Giełda-Przebieg-NewConnect w GIEŁDA-Notowania i wykresy - info.bossa.pl
2020.11.28, godz. 03:20
kontakt
2020.10.26 otwarcie maksimum minimum TKO/ wartość zmiana obrót
17:15 NCIndex NCIndex 515,13523,16511,42523,16 +2,0% 45 323 571
Automatyczne odświeżanie co:
("0" - brak odświeżania)
Przebieg notowań z dnia 2020.10.26 - New Connect - Rynek Kierowany Zleceniami - notowania ciągłe
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:15 672 542 47 974 889 14 887
17:04
MDA
MEDAPPMEDAPP
(MDA)
rynek
zamknięty
1,1600
1,1400
1,1100
1,1600 (207) +2,65% 17:04 (1 000) 1,1400 1,1600 (58 413) 103 038 117 275 65
17:04
F51
FARM51FARM51
(F51)
rynek
zamknięty
62,6000
56,7000
56,0000
61,0000 (25) +7,58% 17:04 (15) 60,8000 61,0000 (5 773) 121 989 7 291 524 1 116
17:04
CZK
CIASTZKRACIASTZKRA
(CZK)
rynek
zamknięty
3,4600
3,0000
3,0000
3,4200 (86) +15,54% 17:04 (17 419) 3,4200 3,4600 (600) 387 997 1 257 982 529
17:04
BIT
BITEVILBITEVIL
(BIT)
rynek
zamknięty
3,2000
2,9000
2,6000
2,7600 (500) -13,75% 17:04 (74) 2,6400 2,7600 (885) 144 765 398 629 235
17:03
SBE
SOFTBLUESOFTBLUE
(SBE)
rynek
zamknięty
0,8300
0,8050
0,7900
0,8300 (505) +5,73% 17:03 (3 880) 0,8200 0,8300 (995) 40 135 32 388 33
17:03
IOD
IPODSIPODS
(IOD)
rynek
zamknięty
0,6900
0,6300
0,6300
0,6900 (200) -8,00% 17:03 (7 487) 0,6500 0,6900 (1 800) 3 181 2 135 6
17:03
IGN
INNOGENEINNOGENE
(IGN)
rynek
zamknięty
52,0000
46,0000
45,0000
51,6000 (100) +15,18% 17:03 (1 097) 51,2000 51,6000 (236) 427 474 20 595 539 3 594
17:04
CSY
CSYCSY
(CSY)
rynek
zamknięty
3,1000
2,9000
2,8800
3,1000 (4 000) +9,15% 17:03 (43 346) 3,1000 3,1200 (3 000) 414 045 1 242 110 337
17:03
AIT
AITONAITON
(AIT)
rynek
zamknięty
0,7900
0,7900
0,7050
0,7400 (200) -6,33% 17:03 (1 205) 0,7400 0,7500 (200) 66 865 49 921 63
17:04
MNS
MENNICASKMENNICASK
(MNS)
rynek
zamknięty
121,0000
118,0000
113,0000
116,0000 (13) -4,92% 17:02 (320) 114,0000 116,0000 (26) 2 124 245 903 106
17:02
GNG
GENRGGENRG
(GNG)
rynek
zamknięty
0,6160
0,6120
0,5800
0,5840 (2 000) -5,19% 17:02 (82) 0,5800 0,5840 (2 498) 50 572 30 407 18
17:02
FOR
FOREVERENFOREVEREN
(FOR)
rynek
zamknięty
8,3200
8,2900
8,0000
8,2900 (105) +1,47% 17:02 (423) 8,2400 8,2900 (874) 82 269 665 077 259
17:02
EXC
EXCELLENCEXCELLENC
(EXC)
rynek
zamknięty
0,2100
0,1920
0,1920
0,2060 (3 165) +7,29% 17:02 (95 000) 0,2040 0,2080 (57 852) 1 499 742 301 081 215
17:02
DGL
DIGITALDIGITAL
(DGL)
rynek
zamknięty
1,6500
1,5200
1,4900
1,5800 (350) +3,27% 17:02 (2 000) 1,5500 1,5800 (10 136) 177 962 275 450 128
17:02
CLC
COLUMBUSCOLUMBUS
(CLC)
rynek
zamknięty
60,8000
60,8000
56,4000
59,7000 (56) +0,34% 17:02 (1 424) 59,0000 59,7000 (103) 17 912 1 039 819 383
17:02
BLR
BLIRTBLIRT
(BLR)
rynek
zamknięty
17,9000
17,4000
15,8000
16,9000 (123) -2,87% 17:02 (2) 16,9000 17,0000 (312) 14 377 239 521 141
17:02
BEP
BIOMASSBIOMASS
(BEP)
rynek
zamknięty
1,4800
1,4100
1,4000
1,4800 (798) +4,96% 17:02 (550) 1,4700 1,4800 (2 302) 199 980 286 318 141
17:01
INM
INVENTIONINVENTION
(INM)
rynek
zamknięty
0,9300
0,9000
0,8800
0,9300 (1 400) +1,09% 17:01 (21 946) 0,9300 0,9350 (4 221) 40 851 37 346 36
17:02
INB
INBOOKINBOOK
(INB)
rynek
zamknięty
6,2000
5,9000
5,5000
6,1500 (3) +9,82% 17:01 (330) 6,1000 6,1500 (2 177) 87 633 520 054 228
17:01
GTS
GEOTRANSGEOTRANS
(GTS)
rynek
zamknięty
25,1000
25,1000
23,7000
24,3000 (62) -2,02% 17:01 (608) 24,2000 24,3000 (223) 15 357 370 667 193
17:05
GX1
GENXONEGENXONE
(GX1)
rynek
zamknięty
29,0000
26,8500
26,8500
29,0000 (50) +6,23% 17:01 (200) 29,0000 29,0000 (76) 12 206 342 338 191
17:04
BTK
BIZTECHBIZTECH
(BTK)
rynek
zamknięty
0,4250
0,4050
0,4000
0,4020 (6 010) -5,41% 17:01 (2 094) 0,4000 0,4150 (3 000) 67 483 27 369 28
17:01
AQA
AQUAPOZAQUAPOZ
(AQA)
rynek
zamknięty
8,4500
7,9000
7,9000
8,4500 (328) +5,63% 17:01 (22) 8,4500 8,5000 (200) 1 078 9 032 7
17:01
ASA
APISAPIS
(ASA)
rynek
zamknięty
0,1150
0,1120
0,1040
0,1090 (13 348) -2,68% 17:01 (56 030) 0,1080 0,1090 (36 652) 3 886 232 421 716 256
17:02
4MS
4MASS4MASS
(4MS)
rynek
zamknięty
0,5160
0,4800
0,4720
0,5140 (4 279) +4,26% 17:01 (1 000) 0,5000 0,5140 (75 474) 1 522 813 741 603 443
17:00
WRL
WIERZYCLWIERZYCL
(WRL)
rynek
zamknięty
0,5300
0,5300
0,5300
0,5300 (50) +6,00% 17:00 (1 805) 0,4960 0,5300 (5 450) 250 132 2
17:00
T2P
TERMO2PWRTERMO2PWR
(T2P)
rynek
zamknięty
0,5420
0,4540
0,4540
0,5280 (15) +10,92% 17:00 (899) 0,4850 0,5280 (5 540) 95 640 47 632 36
17:00
TLV
TELIANITELIANI
(TLV)
rynek
zamknięty
0,9350
0,9350
0,8800
0,8800 (20) +10,00% 17:00 (647) 0,8000 0,8800 (163) 30 27 2
17:00
SWT
SWALLETSWALLET
(SWT)
rynek
zamknięty
55,0000
54,9900
53,0200
53,1000 (15) -3,45% 17:00 (9) 53,1000 54,9000 (10) 756 40 553 32
17:00
STA
STARWARDSTARWARD
(STA)
rynek
zamknięty
113,0000
113,0000
107,0000
107,0000 (5) -5,31% 17:00 (16) 107,0000 109,0000 (91) 124 13 646 13
17:04
SOK
SONKASONKA
(SOK)
rynek
zamknięty
11,1000
10,8800
10,7200
11,1000 (1) +2,02% 17:00 (276) 10,7200 11,1000 (374) 2 750 29 832 14
17:02
SIM
SIMFABRICSIMFABRIC
(SIM)
rynek
zamknięty
28,8400
28,8400
27,0000
27,6000 (20) -3,16% 17:00 (130) 27,1100 27,6000 (118) 5 199 143 060 105
17:01
SWK
SHOCKWORKSHOCKWORK
(SWK)
rynek
zamknięty
3,6400
3,6400
3,4000
3,4000 (6) -10,99% 17:00 (94) 3,4000 3,5800 (200) 1 521 5 419 13
17:00
SEV
SEVENETSEVENET
(SEV)
rynek
zamknięty
3,2400
3,2400
3,2000
3,2400 (2) -3,57% 17:00 (50) 3,2000 3,2400 (798) 2 365 7 621 6
17:04
SCP
SCPFLSCPFL
(SCP)
rynek
zamknięty
173,0000
171,5000
165,0000
173,0000 (6) +0,87% 17:00 (35) 171,0000 173,0000 (7) 2 732 458 780 139
17:00
QON
QUARTICONQUARTICON
(QON)
rynek
zamknięty
15,5000
15,1000
14,9000
15,5000 (1) 0,00% 17:00 (40) 14,9000 15,5000 (636) 179 2 692 8
17:02
PDG
PYRAMIDPYRAMID
(PDG)
rynek
zamknięty
93,4000
93,4000
88,5000
92,4000 (1) -0,11% 17:00 (55) 91,0000 92,4000 (5) 1 725 156 432 66
17:00
PUR
PUREPURE
(PUR)
rynek
zamknięty
108,5000
108,5000
102,0000
105,0000 (2) -3,23% 17:00 (141) 103,5000 105,0000 (37) 5 045 526 292 173
17:00
P24
PRESENT24PRESENT24
(P24)
rynek
zamknięty
0,1260
0,1260
0,1180
0,1250 (5 000) -1,57% 17:00 (86 117) 0,1180 0,1250 (53 989) 38 389 4 644 9
17:00
PSH
POLYSLASHPOLYSLASH
(PSH)
rynek
zamknięty
13,1900
13,0800
12,9000
13,1000 (20) +0,15% 17:00 (262) 12,9120 13,1000 (150) 2 207 28 750 24
17:00
PNT
POINTPACKPOINTPACK
(PNT)
rynek
zamknięty
68,0000
66,0000
65,5000
68,0000 (143) +1,49% 17:00 (32) 64,5000 68,0000 (304) 673 45 552 18
17:00
PNW
PLANTWEARPLANTWEAR
(PNW)
rynek
zamknięty
10,1500
9,3600
9,3600
10,0900 (25) -1,08% 17:00 (5) 9,8000 10,0900 (120) 647 6 154 12
17:04
PEN
PHOTONPHOTON
(PEN)
rynek
zamknięty
13,7000
13,3000
13,3000
13,7000 (16) +4,58% 17:00 (2 500) 13,6000 13,7000 (5 241) 4 726 63 501 37
17:00
PTE
PARCELTECPARCELTEC
(PTE)
rynek
zamknięty
0,4900
0,4150
0,4150
0,4900 (1) 0,00% 17:00 (500) 0,4200 0,4900 (148) 3 854 1 722 6
17:00
OXY
OXYGENOXYGEN
(OXY)
rynek
zamknięty
1,1300
1,1300
1,0000
1,1200 (20) -3,45% 17:00 (1 742) 1,0000 1,1200 (3 153) 4 085 4 353 14
17:00
OML
ONEMOREONEMORE
(OML)
rynek
zamknięty
12,3000
11,8500
11,6000
11,9000 (335) +0,85% 17:00 (1 165) 11,9000 11,9500 (5 200) 54 606 650 855 215
17:00
NVV
NOVAVISNOVAVIS
(NVV)
rynek
zamknięty
8,4000
8,3800
8,0000
8,3000 (2) -0,95% 17:00 (7) 8,3000 8,3800 (215) 9 695 78 938 63
17:01
NGG
NGGAMESNGGAMES
(NGG)
rynek
zamknięty
0,3200
0,3120
0,3000
0,3160 (3 900) +1,28% 17:00 (4 418) 0,3160 0,3180 (32 110) 244 585 76 109 66
17:00
MOV
MOVIEGAMESMOVIEGAMES
(MOV)
rynek
zamknięty
115,0000
115,0000
110,0000
113,0000 (4) +0,89% 17:00 (31) 112,0000 113,0000 (196) 1 271 141 735 63
17:02
MOE
MODEMODE
(MOE)
rynek
zamknięty
2,2600
2,2200
2,0400
2,0400 (3 000) +0,99% 17:00 (50) 2,0200 2,0400 (18 005) 32 239 68 439 61
17:00
MFD
MFOODMFOOD
(MFD)
rynek
zamknięty
4,3000
3,7600
3,7200
3,7200 (2) -9,27% 17:00 (32) 3,7200 4,3000 (246) 812 3 342 8
17:00
MRG
MERLINGRPMERLINGRP
(MRG)
rynek
zamknięty
0,1375
0,1330
0,1305
0,1375 (200) +2,61% 17:00 (500) 0,1330 0,1375 (2 800) 27 987 3 726 17
17:01
MEI
MERITMERIT
(MEI)
rynek
zamknięty
0,7800
0,7400
0,6000
0,6000 (10) -17,81% 17:00 (4 990) 0,6000 0,7700 (2 000) 6 451 4 969 6
17:02
MDP
MEDCAMPMEDCAMP
(MDP)
rynek
zamknięty
3,5000
3,3000
3,1400
3,4600 (111) +2,98% 17:00 (139) 3,4600 3,5000 (20 408) 116 628 383 649 280
17:00
KBT
KLABATERKLABATER
(KBT)
rynek
zamknięty
7,8000
7,8000
7,4200
7,5500 (364) -0,53% 17:00 (297) 7,4200 7,5500 (136) 1 182 8 900 13
17:00
KBJ
KBJKBJ
(KBJ)
rynek
zamknięty
14,6000
14,6000
12,8000
13,2000 (37) -2,94% 17:00 (217) 12,8000 13,2000 (38) 4 157 54 398 34
17:00
JJB
JUJUBEEJUJUBEE
(JJB)
rynek
zamknięty
5,7600
5,7600
5,5200
5,7000 (11) -1,04% 17:00 (70) 5,6400 5,7000 (709) 5 891 33 116 26
17:00
JRH
JRHOLDINGJRHOLDING
(JRH)
rynek
zamknięty
16,5000
15,9000
14,5000
16,3500 (252) +6,51% 17:00 (403) 16,0000 16,3500 (752) 50 263 774 278 239
17:00
INW
INWESTPLINWESTPL
(INW)
rynek
zamknięty
0,7800
0,6700
0,6200
0,6750 (1 180) +12,50% 17:00 (320) 0,6750 0,6800 (2 913) 44 375 29 918 57
17:00
IVE
INVESTEKOINVESTEKO
(IVE)
rynek
zamknięty
6,1500
5,8500
5,7500
5,9000 (40) -4,07% 17:00 (422) 5,9000 6,1000 (649) 4 166 24 691 26
17:00
ITL
INTELIWISINTELIWIS
(ITL)
rynek
zamknięty
2,9600
2,9600
2,8200
2,9400 (10) -2,00% 17:00 (444) 2,8400 2,9400 (460) 7 706 22 280 19
17:00
IST
INFOSCANINFOSCAN
(IST)
rynek
zamknięty
0,9210
0,8880
0,8800
0,8820 (2) -2,00% 17:00 (998) 0,8820 0,9170 (2 000) 34 208 30 616 33
17:00
HOR
HORTICOHORTICO
(HOR)
rynek
zamknięty
2,5400
2,4400
2,4400
2,5400 (2) +4,10% 17:00 (1 356) 2,4400 2,5400 (448) 1 162 2 835 4
17:00
HRC
GRUPAHRCGRUPAHRC
(HRC)
rynek
zamknięty
2,8000
2,8000
2,6000
2,8000 (1) 0,00% 17:00 (1 226) 2,6600 2,8000 (2 834) 7 204 19 740 28
17:00
GOV
GOVENAGOVENA
(GOV)
rynek
zamknięty
0,1030
0,1015
0,0900
0,0926 (9 003) -7,40% 17:00 (10 000) 0,0922 0,0926 (31 997) 840 614 79 356 106
17:00
EGH
EKOPOLEKOPOL
(EGH)
rynek
zamknięty
7,2500
7,2500
6,6500
6,9000 (11) -2,82% 17:00 (600) 6,5500 6,9000 (1 189) 6 014 40 346 37
17:02
EKS
EKIOSKEKIOSK
(EKS)
rynek
zamknięty
1,3800
1,2600
1,2600
1,3800 (9) +0,73% 17:00 (500) 1,2000 1,3800 (4 100) 1 250 1 706 5
17:00
ECC
ECCGAMESECCGAMES
(ECC)
rynek
zamknięty
2,2900
1,9680
1,9680
2,2100 (679) +12,30% 17:00 (321) 2,2100 2,2400 (2 049) 185 476 406 797 229
17:00
ECL
EASYCALLEASYCALL
(ECL)
rynek
zamknięty
6,6000
5,6500
5,3000
5,3000 (28) +2,91% 17:00 (972) 5,3000 6,3000 (199) 10 614 65 323 47
17:00
DUA
DUALITYDUALITY
(DUA)
rynek
zamknięty
7,6900
7,3810
7,3000
7,4000 (1) -1,20% 17:00 (269) 7,4000 7,5400 (1 123) 9 643 71 143 60
17:00
DRF
DRFINANCEDRFINANCE
(DRF)
rynek
zamknięty
1,1800
1,1700
1,0500
1,1700 (1) +5,41% 17:00 (2 200) 1,0600 1,1700 (2 410) 35 754 39 777 20
17:00
DEV
DEVORANDEVORAN
(DEV)
rynek
zamknięty
0,3860
0,3840
0,3500
0,3700 (2 000) -3,14% 17:00 (299) 0,3420 0,3700 (2 060) 11 481 4 099 16
17:00
CRJ
CREEPYJARCREEPYJAR
(CRJ)
rynek
zamknięty
948,0000
948,0000
920,0000
938,0000 (3) -0,21% 17:00 (16) 930,0000 938,0000 (1) 574 533 018 161
17:02
CLD
CLOUDCLOUD
(CLD)
rynek
zamknięty
13,6500
13,6500
13,2500
13,5000 (300) -1,10% 17:00 (232) 13,2500 13,5000 (409) 1 681 22 614 27
17:00
CHP
CHERRYCHERRY
(CHP)
rynek
zamknięty
49,9000
49,9000
49,0000
49,9000 (2) +2,25% 17:00 (2) 49,2000 49,9000 (59) 257 12 677 7
17:00
CFG
CFGCFG
(CFG)
rynek
zamknięty
38,4000
38,4000
37,0000
38,0000 (10) -1,30% 17:00 (69) 37,5000 38,0000 (546) 2 723 102 523 41
17:01
CCS
CCSCCS
(CCS)
rynek
zamknięty
1,4500
1,4500
1,2300
1,2500 (197) -13,19% 17:00 (833) 1,2500 1,3500 (300) 4 360 5 731 12
17:00
BVT
BVTBVT
(BVT)
rynek
zamknięty
0,8700
0,8500
0,7800
0,8650 (1 000) +2,98% 17:00 (200) 0,8400 0,8650 (2 287) 61 768 50 869 11
17:04
BRU
BORUTABORUTA
(BRU)
rynek
zamknięty
0,6580
0,6220
0,6020
0,6560 (475) +3,47% 17:00 (4 000) 0,6520 0,6560 (26 896) 2 411 403 1 496 422 722
17:00
BLU
BLUMERANGBLUMERANG
(BLU)
rynek
zamknięty
6,7000
6,6000
6,5000
6,7000 (50) -2,19% 17:00 (95) 6,6000 6,7000 (337) 1 348 8 902 7
17:00
BLO
BLOOBERBLOOBER
(BLO)
rynek
zamknięty
184,2000
181,0000
175,0000
183,6000 (13) +2,11% 17:00 (12) 180,4000 183,6000 (51) 3 811 674 386 188
17:00
BTC
BLKCHNLABBLKCHNLAB
(BTC)
rynek
zamknięty
3,5600
3,5600
3,4600
3,5400 (193) 0,00% 17:00 (1 000) 3,4600 3,5400 (307) 1 747 6 117 10
17:02
BMX
BIOMAXIMABIOMAXIMA
(BMX)
rynek
zamknięty
35,0000
34,8000
33,0000
34,0000 (50) -1,16% 17:00 (1 311) 34,0000 34,2000 (50) 29 970 1 026 530 363
17:00
BHX
BINARYBINARY
(BHX)
rynek
zamknięty
0,3500
0,3200
0,3000
0,3500 (2 995) +0,57% 17:00 (22 505) 0,3500 0,3680 (700) 36 576 11 704 16
17:00
ARG
ARTGAMESARTGAMES
(ARG)
rynek
zamknięty
2,1700
2,1700
2,1000
2,1500 (99) -1,83% 17:00 (300) 2,1200 2,1500 (164) 21 647 46 071 41
17:00
APC
APOLLOAPOLLO
(APC)
rynek
zamknięty
1,7300
1,4800
1,4000
1,6000 (103) +15,94% 17:00 (570) 1,4300 1,6000 (97) 17 528 27 637 31
17:00
AGL
AGROLIGAAGROLIGA
(AGL)
rynek
zamknięty
56,0000
51,0000
51,0000
53,3800 (2) +6,76% 17:00 (12) 51,5000 53,3800 (34) 808 42 422 30
17:00
ACK
ACKERMANACKERMAN
(ACK)
rynek
zamknięty
25,0000
24,8000
23,6000
24,6000 (5) -1,60% 17:00 (1) 23,6000 24,6000 (47) 453 11 058 11
17:03
2IT
2INTELLECT2INTELLECT
(2IT)
rynek
zamknięty
1,2700
0,9150
0,9100
1,2200 (247) +34,81% 17:00 (1 200) 1,1900 1,2200 (14 169) 183 475 183 866 82
16:52
TLT
TLTENNISTLTENNIS
(TLT)
rynek
zamknięty
0,8000
0,8000
0,7950
0,7950 (2 400) +0,63% 16:49 (2 500) 0,7500 0,7950 (5 600) 2 649 2 107 2
17:04
SFD
SFDSFD
(SFD)
rynek
zamknięty
3,5000
3,4200
3,2400
3,4000 (3) -0,58% 16:49 (1 609) 3,2200 3,4000 (2 710) 23 380 77 556 50
17:01
RSP
REMORSOLREMORSOL
(RSP)
rynek
zamknięty
5,4000
5,3000
5,1800
5,4000 (5) +0,75% 16:49 (65) 5,2200 5,4000 (1 605) 3 386 17 715 18
16:49
PRO
PROMISEPROMISE
(PRO)
rynek
zamknięty
4,9200
4,7200
4,6600
4,9200 (65) +2,93% 16:49 (200) 4,7000 4,9200 (435) 2 100 9 967 17
17:01
AOL
ANALIZYANALIZY
(AOL)
rynek
zamknięty
33,0000
28,0000
28,0000
33,0000 (20) +17,86% 16:49 (10) 33,0000 34,0000 (15) 255 7 390 7
16:48
LET
LETUSLETUS
(LET)
rynek
zamknięty
2,8800
2,8600
2,7400
2,8400 (10) +1,43% 16:48 (537) 2,7400 2,8400 (50) 2 134 5 969 8
16:59
BRH
BERGHOLDIBERGHOLDI
(BRH)
rynek
zamknięty
2,7400
2,7000
2,5100
2,6700 (83) -2,55% 16:48 (1 500) 2,5600 2,6700 (200) 69 407 180 324 103
16:57
QUB
QUBICGMSQUBICGMS
(QUB)
rynek
zamknięty
5,8600
5,6600
5,6000
5,7400 (2) +0,70% 16:47 (250) 5,6400 5,7400 (728) 6 144 35 089 42
17:03
MBF
MBFGROUPMBFGROUP
(MBF)
rynek
zamknięty
4,0000
3,7400
3,5200
3,9000 (81) +4,28% 16:47 (319) 3,7200 3,9000 (2 919) 56 192 212 485 103
16:50
DIN
DAMFINWDAMFINW
(DIN)
rynek
zamknięty
2,9800
2,9700
2,8500
2,8500 (4) -6,56% 16:47 (209) 2,6200 2,8500 (121) 619 1 844 6
16:59
TIG
TECHINVGRTECHINVGR
(TIG)
rynek
zamknięty
1,4600
1,2300
1,1500
1,4600 (22) +26,96% 16:46 (1 027) 1,3900 1,4600 (4 568) 86 618 117 508 122
16:46
PRN
PARTNERPARTNER
(PRN)
rynek
zamknięty
0,2700
0,2540
0,2420
0,2680 (1 000) -0,74% 16:46 (1 500) 0,2440 0,2680 (3 000) 39 597 10 064 15
16:46
ACA
ACARTUSACARTUS
(ACA)
rynek
zamknięty
0,4700
0,4700
0,4140
0,4560 (250) -6,94% 16:46 (200) 0,4300 0,4540 (500) 71 821 30 760 48
17:00
7FT
7FIT7FIT
(7FT)
rynek
zamknięty
4,4400
3,7000
3,1200
3,7000 (25) 0,00% 16:46 (275) 3,2000 3,6000 (275) 12 943 48 903 51
16:59
01C
01CYBATON01CYBATON
(01C)
rynek
zamknięty
8,8300
8,6000
8,4400
8,8300 (300) +4,62% 16:46 (500) 8,7000 8,8300 (180) 9 541 82 370 48
16:46
ARE
ARENAPLARENAPL
(ARE)
rynek
zamknięty
1,7000
1,6700
1,5600
1,6200 (950) +1,25% 16:45 (677) 1,6200 1,6400 (850) 11 175 18 252 18
17:01
VAR
VARSAVVARSAV
(VAR)
rynek
zamknięty
2,0450
2,0000
1,9720
2,0000 (120) -3,38% 16:44 (3 950) 2,0000 2,0250 (242) 5 541 11 088 13
17:00
HMP
HEMPHEMP
(HMP)
rynek
zamknięty
0,5550
0,5300
0,5200
0,5400 (2 007) +1,89% 16:44 (4 551) 0,5300 0,5400 (130) 80 280 42 973 36
16:43
THD
THEDUSTTHEDUST
(THD)
rynek
zamknięty
26,6000
26,0000
25,8000
25,8000 (200) -0,77% 16:43 (50) 25,7000 25,8000 (358) 1 260 32 740 22
16:50
SNG
SYNERGASYNERGA
(SNG)
rynek
zamknięty
0,2350
0,2350
0,2100
0,2260 (1 160) +0,89% 16:43 (38 800) 0,2170 0,2260 (4 890) 91 714 19 778 29
16:47
RDS
REDDEVREDDEV
(RDS)
rynek
zamknięty
2,6000
2,4900
2,4900
2,5400 (25) -2,31% 16:43 (361) 2,4900 2,5400 (2 430) 8 246 20 765 18
16:52
PAS
PASSUSPASSUS
(PAS)
rynek
zamknięty
23,6000
23,6000
23,4000
23,4000 (72) -2,50% 16:42 (120) 23,4000 23,6000 (22) 98 2 297 4
16:55
BIP
BIOPLANETBIOPLANET
(BIP)
rynek
zamknięty
32,0000
30,0000
27,0000
31,8000 (22) +2,58% 16:42 (5) 28,0000 31,4000 (24) 1 446 42 190 29
16:41
AUX
AUXILIAAUXILIA
(AUX)
rynek
zamknięty
3,3900
3,3900
3,0200
3,2500 (500) -5,52% 16:41 (215) 3,1000 3,2600 (512) 9 763 30 888 31
16:40
UTD
UNITEDUNITED
(UTD)
rynek
zamknięty
0,5500
0,5400
0,5050
0,5500 (7) 0,00% 16:40 (6 930) 0,5150 0,5500 (5 180) 547 286 4
16:43
LUG
LUGLUG
(LUG)
rynek
zamknięty
7,4500
7,2000
7,0000
7,0000 (229) -1,41% 16:40 (300) 6,7000 7,0000 (771) 14 353 104 889 34
16:40
BPX
BPXBPX
(BPX)
rynek
zamknięty
3,0400
3,0400
2,9000
2,9000 (70) -6,45% 16:40 (30) 2,8800 2,9000 (481) 2 188 6 399 7
16:55
TLG
TELGAMTELGAM
(TLG)
rynek
zamknięty
0,3500
0,3500
0,3200
0,3480 (2 500) -0,57% 16:37 (2 520) 0,3340 0,3460 (2 100) 40 029 13 271 28
16:37
PRS
PRYMUSPRYMUS
(PRS)
rynek
zamknięty
7,2500
7,2500
7,2500
7,2500 (5) 0,00% 16:37 (10) 7,1500 7,2500 (9 949) 5 36 1
16:49
MLP
MILKPOLMILKPOL
(MLP)
rynek
zamknięty
2,1800
2,0000
2,0000
2,1800 (1 163) +4,81% 16:37 (11 236) 2,0000 2,1400 (5 000) 86 000 181 580 28
16:53
BSA
BRASBRAS
(BSA)
rynek
zamknięty
0,2860
0,2860
0,2700
0,2700 (7 006) 0,00% 16:37 (14 203) 0,2700 0,2780 (4 000) 79 306 21 729 26
16:59
DDI
DDISTANCEDDISTANCE
(DDI)
rynek
zamknięty
1,9400
1,8500
1,8500
1,9200 (10) +4,35% 16:35 (1 014) 1,8700 1,9200 (290) 67 139 127 567 44
16:50
GRC
GRUPARECGRUPAREC
(GRC)
rynek
zamknięty
34,4000
34,4000
32,0000
32,2000 (31) -6,94% 16:34 (6) 32,0000 32,2000 (2) 471 15 302 8
16:43
ELQ
ELQELQ
(ELQ)
rynek
zamknięty
2,5400
2,5400
2,5000
2,5000 (113) -7,41% 16:33 (967) 2,5000 2,6600 (50) 513 1 298 3
16:33
EPR
EKOPARKEKOPARK
(EPR)
rynek
zamknięty
1,9400
1,8100
1,8100
1,8400 (222) -4,17% 16:33 (78) 1,8200 1,8400 (38) 2 492 4 757 14
16:33
DTX
DITIXDITIX
(DTX)
rynek
zamknięty
0,3000
0,2990
0,2990
0,3000 (2 000) -3,23% 16:33 (2 000) 0,2940 0,3000 (12 024) 10 800 3 236 4
16:59
OVI
OVIDWORKSOVIDWORKS
(OVI)
rynek
zamknięty
2,9400
2,9400
2,7000
2,9400 (15) -0,34% 16:31 (177) 2,8000 2,9400 (2 843) 20 810 59 104 44
16:59
ICE
MEDINICEMEDINICE
(ICE)
rynek
zamknięty
18,0000
18,0000
17,5000
18,0000 (48) +2,27% 16:31 (635) 17,7000 18,0000 (52) 1 435 25 576 27
16:31
BBA
BBINWESTBBINWEST
(BBA)
rynek
zamknięty
4,9400
4,9400
4,9400
4,9400 (45) 0,00% 16:31 (100) 4,6000 4,9400 (655) 695 3 433 4
16:50
PLM
POLMANPOLMAN
(PLM)
rynek
zamknięty
0,8250
0,8100
0,7800
0,8050 (1 500) -3,01% 16:30 (2 500) 0,8050 0,8200 (3 000) 14 128 11 291 15
16:51
HRL
HORNIGOLDHORNIGOLD
(HRL)
rynek
zamknięty
0,1780
0,1780
0,1690
0,1720 (300) -3,37% 16:30 (1 100) 0,1720 0,1790 (6 170) 1 900 332 4
16:52
CRS
COPERNICCOPERNIC
(CRS)
rynek
zamknięty
3,7400
3,7000
3,3200
3,3200 (258) -2,35% 16:29 (290) 3,3400 3,7400 (127) 1 210 4 271 5
16:56
EBX
EKOBOXEKOBOX
(EBX)
rynek
zamknięty
0,5100
0,4920
0,4640
0,5100 (7) -5,56% 16:27 (2 136) 0,4700 0,5100 (192) 10 409 4 992 15
16:54
TMP
TELEMEDPLTELEMEDPL
(TMP)
rynek
zamknięty
1,3000
1,2600
1,2100
1,3000 (187) +3,17% 16:25 (3 683) 1,2400 1,3000 (5 091) 4 670 5 756 12
16:50
NWA
NWAINWAI
(NWA)
rynek
zamknięty
16,6000
16,6000
15,9000
16,3000 (100) -0,61% 16:25 (100) 16,2000 16,4000 (42) 875 14 050 9
16:37
CSR
CASPARCASPAR
(CSR)
rynek
zamknięty
49,0000
49,0000
49,0000
49,0000 (3) +4,26% 16:25 (52) 42,0000 49,0000 (384) 34 1 666 2
16:38
AIN
ABSINVESTABSINVEST
(AIN)
rynek
zamknięty
1,5300
1,4800
1,4000
1,5100 (833) -5,63% 16:25 (200) 1,4300 1,5100 (955) 22 695 33 062 38
16:50
FIG
FIGENEFIGENE
(FIG)
rynek
zamknięty
0,7900
0,7900
0,7900
0,7900 (100) +2,60% 16:21 (551) 0,7700 0,7900 (980) 1 496 1 182 4
16:38
SFN
SFERANETSFERANET
(SFN)
rynek
zamknięty
1,0450
1,0200
1,0000
1,0000 (999) 0,00% 16:20 (3 200) 0,9900 1,0400 (2 345) 6 810 7 046 8
16:19
TLS
TELESTRTELESTR
(TLS)
rynek
zamknięty
16,2000
16,2000
16,0000
16,0000 (200) -1,84% 16:19 (127) 15,8000 16,0000 (1 459) 293 4 702 3
16:19
CDA
CDACDA
(CDA)
rynek
zamknięty
27,0000
27,0000
27,0000
27,0000 (100) 0,00% 16:19 (450) 27,0000 27,4000 (20) 261 7 047 5
16:19
ASR
ASTROASTRO
(ASR)
rynek
zamknięty
0,3940
0,3940
0,3940
0,3940 (200) 0,00% 16:19 (2 000) 0,3800 0,3920 (1 500) 200 79 1
16:59
VER
MPLVERBUMMPLVERBUM
(VER)
rynek
zamknięty
3,2800
3,2800
2,8800
3,2800 (1) -0,61% 16:16 (700) 2,6400 3,2800 (391) 246 712 6
16:57
CBD
CANNABISCANNABIS
(CBD)
rynek
zamknięty
1,2700
1,2700
1,1200
1,1800 (2) -7,09% 16:16 (2 907) 1,1800 1,2000 (706) 18 802 22 688 26
16:59
ORG
ORGANICORGANIC
(ORG)
rynek
zamknięty
6,9000
6,9000
6,9000
6,9000 (1) -6,76% 16:15 (19) 6,9000 7,4000 (5) 1 7 1
17:01
KPC
KUPIECKUPIEC
(KPC)
rynek
zamknięty
1,6600
1,5500
1,5500
1,5500 (1) -6,06% 16:14 (2 999) 1,5500 1,6600 (550) 2 651 4 180 4
16:45
ISG
ISIAGISIAG
(ISG)
rynek
zamknięty
2,1200
1,9600
1,8200
2,0400 (10) +3,03% 16:14 (100) 1,7800 2,0000 (500) 830 1 620 5
16:13
BLT
BALTICONBALTICON
(BLT)
rynek
zamknięty
11,0000
11,0000
10,5000
11,0000 (2) 0,00% 16:13 (205) 9,8000 11,0000 (818) 350 3 737 8
16:50
COR
CORELENSCORELENS
(COR)
rynek
zamknięty
2,9800
2,9800
2,6200
2,9200 (50) -2,01% 16:12 (150) 2,7800 2,9000 (1 100) 18 440 51 540 49
16:45
SSK
SURFLANDSURFLAND
(SSK)
rynek
zamknięty
3,3200
3,3000
3,1000
3,1000 (80) -3,13% 16:11 (70) 3,0000 3,1400 (660) 140 440 5
16:11
LGT
LGTRADELGTRADE
(LGT)
rynek
zamknięty
1,1400
1,1400
1,1400
1,1400 (200) +0,88% 16:11 (400) 0,9750 1,1400 (1 721) 200 228 1
16:12
PRL
PROLOGPROLOG
(PRL)
rynek
zamknięty
25,6000
25,0000
25,0000
25,6000 (40) +0,79% 16:10 (4) 25,6000 26,0000 (150) 658 16 668 9
16:58
B24
BRAND24BRAND24
(B24)
rynek
zamknięty
22,5000
22,5000
22,0000
22,5000 (250) 0,00% 16:06 (100) 22,2000 22,5000 (9 544) 1 801 40 157 18
16:37
SUN
SUNTECHSUNTECH
(SUN)
rynek
zamknięty
1,2400
1,1600
1,1600
1,2400 (17) +5,08% 16:03 (1 016) 1,1900 1,2500 (6 752) 42 058 50 480 20
16:59
OUT
OUTDOORZYOUTDOORZY
(OUT)
rynek
zamknięty
0,8600
0,8600
0,8600
0,8600 (100) -3,91% 16:03 (200) 0,7800 0,8500 (800) 100 86 1
16:21
SZR
SZARSZAR
(SZR)
rynek
zamknięty
0,1110
0,1100
0,1050
0,1050 (12 977) -5,41% 16:02 (9 023) 0,1050 0,1110 (8 108) 68 827 7 512 12
16:02
NOV
NOVINANOVINA
(NOV)
rynek
zamknięty
0,5200
0,5200
0,5200
0,5200 (880) +0,97% 16:02 (569) 0,5200 0,5800 (1 725) 1 161 604 2
17:05
BPC
BPCBPC
(BPC)
rynek
zamknięty
69,0000
67,0000
65,0000
65,0000 (25) -2,99% 15:55 (10) 64,5000 66,0000 (980) 1 063 70 662 7
15:54
IMG
IMAGISIMAGIS
(IMG)
rynek
zamknięty
0,6250
0,5900
0,5600
0,6250 (33) +2,46% 15:54 (468) 0,6100 0,6250 (2 098) 56 256 33 652 45
17:01
DNS
DANKSDANKS
(DNS)
rynek
zamknięty
0,6150
0,5150
0,5150
0,5950 (241) +4,39% 15:42 (649) 0,5400 0,5950 (381) 26 101 15 570 16
16:57
AVE
ADVERTIGOADVERTIGO
(AVE)
rynek
zamknięty
1,3200
1,2900
1,0500
1,1600 (50) -14,07% 15:42 (200) 1,0600 1,1000 (430) 3 110 3 800 8
16:57
EXA
EXAMOBILEEXAMOBILE
(EXA)
rynek
zamknięty
4,4000
4,4000
4,3800
4,3800 (20) -0,45% 15:41 (20) 4,3600 4,5400 (20) 487 2 142 4
16:03
IGT
IGORIAIGORIA
(IGT)
rynek
zamknięty
0,1910
0,1910
0,1600
0,1900 (876) -1,04% 15:35 (800) 0,1810 0,1890 (2 500) 76 549 13 745 18
16:15
CAI
CARLSONCARLSON
(CAI)
rynek
zamknięty
10,4000
9,5000
9,4000
9,8000 (5) +3,16% 15:29 (130) 9,3500 10,1000 (100) 3 006 29 427 20
17:00
SPK
SPARKVCSPARKVC
(SPK)
rynek
zamknięty
2,0400
1,7000
1,6100
2,0400 (330) +26,71% 15:28 (10) 2,4000 2,2000 (130) 2 715 4 739 5
16:04
BER
BIOERGBIOERG
(BER)
rynek
zamknięty
0,2760
0,2760
0,2600
0,2760 (20) 0,00% 15:27 (1 500) 0,2620 0,2740 (5 100) 26 384 7 049 15
16:50
MPY
MPAYMPAY
(MPY)
rynek
zamknięty
0,6600
0,5300
0,5300
0,6600 (1) +32,00% 15:25 (3 000) 0,4520 0,6600 (10 007) 2 227 1 225 4
15:32
MCE
MODERNCOMMODERNCOM
(MCE)
rynek
zamknięty
0,4100
0,4100
0,4100
0,4100 (1 500) 0,00% 15:25 (3 000) 0,4100 0,4480 (713) 1 500 615 1
15:25
CRC
CARPATHIACARPATHIA
(CRC)
rynek
zamknięty
7,9500
7,6000
7,6000
7,9500 (15) +1,92% 15:22 (86) 7,6000 8,0000 (110) 366 2 862 7
16:51
AFH
AFHOLAFHOL
(AFH)
rynek
zamknięty
7,2000
6,9500
6,5500
7,2000 (10) +7,46% 15:22 (216) 6,6500 7,2000 (568) 588 3 984 13
16:50
7LV
7LEVELS7LEVELS
(7LV)
rynek
zamknięty
31,0000
31,0000
28,6000
28,6000 (1) -4,67% 15:19 (49) 29,0000 30,4000 (81) 24 708 3
17:00
CRB
CARBONSTUCARBONSTU
(CRB)
rynek
zamknięty
62,0000
61,5000
61,5000
61,5000 (1) -2,38% 15:16 (61) 61,5000 62,9000 (8) 281 17 382 12
15:14
NTS
NOTORIANOTORIA
(NTS)
rynek
zamknięty
6,3500
6,3500
6,3500
6,3500 (100) +1,60% 15:14 (126) 6,1500 6,3500 (330) 100 635 1
16:23
WHH
WERTHHOLZWERTHHOLZ
(WHH)
rynek
zamknięty
0,3080
0,2720
0,2720
0,3080 (49) -3,75% 15:11 (767) 0,2740 0,3080 (1 161) 1 646 449 2
16:52
VRB
VERBICOMVERBICOM
(VRB)
rynek
zamknięty
1,1000
1,1000
1,0000
1,0000 (520) -9,09% 15:11 (100) 0,9800 1,1000 (660) 1 720 1 722 6
16:50
ACR
ACREBITACREBIT
(ACR)
rynek
zamknięty
2,1400
1,7900
1,7900
2,1000 (5) +16,67% 15:09 (500) 1,9200 2,1000 (483) 15 986 30 239 18
16:49
RDG
READGENEREADGENE
(RDG)
rynek
zamknięty
2,1200
2,1200
2,0600
2,0600 (80) -5,50% 15:01 (420) 2,0600 2,1000 (1 869) 431 908 3
16:50
BPN
BLACKPOINBLACKPOIN
(BPN)
rynek
zamknięty
1,1600
1,1600
1,1100
1,1100 (145) +0,91% 14:52 (1 005) 1,1100 1,1500 (1 860) 2 698 3 042 5
16:40
SKN
SAKANASAKANA
(SKN)
rynek
zamknięty
0,3200
0,3040
0,3000
0,3200 (2) -11,11% 14:51 (2 000) 0,3040 0,3200 (3 125) 2 914 883 3
15:12
DBE
DBENERGYDBENERGY
(DBE)
rynek
zamknięty
35,8000
35,8000
34,7000
35,6000 (10) -0,56% 14:50 (5) 34,6000 35,0000 (80) 1 430 50 060 18
17:04
TYP
ARTPARTP
(TYP)
rynek
zamknięty
0,7100
0,7100
0,6000
0,6400 (5 045) -11,11% 14:47 (5 020) 0,6150 0,6400 (1 955) 67 963 41 886 30
14:45
AAS
AALLIANCEAALLIANCE
(AAS)
rynek
zamknięty
60,0000
54,0000
54,0000
54,0000 (5) +5,88% 14:45 (14) 54,0000 60,0000 (8) 45 2 538 7
16:02
SPR
SPYROSOFTSPYROSOFT
(SPR)
rynek
zamknięty
173,0000
172,0000
172,0000
173,0000 (5) +0,58% 14:42 (10) 173,0000 175,0000 (1) 6 1 037 2
15:32
VAB
VABUNVABUN
(VAB)
rynek
zamknięty
1,0650
1,0600
1,0000
1,0650 (28) 0,00% 14:40 (1 069) 1,0000 1,0650 (781) 1 811 1 889 11
17:01
4MB
4MOBILITY4MOBILITY
(4MB)
rynek
zamknięty
4,0200
4,0200
4,0200
4,0200 (510) -0,50% 14:30 (1 000) 4,0000 4,0200 (15) 999 4 016 3
16:03
PYL
PYLONPYLON
(PYL)
rynek
zamknięty
0,1389
0,1389
0,1389
0,1389 (100) -0,57% 14:22 (2 290) 0,1324 0,1388 (15 000) 100 14 1
14:22
CFS
CFSACFSA
(CFS)
rynek
zamknięty
3,6200
3,4800
3,4000
3,6200 (1) 0,00% 14:22 (400) 3,1200 3,6200 (267) 456 1 551 4
14:15
AZC
AZTECAZTEC
(AZC)
rynek
zamknięty
3,1400
3,1400
3,1400
3,1400 (5) +3,97% 14:15 (62) 3,0200 3,1400 (795) 5 16 1
14:13
MLB
MAKOLABMAKOLAB
(MLB)
rynek
zamknięty
7,1000
6,8500
6,8500
7,1000 (10) +1,43% 14:13 (962) 6,8500 7,1000 (702) 1 758 12 301 4
14:17
SCS
STEMCELLSSTEMCELLS
(SCS)
rynek
zamknięty
1,4900
1,3800
1,3800
1,4000 (1 000) 0,00% 14:12 (20) 1,3000 1,4500 (317) 1 830 2 622 7
14:44
NRS
NEURONENEURONE
(NRS)
rynek
zamknięty
5,0000
5,0000
4,7600
5,0000 (20) 0,00% 14:09 (150) 4,7600 5,0000 (1 050) 394 1 886 3
16:01
EFE
EFENERGIIEFENERGII
(EFE)
rynek
zamknięty
0,4100
0,4100
0,3800
0,4040 (200) -1,94% 14:06 (3 000) 0,3900 0,4040 (1 300) 37 250 14 846 16
16:31
FLG
FALCONFALCON
(FLG)
rynek
zamknięty
0,7450
0,7450
0,7150
0,7300 (286) -8,18% 13:58 (6 500) 0,7350 0,7800 (464) 2 579 1 885 5
13:55
EMA
EMTASIAEMTASIA
(EMA)
rynek
zamknięty
8,1000
8,1000
8,1000
8,1000 (5) +2,53% 13:51 (10) 7,9000 8,2000 (5) 5 40 1
16:59
TXN
TAXNETTAXNET
(TXN)
rynek
zamknięty
1,4300
1,4300
1,4300
1,4300 (500) -4,03% 13:47 (1 000) 1,3600 1,4900 (115) 630 901 2
13:41
DRG
DRAGEUSDRAGEUS
(DRG)
rynek
zamknięty
5,4190
5,4100
5,4100
5,4190 (8) -0,75% 13:41 (50) 5,3300 5,4190 (705) 125 677 3
16:26
ICA
INCANAINCANA
(ICA)
rynek
zamknięty
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000 (100) +4,76% 13:25 (1 900) 1,0500 1,1500 (100) 100 110 1
16:58
GEN
GENOMEDGENOMED
(GEN)
rynek
zamknięty
35,0000
34,6000
34,6000
35,0000 (218) +1,16% 13:21 (300) 34,6000 34,8000 (15) 1 165 40 694 8
13:14
P2B
PLANETB2BPLANETB2B
(P2B)
rynek
zamknięty
0,1660
0,1660
0,1550
0,1655 (500) -0,30% 13:13 (500) 0,1520 0,1660 (10 362) 8 167 1 273 4
14:08
MER
MERAMERA
(MER)
rynek
zamknięty
0,9800
0,9100
0,9100
0,9800 (11) -1,01% 13:11 (201) 0,9100 0,9500 (4 200) 1 138 1 036 3
15:43
BTX
BETOMAXBETOMAX
(BTX)
rynek
zamknięty
2,9000
2,8600
2,8000
2,9000 (790) 0,00% 13:09 (1 160) 2,8000 2,9200 (800) 1 470 4 196 4
13:42
DKR
DEKTRADEKTRA
(DKR)
rynek
zamknięty
6,2000
6,2000
6,2000
6,2000 (480) 0,00% 12:56 (363) 6,1000 6,2000 (605) 482 2 988 2
16:59
FTH
FINTECHFINTECH
(FTH)
rynek
zamknięty
1,5000
1,4500
1,4500
1,4500 (700) 0,00% 12:54 (1 211) 1,3100 1,5500 (100) 1 700 2 480 3
13:23
H4F
H4FH4F
(H4F)
rynek
zamknięty
1,2400
1,1500
1,1500
1,2400 (50) 0,00% 12:49 (50) 1,1600 1,2400 (5 266) 2 640 3 090 6
12:36
PIT
POLARISITPOLARISIT
(PIT)
rynek
zamknięty
1,7600
1,7400
1,6100
1,7000 (500) -2,30% 12:36 (93) 1,6100 1,7100 (100) 1 237 2 136 6
12:36
MSM
MSMMSM
(MSM)
rynek
zamknięty
8,3500
8,3500
8,3500
8,3500 (118) -9,73% 12:36 (118) 7,0500 8,4500 (118) 118 985 1
16:26
EC2
EC2EC2
(EC2)
rynek
zamknięty
2,6600
2,5000
2,5000
2,6200 (492) 0,00% 12:34 (800) 2,4800 2,5800 (800) 5 120 12 988 10
16:59
MDN
MEDIANPOLMEDIANPOL
(MDN)
rynek
zamknięty
0,6000
0,6000
0,6000
0,6000 (60) +7,14% 12:12 (100) 0,5600 0,6000 (6 655) 60 36 1
12:11
KKH
KKHERBALKKHERBAL
(KKH)
rynek
zamknięty
0,3280
0,3280
0,3280
0,3280 (100) -0,61% 12:11 (500) 0,3060 0,3280 (1 400) 100 33 1
16:06
MLT
MOONLITMOONLIT
(MLT)
rynek
zamknięty
5,9000
5,9000
5,9000
5,9000 (2) -1,67% 12:08 (370) 5,9000 6,0000 (1 300) 302 1 782 2
12:08
HPS
HYDRAPRESHYDRAPRES
(HPS)
rynek
zamknięty
0,3640
0,3640
0,3640
0,3640 (70) 0,00% 12:08 (100) 0,3320 0,3640 (1 757) 70 25 1
16:50
PLI
PLATIGEPLATIGE
(PLI)
rynek
zamknięty
22,7000
22,7000
22,2000
22,7000 (200) +0,44% 12:00 (300) 22,5000 22,7000 (741) 731 16 515 8
15:21
XPL
XPLUSXPLUS
(XPL)
rynek
zamknięty
1,4800
1,4500
1,4500
1,4800 (100) 0,00% 11:56 (1 009) 1,3900 1,4500 (1 009) 7 030 10 377 7
16:59
KOR
KORBANKKORBANK
(KOR)
rynek
zamknięty
5,3500
5,3500
5,3500
5,3500 (5) -0,93% 11:50 (1) 5,5500 5,6500 (116) 5 27 1
16:38
FVE
FOTOVOLTFOTOVOLT
(FVE)
rynek
zamknięty
1,0600
1,0500
1,0500
1,0600 (200) +0,95% 11:30 (3 690) 1,0200 1,0400 (165) 1 733 1 826 7
15:43
ATA
ATCCARGOATCCARGO
(ATA)
rynek
zamknięty
4,2400
4,2400
4,2400
4,2400 (319) -5,36% 11:30 (2 402) 4,2000 4,4000 (478) 1 179 4 999 3
16:57
FIV
FINVENTURFINVENTUR
(FIV)
rynek
zamknięty
0,7200
0,7200
0,7200
0,7200 (100) 0,00% 11:26 (3 454) 0,6720 0,7200 (7 900) 100 72 1
11:39
KPI
KANCELWECKANCELWEC
(KPI)
rynek
zamknięty
1,7100
1,7100
1,7100
1,7100 (10) -7,57% 11:23 (1 545) 1,7100 1,8500 (200) 10 17 1
16:51
NTW
NETWISENETWISE
(NTW)
rynek
zamknięty
10,4000
10,4000
10,3000
10,3000 (63) -1,90% 10:55 (49) 10,3000 10,5000 (27) 263 2 719 3
14:48
PBT
PBGAMESPBGAMES
(PBT)
rynek
zamknięty
1,5600
1,5600
1,4600
1,4600 (1 300) -6,41% 10:43 (9 939) 1,4600 1,5600 (2 300) 9 935 15 141 7
15:57
HRT
HURTIMEXHURTIMEX
(HRT)
rynek
zamknięty
0,2140
0,1830
0,1830
0,2140 (1) 0,00% 10:42 (1 806) 0,1810 0,2120 (1 000) 2 451 449 2
10:35
GRM
GREMPCOGREMPCO
(GRM)
rynek
zamknięty
0,4060
0,3660
0,3660
0,4000 (200) +9,29% 10:31 (200) 0,3800 0,4020 (200) 5 429 2 173 3
16:50
JWA
JWAJWA
(JWA)
rynek
zamknięty
0,8000
0,8000
0,7260
0,7800 (10) -1,27% 10:11 (4 524) 0,7260 0,7600 (2 300) 15 226 11 121 9
13:51
BGD
BIOGENEDBIOGENED
(BGD)
rynek
zamknięty
9,5500
9,5500
9,5500
9,5500 (124) -0,52% 10:06 (300) 9,5000 9,6000 (209) 124 1 184 1
09:55
S4E
S4ES4E
(S4E)
rynek
zamknięty
3,6000
3,1200
3,1200
3,6000 (1) 0,00% 09:55 (50) 3,1400 3,6000 (48) 312 974 2
14:14
CRP
CEREALPLTCEREALPLT
(CRP)
rynek
zamknięty
10,5000
10,5000
10,5000
10,5000 (5) -1,87% 09:49 (10) 10,1000 10,4980 (10) 5 52 1
13:26
TOS
TAMEXTAMEX
(TOS)
rynek
zamknięty
0,5750
0,5700
0,5100
0,5750 (1 535) +12,75% 09:45 (3 500) 0,5200 0,5700 (1 400) 19 174 10 077 11
09:34
PTN
POLTRONICPOLTRONIC
(PTN)
rynek
zamknięty
0,9400
0,9400
0,9400
0,9400 (1) 0,00% 09:34 (2 350) 0,7500 0,9400 (205) 1 1 1
16:59
VDS
VIDISVIDIS
(VDS)
rynek
zamknięty
4,1800
4,1800
3,9800
4,1800 (5) +5,03% 09:27 (398) 3,7400 4,2000 (700) 510 2 031 3
09:25
ELM
EMONTEMONT
(ELM)
rynek
zamknięty
1,0100
1,0100
1,0100
1,0100 (15) 0,00% 09:25 (1 025) 1,0100 1,0400 (100) 15 15 1
09:20
RSY
RSYRSY
(RSY)
rynek
zamknięty
13,5000
13,5000
13,5000
13,5000 (10) +0,75% 09:20 (10) 13,0000 13,6000 (10) 10 135 1
09:12
RBS
ROBINSONROBINSON
(RBS)
rynek
zamknięty
8,1000
8,1000
8,1000
8,1000 (2) 0,00% 09:12 (20) 7,8000 8,0500 (50) 2 16 1
16:55
SUL
SUMMALINGSUMMALING
(SUL)
rynek
zamknięty
15,7000
15,7000
15,7000
15,7000 (1) +1,29% 09:11 (10) 14,7000 15,7000 (499) 1 16 1
16:55
YAN
NEPTISNEPTIS
(YAN)
rynek
zamknięty
49,6000
49,6000
49,6000
49,6000 (1) 0,00% 09:03 (5) 46,0000 49,6000 (121) 1 50 1
15:09
VEE
VEEVEE
(VEE)
rynek
zamknięty
28,4000
28,4000
28,4000
28,4000 (5) +17,36% 09:00 (15) 24,2000 28,0000 (17) 5 142 1
16:50
PTW
PTWPPTWP
(PTW)
rynek
zamknięty
11,2000
11,2000
11,2000
11,2000 (5) 0,00% 09:00 (180) 11,0000 11,7000 (90) 5 56 1
08:30 WODKANWODKAN
(WOD)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (79) 9,1500 9,4000 (34)      
08:30 VAKOMTEKVAKOMTEK
(VKT)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 740) 0,7300 1,3800 (2 998)      
16:51 UHYECAUHYECA
(ECA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (182) 0,8000 0,8350 (500)      
16:59 TERMOEXPTERMOEXP
(TME)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (20) 2,6000 2,6200 (30)      
17:01 TELESTOTELESTO
(TLO)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 7,0000 8,0000 (20)      
16:55 STANDREWSTANDREW
(STD)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (5) 8,3000 8,5000 (3 568)      
16:50 SMSKREDYTSMSKREDYT
(SMS)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 500) 0,1220 0,1640 (3 498)      
16:59 ROCCAROCCA
(RCA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (10) 6,1000 7,1500 (100)      
16:59 QUARTQUART
(QRT)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 1,3000 1,5000 (100)      
16:59 PREFAGRPPREFAGRP
(PFG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (10) 4,8000 6,6500 (7)      
15:00 ORZLOPONYORZLOPONY
(ORL)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (3 383) 1,7600 1,8500 (541)      
17:05 NFPLNFPL
(NFP)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 0,2324 0,2600 (4 316)      
08:30 MMCPLMMCPL
(MMC)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (393) 2,5600 2,7400 (365)      
10:28 MINERALMINERAL
(MND)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 049) 0,5800 0,6350 (1 424)      
14:36 MAXIPIZZAMAXIPIZZA
(MXP)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (3 644) 0,6200 0,6900 (1 716)      
08:30 MALKOWSKIMALKOWSKI
(MMA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (250) 1,6500 1,8000 (2 796)      
13:24 MADKOMMADKOM
(MAD)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (421) 1,8400 1,9600 (500)      
08:30 KLONKLON
(KLN)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 0,8000 0,8300 (50)      
14:15 IUIU
(IUS)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (20) 5,6000 5,8000 (5 000)      
08:30 INTERNITYINTERNITY
(INT)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (500) 2,5000 2,8000 (145)      
09:36 INFRAINFRA
(IFA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 0,8600 0,9100 (100)      
08:30 INDOSINDOS
(INS)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (20) 3,2000 3,2600 (50)      
08:30 IBCPOLSKAIBCPOLSKA
(IBC)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 0,8000 0,8300 (50)      
16:41 GRMEDIAGRMEDIA
(GME)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (10) 1,0000 172,0000 (10)      
10:43 GALVOGALVO
(GAL)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (5 400) 1,0000 1,0400 (1 500)      
09:38 FORPOSTAFORPOSTA
(FPO)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 0,7500 0,7700 (100)      
14:07 FHDOMFHDOM
(FHD)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (607) 3,1800 3,3000 (607)      
17:05 FABRYKAKDFABRYKAKD
(FKD)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,1000   -76,30%   (800) 0,3380 PKC (11 180)      
16:43 EXIMITEXIMIT
(EXM)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (5) 70,5000 84,5000 (5)      
14:26 EUROTAXEUROTAX
(ETX)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 2,7800 3,0000 (500)      
08:30 EUROSNACKEUROSNACK
(ECK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 487) 0,5050 0,5900 (3 708)      
16:54 EMUZYKAEMUZYKA
(EMU)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 500) 4,0000 4,0600 (1 000)      
13:33 EDISONEDISON
(EDN)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (520) 2,4400 2,6000 (385)      
09:51 DOOKDOOK
(DOK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (5) 5,2500 5,5000 (10)      
10:09 DOMLEKDOMLEK
(DLK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (5) 7,9000 8,3000 (24)      
12:05 COMECOCOMECO
(CMC)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (200) 0,2120 0,2160 (200)      
08:30 CMICMI
(CMI)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1) 36,0000 37,6000 (1)      
09:51 CENTURIONCENTURION
(CTF)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (20) 1,9400 1,9900 (18)      
11:15 BIOFACTORBIOFACTOR
(BFC)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (277) 2,8000 3,4000 (188)      
09:50 AQUABBAQUABB
(AQU)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (10) 15,4000 15,7000 (10)      
15:43 APSAPS
(APS)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (394) 2,5400 2,7200 (367)      
08:30 ALUMASTALUMAST
(ALU)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 000) 0,9050 0,9600 (1 000)      
08:30 ALDAALDA
(ALD)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 1,5000 1,6600 (250)      
14:09 AKCEPTFINAKCEPTFIN
(AFC)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (500) 1,0000 1,1400 (200)      
08:30 AGROMEPAGROMEP
(AGP)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (270) 7,6000 7,9500 (260)      
09:10 ADATEXADATEX
(ADX)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 973) 1,0000 1,0300 (2 958)      
08:30 ABAKABAK
(ABK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 099) 1,8500 1,9400 (1 200)      
Przebieg notowań z dnia 2020.10.26 - New Connect - Rynek Kierowany Zleceniami - notowania jednolite
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:10 639 293 450 835 333
15:44
PFD
PATFUNDPATFUND
(PFD)
rynek
zamknięty
0,6300
0,5800
0,5800
0,6300 (423) +40,00% 15:29 (3 000) 0,6500 0,6300 (24 077) 400 931 244 248 113
16:43
IDH
IDHIDH
(IDH)
rynek
zamknięty
0,0120
0,0120
0,0115
0,0115 (71 698) -4,17% 15:29 (2 900) 0,0120 0,0120 (2 517 876) 10 055 029 116 421 90
15:32
PLG
PLGROUPPLGROUP
(PLG)
rynek
zamknięty
0,3790
0,3790
0,3780
0,3780 (1 141) +8,00% 15:25 (100) 0,3450 0,3770 (1 384) 5 021 1 901 7
16:51
LPS
LAURENPESLAURENPES
(LPS)
rynek
zamknięty
0,1470
0,1420
0,1420
0,1470 (1 000) +6,52% 15:24 (14 000) 0,1460 0,1460 (12 500) 65 312 9 479 13
16:41
BRO
CZARNKOWCZARNKOW
(BRO)
rynek
zamknięty
0,0800
0,0800
0,0750
0,0750 (108) +7,14% 15:16 (7 100) 0,0700 0,0750 (13 731) 47 173 3 733 17
16:30
ARI
ARIARI
(ARI)
rynek
zamknięty
0,2640
0,2360
0,2360
0,2640 (1) 0,00% 15:11 (3 500) 0,2440 0,2700 (391) 1 251 327 6
16:38
AQT
AQUATECHAQUATECH
(AQT)
rynek
zamknięty
4,3000
4,3000
4,3000
4,3000 (3 926) -2,27% 15:07 (1 074) 4,3000 4,3000 (1 384) 8 566 36 834 24
16:51
UFC
UNIFIEDUNIFIED
(UFC)
rynek
zamknięty
0,5200
0,5200
0,5200
0,5200 (880) -5,45% 15:02 (1 917) 0,5200 0,4000 (600) 13 382 6 959 17
15:30
CTE
CTECTE
(CTE)
rynek
zamknięty
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200 (6 110) 0,00% 15:02 (2 167) 0,1200 0,1600 (1 000) 22 110 2 653 4
15:33
PFM
PFMEDICALPFMEDICAL
(PFM)
rynek
zamknięty
3,7000
3,7000
3,7000
3,7000 (95) +15,63% 15:00 (20) 3,1000 3,7000 (64) 1 208 4 470 5
16:59
NST
NESTMEDICNESTMEDIC
(NST)
rynek
zamknięty
1,1050
1,1050
1,1050
1,1050 (272) +1,84% 15:00 (1 950) 1,1100 1,1950 (906) 2 184 2 413 7
16:15
KME
KMEKME
(KME)
rynek
zamknięty
1,1900
1,1000
1,1000
1,1900 (12) +17,82% 15:00 (8 370) 1,1900 1,2000 (4 000) 9 734 10 710 6
16:55
ICD
ICPDICPD
(ICD)
rynek
zamknięty
2,0600
1,9800
1,9800
2,0600 (75) +8,42% 15:00 (890) 1,7600 1,8000 (380) 335 669 2
15:30
MRH
HAMBURGERHAMBURGER
(MRH)
rynek
zamknięty
1,1500
1,1500
1,1500
1,1500 (10) 0,00% 15:00 (20) 1,0300 1,1500 (75) 10 12 1
15:30
FOX
FOXBUYFOXBUY
(FOX)
rynek
zamknięty
5,9000
5,3000
5,3000
5,9000 (161) +15,69% 15:00 (606) 4,4000 5,9000 (429) 383 2 150 5
16:59
CAM
CAMBRIDGECAMBRIDGE
(CAM)
rynek
zamknięty
0,7000
0,6300
0,6300
0,7000 (15) 0,00% 15:00 (3) 0,6000 0,7500 (1 000) 821 518 2
16:35
ATO
ATONHTATONHT
(ATO)
rynek
zamknięty
0,1820
0,1820
0,1820
0,1820 (856) -8,08% 15:00 (2 000) 0,2100 0,1820 (1 416) 2 200 400 3
15:52
APA
APANETAPANET
(APA)
rynek
zamknięty
0,8100
0,7900
0,7900
0,8100 (562) 0,00% 15:00 (1) 0,8100 0,8200 (100) 762 613 2
15:32
VIV
VISIONVISION
(VIV)
rynek
zamknięty
0,0319
0,0319
0,0319
0,0319 (200) +13,93% 11:00 (46 913) 0,0280 0,0327 (15 000) 200 6 1
15:30
PSM
PLASMAPLASMA
(PSM)
rynek
zamknięty
0,6100
0,6100
0,6100
0,6100 (820) -12,23% 11:00 (10) 0,2000 0,6100 (370) 820 500 1
16:59
MMD
MILESTONEMILESTONE
(MMD)
rynek
zamknięty
9,0000
9,0000
9,0000
9,0000 (8) +5,88% 11:00 (10) 8,0000 9,0000 (1 047) 13 117 2
16:59
GTP
GEOTERMGEOTERM
(GTP)
rynek
zamknięty
3,1000
3,1000
3,1000
3,1000 (1 598) -4,32% 11:00 (50) 2,7400 3,1000 (159) 1 828 5 667 4
15:30
BTG
BLUETAXBLUETAX
(BTG)
rynek
zamknięty
1,7400
1,7400
1,7400
1,7400 (20) -0,57% 11:00 (1 850) 1,6600 1,7400 (1 637) 20 35 1
15:30 WOLFSTFWOLFSTF
(WTF)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,2000   -28,57%   (1 911) 0,2600 PKC (5 560)      
15:30 VIATRONVIATRON
(VIA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (148) 3,4000 3,7200 (135)      
15:30 SFKPOLKAPSFKPOLKAP
(SFK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 500) 0,3500 0,4000 (1 352)      
15:30 ROVITAROVITA
(ROV)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (200) 0,5300 0,5700 (659)      
17:01 REMEDISREMEDIS
(REM)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (15 000) 0,1130 0,1900 (34 701)      
15:30 PROPERTYFPROPERTYF
(PLE)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 0,1800 0,2000 (100)      
15:30 PREFABETPREFABET
(PBB)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 1,1200 1,1500 (30)      
15:30 OPTIZENLBOPTIZENLB
(OPT)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (3 000) 1,5000 1,5800 (100)      
16:59 NEXTBIKENEXTBIKE
(NXB)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 8,6000 9,4000 (39)      
15:30 MAXIMUSMAXIMUS
(MAX)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (3 510) 0,1700 0,2700 (2 000)      
15:30 MARKAMARKA
(MRK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 0,4900 0,5000 (300)      
15:30 LUKARDILUKARDI
(LUK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (550) 0,5500 0,6150 (10 308)      
15:30 LKDESIGNLKDESIGN
(LKS)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 000) 0,3000 0,3300 (1 999)      
17:01 GTRINITYGTRINITY
(GTY)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 2,3000 2,8000 (550)      
16:55 GOTFIGOTFI
(GTF)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (20) 4,0000 6,5000 (10)      
15:30 FLUIDFLUID
(FLD)
rynek
zamknięty
 
 
 
          PKC (71 838)      
15:31 EUROHITEUROHIT
(ERH)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (329) 11,0000 11,9000 (397)      
15:30 ESKIMOSESKIMOS
(ESK)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,2760   -1,43%   (1 000) 0,3000 0,1500 (360)      
15:30 EMMERSONEMMERSON
(EMM)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,0100   -75,31%   (49 750) 0,0150 PKC (728 843)      
15:30 DENTAMDCDENTAMDC
(DAM)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 200) 0,4400 0,4800 (12 105)      
15:30 AUTOSPAAUTOSPA
(ASP)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,0505   -70,29%   (100) 0,1500 PKC (11 720)      
15:30 ARRINERAARRINERA
(ARX)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,0260   -94,42%   (224) PKC PKC (8 524)      
15:30 AERFINANCAERFINANC
(AER)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,1300   -18,75%   (300) 0,1300 0,1300 (743)