Giełda-Przebieg w GIEŁDA-Notowania i wykresy - info.bossa.pl
2020.02.23, godz. 00:07
kontakt
2020.02.21 otwarcie maksimum minimum TKO/ wartość zmiana obrót
17:15 mWIG40 mWIG40 4 075,604 075,604 043,804 056,63 -0,2% 74 446 431
17:15 WIG WIG 57 572,2057 786,6957 365,5757 424,47 -0,5% 577 790 898
17:15 WIG20 WIG20 2 095,802 106,182 084,552 088,53 -0,5% 474 749 634
17:15 WIG30 WIG30 2 414,952 433,312 410,832 415,04 -0,5% 497 876 511
Automatyczne odświeżanie co:
("0" - brak odświeżania)
Przebieg notowań z dnia 2020.02.21 - Akcje
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:28 109 689 578 254 079 62 871
17:05
11B
11BIT11BIT
(11B)
rynek
zamknięty
485,0000
472,0000
461,5000
467,5000 (4) -2,30% 17:02 (4) 468,0000 468,0000 (126) 20 367 9 576 512 1 356
16:50
4FM
4FUNMEDIA4FUNMEDIA
(4FM)
rynek
zamknięty
5,1000
5,1000
5,1000
5,1000 (3) -0,78% 09:00 (1 500) 5,0200 5,1000 (197) 3 15 1
17:01
ABE
ABPLABPL
(ABE)
rynek
zamknięty
23,7000
23,7000
23,3000
23,6000 (35) 0,00% 17:00 (346) 23,5000 23,8000 (474) 8 810 206 189 27
17:01
ACG
ACAUTOGAZACAUTOGAZ
(ACG)
rynek
zamknięty
48,2000
48,2000
48,0000
48,0000 (25) +0,84% 11:01 (25) 46,8000 48,0000 (100) 27 1 296 2
16:59
ACT
ACTIONACTION
(ACT)
rynek
zamknięty
2,8600
2,8200
2,7000
2,8500 (350) 0,00% 13:43 (1 259) 2,7600 2,8500 (1 240) 6 420 17 881 16
16:57
ADV
ADIUVOADIUVO
(ADV)
rynek
zamknięty
6,3000
6,3000
5,8800
5,9600 (1 000) -7,17% 14:35 (186) 5,9000 6,0000 (200) 3 520 21 133 15
17:00
AGO
AGORAAGORA
(AGO)
rynek
zamknięty
13,3500
13,3500
13,0000
13,3000 (10) -0,37% 17:00 (434) 13,0000 13,3000 (240) 3 516 46 024 26
16:59
AGT
AGROTONAGROTON
(AGT)
rynek
zamknięty
3,9400
3,7200
3,6800
3,8700 (20) +1,84% 15:08 (21) 3,8300 3,8500 (200) 4 432 16 594 20
17:00
ALL
AILLERONAILLERON
(ALL)
rynek
zamknięty
8,7000
8,5400
8,5200
8,7000 (1) 0,00% 17:00 (190) 8,6000 8,7000 (2 519) 1 091 9 376 8
17:01
AWM
AIRWAYAIRWAY
(AWM)
rynek
zamknięty
0,5380
0,5380
0,4900
0,5300 (111) -1,49% 17:01 (730) 0,5020 0,5300 (41 495) 42 479 21 441 31
17:04
ALR
ALIORALIOR
(ALR)
rynek
zamknięty
26,9800
26,6200
26,4000
26,6200 (50) 0,00% 17:04 (1 726) 26,6000 26,6200 (5 070) 316 056 8 434 441 1 331
16:17
AAT
ALTAALTA
(AAT)
rynek
zamknięty
1,7100
1,7100
1,6100
1,6500 (101) -3,51% 16:02 (50) 1,6100 1,6500 (400) 8 417 13 569 10
16:52
ALI
ALTUSTFIALTUSTFI
(ALI)
rynek
zamknięty
2,1400
2,1000
2,1000
2,1400 (10 000) -0,93% 15:01 (1 600) 2,1100 2,1400 (12 087) 184 834 395 440 31
16:48
AML
ALUMETALALUMETAL
(AML)
rynek
zamknięty
46,8000
46,5000
45,8000
46,0000 (12) -1,29% 16:48 (6) 45,8000 46,0000 (193) 37 331 1 735 792 23
16:52
AMB
AMBRAAMBRA
(AMB)
rynek
zamknięty
20,0000
19,7500
19,5000
20,0000 (343) +2,56% 16:47 (26) 19,7000 20,0000 (1 609) 7 947 157 019 46
17:00
AMC
AMICAAMICA
(AMC)
rynek
zamknięty
134,0000
133,8000
133,0000
133,2000 (10) -0,89% 17:00 (5) 133,2000 133,8000 (14) 1 475 196 992 54
17:01
EAT
AMRESTAMREST
(EAT)
rynek
zamknięty
48,7000
48,5000
47,7000
48,1000 (128) +0,21% 17:01 (1 000) 48,1000 48,2000 (1 200) 110 379 5 302 880 217
16:48
APT
APATORAPATOR
(APT)
rynek
zamknięty
21,6000
21,5000
21,3000
21,6000 (20) +0,47% 16:48 (459) 21,3000 21,6000 (409) 870 18 587 15
16:50
APN
APLISENSAPLISENS
(APN)
rynek
zamknięty
10,6000
10,6000
10,5000
10,6000 (5) 0,00% 14:17 (600) 10,4000 10,6000 (496) 206 2 174 5
16:50
APE
APSENERGYAPSENERGY
(APE)
rynek
zamknięty
2,2500
2,2500
2,2400
2,2500 (1 086) +0,45% 12:46 (521) 2,2500 2,2600 (3 754) 5 011 11 254 6
16:39
ARH
ARCHICOMARCHICOM
(ARH)
rynek
zamknięty
19,1500
19,1500
19,1000
19,1000 (395) -0,26% 15:47 (798) 19,1000 19,1500 (45) 656 12 538 5
17:01
ATC
ARCTICARCTIC
(ATC)
rynek
zamknięty
4,5800
4,5800
4,5000
4,5100 (1 090) -1,53% 17:00 (4 306) 4,5100 4,5500 (4 244) 36 508 165 019 75
16:50
ARC
ARCUSARCUS
(ARC)
rynek
zamknięty
1,8700
1,8700
1,6900
1,6900 (1 005) -9,63% 15:20 (999) 1,6700 1,8400 (1 000) 10 005 17 269 4
16:50
ARR
ARTERIAARTERIA
(ARR)
rynek
zamknięty
4,8800
4,7400
4,7400
4,8800 (100) -1,61% 16:08 (170) 4,7800 4,8800 (200) 743 3 542 4
17:00
ART
ARTIFEXARTIFEX
(ART)
rynek
zamknięty
3,3000
3,1550
3,0650
3,2500 (50) +2,85% 17:00 (1 670) 3,1200 3,2500 (151) 113 002 353 998 48
17:04
ASB
ASBISASBIS
(ASB)
rynek
zamknięty
4,2600
4,1700
4,1200
4,1500 (7 000) +3,75% 17:04 (1 000) 4,1400 4,1600 (1 170) 578 698 2 413 661 715
11:05 ASMGROUPASMGROUP
(ASM)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (303) 3,3000 3,4200 (2 520)      
16:50
ABS
ASSECOBSASSECOBS
(ABS)
rynek
zamknięty
36,6000
36,6000
36,4000
36,6000 (25) -0,54% 16:09 (217) 36,4000 36,6000 (531) 218 7 976 9
17:04
ACP
ASSECOPOLASSECOPOL
(ACP)
rynek
zamknięty
66,5500
66,4500
65,8500
66,5000 (58) -0,08% 17:00 (1 370) 66,0000 66,5000 (693) 38 818 2 571 979 477
17:00
ASE
ASSECOSEEASSECOSEE
(ASE)
rynek
zamknięty
29,8000
29,8000
29,0000
29,2000 (100) -2,01% 17:00 (300) 29,0000 29,2000 (50) 3 354 98 059 38
17:01
AST
ASTARTAASTARTA
(AST)
rynek
zamknięty
17,5000
17,5000
17,1500
17,3500 (143) -0,86% 17:00 (24) 17,3500 17,4000 (150) 4 255 73 898 27
16:50
1AT
ATALATAL
(1AT)
rynek
zamknięty
39,8000
39,4000
39,0000
39,8000 (40) +1,02% 15:42 (175) 39,2000 39,8000 (210) 1 421 56 425 17
16:40
ATD
ATENDEATENDE
(ATD)
rynek
zamknięty
3,5000
3,4000
3,4000
3,4200 (1 000) -1,72% 11:10 (40) 3,4000 3,4200 (500) 4 082 13 899 5
17:00
ATP
ATLANTAPLATLANTAPL
(ATP)
rynek
zamknięty
5,7000
5,7000
5,4400
5,7000 (1) 0,00% 17:00 (2) 5,5000 5,7000 (1 349) 196 1 097 5
15:55
ATS
ATLANTISATLANTIS
(ATS)
rynek
zamknięty
0,5250
0,5250
0,5250
0,5250 (1 500) +3,96% 15:55 (6 816) 0,5100 0,5250 (1 294) 1 500 788 1
17:01
ATL
ATLASESTATLASEST
(ATL)
rynek
zamknięty
1,3100
1,3100
1,3100
1,3100 (152) +5,65% 11:14 (3 000) 1,2600 1,4300 (3 000) 152 199 1
16:50
ATM
ATMATM
(ATM)
rynek
zamknięty
9,9900
9,9900
9,6200
9,6200 (200) -3,70% 13:01 (150) 9,6200 9,9800 (150) 592 5 840 5
17:00
ATG
ATMGRUPAATMGRUPA
(ATG)
rynek
zamknięty
4,9200
4,8100
4,8100
4,8100 (100) -0,93% 17:00 (8) 4,8100 4,8950 (3 388) 3 571 17 395 14
08:49 ATREMATREM
(ATR)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (20) 1,8800 1,9000 (20)      
08:30 AUGAAUGA
(AUG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (3) 1,3150 2,0500 (758)      
17:05
APR
AUTOPARTNAUTOPARTN
(APR)
rynek
zamknięty
5,4200
5,3600
5,3000
5,4000 (624) +0,75% 16:48 (200) 5,3600 5,4000 (75) 5 582 29 964 27
17:02
BAH
BAHOLDINGBAHOLDING
(BAH)
rynek
zamknięty
0,8500
0,8310
0,8230
0,8240 (970) -1,32% 17:00 (530) 0,8240 0,8450 (2 740) 97 966 81 562 66
16:50
BAL
BALTONABALTONA
(BAL)
rynek
zamknięty
6,6500
6,6500
6,5000
6,6000 (1) -0,75% 12:15 (200) 6,4000 6,6000 (499) 503 3 270 3
17:02
BBD
BBIDEVBBIDEV
(BBD)
rynek
zamknięty
4,7400
4,3200
4,3200
4,7400 (9) +9,72% 16:43 (142) 4,3700 4,7400 (56) 12 940 56 031 22
16:45
BDZ
BEDZINBEDZIN
(BDZ)
rynek
zamknięty
11,2500
10,3000
10,3000
11,2000 (1) +8,74% 12:40 (100) 10,2000 11,2000 (88) 448 4 991 11
17:04
BFT
BENEFITBENEFIT
(BFT)
rynek
zamknięty
1 070,0000
1 070,0000
1 060,0000
1 070,0000 (5) 0,00% 17:00 (33) 1 055,0000 1 070,0000 (412) 183 195 410 41
09:14 BESTBEST
(BST)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (500) 22,0000 22,6000 (44)      
16:50
BCM
BETACOMBETACOM
(BCM)
rynek
zamknięty
9,0000
9,0000
8,2800
8,5500 (28) -5,00% 14:31 (1 000) 8,2000 8,5500 (922) 980 8 185 8
17:00
BIK
BIKBIK
(BIK)
rynek
zamknięty
14,5000
14,5000
14,0400
14,0400 (45) -4,23% 17:00 (555) 14,0400 14,5000 (495) 107 1 514 5
17:00
BML
BIOMEDLUBBIOMEDLUB
(BML)
rynek
zamknięty
1,1050
1,0750
1,0700
1,0800 (1 000) -3,14% 17:00 (1 808) 1,0800 1,1000 (1 000) 4 881 5 299 10
17:00
BIO
BIOTONBIOTON
(BIO)
rynek
zamknięty
3,3000
3,2600
3,2200
3,2600 (1 178) -1,06% 17:00 (16 222) 3,2250 3,2600 (903) 52 150 169 254 128
17:01
BNP
BNPPPLBNPPPL
(BNP)
rynek
zamknięty
72,0000
69,0000
68,6000
70,2000 (1) -3,84% 12:29 (160) 72,4000 74,0000 (29) 154 10 857 9
17:04
LWB
BOGDANKABOGDANKA
(LWB)
rynek
zamknięty
21,6000
21,0000
20,8500
21,5000 (327) +2,38% 17:00 (135) 21,4000 21,5000 (16 765) 49 702 1 065 617 342
17:00
BBT
BOOMBITBOOMBIT
(BBT)
rynek
zamknięty
16,8900
16,8900
16,4000
16,8500 (300) +1,16% 17:00 (300) 16,8500 16,8800 (150) 15 085 250 954 80
17:04
BRS
BORYSZEWBORYSZEW
(BRS)
rynek
zamknięty
4,5200
4,4400
4,3600
4,4800 (675) +0,45% 17:04 (3 233) 4,4800 4,5000 (800) 81 357 360 374 117
17:01
BOS
BOSBOS
(BOS)
rynek
zamknięty
6,7400
6,7000
6,4400
6,6600 (4) -0,60% 17:00 (746) 6,5000 6,6600 (126) 5 690 37 388 35
14:27
BOW
BOWIMBOWIM
(BOW)
rynek
zamknięty
1,6000
1,5500
1,5500
1,6000 (140) -2,44% 14:27 (2 000) 1,5500 1,6000 (4 555) 940 1 464 3
17:00
BRA
BRASTERBRASTER
(BRA)
rynek
zamknięty
0,3750
0,3690
0,3600
0,3700 (1 393) +2,21% 17:00 (99) 0,3680 0,3700 (9 685) 134 805 49 421 110
16:50
BSC
BSCDRUKBSCDRUK
(BSC)
rynek
zamknięty
44,6000
43,0000
43,0000
44,4000 (20) +2,54% 15:18 (2) 43,2000 44,4000 (80) 536 23 423 13
17:03
BDX
BUDIMEXBUDIMEX
(BDX)
rynek
zamknięty
181,8000
177,0000
177,0000
177,4000 (38) +0,11% 17:00 (22) 177,4000 178,8000 (14) 4 480 799 609 198
17:00
BMC
BUMECHBUMECH
(BMC)
rynek
zamknięty
2,5700
2,4950
2,4100
2,5000 (40) +4,17% 17:00 (825) 2,4100 2,5000 (500) 11 996 29 546 35
16:50
CPA
CAPITALCAPITAL
(CPA)
rynek
zamknięty
1,3600
1,3600
1,2800
1,3600 (25) 0,00% 12:51 (600) 1,2850 1,3600 (528) 2 025 2 674 4
17:03
CCC
CCCCCC
(CCC)
rynek
zamknięty
95,4500
93,9500
91,8000
93,0500 (30) -1,01% 17:00 (487) 93,0500 93,5000 (1 123) 142 058 13 354 872 2 119
17:01
CDR
CDPROJEKTCDPROJEKT
(CDR)
rynek
zamknięty
334,0000
328,0000
326,6000
331,0000 (115) +0,76% 17:01 (631) 330,4000 331,0000 (4 885) 202 845 67 153 690 3 246
16:56
CDL
CDRLCDRL
(CDL)
rynek
zamknięty
19,0000
19,0000
19,0000
19,0000 (39) 0,00% 16:43 (68) 18,8000 19,0000 (246) 11 517 218 823 9
16:50 CELTICCELTIC
(CPD)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 6,0500 6,3500 (1 000)      
16:20
CEZ
CEZCEZ
(CEZ)
rynek
zamknięty
85,5000
85,0000
85,0000
85,4500 (100) +0,53% 11:13 (20) 85,0000 87,0000 (121) 209 17 835 5
17:02
CIE
CIECHCIECH
(CIE)
rynek
zamknięty
39,4000
38,6000
38,0500
38,5000 (100) 0,00% 17:02 (89) 38,5000 38,6000 (60) 48 413 1 869 136 702
16:59
CIG
CIGAMESCIGAMES
(CIG)
rynek
zamknięty
0,8000
0,8000
0,7850
0,7930 (2 300) -0,63% 16:28 (1 190) 0,7870 0,7920 (240) 305 368 242 517 139
15:31 CITYSERVCITYSERV
(CTS)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (985) 7,2000 7,5000 (1 200)      
17:02
CLN
CLNPHARMACLNPHARMA
(CLN)
rynek
zamknięty
44,5500
44,5500
43,3000
43,6500 (8) +0,92% 17:02 (46) 43,5500 43,6500 (95) 7 383 325 553 109
16:50
CNT
CNTCNT
(CNT)
rynek
zamknięty
14,7000
14,7000
14,7000
14,7000 (1) 0,00% 09:00 (187) 14,4000 14,5000 (946) 1 15 1
16:59
COG
COGNORCOGNOR
(COG)
rynek
zamknięty
1,2400
1,2200
1,1850
1,2400 (207) +0,81% 16:49 (2 456) 1,2100 1,2400 (4 793) 45 234 54 624 38
17:02
CMR
COMARCHCOMARCH
(CMR)
rynek
zamknięty
206,0000
204,0000
204,0000
206,0000 (7) +1,48% 17:00 (20) 204,0000 206,0000 (47) 4 104 841 593 50
17:04
CMP
COMPCOMP
(CMP)
rynek
zamknięty
73,2000
73,2000
73,2000
73,2000 (50) 0,00% 10:17 (31) 71,6000 73,4000 (50) 60 4 392 2
16:40 COMPERIACOMPERIA
(CPL)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (400) 2,6000 2,7000 (2 800)      
17:00
CRM
CORMAYCORMAY
(CRM)
rynek
zamknięty
1,0500
1,0160
1,0040
1,0200 (2 500) +0,20% 17:00 (2 002) 1,0200 1,0300 (170) 183 300 189 722 85
16:50
CPG
CPGROUPCPGROUP
(CPG)
rynek
zamknięty
8,2000
8,2000
8,2000
8,2000 (5) 0,00% 16:33 (1 050) 7,8400 8,2000 (3 723) 25 205 5
17:04
CPS
CYFRPLSATCYFRPLSAT
(CPS)
rynek
zamknięty
28,7200
28,5800
28,1000
28,5800 (1 249) +0,49% 17:00 (1 289) 28,5600 28,6400 (6 721) 345 074 9 858 923 1 120
17:00
DAT
DATAWALKDATAWALK
(DAT)
rynek
zamknięty
61,0000
60,2000
58,6000
61,0000 (29) 0,00% 17:00 (45) 60,4000 61,0000 (329) 3 270 197 216 63
16:50
DBC
DEBICADEBICA
(DBC)
rynek
zamknięty
82,8000
82,2000
81,6000
82,8000 (263) +0,49% 15:44 (90) 82,0000 82,8000 (2 508) 1 188 97 820 27
16:18
DCR
DECORADECORA
(DCR)
rynek
zamknięty
19,4000
19,4000
19,3000
19,3000 (85) -0,26% 16:18 (290) 18,7000 19,3000 (15) 290 5 618 2
08:30 DEKPOLDEKPOL
(DEK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 23,6000 24,4000 (515)      
14:36
DEL
DELKODELKO
(DEL)
rynek
zamknięty
11,3000
11,2000
11,2000
11,3000 (133) +1,80% 14:36 (440) 11,0000 11,3000 (410) 434 4 890 5
17:04
DVL
DEVELIADEVELIA
(DVL)
rynek
zamknięty
2,7600
2,7350
2,7100
2,7400 (150) -0,90% 17:00 (5 012) 2,7300 2,7400 (2 896) 19 060 52 175 46
16:50
DGA
DGADGA
(DGA)
rynek
zamknięty
6,0600
6,0600
6,0600
6,0600 (2) -0,33% 09:00 (137) 5,5800 5,8400 (1 300) 2 12 1
16:48
DTR
DIGITREEDIGITREE
(DTR)
rynek
zamknięty
4,7000
4,7000
4,5800
4,6000 (27) -4,17% 16:48 (473) 4,6000 4,7200 (1 589) 1 279 5 933 7
17:01
DNP
DINOPLDINOPL
(DNP)
rynek
zamknięty
169,4000
167,9000
165,7000
166,8000 (1 385) -0,36% 17:01 (400) 166,8000 167,0000 (200) 150 544 25 242 096 2 157
17:00
DOM
DOMDEVDOMDEV
(DOM)
rynek
zamknięty
103,0000
103,0000
102,0000
102,0000 (2) +0,49% 17:00 (103) 101,5000 102,0000 (198) 1 107 113 642 55
16:50
DPL
DROZAPOLDROZAPOL
(DPL)
rynek
zamknięty
1,4050
1,3800
1,3800
1,3800 (45) -2,47% 10:08 (10) 1,3700 1,4100 (50) 95 132 12
17:00
ECH
ECHOECHO
(ECH)
rynek
zamknięty
5,2000
5,1900
5,0700
5,2000 (382) +0,19% 17:00 (195) 5,1300 5,2000 (1 778) 18 433 94 669 46
16:50
EDI
EDINVESTEDINVEST
(EDI)
rynek
zamknięty
2,1800
2,0800
2,0800
2,1800 (5) +5,83% 10:42 (1 425) 2,1000 2,1800 (7 095) 9 267 19 460 13
16:50
EFK
EFEKTEFEKT
(EFK)
rynek
zamknięty
4,7200
4,7200
4,6200
4,6800 (500) -0,85% 15:43 (113) 4,6200 4,7000 (3 750) 3 289 15 414 5
17:00
EEX
EKOEXPORTEKOEXPORT
(EEX)
rynek
zamknięty
7,0600
7,0500
6,9100
7,0000 (90) -0,57% 17:00 (77) 6,9200 7,0000 (1 401) 11 074 77 282 69
17:01
ELB
ELBUDOWAELBUDOWA
(ELB)
rynek
zamknięty
8,1200
7,8200
7,6800
8,0600 (5) 0,00% 17:00 (250) 7,9000 8,0600 (272) 18 923 149 424 97
17:01
ELT
ELEKTROTIELEKTROTI
(ELT)
rynek
zamknięty
6,1600
6,1000
5,6400
5,8800 (275) -5,77% 17:01 (50) 5,8000 5,8800 (500) 29 892 175 133 90
16:50
EMT
ELEMENTALELEMENTAL
(EMT)
rynek
zamknięty
2,2000
2,1500
2,0950
2,1900 (827) +0,23% 14:13 (750) 2,1600 2,1900 (2 225) 31 862 68 602 30
16:52
EKP
ELKOPELKOP
(EKP)
rynek
zamknięty
1,1100
1,1100
1,0200
1,1100 (5) 0,00% 15:41 (1 500) 1,0500 1,1000 (2 000) 8 613 8 932 15
16:50
ELZ
ELZABELZAB
(ELZ)
rynek
zamknięty
9,8500
9,0000
8,0000
8,8500 (12) +0,57% 16:24 (651) 8,3000 8,8000 (2 000) 86 086 783 806 287
11:04 EMCINSMEDEMCINSMED
(EMC)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (160) 6,1000 6,1500 (1 170)      
16:50
ENP
ENAPENAP
(ENP)
rynek
zamknięty
1,5300
1,5300
1,5300
1,5300 (75) 0,00% 12:10 (2 343) 1,4700 1,5300 (7 156) 77 118 2
17:02
ENA
ENEAENEA
(ENA)
rynek
zamknięty
6,4500
6,3100
6,1450
6,3700 (400) +1,76% 17:02 (3 105) 6,3700 6,4000 (2 745) 338 747 2 149 353 734
16:46
ENE
ENELMEDENELMED
(ENE)
rynek
zamknięty
13,4000
12,8000
12,8000
13,4000 (5) +4,69% 13:44 (590) 12,8000 13,4000 (1 735) 15 195 2
17:02
ENG
ENERGAENERGA
(ENG)
rynek
zamknięty
7,5900
7,5000
7,5000
7,5700 (1 150) +0,93% 17:02 (1 660) 7,5700 7,5900 (679) 251 453 1 895 363 343
13:38
ENI
ENERGOINSENERGOINS
(ENI)
rynek
zamknięty
0,8200
0,7780
0,7780
0,7780 (492) -5,12% 13:36 (513) 0,7780 0,8180 (858) 4 380 3 411 9
17:00
ENT
ENTERENTER
(ENT)
rynek
zamknięty
54,4000
54,4000
53,4000
53,4000 (10) -0,37% 17:00 (150) 53,0000 53,4000 (330) 10 338 558 298 98
16:44
ERB
ERBUDERBUD
(ERB)
rynek
zamknięty
21,7000
21,7000
20,7000
21,6000 (5) -0,46% 09:59 (75) 21,1000 21,5000 (100) 473 10 043 8
13:07
ERG
ERGERG
(ERG)
rynek
zamknięty
28,0000
28,0000
28,0000
28,0000 (1) 0,00% 09:55 (295) 26,0000 27,0000 (82) 6 168 5
17:00
EAH
ESOTIQESOTIQ
(EAH)
rynek
zamknięty
13,8000
13,8000
13,1000
13,6000 (20) -1,09% 17:00 (30) 13,1000 13,6000 (54) 1 413 18 719 11
08:30 ESTARESTAR
(EST)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 1,4600 2,4500 (2)      
17:05
EUC
EUCOEUCO
(EUC)
rynek
zamknięty
6,2800
6,1200
6,0400
6,1000 (82) -3,17% 17:00 (1 000) 6,1200 6,1400 (200) 6 902 42 471 27
17:05
EUR
EUROCASHEUROCASH
(EUR)
rynek
zamknięty
19,6000
19,6000
19,4100
19,6000 (28) +0,51% 17:00 (16) 19,6100 19,6000 (529) 46 287 903 917 276
16:50
EHG
EUROHOLDEUROHOLD
(EHG)
rynek
zamknięty
5,6500
5,0000
4,9600
4,9600 (175) -12,98% 16:38 (100) 4,0000 4,9600 (25) 1 682 8 649 10
16:50
ETL
EUROTELEUROTEL
(ETL)
rynek
zamknięty
29,9000
29,7000
29,3000
29,9000 (36) +0,34% 16:46 (779) 29,3000 29,9000 (1 215) 2 233 66 351 33
17:04
FMF
FAMURFAMUR
(FMF)
rynek
zamknięty
2,9500
2,9500
2,7200
2,7500 (491) -7,72% 17:04 (1 000) 2,7450 2,7500 (4 509) 1 288 953 3 648 209 1 166
16:55
FSG
FASINGFASING
(FSG)
rynek
zamknięty
14,2000
13,8500
13,8000
14,2000 (2) 0,00% 16:08 (298) 13,6500 14,2000 (988) 714 9 891 8
17:00
FEE
FEERUMFEERUM
(FEE)
rynek
zamknięty
13,6000
13,0000
12,6500
12,6500 (800) -6,99% 17:00 (100) 12,0000 12,6500 (50) 1 113 14 137 12
17:05 FENGHUAFENGHUA
(FGT)
rynek
zamknięty
 
 
 
          PKC (73)      
16:50
FRO
FERROFERRO
(FRO)
rynek
zamknięty
17,1000
17,1000
16,5500
16,8000 (71) 0,00% 16:48 (200) 16,6000 16,8000 (29) 5 168 86 443 41
17:00
FER
FERRUMFERRUM
(FER)
rynek
zamknięty
4,1800
3,9500
3,9500
4,0500 (10) +2,53% 17:00 (221) 3,9500 4,0500 (1 990) 920 3 689 9
16:50
FON
FONFON
(FON)
rynek
zamknięty
0,2120
0,2070
0,2050
0,2050 (200) -3,76% 15:29 (170) 0,2050 0,2100 (10 500) 29 579 6 129 14
17:04
FTE
FORTEFORTE
(FTE)
rynek
zamknięty
36,5000
36,4500
35,6000
36,5000 (145) +1,11% 16:43 (5) 36,3500 36,6500 (56) 6 575 238 304 70
17:02
GTN
GETINGETIN
(GTN)
rynek
zamknięty
1,5100
1,5000
1,4700
1,5080 (500) -0,13% 17:02 (15 076) 1,4800 1,5080 (4 500) 109 868 163 510 96
10:34
GLC
GLCOSMEDGLCOSMED
(GLC)
rynek
zamknięty
0,7800
0,7700
0,7540
0,7600 (50) -2,56% 10:26 (1 000) 0,7700 0,7800 (75) 21 470 16 615 12
17:04
GPW
GPWGPW
(GPW)
rynek
zamknięty
42,0000
41,8000
41,5000
42,0000 (263) +0,48% 17:00 (380) 41,9000 42,0000 (4 550) 30 956 1 297 755 415
16:50
GCN
GROCLINGROCLIN
(GCN)
rynek
zamknięty
1,3220
1,3220
1,2540
1,3200 (4) -0,15% 12:03 (1 000) 1,2800 1,3180 (490) 2 046 2 601 11
17:00
GRN
GRODNOGRODNO
(GRN)
rynek
zamknięty
6,7600
6,7600
6,4000
6,6800 (922) -1,47% 17:00 (3) 6,6400 6,6800 (278) 23 346 154 466 59
17:04
ATT
GRUPAAZOTYGRUPAAZOTY
(ATT)
rynek
zamknięty
26,0800
26,0000
25,3000
25,5600 (21) -1,24% 17:02 (800) 25,5000 25,5800 (872) 82 044 2 096 317 387
17:04
GTC
GTCGTC
(GTC)
rynek
zamknięty
9,8700
9,7200
9,6100
9,7000 (896) -0,61% 17:00 (1 309) 9,6000 9,7000 (122) 17 246 167 812 74
17:04
BHW
HANDLOWYHANDLOWY
(BHW)
rynek
zamknięty
59,2000
59,2000
57,5000
57,5000 (58) -1,88% 17:00 (604) 57,5000 57,8000 (235) 89 321 5 208 623 667
16:59
HEL
HELIOHELIO
(HEL)
rynek
zamknięty
9,5000
9,5000
9,5000
9,5000 (2) 0,00% 09:00 (340) 8,0500 9,5000 (1 226) 2 19 1
16:59
HRS
HERKULESHERKULES
(HRS)
rynek
zamknięty
0,8700
0,8700
0,8300
0,8680 (5) 0,00% 16:02 (1 734) 0,8420 0,8680 (8 795) 276 229 3
12:50
HMI
HMINWESTHMINWEST
(HMI)
rynek
zamknięty
19,2000
19,2000
19,2000
19,2000 (130) 0,00% 12:50 (10) 19,0000 19,2000 (305) 135 2 592 6
16:50
HDR
HYDROTORHYDROTOR
(HDR)
rynek
zamknięty
35,0000
35,0000
35,0000
35,0000 (14) 0,00% 12:50 (32) 34,6000 35,0000 (746) 95 3 325 4
16:50
I2D
I2DEVI2DEV
(I2D)
rynek
zamknięty
8,6000
8,6000
8,6000
8,6000 (4) 0,00% 09:00 (1 045) 8,6000 9,0000 (840) 13 112 5
17:03
IDA
IDEABANKIDEABANK
(IDA)
rynek
zamknięty
2,3500
2,3300
2,2500
2,2800 (94) -3,18% 17:00 (1 256) 2,2800 2,3050 (1 029) 25 258 57 971 30
13:48
IDM
IDMSAIDMSA
(IDM)
rynek
zamknięty
0,9000
0,9000
0,9000
0,9000 (100) +5,26% 13:48 (1 295) 0,8550 0,9000 (8 400) 100 90 1
17:01
IFI
IFIRMAIFIRMA
(IFI)
rynek
zamknięty
3,9900
3,7000
3,6900
3,9200 (363) +7,40% 17:01 (550) 3,9000 3,9400 (500) 33 048 125 008 75
16:50 IIAAVIIAAV
(IIA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (9) 113,0000 117,0000 (15)      
17:00
IMC
IMCOMPANYIMCOMPANY
(IMC)
rynek
zamknięty
12,9000
12,8000
12,6000
12,6000 (108) -2,33% 17:00 (143) 12,6000 12,9000 (660) 2 527 32 157 12
16:50
GKI
IMMOBILEIMMOBILE
(GKI)
rynek
zamknięty
2,8000
2,8000
2,8000
2,8000 (10) 0,00% 09:00 (3) 2,7400 2,7500 (350) 10 28 1
16:50
IPL
IMPELIMPEL
(IPL)
rynek
zamknięty
8,1500
8,1500
7,9500
7,9500 (150) -3,64% 16:00 (40) 7,9500 8,1500 (188) 1 395 11 093 8
16:42
IMP
IMPERAIMPERA
(IMP)
rynek
zamknięty
0,9900
0,9900
0,9900
0,9900 (1) -1,00% 16:42 (6 995) 0,9900 1,0000 (124) 5 5 3
11:10
IMS
IMSIMS
(IMS)
rynek
zamknięty
3,9700
3,9700
3,9500
3,9500 (250) -0,50% 11:10 (1 500) 3,9400 3,9800 (500) 770 3 042 3
17:00
INC
INCINC
(INC)
rynek
zamknięty
1,7100
1,7000
1,6200
1,6200 (1) -3,57% 17:00 (299) 1,6200 1,7100 (4 707) 1 048 1 773 10
17:04
ING
INGBSKINGBSK
(ING)
rynek
zamknięty
202,5000
200,5000
199,6000
201,0000 (8) -0,25% 17:00 (6) 199,6000 201,0000 (211) 1 826 366 476 94
16:52
INP
INPROINPRO
(INP)
rynek
zamknięty
4,7600
4,7600
4,7600
4,7600 (2) +2,15% 09:01 (500) 4,6000 4,6800 (274) 2 10 1
17:00
INK
INSTALKRKINSTALKRK
(INK)
rynek
zamknięty
19,4000
19,2000
19,2000
19,4000 (1) +1,57% 17:00 (4) 19,2000 19,4000 (199) 301 5 779 6
17:01
IRL
INTERAOLTINTERAOLT
(IRL)
rynek
zamknięty
19,5000
17,2000
17,2000
19,0000 (5) +9,20% 17:00 (161) 18,6500 19,0000 (67) 16 695 304 202 198
17:04
CAR
INTERCARSINTERCARS
(CAR)
rynek
zamknięty
232,0000
232,0000
227,0000
232,0000 (30) -0,43% 17:00 (47) 228,0000 232,0000 (50) 270 62 547 23
08:30 INTERFERIINTERFERI
(INF)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 400) 3,7800 3,9600 (1 000)      
16:50
IPO
INTERSPPLINTERSPPL
(IPO)
rynek
zamknięty
1,8200
1,8200
1,8200
1,8200 (5) +1,11% 09:00 (4 450) 1,7000 1,7900 (760) 45 82 8
11:40
INL
INTROLINTROL
(INL)
rynek
zamknięty
2,3000
2,3000
2,3000
2,3000 (52) -2,54% 11:40 (48) 2,3000 2,3600 (55) 99 228 3
11:09
IPE
IPOPEMAIPOPEMA
(IPE)
rynek
zamknięty
2,3100
2,3000
2,3000
2,3100 (1 062) -0,43% 10:57 (1 000) 2,2100 2,3100 (3 312) 10 000 23 011 2
17:00
IZB
IZOBLOKIZOBLOK
(IZB)
rynek
zamknięty
31,8000
31,2000
31,0000
31,0000 (100) -3,13% 17:00 (44) 31,0000 31,5000 (75) 2 482 77 037 19
16:59
IZO
IZOLACJAIZOLACJA
(IZO)
rynek
zamknięty
1,7800
1,7800
1,7800
1,7800 (2) 0,00% 09:20 (5 000) 1,5600 1,7800 (11 920) 8 14 5
17:00
IZS
IZOSTALIZOSTAL
(IZS)
rynek
zamknięty
2,5700
2,5500
2,5000
2,5600 (50) -0,39% 17:00 (119) 2,5000 2,5600 (190) 4 117 10 447 23
17:05 JJAUTOJJAUTO
(JJO)
rynek
zamknięty
 
 
 
          PKC (637)      
17:04
JSW
JSWJSW
(JSW)
rynek
zamknięty
16,4600
16,0000
15,2000
16,0100 (2 327) 0,00% 17:01 (25 012) 16,0100 16,0400 (1 215) 1 237 248 19 818 218 4 799
16:51
JWC
JWCONSTRJWCONSTR
(JWC)
rynek
zamknięty
3,1500
3,0800
3,0300
3,0700 (300) -0,32% 15:51 (1 000) 3,1000 3,1400 (630) 8 632 26 835 18
17:00
JWW
JWWINVESTJWWINVEST
(JWW)
rynek
zamknięty
3,6100
3,6100
3,2500
3,3500 (5) -7,20% 17:00 (50) 3,2500 3,3500 (145) 3 157 10 616 20
17:04
K2I
K2INTERNTK2INTERNT
(K2I)
rynek
zamknięty
9,1000
8,9000
8,9000
8,9500 (80) +0,56% 17:04 (1 000) 8,7000 8,9500 (404) 1 122 9 996 8
17:04
KER
KERNELKERNEL
(KER)
rynek
zamknięty
48,5000
48,1000
47,7000
48,5000 (1 045) +0,62% 17:00 (97) 48,0500 48,5000 (57) 9 903 479 800 100
17:00
KTY
KETYKETY
(KTY)
rynek
zamknięty
402,0000
402,0000
397,5000
398,0000 (16) -0,75% 17:00 (253) 398,0000 399,0000 (19) 1 259 501 970 59
17:05
KGH
KGHMKGHM
(KGH)
rynek
zamknięty
91,7000
90,5000
89,8200
90,8800 (100) -1,50% 17:00 (25 951) 90,8800 91,0000 (4 024) 379 179 34 477 374 2 124
16:50
KGL
KGLKGL
(KGL)
rynek
zamknięty
15,7500
15,7500
14,8000
14,8000 (200) -2,95% 13:29 (134) 14,3000 15,1500 (65) 303 4 532 3
16:59
KPL
KINOPOLKINOPOL
(KPL)
rynek
zamknięty
9,7000
9,7000
9,5500
9,6500 (1) -1,53% 12:36 (130) 9,4500 9,6500 (535) 4 557 43 742 18
17:00
KGN
KOGENERAKOGENERA
(KGN)
rynek
zamknięty
33,6000
33,0000
32,0000
33,6000 (1) +1,82% 17:00 (100) 32,0000 33,6000 (114) 1 559 50 900 19
15:03
KMP
KOMPAPKOMPAP
(KMP)
rynek
zamknięty
6,5000
6,2000
6,2000
6,5000 (10) +4,84% 15:03 (5 250) 6,2000 6,5000 (1 160) 102 115 633 216 4
13:15
KOM
KOMPUTRONKOMPUTRON
(KOM)
rynek
zamknięty
2,9100
2,9100
2,9100
2,9100 (400) +0,34% 11:29 (6) 2,9100 3,0300 (500) 400 1 164 1
08:30 KPPDKPPD
(KPD)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (10) 24,0000 24,6000 (463)      
16:58
KRC
KRECKREC
(KRC)
rynek
zamknięty
7,4300
7,4300
7,4200
7,4200 (50) -0,13% 11:04 (189) 7,1200 7,3500 (2 000) 55 408 2
15:00
KRI
KREDYTINKREDYTIN
(KRI)
rynek
zamknięty
10,5000
10,5000
10,5000
10,5000 (5) 0,00% 09:34 (755) 10,0000 10,5000 (1 245) 14 147 6
16:00
KRK
KRKAKRKA
(KRK)
rynek
zamknięty
338,0000
338,0000
334,0000
334,0000 (1) -1,18% 15:24 (70) 330,0000 349,0000 (6) 11 3 691 4
17:03
KRU
KRUKKRUK
(KRU)
rynek
zamknięty
168,8000
167,0000
163,8000
164,9000 (67) -1,26% 17:03 (14) 164,8000 165,4000 (155) 15 007 2 489 286 492
17:03
KSW
KRUSZWICAKRUSZWICA
(KSW)
rynek
zamknięty
60,0000
60,0000
58,0000
59,8000 (600) -0,33% 17:03 (29) 59,6000 59,8000 (872) 2 446 145 353 90
16:50
KVT
KRVITAMINKRVITAMIN
(KVT)
rynek
zamknięty
5,0800
5,0800
5,0400
5,0400 (350) -0,79% 10:39 (970) 5,0400 5,0800 (998) 752 3 798 4
16:50
LAB
LABOPRINTLABOPRINT
(LAB)
rynek
zamknięty
10,9000
10,9000
10,8000
10,8000 (1) 0,00% 09:34 (10) 10,5000 10,8000 (738) 7 76 6
16:56
LRQ
LARQLARQ
(LRQ)
rynek
zamknięty
3,4000
3,4000
3,2200
3,2200 (2 500) -2,42% 16:24 (2 500) 3,1200 3,2800 (2 400) 4 825 15 584 3
17:02
LEN
LENALENA
(LEN)
rynek
zamknięty
3,5400
3,5400
3,4000
3,4500 (240) -1,43% 17:00 (1 539) 3,4100 3,4500 (1 257) 21 893 75 234 38
16:59
LTX
LENTEXLENTEX
(LTX)
rynek
zamknięty
7,5600
7,5600
7,4000
7,5400 (10) 0,00% 16:41 (142) 7,4200 7,5200 (3 533) 203 124 1 503 353 48
17:00
LBT
LIBETLIBET
(LBT)
rynek
zamknięty
0,6440
0,6180
0,6020
0,6260 (399) -0,32% 17:00 (301) 0,6260 0,6280 (298) 348 324 217 702 167
17:04
LVC
LIVECHATLIVECHAT
(LVC)
rynek
zamknięty
46,5000
46,5000
44,4000
45,5000 (50) -1,52% 17:01 (163) 45,3000 45,5000 (763) 28 798 1 308 442 286
16:07
LKD
LOKUMLOKUM
(LKD)
rynek
zamknięty
14,5000
14,5000
14,4000
14,5000 (2) 0,00% 16:07 (91) 14,4000 14,5000 (991) 261 3 759 4
17:00
LTS
LOTOSLOTOS
(LTS)
rynek
zamknięty
75,1600
74,5000
72,4000
74,7600 (309) +0,24% 17:00 (558) 74,7400 74,7600 (1 905) 129 093 9 640 233 901
17:01
LPP
LPPLPP
(LPP)
rynek
zamknięty
8 350,0000
8 320,0000
8 140,0000
8 200,0000 (3) -1,44% 17:00 (25) 8 200,0000 8 230,0000 (19) 1 669 13 718 665 480
16:50
LSI
LSISOFTLSISOFT
(LSI)
rynek
zamknięty
23,4000
23,4000
23,1000
23,3000 (1) -0,43% 16:49 (2 638) 23,0000 23,3000 (199) 874 20 324 13
17:02
LBW
LUBAWALUBAWA
(LBW)
rynek
zamknięty
0,8000
0,8000
0,7860
0,8000 (300) 0,00% 17:02 (6 300) 0,7820 0,8000 (23 125) 136 661 108 757 87
17:04
MAB
MABIONMABION
(MAB)
rynek
zamknięty
55,6000
50,6000
48,6000
52,7000 (10) +4,15% 17:04 (93) 52,5000 52,7000 (123) 33 340 1 719 330 716
09:58 MAKARONPLMAKARONPL
(MAK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (250) 4,9400 5,0000 (215)      
17:04
MGT
MANGATAMANGATA
(MGT)
rynek
zamknięty
75,0000
75,0000
74,0000
74,0000 (15) 0,00% 15:09 (135) 73,0000 75,0000 (98) 1 026 75 925 8
16:50
MVP
MARVIPOLMARVIPOL
(MVP)
rynek
zamknięty
5,6200
5,6200
5,4800
5,5600 (913) -1,07% 16:48 (900) 5,4600 5,5600 (586) 40 347 223 143 47
16:28
MPH
MASTERPHAMASTERPHA
(MPH)
rynek
zamknięty
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000 (700) 0,00% 16:28 (500) 4,7000 5,0000 (1 832) 1 168 5 840 2
16:50
MXC
MAXCOMMAXCOM
(MXC)
rynek
zamknięty
14,5000
14,0000
14,0000
14,3000 (200) -2,72% 16:04 (110) 14,2500 14,3000 (50) 961 13 541 19
17:00
MBK
MBANKMBANK
(MBK)
rynek
zamknięty
376,0000
370,2000
369,6000
374,8000 (1) +1,24% 17:00 (76) 374,8000 375,0000 (126) 10 572 3 960 114 356
16:59
MBW
MBWSMBWS
(MBW)
rynek
zamknięty
10,9000
10,9000
10,5000
10,9000 (1) 0,00% 12:30 (15) 10,2000 10,9000 (31) 17 179 3
17:00
MCI
MCIMCI
(MCI)
rynek
zamknięty
11,0000
11,0000
10,9000
10,9000 (500) -0,46% 17:00 (165) 10,8500 10,9500 (800) 5 580 61 265 14
17:00
MDI
MDIENERGIAMDIENERGIA
(MDI)
rynek
zamknięty
3,2600
3,2600
2,9900
2,9900 (828) 0,00% 17:00 (2 172) 2,9900 3,0800 (1 389) 2 498 7 523 14
15:18
MCP
MEDIACAPMEDIACAP
(MCP)
rynek
zamknięty
2,1300
2,0300
2,0300
2,1300 (5) +4,93% 15:18 (3 713) 2,0200 2,1200 (3 538) 370 753 5
17:00
MDG
MEDICALGMEDICALG
(MDG)
rynek
zamknięty
29,8000
28,8000
28,2000
29,0000 (89) +2,11% 17:00 (44) 28,7500 29,0000 (1) 3 178 92 999 61
16:56
MNC
MENNICAMENNICA
(MNC)
rynek
zamknięty
21,4000
21,4000
21,0000
21,2000 (30) -0,93% 16:42 (455) 21,0000 21,2000 (57) 167 3 552 4
17:00
MRC
MERCATORMERCATOR
(MRC)
rynek
zamknięty
13,8600
13,2000
13,0000
13,0800 (246) -2,53% 17:00 (62) 13,0800 13,1800 (100) 37 160 489 749 242
17:00
MCR
MERCORMERCOR
(MCR)
rynek
zamknięty
9,4800
9,4800
9,2000
9,2000 (174) -1,08% 17:00 (1 511) 9,1000 9,2000 (500) 2 615 24 313 21
16:50
MEX
MEXPOLSKAMEXPOLSKA
(MEX)
rynek
zamknięty
2,9200
2,9200
2,8800
2,9200 (1) 0,00% 11:45 (948) 2,8800 2,9200 (2 331) 1 515 4 373 6
16:50
MFO
MFOMFO
(MFO)
rynek
zamknięty
27,4000
27,4000
27,4000
27,4000 (5) +1,48% 14:59 (184) 27,0000 27,4000 (391) 14 384 5
17:04
MIL
MILLENNIUMMILLENNIUM
(MIL)
rynek
zamknięty
6,0500
6,0500
5,9400
5,9950 (733) -0,08% 17:00 (4 022) 5,9900 5,9950 (14 124) 812 225 4 871 507 837
17:02
MIR
MIRACULUMMIRACULUM
(MIR)
rynek
zamknięty
1,7800
1,7200
1,6800
1,7100 (1 500) -2,29% 17:00 (500) 1,7100 1,7750 (999) 20 301 34 718 19
16:54
MRB
MIRBUDMIRBUD
(MRB)
rynek
zamknięty
1,0850
1,0800
1,0700
1,0800 (456) -0,92% 16:14 (10 401) 1,0700 1,0800 (1 244) 21 082 22 724 18
16:45
MLG
MLPGROUPMLPGROUP
(MLG)
rynek
zamknięty
55,0000
55,0000
54,5000
55,0000 (12) +0,92% 16:28 (12) 50,5000 55,0000 (118) 38 2 078 14
17:04
MLS
MLSYSTEMMLSYSTEM
(MLS)
rynek
zamknięty
38,0000
37,3000
36,5000
36,9000 (4) -0,27% 17:00 (277) 36,6000 37,0000 (1 988) 16 122 595 918 156
16:41
MBR
MOBRUKMOBRUK
(MBR)
rynek
zamknięty
180,0000
175,0000
174,0000
180,0000 (3) 0,00% 14:42 (5) 174,0000 179,0000 (28) 51 8 912 5
16:03
MOJ
MOJMOJ
(MOJ)
rynek
zamknięty
0,8500
0,8500
0,8300
0,8300 (7 650) -5,68% 16:03 (1 850) 0,8300 0,8800 (58 800) 14 000 11 687 3
16:21
MOL
MOLMOL
(MOL)
rynek
zamknięty
35,0000
34,5000
34,5000
35,0000 (22) +0,92% 14:44 (22) 35,0000 35,1000 (500) 182 6 300 6
17:03
MON
MONNARIMONNARI
(MON)
rynek
zamknięty
2,6600
2,6300
2,6300
2,6600 (650) +1,14% 16:05 (7 557) 2,6600 2,6700 (850) 8 641 22 944 17
17:00
MZN
MORIZONMORIZON
(MZN)
rynek
zamknięty
1,0000
0,8980
0,8880
1,0000 (725) 0,00% 17:00 (275) 1,0000 1,0400 (2 200) 67 700 61 887 30
16:50
MSP
MOSTALPLCMOSTALPLC
(MSP)
rynek
zamknięty
6,4600
6,3200
6,3000
6,4600 (2) +2,54% 14:36 (523) 6,3000 6,4400 (1 258) 1 221 7 733 11
17:00
MSW
MOSTALWARMOSTALWAR
(MSW)
rynek
zamknięty
3,5700
3,5000
3,5000
3,5500 (1) +0,85% 17:00 (453) 3,5000 3,5500 (799) 476 1 667 6
17:01
MSZ
MOSTALZABMOSTALZAB
(MSZ)
rynek
zamknięty
0,7660
0,7450
0,7450
0,7660 (8) +0,66% 16:30 (3 950) 0,7500 0,7590 (7 000) 34 104 25 912 16
16:50
MZA
MUZAMUZA
(MZA)
rynek
zamknięty
2,5200
2,5200
2,5200
2,5200 (228) 0,00% 09:00 (170) 2,4800 2,5200 (2 649) 228 575 1
15:47
MWT
MWTRADEMWTRADE
(MWT)
rynek
zamknięty
3,3000
3,3000
3,3000
3,3000 (10) 0,00% 10:31 (1 420) 3,3000 3,4000 (2 206) 10 33 1
17:01
NET
NETIANETIA
(NET)
rynek
zamknięty
4,3800
4,3200
4,2800
4,3800 (3) +0,23% 17:00 (60) 4,2900 4,3800 (2 362) 8 215 35 386 21
17:00
NEU
NEUCANEUCA
(NEU)
rynek
zamknięty
381,0000
381,0000
376,0000
378,0000 (8) -0,53% 17:00 (66) 377,0000 378,0000 (43) 1 419 536 228 118
17:03
NWG
NEWAGNEWAG
(NWG)
rynek
zamknięty
23,9000
23,9000
21,6000
22,0000 (138) -7,95% 17:00 (2 602) 22,0000 22,7000 (600) 31 039 687 957 177
17:00
NCT
NORTCOASTNORTCOAST
(NCT)
rynek
zamknięty
16,3000
16,3000
16,2000
16,3000 (1) +0,62% 17:00 (20) 16,2000 16,3000 (462) 51 826 3
14:30 NOVATURASNOVATURAS
(NTU)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (6) 18,0000 19,0000 (50)      
16:02
NVT
NOVITANOVITA
(NVT)
rynek
zamknięty
48,0000
48,0000
47,6000
48,0000 (5) 0,00% 12:12 (7) 47,6000 47,9000 (20) 496 23 802 5
08:30 NOWAGALANOWAGALA
(CNG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (5 000) 0,7250 0,7500 (4 100)      
16:45
NTT
NTTSYSTEMNTTSYSTEM
(NTT)
rynek
zamknięty
2,4500
2,3500
2,3300
2,3500 (1) 0,00% 16:20 (948) 2,3500 2,4800 (2 412) 1 441 3 377 10
17:02
OAT
OATOAT
(OAT)
rynek
zamknięty
13,2500
12,7000
12,6000
12,9500 (5) +2,78% 17:00 (459) 12,8000 12,9500 (722) 3 071 39 233 19
16:50
ODL
ODLEWNIEODLEWNIE
(ODL)
rynek
zamknięty
5,5000
5,5000
5,2500
5,2500 (160) -4,55% 16:48 (1 633) 5,2500 5,4000 (1 150) 10 355 55 634 33
08:30 OEXOEX
(OEX)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (470) 17,0000 17,8000 (470)      
16:26
OPF
OPENFINOPENFIN
(OPF)
rynek
zamknięty
1,0400
1,0100
1,0000
1,0400 (10) -0,48% 12:31 (1 700) 0,9800 1,0300 (1 600) 7 698 7 712 12
17:00
OPN
OPONEO.PLOPONEO.PL
(OPN)
rynek
zamknięty
25,9000
25,9000
24,0000
25,0000 (12) -3,47% 17:00 (138) 25,0000 25,5000 (401) 1 774 44 690 35
17:04
OPM
OPTEAMOPTEAM
(OPM)
rynek
zamknięty
17,9000
17,2000
16,9000
17,8000 (60) +4,71% 17:00 (145) 17,3000 17,8000 (221) 12 465 212 889 56
17:00
OPL
ORANGEPLORANGEPL
(OPL)
rynek
zamknięty
7,5150
7,4200
7,3950
7,4450 (100) -0,40% 17:00 (15 396) 7,4450 7,4700 (5 000) 1 238 628 9 254 444 680
16:59
ORB
ORBISORBIS
(ORB)
rynek
zamknięty
115,0000
114,5000
114,5000
115,0000 (5) 0,00% 15:20 (149) 114,5000 115,0000 (1 219) 57 6 530 5
08:30 ORCOGROUPORCOGROUP
(OPG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 500) 1,3000 1,4000 (1 655)      
14:58
OBL
ORZBIALYORZBIALY
(OBL)
rynek
zamknięty
10,5000
10,5000
10,4000
10,4000 (150) 0,00% 14:54 (198) 10,3500 10,4500 (50) 325 3 392 4
16:59
OTS
OTLOGOTLOG
(OTS)
rynek
zamknięty
6,3000
6,3000
6,2000
6,2000 (1 210) +1,64% 09:35 (1 253) 6,0000 6,2000 (1 230) 3 684 22 965 5
16:50
OTM
OTMUCHOWOTMUCHOW
(OTM)
rynek
zamknięty
1,4100
1,4100
1,4100
1,4100 (15) 0,00% 14:59 (1 795) 1,4100 1,4900 (1 363) 42 59 5
16:59
OVO
OVOSTAROVOSTAR
(OVO)
rynek
zamknięty
87,0000
87,0000
87,0000
87,0000 (1) +1,16% 09:03 (91) 82,5000 86,5000 (88) 1 87 1
17:00
PMP
PAMAPOLPAMAPOL
(PMP)
rynek
zamknięty
1,0300
1,0100
0,9500
1,0300 (10) +1,98% 11:24 (100) 1,0000 1,0400 (3 500) 5 728 5 731 8
16:43
NVA
PANOVAPANOVA
(NVA)
rynek
zamknięty
16,4000
16,2000
16,2000
16,4000 (77) +1,23% 15:26 (714) 16,0000 16,4000 (254) 282 4 595 7
16:45
PAT
PATENTUSPATENTUS
(PAT)
rynek
zamknięty
1,3600
1,3000
1,3000
1,3500 (11) +2,27% 16:44 (393) 1,3000 1,3400 (1 000) 3 623 4 787 9
17:00
BKM
PBKMPBKM
(BKM)
rynek
zamknięty
67,4000
67,4000
65,6000
65,6000 (666) -0,30% 17:00 (100) 65,2000 67,2000 (100) 911 59 780 5
17:00
PCX
PCCEXOLPCCEXOL
(PCX)
rynek
zamknięty
2,3400
2,2900
2,1500
2,1800 (1 000) -4,80% 17:00 (100) 2,1700 2,2000 (2 100) 81 354 184 069 100
17:00
PCR
PCCROKITAPCCROKITA
(PCR)
rynek
zamknięty
48,5000
48,4000
48,0000
48,4000 (4) +0,21% 17:00 (16) 48,0000 48,4000 (204) 658 31 696 29
17:00
PBX
PEKABEXPEKABEX
(PBX)
rynek
zamknięty
11,1000
11,0000
11,0000
11,1000 (24) 0,00% 17:00 (1 300) 10,7000 11,1000 (1 782) 1 024 11 270 4
17:04
PEO
PEKAOPEKAO
(PEO)
rynek
zamknięty
102,0500
101,9500
100,7000
100,8500 (15) -1,47% 17:04 (8 476) 100,8000 100,8500 (24 056) 358 107 36 249 694 2 798
16:50
PEM
PEMANAGERPEMANAGER
(PEM)
rynek
zamknięty
10,7000
10,6000
10,2500
10,7000 (202) +0,94% 16:15 (126) 10,4000 10,7000 (446) 522 5 565 9
17:00
PEP
PEPPEP
(PEP)
rynek
zamknięty
32,8000
32,6000
31,9000
31,9000 (33) -2,74% 17:00 (280) 31,9000 32,5000 (545) 3 670 119 052 36
17:00
PPS
PEPEESPEPEES
(PPS)
rynek
zamknięty
1,6900
1,6500
1,6500
1,6900 (180) +2,42% 17:00 (10 500) 1,6200 1,6900 (420) 9 262 15 442 7
17:04
PGE
PGEPGE
(PGE)
rynek
zamknięty
5,7560
5,6000
5,5500
5,6620 (100) +1,11% 17:04 (32 899) 5,6620 5,6640 (16 505) 1 372 277 7 785 284 1 484
17:02
PGN
PGNIGPGNIG
(PGN)
rynek
zamknięty
3,6820
3,6820
3,6160
3,6360 (843) -1,20% 17:00 (50 874) 3,6360 3,6400 (2 843) 2 843 782 10 352 667 1 297
15:02
PGO
PGOPGO
(PGO)
rynek
zamknięty
1,1500
1,1050
1,1050
1,1500 (970) +2,22% 13:44 (890) 1,1500 1,1850 (676) 2 010 2 310 12
17:00
PSW
PGSSOFTPGSSOFT
(PSW)
rynek
zamknięty
13,0000
12,9000
12,5400
12,5400 (88) -2,79% 17:00 (132) 12,5400 12,9800 (400) 24 665 319 150 45
16:59
PHR
PHARMENAPHARMENA
(PHR)
rynek
zamknięty
5,9400
5,8000
5,3600
5,8800 (1) 0,00% 14:43 (100) 5,4000 5,8000 (244) 2 447 13 317 16
17:01
PHN
PHNPHN
(PHN)
rynek
zamknięty
13,6000
13,6000
13,1500
13,4000 (1) -1,47% 16:49 (368) 13,1500 13,4000 (118) 1 127 14 934 20
17:04
PKN
PKNORLENPKNORLEN
(PKN)
rynek
zamknięty
73,7200
72,5400
72,4400
73,3000 (5) +0,58% 17:00 (187) 73,0200 73,3000 (14) 856 599 62 631 000 4 629
17:01
PKO
PKOBPPKOBP
(PKO)
rynek
zamknięty
34,7900
34,6900
34,3200
34,4100 (2 217) -1,12% 17:00 (74 668) 34,4100 34,4300 (428) 1 665 437 57 497 471 3 634
17:03
PKP
PKPCARGOPKPCARGO
(PKP)
rynek
zamknięty
15,2800
14,9800
14,7600
14,9200 (52) 0,00% 17:03 (603) 14,9200 14,9600 (90) 59 458 890 020 441
16:50
PLX
PLASTBOXPLASTBOX
(PLX)
rynek
zamknięty
2,1900
2,1650
2,1000
2,1800 (1 000) +3,32% 16:41 (5 000) 2,1500 2,1950 (772) 21 050 45 128 13
17:00
PLY
PLAYPLAY
(PLY)
rynek
zamknięty
35,5000
35,5000
34,5200
34,8600 (43) -1,97% 17:00 (665) 34,8600 34,9000 (1 166) 642 372 22 406 840 2 571
17:00
PLW
PLAYWAYPLAYWAY
(PLW)
rynek
zamknięty
391,0000
378,5000
376,0000
390,0000 (23) +2,63% 17:00 (400) 389,5000 390,0000 (277) 6 856 2 650 970 403
08:55 PLAZACNTRPLAZACNTR
(PLZ)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (64) 2,2200 2,3600 (1 150)      
16:46
PGM
PMPGPMPG
(PGM)
rynek
zamknięty
1,3100
1,3100
1,3100
1,3100 (938) 0,00% 09:08 (490) 1,2500 1,3100 (17) 938 1 229 1
13:57 POLICEPOLICE
(PCE)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (274) 10,2000 10,4000 (864)      
17:00
PXM
POLIMEXMSPOLIMEXMS
(PXM)
rynek
zamknięty
2,2000
2,1700
2,1350
2,1600 (1 500) -0,46% 17:00 (1 668) 2,1600 2,1900 (2 429) 37 998 82 452 69
17:02
PND
POLNORDPOLNORD
(PND)
rynek
zamknięty
3,5300
3,5200
3,5200
3,5300 (969) +0,57% 16:49 (29 915) 3,5200 3,5300 (5 435) 124 079 436 794 41
17:00
PWX
POLWAXPOLWAX
(PWX)
rynek
zamknięty
3,0500
2,9950
2,9950
3,0500 (200) +1,84% 17:00 (1 000) 3,0300 3,0600 (61) 6 262 19 056 10
17:00
POZ
POZBUDPOZBUD
(POZ)
rynek
zamknięty
1,5000
1,4900
1,4100
1,4800 (185) -3,90% 17:00 (1 221) 1,4300 1,4800 (3 165) 54 194 78 226 54
16:54
PRF
PRAGMAFAPRAGMAFA
(PRF)
rynek
zamknięty
12,6000
12,6000
12,1000
12,1000 (227) -3,97% 15:03 (182) 12,0000 12,3000 (70) 518 6 294 5
16:50
PRI
PRAGMAINKPRAGMAINK
(PRI)
rynek
zamknięty
7,2200
7,0400
7,0400
7,2200 (1) +2,56% 10:25 (20) 7,0800 7,2200 (19) 56 400 9
17:04
PDZ
PRAIRIEPRAIRIE
(PDZ)
rynek
zamknięty
0,5200
0,5200
0,5000
0,5100 (1 531) -3,77% 17:00 (22 770) 0,5050 0,5100 (3 469) 379 702 193 736 104
16:50
PRM
PROCHEMPROCHEM
(PRM)
rynek
zamknięty
16,7000
16,7000
16,5500
16,6500 (5) -0,30% 10:53 (530) 16,4000 16,6500 (145) 1 265 21 114 4
16:50
PJP
PROJPRZEMPROJPRZEM
(PJP)
rynek
zamknięty
14,2000
14,2000
14,2000
14,2000 (2) 0,00% 09:00 (147) 13,7000 14,2000 (882) 2 28 1
16:49
PRT
PROTEKTORPROTEKTOR
(PRT)
rynek
zamknięty
3,1300
3,1300
3,0200
3,1300 (1) 0,00% 16:49 (270) 2,9100 3,1300 (1 070) 1 530 4 629 6
16:50
IPF
PROVIDENTPROVIDENT
(IPF)
rynek
zamknięty
7,7600
7,7600
7,7600
7,7600 (21) 0,00% 14:30 (291) 7,5000 7,7600 (413) 23 178 2
16:34
ZAP
PULAWYPULAWY
(ZAP)
rynek
zamknięty
87,0000
83,6000
83,6000
87,0000 (8) +4,07% 16:34 (7) 85,0000 87,0000 (122) 280 23 879 11
17:02
PZU
PZUPZU
(PZU)
rynek
zamknięty
40,3400
40,0600
39,6100
39,6800 (31) -1,22% 17:02 (7 661) 39,6800 39,7200 (500) 1 185 921 47 268 929 1 868
16:56
QRS
QUERCUSQUERCUS
(QRS)
rynek
zamknięty
3,5000
3,4100
3,3600
3,5000 (87) -0,57% 14:55 (500) 3,4200 3,4700 (306) 63 531 219 246 17
17:03
R22
R22R22
(R22)
rynek
zamknięty
27,6000
27,2000
25,6000
25,6000 (2 298) -5,19% 17:02 (4 115) 25,6000 27,6000 (375) 17 364 450 574 79
16:57
RDL
RADPOLRADPOL
(RDL)
rynek
zamknięty
1,5100
1,5100
1,4500
1,5000 (2) +0,67% 15:43 (1 901) 1,4500 1,5000 (10 421) 4 849 7 276 6
17:02
RFK
RAFAKORAFAKO
(RFK)
rynek
zamknięty
0,6770
0,6450
0,5910
0,6580 (700) -7,19% 17:02 (5 100) 0,6560 0,6580 (1 300) 1 854 045 1 196 749 786
16:59
RAF
RAFAMETRAFAMET
(RAF)
rynek
zamknięty
12,6000
12,6000
12,6000
12,6000 (10) 0,00% 15:13 (31) 12,1000 13,0000 (10) 10 126 1
17:00
RBW
RAINBOWRAINBOW
(RBW)
rynek
zamknięty
35,5000
35,3000
34,0000
34,6000 (45) -3,35% 17:00 (44) 34,6000 34,8000 (33) 1 114 38 905 36
14:15 RANKPROGRRANKPROGR
(RNK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (500) 1,1450 1,2050 (699)      
17:03
RWL
RAWLPLUGRAWLPLUG
(RWL)
rynek
zamknięty
8,0000
8,0000
8,0000
8,0000 (483) +2,30% 09:00 (999) 7,6400 7,9800 (800) 500 4 000 2
10:39 REINOREINO
(RNC)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (500) 1,4500 1,7000 (8 867)      
16:50
RLP
RELPOLRELPOL
(RLP)
rynek
zamknięty
6,3000
6,3000
6,1500
6,2000 (164) -1,59% 15:25 (220) 6,1500 6,2000 (36) 9 104 56 614 17
17:04
RMK
REMAKREMAK
(RMK)
rynek
zamknięty
9,5600
9,1400
8,7400
8,7400 (83) -1,80% 17:00 (459) 8,7400 9,1800 (990) 2 209 19 866 11
16:51
RON
RONSONRONSON
(RON)
rynek
zamknięty
0,8450
0,8450
0,8250
0,8400 (900) -0,59% 14:50 (3 013) 0,8250 0,8400 (13 700) 1 081 906 3
17:00
RPC
ROPCZYCEROPCZYCE
(RPC)
rynek
zamknięty
23,8000
23,6000
23,1000
23,8000 (3) +0,85% 17:00 (17) 23,2000 23,8000 (17) 231 5 390 9
16:50
RBC
RUBICONRUBICON
(RBC)
rynek
zamknięty
0,5800
0,5800
0,5680
0,5680 (1) 0,00% 16:44 (13 626) 0,5680 0,5800 (1 771) 6 3 5
17:01
RVU
RYVURYVU
(RVU)
rynek
zamknięty
50,6000
49,6000
48,2000
48,2000 (100) -1,63% 17:01 (175) 48,2000 49,0000 (379) 17 420 867 170 226
17:01
SNK
SANOKSANOK
(SNK)
rynek
zamknięty
18,5000
18,4000
17,9000
17,9500 (4) -5,28% 17:01 (750) 17,9000 17,9500 (51) 6 844 124 151 55
17:02
SPL
SANPLSANPL
(SPL)
rynek
zamknięty
302,2000
301,8000
295,6000
297,0000 (13) -1,13% 17:00 (736) 297,0000 299,0000 (1 141) 37 072 11 035 342 489
17:00
SAN
SANTANDERSANTANDER
(SAN)
rynek
zamknięty
16,5000
16,5000
15,9000
15,9000 (9) 0,00% 17:00 (870) 15,9000 16,4900 (4) 206 3 325 6
12:35
SNW
SANWILSANWIL
(SNW)
rynek
zamknięty
0,5400
0,5350
0,5350
0,5400 (1 800) 0,00% 09:58 (300) 0,5300 0,5400 (277 854) 4 000 2 149 2
08:30 SECOGROUPSECOGROUP
(SWG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (480) 16,3000 17,0000 (908)      
13:58
SEK
SEKOSEKO
(SEK)
rynek
zamknięty
9,7000
9,7000
9,7000
9,7000 (200) +3,19% 13:47 (140) 9,5000 9,7000 (1 200) 200 1 940 1
17:00
SEL
SELENAFMSELENAFM
(SEL)
rynek
zamknięty
15,2000
14,2000
14,0000
15,2000 (2) +2,01% 17:00 (703) 14,7000 15,2000 (503) 2 209 32 325 21
17:01
SLV
SELVITASELVITA
(SLV)
rynek
zamknięty
32,0000
30,7500
30,6000
31,2000 (50) +2,63% 17:01 (111) 31,1100 31,2000 (150) 16 259 510 758 174
16:57
SEN
SERINUSSERINUS
(SEN)
rynek
zamknięty
0,4960
0,4800
0,4660
0,4880 (1 000) -0,41% 16:48 (6 427) 0,4800 0,4880 (1 222) 323 751 157 098 79
16:59
SES
SESCOMSESCOM
(SES)
rynek
zamknięty
23,6000
23,4000
23,4000
23,6000 (30) +0,85% 13:30 (43) 23,6000 24,0000 (20) 450 10 538 5
17:00
SET
SETANTASETANTA
(SET)
rynek
zamknięty
12,8000
12,7000
11,9000
12,3000 (215) -2,77% 17:00 (80) 12,2500 12,3000 (4 295) 25 609 312 213 166
16:24
SFS
SFINKSSFINKS
(SFS)
rynek
zamknięty
0,6200
0,6000
0,6000
0,6200 (50) -0,64% 16:24 (1 161) 0,6000 0,6200 (5 457) 33 971 20 424 16
16:50
SVRS
SILVAIR-REGSSILVAIR-REGS
(SVRS)
rynek
zamknięty
5,7700
5,7700
5,2000
5,2000 (1 000) -10,34% 14:50 (893) 5,2000 5,3500 (1 550) 3 125 16 260 11
16:17 SILVANOSILVANO
(SFG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 9,2600 10,4000 (275)      
16:50
SME
SIMPLESIMPLE
(SME)
rynek
zamknięty
8,1500
8,1500
8,1500
8,1500 (98) 0,00% 09:22 (980) 7,9000 8,0000 (402) 123 1 002 6
16:45
SKH
SKARBIECSKARBIEC
(SKH)
rynek
zamknięty
21,2000
21,0000
20,8000
21,2000 (38) +0,47% 16:45 (308) 20,8000 21,2000 (133) 1 143 23 857 16
17:00
SKT
SKOTANSKOTAN
(SKT)
rynek
zamknięty
1,0500
1,0500
1,0100
1,0100 (781) -4,72% 17:00 (2 219) 1,0100 1,0500 (520) 26 261 27 147 32
16:59
SKL
SKYLINESKYLINE
(SKL)
rynek
zamknięty
0,7100
0,7100
0,7100
0,7100 (81) +2,90% 11:20 (240) 0,6900 0,7300 (100) 281 200 2
09:52 SLEEPZAGSLEEPZAG
(SLZ)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (10 000) 0,2820 0,3480 (15 000)      
16:50
SKA
SNIEZKASNIEZKA
(SKA)
rynek
zamknięty
81,0000
79,0000
79,0000
80,0000 (30) -1,23% 13:05 (120) 79,5000 81,0000 (37) 63 5 033 5
16:59
SOL
SOLARSOLAR
(SOL)
rynek
zamknięty
5,6000
5,6000
5,3000
5,4500 (1) -2,68% 14:23 (255) 5,3000 5,4500 (309) 1 127 6 045 14
16:57
SON
SONELSONEL
(SON)
rynek
zamknięty
10,6000
10,5000
10,3000
10,5000 (144) +0,96% 15:12 (10) 10,1000 10,8000 (10) 1 650 17 250 12
08:30 SOPHARMASOPHARMA
(SPH)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 000) 7,8000 10,5000 (163)      
17:03
STX
STALEXPSTALEXP
(STX)
rynek
zamknięty
3,2700
3,2500
3,1800
3,2700 (472) +0,62% 16:49 (3 139) 3,1800 3,2700 (1 451) 33 149 106 534 27
17:03
STP
STALPRODSTALPROD
(STP)
rynek
zamknięty
200,0000
200,0000
192,2000
193,0000 (8) -4,69% 17:00 (77) 193,0000 194,8000 (15) 1 624 317 213 126
17:00
STF
STALPROFISTALPROFI
(STF)
rynek
zamknięty
8,2000
8,1500
8,0500
8,2000 (25) 0,00% 17:00 (120) 7,9500 8,2000 (1 237) 245 1 981 7
09:05 STAPORKOWSTAPORKOW
(ZUK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 000) 1,6200 1,6800 (1 090)      
10:04
SHG
STARHEDGESTARHEDGE
(SHG)
rynek
zamknięty
0,5650
0,5500
0,5500
0,5650 (1) 0,00% 10:04 (366) 0,5500 0,5650 (665) 35 19 2
16:58
SNX
SUNEXSUNEX
(SNX)
rynek
zamknięty
13,7500
13,5000
13,4500
13,7500 (50) -0,36% 16:40 (9) 13,4500 13,5000 (150) 5 879 79 684 48
16:50
SUW
SUWARYSUWARY
(SUW)
rynek
zamknięty
11,9000
11,9000
11,0000
11,0000 (5) 0,00% 16:05 (700) 11,1000 11,9000 (5) 695 7 990 4
16:57
SWD
SWISSMEDSWISSMED
(SWD)
rynek
zamknięty
4,9500
4,9500
4,7400
4,8300 (1) -3,40% 16:48 (392) 4,7600 5,0000 (2 683) 8 393 40 288 23
16:49
SGN
SYGNITYSYGNITY
(SGN)
rynek
zamknięty
3,8600
3,8600
3,7500
3,7500 (1 000) +0,81% 16:49 (500) 3,7200 3,7600 (3 050) 8 303 31 545 33
17:00
SNT
SYNEKTIKSYNEKTIK
(SNT)
rynek
zamknięty
16,6400
16,6400
16,3000
16,3000 (70) -1,21% 17:00 (50) 16,2200 16,4800 (831) 2 903 47 828 23
08:30 TALANXTALANX
(TNX)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (4) 175,0000 196,0000 (2)      
16:59
TLX
TALEXTALEX
(TLX)
rynek
zamknięty
12,3000
12,3000
12,2500
12,2500 (16) -0,41% 16:26 (130) 12,0500 12,2500 (1 000) 46 564 3
08:30 TATRYTATRY
(TMR)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (72) 150,0000 161,0000 (5)      
17:04
TPE
TAURONPETAURONPE
(TPE)
rynek
zamknięty
1,3660
1,3390
1,3090
1,3500 (500) +0,75% 17:04 (1 950) 1,3490 1,3500 (24 323) 3 418 950 4 609 337 1 393
17:00
TBL
TBULLTBULL
(TBL)
rynek
zamknięty
19,8500
19,1000
18,8500
19,4500 (1) +1,83% 17:00 (20) 19,1000 19,4500 (389) 8 283 159 437 103
16:39
TRR
TERMOREXTERMOREX
(TRR)
rynek
zamknięty
0,9500
0,9500
0,9000
0,9400 (35) -1,05% 16:39 (1 143) 0,9000 0,9500 (13 296) 1 119 1 017 16
17:04
TSG
TESGASTESGAS
(TSG)
rynek
zamknięty
6,8000
5,4000
5,3000
6,8000 (400) +28,30% 17:04 (1 015) 6,7000 6,8000 (5 584) 313 948 1 900 319 586
17:01
TIM
TIMTIM
(TIM)
rynek
zamknięty
13,7000
13,1500
13,1500
13,6000 (381) +4,62% 17:01 (300) 13,6000 13,6500 (3 058) 27 226 366 631 94
16:50
TOR
TORPOLTORPOL
(TOR)
rynek
zamknięty
8,8200
8,6000
8,5000
8,7800 (23) +2,09% 16:48 (220) 8,6200 8,7800 (152) 4 902 42 423 37
16:40
TOW
TOWERINVTTOWERINVT
(TOW)
rynek
zamknięty
24,0000
23,4000
23,0000
24,0000 (734) -0,41% 16:40 (16) 24,0000 24,2000 (310) 3 664 85 725 21
16:58
TOA
TOYATOYA
(TOA)
rynek
zamknięty
5,1500
5,1500
4,9200
5,0000 (75) -3,85% 16:45 (69) 5,0000 5,1000 (284) 30 766 154 854 70
16:54
TRK
TRAKCJATRAKCJA
(TRK)
rynek
zamknięty
1,6700
1,5660
1,5520
1,6500 (160) +4,96% 16:44 (2 300) 1,6300 1,6500 (6 724) 134 698 214 118 84
17:04
TRN
TRANSPOLTRANSPOL
(TRN)
rynek
zamknięty
2,9950
2,9950
2,9500
2,9500 (229) -1,50% 17:03 (171) 2,9500 2,9950 (3 635) 905 2 670 3
17:00
TRI
TRITONTRITON
(TRI)
rynek
zamknięty
2,0500
2,0500
2,0500
2,0500 (300) 0,00% 17:00 (700) 2,0500 2,0800 (5 420) 4 605 9 440 6
17:04
TEN
TSGAMESTSGAMES
(TEN)
rynek
zamknięty
294,0000
275,0000
271,5000
294,0000 (3) +9,09% 17:04 (34) 293,0000 294,0000 (957) 59 057 16 939 740 1 299
16:50
ULM
ULMAULMA
(ULM)
rynek
zamknięty
55,0000
55,0000
54,5000
55,0000 (3) +0,92% 14:45 (5) 54,5000 55,0000 (22) 234 12 860 6
17:03
ULG
ULTGAMESULTGAMES
(ULG)
rynek
zamknięty
21,5000
21,3500
20,9000
21,4500 (200) -0,23% 17:03 (400) 21,3000 21,4500 (90) 18 692 396 475 134
17:00
UNI
UNIBEPUNIBEP
(UNI)
rynek
zamknięty
9,0400
9,0400
8,8400
9,0000 (50) -0,44% 17:00 (100) 9,0000 9,0200 (82) 751 6 689 26
08:30 UNICREDITUNICREDIT
(UCG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (43) 57,1000 64,9000 (45)      
17:03
U2K
UNIMAUNIMA
(U2K)
rynek
zamknięty
2,3800
2,3800
2,2800
2,3200 (1 000) -2,52% 17:03 (100) 2,2800 2,3200 (1 860) 2 389 5 530 21
17:00
UNT
UNIMOTUNIMOT
(UNT)
rynek
zamknięty
31,2000
30,6000
29,8000
30,1000 (125) -1,31% 17:00 (100) 30,1000 30,5000 (27) 20 847 636 033 95
17:02
URS
URSUSURSUS
(URS)
rynek
zamknięty
0,8270
0,8240
0,7980
0,8160 (1 425) +0,49% 17:00 (986) 0,8050 0,8180 (1 600) 112 677 90 911 69
16:50
VTI
VENTUREINVENTUREIN
(VTI)
rynek
zamknięty
0,9600
0,9600
0,9600
0,9600 (5) 0,00% 09:00 (2 000) 0,8640 0,9100 (8 250) 30 29 6
17:04
VGO
VIGOSYSVIGOSYS
(VGO)
rynek
zamknięty
482,0000
468,0000
460,0000
460,0000 (17) 0,00% 17:00 (4) 458,0000 480,0000 (52) 497 234 036 55
12:25
VIN
VINDEXUSVINDEXUS
(VIN)
rynek
zamknięty
7,9800
7,9800
7,9800
7,9800 (125) +0,76% 10:05 (300) 7,9200 7,9800 (1 160) 125 998 1
17:03
VTL
VISTALVISTAL
(VTL)
rynek
zamknięty
1,9050
1,8800
1,8100
1,8900 (1 409) +0,53% 17:02 (120) 1,8900 1,9000 (741) 45 766 85 194 58
15:41
VVD
VIVIDVIVID
(VVD)
rynek
zamknięty
1,7360
1,6500
1,6380
1,7000 (801) +1,80% 14:43 (199) 1,7000 1,7260 (1 220) 43 339 73 191 39
17:00
VOT
VOTUMVOTUM
(VOT)
rynek
zamknięty
14,3000
14,1000
14,1000
14,3000 (100) +1,42% 17:00 (36) 14,2000 14,3000 (1 500) 4 536 64 439 31
17:01
VOX
VOXELVOXEL
(VOX)
rynek
zamknięty
34,9000
33,9000
33,9000
34,0000 (15) +0,29% 15:44 (1 413) 34,0000 34,3000 (74) 4 668 159 231 42
17:04
VRG
VRGVRG
(VRG)
rynek
zamknięty
3,8850
3,8850
3,8250
3,8450 (99) +0,52% 17:00 (320) 3,8400 3,8700 (1 300) 40 273 155 788 60
12:52
WAX
WADEXWADEX
(WAX)
rynek
zamknięty
6,5400
6,5400
6,5400
6,5400 (13) 0,00% 12:52 (41) 6,5400 6,5800 (15) 53 347 7
16:43
WXF
WARIMPEXWARIMPEX
(WXF)
rynek
zamknięty
7,5400
7,3800
7,3600
7,5400 (200) +2,17% 15:26 (500) 7,3600 7,5000 (250) 2 453 18 187 9
17:00
WAS
WASKOWASKO
(WAS)
rynek
zamknięty
1,5200
1,5200
1,4650
1,5200 (51) +1,33% 17:00 (61) 1,5000 1,5200 (11 233) 15 361 23 085 27
15:00
WWL
WAWELWAWEL
(WWL)
rynek
zamknięty
656,0000
650,0000
650,0000
656,0000 (3) +0,31% 09:39 (2) 654,0000 658,0000 (2) 6 3 918 2
17:04
WLT
WIELTONWIELTON
(WLT)
rynek
zamknięty
7,7000
7,7000
7,0200
7,1500 (96) -7,02% 17:04 (2 043) 7,1500 7,2400 (2 490) 100 837 742 509 352
16:03
WIK
WIKANAWIKANA
(WIK)
rynek
zamknięty
1,7600
1,7200
1,6900
1,7600 (1) 0,00% 16:03 (200) 1,7000 1,7600 (7 200) 5 500 9 444 13
17:02
WPL
WIRTUALNAWIRTUALNA
(WPL)
rynek
zamknięty
88,6000
87,0000
85,2000
86,8000 (17) -0,69% 17:00 (124) 85,8000 86,8000 (356) 4 761 411 778 82
17:04
WTN
WITTCHENWITTCHEN
(WTN)
rynek
zamknięty
12,4000
12,3500
12,1500
12,1500 (61) -2,02% 17:00 (280) 12,1500 12,3500 (100) 3 264 40 161 23
17:00
WOJ
WOJASWOJAS
(WOJ)
rynek
zamknięty
5,0000
4,9500
4,8300
4,8300 (1 632) -3,40% 17:00 (28) 4,8300 5,0600 (1 550) 5 798 28 236 5
16:55
WSE
WORKSERVWORKSERV
(WSE)
rynek
zamknięty
0,5030
0,5000
0,4865
0,4920 (1 500) +0,31% 16:47 (300) 0,4920 0,4990 (1 000) 14 768 7 337 18
17:00
XTB
XTBXTB
(XTB)
rynek
zamknięty
4,1400
4,1400
4,0500
4,1000 (165) +0,24% 17:00 (68) 4,0700 4,1000 (595) 60 666 247 667 97
17:00
XTP
XTPLXTPL
(XTP)
rynek
zamknięty
112,5000
110,5000
110,5000
112,5000 (1) +1,81% 17:00 (1) 111,0000 112,5000 (172) 628 70 270 31
16:50
YOL
YOLOYOLO
(YOL)
rynek
zamknięty
1,2600
1,2600
1,2600
1,2600 (4) +1,61% 09:00 (799) 1,2600 1,3000 (5 800) 51 64 5
16:46
ZMT
ZAMETZAMET
(ZMT)
rynek
zamknięty
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000 (1) 0,00% 10:50 (387) 1,0300 1,1000 (1 908) 21 23 2
17:04
ZEP
ZEPAKZEPAK
(ZEP)
rynek
zamknięty
7,2600
7,1600
7,0800
7,2200 (5) 0,00% 17:00 (530) 7,1200 7,2200 (7 240) 3 425 24 514 22
17:00
PUE
ZPUEZPUE
(PUE)
rynek
zamknięty
167,0000
167,0000
165,0000
167,0000 (5) -1,18% 17:00 (11) 165,0000 167,0000 (42) 359 59 538 22
17:03
ZRE
ZREMBZREMB
(ZRE)
rynek
zamknięty
0,7150
0,6700
0,6550
0,7150 (1 630) +9,16% 14:46 (425) 0,6600 0,7150 (5 660) 6 835 4 732 7
16:59
ZUE
ZUEZUE
(ZUE)
rynek
zamknięty
4,2000
4,1200
4,1200
4,2000 (10) 0,00% 15:16 (20) 4,1200 4,2000 (1 690) 317 1 307 3
17:00
ZWC
ZYWIECZYWIEC
(ZWC)
rynek
zamknięty
510,0000
505,0000
505,0000
510,0000 (1) +0,99% 17:00 (5) 505,0000 510,0000 (50) 29 14 660 8