Akcje - notowania ciągłe spółek giełdowych GPW | info.bossa.pl
2019.07.18, godz. 02:33
kontakt
2019.07.17 otwarcie maksimum minimum TKO/ wartość zmiana obrót
17:15 mWIG40 mWIG40 4 072,764 076,064 034,304 036,80 -0,9% 110 576 625
17:15 WIG WIG 60 248,1260 293,9059 883,5159 975,08 -0,7% 924 657 265
17:15 WIG20 WIG20 2 317,452 320,492 301,632 306,67 -0,6% 794 801 973
17:15 WIG30 WIG30 2 658,282 662,162 639,822 645,43 -0,8% 836 845 967
Automatyczne odświeżanie co:
("0" - brak odświeżania)
Przebieg notowań z dnia 2019.07.17 - Akcje
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:52 315 951 926 042 051 72 047
17:04
11B
11BIT11BIT
(11B)
rynek
zamknięty
430,0000
409,0000
408,0000
430,0000 (5) +6,17% 17:04 (10) 429,0000 430,0000 (50) 18 590 7 819 024 945
16:50
4FM
4FUNMEDIA4FUNMEDIA
(4FM)
rynek
zamknięty
8,3400
8,3400
8,3400
8,3400 (5) 0,00% 09:00 (122) 8,2200 8,3400 (543) 5 42 1
16:50
ABC
ABCDATAABCDATA
(ABC)
rynek
zamknięty
1,4300
1,4300
1,4280
1,4280 (1 768) 0,00% 15:12 (27 557) 1,4280 1,4300 (70 461) 45 063 64 350 29
17:00
ABE
ABPLABPL
(ABE)
rynek
zamknięty
19,0000
18,9000
18,5000
18,7000 (10) -2,60% 17:00 (1 630) 18,3500 18,7000 (316) 3 473 64 843 25
12:42
ACG
ACAUTOGAZACAUTOGAZ
(ACG)
rynek
zamknięty
50,0000
49,8000
49,8000
50,0000 (11) +0,40% 12:42 (30) 49,2000 50,0000 (55) 63 3 145 3
17:00
ACT
ACTIONACTION
(ACT)
rynek
zamknięty
3,4000
3,3200
3,3000
3,3100 (332) -0,30% 17:00 (1 399) 3,3100 3,3800 (725) 4 032 13 459 15
13:01
ADV
ADIUVOADIUVO
(ADV)
rynek
zamknięty
8,6000
8,4000
8,4000
8,4000 (1 916) -4,55% 12:05 (84) 8,4000 8,6600 (173) 4 500 37 848 7
17:00
AGO
AGORAAGORA
(AGO)
rynek
zamknięty
12,3000
12,3000
12,0500
12,2500 (5) +2,08% 17:00 (42) 12,0500 12,2500 (45) 1 574 19 096 15
17:01
AGT
AGROTONAGROTON
(AGT)
rynek
zamknięty
3,4950
3,4950
3,3800
3,3800 (106) -3,43% 17:00 (2 022) 3,3800 3,4850 (460) 1 656 5 603 9
17:00
ALL
AILLERONAILLERON
(ALL)
rynek
zamknięty
8,7000
8,7000
8,5000
8,6800 (1) -0,69% 17:00 (300) 8,5200 8,6800 (599) 3 497 30 088 13
17:04
AWM
AIRWAYAIRWAY
(AWM)
rynek
zamknięty
0,7580
0,7580
0,7340
0,7440 (12) +1,64% 17:00 (400) 0,7340 0,7440 (4 258) 11 145 8 226 19
17:00
ALR
ALIORALIOR
(ALR)
rynek
zamknięty
52,4500
52,2000
51,7500
52,0000 (335) -0,48% 17:00 (433) 51,9000 52,0000 (5 164) 119 081 6 195 127 1 013
15:51
AAT
ALTAALTA
(AAT)
rynek
zamknięty
2,6800
2,6800
2,5600
2,6000 (2) -2,26% 15:51 (700) 2,5400 2,6000 (986) 4 352 11 214 5
17:01
ALI
ALTUSTFIALTUSTFI
(ALI)
rynek
zamknięty
2,4600
2,4100
2,4000
2,4000 (810) -2,04% 17:01 (4 190) 2,4000 2,4500 (1 076) 35 383 86 455 31
17:00
AML
ALUMETALALUMETAL
(AML)
rynek
zamknięty
37,0000
36,5000
36,0000
37,0000 (157) +0,82% 17:00 (143) 37,0000 37,1000 (44) 7 739 284 396 38
17:00
AMB
AMBRAAMBRA
(AMB)
rynek
zamknięty
17,3000
16,8000
16,6500
16,6500 (1) +0,91% 17:00 (227) 16,6500 16,8000 (81) 8 303 140 460 54
17:00
AMC
AMICAAMICA
(AMC)
rynek
zamknięty
120,8000
120,6000
119,0000
119,0000 (15) -0,83% 17:00 (59) 119,0000 119,4000 (34) 827 99 248 51
17:02
EAT
AMRESTAMREST
(EAT)
rynek
zamknięty
39,1000
38,6000
38,4000
38,4500 (80) -1,16% 17:00 (200) 38,4500 38,7000 (1 000) 76 137 2 932 445 79
16:51
APT
APATORAPATOR
(APT)
rynek
zamknięty
24,5000
24,5000
24,2000
24,5000 (5) 0,00% 14:49 (110) 24,3000 24,5000 (859) 822 20 124 6
16:58
APN
APLISENSAPLISENS
(APN)
rynek
zamknięty
10,5000
10,5000
10,5000
10,5000 (2) 0,00% 09:00 (2) 10,3000 10,5000 (879) 2 21 1
10:32 APSENERGYAPSENERGY
(APE)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (5) 2,0400 2,0500 (3 900)      
16:21
ARH
ARCHICOMARCHICOM
(ARH)
rynek
zamknięty
14,1000
14,1000
14,1000
14,1000 (104) -1,40% 16:21 (550) 14,0500 14,3000 (1 261) 104 1 466 1
17:00
ATC
ARCTICARCTIC
(ATC)
rynek
zamknięty
3,1800
3,1800
2,9100
3,0200 (5 000) -3,51% 17:00 (500) 3,0200 3,0600 (2 500) 63 021 191 158 81
16:50
ARC
ARCUSARCUS
(ARC)
rynek
zamknięty
2,3800
2,3400
2,3400
2,3800 (11) +1,71% 09:21 (3 500) 2,2800 2,3600 (1 140) 2 033 4 759 4
16:50
ARR
ARTERIAARTERIA
(ARR)
rynek
zamknięty
4,4000
4,3000
4,2000
4,3600 (1) -0,91% 16:17 (1 900) 4,1800 4,3600 (339) 1 034 4 371 7
16:53
ART
ARTIFEXARTIFEX
(ART)
rynek
zamknięty
3,7000
3,7000
3,3600
3,6950 (250) -0,14% 16:43 (3 645) 3,6000 3,6950 (1 950) 20 235 71 842 33
17:00
ASB
ASBISASBIS
(ASB)
rynek
zamknięty
2,4800
2,3200
2,3200
2,4550 (100) +6,74% 17:00 (2 999) 2,4300 2,4550 (2 487) 219 890 530 062 239
16:39 ASMGROUPASMGROUP
(ASM)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (304) 3,3000 3,4200 (2 700)      
17:00
ABS
ASSECOBSASSECOBS
(ABS)
rynek
zamknięty
27,6000
27,0000
27,0000
27,6000 (2) +1,47% 17:00 (15) 27,0000 27,6000 (892) 39 1 056 4
17:00
ACP
ASSECOPOLASSECOPOL
(ACP)
rynek
zamknięty
57,2500
56,7500
56,1000
56,4000 (5 201) -0,09% 17:00 (356) 56,4000 56,5000 (1 600) 77 210 4 364 715 595
16:50
ASE
ASSECOSEEASSECOSEE
(ASE)
rynek
zamknięty
16,9000
16,8000
16,5000
16,9000 (1) +1,20% 13:21 (630) 16,5000 16,8000 (313) 789 13 158 9
17:01 ASTARTAASTARTA
(AST)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (42) 23,9000 24,4000 (33)      
16:50
1AT
ATALATAL
(1AT)
rynek
zamknięty
37,2000
36,9000
36,8000
37,2000 (2) +0,54% 14:50 (25) 37,1000 37,2000 (424) 11 542 426 885 17
17:02
ATD
ATENDEATENDE
(ATD)
rynek
zamknięty
3,5400
3,5400
3,4200
3,5000 (50) +1,16% 17:00 (205) 3,4200 3,5000 (200) 37 052 127 411 16
16:59
ATP
ATLANTAPLATLANTAPL
(ATP)
rynek
zamknięty
4,8500
4,8500
4,6500
4,6500 (1 800) -1,06% 11:45 (220) 4,5500 4,7000 (1 800) 1 810 8 418 2
17:01
ATL
ATLASESTATLASEST
(ATL)
rynek
zamknięty
1,6700
1,6200
1,5800
1,6700 (1 390) +3,09% 16:17 (164) 1,5800 1,6800 (700) 19 276 31 142 11
16:51
ATM
ATMATM
(ATM)
rynek
zamknięty
9,2000
9,2000
9,2000
9,2000 (20) 0,00% 10:58 (1 000) 9,1000 9,3000 (243) 25 230 2
17:00
ATG
ATMGRUPAATMGRUPA
(ATG)
rynek
zamknięty
4,4200
4,4200
4,3400
4,3500 (300) -0,91% 17:00 (68) 4,3500 4,4050 (340) 5 255 22 845 17
16:50
ATR
ATREMATREM
(ATR)
rynek
zamknięty
2,1300
2,1300
2,1300
2,1300 (245) +2,90% 14:53 (3 700) 2,0500 2,1400 (661) 491 1 046 18
11:13 AUGAAUGA
(AUG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (300) 0,0100 1,9900 (893)      
17:02
APR
AUTOPARTNAUTOPARTN
(APR)
rynek
zamknięty
5,1000
5,1000
5,0200
5,0400 (360) -1,18% 17:02 (53) 5,0200 5,0400 (1 800) 292 919 1 480 535 50
08:52 AWBUDAWBUD
(AWB)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 000) 0,0870 0,8800 (10 000)      
17:02
BAH
BAHOLDINGBAHOLDING
(BAH)
rynek
zamknięty
2,2200
2,2100
2,1600
2,2000 (1 670) -0,90% 17:01 (1 040) 2,1800 2,2000 (3 000) 52 151 114 104 72
17:02
BAL
BALTONABALTONA
(BAL)
rynek
zamknięty
6,6000
6,6000
6,2500
6,4500 (35) 0,00% 15:47 (100) 6,1000 6,4500 (405) 476 3 010 5
17:01
BBD
BBIDEVBBIDEV
(BBD)
rynek
zamknięty
0,6120
0,6120
0,5980
0,6080 (5) -0,98% 17:00 (5 000) 0,5920 0,6080 (5 061) 44 923 27 251 23
14:09
BDZ
BEDZINBEDZIN
(BDZ)
rynek
zamknięty
19,5000
19,5000
19,3000
19,3000 (113) -1,03% 14:07 (400) 18,8000 19,7000 (381) 313 6 081 2
17:00
BFT
BENEFITBENEFIT
(BFT)
rynek
zamknięty
652,0000
636,0000
630,0000
648,0000 (8) +1,25% 17:00 (294) 648,0000 650,0000 (65) 1 329 858 470 110
17:00
BST
BESTBEST
(BST)
rynek
zamknięty
21,2000
21,2000
21,2000
21,2000 (350) 0,00% 17:00 (150) 21,2000 21,8000 (80) 400 8 480 2
16:50
BCM
BETACOMBETACOM
(BCM)
rynek
zamknięty
10,2000
10,2000
10,2000
10,2000 (5) 0,00% 09:00 (103) 9,7200 10,2000 (230) 5 51 1
17:00
BIK
BIKBIK
(BIK)
rynek
zamknięty
18,3600
18,3400
18,0000
18,3600 (1) 0,00% 17:00 (100) 17,8000 18,3600 (207) 3 964 71 547 21
17:01
BML
BIOMEDLUBBIOMEDLUB
(BML)
rynek
zamknięty
1,0100
1,0100
0,9680
0,9700 (1 442) -3,00% 17:00 (558) 0,9700 0,9980 (3 000) 18 395 17 960 19
17:00
BIO
BIOTONBIOTON
(BIO)
rynek
zamknięty
5,0000
4,9600
4,8500
4,8500 (80) -2,02% 17:00 (1 150) 4,8400 4,8500 (428) 63 348 313 557 164
17:01
BNP
BNPPPLBNPPPL
(BNP)
rynek
zamknięty
70,8000
70,8000
69,0000
69,0000 (408) -0,29% 17:01 (22) 69,0000 69,8000 (93) 1 909 131 723 4
17:03
LWB
BOGDANKABOGDANKA
(LWB)
rynek
zamknięty
38,4000
38,4000
37,2500
37,3500 (70) -1,32% 17:03 (1 265) 37,3500 37,6000 (50) 14 779 559 307 149
17:00
BBT
BOOMBITBOOMBIT
(BBT)
rynek
zamknięty
20,3000
20,1900
19,8400
20,0050 (128) +1,55% 17:00 (115) 20,0050 20,1000 (92) 11 558 232 740 91
17:04
BRS
BORYSZEWBORYSZEW
(BRS)
rynek
zamknięty
4,5100
4,3200
4,3200
4,3800 (21) +1,39% 17:04 (2 687) 4,3700 4,3800 (479) 66 014 292 265 134
16:55
BOS
BOSBOS
(BOS)
rynek
zamknięty
8,0200
8,0200
7,8000
7,9000 (1) -1,00% 16:46 (10) 7,8000 7,9000 (1 227) 7 099 55 715 34
16:23
BOW
BOWIMBOWIM
(BOW)
rynek
zamknięty
2,1000
2,0400
2,0400
2,1000 (1 675) 0,00% 16:22 (3 700) 2,1000 2,2000 (3 600) 1 820 3 815 3
17:03
BRA
BRASTERBRASTER
(BRA)
rynek
zamknięty
1,9000
1,8700
1,8320
1,8340 (1 900) -0,86% 17:01 (121) 1,8320 1,8660 (695) 75 204 140 171 125
16:50
BSC
BSCDRUKBSCDRUK
(BSC)
rynek
zamknięty
31,3000
31,2000
30,6000
31,3000 (100) +2,29% 14:20 (200) 31,0000 31,3000 (640) 884 27 466 9
17:00
BDX
BUDIMEXBUDIMEX
(BDX)
rynek
zamknięty
137,6000
136,0000
135,0000
135,0000 (11) -0,15% 17:00 (316) 135,0000 135,6000 (2) 1 999 271 152 86
16:34
BMC
BUMECHBUMECH
(BMC)
rynek
zamknięty
3,9800
3,9200
3,9000
3,9800 (95) +1,27% 16:31 (212) 3,9200 3,9800 (505) 6 499 25 583 25
17:00
CCC
CCCCCC
(CCC)
rynek
zamknięty
156,3000
154,4000
150,2000
152,0000 (191) -1,23% 17:00 (348) 152,0000 152,4000 (191) 54 111 8 301 917 1 289
17:02
CDR
CDPROJEKTCDPROJEKT
(CDR)
rynek
zamknięty
222,2000
218,0000
217,0000
219,3000 (90) +0,69% 17:00 (15) 219,0000 219,3000 (9 050) 229 762 50 490 967 3 986
16:56
CDL
CDRLCDRL
(CDL)
rynek
zamknięty
23,8000
23,2000
23,2000
23,8000 (110) +3,03% 16:18 (1 004) 23,3000 24,2000 (248) 1 258 29 581 9
16:36 CELTICCELTIC
(CPD)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (3 177) 5,7000 5,9500 (166)      
16:48
CEZ
CEZCEZ
(CEZ)
rynek
zamknięty
86,2500
86,2500
85,9500
85,9500 (95) -0,29% 15:54 (10) 86,0000 86,2500 (12) 102 8 769 2
17:02
CIE
CIECHCIECH
(CIE)
rynek
zamknięty
45,5500
45,2500
44,5500
44,9000 (100) -0,44% 17:00 (1 746) 44,7500 44,9000 (197) 157 673 7 110 095 659
17:00
CIG
CIGAMESCIGAMES
(CIG)
rynek
zamknięty
0,9960
0,9900
0,9810
0,9910 (1 269) +0,10% 17:00 (1 320) 0,9900 0,9910 (6 651) 84 242 83 064 47
16:34
CTS
CITYSERVCITYSERV
(CTS)
rynek
zamknięty
9,5500
9,3000
9,3000
9,5500 (78) -2,05% 16:22 (825) 9,1000 9,5500 (786) 383 3 583 3
17:01
CLN
CLNPHARMACLNPHARMA
(CLN)
rynek
zamknięty
48,0000
47,3000
46,6500
47,5000 (43) +1,17% 16:46 (160) 47,5000 47,9000 (210) 5 409 256 900 91
15:37
CNT
CNTCNT
(CNT)
rynek
zamknięty
14,6000
14,6000
14,2000
14,2000 (55) -2,74% 15:23 (55) 14,2000 14,5000 (95) 57 810 2
16:17
CLE
COALENERGCOALENERG
(CLE)
rynek
zamknięty
0,4600
0,4120
0,4100
0,4480 (20) +4,67% 15:47 (1 859) 0,4120 0,4460 (1 718) 13 120 5 605 14
17:00
COG
COGNORCOGNOR
(COG)
rynek
zamknięty
1,8100
1,8100
1,8000
1,8000 (300) -1,10% 17:00 (1 000) 1,7900 1,8000 (2 278) 81 894 147 817 35
17:00
CMR
COMARCHCOMARCH
(CMR)
rynek
zamknięty
180,0000
171,0000
171,0000
176,0000 (2) +2,33% 17:00 (63) 176,0000 179,5000 (497) 1 105 194 314 61
17:00
CMP
COMPCOMP
(CMP)
rynek
zamknięty
61,6000
59,4000
59,0000
60,0000 (5) +4,90% 17:00 (200) 59,6000 60,0000 (95) 1 903 113 518 22
08:30 COMPERIACOMPERIA
(CPL)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 300) 3,4800 3,5000 (109)      
16:57
CRM
CORMAYCORMAY
(CRM)
rynek
zamknięty
0,9990
0,9990
0,9400
0,9700 (550) -3,96% 16:49 (4 300) 0,9620 0,9780 (3 622) 135 579 129 718 72
16:50
CPG
CPGROUPCPGROUP
(CPG)
rynek
zamknięty
5,5500
5,5500
5,5500
5,5500 (6) 0,00% 09:00 (1 700) 5,3100 5,5500 (1 378) 6 33 1
17:00
CPS
CYFRPLSATCYFRPLSAT
(CPS)
rynek
zamknięty
30,4000
30,4000
29,4600
30,0200 (48) -1,25% 17:00 (3 030) 29,9600 30,0200 (12 233) 898 774 26 765 849 2 457
17:00
DAT
DATAWALKDATAWALK
(DAT)
rynek
zamknięty
34,5000
34,0000
33,4000
33,5000 (18) -0,30% 17:00 (182) 33,5000 34,2000 (119) 1 129 38 065 37
17:04
DBC
DEBICADEBICA
(DBC)
rynek
zamknięty
81,8000
81,6000
81,0000
81,8000 (8) +0,99% 17:01 (34) 81,0000 81,8000 (2) 241 19 615 15
16:50
DCR
DECORADECORA
(DCR)
rynek
zamknięty
19,5500
19,5000
19,5000
19,5500 (130) +0,26% 11:35 (316) 19,5000 19,5500 (70) 136 2 658 3
16:50
DEK
DEKPOLDEKPOL
(DEK)
rynek
zamknięty
27,0000
27,0000
27,0000
27,0000 (16) 0,00% 12:06 (60) 25,5000 26,8000 (10) 16 432 1
16:49
DEL
DELKODELKO
(DEL)
rynek
zamknięty
8,0000
8,0000
7,8000
7,8000 (21) -2,50% 16:49 (954) 7,8000 8,1000 (950) 748 5 940 25
09:46
DGA
DGADGA
(DGA)
rynek
zamknięty
7,2000
7,2000
7,2000
7,2000 (2) 0,00% 09:30 (50) 6,9200 7,2200 (1 100) 2 14 1
17:02
DNP
DINOPLDINOPL
(DNP)
rynek
zamknięty
145,3000
145,0000
142,3000
143,0000 (14) -1,58% 17:02 (1 034) 142,9000 143,0000 (2 986) 68 803 9 865 087 1 239
17:00
DOM
DOMDEVDOMDEV
(DOM)
rynek
zamknięty
77,0000
75,4000
74,4000
75,4000 (3) -0,79% 17:00 (30) 75,4000 77,0000 (608) 4 323 327 302 66
15:47
DPL
DROZAPOLDROZAPOL
(DPL)
rynek
zamknięty
1,3150
1,3150
1,3150
1,3150 (2) +2,73% 15:10 (1 240) 1,2750 1,3150 (442) 39 51 10
17:02
ECH
ECHOECHO
(ECH)
rynek
zamknięty
4,2950
4,2000
4,1850
4,2950 (160) +2,63% 17:02 (6 121) 4,2950 4,3000 (1 500) 54 600 232 432 62
08:30 EDINVESTEDINVEST
(EDI)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (4 381) 2,0400 2,1200 (3 600)      
17:00
EFK
EFEKTEFEKT
(EFK)
rynek
zamknięty
22,4000
22,4000
20,6000
21,0000 (79) -7,08% 17:00 (100) 20,8000 21,4000 (1 540) 6 167 129 832 30
17:05 EKOEXPORTEKOEXPORT
(EEX)
rynek
zamknięty
 
 
 
2,8600   -45,32%   (634) PKC PKC (10 220)      
17:01
ELB
ELBUDOWAELBUDOWA
(ELB)
rynek
zamknięty
9,1400
9,1400
8,7000
8,8400 (120) -3,49% 17:01 (120) 8,7400 8,8400 (809) 37 872 336 756 144
09:54
ELT
ELEKTROTIELEKTROTI
(ELT)
rynek
zamknięty
3,9000
3,9000
3,9000
3,9000 (10) 0,00% 09:54 (28) 3,8700 3,9000 (1 424) 20 78 2
17:03
EMT
ELEMENTALELEMENTAL
(EMT)
rynek
zamknięty
1,1620
1,1620
1,1400
1,1500 (661) -1,03% 17:00 (3 839) 1,1500 1,1600 (4 500) 123 659 142 940 69
17:03
EKP
ELKOPELKOP
(EKP)
rynek
zamknięty
0,6680
0,6600
0,6200
0,6620 (600) +0,30% 17:00 (399) 0,6200 0,6620 (1 549) 2 626 1 731 20
09:21 ELZABELZAB
(ELZ)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (150) 3,7600 3,8000 (122)      
08:31 EMCINSMEDEMCINSMED
(EMC)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (30) 4,8000 5,0000 (1 502)      
16:50
ENP
ENAPENAP
(ENP)
rynek
zamknięty
1,1600
1,1300
1,1300
1,1600 (35) +2,65% 13:27 (9 777) 1,1200 1,1600 (2 266) 3 002 3 393 4
17:04
ENA
ENEAENEA
(ENA)
rynek
zamknięty
9,4950
9,4850
8,9200
9,0100 (1 409) -5,51% 17:03 (33 118) 9,0100 9,0400 (912) 1 049 255 9 663 541 2 542
10:32 ENELMEDENELMED
(ENE)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (500) 12,5000 12,7000 (34)      
17:04
ENG
ENERGAENERGA
(ENG)
rynek
zamknięty
7,7800
7,7800
7,3750
7,4500 (500) -3,99% 17:04 (10 713) 7,4300 7,4500 (1 542) 699 244 5 262 230 1 405
16:51
ENI
ENERGOINSENERGOINS
(ENI)
rynek
zamknięty
1,0800
1,0800
1,0200
1,0550 (1) -3,65% 14:54 (1 381) 1,0200 1,0600 (900) 5 468 5 630 14
17:00
ENT
ENTERENTER
(ENT)
rynek
zamknięty
34,6000
34,6000
32,1000
32,4000 (33) -4,42% 17:00 (27) 32,4000 32,9000 (250) 1 240 40 508 29
17:00
ERB
ERBUDERBUD
(ERB)
rynek
zamknięty
12,6000
12,6000
12,3000
12,3000 (7) -5,02% 17:00 (830) 12,2000 12,3000 (67) 327 4 023 5
17:02
ERG
ERGERG
(ERG)
rynek
zamknięty
36,8000
36,8000
36,8000
36,8000 (1) 0,00% 09:09 (100) 34,0000 36,8000 (297) 1 37 1
17:01
EGS
ERGISERGIS
(EGS)
rynek
zamknięty
2,8800
2,8200
2,8100
2,8500 (30) -0,35% 11:13 (432) 2,8000 2,8200 (2 500) 1 310 3 706 5
16:50
EAH
ESOTIQESOTIQ
(EAH)
rynek
zamknięty
15,3000
15,3000
14,7000
14,7000 (294) -3,92% 16:27 (550) 14,5000 14,9500 (69) 895 13 218 7
17:01
ESS
ESSYSTEMESSYSTEM
(ESS)
rynek
zamknięty
2,3000
2,3000
2,2000
2,2400 (2 561) -2,61% 17:01 (1 256) 2,2200 2,2600 (850) 17 265 39 325 19
08:30 ESTARESTAR
(EST)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (130) 1,4600          
16:53
EUC
EUCOEUCO
(EUC)
rynek
zamknięty
3,2700
3,2000
3,1600
3,2300 (13) -1,22% 16:42 (223) 3,1600 3,2300 (304) 10 500 33 450 32
17:00
EUR
EUROCASHEUROCASH
(EUR)
rynek
zamknięty
19,7800
19,6800
19,3300
19,4000 (322) -1,97% 17:00 (674) 19,4000 19,4500 (1 507) 41 606 809 048 312
13:42 EUROHOLDEUROHOLD
(EHG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 5,5500 6,7500 (1 195)      
16:35
ETL
EUROTELEUROTEL
(ETL)
rynek
zamknięty
20,8000
20,8000
20,7000
20,7000 (10) -0,48% 16:35 (220) 20,5000 20,7000 (90) 13 269 2
08:53 EVERESTEVEREST
(EVE)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (9 050) 0,8300 0,8800 (8 535)      
16:59
FMF
FAMURFAMUR
(FMF)
rynek
zamknięty
4,4200
4,4200
4,3200
4,3300 (130) -2,04% 16:48 (250) 4,3300 4,3400 (400) 287 110 1 251 796 369
17:00
FSG
FASINGFASING
(FSG)
rynek
zamknięty
16,4500
16,4500
16,2000
16,4000 (6) +0,31% 17:00 (70) 16,2000 16,4000 (188) 1 751 28 401 166
16:41
FEE
FEERUMFEERUM
(FEE)
rynek
zamknięty
10,6000
10,6000
10,6000
10,6000 (237) -0,93% 16:41 (1) 10,6000 10,7000 (765) 337 3 572 12
17:05 FENGHUAFENGHUA
(FGT)
rynek
zamknięty
 
 
 
          PKC (803)      
16:50
FRO
FERROFERRO
(FRO)
rynek
zamknięty
14,1500
14,1500
14,0000
14,0000 (108) -1,06% 16:21 (108) 14,0000 14,1500 (2 592) 915 12 883 15
16:58
FER
FERRUMFERRUM
(FER)
rynek
zamknięty
3,4800
3,4800
3,3500
3,3500 (475) -4,29% 16:35 (460) 3,0300 3,5400 (400) 3 046 10 495 4
17:04
FTE
FORTEFORTE
(FTE)
rynek
zamknięty
32,4500
32,0000
31,6500
31,6500 (31) -1,25% 17:04 (200) 31,6000 31,6500 (84) 2 443 78 087 34
17:01
GTN
GETINGETIN
(GTN)
rynek
zamknięty
1,1480
1,1200
1,0820
1,1200 (383) -1,93% 17:01 (617) 1,1200 1,1360 (2 000) 1 070 064 1 194 229 459
17:01
GNB
GETINOBLEGETINOBLE
(GNB)
rynek
zamknięty
0,4980
0,4950
0,4765
0,4950 (9 648) -1,00% 17:01 (319 716) 0,4905 0,4980 (24 200) 2 271 870 1 104 489 540
08:30 GLCOSMEDGLCOSMED
(GLC)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (5 050) 1,4900 1,5900 (6 782)      
16:50
GPR
GPREGPRE
(GPR)
rynek
zamknięty
6,6400
6,6400
6,5400
6,6400 (5) -0,90% 16:34 (1 000) 6,6400 6,6800 (900) 9 510 62 885 7
17:04
GPW
GPWGPW
(GPW)
rynek
zamknięty
43,9500
43,8000
43,2000
43,2500 (1 561) -1,03% 17:04 (204) 43,2500 43,3000 (2 078) 58 268 2 536 217 523
16:47
GCN
GROCLINGROCLIN
(GCN)
rynek
zamknięty
2,4500
2,3900
2,3700
2,3800 (500) -2,46% 16:34 (1 100) 2,3900 2,4000 (977) 11 733 28 188 17
16:50
GRN
GRODNOGRODNO
(GRN)
rynek
zamknięty
4,0000
4,0000
4,0000
4,0000 (250) 0,00% 11:19 (1 000) 3,8700 3,9800 (150) 255 1 020 2
17:04
ATT
GRUPAAZOTYGRUPAAZOTY
(ATT)
rynek
zamknięty
44,7600
44,4000
43,3000
43,8400 (269) -1,26% 17:03 (723) 43,8400 43,8800 (264) 18 562 816 777 204
17:00
GTC
GTCGTC
(GTC)
rynek
zamknięty
9,5400
9,5000
9,4600
9,5000 (1) -1,45% 17:00 (400) 9,4700 9,5000 (289) 2 423 403 23 022 353 28
17:04
BHW
HANDLOWYHANDLOWY
(BHW)
rynek
zamknięty
54,4000
54,4000
53,4000
53,4000 (71) -0,74% 17:00 (809) 53,4000 53,7000 (100) 10 564 567 275 114
16:59
HEL
HELIOHELIO
(HEL)
rynek
zamknięty
10,7000
10,7000
10,3000
10,3000 (500) +0,98% 12:01 (255) 10,1000 10,4000 (100) 632 6 510 3
17:03
HLD
HOLLYWOODHOLLYWOOD
(HLD)
rynek
zamknięty
0,8100
0,8100
0,7600
0,7840 (1 916) -3,45% 17:03 (701) 0,7840 0,8240 (9 999) 16 351 12 764 15
16:50
HDR
HYDROTORHYDROTOR
(HDR)
rynek
zamknięty
37,6000
37,6000
37,2000
37,4000 (20) -0,53% 11:12 (95) 37,0000 37,6000 (423) 62 2 311 4
16:13
I2D
I2DEVI2DEV
(I2D)
rynek
zamknięty
7,0500
7,0500
6,5500
6,8000 (989) -0,73% 16:13 (1 250) 6,5000 6,8000 (747) 15 819 107 628 13
17:00
IDA
IDEABANKIDEABANK
(IDA)
rynek
zamknięty
2,3600
2,3600
2,1600
2,2600 (33) -7,00% 17:00 (1 012) 2,2600 2,2800 (1 986) 377 579 851 137 333
17:00
IDM
IDMSAIDMSA
(IDM)
rynek
zamknięty
1,0300
0,9300
0,9300
1,0300 (1 220) +10,75% 17:00 (9 100) 0,9800 1,0300 (5 413) 15 634 15 078 7
17:05 IFCAPITALIFCAPITAL
(IFC)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,3600   -34,55%   (286) 0,3700 PKC (268)      
16:57
IFI
IFIRMAIFIRMA
(IFI)
rynek
zamknięty
2,7900
2,7600
2,7600
2,7800 (625) 0,00% 16:40 (1 366) 2,7600 2,7800 (275) 1 907 5 303 10
16:50 IIAAVIIAAV
(IIA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (17) 95,6500 103,0000 (259)      
16:50
IMC
IMCOMPANYIMCOMPANY
(IMC)
rynek
zamknięty
16,4500
16,4500
15,0000
15,4500 (50) -0,64% 16:41 (2 100) 15,0000 15,4000 (97) 3 337 51 335 18
17:00
GKI
IMMOBILEIMMOBILE
(GKI)
rynek
zamknięty
3,0300
3,0300
2,9300
2,9300 (151) -3,30% 17:00 (849) 2,9300 2,9500 (104) 660 1 953 19
16:34
IPL
IMPELIMPEL
(IPL)
rynek
zamknięty
5,9500
5,9500
5,8500
5,8500 (100) -1,68% 15:37 (1 000) 5,8000 5,9500 (250) 250 1 478 3
11:41
IMP
IMPERAIMPERA
(IMP)
rynek
zamknięty
1,1100
1,1100
1,1100
1,1100 (1) 0,00% 11:02 (7 194) 1,1100 1,2000 (6 000) 2 2 2
17:00
IPX
IMPEXMETIMPEXMET
(IPX)
rynek
zamknięty
4,2400
4,2200
4,2200
4,2300 (300) +0,24% 17:00 (29 160) 4,2300 4,2400 (58 754) 24 564 103 878 11
16:50
IMS
IMSIMS
(IMS)
rynek
zamknięty
3,9400
3,9400
3,9000
3,9000 (250) -0,76% 14:06 (750) 3,9000 3,9100 (1 400) 3 897 15 237 12
17:00
INC
INCINC
(INC)
rynek
zamknięty
0,8000
0,8000
0,7600
0,7700 (20) -3,75% 17:00 (1 242) 0,7300 0,7700 (9 235) 15 540 11 816 6
16:50
IND
INDYKPOLINDYKPOL
(IND)
rynek
zamknięty
60,0000
57,5000
54,5000
55,0000 (36) -8,33% 16:25 (106) 54,5000 55,0000 (18) 1 511 83 331 29
17:00
ING
INGBSKINGBSK
(ING)
rynek
zamknięty
198,6000
196,0000
195,6000
197,0000 (7) +0,10% 17:00 (54) 196,4000 197,0000 (273) 5 717 1 123 860 177
17:02
INP
INPROINPRO
(INP)
rynek
zamknięty
5,3500
5,3500
5,3500
5,3500 (2) -0,93% 09:26 (300) 4,7600 5,3500 (998) 2 11 1
17:00
INK
INSTALKRKINSTALKRK
(INK)
rynek
zamknięty
18,3500
18,2000
18,0000
18,3500 (1) 0,00% 17:00 (596) 18,2000 18,3500 (185) 2 404 43 673 9
16:55
IRL
INTERAOLTINTERAOLT
(IRL)
rynek
zamknięty
12,0000
12,0000
12,0000
12,0000 (39) 0,00% 12:02 (390) 11,9000 12,0000 (8 400) 5 249 62 988 5
17:00
CAR
INTERCARSINTERCARS
(CAR)
rynek
zamknięty
196,0000
196,0000
191,0000
193,0000 (153) -1,53% 17:00 (100) 193,0000 193,5000 (50) 14 666 2 865 783 46
16:49
INF
INTERFERIINTERFERI
(INF)
rynek
zamknięty
4,0200
4,0000
4,0000
4,0200 (16) +0,50% 16:49 (2 800) 3,8600 4,0200 (2 484) 1 100 4 400 5
16:50
IPO
INTERSPPLINTERSPPL
(IPO)
rynek
zamknięty
2,4700
2,4700
2,4700
2,4700 (5) -0,80% 09:00 (3 200) 2,3700 2,4200 (1 000) 5 12 1
16:59
INL
INTROLINTROL
(INL)
rynek
zamknięty
2,7600
2,7000
2,7000
2,7000 (2 790) -1,46% 16:28 (300) 2,6800 2,7600 (150) 6 330 17 136 4
08:54 INVISTAINVISTA
(INV)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (13 415) 0,5600 0,6100 (12 315)      
16:50
IPE
IPOPEMAIPOPEMA
(IPE)
rynek
zamknięty
1,3700
1,3500
1,3500
1,3700 (12) +2,24% 16:19 (9 920) 1,2700 1,3700 (5 588) 200 271 3
16:55 ITMTRADEITMTRADE
(ITM)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (249) 2,3700 2,5400 (1 035)      
17:02
IZB
IZOBLOKIZOBLOK
(IZB)
rynek
zamknięty
25,5000
25,0000
24,3000
24,5000 (3 750) -2,00% 17:02 (250) 24,5000 25,3000 (72) 10 925 268 052 21
16:59
IZO
IZOLACJAIZOLACJA
(IZO)
rynek
zamknięty
1,5700
1,5700
1,5700
1,5700 (2) 0,00% 09:01 (1 810) 1,4100 1,5700 (591) 2 3 1
16:59
IZS
IZOSTALIZOSTAL
(IZS)
rynek
zamknięty
3,1900
3,1900
3,1600
3,1800 (583) -0,31% 16:46 (483) 3,1300 3,2000 (50) 1 329 4 226 15
16:10
JHM
JHMDEVJHMDEV
(JHM)
rynek
zamknięty
1,6000
1,5900
1,5300
1,5900 (3 000) 0,00% 16:10 (6 721) 1,5900 1,6200 (2 000) 47 285 75 188 16
17:05 JJAUTOJJAUTO
(JJO)
rynek
zamknięty
 
 
 
          PKC (389)      
17:02
JSW
JSWJSW
(JSW)
rynek
zamknięty
44,5600
43,9800
42,6800
42,8800 (930) -2,94% 17:02 (1 026) 42,8600 42,8800 (6 436) 213 931 9 286 767 2 089
16:50
JWC
JWCONSTRJWCONSTR
(JWC)
rynek
zamknięty
2,7400
2,7400
2,7400
2,7400 (2 000) 0,00% 16:14 (2 000) 2,7400 2,7800 (2 700) 2 449 6 710 3
16:50
JWW
JWWINVESTJWWINVEST
(JWW)
rynek
zamknięty
1,1100
1,1100
1,1100
1,1100 (10) 0,00% 12:19 (7 212) 1,0400 1,1100 (11) 40 44 4
16:50
K2I
K2INTERNTK2INTERNT
(K2I)
rynek
zamknięty
9,2500
9,2500
9,2000
9,2000 (100) -0,54% 14:53 (850) 9,1500 9,2500 (75) 105 966 2
17:04
KAN
KANIAKANIA
(KAN)
rynek
zamknięty
0,3300
0,3150
0,3090
0,3100 (10 000) -0,64% 17:03 (81 093) 0,3100 0,3120 (8 000) 1 381 576 436 035 175
17:02
KER
KERNELKERNEL
(KER)
rynek
zamknięty
52,2000
51,7000
50,7000
50,9000 (20) -2,68% 17:00 (731) 50,7000 50,9000 (95) 4 677 239 990 90
17:03
KTY
KETYKETY
(KTY)
rynek
zamknięty
332,5000
332,5000
325,0000
325,5000 (6) -1,21% 17:00 (5) 325,5000 329,0000 (70) 349 114 019 36
17:03
KGH
KGHMKGHM
(KGH)
rynek
zamknięty
95,5200
95,3200
93,8000
94,0600 (16) -1,63% 17:03 (5 667) 94,0600 94,3800 (40) 728 842 68 750 349 4 700
17:02
KGL
KGLKGL
(KGL)
rynek
zamknięty
13,2000
12,5500
12,5000
13,1500 (206) +6,48% 17:02 (1 794) 13,1500 13,2000 (158) 2 732 35 521 15
17:02
KPL
KINOPOLKINOPOL
(KPL)
rynek
zamknięty
11,0000
11,0000
10,9000
10,9000 (18) 0,00% 14:45 (100) 10,8000 11,0000 (1 159) 2 406 26 239 6
16:50
KGN
KOGENERAKOGENERA
(KGN)
rynek
zamknięty
33,3000
33,3000
32,5000
33,2000 (1) 0,00% 16:37 (591) 32,5000 33,2000 (29) 2 003 65 106 10
08:31 KOMPAPKOMPAP
(KMP)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 150) 6,8500 7,1000 (2 228)      
17:02
KOM
KOMPUTRONKOMPUTRON
(KOM)
rynek
zamknięty
3,6300
3,5000
3,4900
3,6200 (50) -0,28% 12:21 (267) 3,4200 3,5900 (934) 1 509 5 285 6
09:02
KST
KONSSTALIKONSSTALI
(KST)
rynek
zamknięty
25,0000
25,0000
25,0000
25,0000 (1) 0,00% 09:02 (11) 24,2000 25,0000 (97) 1 25 1
08:30 KPPDKPPD
(KPD)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 24,8000 25,6000 (54)      
16:53
KCH
KRAKCHEMKRAKCHEM
(KCH)
rynek
zamknięty
1,0150
1,0150
1,0150
1,0150 (10) -0,98% 09:00 (3 800) 0,9400 1,0100 (7 450) 10 10 1
16:50
KRC
KRECKREC
(KRC)
rynek
zamknięty
4,2300
4,2300
4,0550
4,0550 (1 436) +0,12% 10:13 (1 900) 4,0550 4,2300 (2 100) 2 936 12 130 4
15:59 KREDYTINKREDYTIN
(KRI)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 362) 8,8000 9,2000 (820)      
16:50
KRK
KRKAKRKA
(KRK)
rynek
zamknięty
264,0000
264,0000
264,0000
264,0000 (5) +0,38% 15:13 (4) 253,0000 284,0000 (6) 5 1 320 1
17:01
KRU
KRUKKRUK
(KRU)
rynek
zamknięty
188,6000
186,8000
184,5000
187,4000 (4) -0,11% 17:00 (35) 187,4000 187,5000 (4) 22 120 4 118 291 466
17:02
KSW
KRUSZWICAKRUSZWICA
(KSW)
rynek
zamknięty
45,3000
45,0000
44,8000
45,3000 (17) +0,67% 17:00 (244) 45,0000 45,3000 (551) 2 033 91 613 40
17:00
KVT
KRVITAMINKRVITAMIN
(KVT)
rynek
zamknięty
4,2800
4,2000
4,1200
4,2800 (14) 0,00% 17:00 (120) 4,1200 4,2800 (957) 311 1 308 7
16:50
LAB
LABOPRINTLABOPRINT
(LAB)
rynek
zamknięty
10,4500
10,4500
10,4500
10,4500 (1) 0,00% 11:40 (10) 10,2000 10,4500 (37) 11 115 11
16:50
LRQ
LARQLARQ
(LRQ)
rynek
zamknięty
4,8600
4,8600
4,6200
4,6800 (101) +0,86% 15:51 (1 700) 4,5000 4,6800 (1 600) 17 962 85 202 30
17:00
LCC
LCCORPLCCORP
(LCC)
rynek
zamknięty
2,7800
2,7000
2,7000
2,7600 (1 000) +1,10% 17:00 (4 000) 2,7600 2,7750 (4 290) 407 834 1 121 869 138
16:50
LEN
LENALENA
(LEN)
rynek
zamknięty
3,2900
3,2500
3,1700
3,2200 (150) -2,13% 13:06 (1 350) 3,2200 3,2700 (556) 8 048 25 954 10
16:49
LTX
LENTEXLENTEX
(LTX)
rynek
zamknięty
7,5800
7,4200
7,4200
7,5000 (166) -1,06% 16:49 (50) 7,4600 7,5000 (1 100) 10 511 78 033 5
16:57
LBT
LIBETLIBET
(LBT)
rynek
zamknięty
0,6640
0,6640
0,6100
0,6460 (1 000) +0,94% 15:40 (3 000) 0,6200 0,6460 (2 464) 48 006 29 902 26
17:01
LVC
LIVECHATLIVECHAT
(LVC)
rynek
zamknięty
34,5000
34,5000
33,3500
33,9000 (30) -1,74% 17:01 (582) 33,7500 33,9000 (798) 208 533 7 191 013 191
16:13
LKD
LOKUMLOKUM
(LKD)
rynek
zamknięty
13,3000
13,3000
13,3000
13,3000 (80) 0,00% 14:41 (212) 13,2000 13,3000 (150) 452 6 012 7
17:00
LTS
LOTOSLOTOS
(LTS)
rynek
zamknięty
87,5000
87,5000
85,7000
86,7200 (156) -0,89% 17:00 (395) 86,3600 86,7200 (1 139) 158 827 13 767 221 1 517
17:00
LPP
LPPLPP
(LPP)
rynek
zamknięty
7 900,0000
7 800,0000
7 715,0000
7 745,0000 (2) -1,27% 17:00 (26) 7 745,0000 7 750,0000 (6) 1 137 8 872 060 508
17:01
LSI
LSISOFTLSISOFT
(LSI)
rynek
zamknięty
12,9000
12,7500
12,7500
12,8500 (7) +0,78% 15:44 (4 455) 12,7500 12,8500 (1 863) 4 020 51 441 25
17:03
LBW
LUBAWALUBAWA
(LBW)
rynek
zamknięty
0,7880
0,7300
0,7300
0,7800 (18) +6,85% 17:03 (1 901) 0,7560 0,7800 (11 564) 249 073 189 639 120
17:03
MAB
MABIONMABION
(MAB)
rynek
zamknięty
86,5000
85,0000
84,9000
86,0000 (17) +2,14% 17:03 (20) 85,6000 86,0000 (376) 4 049 348 748 83
08:30 MAKARONPLMAKARONPL
(MAK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 620) 4,7800 4,8400 (275)      
17:00
MGT
MANGATAMANGATA
(MGT)
rynek
zamknięty
69,0000
69,0000
69,0000
69,0000 (2) 0,00% 17:00 (22) 66,0000 69,0000 (146) 3 207 2
17:00
MVP
MARVIPOLMARVIPOL
(MVP)
rynek
zamknięty
3,4600
3,4600
3,3800
3,3900 (169) -1,17% 17:00 (384) 3,3800 3,3900 (671) 9 567 32 512 16
16:50
MPH
MASTERPHAMASTERPHA
(MPH)
rynek
zamknięty
5,8600
5,8600
5,8600
5,8600 (5) 0,00% 09:00 (1 850) 5,6600 5,8400 (2 014) 5 29 1
16:50
MXC
MAXCOMMAXCOM
(MXC)
rynek
zamknięty
20,4000
19,0500
19,0500
19,6500 (100) +1,03% 15:40 (100) 19,6500 19,9500 (437) 3 156 61 278 15
17:00
MBK
MBANKMBANK
(MBK)
rynek
zamknięty
398,6000
398,6000
391,4000
393,4000 (16) -1,30% 17:00 (5) 393,0000 393,4000 (330) 20 997 8 275 113 962
15:22
MBW
MBWSMBWS
(MBW)
rynek
zamknięty
9,8400
9,8400
9,6500
9,6500 (310) -3,11% 11:39 (85) 9,3100 9,6800 (100) 1 028 10 046 3
17:03
MCI
MCIMCI
(MCI)
rynek
zamknięty
9,3400
9,2000
9,1000
9,1400 (2 000) -0,65% 16:42 (341) 9,1400 9,2000 (165) 76 756 703 378 93
17:00
MDI
MDIENERGIAMDIENERGIA
(MDI)
rynek
zamknięty
3,7500
3,5200
3,4500
3,5700 (5) -4,80% 15:14 (1 000) 3,4600 3,5700 (100) 1 372 4 769 13
16:50
MCP
MEDIACAPMEDIACAP
(MCP)
rynek
zamknięty
1,8700
1,8700
1,8700
1,8700 (3 995) -1,58% 09:00 (16) 1,8700 1,8800 (3 990) 4 000 7 480 2
17:00
MDG
MEDICALGMEDICALG
(MDG)
rynek
zamknięty
30,5000
29,9000
29,8500
30,0000 (50) 0,00% 17:00 (15) 29,9000 30,0000 (203) 4 648 139 403 62
14:03 MENNICAMENNICA
(MNC)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (548) 21,0000 21,8000 (193)      
17:00
MRC
MERCATORMERCATOR
(MRC)
rynek
zamknięty
7,0000
6,9500
6,8100
6,8500 (100) 0,00% 17:00 (66) 6,8400 6,8500 (1 785) 7 944 55 176 21
17:00
MCR
MERCORMERCOR
(MCR)
rynek
zamknięty
7,6800
7,4800
7,3800
7,4400 (1) -3,38% 17:00 (534) 7,3800 7,4400 (1 019) 5 178 38 388 24
14:13
MEX
MEXPOLSKAMEXPOLSKA
(MEX)
rynek
zamknięty
3,8000
3,8000
3,6800
3,6800 (2 750) 0,00% 14:12 (2 810) 3,5600 3,6800 (2 750) 3 052 11 238 3
16:50
MFO
MFOMFO
(MFO)
rynek
zamknięty
21,8000
21,8000
21,2000
21,3000 (345) -0,47% 13:39 (295) 21,3000 21,8000 (85) 2 228 47 357 7
17:02
MIL
MILLENNIUMMILLENNIUM
(MIL)
rynek
zamknięty
8,5000
8,5000
8,2800
8,3350 (220) -1,94% 17:00 (5 129) 8,3300 8,3550 (2 641) 1 822 591 15 290 462 1 195
17:02
MIR
MIRACULUMMIRACULUM
(MIR)
rynek
zamknięty
1,3100
1,3100
1,2400
1,2500 (500) -6,72% 17:02 (450) 1,2400 1,2800 (400) 38 589 48 623 29
17:01
MRB
MIRBUDMIRBUD
(MRB)
rynek
zamknięty
1,1400
1,1100
1,1000
1,1100 (25) -0,89% 17:00 (1 000) 1,1000 1,1100 (4 292) 99 805 110 578 58
17:02
MLG
MLPGROUPMLPGROUP
(MLG)
rynek
zamknięty
42,0000
41,8000
41,2000
41,2000 (10) -5,07% 16:42 (500) 41,4000 43,6000 (258) 160 6 688 6
16:50
MLS
MLSYSTEMMLSYSTEM
(MLS)
rynek
zamknięty
22,5000
22,5000
22,2000
22,2000 (100) -1,33% 16:44 (20) 21,9000 22,4000 (749) 1 152 25 643 7
16:50
MBR
MOBRUKMOBRUK
(MBR)
rynek
zamknięty
117,0000
115,0000
112,0000
117,0000 (19) +0,86% 16:29 (66) 116,0000 119,0000 (1) 191 21 772 7
16:21
MOJ
MOJMOJ
(MOJ)
rynek
zamknięty
0,6550
0,6550
0,6550
0,6550 (100) +1,55% 16:21 (2 032) 0,6550 0,7000 (11 500) 100 66 1
17:00
MOL
MOLMOL
(MOL)
rynek
zamknięty
38,8800
38,8800
38,3000
38,3800 (10) -1,54% 14:45     43,0000 (479) 466 17 951 5
17:00
MON
MONNARIMONNARI
(MON)
rynek
zamknięty
4,6600
4,6600
4,5400
4,6400 (5) -0,43% 17:00 (461) 4,5400 4,6400 (2 468) 30 495 140 527 49
16:50
MZN
MORIZONMORIZON
(MZN)
rynek
zamknięty
0,6780
0,6420
0,6420
0,6500 (1 685) -5,52% 16:22 (1 000) 0,6480 0,6680 (1 000) 18 759 12 117 22
16:53
MSP
MOSTALPLCMOSTALPLC
(MSP)
rynek
zamknięty
5,4000
5,3800
5,0400
5,3600 (204) 0,00% 16:32 (325) 5,2400 5,3600 (316) 20 977 108 078 46
17:00
MSW
MOSTALWARMOSTALWAR
(MSW)
rynek
zamknięty
3,7600
3,7500
3,7100
3,7100 (1 000) +0,27% 17:00 (3 720) 3,7100 3,7500 (14 925) 23 438 87 769 26
08:39 MUZAMUZA
(MZA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (300) 2,8800 2,9000 (2 594)      
15:36
MWT
MWTRADEMWTRADE
(MWT)
rynek
zamknięty
2,8800
2,8800
2,8400
2,8400 (300) -1,39% 15:36 (3 199) 2,7200 2,8400 (2 808) 2 772 7 913 5
17:00
NET
NETIANETIA
(NET)
rynek
zamknięty
4,7500
4,7500
4,7300
4,7500 (138) 0,00% 17:00 (1 538) 4,7300 4,7500 (9 354) 1 390 6 592 5
16:51
NEU
NEUCANEUCA
(NEU)
rynek
zamknięty
297,0000
295,0000
295,0000
297,0000 (9) +0,34% 16:47 (18) 296,0000 297,0000 (204) 642 189 914 44
16:50
NWG
NEWAGNEWAG
(NWG)
rynek
zamknięty
18,3000
18,3000
18,0000
18,0000 (70) -1,64% 15:20 (329) 18,0000 18,3000 (210) 188 3 389 11
14:23
NCT
NORTCOASTNORTCOAST
(NCT)
rynek
zamknięty
4,9800
4,9800
4,9800
4,9800 (1) +0,61% 14:23 (115) 4,9800 5,0800 (1 480) 59 294 17
17:00 NOVATURASNOVATURAS
(NTU)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (5) 31,8000 37,6000 (25)      
09:41
NVT
NOVITANOVITA
(NVT)
rynek
zamknięty
40,7000
40,0000
40,0000
40,7000 (4) 0,00% 09:41 (10) 39,8000 40,7000 (99) 104 4 163 8
17:00
CNG
NOWAGALANOWAGALA
(CNG)
rynek
zamknięty
0,9200
0,7550
0,7550
0,9200 (2 000) +21,85% 17:00 (2 572) 0,9000 0,9200 (15 504) 1 138 776 997 344 311
16:39
NTT
NTTSYSTEMNTTSYSTEM
(NTT)
rynek
zamknięty
2,2900
2,2900
2,2900
2,2900 (1) +0,44% 16:39 (700) 2,2300 2,2900 (970) 10 23 10
17:00
OAT
OATOAT
(OAT)
rynek
zamknięty
11,9000
11,9000
11,3500
11,4500 (3) -2,55% 16:43 (498) 11,3500 11,7000 (308) 12 463 146 312 26
15:09
ODL
ODLEWNIEODLEWNIE
(ODL)
rynek
zamknięty
3,3200
3,3200
3,2800
3,2800 (1 000) -2,38% 15:09 (1 315) 3,2800 3,3400 (160) 11 025 36 316 12
16:33
OEX
OEXOEX
(OEX)
rynek
zamknięty
18,5000
18,4000
17,8000
18,5000 (75) 0,00% 16:32 (430) 17,8000 18,6000 (519) 451 8 112 4
16:58
OPF
OPENFINOPENFIN
(OPF)
rynek
zamknięty
1,4900
1,4750
1,4600
1,4900 (359) 0,00% 14:43 (1 789) 1,4200 1,4850 (641) 4 840 7 134 10
17:00
OPN
OPONEO.PLOPONEO.PL
(OPN)
rynek
zamknięty
25,8000
25,8000
25,5000
25,5000 (10) -1,54% 17:00 (6) 25,2000 25,5000 (185) 1 757 44 945 8
14:48
OPM
OPTEAMOPTEAM
(OPM)
rynek
zamknięty
6,4500
6,4500
6,4500
6,4500 (1 180) +4,03% 09:30 (919) 6,5000 6,6500 (1 160) 1 180 7 611 1
17:04
OPL
ORANGEPLORANGEPL
(OPL)
rynek
zamknięty
6,5500
6,5050
6,2550
6,3100 (200) -3,15% 17:01 (320) 6,3000 6,3100 (28 706) 1 806 376 11 494 133 1 999
17:00
ORB
ORBISORBIS
(ORB)
rynek
zamknięty
102,5000
100,5000
100,5000
102,5000 (9) 0,00% 17:00 (72) 100,5000 102,5000 (581) 548 55 750 12
16:47 ORCOGROUPORCOGROUP
(OPG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (436) 1,4300 1,6000 (1 642)      
16:55
ORN
ORIONORION
(ORN)
rynek
zamknięty
5,9500
5,9500
5,7500
5,8000 (1) +1,75% 12:45 (25) 5,7500 5,8000 (1 299) 230 1 323 3
16:35
OBL
ORZBIALYORZBIALY
(OBL)
rynek
zamknięty
11,0000
10,8500
10,8500
10,9500 (37) +0,92% 16:35 (10) 10,6500 10,9500 (963) 94 1 030 5
17:00
OTS
OTLOGOTLOG
(OTS)
rynek
zamknięty
5,4500
4,7600
4,7400
5,4500 (1) +15,96% 17:00 (450) 4,6000 5,4500 (199) 3 474 16 602 6
16:50
OTM
OTMUCHOWOTMUCHOW
(OTM)
rynek
zamknięty
1,8900
1,8300
1,8300
1,8900 (500) -1,05% 09:06 (890) 1,8300 1,8900 (716) 700 1 311 3
09:10
OVO
OVOSTAROVOSTAR
(OVO)
rynek
zamknięty
84,5000
84,5000
84,5000
84,5000 (1) +0,60% 09:10 (94) 80,5000 84,5000 (98) 1 84 1
17:00 PAMAPOLPAMAPOL
(PMP)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (450) 1,1000 1,1200 (2 641)      
17:00
NVA
PANOVAPANOVA
(NVA)
rynek
zamknięty
13,9000
13,8000
13,8000
13,9000 (10) +0,72% 17:00 (110) 13,6000 13,9000 (434) 110 1 528 3
11:55
PAT
PATENTUSPATENTUS
(PAT)
rynek
zamknięty
1,4500
1,4500
1,4500
1,4500 (1) -0,68% 11:55 (1 999) 1,4500 1,4600 (4 025) 1 1 1
17:00
BKM
PBKMPBKM
(BKM)
rynek
zamknięty
62,0000
61,2000
60,4000
60,4000 (47) -3,82% 17:00 (404) 60,4000 61,2000 (47) 1 109 67 752 27
13:57
PCX
PCCEXOLPCCEXOL
(PCX)
rynek
zamknięty
1,7450
1,7450
1,6800
1,7000 (400) -2,58% 13:53 (250) 1,6900 1,7100 (950) 4 220 7 167 16
17:04
PCR
PCCROKITAPCCROKITA
(PCR)
rynek
zamknięty
74,8000
74,2000
74,0000
74,8000 (25) +0,81% 16:20 (376) 74,0000 74,8000 (117) 369 27 352 12
16:48
PBX
PEKABEXPEKABEX
(PBX)
rynek
zamknięty
9,6000
9,6000
9,2000
9,5000 (10) -4,04% 16:48 (220) 9,2500 9,5000 (150) 11 510 107 321 18
17:00
PEO
PEKAOPEKAO
(PEO)
rynek
zamknięty
105,3500
104,9000
104,5000
104,7500 (244) +0,19% 17:00 (50) 104,6500 104,7500 (6 987) 443 232 46 429 231 1 897
16:59
PEM
PEMANAGERPEMANAGER
(PEM)
rynek
zamknięty
10,6000
10,1000
9,9400
9,9400 (1 000) -0,60% 15:29 (80) 10,0000 10,1500 (765) 7 924 80 081 28
17:00
PEP
PEPPEP
(PEP)
rynek
zamknięty
27,5000
27,5000
27,2000
27,4000 (100) -0,36% 17:00 (400) 27,2000 27,4000 (765) 1 355 37 160 9
16:59
PPS
PEPEESPEPEES
(PPS)
rynek
zamknięty
1,7600
1,7600
1,7500
1,7500 (2 000) 0,00% 11:17 (960) 1,6800 1,7500 (1 751) 4 002 7 004 3
17:00
PFL
PFLEIDERPFLEIDER
(PFL)
rynek
zamknięty
27,0000
26,9000
26,4000
26,8000 (3 420) +0,37% 17:00 (500) 26,8000 27,0000 (100) 74 356 1 996 777 24
17:04
PGE
PGEPGE
(PGE)
rynek
zamknięty
9,4000
9,4000
9,1440
9,1600 (408) -2,66% 17:00 (12 896) 9,1600 9,1660 (5 512) 1 555 345 14 372 043 2 663
17:04
PGN
PGNIGPGNIG
(PGN)
rynek
zamknięty
5,5750
5,5750
5,4050
5,4050 (3 635) -3,65% 17:02 (104 987) 5,4050 5,4100 (15 609) 7 268 488 39 781 914 4 276
16:50
PGO
PGOPGO
(PGO)
rynek
zamknięty
1,7000
1,7000
1,6500
1,7000 (4) 0,00% 12:25 (1 548) 1,6500 1,7000 (5 987) 1 407 2 337 18
17:00
PSW
PGSSOFTPGSSOFT
(PSW)
rynek
zamknięty
10,4000
10,1200
9,9200
10,4000 (773) +3,59% 17:00 (400) 10,3200 10,4000 (357) 21 061 215 111 62
14:46
PHR
PHARMENAPHARMENA
(PHR)
rynek
zamknięty
6,1000
6,1000
6,0000
6,0000 (1 250) -0,33% 14:43 (100) 5,8400 6,0400 (2 914) 2 096 12 621 6
16:50
PHN
PHNPHN
(PHN)
rynek
zamknięty
13,9000
13,8000
13,3000
13,4000 (47) -2,55% 16:31 (157) 13,3500 13,4000 (67) 4 388 59 154 27
17:03
PKN
PKNORLENPKNORLEN
(PKN)
rynek
zamknięty
96,5000
96,1800
95,5600
96,0000 (900) -0,62% 17:03 (20) 95,8200 96,0000 (31 873) 1 013 872 97 340 538 6 103
17:01
PKO
PKOBPPKOBP
(PKO)
rynek
zamknięty
41,9400
41,5000
41,4600
41,6800 (152) +0,19% 17:01 (447) 41,6000 41,6800 (8 099) 3 501 591 145 749 952 3 321
17:04
PKP
PKPCARGOPKPCARGO
(PKP)
rynek
zamknięty
39,7000
39,7000
39,0000
39,1500 (48) +0,13% 17:04 (77) 39,1500 39,2000 (1 206) 9 057 355 081 139
16:50
PLX
PLASTBOXPLASTBOX
(PLX)
rynek
zamknięty
2,0750
2,0750
2,0750
2,0750 (8) +3,75% 09:00 (6 000) 1,9600 2,0750 (3 667) 8 17 1
17:02
PLY
PLAYPLAY
(PLY)
rynek
zamknięty
35,1200
35,0000
32,8000
33,1000 (293) -5,10% 17:02 (1 050) 33,1000 33,2400 (1 833) 433 826 14 759 570 1 883
17:01
PLW
PLAYWAYPLAYWAY
(PLW)
rynek
zamknięty
182,8000
182,8000
178,0000
180,4000 (37) -1,20% 17:01 (60) 180,4000 182,0000 (136) 6 345 1 146 121 215
17:00
PLZ
PLAZACNTRPLAZACNTR
(PLZ)
rynek
zamknięty
1,8300
1,8000
1,7400
1,8100 (500) +0,56% 16:25 (924) 1,7600 1,8200 (426) 4 496 8 069 11
16:42
PGM
PMPGPMPG
(PGM)
rynek
zamknięty
1,2600
1,2600
1,2000
1,2000 (1 000) -4,76% 15:44 (200) 1,2400 1,2600 (6 100) 2 230 2 750 2
12:24 POLICEPOLICE
(PCE)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 14,3000 14,8000 (735)      
17:03
PXM
POLIMEXMSPOLIMEXMS
(PXM)
rynek
zamknięty
2,6800
2,6450
2,6400
2,6500 (5) +0,95% 16:49 (1 072) 2,6400 2,6500 (3 474) 61 443 163 205 84
16:34
PND
POLNORDPOLNORD
(PND)
rynek
zamknięty
5,7800
5,6000
5,6000
5,6000 (755) +0,36% 16:32 (380) 5,5600 5,6000 (882) 9 258 52 568 22
16:50
PWX
POLWAXPOLWAX
(PWX)
rynek
zamknięty
6,4500
6,4500
6,4300
6,4400 (44) -0,16% 16:26 (1 000) 6,3800 6,4400 (956) 91 586 3
16:51
POZ
POZBUDPOZBUD
(POZ)
rynek
zamknięty
2,2700
2,2700
2,2200
2,2400 (5) -1,32% 16:18 (50) 2,2100 2,2400 (2 995) 34 343 77 014 19
16:58
PRF
PRAGMAFAPRAGMAFA
(PRF)
rynek
zamknięty
12,8000
12,6000
12,5000
12,8000 (1) 0,00% 12:58 (296) 12,3000 12,8000 (185) 301 3 764 4
09:42
PRI
PRAGMAINKPRAGMAINK
(PRI)
rynek
zamknięty
6,8000
6,8000
6,8000
6,8000 (10) 0,00% 09:42 (150) 6,6000 6,8000 (990) 10 68 1
17:00
PDZ
PRAIRIEPRAIRIE
(PDZ)
rynek
zamknięty
0,6500
0,6400
0,6350
0,6400 (40) -1,54% 17:00 (20 381) 0,6350 0,6400 (11 780) 164 691 105 669 57
16:58
PTH
PRIMETECHPRIMETECH
(PTH)
rynek
zamknięty
1,4700
1,4600
1,4500
1,4700 (1 000) 0,00% 16:25 (1 263) 1,4500 1,4700 (444) 14 520 21 099 14
15:56
PRM
PROCHEMPROCHEM
(PRM)
rynek
zamknięty
15,5500
15,5500
15,2000
15,5500 (1) +3,67% 15:56 (502) 14,9000 15,5500 (879) 71 1 087 4
16:50
PJP
PROJPRZEMPROJPRZEM
(PJP)
rynek
zamknięty
17,7500
17,7500
17,7500
17,7500 (5) +1,43% 09:00 (480) 16,5000 17,2500 (444) 5 89 1
14:57
PRT
PROTEKTORPROTEKTOR
(PRT)
rynek
zamknięty
3,6300
3,6200
3,5000
3,6000 (2) +1,41% 14:57 (200) 3,5000 3,6000 (2 598) 4 956 17 365 8
17:00 PROVIDENTPROVIDENT
(IPF)
rynek
zamknięty
 
 
 
3,1000   -61,25%   (100) 3,1000 PKC (25)      
17:00
ZAP
PULAWYPULAWY
(ZAP)
rynek
zamknięty
100,0000
99,0000
99,0000
99,0000 (10) 0,00% 17:00 (32) 99,0000 101,5000 (99) 796 79 171 26
17:02
PZU
PZUPZU
(PZU)
rynek
zamknięty
44,5500
43,3200
43,2400
44,2300 (6 499) +1,68% 17:00 (75) 44,2000 44,2300 (4 733) 4 166 980 184 256 181 5 939
10:35 QUANTUMQUANTUM
(QNT)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (103) 14,4000 15,8000 (338)      
16:50
QRS
QUERCUSQUERCUS
(QRS)
rynek
zamknięty
2,4300
2,4000
2,4000
2,4200 (500) +0,83% 10:32 (600) 2,3300 2,4000 (1 820) 10 556 25 510 11
16:50
R22
R22R22
(R22)
rynek
zamknięty
20,1000
19,8500
19,8000
19,8000 (75) 0,00% 16:44 (168) 19,7000 19,8000 (10) 53 825 1 073 702 43
16:50
RDL
RADPOLRADPOL
(RDL)
rynek
zamknięty
1,4200
1,4200
1,3000
1,4000 (100) -2,78% 16:23 (16 730) 1,3000 1,4000 (7 900) 22 615 30 540 9
17:00
RFK
RAFAKORAFAKO
(RFK)
rynek
zamknięty
1,9780
1,9320
1,9320
1,9340 (1 000) 0,00% 17:00 (1 989) 1,9320 1,9340 (1 065) 111 632 217 870 85
08:54 RAFAMETRAFAMET
(RAF)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (694) 11,1000 11,6000 (645)      
17:00
RBW
RAINBOWRAINBOW
(RBW)
rynek
zamknięty
26,8000
26,7000
26,0000
26,5000 (10) -2,57% 17:00 (92) 26,0000 26,5000 (2 123) 1 589 42 177 20
16:46
RNK
RANKPROGRRANKPROGR
(RNK)
rynek
zamknięty
1,3950
1,3800
1,3800
1,3950 (150) -0,36% 15:49 (883) 1,3800 1,3900 (2 540) 21 630 29 862 12
16:50
RWL
RAWLPLUGRAWLPLUG
(RWL)
rynek
zamknięty
8,9000
8,9000
8,6000
8,8600 (2) -0,67% 11:38 (86) 8,6000 8,8600 (330) 456 4 046 11
16:50
RNC
REINOREINO
(RNC)
rynek
zamknięty
1,5500
1,5500
1,5500
1,5500 (12) +0,65% 09:00 (1 000) 1,4800 1,5500 (5 123) 12 19 1
16:51
RLP
RELPOLRELPOL
(RLP)
rynek
zamknięty
7,1000
7,0000
7,0000
7,0000 (290) -1,41% 16:33 (2 560) 7,0000 7,1000 (1 072) 2 365 16 580 6
16:50
RMK
REMAKREMAK
(RMK)
rynek
zamknięty
10,0000
9,9000
9,6200
9,6200 (56) -2,83% 13:51 (780) 9,5600 10,0000 (760) 800 7 974 13
16:50
RON
RONSONRONSON
(RON)
rynek
zamknięty
0,9100
0,9100
0,8900
0,8900 (500) -1,11% 15:34 (1 033) 0,8800 0,8900 (3 500) 2 241 2 002 6
17:00
RPC
ROPCZYCEROPCZYCE
(RPC)
rynek
zamknięty
25,5000
25,5000
25,2000
25,2000 (10) -1,18% 17:00 (18) 25,2000 25,5000 (346) 1 095 27 718 18
17:00
RBC
RUBICONRUBICON
(RBC)
rynek
zamknięty
0,9700
0,9700
0,9500
0,9680 (2) -0,21% 17:00 (10) 0,9500 0,9680 (548) 2 553 2 427 7
17:00
SNK
SANOKSANOK
(SNK)
rynek
zamknięty
23,8000
23,6000
23,2000
23,2000 (40) -1,28% 16:49 (195) 23,2000 23,5000 (47) 1 374 32 397 12
17:00
SPL
SANPLSANPL
(SPL)
rynek
zamknięty
355,0000
355,0000
347,0000
354,0000 (19) -0,67% 17:00 (71) 353,8000 354,0000 (648) 35 047 12 357 782 1 274
16:50 SANTANDERSANTANDER
(SAN)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 17,0300 17,9960 (1 077)      
16:50
SNW
SANWILSANWIL
(SNW)
rynek
zamknięty
0,6600
0,6600
0,6600
0,6600 (2 042) +6,45% 12:53 (8) 0,6600 0,6650 (3 740) 2 042 1 348 1
11:44
SAR
SARESARE
(SAR)
rynek
zamknięty
5,5000
5,5000
5,5000
5,5000 (65) 0,00% 11:44 (5) 5,3500 5,5000 (335) 65 358 1
17:00
SWG
SECOGROUPSECOGROUP
(SWG)
rynek
zamknięty
16,0000
16,0000
16,0000
16,0000 (480) -0,62% 14:41 (510) 15,4000 16,0000 (970) 480 7 680 1
16:33 SEKOSEKO
(SEK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (185) 8,9000 9,2000 (549)      
17:04
SEL
SELENAFMSELENAFM
(SEL)
rynek
zamknięty
13,2000
13,0000
12,8000
13,0000 (150) -5,11% 17:00 (670) 12,9000 13,3000 (40) 971 12 560 9
17:00
SLV
SELVITASELVITA
(SLV)
rynek
zamknięty
60,8000
60,8000
60,0000
60,8000 (5) -0,33% 17:00 (50) 59,6000 60,8000 (266) 570 34 242 10
17:00
SEN
SERINUSSERINUS
(SEN)
rynek
zamknięty
0,6200
0,6150
0,6100
0,6200 (17 781) +0,81% 17:00 (1 114) 0,6150 0,6200 (7 029) 160 402 98 718 76
17:00
SES
SESCOMSESCOM
(SES)
rynek
zamknięty
27,2000
27,2000
27,2000
27,2000 (15) 0,00% 17:00 (67) 27,2000 28,0000 (44) 17 462 2
17:01
SET
SETANTASETANTA
(SET)
rynek
zamknięty
2,2400
2,2000
2,2000
2,2300 (324) +0,90% 17:01 (3 505) 2,1400 2,2300 (1 464) 1 552 3 455 8
17:00
SFS
SFINKSSFINKS
(SFS)
rynek
zamknięty
0,9800
0,9300
0,9100
0,9700 (20) +5,43% 17:00 (51 511) 0,9500 0,9700 (9 975) 28 817 27 221 20
10:12
SVRS
SILVAIR-REGSSILVAIR-REGS
(SVRS)
rynek
zamknięty
11,6000
11,6000
11,1500
11,1500 (99) -7,85% 10:10 (14) 11,1500 11,4000 (690) 1 027 11 694 21
14:54 SILVANOSILVANO
(SFG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (48) 10,0000 10,4500 (243)      
16:42
SME
SIMPLESIMPLE
(SME)
rynek
zamknięty
6,3500
6,1500
6,1500
6,3500 (890) +4,10% 16:42 (2 563) 6,0500 6,3500 (310) 945 5 990 2
16:50
SKH
SKARBIECSKARBIEC
(SKH)
rynek
zamknięty
17,5500
17,5500
17,4000
17,5000 (11) -0,28% 15:50 (89) 17,4000 17,5000 (49) 576 10 056 8
17:00
SKT
SKOTANSKOTAN
(SKT)
rynek
zamknięty
1,2900
1,2900
1,2500
1,2700 (500) -2,31% 17:00 (38) 1,2700 1,2900 (27) 13 998 17 638 19
16:50
SKL
SKYLINESKYLINE
(SKL)
rynek
zamknięty
0,6500
0,6500
0,6500
0,6500 (2 038) -2,99% 09:00 (16 735) 0,6400 0,6900 (10 885) 2 738 1 780 2
17:00
SLZ
SLEEPZAGSLEEPZAG
(SLZ)
rynek
zamknięty
1,0300
1,0300
0,9300
0,9300 (2 000) -9,71% 17:00 (9 000) 0,9100 0,9600 (8 000) 27 893 26 756 9
16:50
SKA
SNIEZKASNIEZKA
(SKA)
rynek
zamknięty
88,5000
86,5000
86,5000
88,5000 (1) +2,31% 11:38 (88) 86,5000 88,5000 (186) 183 15 846 10
16:50
SHD
SOHODEVSOHODEV
(SHD)
rynek
zamknięty
0,6820
0,6820
0,6820
0,6820 (1) -4,21% 13:11 (1 600) 0,6820 0,7180 (2 000) 17 12 4
16:50
SOL
SOLARSOLAR
(SOL)
rynek
zamknięty
0,6300
0,6250
0,5900
0,5900 (811) -5,60% 16:35 (68) 0,5900 0,6100 (5 000) 18 525 11 114 10
08:30 SONELSONEL
(SON)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (20) 8,1000 8,2500 (20)      
08:30 SOPHARMASOPHARMA
(SPH)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1) 4,0000 10,0000 (190)      
16:50
STX
STALEXPSTALEXP
(STX)
rynek
zamknięty
3,5500
3,5500
3,4800
3,5000 (615) -1,96% 15:50 (3 536) 3,4800 3,5000 (7 779) 28 142 98 683 27
17:02
STP
STALPRODSTALPROD
(STP)
rynek
zamknięty
212,0000
212,0000
204,5000
204,5000 (6) -3,76% 17:00 (30) 204,5000 206,0000 (25) 1 011 210 706 129
17:00
STF
STALPROFISTALPROFI
(STF)
rynek
zamknięty
7,2500
7,2500
7,1500
7,1500 (100) -2,05% 17:00 (70) 7,1500 7,2000 (230) 7 571 54 651 13
10:41
ZUK
STAPORKOWSTAPORKOW
(ZUK)
rynek
zamknięty
1,4500
1,4500
1,4500
1,4500 (3) 0,00% 10:41 (716) 1,4500 1,5200 (5 100) 3 4 1
17:00
SHG
STARHEDGESTARHEDGE
(SHG)
rynek
zamknięty
0,6800
0,6800
0,6800
0,6800 (200) 0,00% 17:00 (282) 0,6800 0,7000 (500) 200 136 1
17:00
SNX
SUNEXSUNEX
(SNX)
rynek
zamknięty
5,8200
5,8000
5,6600
5,8200 (24) +1,39% 15:13 (459) 5,6400 5,8200 (896) 9 450 54 898 44
17:05 SUWARYSUWARY
(SUW)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (750) 11,0000 11,5000 (500)      
16:58
SWD
SWISSMEDSWISSMED
(SWD)
rynek
zamknięty
1,4800
1,4700
1,4300
1,4800 (2 821) +0,68% 12:02 (907) 1,4200 1,4750 (2 599) 3 592 5 304 5
16:52
SGN
SYGNITYSYGNITY
(SGN)
rynek
zamknięty
2,3200
2,2000
2,2000
2,2400 (495) +0,90% 16:46 (1 447) 2,2200 2,2400 (505) 180 001 415 525 27
17:02
SNT
SYNEKTIKSYNEKTIK
(SNT)
rynek
zamknięty
15,1200
15,0000
15,0000
15,1200 (2) -0,26% 15:17 (100) 14,9600 15,1000 (100) 502 7 530 2
08:30 TALANXTALANX
(TNX)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (10) 142,0000 183,0000 (20)      
17:02
TLX
TALEXTALEX
(TLX)
rynek
zamknięty
14,7000
14,7000
14,7000
14,7000 (2) 0,00% 09:26 (38) 13,7500 14,6500 (60) 2 29 1
10:42
TMR
TATRYTATRY
(TMR)
rynek
zamknięty
135,0000
135,0000
135,0000
135,0000 (15) +2,27% 10:35 (50) 133,0000 135,0000 (57) 15 2 025 1
17:04
TPE
TAURONPETAURONPE
(TPE)
rynek
zamknięty
1,7730
1,7600
1,6800
1,6870 (2 476) -5,01% 17:00 (96 494) 1,6870 1,6900 (4 000) 10 313 243 17 690 172 3 622
17:03
TBL
TBULLTBULL
(TBL)
rynek
zamknięty
24,0000
23,3000
23,1000
24,0000 (80) +4,35% 17:03 (10) 24,0000 24,2000 (35) 2 536 59 575 32
08:30 TERMOREXTERMOREX
(TRR)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 0,8900 0,9380 (150)      
16:50
TSG
TESGASTESGAS
(TSG)
rynek
zamknięty
2,7200
2,7200
2,6800
2,7200 (2) 0,00% 15:05 (11) 2,6800 2,7000 (1 000) 1 025 2 748 3
17:00
TIM
TIMTIM
(TIM)
rynek
zamknięty
9,8800
9,8800
9,5000
9,8200 (46) +1,24% 17:00 (500) 9,5200 9,8200 (755) 11 455 110 858 17
17:04
TOR
TORPOLTORPOL
(TOR)
rynek
zamknięty
7,6400
7,5800
7,5000
7,5000 (500) -1,32% 17:00 (325) 7,4800 7,5000 (505) 32 359 243 161 29
17:00
TOW
TOWERINVTTOWERINVT
(TOW)
rynek
zamknięty
24,0000
23,0000
23,0000
24,0000 (1) -0,41% 17:00 (79) 23,1000 24,0000 (244) 80 1 841 2
16:50
TOA
TOYATOYA
(TOA)
rynek
zamknięty
4,9400
4,9400
4,9200
4,9200 (147) -0,81% 11:53 (153) 4,9200 4,9600 (300) 1 239 6 097 6
17:04
TRK
TRAKCJATRAKCJA
(TRK)
rynek
zamknięty
2,3800
2,3550
2,2550
2,2700 (550) -3,61% 17:04 (3 710) 2,2650 2,2700 (69) 266 040 616 418 302
17:00
TRN
TRANSPOLTRANSPOL
(TRN)
rynek
zamknięty
3,1000
3,1000
2,9600
3,0900 (220) -1,90% 17:00 (506) 2,9650 3,0900 (266) 52 836 158 689 59
15:17
TRI
TRITONTRITON
(TRI)
rynek
zamknięty
1,9400
1,9400
1,9400
1,9400 (25) 0,00% 13:29 (1 000) 1,9600 2,0000 (7 196) 25 48 1
17:02
TEN
TSGAMESTSGAMES
(TEN)
rynek
zamknięty
121,6000
119,6000
119,6000
120,6000 (1) +1,34% 17:00 (650) 120,6000 121,0000 (15) 4 155 501 844 105
16:50
ULM
ULMAULMA
(ULM)
rynek
zamknięty
51,0000
51,0000
51,0000
51,0000 (10) -0,97% 16:32 (120) 50,5000 51,5000 (128) 150 7 650 5
16:39
UNI
UNIBEPUNIBEP
(UNI)
rynek
zamknięty
6,4600
6,3000
6,1800
6,3000 (291) -0,94% 16:39 (40) 6,2600 6,3600 (442) 4 919 30 863 18
17:00
UCG
UNICREDITUNICREDIT
(UCG)
rynek
zamknięty
50,0000
50,0000
50,0000
50,0000 (10) +1,91% 10:10 (35) 44,0000 53,0000 (24) 10 500 1
16:58
U2K
UNIMAUNIMA
(U2K)
rynek
zamknięty
2,4800
2,4800
2,4000
2,4000 (940) -4,00% 16:33 (100) 2,3800 2,4800 (1 000) 1 000 2 402 7
16:52
UNT
UNIMOTUNIMOT
(UNT)
rynek
zamknięty
18,7500
18,4000
18,0000
18,0000 (20) -1,10% 16:49 (100) 17,8000 17,9000 (1 000) 12 812 233 873 86
17:00
URS
URSUSURSUS
(URS)
rynek
zamknięty
0,8300
0,8300
0,8000
0,8000 (12 087) -2,44% 17:00 (17 540) 0,8000 0,8200 (7 307) 142 597 114 726 46
16:50
VTI
VENTUREINVENTUREIN
(VTI)
rynek
zamknięty
1,4700
1,4700
1,4700
1,4700 (15) 0,00% 09:00 (5 480) 1,3750 1,4700 (210) 15 22 1
16:55
VGO
VIGOSYSVIGOSYS
(VGO)
rynek
zamknięty
332,0000
330,0000
326,0000
326,0000 (2) -1,21% 16:32 (14) 326,0000 340,0000 (16) 69 22 732 10
16:22
VIN
VINDEXUSVINDEXUS
(VIN)
rynek
zamknięty
7,4600
7,4600
7,4600
7,4600 (500) +0,54% 09:03 (100) 7,3400 7,4200 (204) 500 3 730 1
17:00
VTL
VISTALVISTAL
(VTL)
rynek
zamknięty
2,2300
2,1700
2,1200
2,2300 (317) +3,72% 17:00 (1 000) 2,1700 2,2300 (10 460) 31 249 68 798 89
17:01
VVD
VIVIDVIVID
(VVD)
rynek
zamknięty
1,5400
1,5400
1,4800
1,5100 (855) -2,45% 17:00 (1 309) 1,5000 1,5200 (3 250) 54 255 81 906 64
17:01
VOT
VOTUMVOTUM
(VOT)
rynek
zamknięty
10,8500
10,6500
9,6200
9,8200 (300) -7,36% 17:01 (80) 9,8200 10,0000 (750) 22 483 229 120 76
09:09
VOX
VOXELVOXEL
(VOX)
rynek
zamknięty
28,0000
28,0000
28,0000
28,0000 (5) 0,00% 09:09 (10) 27,7000 28,0000 (518) 10 280 2
17:03
VRG
VRGVRG
(VRG)
rynek
zamknięty
4,2000
4,1700
4,1500
4,1800 (5 322) +0,24% 17:02 (3 693) 4,1800 4,1850 (713) 1 033 315 4 319 189 57
13:37
WAX
WADEXWADEX
(WAX)
rynek
zamknięty
6,5000
6,5000
6,4000
6,4000 (60) -2,14% 13:37 (40) 6,4000 6,5000 (238) 102 656 14
16:45 WARIMPEXWARIMPEX
(WXF)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (300) 5,6000 5,7800 (300)      
17:00
WAS
WASKOWASKO
(WAS)
rynek
zamknięty
1,4250
1,4250
1,4200
1,4250 (20) +0,71% 14:42 (200) 1,4000 1,4250 (837) 340 484 4
16:50
WWL
WAWELWAWEL
(WWL)
rynek
zamknięty
640,0000
634,0000
632,0000
640,0000 (4) +0,95% 14:47 (2) 636,0000 640,0000 (132) 46 29 158 6
17:00
WLT
WIELTONWIELTON
(WLT)
rynek
zamknięty
8,5100
8,3600
8,3000
8,3800 (70) +0,36% 17:00 (18) 8,3400 8,3800 (230) 27 366 229 104 124
08:30 WIKANAWIKANA
(WIK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (7 690) 1,0600 1,1600 (7 600)      
17:01
WPL
WIRTUALNAWIRTUALNA
(WPL)
rynek
zamknięty
60,8000
60,2000
58,6000
59,8000 (90) -0,33% 17:01 (32) 59,8000 60,8000 (45) 2 904 173 549 46
16:50
WTN
WITTCHENWITTCHEN
(WTN)
rynek
zamknięty
15,3500
15,3500
15,3000
15,3000 (100) +1,32% 12:08 (50) 15,1000 15,3500 (19) 129 1 975 2
16:59
WOJ
WOJASWOJAS
(WOJ)
rynek
zamknięty
4,9800
4,8100
4,6000
4,9800 (27) -1,58% 15:58 (60) 4,7100 4,9500 (300) 1 622 7 690 8
17:00
WSE
WORKSERVWORKSERV
(WSE)
rynek
zamknięty
1,9900
1,9640
1,9600
1,9900 (23) 0,00% 17:00 (342) 1,9700 1,9900 (4 694) 13 142 25 913 14
13:13 XTBXTB
(XTB)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (360) 3,6200 3,7400 (6 801)      
16:35
XTP
XTPLXTPL
(XTP)
rynek
zamknięty
146,0000
141,5000
139,5000
146,0000 (12) +3,55% 16:27 (39) 141,0000 146,0000 (13) 178 25 415 13
16:50
YOL
YOLOYOLO
(YOL)
rynek
zamknięty
2,0600
2,0600
2,0600
2,0600 (5) +4,57% 09:00 (3 900) 1,9400 2,0200 (3 800) 5 10 1
16:40
ZMT
ZAMETZAMET
(ZMT)
rynek
zamknięty
0,9500
0,9500
0,9500
0,9500 (25) 0,00% 16:40 (7 000) 0,8800 0,9500 (36 291) 25 24 1
17:00
ZEP
ZEPAKZEPAK
(ZEP)
rynek
zamknięty
7,0800
7,0000
6,8200
6,9800 (50) -1,41% 17:00 (50) 6,9000 6,9800 (1 730) 11 775 81 726 42
16:50
PUE
ZPUEZPUE
(PUE)
rynek
zamknięty
100,0000
99,5000
96,5000
100,0000 (12) 0,00% 10:48 (96) 96,5000 100,0000 (109) 20 1 990 4
16:48
ZUE
ZUEZUE
(ZUE)
rynek
zamknięty
4,2800
4,2800
4,2800
4,2800 (2) +0,47% 09:46 (500) 4,1600 4,2600 (2 300) 2 9 1
16:50
ZWC
ZYWIECZYWIEC
(ZWC)
rynek
zamknięty
505,0000
505,0000
500,0000
500,0000 (1) -0,99% 15:52 (2) 498,0000 500,0000 (1) 10 5 035 6