NewConnect - notowania giełdowe rynku online | info.bossa.pl
2020.03.31, godz. 19:01
kontakt
2019.05.23 otwarcie maksimum minimum TKO/ wartość zmiana obrót
17:15 NCIndex NCIndex 257,27262,81253,27255,29 +1,0% 70 576 575
Automatyczne odświeżanie co:
("0" - brak odświeżania)
Przebieg notowań z dnia 2019.05.23 - New Connect - Rynek Kierowany Zleceniami - notowania ciągłe
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:25 157 895 74 135 650 24 567
17:04
HMP
HEMPHEMP
(HMP)
rynek
zamknięty
0,6080
0,5300
0,3600
0,4350 (2 000) -17,30% 17:02 (4 120) 0,4200 0,4350 (2 370) 7 202 086 3 558 719 1 570
17:04
BEP
BIOMASSBIOMASS
(BEP)
rynek
zamknięty
1,2900
1,1900
1,0200
1,0600 (13 000) -7,42% 17:03 (14 751) 1,0600 1,0800 (5 477) 6 017 987 7 127 335 2 720
17:03
MDP
MEDCAMPMEDCAMP
(MDP)
rynek
zamknięty
3,1000
3,0000
2,1800
2,3200 (1 000) +6,42% 17:03 (270) 2,3000 2,3200 (3 910) 1 436 275 3 869 556 1 500
17:04
BMX
BIOMAXIMABIOMAXIMA
(BMX)
rynek
zamknięty
27,0000
22,0000
17,7000
18,0000 (100) +4,65% 17:04 (2 217) 18,0000 18,4000 (1 000) 1 282 475 29 064 502 6 319
17:01
01C
01CYBATON01CYBATON
(01C)
rynek
zamknięty
8,4000
6,4000
6,0500
6,7500 (230) +7,14% 17:00 (531) 6,7000 6,7500 (1 705) 981 088 7 070 203 1 936
17:03
PLM
POLMANPOLMAN
(PLM)
rynek
zamknięty
0,6150
0,4800
0,4280
0,5550 (3 000) +15,63% 17:00 (21 366) 0,5500 0,5550 (4 082) 836 470 456 367 359
17:02
IST
INFOSCANINFOSCAN
(IST)
rynek
zamknięty
2,1200
1,8000
1,5500
1,6200 (349) -0,86% 17:02 (1 651) 1,6200 1,6300 (9) 825 461 1 553 075 834
17:02
CWA
CWACWA
(CWA)
rynek
zamknięty
0,4680
0,4400
0,3620
0,3980 (4 962) -6,57% 17:02 (6 901) 0,3720 0,3980 (9 780) 507 332 213 186 188
16:50
NGG
NGGAMESNGGAMES
(NGG)
rynek
zamknięty
0,2440
0,2120
0,2060
0,2330 (3) +10,95% 16:46 (440) 0,2200 0,2330 (7 420) 447 181 99 881 105
17:03
HRL
HORNIGOLDHORNIGOLD
(HRL)
rynek
zamknięty
0,1235
0,1235
0,1010
0,1030 (5 000) -16,94% 17:03 (6 000) 0,1020 0,1100 (4 979) 420 639 44 074 44
17:04
F51
FARM51FARM51
(F51)
rynek
zamknięty
21,3800
21,0000
18,6000
19,9000 (50) +13,71% 17:04 (60) 19,6600 19,9000 (1 267) 364 337 7 284 728 1 674
17:02
MBF
MBFGROUPMBFGROUP
(MBF)
rynek
zamknięty
4,1800
3,5500
3,1400
3,4500 (466) +9,87% 17:00 (1 609) 3,4500 3,6500 (6 599) 343 216 1 277 519 563
17:02
FOR
FOREVERENFOREVEREN
(FOR)
rynek
zamknięty
6,8000
6,8000
6,0000
6,3800 (95) +1,27% 17:02 (730) 6,1800 6,3800 (6 873) 325 876 2 051 073 701
17:00
NFP
NFPLNFPL
(NFP)
rynek
zamknięty
0,1987
0,1380
0,1340
0,1859 (1) +54,92% 17:00 (1 450) 0,1650 0,1859 (40 490) 296 416 50 545 71
17:04
BLR
BLIRTBLIRT
(BLR)
rynek
zamknięty
10,5000
8,9000
7,5000
7,5000 (100) -3,85% 17:04 (600) 7,4000 7,5000 (136) 277 311 2 629 542 981
16:25
P24
PRESENT24PRESENT24
(P24)
rynek
zamknięty
0,0690
0,0600
0,0600
0,0680 (51) -1,45% 16:20 (5 000) 0,0630 0,0680 (19 949) 277 131 17 544 17
17:00
GNG
GENRGGENRG
(GNG)
rynek
zamknięty
0,4000
0,3700
0,3600
0,3880 (500) +2,11% 17:00 (3 871) 0,3700 0,3880 (8 500) 217 378 82 129 79
17:00
4MS
4MASS4MASS
(4MS)
rynek
zamknięty
0,1170
0,0982
0,0982
0,1099 (7 380) +11,91% 17:00 (15 000) 0,1026 0,1100 (19 708) 216 884 23 048 32
16:50
SBE
SOFTBLUESOFTBLUE
(SBE)
rynek
zamknięty
0,3900
0,3800
0,3520
0,3600 (318) -5,76% 16:48 (3 000) 0,3520 0,3600 (15 510) 213 874 77 824 70
17:00
BTK
BIZTECHBIZTECH
(BTK)
rynek
zamknięty
0,1600
0,1580
0,1330
0,1400 (40) -11,39% 17:00 (10 000) 0,1320 0,1400 (5 151) 210 739 30 857 47
16:50
FIV
FINVENTURFINVENTUR
(FIV)
rynek
zamknięty
0,3760
0,3560
0,3520
0,3660 (4 000) +0,55% 16:40 (5 920) 0,3580 0,3660 (2 400) 163 805 58 991 48
17:00
T2P
TERMO2PWRTERMO2PWR
(T2P)
rynek
zamknięty
0,2900
0,2880
0,2240
0,2360 (3 846) -18,06% 17:00 (1 654) 0,2360 0,2460 (1 000) 126 971 32 081 53
16:55
PLG
PLGROUPPLGROUP
(PLG)
rynek
zamknięty
0,4190
0,4190
0,3360
0,3880 (50) -7,40% 16:49 (1 000) 0,3560 0,3880 (4 950) 116 856 42 913 46
16:52
VAR
VARSAVVARSAV
(VAR)
rynek
zamknięty
1,8300
1,6950
1,6150
1,8300 (820) +7,65% 16:47 (100) 1,8000 1,8200 (550) 111 769 191 521 130
17:00
TMP
TELEMEDPLTELEMEDPL
(TMP)
rynek
zamknięty
1,2500
0,9000
0,8700
1,1800 (410) +10,28% 17:00 (480) 1,0800 1,1800 (2 290) 102 590 108 580 100
17:00
NVV
NOVAVISNOVAVIS
(NVV)
rynek
zamknięty
6,5000
6,0500
5,9000
6,4000 (46) +8,47% 17:00 (200) 6,3000 6,4000 (684) 89 061 561 282 272
16:59
DDI
DDISTANCEDDISTANCE
(DDI)
rynek
zamknięty
1,1600
1,0000
0,9400
1,1000 (1 336) +5,77% 16:22 (2 000) 1,0500 1,0700 (1 834) 87 581 91 954 85
17:03
NST
NESTMEDICNESTMEDIC
(NST)
rynek
zamknięty
1,8250
1,5500
1,5500
1,6750 (500) +10,20% 17:03 (938) 1,6000 1,6750 (2 824) 83 032 140 416 110
16:34
DGL
DIGITALDIGITAL
(DGL)
rynek
zamknięty
1,1100
1,0200
1,0200
1,0500 (3 500) -3,67% 16:34 (1 876) 1,0400 1,0500 (570) 74 240 78 749 52
17:02
CBD
CANNABISCANNABIS
(CBD)
rynek
zamknięty
0,6500
0,5600
0,5400
0,5960 (3 820) -8,31% 17:02 (7 910) 0,5960 0,5980 (2 700) 72 584 40 968 54
17:00
PRN
PARTNERPARTNER
(PRN)
rynek
zamknięty
0,0600
0,0565
0,0550
0,0595 (100) +4,39% 17:00 (1 800) 0,0550 0,0595 (1 900) 72 399 4 167 12
17:04
BRU
BORUTABORUTA
(BRU)
rynek
zamknięty
0,1515
0,1440
0,1420
0,1485 (1 889) +4,58% 17:04 (6 063) 0,1485 0,1500 (22 505) 64 922 9 530 18
17:00
GTS
GEOTRANSGEOTRANS
(GTS)
rynek
zamknięty
10,5000
10,3000
9,8000
10,2000 (200) 0,00% 17:00 (1 043) 10,1000 10,2000 (416) 61 724 624 977 205
16:50
CZK
CIASTZKRACIASTZKRA
(CZK)
rynek
zamknięty
0,3540
0,3200
0,2560
0,3200 (250) 0,00% 15:52 (3 572) 0,2800 0,3200 (4 637) 55 944 18 688 12
16:58
SLK
SLASKIEKASLASKIEKA
(SLK)
rynek
zamknięty
1,5500
1,4950
1,3950
1,5000 (60) +3,45% 15:39 (90) 1,5000 1,5250 (100) 55 243 81 347 44
17:00
ECC
ECCGAMESECCGAMES
(ECC)
rynek
zamknięty
2,3800
2,3800
2,3000
2,3400 (5) +1,25% 17:00 (177) 2,3200 2,3400 (1 595) 54 655 128 166 91
16:50
FIG
FIGENEFIGENE
(FIG)
rynek
zamknięty
0,4500
0,4500
0,3200
0,4300 (100) -17,31% 14:20 (9 000) 0,3700 0,4300 (2 100) 52 172 18 665 32
17:00
JJB
JUJUBEEJUJUBEE
(JJB)
rynek
zamknięty
4,5000
4,1000
3,9550
4,3900 (10) +6,04% 17:00 (1 000) 4,2700 4,3900 (1 065) 46 772 199 106 134
17:00
OML
ONEMOREONEMORE
(OML)
rynek
zamknięty
1,4300
1,3600
1,3200
1,3600 (100) -1,45% 17:00 (3 520) 1,3200 1,3600 (1 700) 45 223 61 854 56
17:02
ITL
INTELIWISINTELIWIS
(ITL)
rynek
zamknięty
1,3000
0,8900
0,8900
1,3000 (1 000) +52,94% 17:00 (2 105) 1,3000 1,3300 (855) 44 564 51 267 73
16:59
JRH
JRHOLDINGJRHOLDING
(JRH)
rynek
zamknięty
9,1000
8,8500
8,4000
8,5000 (36) -3,95% 16:49 (10) 8,8000 8,8500 (2 311) 41 581 365 236 134
17:00
MDA
MEDAPPMEDAPP
(MDA)
rynek
zamknięty
0,7600
0,7550
0,7100
0,7500 (562) +6,38% 17:00 (1 423) 0,7000 0,7500 (2 438) 37 688 27 451 26
16:58
QUB
QUBICGMSQUBICGMS
(QUB)
rynek
zamknięty
3,0900
3,0000
2,8500
2,9900 (1) -0,33% 16:10 (1 200) 2,9200 2,9900 (1 189) 36 374 107 307 56
16:59
SUN
SUNTECHSUNTECH
(SUN)
rynek
zamknięty
0,6700
0,6450
0,6000
0,6700 (200) +3,88% 15:53 (700) 0,6300 0,6800 (10 000) 31 158 20 036 14
17:02
RDG
READGENEREADGENE
(RDG)
rynek
zamknięty
2,2400
1,7000
1,4000
2,2400 (452) +38,27% 11:11 (17 033) PKC PKC (1 551) 30 145 55 982 58
16:58
GAL
GALVOGALVO
(GAL)
rynek
zamknięty
0,7400
0,7200
0,6400
0,6750 (150) -3,57% 16:24 (2 050) 0,6750 0,7050 (350) 27 731 18 799 30
17:00
KBT
KLABATERKLABATER
(KBT)
rynek
zamknięty
5,1200
5,1200
4,7700
4,9800 (201) -0,40% 17:00 (480) 4,8020 4,9800 (1 661) 27 583 133 343 62
16:59
EC2
EC2EC2
(EC2)
rynek
zamknięty
1,3200
1,2300
1,1500
1,2000 (800) -6,25% 16:48 (500) 1,2000 1,2200 (2 000) 27 486 32 867 30
17:00
CLC
COLUMBUSCOLUMBUS
(CLC)
rynek
zamknięty
14,0000
14,0000
13,0000
13,6000 (16) -0,73% 17:00 (190) 13,3000 13,6000 (687) 26 163 355 544 181
16:59
BVT
BVTBVT
(BVT)
rynek
zamknięty
0,3100
0,2900
0,2300
0,2300 (1 020) -17,86% 14:52 (5 031) 0,2200 0,2600 (100) 25 770 6 332 15
17:02
ARK
ARKROYALARKROYAL
(ARK)
rynek
zamknięty
0,1000
0,0910
0,0910
0,1000 (1 000) +9,89% 11:51 (21 376) 0,0910 0,1000 (9 000) 24 724 2 354 5
16:50
RSP
REMORSOLREMORSOL
(RSP)
rynek
zamknięty
1,9000
1,8000
1,6000
1,8200 (10) +4,00% 16:07 (193) 1,6400 1,8200 (2 205) 24 189 40 939 44
16:50
KKH
KKHERBALKKHERBAL
(KKH)
rynek
zamknięty
0,1320
0,1310
0,1310
0,1310 (3 800) -5,76% 15:03 (6 018) 0,1310 0,1380 (200) 22 560 2 956 5
16:59
IFA
INFRAINFRA
(IFA)
rynek
zamknięty
0,7800
0,6800
0,6300
0,7600 (250) +33,33% 16:13 (850) 0,7400 0,7500 (2 399) 21 440 15 716 27
17:00
RDS
REDDEVREDDEV
(RDS)
rynek
zamknięty
1,3998
1,2900
1,2102
1,2700 (1) +0,79% 17:00 (599) 1,2700 1,3000 (2 500) 21 027 27 668 37
17:00
EFE
EFENERGIIEFENERGII
(EFE)
rynek
zamknięty
0,3800
0,3460
0,3260
0,3480 (1 325) +7,41% 17:00 (675) 0,3480 0,3500 (4 100) 17 263 5 977 19
13:30
CAM
CAMBRIDGECAMBRIDGE
(CAM)
rynek
zamknięty
0,1700
0,1700
0,1600
0,1700 (6 730) 0,00% 13:30 (400) 0,1620 0,1800 (500) 16 730 2 785 5
17:00
ARE
ARENAPLARENAPL
(ARE)
rynek
zamknięty
1,1500
1,0500
0,9000
1,0000 (5) 0,00% 17:00 (1 106) 1,0000 1,1500 (419) 15 198 14 626 26
17:02
BPX
BPXBPX
(BPX)
rynek
zamknięty
5,4500
4,1400
3,3200
4,6600 (39) +7,37% 17:00 (1 195) 4,1000 4,6600 (284) 15 149 67 598 136
16:40
BIT
BITEVILBITEVIL
(BIT)
rynek
zamknięty
0,6680
0,6300
0,6200
0,6680 (400) +6,03% 14:51 (4 000) 0,6320 0,6680 (3 100) 13 650 8 535 6
17:00
ARG
ARTGAMESARTGAMES
(ARG)
rynek
zamknięty
1,6500
1,6000
1,4200
1,5400 (200) -3,14% 17:00 (200) 1,5000 1,5400 (100) 13 046 20 515 37
17:02
PEN
PHOTONPHOTON
(PEN)
rynek
zamknięty
3,4000
3,3000
3,2000
3,4000 (66) +3,66% 17:00 (697) 3,3000 3,4000 (694) 12 607 42 021 44
16:36
PMF
PREMIUMFPREMIUMF
(PMF)
rynek
zamknięty
0,6900
0,6900
0,6150
0,6400 (700) -4,48% 16:36 (100) 0,6250 0,6400 (8 500) 12 165 7 765 15
17:00
PYL
PYLONPYLON
(PYL)
rynek
zamknięty
0,0850
0,0777
0,0777
0,0850 (300) -1,16% 17:00 (10 600) 0,0777 0,0850 (3 200) 10 700 834 2
16:53
BHX
BINARYBINARY
(BHX)
rynek
zamknięty
0,4300
0,3980
0,3500
0,3600 (10) +11,80% 16:25 (1 200) 0,3200 0,3600 (3 000) 10 681 4 163 10
16:45
DRG
DRAGEUSDRAGEUS
(DRG)
rynek
zamknięty
4,2000
4,2000
3,8000
4,0500 (122) -3,57% 16:45 (310) 3,9100 4,0500 (378) 10 635 41 478 34
16:50
PTE
PARCELTECPARCELTEC
(PTE)
rynek
zamknięty
0,4100
0,3000
0,3000
0,3560 (1) +3,49% 16:29 (999) 0,3500 0,4000 (1 729) 10 413 4 066 27
17:01
MOV
MOVIEGAMESMOVIEGAMES
(MOV)
rynek
zamknięty
28,9000
27,3000
27,3000
28,8000 (11) +5,49% 17:00 (300) 28,0000 28,8000 (784) 10 380 291 610 73
10:39
GKS
GKSKATGKSKAT
(GKS)
rynek
zamknięty
0,1100
0,1100
0,1100
0,1100 (7 000) +8,91% 10:39 (14 384) 0,1010 0,1360 (13 200) 10 000 1 100 3
10:42
EKS
EKIOSKEKIOSK
(EKS)
rynek
zamknięty
0,4980
0,4500
0,4100
0,4980 (975) +10,67% 10:42 (100) 0,4600 0,5000 (78) 8 930 4 284 10
17:00
PNW
PLANTWEARPLANTWEAR
(PNW)
rynek
zamknięty
8,0000
7,2000
6,6500
7,7000 (5) +6,94% 17:00 (20) 7,2000 7,7000 (450) 8 823 66 573 55
17:02
ASR
ASTROASTRO
(ASR)
rynek
zamknięty
0,2700
0,2500
0,2240
0,2300 (800) -5,74% 17:00 (1 000) 0,2240 0,2400 (2 243) 8 701 2 073 13
17:00
CDA
CDACDA
(CDA)
rynek
zamknięty
31,0000
30,2500
28,0400
29,8900 (30) 0,00% 17:00 (61) 29,0000 29,8900 (27) 8 286 243 979 141
17:01
BLO
BLOOBERBLOOBER
(BLO)
rynek
zamknięty
66,0000
64,2000
60,6000
62,4000 (42) -3,55% 17:00 (88) 62,4000 63,2000 (172) 8 038 508 000 195
16:58
VAB
VABUNVABUN
(VAB)
rynek
zamknięty
0,8580
0,8300
0,7120
0,7900 (704) -4,82% 16:19 (164) 0,7600 0,7880 (715) 7 645 5 835 30
16:54
TIG
TECHINVGRTECHINVGR
(TIG)
rynek
zamknięty
0,4200
0,4200
0,4020
0,4200 (1) 0,00% 14:08 (1) 0,4100 0,4200 (9 505) 7 386 2 989 8
17:00
SCP
SCPFLSCPFL
(SCP)
rynek
zamknięty
148,0000
138,0000
127,0000
135,0000 (10) 0,00% 17:00 (15) 133,0000 135,0000 (153) 7 056 975 183 368
16:55
BTC
BLKCHNLABBLKCHNLAB
(BTC)
rynek
zamknięty
1,3500
1,3500
1,0800
1,3500 (1) 0,00% 16:01 (100) 1,1800 1,3500 (2 178) 6 761 8 052 30
16:59
MLB
MAKOLABMAKOLAB
(MLB)
rynek
zamknięty
3,3800
3,3400
3,1600
3,2200 (10) -6,94% 13:27 (120) 3,1800 3,2600 (10) 6 610 21 627 16
14:54
MER
MERAMERA
(MER)
rynek
zamknięty
0,6000
0,6000
0,5400
0,5900 (1 661) -4,84% 14:44 (100) 0,5700 0,6000 (100) 6 501 3 731 15
17:00
SOK
SONKASONKA
(SOK)
rynek
zamknięty
7,2000
6,7200
6,7200
6,9900 (30) +5,59% 17:00 (20) 6,9000 6,9900 (1 120) 6 293 43 725 49
16:38
APC
APOLLOAPOLLO
(APC)
rynek
zamknięty
0,7400
0,7400
0,7400
0,7400 (1 352) -9,76% 16:36 (5 000) 0,6700 0,8200 (51) 6 280 4 647 4
15:37
GRM
GREMPCOGREMPCO
(GRM)
rynek
zamknięty
0,1800
0,1800
0,1600
0,1700 (2 812) -15,00% 15:37 (188) 0,1700 0,1800 (200) 6 159 1 052 11
16:50
CFG
CFGCFG
(CFG)
rynek
zamknięty
12,2000
11,3200
11,3200
11,9400 (30) +0,67% 16:29 (150) 11,5000 11,9400 (110) 6 094 71 538 46
17:00
PUR
PUREPURE
(PUR)
rynek
zamknięty
46,0000
40,0000
40,0000
41,0000 (50) +3,02% 17:00 (93) 40,6000 41,0000 (65) 5 535 235 238 111
17:00
PRO
PROMISEPROMISE
(PRO)
rynek
zamknięty
3,5000
3,2200
3,2000
3,3800 (2) -0,59% 17:00 (48) 3,2200 3,3800 (137) 5 525 17 825 21
12:25
FPO
FORPOSTAFORPOSTA
(FPO)
rynek
zamknięty
0,3900
0,3300
0,3300
0,3900 (220) +30,00% 11:25 (100) 0,3600 0,3900 (1 678) 5 249 1 892 13
16:54
EXA
EXAMOBILEEXAMOBILE
(EXA)
rynek
zamknięty
2,7000
2,7000
2,5000
2,5200 (240) -5,97% 16:26 (260) 2,5200 2,5600 (400) 5 097 13 105 21
09:05
FTI
FTIPROFITFTIPROFIT
(FTI)
rynek
zamknięty
0,1350
0,1350
0,1350
0,1350 (5 000) 0,00% 09:05 (9 000) 0,1200 0,1350 (3 919) 5 004 676 2
16:43
AVE
ADVERTIGOADVERTIGO
(AVE)
rynek
zamknięty
0,0800
0,0800
0,0800
0,0800 (4 975) -19,60% 15:15 (17 025) 0,0800 0,0990 (2 000) 4 975 398 1
16:59
2IT
2INTELLECT2INTELLECT
(2IT)
rynek
zamknięty
1,1600
1,0500
1,0000
1,1600 (500) 0,00% 16:11 (167) 1,0400 1,2000 (100) 4 854 5 092 11
16:50
MNS
MENNICASKMENNICASK
(MNS)
rynek
zamknięty
24,4000
24,4000
20,0000
21,8000 (54) -10,66% 16:39 (80) 21,4000 21,8000 (36) 4 686 98 605 69
17:00
BPN
BLACKPOINBLACKPOIN
(BPN)
rynek
zamknięty
0,9700
0,9350
0,8900
0,8900 (100) -3,26% 17:00 (2 200) 0,8900 0,9400 (2 200) 4 407 4 058 6
15:33
FTH
FINTECHFINTECH
(FTH)
rynek
zamknięty
0,4400
0,4400
0,4100
0,4100 (800) -8,89% 14:08 (1 000) 0,4020 0,4100 (5 800) 4 200 1 824 3
16:59
THD
THEDUSTTHEDUST
(THD)
rynek
zamknięty
9,5000
9,2000
8,8600
8,8600 (250) -1,56% 16:08 (2) 9,3000 9,4000 (7) 4 025 36 580 31
14:37
AFC
AKCEPTFINAKCEPTFIN
(AFC)
rynek
zamknięty
0,5500
0,5500
0,5500
0,5500 (3 745) 0,00% 14:37 (1 435) 0,4500 0,5500 (995) 3 745 2 060 1
17:00
LGT
LGTRADELGTRADE
(LGT)
rynek
zamknięty
0,4800
0,4800
0,4800
0,4800 (1 000) -4,00% 17:00 (667) 0,4800 0,5300 (3 774) 3 500 1 680 2
17:01
COR
CORELENSCORELENS
(COR)
rynek
zamknięty
0,3540
0,3180
0,2700
0,3540 (600) +27,34% 17:00 (800) 0,2400 0,3540 (2 350) 3 200 1 012 7
17:00
AUX
AUXILIAAUXILIA
(AUX)
rynek
zamknięty
2,5200
2,4800
2,3600
2,5200 (1) +1,61% 17:00 (580) 2,3600 2,5200 (99) 3 121 7 762 12
17:00
EDN
EDISONEDISON
(EDN)
rynek
zamknięty
1,8400
1,6900
1,6900
1,7900 (107) +8,48% 17:00 (2 000) 1,5500 1,7900 (484) 2 944 5 045 15
16:50
B24
BRAND24BRAND24
(B24)
rynek
zamknięty
23,9000
22,7000
22,7000
23,0000 (33) +1,32% 16:48 (167) 23,0000 23,4000 (110) 2 830 65 763 42
16:41
DIN
DAMFINWDAMFINW
(DIN)
rynek
zamknięty
1,9700
1,8000
1,8000
1,9700 (270) +9,44% 15:26 (2 129) 1,8000 1,9700 (165) 2 819 5 210 5
16:50
SEV
SEVENETSEVENET
(SEV)
rynek
zamknięty
1,3000
1,3000
1,2600
1,3000 (1) +1,56% 10:29 (2 236) 1,2600 1,3000 (986) 2 778 3 581 8
13:56
LUK
LUKARDILUKARDI
(LUK)
rynek
zamknięty
0,3100
0,3100
0,3000
0,3000 (150) -6,25% 13:37 (3 334) 0,3000 0,3100 (676) 2 760 835 3
16:44
TLG
TELGAMTELGAM
(TLG)
rynek
zamknięty
0,1410
0,1250
0,1250
0,1410 (1 377) +11,90% 13:24 (11 000) 0,1300 0,1410 (1 625) 2 677 372 3
17:04
MMC
MMCPLMMCPL
(MMC)
rynek
zamknięty
3,1000
3,0000
2,4200
3,0000 (1) +19,05% 16:02 (5) PKC PKC (2) 2 636 6 931 15
16:50
QRT
QUARTQUART
(QRT)
rynek
zamknięty
1,8000
1,5000
1,5000
1,8000 (300) +28,57% 16:12 (100) 1,2500 1,8000 (316) 2 601 4 222 12
17:00
CRJ
CREEPYJARCREEPYJAR
(CRJ)
rynek
zamknięty
179,0000
170,6000
168,0000
168,0000 (11) +0,60% 17:00 (48) 168,0000 173,8000 (8) 2 556 438 080 91
16:54
PBT
PBGAMESPBGAMES
(PBT)
rynek
zamknięty
0,8300
0,8300
0,7800
0,7800 (50) -0,76% 15:26 (8 000) 0,7000 0,8000 (100) 2 427 1 922 6
15:03
EGH
EKOPOLEKOPOL
(EGH)
rynek
zamknięty
1,7300
1,7300
1,7000
1,7000 (235) -1,73% 14:26 (1 095) 1,7000 1,7500 (1 200) 2 336 3 980 8
16:59
CMC
COMECOCOMECO
(CMC)
rynek
zamknięty
0,1190
0,1190
0,1100
0,1100 (2 000) -8,33% 12:17 (9 980) 0,1020 0,1100 (2 800) 2 300 254 3
16:51
CLD
CLOUDCLOUD
(CLD)
rynek
zamknięty
7,3200
7,3200
7,0600
7,0600 (102) -3,02% 16:33 (100) 6,8000 7,0600 (43) 2 284 16 474 18
14:48
AIT
AITONAITON
(AIT)
rynek
zamknięty
0,1870
0,1780
0,1780
0,1870 (756) +10,00% 14:48 (100) 0,1740 0,1870 (2 744) 2 267 418 8
16:59
SFN
SFERANETSFERANET
(SFN)
rynek
zamknięty
1,1500
1,0800
1,0100
1,1500 (10) +10,58% 16:01 (210) 1,0200 1,1500 (290) 2 170 2 392 10
16:23
MOE
MODEMODE
(MOE)
rynek
zamknięty
0,3480
0,3400
0,3300
0,3480 (10) 0,00% 16:08 (100) 0,3200 0,3300 (1 750) 2 160 719 4
17:00
GEN
GENOMEDGENOMED
(GEN)
rynek
zamknięty
38,0000
33,2000
26,6000
28,4000 (5) -11,25% 17:00 (347) 26,4000 28,4000 (5) 2 150 70 128 68
16:50
KFM
KOFAMAKOFAMA
(KFM)
rynek
zamknięty
0,7050
0,5100
0,5100
0,7000 (15) +16,67% 12:52 (333) 0,4880 0,7000 (985) 2 065 1 066 4
17:00
CHP
CHERRYCHERRY
(CHP)
rynek
zamknięty
25,4000
25,4000
23,0000
23,5000 (2) -1,26% 17:00 (98) 23,5000 24,5000 (100) 1 997 46 504 21
17:00
CRB
CARBONSTUCARBONSTU
(CRB)
rynek
zamknięty
24,0200
23,0000
22,8000
22,9000 (25) -2,55% 17:00 (75) 22,9000 23,3000 (249) 1 965 46 044 34
16:59
TXN
TAXNETTAXNET
(TXN)
rynek
zamknięty
0,5500
0,5500
0,5500
0,5500 (1 840) -15,38% 13:26 (100) 0,4700 0,6500 (89) 1 840 1 012 1
16:59
BGD
BIOGENEDBIOGENED
(BGD)
rynek
zamknięty
8,9500
8,9500
7,4000
7,8000 (1) -2,50% 16:45 (60) 5,5500 7,8000 (1 067) 1 760 13 907 13
16:50
MRH
HAMBURGERHAMBURGER
(MRH)
rynek
zamknięty
0,6800
0,5500
0,4500
0,6800 (500) +13,33% 15:54 (600) 0,4000 0,6800 (1 322) 1 750 970 6
17:00
TLS
TELESTRTELESTR
(TLS)
rynek
zamknięty
13,1000
13,1000
13,1000
13,1000 (153) +3,15% 17:00 (7) 13,1000 13,2000 (998) 1 743 22 833 4
16:53
DRF
DRFINANCEDRFINANCE
(DRF)
rynek
zamknięty
0,2240
0,2240
0,2240
0,2240 (1 600) +0,90% 16:38 (3 300) 0,2240 0,2800 (2 271) 1 600 358 1
14:54
LUG
LUGLUG
(LUG)
rynek
zamknięty
2,4000
2,4000
2,2400
2,3000 (600) -4,17% 14:54 (10) 2,3000 2,4000 (1 595) 1 580 3 635 8
16:47
7FT
7FIT7FIT
(7FT)
rynek
zamknięty
1,1400
1,1000
1,1000
1,1400 (45) +0,88% 16:47 (100) 1,0400 1,1400 (2 824) 1 500 1 692 6
16:50
MLT
MOONLITMOONLIT
(MLT)
rynek
zamknięty
2,9600
2,9000
2,9000
2,9200 (700) +1,39% 12:23 (5 060) 2,9000 3,0200 (370) 1 493 4 367 5
16:54
INS
INDOSINDOS
(INS)
rynek
zamknięty
2,8600
2,8000
2,8000
2,8600 (680) +2,88% 16:40 (100) 2,6200 2,9000 (100) 1 450 4 104 3
13:42
KBJ
KBJKBJ
(KBJ)
rynek
zamknięty
5,5000
5,4000
5,2000
5,2000 (300) 0,00% 13:30 (400) 5,2500 5,4500 (380) 1 408 7 590 6
16:59
AZC
AZTECAZTEC
(AZC)
rynek
zamknięty
1,6600
1,5000
1,5000
1,6600 (10) +0,61% 09:03 (1 300) 1,5000 1,6300 (660) 1 370 2 090 3
12:46
FHD
FHDOMFHDOM
(FHD)
rynek
zamknięty
2,9800
2,9800
2,9800
2,9800 (336) +7,19% 12:44 (345) 2,9000 2,9800 (5) 1 331 3 966 5
15:45
XPL
XPLUSXPLUS
(XPL)
rynek
zamknięty
0,6450
0,6450
0,6450
0,6450 (800) +7,50% 15:45 (50) 0,6100 0,6450 (1 200) 1 300 838 2
16:59
HOR
HORTICOHORTICO
(HOR)
rynek
zamknięty
1,5500
1,5500
1,5500
1,5500 (1 290) -6,06% 11:15 (550) 1,2500 1,5000 (1 690) 1 290 2 000 1
14:27
ELQ
ELQELQ
(ELQ)
rynek
zamknięty
1,7200
1,7000
1,6800
1,6800 (100) -1,18% 14:27 (50) 1,6500 1,6800 (778) 1 282 2 189 6
13:10
MAD
MADKOMMADKOM
(MAD)
rynek
zamknięty
1,1000
1,1000
1,0000
1,0000 (4) -14,53% 12:03 (1 200) 1,0000 1,1500 (870) 1 264 1 390 3
12:02
ORP
ORPHEEORPHEE
(ORP)
rynek
zamknięty
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000 (200) +4,00% 12:02 (1 000) 1,2500 1,3000 (421) 1 200 1 560 2
15:47
ACR
ACREBITACREBIT
(ACR)
rynek
zamknięty
0,7500
0,7400
0,6000
0,7500 (1) +1,35% 14:26 (100) 0,7000 0,7500 (1 099) 1 121 801 7
16:54
CAI
CARLSONCARLSON
(CAI)
rynek
zamknięty
2,4600
2,3600
2,3000
2,4200 (1) +13,08% 12:49 (5) 2,3600 2,4200 (49) 1 109 2 610 7
17:04
NOV
NOVINANOVINA
(NOV)
rynek
zamknięty
0,2800
0,2800
0,2800
0,2800 (1 100) -6,35% 09:21 (777) 0,2210 0,3000 (3 334) 1 100 308 1
15:16
INM
INVENTIONINVENTION
(INM)
rynek
zamknięty
1,3000
1,2500
1,2500
1,3000 (50) 0,00% 15:11 (756) 1,2500 1,3000 (770) 1 050 1 315 2
16:42
SCS
STEMCELLSSTEMCELLS
(SCS)
rynek
zamknięty
0,6000
0,6000
0,5800
0,5800 (900) -6,45% 16:42 (987) 0,5600 0,6000 (100) 1 000 582 2
15:49
MLP
MILKPOLMILKPOL
(MLP)
rynek
zamknięty
0,7950
0,7500
0,7500
0,7950 (400) +3,25% 14:32 (500) 0,6500 0,7500 (1 000) 1 000 772 3
17:04
FLG
FALCONFALCON
(FLG)
rynek
zamknięty
0,4120
0,4120
0,4120
0,4120 (1 000) +2,49% 12:40 (3 709) 0,2660 0,4180 (3 000) 1 000 412 1
16:50
VRB
VERBICOMVERBICOM
(VRB)
rynek
zamknięty
1,3000
1,1100
1,1100
1,3000 (100) +18,18% 09:17 (600) 1,1600 1,3300 (100) 900 1 076 5
15:20
KME
KMEKME
(KME)
rynek
zamknięty
2,6000
2,6000
2,4000
2,4000 (7) -4,76% 10:45 (393) 2,4200 2,6000 (400) 900 2 322 6
13:18
CFS
CFSACFSA
(CFS)
rynek
zamknięty
3,0000
3,0000
2,8000
2,9800 (98) +4,93% 13:13 (384) 2,6200 3,3000 (764) 833 2 354 5
15:48
ADX
ADATEXADATEX
(ADX)
rynek
zamknięty
0,9450
0,9450
0,9450
0,9450 (710) +11,18% 09:11 (1 150) 0,8700 0,9400 (200) 710 671 1
16:56
APS
APSAPS
(APS)
rynek
zamknięty
1,5200
1,5200
1,5200
1,5200 (650) -0,65% 10:37 (850) 1,2000 1,5100 (100) 650 988 1
16:58
KOR
KORBANKKORBANK
(KOR)
rynek
zamknięty
4,0000
3,9400
3,8600
3,8600 (525) +3,21% 09:26 (40) 3,6200 4,1600 (80) 625 2 424 3
16:59
IFM
IFMIFM
(IFM)
rynek
zamknięty
0,3400
0,3300
0,3300
0,3400 (390) +3,03% 11:49 (100) 0,2400 0,3300 (2 000) 600 202 2
16:59
DKR
DEKTRADEKTRA
(DKR)
rynek
zamknięty
4,2000
4,2000
4,2000
4,2000 (35) -1,87% 14:31 (240) 4,1600 4,2800 (370) 600 2 520 3
17:00
PNT
POINTPACKPOINTPACK
(PNT)
rynek
zamknięty
47,8000
45,4000
45,4000
46,0000 (18) +4,55% 17:00 (20) 45,6000 50,0000 (32) 588 27 351 19
13:46
BBA
BBINWESTBBINWEST
(BBA)
rynek
zamknięty
2,7200
2,7000
2,5800
2,7200 (5) -4,23% 13:39 (20) 2,5600 2,6000 (20) 491 1 278 4
17:00
PLI
PLATIGEPLATIGE
(PLI)
rynek
zamknięty
17,5500
17,5500
15,2500
15,9500 (50) -9,12% 17:00 (18) 15,8000 15,9500 (355) 462 7 235 11
16:54
ACA
ACARTUSACARTUS
(ACA)
rynek
zamknięty
0,2480
0,2400
0,2400
0,2480 (54) +12,73% 16:34 (2) 0,2200 0,2480 (11 775) 454 111 4
11:56
ECL
EASYCALLEASYCALL
(ECL)
rynek
zamknięty
1,6000
1,6000
1,6000
1,6000 (300) 0,00% 11:46 (125) 1,5700 1,6300 (100) 400 640 2
17:00
JWA
JWAJWA
(JWA)
rynek
zamknięty
0,2280
0,2080
0,2080
0,2280 (100) -4,20% 17:00 (7 192) 0,2080 0,2280 (900) 388 83 2
17:00
QON
QUARTICONQUARTICON
(QON)
rynek
zamknięty
13,4000
13,4000
12,5100
12,5100 (82) -4,61% 17:00 (15) 12,5000 13,0000 (265) 363 4 645 8
17:00
RSY
RSYRSY
(RSY)
rynek
zamknięty
14,4000
12,0000
12,0000
14,4000 (8) +20,00% 17:00 (10) 11,0000 15,0000 (105) 310 3 899 13
16:50
BLT
BALTICONBALTICON
(BLT)
rynek
zamknięty
9,0000
9,0000
9,0000
9,0000 (56) -6,25% 10:48 (234) 8,6000 9,0000 (223) 306 2 754 3
16:50
AER
AERFINANCAERFINANC
(AER)
rynek
zamknięty
0,1250
0,1250
0,1000
0,1250 (1) 0,00% 09:50 (10 000) 0,1000 0,1190 (590) 301 33 3
11:06
PRS
PRYMUSPRYMUS
(PRS)
rynek
zamknięty
6,7500
6,3000
6,3000
6,7500 (5) +1,50% 09:10 (10) 6,3000 6,6000 (10) 275 1 773 5
14:18
IGT
IGORIAIGORIA
(IGT)
rynek
zamknięty
0,1400
0,1400
0,1400
0,1400 (270) 0,00% 14:18 (3 297) 0,1030 0,1400 (4 330) 270 38 1
16:59
ORG
ORGANICORGANIC
(ORG)
rynek
zamknięty
4,1800
4,1800
4,1800
4,1800 (245) 0,00% 09:00 (20) 3,8000 4,1800 (4 328) 245 1 024 1
16:50
AAS
AALLIANCEAALLIANCE
(AAS)
rynek
zamknięty
21,0000
17,6000
15,6000
20,8000 (50) -5,45% 12:03 (50) 15,1000 20,0000 (117) 236 4 135 12
16:41
WOD
WODKANWODKAN
(WOD)
rynek
zamknięty
7,5000
7,5000
7,1000
7,1000 (27) -10,69% 16:20 (23) 7,1000 7,9000 (50) 232 1 721 4
16:59
KPC
KUPIECKUPIEC
(KPC)
rynek
zamknięty
0,4700
0,4700
0,4700
0,4700 (200) 0,00% 14:59 (420) 0,4100 0,4700 (3 265) 230 108 2
16:19
NWA
NWAINWAI
(NWA)
rynek
zamknięty
4,2000
4,2000
4,2000
4,2000 (222) -5,83% 16:08 (300) 3,6000 3,9000 (4 825) 222 932 1
16:50
NTW
NETWISENETWISE
(NTW)
rynek
zamknięty
5,1000
5,1000
5,1000
5,1000 (200) 0,00% 09:39 (458) 5,1000 5,5000 (280) 210 1 071 2
09:01
BIP
BIOPLANETBIOPLANET
(BIP)
rynek
zamknięty
11,7000
11,7000
11,7000
11,7000 (180) +4,46% 09:01 (302) 9,9000 11,7000 (20) 180 2 106 1
16:56
TOS
TAMEXTAMEX
(TOS)
rynek
zamknięty
0,4800
0,4800
0,4800
0,4800 (172) 0,00% 10:09 (100) 0,4780 0,5500 (6 055) 172 83 1
16:50
PRL
PROLOGPROLOG
(PRL)
rynek
zamknięty
16,9000
16,9000
16,9000
16,9000 (50) 0,00% 11:54 (63) 16,1000 16,9000 (60) 150 2 535 2
11:29
IUS
IUIU
(IUS)
rynek
zamknięty
1,8000
1,8000
1,8000
1,8000 (120) 0,00% 11:29 (210) 1,8000 2,0000 (10) 130 234 2
11:05
STO
STOPPOINTSTOPPOINT
(STO)
rynek
zamknięty
0,1680
0,1680
0,1680
0,1680 (100) 0,00% 11:05 (881) 0,1680 0,1720 (200) 119 20 2
16:59
PAS
PASSUSPASSUS
(PAS)
rynek
zamknięty
9,3000
9,3000
9,3000
9,3000 (110) +1,09% 09:43 (5) 9,4500 10,0000 (10) 110 1 023 1
16:50
CMI
CMICMI
(CMI)
rynek
zamknięty
67,0000
59,0000
57,5000
57,5000 (18) -4,17% 09:28 (1) 56,0000 57,7000 (1) 102 6 122 11
16:41
RBS
ROBINSONROBINSON
(RBS)
rynek
zamknięty
5,5500
5,3000
5,3000
5,5500 (2) -1,77% 16:41 (30) 5,1000 5,6000 (493) 72 387 4
16:19
DBE
DBENERGYDBENERGY
(DBE)
rynek
zamknięty
19,9800
19,4500
19,4000
19,4000 (5) -0,26% 16:10 (110) 19,1000 19,4000 (15) 55 1 086 5
16:50
7LV
7LEVELS7LEVELS
(7LV)
rynek
zamknięty
16,0000
16,0000
15,8000
15,8000 (31) -1,25% 09:35 (45) 15,8000 16,5000 (200) 53 838 3
16:54
YAN
NEPTISNEPTIS
(YAN)
rynek
zamknięty
44,2000
43,6000
43,6000
44,2000 (11) +1,38% 12:57 (10) 42,2000 44,4000 (10) 52 2 290 4
17:00
CRC
CARPATHIACARPATHIA
(CRC)
rynek
zamknięty
2,4000
2,4000
2,4000
2,4000 (50) -2,44% 17:00 (850) 2,4000 2,5800 (40) 50 120 1
17:01
ATA
ATCCARGOATCCARGO
(ATA)
rynek
zamknięty
4,0000
4,0000
4,0000
4,0000 (50) +5,26% 17:00 (60) 3,8000 4,0000 (300) 50 200 1
09:22
MDN
MEDIANPOLMEDIANPOL
(MDN)
rynek
zamknięty
0,2700
0,2700
0,2700
0,2700 (50) 0,00% 09:22 (2 070) 0,2400 0,2700 (3 059) 50 14 1
17:00
GTF
GOTFIGOTFI
(GTF)
rynek
zamknięty
18,0000
15,0000
15,0000
17,0000 (1) +21,43% 17:00 (4) 17,0000 17,5000 (30) 45 692 4
16:59
AIN
ABSINVESTABSINVEST
(AIN)
rynek
zamknięty
0,6600
0,6600
0,6600
0,6600 (24) -5,71% 14:10 (3 300) 0,5850 0,6600 (2 212) 44 29 2
17:00
AGL
AGROLIGAAGROLIGA
(AGL)
rynek
zamknięty
16,4000
16,4000
16,4000
16,4000 (24) +0,80% 17:00 (320) 16,1600 16,4000 (73) 29 476 3
16:53
SMS
SMSKREDYTSMSKREDYT
(SMS)
rynek
zamknięty
0,1600
0,1600
0,1600
0,1600 (23) +14,29% 09:01 (1 000) 0,1050 0,1600 (5 834) 23 4 1
16:50
INB
INBOOKINBOOK
(INB)
rynek
zamknięty
0,3280
0,3280
0,3280
0,3280 (20) 0,00% 09:00 (200) 0,2800 0,3260 (15 000) 20 7 1
16:59
EBX
EKOBOXEKOBOX
(EBX)
rynek
zamknięty
0,4100
0,4100
0,4100
0,4100 (20) 0,00% 09:00 (3 000) 0,3600 0,4100 (3 950) 20 8 1
16:50
EPR
EKOPARKEKOPARK
(EPR)
rynek
zamknięty
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000 (20) 0,00% 09:00 (100) 1,1000 1,2000 (5 544) 20 24 1
16:59
ECA
UHYECAUHYECA
(ECA)
rynek
zamknięty
0,4980
0,4980
0,4980
0,4980 (20) 0,00% 12:44 (2 700) 0,4400 0,4980 (1 980) 20 10 1
16:54
ISG
ISIAGISIAG
(ISG)
rynek
zamknięty
0,9350
0,9350
0,9350
0,9350 (12) 0,00% 10:37 (100) 0,7700 0,9350 (433) 12 11 1
10:48
SPR
SPYROSOFTSPYROSOFT
(SPR)
rynek
zamknięty
59,0000
55,0000
55,0000
59,0000 (1) -1,67% 10:48 (10) 50,0000 59,0000 (9) 11 609 2
17:00
DNS
DANKSDANKS
(DNS)
rynek
zamknięty
0,3560
0,3560
0,3560
0,3560 (10) +11,25% 17:00 (1 000) 0,3220 0,3560 (490) 10 4 1
11:08
ICE
MEDINICEMEDINICE
(ICE)
rynek
zamknięty
8,0000
8,0000
8,0000
8,0000 (10) 0,00% 11:08 (20) 7,8000 7,9500 (20) 10 80 1
16:50
KPI
KANCELWECKANCELWEC
(KPI)
rynek
zamknięty
2,2400
2,2400
2,2400
2,2400 (10) 0,00% 09:00 (25) 2,0000 2,2400 (2 619) 10 22 1
11:06
GRC
GRUPARECGRUPAREC
(GRC)
rynek
zamknięty
15,9000
15,9000
15,9000
15,9000 (9) -1,24% 09:10 (141) 15,9000 17,9000 (672) 9 143 1
16:05
AQT
AQUATECHAQUATECH
(AQT)
rynek
zamknięty
8,0000
8,0000
8,0000
8,0000 (5) -0,62% 16:05 (5) 7,8000 8,2000 (5) 5 40 1
09:44
PMT
PRIMEPRIME
(PMT)
rynek
zamknięty
6,8500
6,8500
6,8500
6,8500 (5) -0,72% 09:44 (8) 6,6000 6,8000 (227) 5 34 1
17:02
VDS
VIDISVIDIS
(VDS)
rynek
zamknięty
2,7200
2,7200
2,7200
2,7200 (2) 0,00% 09:01 (259) 2,0200 2,7200 (262) 2 5 1
11:10
AQU
AQUABBAQUABB
(AQU)
rynek
zamknięty
15,5000
15,5000
15,5000
15,5000 (2) 0,00% 11:10 (5) 15,2000 15,5000 (60) 2 31 1
15:55
AFH
AFHOLAFHOL
(AFH)
rynek
zamknięty
11,1000
9,2500
9,2500
11,1000 (1) -1,77% 13:28 (50) 9,3000 11,0000 (50) 2 20 2
16:16
EXM
EXIMITEXIMIT
(EXM)
rynek
zamknięty
80,0000
80,0000
80,0000
80,0000 (1) +14,29% 14:34 (1) 50,0000 80,0000 (3) 1 80 1
16:50
AQA
AQUAPOZAQUAPOZ
(AQA)
rynek
zamknięty
6,3500
6,3500
6,3500
6,3500 (1) 0,00% 09:00 (195) 5,6000 6,0000 (190) 1 6 1
15:53 MALKOWSKIMALKOWSKI
(MMA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 000) 0,6200 0,6600 (500)      
08:30 BIOFACTORBIOFACTOR
(BFC)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 120) 1,8000 2,3800 (841)      
08:30 GRUPAEMMGRUPAEMM
(GEM)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (999) 0,0305 0,0400 (6 786)      
08:30 BETOMAXBETOMAX
(BTX)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 2,8400 2,9000 (3 300)      
08:30 INVESTEKOINVESTEKO
(IVE)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (996) 1,1000 1,2000 (1 000)      
17:05 SPARKVCSPARKVC
(SPK)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,5000   -16,67%   (50) 0,5800 0,5000 (2 000)      
09:59 GRUPAHRCGRUPAHRC
(HRC)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (61) 16,5000 17,7000 (57)      
15:23 COPERNICCOPERNIC
(CRS)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 3,2000 3,3000 (10)      
09:29 HURTIMEXHURTIMEX
(HRT)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (3 000) 0,0750 0,1210 (16 399)      
16:50 ALDAALDA
(ALD)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 1,5000 1,6000 (50)      
08:30 DOOKDOOK
(DOK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (10) 3,5000 3,6000 (10)      
08:30 VAKOMTEKVAKOMTEK
(VKT)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 381) 0,4200 0,4900 (5 900)      
08:30 KLONKLON
(KLN)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (20) 0,7050 0,7200 (20)      
08:34 GEOTERMGEOTERM
(GTP)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (16) 3,8000 4,1000 (10)      
09:24 5THAVENUE5THAVENUE
(5AH)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (200) 1,1700 1,3000 (20)      
09:42 TELIANITELIANI
(TLV)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 450) 0,5250 0,6500 (4 409)      
16:59 TERMOEXPTERMOEXP
(TME)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 1,7500 1,9000 (1 200)      
08:30 CENTURIONCENTURION
(CTF)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (35) 0,3320 0,3500 (100)      
08:30 ACKERMANACKERMAN
(ACK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (294) 6,8500 7,1500 (280)      
17:05 WOLFSTFWOLFSTF
(WTF)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,2000   -28,57%   (600) 0,2500 PKC (10 510)      
17:00 ARTPARTP
(TYP)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,1490   +49,00%   (73) 0,1490 0,1490 (200)      
16:54 APANETAPANET
(APA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 0,7100 0,8000 (1 000)      
15:48 S4ES4E
(S4E)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (80) 3,5000 3,7000 (100)      
08:30 CEREALPLTCEREALPLT
(CRP)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (3) 10,0000 10,2000 (5)      
08:30 EUROSNACKEUROSNACK
(ECK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (873) 0,2920 0,3400 (6 000)      
16:54 EMONTEMONT
(ELM)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 0,4000 0,4800 (1 620)      
08:41 PTWPPTWP
(PTW)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (160) 14,0000 16,5000 (35)      
16:54 INCANAINCANA
(ICA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 0,7100 0,7800 (100)      
09:58 WERTHHOLZWERTHHOLZ
(WHH)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (200) 0,1370 0,1500 (8 000)      
08:48 SFDSFD
(SFD)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (659) 0,2080 0,2500 (5 000)      
08:30 CASPARCASPAR
(CSR)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (85) 23,8000 24,8000 (81)      
15:22 ANALIZYANALIZY
(AOL)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 23,0000 24,0000 (39)      
10:59 ARIARI
(ARI)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (3 100) 0,1810 0,2400 (6 400)      
10:15 MODERNCOMMODERNCOM
(MCE)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (11 500) 0,1000 0,1400 (6 284)      
08:30 INTERNITYINTERNITY
(INT)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (10) 1,7000 1,7400 (1 150)      
08:30 ABAKABAK
(ABK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (400) 1,4000 1,4600 (1 400)      
16:51 CSYCSY
(CSY)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (397) 5,0500 5,3000 (378)      
16:54 STANDREWSTANDREW
(STD)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (5) 8,1000 8,8000 (10)      
08:30 NOTORIANOTORIA
(NTS)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (370) 5,6500 6,0000 (1 197)      
08:30 MPAYMPAY
(MPY)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (14 000) 0,1200 0,1700 (600)      
16:59 DOMLEKDOMLEK
(DLK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (20) 4,0000 4,5000 (20)      
08:30 AGROMEPAGROMEP
(AGP)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (244) 8,2000 8,6000 (233)      
08:30 IBCPOLSKAIBCPOLSKA
(IBC)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (21) 0,9500 0,9700 (100)      
13:09 POLTRONICPOLTRONIC
(PTN)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 991) 0,2520 0,3000 (7 675)      
16:50 MSMMSM
(MSM)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (322) 2,0000 3,5000 (322)      
08:31 WIERZYCLWIERZYCL
(WRL)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 0,4700 0,5300 (100)      
16:59 MERITMERIT
(MEI)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 000) 0,5200 0,6600 (100)      
15:53 MAXIPIZZAMAXIPIZZA
(MXP)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 0,5500 0,6350 (1 000)      
08:30 GRMEDIAGRMEDIA
(GME)
rynek
zamknięty
 
 
 
          200,0000 (20)      
08:30 LETUSLETUS
(LET)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (5 406) 0,3700 0,4080 (2 457)      
09:25 APISAPIS
(ASA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (7 000) 0,0420 0,0535 (10 000)      
08:30 IPODSIPODS
(IOD)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (19 540) 0,0900 0,1120 (11 400)      
16:59 EXCELLENCEXCELLENC
(EXC)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (200) 0,0600 0,1480 (28)      
11:10 MPLVERBUMMPLVERBUM
(VER)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 500) 1,8000 2,3600 (3 000)      
16:59 PHIWIERZYPHIWIERZY
(PHI)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (14) 3,2000 3,6000 (10)      
08:30 OUTDOORZYOUTDOORZY
(OUT)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (300) 0,4600 0,4800 (500)      
16:59 HYDRAPRESHYDRAPRES
(HPS)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (3 000) 0,3360 0,3960 (4 250)      
09:19 GOLABGOLAB
(GOL)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 0,1300 0,1500 (11 699)      
16:53 CCSCCS
(CCS)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 670) 0,4120 0,4980 (2 000)      
08:30 SAKANASAKANA
(SKN)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (3 000) 0,1800 0,2400 (4 167)      
08:30 TELESTOTELESTO
(TLO)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (10) 9,0000 10,0000 (20)      
08:30 MFOODMFOOD
(MFD)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 927) 0,5200 0,6000 (1 667)      
13:30 PATFUNDPATFUND
(PFD)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (250) 0,1400 0,1760 (100)      
16:47 EUROTAXEUROTAX
(ETX)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (500) 3,4400 3,7000 (200)      
08:30 ALUMASTALUMAST
(ALU)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (206) 0,9000 0,9200 (455)      
08:30 EMUZYKAEMUZYKA
(EMU)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (400) 2,8000 2,8400 (710)      
16:54 SUMMALINGSUMMALING
(SUL)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (985) 13,5000 15,0000 (183)      
08:30 4MOBILITY4MOBILITY
(4MB)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (5) 7,1500 7,2500 (10)      
Przebieg notowań z dnia 2019.05.23 - New Connect - Rynek Kierowany Zleceniami - notowania jednolite
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:2 192 640 367 132 221
15:30
SNG
SYNERGASYNERGA
(SNG)
rynek
zamknięty
0,1200
0,1200
0,1190
0,1190 (7 000) +0,85% 15:16 (5 315) 0,1110 0,1190 (66 877) 1 348 731 161 737 83
15:33
BSA
BRASBRAS
(BSA)
rynek
zamknięty
0,0600
0,0600
0,0540
0,0540 (7 465) -12,20% 15:26 (29 535) 0,0540 0,0590 (7 465) 468 563 26 524 26
16:28
GOV
GOVENAGOVENA
(GOV)
rynek
zamknięty
0,0198
0,0198
0,0198
0,0198 (22 000) -1,00% 15:18 (200 000) 0,0200 0,0200 (69 000) 251 481 4 979 9
16:49
BOA
BOABOA
(BOA)
rynek
zamknięty
5,0000
5,0000
3,2000
3,2000 (11 378) -23,81% 15:11 (1) 4,0000 3,4000 (148) 43 689 146 445 25
16:37
MRG
MERLINGRPMERLINGRP
(MRG)
rynek
zamknięty
0,1500
0,1325
0,1325
0,1500 (2 000) -2,60% 15:01 (385) 0,1500 0,1590 (100) 37 280 5 449 15
15:30
SZR
SZARSZAR
(SZR)
rynek
zamknięty
0,0280
0,0280
0,0280
0,0280 (9 900) +3,70% 11:00 (47 857) 0,0270 0,0280 (100) 10 000 280 2
15:30
LPS
LAURENPESLAURENPES
(LPS)
rynek
zamknięty
0,0260
0,0260
0,0260
0,0260 (999) +10,64% 11:00 (10 000) 0,0235 0,0260 (57 519) 7 999 208 5
16:17
CCT
CCTOOLSCCTOOLS
(CCT)
rynek
zamknięty
0,1290
0,1080
0,1080
0,1290 (299) +43,33% 15:00 (5 701) 0,1290 0,1500 (4 037) 7 599 827 3
15:30
SSK
SURFLANDSURFLAND
(SSK)
rynek
zamknięty
1,1600
1,1600
1,1600
1,1600 (1 924) -10,08% 15:06 (100) 1,0100 1,1600 (76) 3 744 4 343 3
15:53
HBG
HGAMESHGAMES
(HBG)
rynek
zamknięty
1,4900
1,4900
1,3900
1,3900 (863) -9,74% 15:14 (137) 1,3900 1,4800 (620) 3 003 4 227 8
16:13
COM
COMPRESSCOMPRESS
(COM)
rynek
zamknięty
0,9400
0,9400
0,9400
0,9400 (769) +17,50% 15:01 (100) 0,9350 0,9350 (100) 2 520 2 369 5
16:59
ATO
ATONHTATONHT
(ATO)
rynek
zamknięty
0,2700
0,2300
0,2300
0,2700 (1 825) +17,39% 15:03 (416) 0,2400 0,3000 (1 200) 1 940 522 3
16:58
ROV
ROVITAROVITA
(ROV)
rynek
zamknięty
0,5300
0,5100
0,5100
0,5300 (277) +6,00% 15:00 (100) 0,4300 0,5300 (98) 1 827 948 4
15:30
ESK
ESKIMOSESKIMOS
(ESK)
rynek
zamknięty
0,1340
0,1340
0,1340
0,1340 (1 000) +21,82% 15:01 (10 000) 0,1000 0,1380 (1 800) 1 000 134 1
15:31
DAM
DENTAMDCDENTAMDC
(DAM)
rynek
zamknięty
0,0185
0,0185
0,0180
0,0180 (770) +38,46% 15:00 (30 000) 0,0110 0,0185 (97 800) 970 18 2
16:59
MMD
MILESTONEMILESTONE
(MMD)
rynek
zamknięty
6,0000
6,0000
6,0000
6,0000 (6) -0,83% 15:16 (9) 6,0000 7,7500 (100) 626 3 756 5
15:30
ERS
ERSERS
(ERS)
rynek
zamknięty
0,0495
0,0495
0,0495
0,0495 (30) +23,75% 11:00 (200) 0,0300 0,0495 (39 220) 500 25 2
16:59
BPC
BPCBPC
(BPC)
rynek
zamknięty
5,1500
5,1500
5,1500
5,1500 (100) +3,00% 15:00 (5) 3,5000 5,1500 (196) 432 2 225 4
15:30
VIV
VISIONVISION
(VIV)
rynek
zamknięty
0,0180
0,0180
0,0180
0,0180 (200) +12,50% 15:00 (15 000) 0,0132 0,0180 (9 800) 200 4 1
16:54
EFX
EFIXDMEFIXDM
(EFX)
rynek
zamknięty
2,9800
2,9800
2,9800
2,9800 (66) -0,67% 11:00 (100) 2,4000 3,1000 (70) 120 358 2
15:30
BTG
BLUETAXBLUETAX
(BTG)
rynek
zamknięty
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100 (100) 0,00% 11:00     0,0100 (170 044) 100 1 1
15:30
IDH
IDHIDH
(IDH)
rynek
zamknięty
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100 (100) 0,00% 11:00     PKC (2 955 471) 100 1 1
15:30
FKD
FABRYKAKDFABRYKAKD
(FKD)
rynek
zamknięty
0,1250
0,1250
0,1250
0,1250 (100) -3,10% 15:00 (9 999) 0,0910 0,1250 (24 900) 100 12 1
15:30
PBB
PREFABETPREFABET
(PBB)
rynek
zamknięty
0,4700
0,4700
0,4700
0,4700 (44) +4,44% 11:00 (320) 0,3900 0,4700 (56) 60 28 2
16:44
VOI
VOICETELVOICETEL
(VOI)
rynek
zamknięty
53,0000
53,0000
53,0000
53,0000 (5) +18,83% 15:26 (10) 51,0000 53,0000 (2) 28 1 484 5
15:30
NXB
NEXTBIKENEXTBIKE
(NXB)
rynek
zamknięty
12,5000
12,5000
12,5000
12,5000 (17) -0,79% 11:00 (48) 11,0000 12,5000 (65) 18 225 2
16:45
CTE
CTECTE
(CTE)
rynek
zamknięty
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500 (10) +16,67% 15:00 (1 667) 0,3000 0,4000 (2 276) 10 4 1
15:30 ORZLOPONYORZLOPONY
(ORL)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 000) 1,0300 1,1000 (1 000)      
15:00 FITENFITEN
(FTN)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,0400   +81,82%   (200) PKC 0,0400 (29 960)      
15:30 HEFALHEFAL
(HEF)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,0100   -66,67%   (3) 0,0200 PKC (134 070)      
15:30 FLUIDFLUID
(FLD)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,0154   -84,60%   (20 000) 0,0154 PKC (6 646)      
16:59 ROCCAROCCA
(RCA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 0,6500 0,7500 (100)      
15:45 GTRINITYGTRINITY
(GTY)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 1,8000 1,9000 (100)      
15:30 LKDESIGNLKDESIGN
(LKS)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (4 000) 0,2000 0,8000 (2 000)      
15:30 ARRINERAARRINERA
(ARX)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,1000   -78,54%   (1 680) 0,3000 PKC (9 960)      
15:30 MAXIMUSMAXIMUS
(MAX)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 500) 0,2000 0,3000 (3 500)      
15:30 DCDDCD
(DCD)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,0300   -37,50%   (10 300) 0,0300 0,0300 (8 000)      
16:59 VCPVCP
(VCP)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 000) 0,4020 0,7500 (1 500)      
16:59 MARKAMARKA
(MRK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (30) 0,5500 0,6000 (5 480)      
15:30 UNIFIEDUNIFIED
(UFC)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,7000   +1 172,73%   (42 000) PKC PKC (7 685)      
15:30 AUTOSPAAUTOSPA
(ASP)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (500) 0,0400 0,0690 (9 797)      
16:54 OPTIZENLBOPTIZENLB
(OPT)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 0,2400 0,3900 (200)      
16:54 PFMEDICALPFMEDICAL
(PFM)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (6) 1,5000 1,8400 (20)      
15:30 EMMERSONEMMERSON
(EMM)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (87 050) 0,0205 0,0265 (6 166)      
15:30 VIATRONVIATRON
(VIA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (108) 4,6400 5,0000 (90)      
15:30 ICPDICPD
(ICD)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 800) 0,2900 0,3500 (1 500)      
15:30 REMEDISREMEDIS
(REM)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (10 000) 0,0340 0,0485 (26 999)      
15:30 FACHOWCYFACHOWCY
(FAV)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,0100   0,00%   (100 000) 0,0100 PKC (2 793 403)      
15:30 PLASMAPLASMA
(PSM)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 0,3900 0,4300 (2 359)      
15:30 GEOTREKKGEOTREKK
(GTK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (40 100) 0,0200 0,0399 (2 500)      
15:30 CZARNKOWCZARNKOW
(BRO)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 0,0850 0,0990 (200)      
15:30 PROPERTYFPROPERTYF
(PLE)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 0,1800 0,1990 (3 220)      
15:30 SFKPOLKAPSFKPOLKAP
(SFK)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,3000   -64,29%   (1 000) 0,3000 0,3000 (1 000)      
15:30 LSTECHHOMLSTECHHOM
(LSH)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (500) 0,0400 0,1000 (21 051)      
15:30 BLUMERANGBLUMERANG
(BLU)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (5 000) 0,3300 0,3800 (6 093)      
15:30 POLMTPOLMT
(PME)
rynek
zamknięty
 
 
 
11,0000   -12,00%   (46) 11,0000 11,0000 (100)      
15:30 MINERALMINERAL
(MND)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 000) 0,2500 0,3500 (1 429)      
15:00 IMAGISIMAGIS
(IMG)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,1300   +62,50%   (100) PKC 0,1300 (3 950)