info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.28, godz. 15:45
kontakt
2022.09.28 otwarcie maksimum minimum TKO/ wartość zmiana obrót
15:30 mWIG40 mWIG40 3 620,483 620,483 515,583 573,31 -1,5% 69 363 263
15:30 WIG WIG 47 289,2647 464,6546 569,3147 192,12 -1,4% 691 093 439
15:30 WIG20 WIG20 1 434,991 440,661 407,561 425,87 -2,3% 588 081 685
15:30 WIG30 WIG30 1 747,631 762,211 722,501 747,95 -2,2% 610 420 834
Przebieg notowań z dnia 2022.09.28 - Akcje
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:34 191 656 697 239 492 104 374
15:18
06N
06MAGNA06MAGNA
(06N)
notowania
ciągłe
2,7000
2,7000
2,6500
2,6500 (1) -2,21% 15:18 (1) 2,6500 2,7000 (363) 1 658 4 431 7
15:30
11B
11BIT11BIT
(11B)
notowania
ciągłe
525,0000
525,0000
510,0000
523,0000 (1) -0,19% 15:14 (71) 521,0000 524,0000 (40) 509 262 545 86
14:58
3RG
3RGAMES3RGAMES
(3RG)
notowania
ciągłe
0,4390
0,4390
0,4200
0,4330 (1) -1,14% 14:58 (1 102) 0,4200 0,4330 (6 997) 2 152 924 5
15:30
ABE
ABPLABPL
(ABE)
notowania
ciągłe
39,7500
39,0000
38,2000
38,2000 (30) -1,29% 14:36 (70) 37,9000 38,3500 (180) 1 482 58 238 37
15:22
ACG
ACAUTOGAZACAUTOGAZ
(ACG)
notowania
ciągłe
23,0000
22,6000
22,5000
22,5000 (50) -2,60% 15:22 (425) 22,1000 22,8000 (204) 2 515 56 650 23
15:29
ACT
ACTIONACTION
(ACT)
notowania
ciągłe
14,0200
13,9000
13,8400
14,0000 (5) +1,74% 15:29 (90) 13,9200 14,0000 (795) 56 700 791 613 161
12:40
ADV
ADIUVOADIUVO
(ADV)
notowania
ciągłe
1,0950
1,0950
1,0950
1,0950 (10) -0,45% 09:00 (800) 1,0200 1,1000 (954) 10 11 1
15:16
AGO
AGORAAGORA
(AGO)
notowania
ciągłe
5,1400
5,1400
5,0100
5,1000 (10) -0,78% 14:28 (333) 5,0100 5,0700 (10) 2 389 12 039 18
15:12
AGT
AGROTONAGROTON
(AGT)
notowania
ciągłe
3,9400
3,8250
3,7000
3,8800 (111) -0,89% 15:12 (10 000) 3,7600 3,8800 (136) 2 226 8 513 10
14:50
ALG
AIGAMESAIGAMES
(ALG)
notowania
ciągłe
1,7200
1,7100
1,6200
1,7200 (100) +0,58% 14:50 (613) 1,6300 1,7200 (4 700) 2 423 4 134 7
14:54
ALL
AILLERONAILLERON
(ALL)
notowania
ciągłe
12,8000
12,7000
11,8000
12,0000 (3) -3,61% 14:48 (300) 11,7000 11,9500 (334) 13 445 164 610 56
15:25
AWM
AIRWAYAIRWAY
(AWM)
notowania
ciągłe
0,3880
0,3870
0,3655
0,3855 (1) +1,18% 15:22 (762) 0,3760 0,3850 (1 800) 89 814 33 849 57
15:30
ALR
ALIORALIOR
(ALR)
notowania
ciągłe
25,1500
25,0000
24,1000
24,7000 (128) -3,59% 15:30 (180) 24,5800 24,6700 (148) 220 163 5 421 999 1 203
15:30
ALE
ALLEGROALLEGRO
(ALE)
notowania
ciągłe
25,3500
24,9000
24,3050
24,4550 (61) -3,36% 15:30 (1 253) 24,4200 24,4550 (1 359) 1 894 208 46 853 929 5 413
14:49
AAT
ALTAALTA
(AAT)
notowania
ciągłe
1,3300
1,3000
1,2800
1,3000 (1 000) -4,06% 13:01 (800) 1,2400 1,3250 (820) 6 807 8 962 10
08:38 ALTUSALTUS
(ALI)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (112) 1,1950 1,2350 (1)      
15:27
AML
ALUMETALALUMETAL
(AML)
notowania
ciągłe
69,4000
69,4000
68,8000
68,8000 (313) -1,29% 15:27 (5 281) 68,7000 69,5000 (51) 432 29 757 9
15:29
AMB
AMBRAAMBRA
(AMB)
notowania
ciągłe
19,8800
19,6000
19,4000
19,7800 (3) +1,12% 15:29 (123) 19,4000 19,7800 (108) 1 634 31 893 44
15:30
AMC
AMICAAMICA
(AMC)
notowania
ciągłe
66,3000
66,2000
66,0000
66,3000 (23) +0,15% 13:21 (974) 66,0000 66,3000 (77) 1 519 100 316 36
15:29
EAT
AMRESTAMREST
(EAT)
notowania
ciągłe
18,4800
18,1200
17,9200
18,3000 (128) -2,66% 15:18 (262) 18,1600 18,3000 (453) 23 162 420 866 159
15:26
ANR
ANSWEARANSWEAR
(ANR)
notowania
ciągłe
17,6800
17,6800
17,0000
17,5200 (32) -1,24% 15:01 (50) 17,5600 17,6200 (32) 2 766 48 543 23
15:28
APT
APATORAPATOR
(APT)
notowania
ciągłe
13,3400
13,2800
13,2400
13,3000 (170) 0,00% 14:12 (225) 13,3000 13,3800 (2) 1 339 17 767 24
14:20
APN
APLISENSAPLISENS
(APN)
notowania
ciągłe
13,5000
13,5000
12,9000
12,9000 (99) -4,44% 14:20 (55) 12,9000 13,3000 (650) 111 1 439 7
15:20
APE
APSENERGYAPSENERGY
(APE)
notowania
ciągłe
2,9800
2,9800
2,9600
2,9800 (25) 0,00% 15:20 (80) 2,9100 2,9800 (3 535) 313 932 4
15:00
ARH
ARCHICOMARCHICOM
(ARH)
notowania
ciągłe
16,6500
16,6500
15,6500
16,1000 (72) -4,17% 15:00 (716) 15,6500 16,1000 (28) 1 392 22 594 19
15:30
ATC
ARCTICARCTIC
(ATC)
notowania
ciągłe
17,4200
16,4800
15,8400
17,2400 (75) +5,12% 15:30 (100) 17,2200 17,3800 (420) 222 573 3 722 930 810
12:32
ARR
ARTERIAARTERIA
(ARR)
notowania
ciągłe
9,6000
9,6000
9,1800
9,1800 (350) -4,38% 12:32 (524) 9,1800 9,6000 (1 015) 352 3 232 2
15:13
ART
ARTIFEXARTIFEX
(ART)
notowania
ciągłe
6,5600
6,5600
6,2400
6,4200 (15) -1,23% 14:29 (179) 6,2800 6,4200 (50) 1 435 9 036 18
15:24
ASB
ASBISASBIS
(ASB)
notowania
ciągłe
14,7500
14,4000
14,3000
14,7500 (625) -0,07% 15:17 (23) 14,5600 14,7900 (200) 81 314 1 178 335 397
15:01 ASMGROUPASMGROUP
(ASM)
notowania
ciągłe
 
 
 
0,4000   -11,11%   (50) 0,4500 PKC (11 594)      
14:53
ABS
ASSECOBSASSECOBS
(ABS)
notowania
ciągłe
32,2000
32,2000
31,5000
31,9000 (10) +0,31% 14:53 (39) 31,8000 32,0000 (428) 2 272 72 613 35
15:30
ACP
ASSECOPOLASSECOPOL
(ACP)
notowania
ciągłe
71,1000
70,2000
70,0000
70,0500 (62) -1,27% 15:30 (459) 70,0500 70,3000 (262) 43 145 3 040 354 542
15:30
ASE
ASSECOSEEASSECOSEE
(ASE)
notowania
ciągłe
44,4000
42,0000
40,4000
43,0000 (50) -3,15% 15:15 (20) 43,0000 44,0000 (90) 17 433 729 584 127
15:15
AST
ASTARTAASTARTA
(AST)
notowania
ciągłe
22,4500
22,4000
21,4000
21,9000 (27) -2,01% 15:15 (50) 21,8000 22,0000 (400) 4 519 98 389 83
15:25
1AT
ATALATAL
(1AT)
notowania
ciągłe
29,6000
29,6000
29,0000
29,5000 (7) -0,34% 13:04 (121) 29,2000 29,5000 (109) 1 387 40 489 24
14:46
ATD
ATENDEATENDE
(ATD)
notowania
ciągłe
2,3450
2,3100
2,2600
2,3450 (20) -6,20% 14:46 (112) 2,3350 2,3450 (4 302) 5 071 11 706 28
12:41
ATP
ATLANTAPLATLANTAPL
(ATP)
notowania
ciągłe
8,4000
8,4000
8,4000
8,4000 (1) 0,00% 12:41 (950) 8,1000 8,4000 (646) 13 109 9
11:39 ATLANTISATLANTIS
(ATS)
notowania
ciągłe
 
 
 
0,0100   -99,03%   (20) PKC PKC (11 091)      
09:07 ATLASESTATLASEST
(ATL)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (29 117) 2,3000 2,3600 (4 315)      
15:20
ATG
ATMGRUPAATMGRUPA
(ATG)
notowania
ciągłe
3,2600
3,2600
3,0900
3,0900 (5) -3,74% 14:54 (100) 3,0800 3,0900 (3 295) 3 107 9 613 4
15:25
ATR
ATREMATREM
(ATR)
notowania
ciągłe
3,5500
3,5500
3,3700
3,3900 (276) -4,51% 14:22 (400) 3,3800 3,4400 (1 903) 3 693 12 622 19
15:19
APR
AUTOPARTNAUTOPARTN
(APR)
notowania
ciągłe
12,1400
12,0000
11,6600
11,9600 (325) -0,33% 15:15 (500) 11,9000 11,9600 (517) 12 418 148 177 55
14:25
BAH
BAHOLDINGBAHOLDING
(BAH)
notowania
ciągłe
0,5550
0,5500
0,5130
0,5300 (900) -2,75% 14:17 (100) 0,5250 0,5290 (49) 56 718 30 166 66
15:27
BBD
BBIDEVBBIDEV
(BBD)
notowania
ciągłe
5,0800
5,0800
5,0400
5,0400 (1) -0,40% 15:27 (8) 5,0400 5,2600 (1 368) 3 870 19 538 10
11:03
BDZ
BEDZINBEDZIN
(BDZ)
notowania
ciągłe
5,8000
5,8000
5,8000
5,8000 (1) -0,85% 09:06 (50) 5,4000 5,8500 (143) 1 6 1
14:33
BFT
BENEFITBENEFIT
(BFT)
notowania
ciągłe
600,0000
600,0000
566,0000
584,0000 (1) -1,02% 14:08 (38) 584,0000 594,0000 (3) 1 918 1 093 190 25
12:42 BESTBEST
(BST)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (100) 19,4000 19,8000 (186)      
09:39
BCM
BETACOMBETACOM
(BCM)
notowania
ciągłe
7,0500
7,0000
6,7500
7,0500 (200) 0,00% 09:38 (1 200) 6,7500 7,0500 (1 150) 373 2 578 3
15:25
BCS
BIGCHEESEBIGCHEESE
(BCS)
notowania
ciągłe
36,6750
34,2500
34,2500
36,2000 (31) +6,47% 15:25 (230) 35,6000 36,2000 (18) 6 599 233 818 103
14:05
BCX
BIOCELTIXBIOCELTIX
(BCX)
notowania
ciągłe
39,8000
38,7000
37,3000
37,3000 (1) -3,62% 12:46 (50) 37,7000 38,5000 (45) 604 23 020 18
15:10
BMX
BIOMAXIMABIOMAXIMA
(BMX)
notowania
ciągłe
24,3500
23,5000
23,5000
24,3000 (32) +2,32% 15:10 (10) 23,7500 24,3000 (48) 1 806 43 429 50
15:30
BML
BIOMEDLUBBIOMEDLUB
(BML)
notowania
ciągłe
6,4660
6,4000
6,1840
6,2900 (650) -3,20% 15:30 (601) 6,2800 6,3000 (843) 281 213 1 766 120 581
15:17
BIO
BIOTONBIOTON
(BIO)
notowania
ciągłe
3,6500
3,6400
3,4700
3,6000 (95) -0,83% 15:12 (104) 3,5600 3,6250 (3 769) 30 038 107 292 100
15:29
BNP
BNPPPLBNPPPL
(BNP)
notowania
ciągłe
53,4000
49,1000
47,2000
48,1000 (1) -1,84% 15:21 (20) 48,8000 53,0000 (100) 7 195 353 436 42
15:30
LWB
BOGDANKABOGDANKA
(LWB)
notowania
ciągłe
33,9600
33,4000
32,2000
32,7600 (550) -4,32% 15:30 (1 945) 32,7600 32,8800 (816) 266 784 8 767 790 2 110
15:24
BBT
BOOMBITBOOMBIT
(BBT)
notowania
ciągłe
10,1800
10,1800
9,5800
9,9000 (89) -1,00% 13:44 (52) 9,7200 9,9000 (4 911) 2 658 26 271 30
15:15
BRS
BORYSZEWBORYSZEW
(BRS)
notowania
ciągłe
4,7150
4,7150
4,7150
4,7150 (35) -1,46% 10:32 (250) 4,6350 4,7000 (3 636) 35 165 1
15:18
BOS
BOSBOS
(BOS)
notowania
ciągłe
6,7200
6,6000
6,4800
6,6200 (25) -1,05% 15:18 (400) 6,5600 6,6400 (999) 12 194 79 915 46
15:29
BOW
BOWIMBOWIM
(BOW)
notowania
ciągłe
9,4000
9,2700
9,1600
9,4000 (367) +0,21% 15:29 (430) 9,3300 9,4000 (1 633) 13 854 129 494 69
15:07
B24
BRAND24BRAND24
(B24)
notowania
ciągłe
20,0000
20,0000
19,2000
19,2000 (22) -4,00% 14:40 (100) 19,2500 20,0000 (422) 522 10 129 12
15:30
BRA
BRASTERBRASTER
(BRA)
notowania
ciągłe
0,7750
0,7480
0,7400
0,7750 (125) +3,61% 14:48 (725) 0,7560 0,7750 (6 394) 30 956 23 573 25
15:29
BDX
BUDIMEXBUDIMEX
(BDX)
notowania
ciągłe
234,0000
234,0000
222,5000
229,0000 (1) -2,55% 15:26 (42) 226,0000 229,0000 (30) 2 043 460 418 156
15:29
BMC
BUMECHBUMECH
(BMC)
notowania
ciągłe
57,0500
55,5000
52,1500
53,5000 (2) -2,01% 15:29 (239) 53,5500 53,8000 (756) 127 422 6 940 657 1 356
14:50
CTX
CAPTORTXCAPTORTX
(CTX)
notowania
ciągłe
140,0000
140,0000
135,0000
140,0000 (1) -0,36% 11:49 (21) 133,5000 139,5000 (51) 44 5 958 7
09:16
CSR
CASPARCASPAR
(CSR)
notowania
ciągłe
17,9000
17,9000
17,9000
17,9000 (1) 0,00% 09:02 (440) 17,4000 17,9000 (123) 12 215 7
14:44
CAV
CAVATINACAVATINA
(CAV)
notowania
ciągłe
19,0500
19,0500
18,1500
18,9000 (60) -2,58% 14:44 (2 100) 18,2500 18,9000 (220) 4 390 81 117 31
15:30
CCC
CCCCCC
(CCC)
notowania
ciągłe
36,3700
34,9000
34,3500
36,1300 (80) +1,52% 15:30 (206) 35,9800 36,1200 (140) 187 177 6 634 100 1 587
15:30
CDR
CDPROJEKTCDPROJEKT
(CDR)
notowania
ciągłe
106,5000
103,0000
100,7000
104,8200 (91) +0,73% 15:30 (268) 104,7200 104,8200 (468) 526 163 54 368 697 7 663
15:03
CDL
CDRLCDRL
(CDL)
notowania
ciągłe
19,0000
19,0000
18,0000
19,0000 (43) +6,15% 15:03 (430) 18,2500 19,0000 (54) 432 8 033 6
12:40
CPD
CELTICCELTIC
(CPD)
notowania
ciągłe
7,2400
7,2400
7,2400
7,2400 (300) +0,56% 12:40 (200) 7,0200 7,2400 (60) 300 2 172 1
15:11
CEZ
CEZCEZ
(CEZ)
notowania
ciągłe
173,7000
173,3000
173,3000
173,7000 (10) 0,00% 13:35 (6 000) 173,9000 177,3000 (6 000) 82 14 215 5
15:21
CFI
CFICFI
(CFI)
notowania
ciągłe
0,2600
0,2600
0,2600
0,2600 (40) 0,00% 11:44 (1 200) 0,2360 0,2590 (1 320) 40 10 1
15:26
CIE
CIECHCIECH
(CIE)
notowania
ciągłe
32,2000
32,2000
31,1400
31,7000 (50) -1,55% 15:11 (295) 31,6400 31,8400 (110) 16 579 523 013 149
15:30
CIG
CIGAMESCIGAMES
(CIG)
notowania
ciągłe
2,5100
2,4300
2,3200
2,4500 (1 254) -1,41% 15:18 (444) 2,4500 2,4750 (5 019) 991 652 2 383 139 469
11:57
CTS
CITYSERVCITYSERV
(CTS)
notowania
ciągłe
11,1200
10,7380
10,7380
10,9000 (60) +1,51% 11:16 (40) 10,3600 10,8700 (2 259) 767 8 310 7
15:18
CLN
CLNPHARMACLNPHARMA
(CLN)
notowania
ciągłe
13,7200
13,7200
12,9800
13,1000 (100) -4,10% 15:15 (204) 13,0200 13,1000 (124) 8 277 108 589 140
11:37
CNT
CNTCNT
(CNT)
notowania
ciągłe
17,5000
17,5000
17,5000
17,5000 (60) -0,28% 11:00 (50) 17,0500 17,4000 (3) 62 1 085 2
15:30
CLE
COALENERGCOALENERG
(CLE)
notowania
ciągłe
2,6350
2,6000
2,3400
2,3500 (1) -8,91% 15:30 (200) 2,3400 2,3500 (2 840) 829 926 2 006 033 801
14:55
COG
COGNORCOGNOR
(COG)
notowania
ciągłe
3,6400
3,5450
3,5150
3,5450 (262) -3,14% 14:52 (99) 3,5550 3,5950 (872) 37 176 133 332 87
15:24
CMR
COMARCHCOMARCH
(CMR)
notowania
ciągłe
153,2000
153,0000
151,4000
152,0000 (19) -1,30% 15:22 (9) 151,2000 152,4000 (23) 643 97 500 14
11:49
CMP
COMPCOMP
(CMP)
notowania
ciągłe
44,0000
44,0000
42,7000
44,0000 (2) 0,00% 11:49 (37) 42,5000 44,0000 (422) 90 3 922 5
13:35
CPL
COMPERIACOMPERIA
(CPL)
notowania
ciągłe
4,7000
4,7000
4,5000
4,5000 (1 700) -3,02% 11:30 (1 400) 4,3800 4,5000 (1 900) 4 509 20 569 8
13:58
CPR
COMPREMUMCOMPREMUM
(CPR)
notowania
ciągłe
2,2350
2,2350
2,1850
2,1850 (500) -0,46% 13:20 (965) 2,1850 2,2300 (926) 4 430 9 773 10
15:29
CRM
CORMAYCORMAY
(CRM)
notowania
ciągłe
0,8800
0,8610
0,8610
0,8780 (960) +0,92% 15:25 (500) 0,8800 0,8880 (150) 13 964 12 187 21
09:14
CPG
CPGROUPCPGROUP
(CPG)
notowania
ciągłe
10,2000
10,2000
10,2000
10,2000 (2) 0,00% 09:00 (880) 9,3800 9,8000 (848) 2 20 1
15:08
CRJ
CREEPYJARCREEPYJAR
(CRJ)
notowania
ciągłe
610,0000
605,0000
591,0000
605,0000 (1) -1,31% 14:56 (33) 600,0000 605,0000 (21) 195 116 282 22
15:00
CRI
CREOTECHCREOTECH
(CRI)
notowania
ciągłe
111,8000
107,2000
103,0000
107,2000 (2) -4,29% 14:55 (27) 105,0000 107,8000 (8) 446 46 723 30
15:30
CPS
CYFRPLSATCYFRPLSAT
(CPS)
notowania
ciągłe
17,0300
16,8200
16,4200
16,6400 (627) -0,78% 15:29 (2 376) 16,6200 16,6600 (2 628) 355 269 5 920 551 1 607
15:05
DAD
DADELODADELO
(DAD)
notowania
ciągłe
8,9600
8,9600
8,5200
8,5200 (360) -2,96% 15:05 (640) 8,5200 8,6800 (240) 1 614 13 911 4
15:19
DAT
DATAWALKDATAWALK
(DAT)
notowania
ciągłe
143,6800
143,6800
139,3000
141,0000 (3) -1,87% 15:19 (14) 140,1000 141,5000 (56) 846 119 689 41
15:10
DBC
DEBICADEBICA
(DBC)
notowania
ciągłe
55,8000
55,8000
54,6000
55,2000 (10) -1,08% 15:10 (7) 55,2000 55,4000 (27) 679 37 415 21
14:38
DCR
DECORADECORA
(DCR)
notowania
ciągłe
29,3000
29,3000
28,7000
28,8000 (100) -1,37% 14:38 (11) 28,8000 29,2000 (108) 2 281 66 080 19
13:14
DEK
DEKPOLDEKPOL
(DEK)
notowania
ciągłe
22,0000
22,0000
22,0000
22,0000 (25) -1,79% 13:14 (25) 22,0000 22,2000 (5) 84 1 848 8
14:02
DEL
DELKODELKO
(DEL)
notowania
ciągłe
14,7500
14,7500
14,7500
14,7500 (1) 0,00% 09:31 (85) 14,6000 14,6500 (180) 1 15 1
15:30
DVL
DEVELIADEVELIA
(DVL)
notowania
ciągłe
2,1800
2,1800
2,0100
2,0400 (500) -6,42% 15:30 (1 025) 2,0300 2,0450 (15) 304 088 631 952 249
10:14
DGA
DGADGA
(DGA)
notowania
ciągłe
7,5500
7,5500
7,5500
7,5500 (2) 0,00% 09:00 (1 200) 7,3000 7,5500 (6 940) 2 15 1
12:38
DIG
DIGITANETDIGITANET
(DIG)
notowania
ciągłe
10,8000
10,8000
10,5000
10,5000 (1) -0,94% 12:38 (49) 10,0500 10,5000 (728) 3 32 2
13:46
DTR
DIGITREEDIGITREE
(DTR)
notowania
ciągłe
12,2000
11,7000
11,7000
12,2000 (1) +14,02% 12:41 (505) 10,8000 12,2000 (34) 412 4 821 2
15:30
DNP
DINOPLDINOPL
(DNP)
notowania
ciągłe
323,6000
323,5000
313,1000
317,4000 (25) -2,46% 15:30 (1 075) 317,4000 318,1000 (490) 118 404 37 798 870 3 025
14:58
DOM
DOMDEVDOMDEV
(DOM)
notowania
ciągłe
89,8000
86,2000
86,2000
88,7000 (6) +2,66% 14:47 (14) 88,7000 89,3000 (35) 2 817 247 980 110
15:06
DPL
DROZAPOLDROZAPOL
(DPL)
notowania
ciągłe
5,9800
5,9200
5,7600
5,9800 (60) +1,36% 14:52 (300) 5,8200 5,9800 (168) 2 422 14 335 15
15:23
ECH
ECHOECHO
(ECH)
notowania
ciągłe
3,1000
3,0600
3,0300
3,0950 (100) +0,16% 15:17 (608) 3,0550 3,1000 (1 728) 15 332 46 927 52
11:38
EDI
EDINVESTEDINVEST
(EDI)
notowania
ciągłe
3,0200
3,0200
2,9400
2,9400 (1 200) -2,65% 11:37 (3 800) 2,9000 3,0200 (2 600) 1 275 3 754 2
15:29
EEX
EKOEXPORTEKOEXPORT
(EEX)
notowania
ciągłe
1,4150
1,3500
1,3350
1,3500 (300) +2,27% 14:56 (974) 1,3350 1,3550 (1 698) 18 155 24 740 27
15:01
ELT
ELEKTROTIELEKTROTI
(ELT)
notowania
ciągłe
6,0000
5,9400
5,7400
5,8600 (210) -1,68% 14:36 (175) 5,8200 5,8600 (40) 26 634 155 613 72
13:39
EKP
ELKOPELKOP
(EKP)
notowania
ciągłe
0,4170
0,4120
0,3940
0,4100 (143) -0,49% 13:39 (13 278) 0,3940 0,4100 (12 569) 4 771 1 908 16
11:18 ELZABELZAB
(ELZ)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (200) 1,6000 1,6700 (4 500)      
11:39
EMC
EMCINSMEDEMCINSMED
(EMC)
notowania
ciągłe
11,9000
11,9000
11,9000
11,9000 (1) +0,85% 09:05 (1) 9,0500 11,8000 (19) 1 12 1
15:29
ENA
ENEAENEA
(ENA)
notowania
ciągłe
6,4450
6,4450
6,1250
6,3100 (515) -1,94% 15:23 (839) 6,2750 6,3050 (1 997) 359 900 2 250 046 541
08:30 ENELMEDENELMED
(ENE)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (490) 15,7000 16,4000 (480)      
15:28
ENG
ENERGAENERGA
(ENG)
notowania
ciągłe
6,1800
6,1400
6,0200
6,1400 (7) -0,32% 15:11 (1 951) 6,1400 6,1800 (4 441) 12 369 75 239 48
15:01
ENT
ENTERENTER
(ENT)
notowania
ciągłe
21,5000
21,5000
20,9000
20,9000 (13) -3,24% 14:55 (79) 20,7000 20,9000 (387) 936 19 841 24
15:28
ERB
ERBUDERBUD
(ERB)
notowania
ciągłe
25,7000
25,7000
24,1500
24,1500 (299) -1,83% 15:19 (100) 24,0000 24,8500 (395) 454 11 072 8
08:30 ERGERG
(ERG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (90) 52,5000 54,0000 (140)      
15:25
EAH
ESOTIQESOTIQ
(EAH)
notowania
ciągłe
27,0000
26,3000
24,1000
25,4000 (19) -7,64% 15:25 (10) 25,1000 25,5000 (5) 1 365 34 974 36
08:30 ESTARESTAR
(EST)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (10) 1,3300 1,9750 (4)      
14:54
EUC
EUCOEUCO
(EUC)
notowania
ciągłe
1,2900
1,2900
1,1150
1,1450 (795) -4,58% 14:54 (1 000) 1,1200 1,1500 (1 593) 3 306 3 786 11
15:29
EUR
EUROCASHEUROCASH
(EUR)
notowania
ciągłe
12,1000
12,1000
11,7600
12,0200 (21) -1,23% 15:13 (263) 12,0200 12,0600 (879) 90 202 1 075 822 396
11:15
EHG
EUROHOLDEUROHOLD
(EHG)
notowania
ciągłe
4,8000
4,8000
4,8000
4,8000 (22) +0,44% 09:00 (99) 4,0000 4,7500 (1 570) 22 106 1
15:07
ETL
EUROTELEUROTEL
(ETL)
notowania
ciągłe
49,6000
49,0000
49,0000
49,6000 (20) +0,20% 14:38 (104) 48,6000 49,7000 (21) 347 17 134 12
15:29
FMF
FAMURFAMUR
(FMF)
notowania
ciągłe
3,1520
3,1100
3,0740
3,1400 (491) -0,32% 15:29 (210) 3,1400 3,1780 (1 720) 123 629 384 172 177
12:01 FASINGFASING
(FSG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (120) 13,4500 13,8500 (400)      
13:31
FEE
FEERUMFEERUM
(FEE)
notowania
ciągłe
5,6500
5,6500
5,2000
5,2000 (203) 0,00% 12:02 (3 516) 5,1500 5,6000 (311) 464 2 413 3
15:08
FRO
FERROFERRO
(FRO)
notowania
ciągłe
24,2000
24,2000
22,0000
22,8000 (32) -1,72% 15:04 (78) 22,6000 22,9000 (242) 14 184 321 396 220
12:08
FER
FERRUMFERRUM
(FER)
notowania
ciągłe
3,4800
3,4800
3,4800
3,4800 (5) 0,00% 12:08 (136) 3,4800 3,5000 (100) 25 87 4
14:34
FON
FONFON
(FON)
notowania
ciągłe
4,6500
4,6000
4,4500
4,6000 (2) 0,00% 14:34 (3) 4,4450 4,6000 (230) 1 186 5 453 12
15:16
FTE
FORTEFORTE
(FTE)
notowania
ciągłe
25,8000
25,8000
24,1000
24,6000 (18) -2,77% 15:16 (32) 24,6000 24,7000 (58) 2 953 73 712 27
15:27
GOP
GAMEOPSGAMEOPS
(GOP)
notowania
ciągłe
8,9000
8,9000
8,7200
8,8600 (5) +1,61% 15:27 (12) 8,5400 8,8600 (654) 1 448 12 690 15
13:56
GIF
GAMFACTORGAMFACTOR
(GIF)
notowania
ciągłe
6,0000
6,0000
6,0000
6,0000 (42) -2,60% 13:25 (1 000) 5,9000 5,9800 (86) 422 2 532 3
14:40
GTN
GETINGETIN
(GTN)
notowania
ciągłe
1,2860
1,2700
1,2420
1,2500 (915) -1,42% 14:31 (88) 1,2500 1,2580 (75) 94 105 118 277 35
15:24
GNB
GETINOBLEGETINOBLE
(GNB)
notowania
ciągłe
0,1567
0,1500
0,1451
0,1500 (15 000) -4,58% 15:22 (12 000) 0,1495 0,1500 (163 058) 1 144 988 171 558 170
15:27
GIG
GIGROUPGIGROUP
(GIG)
notowania
ciągłe
1,3600
1,3600
1,3240
1,3418 (400) -0,61% 15:27 (220) 1,3240 1,3418 (23) 2 987 3 967 8
13:10
GLC
GLCOSMEDGLCOSMED
(GLC)
notowania
ciągłe
2,4900
2,4900
2,4900
2,4900 (204) +2,05% 11:35 (420) 2,4000 2,4900 (1 486) 214 533 6
12:34 GOBARTOGOBARTO
(GOB)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (300) 7,3000 7,6000 (1 500)      
15:29
GPW
GPWGPW
(GPW)
notowania
ciągłe
32,6800
32,5000
32,0000
32,5800 (81) -0,37% 15:29 (1 082) 32,5200 32,5800 (228) 123 645 3 993 090 1 296
15:25
GRX
GREENXGREENX
(GRX)
notowania
ciągłe
0,8180
0,8180
0,7800
0,7950 (3 000) -0,75% 15:21 (2 412) 0,7950 0,8000 (3 490) 446 830 355 115 254
15:28
GRN
GRODNOGRODNO
(GRN)
notowania
ciągłe
15,4600
15,4600
15,0000
15,2200 (200) -1,55% 15:28 (221) 15,1400 15,2400 (292) 18 111 274 130 91
15:28
ATT
GRUPAAZOTYGRUPAAZOTY
(ATT)
notowania
ciągłe
33,3400
32,3000
31,9400
33,1000 (157) +2,67% 15:21 (192) 33,0200 33,3800 (286) 47 712 1 548 915 605
15:29
GPP
GRUPRACUJGRUPRACUJ
(GPP)
notowania
ciągłe
36,0000
36,0000
33,6500
34,7500 (72) -4,01% 15:15 (65) 34,5000 34,8000 (76) 2 709 92 934 78
15:20
GTC
GTCGTC
(GTC)
notowania
ciągłe
6,1600
6,1400
6,0000
6,0000 (153) -2,60% 15:20 (251) 5,9600 6,0000 (597) 3 978 23 992 20
15:24
BHW
HANDLOWYHANDLOWY
(BHW)
notowania
ciągłe
57,0000
55,5000
54,5000
55,3000 (28) -0,54% 15:21 (448) 55,2000 55,6000 (539) 42 377 2 348 987 410
15:19
HRP
HARPERHARPER
(HRP)
notowania
ciągłe
4,6050
4,4500
4,4200
4,6050 (55) +0,55% 12:09 (10) 4,4400 4,6000 (559) 1 667 7 389 7
09:35
HEL
HELIOHELIO
(HEL)
notowania
ciągłe
12,6000
12,6000
12,6000
12,6000 (2) 0,00% 09:03 (640) 12,0000 12,5000 (15) 2 25 1
14:53
HRS
HERKULESHERKULES
(HRS)
notowania
ciągłe
1,0800
1,0750
1,0050
1,0800 (3) +0,93% 14:36 (50) 1,0300 1,0800 (2 985) 10 608 11 131 14
15:20
HMI
HMINWESTHMINWEST
(HMI)
notowania
ciągłe
7,4800
7,3000
7,0000
7,4800 (29) 0,00% 14:00 (1 370) 7,1600 7,4800 (752) 2 666 19 125 13
15:30
HUG
HUUUGEHUUUGE
(HUG)
notowania
ciągłe
22,0000
21,8200
21,6200
21,8000 (52) -2,59% 15:30 (2 283) 21,8000 21,9600 (380) 41 493 902 899 359
14:37
HDR
HYDROTORHYDROTOR
(HDR)
notowania
ciągłe
38,2000
38,2000
37,0000
38,0000 (50) -0,52% 14:37 (499) 37,0000 38,0000 (166) 104 3 910 7
13:24
IBS
IBSMIBSM
(IBS)
notowania
ciągłe
28,8000
28,8000
24,8000
28,6000 (1) +5,93% 12:17 (43) 23,6000 28,4000 (97) 398 10 406 23
08:30 IDMSAIDMSA
(IDM)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (979) 0,7600 0,8000 (10 000)      
05:01 IFCAPITALIFCAPITAL
(IFC)
notowania
ciągłe
 
 
 
0,3000   -70,73%   (90) 1,1000 PKC (3 932)      
15:01
IFI
IFIRMAIFIRMA
(IFI)
notowania
ciągłe
19,9500
19,5000
19,2000
19,7000 (94) +0,51% 15:01 (68) 19,7000 19,8000 (129) 753 14 843 14
13:40
IFR
IFSAIFSA
(IFR)
notowania
ciągłe
2,8100
2,6400
2,6400
2,6900 (12) -5,61% 13:40 (25) 2,6500 2,6900 (510) 1 888 5 118 14
15:28 IIAAVIIAAV
(IIA)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (1 000) 58,7000 59,6000 (1 000)      
12:25
IMC
IMCOMPANYIMCOMPANY
(IMC)
notowania
ciągłe
17,5500
17,5500
16,8500
16,8500 (3) -1,75% 12:25 (650) 16,6000 16,8500 (497) 776 13 231 6
14:34
GKI
IMMOBILEIMMOBILE
(GKI)
notowania
ciągłe
1,9100
1,9100
1,8000
1,8950 (12) +0,80% 14:34 (100) 1,8600 1,8950 (310) 528 988 10
15:28
IMP
IMPERIOIMPERIO
(IMP)
notowania
ciągłe
1,7000
1,6000
1,6000
1,6000 (1) 0,00% 15:28 (5 389) 1,6000 1,7000 (4 999) 5 398 8 745 5
09:39
IMS
IMSIMS
(IMS)
notowania
ciągłe
2,3600
2,3000
2,3000
2,3600 (10) +3,51% 09:39 (50) 2,2900 2,3600 (40) 49 115 3
14:24
INC
INCINC
(INC)
notowania
ciągłe
1,7300
1,7300
1,7200
1,7200 (288) -0,58% 10:41 (305) 1,6400 1,7000 (598) 298 513 2
15:19
ING
INGBSKINGBSK
(ING)
notowania
ciągłe
137,4000
136,2000
131,2000
134,4000 (35) -2,61% 15:19 (9) 133,8000 135,6000 (56) 2 805 378 318 151
10:55
INP
INPROINPRO
(INP)
notowania
ciągłe
5,2000
5,2000
5,0000
5,0000 (580) -3,85% 10:54 (1 531) 4,9000 5,1000 (1 471) 582 2 910 2
11:24
INK
INSTALKRKINSTALKRK
(INK)
notowania
ciągłe
31,1000
31,1000
31,0000
31,0000 (7) -0,64% 11:24 (5) 31,0000 32,0000 (330) 107 3 322 4
11:40 INTERAOLTINTERAOLT
(IRL)
notowania
ciągłe
 
 
 
0,0200   -99,80%   (20) 10,0000 PKC (22 892)      
15:30
CAR
INTERCARSINTERCARS
(CAR)
notowania
ciągłe
362,0000
362,0000
345,0000
355,0000 (4) -1,53% 15:30 (10) 355,0000 355,5000 (4) 985 347 883 68
12:43
IPO
INTERSPPLINTERSPPL
(IPO)
notowania
ciągłe
0,9460
0,9460
0,9020
0,9020 (2 100) -0,88% 12:42 (20) 0,9020 0,9300 (10 000) 12 120 10 993 4
15:09
INL
INTROLINTROL
(INL)
notowania
ciągłe
4,1400
4,1400
4,1400
4,1400 (25 674) 0,00% 15:09 (350) 4,1400 4,1700 (253) 27 184 112 542 4
15:12
IPE
IPOPEMAIPOPEMA
(IPE)
notowania
ciągłe
2,0700
2,0700
2,0300
2,0300 (2) -0,49% 14:10 (4 696) 2,0300 2,1200 (100) 11 560 23 626 9
14:40
IZO
IZOLACJAIZOLACJA
(IZO)
notowania
ciągłe
2,0200
2,0200
1,8900
1,9000 (500) -5,00% 14:14 (264) 1,9000 1,9700 (1 070) 11 467 21 830 17
14:24
IZS
IZOSTALIZOSTAL
(IZS)
notowania
ciągłe
2,3100
2,3100
2,2500
2,2500 (185) -3,02% 12:29 (434) 2,2500 2,2900 (300) 4 360 9 874 9
15:30
JSW
JSWJSW
(JSW)
notowania
ciągłe
34,3000
33,5100
32,5000
33,5600 (345) +0,06% 15:30 (47) 33,5000 33,5700 (768) 645 256 21 393 830 3 616
08:49 JWWINVESTJWWINVEST
(JWW)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (4 245) 1,7800 1,8600 (4 060)      
15:26
K2H
K2HOLDINGK2HOLDING
(K2H)
notowania
ciągłe
26,6000
26,6000
25,9000
26,3000 (80) -4,01% 14:54 (320) 26,3000 26,4000 (890) 3 290 85 719 53
15:28
KCI
KCIKCI
(KCI)
notowania
ciągłe
0,7160
0,7140
0,6860
0,6860 (6) -3,11% 15:28 (6 994) 0,6860 0,7000 (1 000) 1 604 1 145 5
15:23
KER
KERNELKERNEL
(KER)
notowania
ciągłe
18,3500
18,3500
17,5000
17,9800 (100) -2,18% 15:16 (100) 17,8800 17,9800 (345) 41 974 749 826 191
15:28
KTY
KETYKETY
(KTY)
notowania
ciągłe
505,0000
504,0000
488,0000
490,5000 (4) -2,68% 15:28 (45) 489,0000 490,5000 (70) 9 058 4 498 508 810
15:30
KGH
KGHMKGHM
(KGH)
notowania
ciągłe
84,0000
82,5000
80,6800
83,0400 (147) -2,49% 15:30 (707) 83,0200 83,1000 (192) 1 252 984 102 616 593 9 055
15:05
KGL
KGLKGL
(KGL)
notowania
ciągłe
12,1000
12,1000
11,6000
11,9000 (1) -1,65% 14:40 (700) 11,3500 11,9000 (799) 848 9 910 7
13:02
KPL
KINOPOLKINOPOL
(KPL)
notowania
ciągłe
11,5500
11,5500
11,0500
11,1000 (1) -3,06% 13:02 (920) 11,1000 11,4000 (774) 4 208 47 066 27
15:11
KGN
KOGENERAKOGENERA
(KGN)
notowania
ciągłe
24,0000
23,8000
23,2000
24,0000 (10) +1,27% 14:52 (59) 23,2000 23,9000 (10) 170 4 018 7
08:30 KOMPAPKOMPAP
(KMP)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (565) 13,4000 14,0000 (549)      
15:28
KOM
KOMPUTRONKOMPUTRON
(KOM)
notowania
ciągłe
4,0900
3,8100
3,6000
3,9600 (1 000) +4,21% 15:28 (2 294) 3,9600 4,0000 (1 829) 52 838 205 599 71
15:23
KPD
KPPDKPPD
(KPD)
notowania
ciągłe
62,8000
62,6000
58,8000
61,6000 (50) -5,23% 14:38 (19) 60,2000 61,6000 (124) 795 48 567 26
13:12
KCH
KRAKCHEMKRAKCHEM
(KCH)
notowania
ciągłe
0,4760
0,4540
0,4540
0,4720 (1 000) +4,42% 13:12 (17 000) 0,4600 0,5100 (16 089) 6 030 2 848 4
12:03
KRI
KREDYTINKREDYTIN
(KRI)
notowania
ciągłe
13,6000
13,6000
13,6000
13,6000 (1) 0,00% 09:02 (740) 11,8000 12,2000 (1 000) 6 82 6
15:16
KRK
KRKAKRKA
(KRK)
notowania
ciągłe
416,0000
411,0000
411,0000
413,0000 (4) -1,43% 14:05 (12) 412,0000 413,0000 (1) 15 6 196 6
15:19
KRU
KRUKKRUK
(KRU)
notowania
ciągłe
234,0000
234,0000
226,0000
229,0000 (12) -2,22% 15:16 (504) 228,2000 229,0000 (610) 19 627 4 491 333 433
13:47
KVT
KRVITAMINKRVITAMIN
(KVT)
notowania
ciągłe
13,0800
13,0800
12,7000
13,0600 (1) +0,46% 10:51 (2) 13,0000 13,0600 (699) 58 753 6
14:16
KSG
KSGAGROKSGAGRO
(KSG)
notowania
ciągłe
2,3000
2,2550
2,1800
2,2600 (301) -2,59% 13:44 (110) 2,2050 2,2500 (400) 31 622 70 233 53
09:01
LAB
LABOPRINTLABOPRINT
(LAB)
notowania
ciągłe
13,7000
13,7000
13,7000
13,7000 (2) +0,74% 09:00 (20) 13,2000 13,6000 (1 135) 2 27 1
14:10
LRQ
LARQLARQ
(LRQ)
notowania
ciągłe
1,0950
1,0950
1,0600
1,0600 (45) -2,75% 14:10 (805) 1,0600 1,0950 (555) 92 99 3
15:22
LEN
LENALENA
(LEN)
notowania
ciągłe
4,2900
4,2000
4,0100
4,1500 (5) -0,72% 15:22 (334) 4,1500 4,1600 (150) 25 228 105 694 71
15:10
LTX
LENTEXLENTEX
(LTX)
notowania
ciągłe
7,0800
7,0800
6,8400
7,0800 (60) -1,39% 15:10 (50) 6,9000 7,0800 (360) 8 338 57 428 16
15:27
LES
LESSLESS
(LES)
notowania
ciągłe
0,8310
0,8200
0,7960
0,8190 (86) -1,44% 14:58 (3 506) 0,7960 0,8190 (1 901) 21 923 17 657 36
14:38
LBT
LIBETLIBET
(LBT)
notowania
ciągłe
1,2500
1,2500
1,2200
1,2200 (965) -2,40% 14:38 (11 423) 1,2200 1,2800 (1 739) 5 475 6 680 3
15:30
LVC
LIVECHATLIVECHAT
(LVC)
notowania
ciągłe
113,4000
108,6000
106,2000
107,6000 (62) -0,92% 15:30 (349) 107,6000 108,2000 (214) 16 005 1 728 339 346
15:27
LKD
LOKUMLOKUM
(LKD)
notowania
ciągłe
12,9000
12,4500
11,5500
11,5500 (2) -7,23% 15:27 (9) 11,5500 13,0000 (1 009) 1 106 13 841 7
15:29
LPP
LPPLPP
(LPP)
notowania
ciągłe
8 550,0000
8 410,0000
8 190,0000
8 225,0000 (2) -4,47% 15:29 (3) 8 190,0000 8 225,0000 (16) 1 263 10 495 740 778
15:16
LSI
LSISOFTLSISOFT
(LSI)
notowania
ciągłe
11,3500
11,2500
11,1000
11,1000 (140) -3,06% 15:16 (150) 11,0500 11,1000 (209) 378 4 233 5
15:29
LBW
LUBAWALUBAWA
(LBW)
notowania
ciągłe
2,2600
2,2300
2,1400
2,2150 (5) -2,42% 15:29 (5) 2,2050 2,2150 (2 271) 214 138 470 666 489
15:30
MAB
MABIONMABION
(MAB)
notowania
ciągłe
21,7000
21,5000
20,8400
21,4000 (120) -2,51% 15:24 (10) 21,4000 21,5700 (212) 38 388 815 874 357
14:35
MAK
MAKARONPLMAKARONPL
(MAK)
notowania
ciągłe
7,5600
7,4400
7,3200
7,5600 (1) -0,26% 12:49 (5) 7,5000 7,5600 (184) 272 2 024 4
14:34
MGT
MANGATAMANGATA
(MGT)
notowania
ciągłe
67,8000
67,8000
65,8000
65,8000 (3) 0,00% 14:34 (17) 65,8000 67,0000 (46) 46 3 088 5
09:00
MAN
MANYDEVMANYDEV
(MAN)
notowania
ciągłe
0,9100
0,9100
0,9100
0,9100 (700) +0,22% 09:00 (1 376) 0,9100 0,9700 (100) 1 195 1 087 2
15:13
MVP
MARVIPOLMARVIPOL
(MVP)
notowania
ciągłe
5,1800
5,1000
5,0400
5,1200 (10) +0,39% 15:13 (1 037) 5,0600 5,1200 (390) 5 839 29 619 19
15:20
MXC
MAXCOMMAXCOM
(MXC)
notowania
ciągłe
9,9200
9,9000
9,5000
9,8400 (5) +1,03% 15:20 (180) 9,5400 9,8400 (14) 1 409 13 546 27
15:30
MBK
MBANKMBANK
(MBK)
notowania
ciągłe
220,6000
216,0000
207,0000
208,4000 (5) -7,30% 15:30 (60) 208,0000 208,6000 (47) 70 782 15 040 645 2 691
09:41
MBW
MBWSMBWS
(MBW)
notowania
ciągłe
11,1000
11,1000
10,7000
10,7000 (50) 0,00% 09:40 (701) 10,7000 11,1000 (179) 52 557 2
14:47
MCI
MCIMCI
(MCI)
notowania
ciągłe
15,7000
15,3000
15,0000
15,7000 (1) +1,29% 14:47 (151) 15,1000 15,7000 (178) 5 371 81 798 29
15:28
MDI
MDIENERGIAMDIENERGIA
(MDI)
notowania
ciągłe
2,2000
2,1000
2,0500
2,0500 (1) -2,38% 15:28 (94) 2,0500 2,1300 (3 553) 409 860 9
14:59
MDG
MEDICALGMEDICALG
(MDG)
notowania
ciągłe
7,1500
7,1500
7,0900
7,1000 (123) -1,39% 14:43 (75) 6,9300 7,0800 (235) 146 1 038 6
14:18
ICE
MEDINICEMEDINICE
(ICE)
notowania
ciągłe
13,4000
13,4000
12,5200
13,0000 (51) -5,66% 13:31 (139) 13,0000 13,2000 (209) 1 657 21 612 21
14:41
MNC
MENNICAMENNICA
(MNC)
notowania
ciągłe
16,4000
16,4000
15,5000
16,4000 (60) 0,00% 13:06 (60) 15,7500 16,4500 (434) 2 867 45 153 32
15:29
MRC
MERCATORMERCATOR
(MRC)
notowania
ciągłe
50,9600
50,9600
49,0000
49,9000 (4) -3,48% 15:15 (91) 49,7000 49,9900 (178) 15 265 757 868 304
13:43
MCR
MERCORMERCOR
(MCR)
notowania
ciągłe
12,8500
12,7000
12,3500
12,8500 (1) -1,15% 13:42 (76) 12,6000 12,8000 (61) 1 023 12 896 12
09:28
MEX
MEXPOLSKAMEXPOLSKA
(MEX)
notowania
ciągłe
1,9200
1,8400
1,8000
1,9200 (2) -0,78% 09:03 (309) 1,8000 1,8450 (4 200) 410 754 4
12:23
MFO
MFOMFO
(MFO)
notowania
ciągłe
34,7000
34,7000
33,3000
34,6000 (59) +1,76% 12:00 (111) 33,4000 34,5000 (100) 234 8 085 8
15:19
MLK
MILKILANDMILKILAND
(MLK)
notowania
ciągłe
0,8680
0,8600
0,8140
0,8410 (100) -1,06% 14:02 (1 000) 0,8250 0,8410 (518) 17 084 14 503 15
15:30
MIL
MILLENNIUMMILLENNIUM
(MIL)
notowania
ciągłe
3,4700
3,4700
3,3000
3,3320 (650) -4,47% 15:30 (1 900) 3,3300 3,3460 (3 009) 1 276 109 4 301 607 1 278
15:07
MIR
MIRACULUMMIRACULUM
(MIR)
notowania
ciągłe
1,1100
1,1000
1,1000
1,1000 (200) -4,35% 11:16 (600) 1,1100 1,1300 (1 000) 8 361 9 238 5
15:23
MRB
MIRBUDMIRBUD
(MRB)
notowania
ciągłe
3,2300
3,2300
3,1000
3,1400 (900) -2,64% 15:16 (200) 3,1200 3,1300 (370) 39 779 124 963 91
14:13
MLG
MLPGROUPMLPGROUP
(MLG)
notowania
ciągłe
71,8000
71,8000
68,0000
68,0000 (23) -1,45% 12:21 (85) 67,8000 70,4000 (139) 38 2 603 5
15:10
MLS
MLSYSTEMMLSYSTEM
(MLS)
notowania
ciągłe
57,5000
57,5000
55,6500
56,4000 (8) -3,42% 15:10 (35) 56,2000 56,4000 (270) 5 652 321 164 139
15:29
MBR
MOBRUKMOBRUK
(MBR)
notowania
ciągłe
308,0000
301,5000
301,5000
305,5000 (7) -0,49% 15:29 (15) 305,5000 306,0000 (7) 1 859 567 334 169
15:07
MOJ
MOJMOJ
(MOJ)
notowania
ciągłe
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000 (2 000) 0,00% 14:58 (5 000) 1,9200 2,0000 (4 780) 4 780 9 560 4
15:30
MOL
MOLMOL
(MOL)
notowania
ciągłe
29,0200
28,8000
27,5200
27,9400 (5) -2,85% 14:45 (2 500) 27,4800 27,9400 (1 276) 277 7 860 10
15:24
MOC
MOLECUREMOLECURE
(MOC)
notowania
ciągłe
15,1000
15,1000
14,0200
14,2200 (247) -5,20% 15:24 (300) 14,2000 14,4800 (920) 1 890 26 822 15
14:44
MON
MONNARIMONNARI
(MON)
notowania
ciągłe
3,5750
3,5750
3,4000
3,4400 (170) -3,10% 14:15 (487) 3,3600 3,4400 (330) 14 512 50 405 20
15:25
MSP
MOSTALPLCMOSTALPLC
(MSP)
notowania
ciągłe
19,7000
19,7000
19,0000
19,0000 (5) -2,31% 15:25 (27) 18,9500 19,4500 (46) 97 1 844 4
15:26
MSW
MOSTALWARMOSTALWAR
(MSW)
notowania
ciągłe
4,9800
4,9800
4,9000
4,9000 (60) -2,00% 15:26 (5) 4,8700 5,0000 (1 303) 580 2 849 3
15:14
MSZ
MOSTALZABMOSTALZAB
(MSZ)
notowania
ciągłe
1,9700
1,9640
1,9000
1,9680 (100) -0,10% 14:24 (500) 1,9260 1,9580 (4 500) 93 976 182 343 116
15:21
MZA
MUZAMUZA
(MZA)
notowania
ciągłe
6,3000
6,2000
6,2000
6,3000 (50) +1,61% 13:42 (300) 6,1000 6,2500 (500) 2 064 12 878 7
08:30 MWTRADEMWTRADE
(MWT)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (5 000) 5,0000 5,2000 (1 000)      
15:22
NNG
NANOGROUPNANOGROUP
(NNG)
notowania
ciągłe
1,3400
1,3400
1,2100
1,2100 (1) -6,78% 15:22 (49) 1,2100 1,2900 (2 741) 1 991 2 520 16
15:12
NEU
NEUCANEUCA
(NEU)
notowania
ciągłe
672,0000
670,0000
660,0000
669,0000 (25) +1,52% 15:11 (25) 669,0000 672,0000 (27) 1 077 713 010 71
15:21
NWG
NEWAGNEWAG
(NWG)
notowania
ciągłe
13,6000
13,6000
13,2000
13,3000 (164) -1,85% 15:21 (135) 13,2500 13,3000 (437) 3 228 43 065 28
14:03
NXG
NEXITYNEXITY
(NXG)
notowania
ciągłe
2,6400
2,6000
2,6000
2,6400 (20) +1,93% 14:03 (908) 2,6000 2,6600 (20) 2 112 5 492 6
08:30 NOVATURASNOVATURAS
(NTU)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (200) 0,0200 14,1920 (5)      
15:29
NVG
NOVAVISGRNOVAVISGR
(NVG)
notowania
ciągłe
1,0850
1,0400
1,0000
1,0050 (1) -3,37% 15:29 (249) 1,0050 1,0500 (2 200) 32 632 34 150 28
14:41
NVT
NOVITANOVITA
(NVT)
notowania
ciągłe
108,0000
108,0000
108,0000
108,0000 (1) 0,00% 10:03 (10) 102,0000 108,0000 (180) 9 972 5
15:26
NTC
NTCAPITALNTCAPITAL
(NTC)
notowania
ciągłe
3,0400
2,8000
2,5400
2,7000 (201) -10,00% 15:26 (141) 2,6800 2,7000 (2 544) 33 718 94 401 50
10:45
NTT
NTTSYSTEMNTTSYSTEM
(NTT)
notowania
ciągłe
4,1800
4,1100
4,1100
4,1800 (27) +1,70% 10:06 (10) 4,0700 4,1800 (493) 527 2 168 3
15:19
ODL
ODLEWNIEODLEWNIE
(ODL)
notowania
ciągłe
6,7000
6,7000
6,6000
6,6800 (100) +4,38% 15:19 (1 030) 6,6000 6,6800 (198) 144 959 5
08:30 OEXOEX
(OEX)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (460) 30,0000 31,0000 (381)      
15:17
OND
ONDEONDE
(OND)
notowania
ciągłe
8,3500
8,3400
8,2500
8,2700 (1) -0,84% 15:17 (676) 8,2700 8,3400 (375) 4 466 37 131 30
15:27
OPF
OPENFINOPENFIN
(OPF)
notowania
ciągłe
0,1395
0,1395
0,1300
0,1300 (50) +8,33% 11:46 (9 650) 0,1075 0,1250 (1 280) 200 27 2
15:22
OPN
OPONEO.PLOPONEO.PL
(OPN)
notowania
ciągłe
30,9000
30,7000
30,2000
30,5000 (68) -0,65% 15:22 (19) 30,5000 30,7000 (398) 5 256 160 337 35
14:59 OPTEAMOPTEAM
(OPM)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (59) 8,3000 8,3400 (140)      
15:30
OPL
ORANGEPLORANGEPL
(OPL)
notowania
ciągłe
5,3900
5,3480
5,1900
5,2000 (768) -2,95% 15:30 (9 901) 5,1920 5,2000 (4 538) 1 993 607 10 496 133 2 256
14:47
OPG
ORCOGROUPORCOGROUP
(OPG)
notowania
ciągłe
2,5990
2,5500
2,5005
2,5005 (9) -14,37% 14:47 (6 041) 2,5005 2,6990 (252) 2 111 5 411 7
15:28
OTS
OTLOGOTLOG
(OTS)
notowania
ciągłe
14,2500
14,2500
13,4000
13,7500 (187) -2,48% 15:11 (46) 13,8000 14,3500 (365) 2 892 40 216 26
09:00
OTM
OTMUCHOWOTMUCHOW
(OTM)
notowania
ciągłe
2,6000
2,6000
2,6000
2,6000 (2) 0,00% 09:00 (2 910) 2,5800 2,6000 (1 203) 2 5 1
10:33
OVO
OVOSTAROVOSTAR
(OVO)
notowania
ciągłe
49,6000
49,6000
47,6000
47,6000 (10) +3,93% 09:21 (156) 44,0000 45,0000 (662) 11 526 2
15:13
PMP
PAMAPOLPAMAPOL
(PMP)
notowania
ciągłe
3,8700
3,7500
3,7500
3,8200 (15) +1,87% 15:03 (1 999) 3,7700 3,8500 (1 507) 11 233 42 722 30
12:15 PANOVAPANOVA
(NVA)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (99) 11,4000 11,8000 (3 640)      
15:29
PAT
PATENTUSPATENTUS
(PAT)
notowania
ciągłe
1,5300
1,5300
1,4050
1,4900 (77) -2,61% 13:31 (1 000) 1,4500 1,4800 (2 000) 25 821 37 539 27
15:20
PCX
PCCEXOLPCCEXOL
(PCX)
notowania
ciągłe
3,1100
3,1100
3,0350
3,0400 (1 000) -0,65% 15:20 (470) 3,0350 3,0650 (2 857) 18 657 57 044 28
14:59
PCR
PCCROKITAPCCROKITA
(PCR)
notowania
ciągłe
75,5000
75,3000
74,3000
74,5000 (10) -0,93% 14:59 (1) 74,3000 74,5000 (363) 1 634 121 668 54
15:24
PCF
PCFGROUPPCFGROUP
(PCF)
notowania
ciągłe
40,3500
38,2500
38,2500
40,0000 (1) +2,70% 15:04 (69) 39,6500 40,0000 (341) 13 489 538 189 126
14:38
PBX
PEKABEXPEKABEX
(PBX)
notowania
ciągłe
11,2000
11,2000
10,7000
11,1000 (1) -0,45% 14:38 (91) 10,8000 11,1000 (1 025) 3 057 33 068 21
15:30
PEO
PEKAOPEKAO
(PEO)
notowania
ciągłe
63,4200
63,1000
61,2800
62,5000 (14) -3,16% 15:30 (36) 62,5000 62,5600 (61) 951 570 59 461 731 6 639
15:24
PEP
PEPPEP
(PEP)
notowania
ciągłe
90,0000
89,9000
87,0000
90,0000 (16) 0,00% 15:13 (100) 89,2000 90,1000 (40) 1 836 162 059 56
15:30
PCO
PEPCOPEPCO
(PCO)
notowania
ciągłe
33,1800
32,9400
31,9400
32,0200 (42) -4,76% 15:30 (174) 32,0000 32,1400 (207) 303 305 9 796 874 1 245
15:28
PPS
PEPEESPEPEES
(PPS)
notowania
ciągłe
1,5200
1,5200
1,5200
1,5200 (3 650) 0,00% 15:28 (3 300) 1,4700 1,5400 (8 198) 6 494 9 871 4
15:30
PGE
PGEPGE
(PGE)
notowania
ciągłe
6,5740
6,4000
6,2380
6,5040 (130) -0,25% 15:30 (4 980) 6,4820 6,5140 (2 532) 1 065 156 6 840 039 1 654
15:30
PGV
PGFGROUPPGFGROUP
(PGV)
notowania
ciągłe
0,4960
0,4960
0,4540
0,4540 (1) -8,47% 14:21 (2 222) 0,4550 0,4890 (2 000) 3 263 1 532 6
15:30
PGN
PGNIGPGNIG
(PGN)
notowania
ciągłe
5,0460
4,9400
4,7910
4,9870 (150) +1,05% 15:28 (2 072) 4,9900 5,0180 (7 004) 1 816 117 8 958 801 2 371
12:00
PHR
PHARMENAPHARMENA
(PHR)
notowania
ciągłe
5,4800
5,4800
5,4800
5,4800 (18) 0,00% 09:37 (200) 5,2000 5,4600 (411) 18 99 1
13:03
PHN
PHNPHN
(PHN)
notowania
ciągłe
12,4000
12,4000
11,8000
11,8000 (1) -2,07% 12:35 (1 150) 11,8500 12,0000 (840) 1 932 22 929 13
15:28
PEN
PHOTONPHOTON
(PEN)
notowania
ciągłe
10,6500
10,6200
10,1200
10,4600 (100) -1,78% 15:20 (661) 10,5000 10,6500 (183) 12 162 126 869 59
15:30
PKN
PKNORLENPKNORLEN
(PKN)
notowania
ciągłe
54,6800
53,0400
51,7400
54,0400 (117) +0,90% 15:30 (600) 53,9800 54,0800 (930) 854 133 45 518 526 5 822
15:30
PKO
PKOBPPKOBP
(PKO)
notowania
ciągłe
22,5300
22,2000
21,6000
22,3000 (302) -1,81% 15:30 (2 244) 22,2600 22,3000 (1 843) 3 335 467 73 831 472 7 721
15:27
PKP
PKPCARGOPKPCARGO
(PKP)
notowania
ciągłe
11,0600
11,0000
10,7800
11,0200 (182) -0,72% 15:27 (237) 10,9100 11,0200 (107) 28 908 314 291 172
15:19
PLW
PLAYWAYPLAYWAY
(PLW)
notowania
ciągłe
288,0000
287,0000
281,0000
287,0000 (1) -0,69% 15:04 (3) 285,5000 287,0000 (19) 443 126 384 70
15:22
PLZ
PLAZACNTRPLAZACNTR
(PLZ)
notowania
ciągłe
2,1000
2,0000
2,0000
2,0000 (1) 0,00% 15:22 (50) 1,8900 2,0000 (999) 151 312 4
12:36
PGM
PMPGPMPG
(PGM)
notowania
ciągłe
2,7000
2,7000
2,7000
2,7000 (1) -0,74% 12:36 (682) 2,7000 2,7600 (2 718) 1 3 1
15:15
PCE
POLICEPOLICE
(PCE)
notowania
ciągłe
10,2000
10,0000
10,0000
10,2000 (2) 0,00% 13:36 (100) 10,0500 10,2000 (503) 1 019 10 296 8
15:20
PXM
POLIMEXMSPOLIMEXMS
(PXM)
notowania
ciągłe
3,1400
3,0320
2,9500
3,0320 (24) -0,39% 14:48 (1 382) 3,0420 3,0680 (1 149) 111 318 338 354 184
15:23
PTG
POLTREGPOLTREG
(PTG)
notowania
ciągłe
32,9000
30,5000
30,5000
32,5000 (17) +6,56% 15:23 (1) 32,5000 33,5000 (33) 1 640 52 412 19
14:40
PWX
POLWAXPOLWAX
(PWX)
notowania
ciągłe
2,9600
2,9500
2,9000
2,9000 (227) -1,69% 14:40 (300) 2,8800 2,9000 (273) 2 166 6 357 9
12:10
PRI
PRAGMAINKPRAGMAINK
(PRI)
notowania
ciągłe
3,3100
3,3100
3,3100
3,3100 (5) +0,91% 10:28 (20) 3,2200 3,2900 (500) 10 33 2
11:43
PMA
PRIMAMODAPRIMAMODA
(PMA)
notowania
ciągłe
1,1600
1,1500
1,1500
1,1500 (500) 0,00% 11:43 (100) 1,1500 1,1900 (52) 4 482 5 194 3
12:07
PRM
PROCHEMPROCHEM
(PRM)
notowania
ciągłe
36,4000
36,4000
36,4000
36,4000 (2) 0,00% 09:00 (2) 35,2000 35,8000 (220) 2 73 1
10:14
PJP
PROJPRZEMPROJPRZEM
(PJP)
notowania
ciągłe
8,6000
8,6000
8,6000
8,6000 (1) +7,50% 09:00 (945) 7,9500 8,3000 (905) 1 9 1
15:03
PRT
PROTEKTORPROTEKTOR
(PRT)
notowania
ciągłe
2,4300
2,4000
2,4000
2,4300 (4) +0,83% 13:40 (200) 2,4000 2,4300 (870) 804 1 946 6
14:18
ZAP
PULAWYPULAWY
(ZAP)
notowania
ciągłe
69,6000
66,4000
66,4000
69,6000 (63) +4,50% 12:54 (108) 66,6000 69,2000 (72) 220 15 260 7
14:48
PUN
PUNKPIRATPUNKPIRAT
(PUN)
notowania
ciągłe
0,2650
0,2650
0,2500
0,2600 (6) -3,70% 13:31 (1 000) 0,2480 0,2560 (1 904) 36 082 9 438 14
15:24
PUR
PUREPURE
(PUR)
notowania
ciągłe
31,0000
30,4500
29,9000
30,1500 (2) -2,58% 15:24 (58) 29,7500 30,1500 (48) 1 697 51 264 50
15:30
PZU
PZUPZU
(PZU)
notowania
ciągłe
25,9400
25,6000
25,0600
25,5300 (11) -0,08% 15:30 (92) 25,4700 25,5300 (765) 2 252 251 57 541 876 7 240
15:22
QRS
QUERCUSQUERCUS
(QRS)
notowania
ciągłe
2,8400
2,8200
2,7100
2,8400 (21) 0,00% 13:04 (347) 2,7600 2,8300 (259) 22 560 62 604 30
13:26
R22
R22R22
(R22)
notowania
ciągłe
38,8000
38,4000
37,9000
38,8000 (7) +2,37% 13:26 (24) 38,2500 39,0000 (50) 3 139 119 517 20
15:30
RFK
RAFAKORAFAKO
(RFK)
notowania
ciągłe
1,4600
1,4600
1,4320
1,4340 (25) -1,65% 15:30 (3 444) 1,4340 1,4360 (22 200) 42 673 61 776 45
09:26 RAFAMETRAFAMET
(RAF)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (5) 14,8000 15,0000 (10)      
15:17
RBW
RAINBOWRAINBOW
(RBW)
notowania
ciągłe
18,1600
18,0000
17,6200
17,6200 (25) -2,11% 14:15 (111) 17,6400 17,8400 (193) 1 669 29 804 22
14:03
RNK
RANKPROGRRANKPROGR
(RNK)
notowania
ciągłe
1,4700
1,4700
1,4600
1,4600 (4 300) -3,31% 10:50 (3 600) 1,4500 1,4750 (3 231) 7 526 11 014 4
12:33
RWL
RAWLPLUGRAWLPLUG
(RWL)
notowania
ciągłe
14,2500
14,2500
13,9000
13,9000 (19) -2,46% 10:59 (400) 13,7000 14,2000 (1 408) 481 6 692 4
10:20 REDANREDAN
(RDN)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (1 000) 0,1710 0,1830 (1 000)      
10:13
RNC
REINOREINO
(RNC)
notowania
ciągłe
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000 (2) 0,00% 09:04 (56) 1,2900 1,3000 (616) 2 3 1
15:10
RLP
RELPOLRELPOL
(RLP)
notowania
ciągłe
5,5000
5,5000
5,5000
5,5000 (661) -2,48% 12:19 (3 977) 5,5000 5,5800 (398) 5 789 31 840 9
10:54
RMK
REMAKREMAK
(RMK)
notowania
ciągłe
11,5500
11,5500
11,5500
11,5500 (1) -4,55% 09:00 (679) 11,0500 11,4000 (100) 41 474 2
10:49
RES
RESBUDRESBUD
(RES)
notowania
ciągłe
0,5460
0,5440
0,5440
0,5460 (250) +0,37% 10:49 (400) 0,5200 0,5460 (2 250) 1 650 899 5
14:59
RPC
ROPCZYCEROPCZYCE
(RPC)
notowania
ciągłe
26,2000
26,1000
25,5000
26,2000 (1) 0,00% 14:59 (50) 26,0000 26,2000 (258) 102 2 669 4
15:09
RVU
RYVURYVU
(RVU)
notowania
ciągłe
33,4000
33,0000
32,5000
32,8000 (100) -0,61% 15:01 (12) 32,6000 33,3500 (32) 3 394 111 468 41
15:30
SNK
SANOKSANOK
(SNK)
notowania
ciągłe
12,1600
12,1600
11,6800
11,7000 (17) -3,78% 15:18 (176) 11,7000 11,8600 (3) 4 667 55 001 39
15:30
SPL
SANPLSANPL
(SPL)
notowania
ciągłe
207,4000
202,0000
200,0000
204,2000 (51) -2,30% 15:30 (120) 204,2000 205,0000 (113) 34 772 7 089 476 1 207
15:30
SAN
SANTANDERSANTANDER
(SAN)
notowania
ciągłe
11,6500
11,6500
11,5000
11,6160 (22) -0,46% 13:22 (5 000) 11,5500 11,7260 (5 000) 214 2 491 4
15:09
SNW
SANWILSANWIL
(SNW)
notowania
ciągłe
1,1200
1,0850
1,0850
1,1200 (11) -0,44% 15:09 (3 000) 1,0900 1,1200 (5 087) 5 325 5 874 8
13:01
STS
SATISSATIS
(STS)
notowania
ciągłe
0,5400
0,5400
0,5400
0,5400 (500) -5,26% 12:01 (511) 0,5400 0,5680 (913) 2 901 1 567 2
14:13
SWG
SECOGROUPSECOGROUP
(SWG)
notowania
ciągłe
17,2000
16,6000
16,2000
17,2000 (470) -1,15% 12:45 (500) 16,8000 17,0000 (42) 1 890 31 558 5
14:13
SEK
SEKOSEKO
(SEK)
notowania
ciągłe
6,0500
6,0500
6,0000
6,0000 (276) +1,69% 14:13 (113) 6,0000 6,0500 (1 246) 540 3 253 2
14:40
SEL
SELENAFMSELENAFM
(SEL)
notowania
ciągłe
19,8000
19,0000
18,4000
19,7500 (50) +1,80% 14:22 (50) 18,6500 19,7500 (209) 2 234 42 384 23
15:12
SLV
SELVITASELVITA
(SLV)
notowania
ciągłe
89,3000
87,1000
86,7000
87,0000 (6) 0,00% 15:05 (112) 86,6000 87,0000 (133) 3 533 308 641 81
15:29
SEN
SERINUSSERINUS
(SEN)
notowania
ciągłe
6,7500
5,1000
5,1000
6,6500 (447) +30,39% 15:28 (328) 6,5500 6,6000 (94) 608 741 3 818 967 1 393
15:29 SESCOMSESCOM
(SES)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (40) 25,0000 25,7000 (20)      
15:22
SFS
SFINKSSFINKS
(SFS)
notowania
ciągłe
0,3990
0,3800
0,3670
0,3670 (1 400) -0,81% 14:11 (5 000) 0,3620 0,3690 (1 400) 102 380 39 643 22
15:28
SHO
SHOPERSHOPER
(SHO)
notowania
ciągłe
34,3500
33,4000
33,4000
34,3500 (7) +2,54% 13:20 (229) 32,8000 34,4000 (30) 10 138 344 521 8
09:24
SVRS
SILVAIR-REGSSILVAIR-REGS
(SVRS)
notowania
ciągłe
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000 (1) 0,00% 09:00 (1 650) 4,7600 4,9800 (1 600) 1 5 1
11:56
SFG
SILVANOSILVANO
(SFG)
notowania
ciągłe
4,1000
4,1000
4,1000
4,1000 (193) -8,42% 11:56 (630) 4,1000 4,4690 (473) 193 791 1
10:38
SIM
SIMFABRICSIMFABRIC
(SIM)
notowania
ciągłe
10,9500
10,8500
10,8500
10,9500 (2) 0,00% 10:38 (10) 10,7000 10,9500 (288) 27 295 5
14:12
SKH
SKARBIECSKARBIEC
(SKH)
notowania
ciągłe
19,2000
19,0500
18,5500
18,5500 (363) -0,80% 12:09 (27) 18,6000 19,1000 (42) 793 14 946 15
15:20
SKT
SKOTANSKOTAN
(SKT)
notowania
ciągłe
1,1920
1,1500
1,1100
1,1100 (700) -5,93% 15:20 (299) 1,1100 1,1500 (3 810) 2 727 3 107 9
14:40 SKYLINESKYLINE
(SKL)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (500) 0,6700 0,7080 (1 600)      
11:20 SLEEPZAGSLEEPZAG
(SLZ)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (9 400) 0,2920 0,3200 (8)      
15:22
SKA
SNIEZKASNIEZKA
(SKA)
notowania
ciągłe
66,8000
66,8000
60,4000
61,2000 (25) -5,26% 15:21 (140) 61,2000 63,0000 (1) 231 14 191 23
15:30 SOHODEVSOHODEV
(SHD)
notowania
ciągłe
 
 
 
0,5900   -6,35%   (632) 0,5900 0,5900 (8)      
14:29
SOL
SOLARSOLAR
(SOL)
notowania
ciągłe
4,9000
4,9000
4,9000
4,9000 (1) 0,00% 09:06 (188) 4,6100 4,8800 (200) 1 5 1
13:54
SON
SONELSONEL
(SON)
notowania
ciągłe
9,2600
9,2600
9,2200
9,2200 (440) -0,86% 12:29 (20) 9,1000 9,2400 (120) 825 7 618 5
13:04
SPH
SOPHARMASOPHARMA
(SPH)
notowania
ciągłe
9,8000
9,8000
9,8000
9,8000 (1 036) +1,03% 13:03 (800) 8,8500 9,9900 (149) 1 036 10 153 1
15:22
SPR
SPYROSOFTSPYROSOFT
(SPR)
notowania
ciągłe
330,0000
329,0000
324,0000
329,0000 (5) +1,23% 15:22 (25) 329,0000 330,0000 (75) 459 149 619 19
15:28
STX
STALEXPSTALEXP
(STX)
notowania
ciągłe
2,5750
2,5750
2,5250
2,5650 (4 000) +0,59% 15:27 (2 000) 2,5250 2,5650 (2 000) 27 588 70 399 26
14:16
STP
STALPRODSTALPROD
(STP)
notowania
ciągłe
214,5000
214,5000
209,5000
212,0000 (5) -3,64% 13:48 (24) 211,5000 214,0000 (9) 285 60 420 29
15:20
STF
STALPROFISTALPROFI
(STF)
notowania
ciągłe
8,8900
8,8300
8,7000
8,7600 (5) -2,45% 15:20 (237) 8,7000 8,7500 (10) 4 257 37 557 41
13:06
ZUK
STAPORKOWSTAPORKOW
(ZUK)
notowania
ciągłe
3,4600
3,1000
3,1000
3,4600 (711) +8,13% 12:07 (2 300) 3,3200 3,4400 (200) 6 101 20 120 7
15:20
STH
STSHOLDINGSTSHOLDING
(STH)
notowania
ciągłe
14,3900
13,9100
13,9100
13,9300 (670) +0,14% 15:04 (244) 13,9300 14,0620 (1) 13 770 194 174 65
15:30
SNX
SUNEXSUNEX
(SNX)
notowania
ciągłe
24,0000
23,0000
20,9000
21,3000 (300) -6,58% 15:30 (98) 21,3000 21,5000 (479) 255 794 5 670 134 1 396
14:43
SUW
SUWARYSUWARY
(SUW)
notowania
ciągłe
33,8000
32,6000
32,6000
33,6000 (89) +5,00% 14:43 (100) 33,0000 33,6000 (271) 820 27 152 5
13:55
SGN
SYGNITYSYGNITY
(SGN)
notowania
ciągłe
23,0000
23,0000
22,5000
22,7000 (1) -1,30% 12:10 (250) 22,5000 22,7000 (249) 1 127 25 380 4
12:19
SNT
SYNEKTIKSYNEKTIK
(SNT)
notowania
ciągłe
27,1000
26,7000
26,6500
27,1000 (10) +1,50% 12:18 (56) 26,6500 27,1000 (97) 218 5 864 10
15:04
TLX
TALEXTALEX
(TLX)
notowania
ciągłe
13,0000
13,0000
13,0000
13,0000 (2) +6,56% 09:05 (802) 11,7000 12,2000 (219) 2 26 1
12:26
TAR
TARCZYNSKITARCZYNSKI
(TAR)
notowania
ciągłe
38,6000
38,6000
38,2000
38,2000 (1) -1,04% 10:18 (2) 38,0000 38,4000 (192) 32 1 235 6
13:30 TATRYTATRY
(TMR)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (50) 148,0000 150,0000 (20)      
15:30
TPE
TAURONPETAURONPE
(TPE)
notowania
ciągłe
2,1810
2,1500
2,0200
2,1470 (200) +0,33% 15:30 (4 914) 2,1390 2,1470 (5 043) 1 938 831 4 075 908 919
08:30 TERMOREXTERMOREX
(TRR)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (2 400) 0,6050 0,6350 (200)      
10:52
TSG
TESGASTESGAS
(TSG)
notowania
ciągłe
3,4000
3,4000
3,4000
3,4000 (230) 0,00% 10:06 (20) 3,3500 3,3800 (300) 258 877 2
15:05
TIM
TIMTIM
(TIM)
notowania
ciągłe
25,7000
25,7000
25,0000
25,3500 (15) -1,17% 15:05 (1 608) 25,2500 25,3500 (35) 4 210 106 114 47
15:30
TOR
TORPOLTORPOL
(TOR)
notowania
ciągłe
16,3000
16,3000
15,5000
16,1600 (200) -1,58% 15:30 (73) 16,0200 16,2000 (600) 28 669 455 869 181
09:52 TOWERINVTTOWERINVT
(TOW)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (50) 8,8600 9,1800 (254)      
14:38
TOA
TOYATOYA
(TOA)
notowania
ciągłe
4,8050
4,8050
4,6800
4,7100 (1 825) -1,98% 14:30 (190) 4,7100 4,7400 (810) 18 584 88 370 48
15:19
TRK
TRAKCJATRAKCJA
(TRK)
notowania
ciągłe
1,6980
1,6820
1,6820
1,6880 (890) +2,80% 15:19 (74 485) 1,6880 1,6900 (101 061) 304 845 514 512 92
12:16
TRN
TRANSPOLTRANSPOL
(TRN)
notowania
ciągłe
3,1000
3,1000
3,1000
3,1000 (2 000) 0,00% 12:16 (459) 3,1000 3,1300 (7 813) 6 741 20 897 6
15:30
TEN
TSGAMESTSGAMES
(TEN)
notowania
ciągłe
99,2000
96,0000
94,2000
97,5000 (82) +1,46% 15:30 (62) 97,2500 97,7000 (52) 11 548 1 113 180 367
09:16
ULM
ULMAULMA
(ULM)
notowania
ciągłe
57,0000
57,0000
57,0000
57,0000 (1) 0,00% 09:01 (20) 52,8000 55,0000 (140) 5 285 5
14:57
ULG
ULTGAMESULTGAMES
(ULG)
notowania
ciągłe
16,9800
16,9800
16,3000
16,9400 (2) -0,24% 14:00 (29) 16,8000 16,8800 (8) 1 056 17 668 17
14:06
UNI
UNIBEPUNIBEP
(UNI)
notowania
ciągłe
7,2800
6,8000
6,7800
7,1200 (35) +4,71% 14:06 (196) 6,9000 7,1200 (699) 1 846 12 756 16
15:30 UNICREDITUNICREDIT
(UCG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (2 500) 49,8750 50,4800 (2 500)      
15:08 UNIMAUNIMA
(U2K)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (100) 4,0600 4,1500 (100)      
15:29
UNT
UNIMOTUNIMOT
(UNT)
notowania
ciągłe
59,4000
59,4000
53,5000
56,3000 (15) -5,38% 15:29 (243) 56,3000 56,5000 (23) 29 424 1 642 887 415
15:07
URS
URSUSURSUS
(URS)
notowania
ciągłe
0,1290
0,1290
0,1260
0,1288 (1) -0,16% 15:07 (99) 0,1288 0,1290 (99 427) 159 761 20 433 37
15:07
VTI
VENTUREINVENTUREIN
(VTI)
notowania
ciągłe
3,0000
2,5200
2,5000
2,8200 (2) +7,63% 11:12 (8 780) 2,7000 2,8200 (2 698) 16 820 42 826 8
15:24
VRC
VERCOMVERCOM
(VRC)
notowania
ciągłe
31,5000
31,5000
31,0000
31,0000 (464) 0,00% 15:11 (600) 31,1000 31,3000 (400) 4 160 129 081 23
14:53
VGO
VIGOSYSVIGOSYS
(VGO)
notowania
ciągłe
444,0000
444,0000
431,0000
432,0000 (5) -2,70% 14:48 (9) 431,0000 440,0000 (5) 68 29 546 17
14:20
VIN
VINDEXUSVINDEXUS
(VIN)
notowania
ciągłe
6,3000
6,2000
6,1000
6,1000 (304) -4,39% 14:00 (333) 6,1200 6,3000 (666) 1 400 8 621 6
15:29
VTL
VISTALVISTAL
(VTL)
notowania
ciągłe
1,0100
0,9790
0,9570
0,9820 (17) +0,51% 15:29 (500) 0,9660 0,9840 (2 010) 8 086 7 926 18
15:24
VVD
VIVIDVIVID
(VVD)
notowania
ciągłe
1,0400
1,0400
0,9940
1,0250 (20) +3,12% 13:41 (550) 0,9960 1,0100 (395) 2 040 2 081 7
15:29
VOT
VOTUMVOTUM
(VOT)
notowania
ciągłe
40,0000
39,9000
38,3500
39,0000 (110) -2,26% 15:22 (25) 38,7500 38,9500 (130) 9 423 370 012 117
13:00
VOX
VOXELVOXEL
(VOX)
notowania
ciągłe
33,5000
33,5000
33,1000
33,1000 (3) -1,49% 12:14 (41) 33,1000 33,6000 (15) 382 12 690 18
14:01
VRG
VRGVRG
(VRG)
notowania
ciągłe
3,3600
3,3600
3,3000
3,3500 (5) +2,76% 12:16 (106) 3,3000 3,3300 (1 200) 1 181 3 898 4
08:53 WARIMPEXWARIMPEX
(WXF)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (10) 3,0600 3,4700 (250)      
13:27
WAS
WASKOWASKO
(WAS)
notowania
ciągłe
1,6200
1,6150
1,6000
1,6200 (68) -2,41% 11:05 (465) 1,5950 1,6200 (906) 3 094 4 967 6
13:26
WWL
WAWELWAWEL
(WWL)
notowania
ciągłe
430,0000
430,0000
430,0000
430,0000 (1) -0,23% 13:26 (13) 418,0000 430,0000 (29) 5 2 150 4
15:21
WLT
WIELTONWIELTON
(WLT)
notowania
ciągłe
6,1300
6,1300
5,8000
5,8400 (200) -2,99% 15:17 (114) 5,8500 5,9400 (648) 24 368 143 562 97
08:30 WIKANAWIKANA
(WIK)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (2 348) 3,2000 3,3500 (2 242)      
15:00
WPL
WIRTUALNAWIRTUALNA
(WPL)
notowania
ciągłe
95,8000
95,8000
93,1000
94,3000 (34) -1,36% 15:00 (10) 94,3000 95,2000 (4) 741 69 780 18
13:57
WTN
WITTCHENWITTCHEN
(WTN)
notowania
ciągłe
17,3500
17,3500
16,8000
17,0000 (669) -1,16% 13:42 (240) 16,9000 17,2000 (49) 1 851 31 380 12
12:55
WOJ
WOJASWOJAS
(WOJ)
notowania
ciągłe
4,8000
4,8000
4,5200
4,5200 (18) +0,44% 12:55 (47) 4,5300 4,7300 (43) 422 1 972 8
15:28
XTB
XTBXTB
(XTB)
notowania
ciągłe
21,2000
20,7800
20,0800
20,8600 (6) +1,07% 15:28 (816) 20,8000 20,8600 (994) 460 367 9 362 864 1 234
15:08
XTP
XTPLXTPL
(XTP)
notowania
ciągłe
64,8000
59,0000
59,0000
60,0000 (2) +10,29% 15:07 (60) 59,2000 60,0000 (8) 8 602 530 666 191
15:30
YOL
YOLOYOLO
(YOL)
notowania
ciągłe
1,1500
0,9600
0,7260
0,9380 (5 000) +5,39% 15:30 (2 000) 0,8520 0,9000 (22 765) 3 179 494 2 948 737 1 640
15:20
ZMT
ZAMETZAMET
(ZMT)
notowania
ciągłe
0,9580
0,9100
0,9020
0,9060 (600) -5,43% 15:20 (400) 0,9060 0,9280 (850) 18 969 17 219 12
15:30
ZEP
ZEPAKZEPAK
(ZEP)
notowania
ciągłe
20,7500
19,8000
19,5000
20,2500 (100) -1,94% 15:30 (200) 20,1000 20,2500 (50) 52 161 1 042 092 258
15:23
PUE
ZPUEZPUE
(PUE)
notowania
ciągłe
339,0000
334,0000
316,0000
328,0000 (10) -2,09% 15:21 (14) 320,0000 328,0000 (41) 509 168 413 30
15:28
ZRE
ZREMBZREMB
(ZRE)
notowania
ciągłe
2,0500
1,9750
1,9350
1,9850 (50) -0,25% 15:24 (288) 1,9600 1,9850 (950) 37 788 76 171 52
15:08
ZUE
ZUEZUE
(ZUE)
notowania
ciągłe
3,3000
3,2300
3,1900
3,2600 (205) +1,88% 15:08 (370) 3,2000 3,2600 (2 352) 8 177 26 449 20
14:47
ZWC
ZYWIECZYWIEC
(ZWC)
notowania
ciągłe
475,0000
472,0000
470,0000
475,0000 (4) +0,64% 14:24 (16) 470,0000 474,0000 (3) 28 13 229 6