
SFINKSSFINKS
(SFS)
notowania
ciągłe
0,4500
0,4500
0,4500
0,4500 (80) 0,00% 10:03 (815) 0,4400 0,4500 (1 970) 80 36 1
09:49
SHO
SHOPERSHOPER
(SHO)
notowania
ciągłe
70,0000
70,0000
70,0000
70,0000 (100) 0,00% 09:49 (605) 68,7100 70,0700 (104) 934 65 380 6
09:00
SVRS
SILVAIR-REGSSILVAIR-REGS
(SVRS)
notowania
ciągłe
5,7000
5,7000
5,7000
5,7000 (2) +0,35% 09:00 (200) 5,6500 5,7000 (1 190) 10 57 5
10:09
SFG
SILVANOSILVANO
(SFG)
notowania
ciągłe
8,8000
8,8000
8,3000
8,3000 (200) -3,49% 10:09 (21) 8,3000 8,9000 (981) 360 3 068 2
09:42
SKH
SKARBIECSKARBIEC
(SKH)
notowania
ciągłe
34,8000
34,8000
34,3000
34,3000 (28) -0,87% 09:25 (119) 34,4000 35,0000 (90) 903 31 159 18
10:09
SKT
SKOTANSKOTAN
(SKT)
notowania
ciągłe
2,3600
2,3600
2,1700
2,2800 (4 000) -3,39% 10:09 (2 500) 2,2100 2,2800 (4 000) 62 053 140 544 76
09:57
SKL
SKYLINESKYLINE
(SKL)
notowania
ciągłe
0,9600
0,9600
0,9600
0,9600 (1 350) 0,00% 09:16 (2 150) 0,9600 1,0000 (8 200) 1 350 1 296 1
09:10 SLEEPZAGSLEEPZAG
(SLZ)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (2 200) 0,7300 0,8100 (1 700)      
09:36
SKA
SNIEZKASNIEZKA
(SKA)
notowania
ciągłe
81,0000
81,0000
80,0000
80,0000 (2) -1,23% 09:36 (444) 80,0000 80,6000 (29) 149 11 961 12
09:58
SOL
SOLARSOLAR
(SOL)
notowania
ciągłe
5,6000
5,6000
5,4600
5,4600 (1) -2,85% 09:03 (295) 5,4600 5,6000 (864) 2 11 2
09:44
SON
SONELSONEL
(SON)
notowania
ciągłe
11,0000
11,0000
10,9500
10,9500 (123) -0,45% 09:42 (675) 10,9000 11,0000 (8 200) 396 4 344 6
10:03
SPH
SOPHARMASOPHARMA
(SPH)
notowania
ciągłe
8,2000
8,2000
8,1000
8,1000 (42) -2,41% 09:53 (35) 8,1000 8,2500 (200) 200 1 636 2
10:05
STX
STALEXPSTALEXP
(STX)
notowania
ciągłe
3,9000
3,8500
3,8500
3,8500 (200) +0,26% 09:56 (1 949) 3,8500 3,8600 (30) 15 673 60 589 28
10:09
STP
STALPRODSTALPROD
(STP)
notowania
ciągłe
318,5000
308,0000
308,0000
318,5000 (15) +2,74% 10:09 (100) 318,0000 319,0000 (58) 1 393 438 020 76
10:05
STF
STALPROFISTALPROFI
(STF)
notowania
ciągłe
10,6500
10,4000
10,4000
10,5500 (146) +1,44% 10:01 (370) 10,4500 10,5500 (449) 6 036 63 498 26
09:48 STAPORKOWSTAPORKOW
(ZUK)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (2 000) 2,9000 2,9400 (1 629)      
10:07
SNX
SUNEXSUNEX
(SNX)
notowania
ciągłe
5,1000
4,9900
4,9900
5,0900 (100) +2,62% 10:07 (400) 5,0000 5,0900 (48) 5 706 28 866 24
10:03
SUW
SUWARYSUWARY
(SUW)
notowania
ciągłe
24,6000
24,6000
24,6000
24,6000 (60) +0,82% 09:35 (318) 23,6000 24,4000 (38) 70 1 722 6
09:05
SWD
SWISSMEDSWISSMED
(SWD)
notowania
ciągłe
10,4000
10,4000
10,4000
10,4000 (2) -3,26% 09:00 (372) 10,3500 10,7500 (239) 2 21 1
09:58
SGN
SYGNITYSYGNITY
(SGN)
notowania
ciągłe
10,4000
10,0000
10,0000
10,4000 (450) +4,00% 09:45 (1 370) 10,0000 10,3500 (1 270) 4 305 43 454 16
09:58
SNT
SYNEKTIKSYNEKTIK
(SNT)
notowania
ciągłe
28,6500
28,6500
28,2000
28,2000 (9) -1,57% 09:54 (4) 28,3000 28,6500 (230) 832 23 602 11
09:06
TLX
TALEXTALEX
(TLX)
notowania
ciągłe
15,1000
15,1000
15,1000
15,1000 (2) +0,67% 09:03 (518) 14,5000 15,1000 (135) 9 136 5
09:39
TMR
TATRYTATRY
(TMR)
notowania
ciągłe
208,0000
206,0000
206,0000
208,0000 (40) +4,00% 09:28 (35) 208,0000 210,0000 (242) 86 17 796 3
10:09
TPE
TAURONPETAURONPE
(TPE)
notowania
ciągłe
3,7740
3,7400
3,6920
3,7520 (977) -0,05% 10:06 (400) 3,7500 3,7560 (1 729) 646 339 2 411 496 381
10:04
TBL
TBULLTBULL
(TBL)
notowania
ciągłe
22,2000
22,2000
22,0000
22,0000 (24) +0,46% 10:04 (14) 22,0000 22,2000 (25) 98 2 171 3
09:50
TRR
TERMOREXTERMOREX
(TRR)
notowania
ciągłe
1,0500
1,0500
1,0500
1,0500 (200) +0,96% 09:50 (1 690) 1,0500 1,0600 (1 699) 400 420 3
09:52
TSG
TESGASTESGAS
(TSG)
notowania
ciągłe
4,3000
4,3000
4,3000
4,3000 (1) -0,46% 09:00 (133) 4,3000 4,3800 (2 890) 1 4 1
10:09
TIM
TIMTIM
(TIM)
notowania
ciągłe
45,1500
44,2000
44,2000
44,8500 (192) +1,93% 10:03 (200) 44,8000 44,9000 (148) 12 875 574 254 103
10:00
TOR
TORPOLTORPOL
(TOR)
notowania
ciągłe
12,9800
12,8600
12,8400
12,9200 (27) +0,47% 09:54 (67) 12,8600 12,9000 (100) 1 930 24 901 20
09:18
TOW
TOWERINVTTOWERINVT
(TOW)
notowania
ciągłe
16,6000
16,6000
16,6000
16,6000 (106) 0,00% 09:18 (194) 16,6000 16,7000 (500) 106 1 760 1
10:08
TOA
TOYATOYA
(TOA)
notowania
ciągłe
8,5400
8,5000
8,5000
8,5100 (571) -0,35% 10:05 (30 711) 8,5000 8,5400 (509) 16 745 142 645 38
10:03
TRK
TRAKCJATRAKCJA
(TRK)
notowania
ciągłe
2,2100
2,1800
2,1800
2,2100 (80) +1,38% 10:03 (200) 2,1900 2,2100 (10 263) 19 755 43 261 21
09:54
TRN
TRANSPOLTRANSPOL
(TRN)
notowania
ciągłe
3,7500
3,6800
3,6800
3,7500 (350) 0,00% 09:54 (5 086) 3,6800 3,7500 (15 685) 5 500 20 264 5
10:09
TEN
TSGAMESTSGAMES
(TEN)
notowania
ciągłe
389,0000
380,0000
380,0000
385,0000 (5) +1,32% 10:09 (1) 384,6000 385,2000 (50) 9 216 3 542 562 418
09:06
ULM
ULMAULMA
(ULM)
notowania
ciągłe
59,0000
59,0000
59,0000
59,0000 (1) 0,00% 09:01 (341) 56,5000 58,5000 (135) 1 59 1
10:05
ULG
ULTGAMESULTGAMES
(ULG)
notowania
ciągłe
25,8500
25,8500
25,7500
25,8000 (25) -0,19% 10:02 (200) 25,8000 25,8500 (1 267) 758 19 563 11
09:51
UNI
UNIBEPUNIBEP
(UNI)
notowania
ciągłe
12,2000
12,2000
12,2000
12,2000 (375) 0,00% 09:51 (50) 12,0000 12,2000 (405) 401 4 892 3
10:09 UNICREDITUNICREDIT
(UCG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (2 500) 53,4600 54,1100 (2 500)      
09:46
U2K
UNIMAUNIMA
(U2K)
notowania
ciągłe
3,1000
3,1000
3,1000
3,1000 (10) 0,00% 09:46 (150) 3,0600 3,1300 (2 425) 43 133 5
10:05
UNT
UNIMOTUNIMOT
(UNT)
notowania
ciągłe
50,8000
50,0000
49,3000
50,6000 (179) +0,80% 10:02 (363) 50,6000 50,8000 (531) 3 701 185 384 47
09:59 URSUSURSUS
(URS)
notowania
ciągłe
 
 
 
0,3500   -7,89%   (4 000) PKC PKC (83 770)      
08:47 VENTUREINVENTUREIN
(VTI)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (5) 2,4200 2,4300 (5)      
09:32
VRC
VERCOMVERCOM
(VRC)
notowania
ciągłe
53,4000
53,0300
53,0300
53,4000 (300) +0,68% 09:26 (42) 53,4000 53,9200 (41) 333 17 770 5
10:08
VGO
VIGOSYSVIGOSYS
(VGO)
notowania
ciągłe
750,0000
718,0000
718,0000
746,0000 (1) +3,61% 09:45 (2) 734,0000 746,0000 (6) 108 79 712 39
09:10
VIN
VINDEXUSVINDEXUS
(VIN)
notowania
ciągłe
7,7000
7,7000
7,7000
7,7000 (80) -0,52% 09:10 (170) 7,6600 7,7000 (19) 4 580 35 266 8
09:46
VTL
VISTALVISTAL
(VTL)
notowania
ciągłe
3,5800
3,5800
3,5100
3,5700 (280) 0,00% 09:30 (100) 3,5300 3,5700 (420) 483 1 724 4
09:53
VVD
VIVIDVIVID
(VVD)
notowania
ciągłe
1,3600
1,3600
1,3500
1,3500 (1 330) -2,74% 09:32 (600) 1,3520 1,3820 (1 600) 5 700 7 715 6
10:06
VOT
VOTUMVOTUM
(VOT)
notowania
ciągłe
14,2000
14,2000
14,0600
14,0600 (38) -0,99% 10:06 (262) 14,0600 14,2000 (475) 2 000 28 250 16
10:05
VOX
VOXELVOXEL
(VOX)
notowania
ciągłe
50,4000
50,4000
49,8000
49,8000 (21) -1,58% 09:59 (250) 49,7000 50,2000 (761) 1 245 62 308 24
10:09
VRG
VRGVRG
(VRG)
notowania
ciągłe
3,7400
3,7400
3,7150
3,7150 (214) -0,80% 10:09 (394) 3,7150 3,7350 (901) 1 842 6 861 6
08:30 WARIMPEXWARIMPEX
(WXF)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (256) 5,1600 5,4800 (96)      
09:51 WASKOWASKO
(WAS)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (500) 1,6200 1,6750 (795)      
10:05
WWL
WAWELWAWEL
(WWL)
notowania
ciągłe
600,0000
598,0000
594,0000
594,0000 (1) -0,67% 09:57 (19) 594,0000 598,0000 (11) 56 33 504 19
09:57
WLT
WIELTONWIELTON
(WLT)
notowania
ciągłe
13,2400
13,1800
13,1000
13,2200 (100) -1,20% 09:56 (450) 13,1400 13,2400 (100) 6 744 88 987 41
09:52
WIK
WIKANAWIKANA
(WIK)
notowania
ciągłe
4,8400
4,7800
4,7400
4,8400 (172) +2,11% 09:52 (4 444) 4,8000 4,8400 (450) 2 542 12 175 8
10:07
WPL
WIRTUALNAWIRTUALNA
(WPL)
notowania
ciągłe
141,8000
139,2000
139,2000
141,6000 (12) +1,58% 10:07 (17) 139,6000 141,8000 (19) 184 25 716 11
09:53
WTN
WITTCHENWITTCHEN
(WTN)
notowania
ciągłe
13,4000
13,4000
13,3500
13,3500 (439) +0,75% 09:53 (100) 13,2500 13,3500 (1 062) 459 6 129 2
10:07
WOJ
WOJASWOJAS
(WOJ)
notowania
ciągłe
4,5700
4,5700
4,5700
4,5700 (220) 0,00% 09:08 (100) 4,4900 4,5500 (1 046) 720 3 290 4
10:05
WSE
WORKSERVWORKSERV
(WSE)
notowania
ciągłe
1,3380
1,3380
1,3320
1,3320 (639) -0,45% 10:05 (1 200) 1,3300 1,3320 (1 361) 3 638 4 860 6
10:09
XTB
XTBXTB
(XTB)
notowania
ciągłe
15,1500
15,1400
14,9600
15,0800 (241) -0,13% 10:08 (1 932) 15,0500 15,0900 (132) 30 740 462 672 165
09:51
XTP
XTPLXTPL
(XTP)
notowania
ciągłe
60,5000
60,0000
59,6000
59,6000 (10) -0,67% 09:13 (60) 59,1000 59,8000 (16) 372 22 288 13
09:43
ZMT
ZAMETZAMET
(ZMT)
notowania
ciągłe
0,9180
0,8880
0,8880
0,8880 (1 131) -1,33% 09:14 (5 989) 0,8880 0,9140 (2 500) 1 316 1 170 4
10:09
ZEP
ZEPAKZEPAK
(ZEP)
notowania
ciągłe
20,4000
20,0000
19,5000
20,0000 (73) +0,50% 10:09 (552) 20,0000 20,1000 (12 409) 20 119 400 381 127
09:29
PUE
ZPUEZPUE
(PUE)
notowania
ciągłe
207,0000
207,0000
207,0000
207,0000 (30) 0,00% 09:00 (62) 205,0000 207,0000 (71) 30 6 210 1
09:29
ZRE
ZREMBZREMB
(ZRE)
notowania
ciągłe
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000 (111) 0,00% 09:29 (2 100) 1,0850 1,1000 (100) 163 179 3
10:09
ZUE
ZUEZUE
(ZUE)
notowania
ciągłe
3,7600
3,7600
3,4000
3,6000 (219) -3,74% 10:09 (181) 3,6000 3,6100 (2 100) 42 586 151 314 66
10:00
ZWC
ZYWIECZYWIEC
(ZWC)
notowania
ciągłe
483,0000
483,0000
483,0000
483,0000 (5) 0,00% 10:00 (6) 482,0000 484,0000 (72) 11 5 313 3