Giełda-Przebieg w GIEŁDA-Notowania i wykresy - info.bossa.pl
2020.05.29, godz. 02:51
kontakt
2019.06.25 otwarcie maksimum minimum TKO/ wartość zmiana obrót
17:15 WIG30 WIG30 2 002,002 027,991 957,131 985,84 +0,6% 1 662 047 666
17:15 WIG20 WIG20 1 722,431 757,781 694,601 718,45 +0,6% 1 560 283 273
17:15 WIG WIG 48 505,6849 053,3147 567,3248 144,34 +0,5% 1 823 128 360
17:15 mWIG40 mWIG40 3 434,363 460,023 361,353 397,77 +0,1% 198 312 506
Automatyczne odświeżanie co:
("0" - brak odświeżania)
Przebieg notowań z dnia 2019.06.25 - Akcje
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:106 709 722 1 829 823 630 222 937
17:04
KCI
KCIKCI
(KCI)
rynek
zamknięty
0,6000
0,4600
0,4600
0,6000 (3 731) +30,72% 16:17 (24 638) PKC PKC (3 000) 371 795 203 204 170
17:02
EFK
EFEKTEFEKT
(EFK)
rynek
zamknięty
4,2000
3,3800
3,3800
4,2000 (100) +27,27% 15:54 (8 922) PKC 4,2000 (835) 69 955 275 375 195
17:03
IAG
IALBGRIALBGR
(IAG)
rynek
zamknięty
0,2260
0,1840
0,1740
0,2260 (1 000) +22,83% 17:03 (545) 0,2260 0,2280 (8 800) 193 794 37 647 39
17:00
PGM
PMPGPMPG
(PGM)
rynek
zamknięty
1,2900
1,0800
1,0800
1,2900 (2 143) +21,70% 17:00 (11 567) 1,2000 1,2900 (1 690) 42 014 48 461 28
17:00
ADV
ADIUVOADIUVO
(ADV)
rynek
zamknięty
5,8600
4,5200
4,4600
5,5200 (70) +20,00% 17:00 (1 500) 5,4000 5,5200 (477) 96 410 526 133 248
17:04
PDZ
PRAIRIEPRAIRIE
(PDZ)
rynek
zamknięty
0,4140
0,3450
0,3300
0,3995 (8 102) +19,61% 17:03 (15 555) 0,3930 0,3995 (49 837) 3 860 109 1 398 858 666
17:03
BRA
BRASTERBRASTER
(BRA)
rynek
zamknięty
0,4000
0,3370
0,3245
0,3950 (550) +17,21% 17:03 (11 941) 0,3500 0,3950 (3 845) 653 257 241 610 224
17:04
BMC
BUMECHBUMECH
(BMC)
rynek
zamknięty
2,9500
2,6500
2,4500
2,9500 (166) +13,46% 17:02 (500) 2,8600 2,9500 (134) 64 742 179 025 130
16:57
WIK
WIKANAWIKANA
(WIK)
rynek
zamknięty
2,4000
2,0400
2,0200
2,2600 (111) +13,00% 16:44 (1 000) 2,2000 2,2400 (500) 64 769 144 481 142
16:59
ERG
ERGERG
(ERG)
rynek
zamknięty
31,0000
27,4000
27,4000
29,6000 (256) +12,98% 14:14 (300) 27,6000 28,0000 (94) 2 470 73 013 26
16:50
SVRS
SILVAIR-REGSSILVAIR-REGS
(SVRS)
rynek
zamknięty
2,7000
2,4100
2,3500
2,7000 (500) +12,50% 14:12 (4 023) 2,5000 2,7000 (162) 6 725 17 168 18
16:50
EVE
EVERESTEVEREST
(EVE)
rynek
zamknięty
13,5000
12,9000
12,9000
13,0000 (35) +12,07% 16:34 (265) 12,5000 13,0000 (465) 15 440 202 477 97
17:00
FTE
FORTEFORTE
(FTE)
rynek
zamknięty
20,3500
18,7000
18,2000
20,3000 (2) +9,73% 17:00 (50) 20,2500 20,3000 (39) 100 879 1 985 744 424
17:00
ZUK
STAPORKOWSTAPORKOW
(ZUK)
rynek
zamknięty
2,9000
2,7200
2,7200
2,9000 (250) +9,02% 17:00 (750) 2,9000 2,9800 (6 000) 21 704 61 557 24
16:59
RNC
REINOREINO
(RNC)
rynek
zamknięty
1,5800
1,4200
1,3600
1,5800 (5) +8,97% 13:27 (4) 1,4200 1,5400 (3 500) 12 101 16 975 11
17:00
CLE
COALENERGCOALENERG
(CLE)
rynek
zamknięty
0,2500
0,2400
0,2220
0,2500 (1 000) +8,70% 17:00 (10 000) 0,2340 0,2500 (207 363) 301 547 72 764 65
16:13
SHG
STARHEDGESTARHEDGE
(SHG)
rynek
zamknięty
0,5160
0,4700
0,4700
0,5100 (153) +8,51% 16:11 (1 092) 0,5080 0,5220 (372) 17 637 8 873 28
16:50
EHG
EUROHOLDEUROHOLD
(EHG)
rynek
zamknięty
4,9600
4,9600
4,9600
4,9600 (15) +7,83% 09:00 (60) 4,3600 4,9000 (190) 15 74 1
17:00
SLV
SELVITASELVITA
(SLV)
rynek
zamknięty
43,5000
40,8000
39,5000
43,0000 (50) +7,50% 17:00 (12) 42,4000 43,0000 (323) 23 788 981 837 144
16:50
CDL
CDRLCDRL
(CDL)
rynek
zamknięty
14,1500
13,3000
13,3000
14,1500 (30) +7,20% 16:27 (552) 13,6500 14,1500 (184) 2 019 27 879 15
17:04
HEL
HELIOHELIO
(HEL)
rynek
zamknięty
8,9500
8,4000
8,4000
8,9500 (1 022) +7,19% 17:00 (200) 8,0000 8,9500 (249) 4 819 42 023 14
17:02
DAT
DATAWALKDATAWALK
(DAT)
rynek
zamknięty
85,0000
77,4000
77,4000
82,2000 (20) +7,03% 17:00 (369) 82,2000 82,8000 (190) 32 455 2 672 038 644
16:50
IMC
IMCOMPANYIMCOMPANY
(IMC)
rynek
zamknięty
12,3000
11,7500
11,3500
12,3000 (120) +6,96% 16:16 (200) 12,0000 12,5500 (100) 4 306 50 865 18
16:59
BIK
BIKBIK
(BIK)
rynek
zamknięty
13,9000
13,9000
13,9000
13,9000 (5) +6,92% 09:00 (650) 12,5500 13,1000 (635) 5 70 1
17:00
FMF
FAMURFAMUR
(FMF)
rynek
zamknięty
2,3600
2,2500
2,2500
2,3350 (625) +6,62% 17:00 (2 635) 2,3100 2,3350 (5 494) 766 051 1 776 924 602
17:02
BAH
BAHOLDINGBAHOLDING
(BAH)
rynek
zamknięty
0,8300
0,7600
0,7390
0,8100 (134) +6,58% 17:02 (1 880) 0,8000 0,8100 (14 766) 380 053 273 972 106
17:00
GCN
GROCLINGROCLIN
(GCN)
rynek
zamknięty
1,7500
1,6700
1,6500
1,6800 (216) +6,33% 17:00 (1 000) 1,6400 1,6800 (54) 163 743 279 802 157
16:50
4FM
4FUNMEDIA4FUNMEDIA
(4FM)
rynek
zamknięty
4,2000
3,9500
3,8200
4,2000 (161) +6,33% 16:45 (927) 3,8200 4,2000 (339) 3 580 14 320 14
16:59
PEM
PEMANAGERPEMANAGER
(PEM)
rynek
zamknięty
10,6000
10,0500
9,4200
10,6000 (55) +6,00% 16:44 (100) 10,0500 10,6000 (142) 2 773 27 761 13
17:00
I2D
I2DEVI2DEV
(I2D)
rynek
zamknięty
9,0000
8,6000
8,6000
9,0000 (8) +5,88% 17:00 (885) 8,5000 9,0000 (330) 1 075 9 248 5
17:04
GLC
GLCOSMEDGLCOSMED
(GLC)
rynek
zamknięty
2,8800
2,7600
2,7000
2,8800 (1 649) +5,88% 17:04 (4 401) 2,8600 2,9000 (28 916) 263 965 739 012 304
12:50
IMP
IMPERAIMPERA
(IMP)
rynek
zamknięty
0,9600
0,9500
0,9150
0,9600 (971) +5,49% 11:56 (2 924) 0,9150 0,9600 (9 000) 3 443 3 239 5
16:24
IFC
IFCAPITALIFCAPITAL
(IFC)
rynek
zamknięty
0,5800
0,5500
0,5500
0,5800 (650) +5,45% 13:28 (45 226) 0,5500 0,5800 (8 537) 9 618 5 348 5
16:50
FEE
FEERUMFEERUM
(FEE)
rynek
zamknięty
13,0000
12,3500
12,3500
12,8000 (1) +5,35% 14:18 (1 600) 12,3000 12,8000 (229) 137 1 696 10
16:55
OTM
OTMUCHOWOTMUCHOW
(OTM)
rynek
zamknięty
1,4200
1,3600
1,3600
1,3800 (3 708) +5,34% 11:23 (500) 1,3700 1,4000 (1 473) 18 199 25 246 17
16:50
GKI
IMMOBILEIMMOBILE
(GKI)
rynek
zamknięty
2,8100
2,7300
2,7200
2,8100 (530) +5,24% 15:11 (200) 2,7200 2,8400 (31) 32 633 89 522 9
17:00
WAS
WASKOWASKO
(WAS)
rynek
zamknięty
1,6000
1,4950
1,4700
1,5700 (72) +5,02% 17:00 (3 660) 1,5000 1,5700 (10 682) 76 535 117 001 53
17:04
AWM
AIRWAYAIRWAY
(AWM)
rynek
zamknięty
0,7460
0,6800
0,6800
0,7120 (360) +4,71% 17:00 (1 250) 0,6980 0,7120 (27 895) 507 376 356 898 311
17:00
HRP
HARPERHARPER
(HRP)
rynek
zamknięty
4,2500
4,0500
3,8000
4,2400 (10) +4,69% 17:00 (1 000) 4,1000 4,2400 (1 737) 69 872 275 542 186
17:04
CDR
CDPROJEKTCDPROJEKT
(CDR)
rynek
zamknięty
399,7000
389,1000
385,3000
399,0000 (7) +4,59% 17:02 (898) 399,0000 399,1000 (252) 375 602 147 207 128 10 016
17:00
ZEP
ZEPAKZEPAK
(ZEP)
rynek
zamknięty
7,8000
7,6000
7,6000
7,8000 (100) +4,56% 17:00 (6) 7,6000 7,8000 (1 394) 6 442 49 725 20
17:00
JWW
JWWINVESTJWWINVEST
(JWW)
rynek
zamknięty
3,7300
3,5200
3,5200
3,6800 (20) +4,55% 17:00 (6 132) 3,5500 3,6800 (480) 5 077 18 608 14
17:00
ASE
ASSECOSEEASSECOSEE
(ASE)
rynek
zamknięty
39,2000
37,5000
37,5000
39,2000 (95) +4,53% 17:00 (70) 38,8000 39,2000 (57) 18 272 701 042 105
16:50
CNT
CNTCNT
(CNT)
rynek
zamknięty
16,5000
15,8000
15,7000
16,2000 (100) +4,52% 15:55 (50) 16,2000 16,4000 (40) 7 359 117 686 70
16:25
MSW
MOSTALWARMOSTALWAR
(MSW)
rynek
zamknięty
4,8000
4,5000
4,5000
4,8000 (94) +4,35% 15:28 (51) 4,6500 4,7800 (2 867) 7 919 36 981 22
16:54
PLZ
PLAZACNTRPLAZACNTR
(PLZ)
rynek
zamknięty
1,7500
1,6100
1,6100
1,7300 (14) +4,22% 16:04 (236) 1,6400 1,7300 (311) 6 028 10 186 14
15:39
MZA
MUZAMUZA
(MZA)
rynek
zamknięty
2,5000
2,5000
2,5000
2,5000 (55) +4,17% 15:39 (3 125) 2,4000 2,5000 (145) 55 138 1
16:50
U2K
UNIMAUNIMA
(U2K)
rynek
zamknięty
2,6000
2,6000
2,6000
2,6000 (95) +4,00% 09:05 (100) 2,5800 2,6200 (130) 2 000 5 200 6
16:54
UCG
UNICREDITUNICREDIT
(UCG)
rynek
zamknięty
34,0000
33,6800
33,2950
34,0000 (10) +3,94% 15:42 (45) 29,4400 34,6300 (250) 602 20 307 9
17:04
CCC
CCCCCC
(CCC)
rynek
zamknięty
50,9800
49,6200
48,6600
50,5000 (10) +3,93% 17:04 (16) 50,4400 50,5000 (27 292) 991 359 49 551 011 6 483
17:01
ALL
AILLERONAILLERON
(ALL)
rynek
zamknięty
6,3800
6,1400
6,1200
6,3800 (1 171) +3,91% 17:01 (328) 6,1800 6,4000 (200) 3 630 22 578 7
16:50
ATR
ATREMATREM
(ATR)
rynek
zamknięty
1,8700
1,8500
1,8000
1,8700 (1 000) +3,89% 15:03 (692) 1,8500 2,0300 (2 000) 1 208 2 254 8
17:00
SGN
SYGNITYSYGNITY
(SGN)
rynek
zamknięty
4,0600
3,9500
3,8000
4,0600 (162) +3,84% 17:00 (6 167) 4,0000 4,0600 (1 000) 268 938 1 074 505 138
17:00
KPL
KINOPOLKINOPOL
(KPL)
rynek
zamknięty
8,1500
7,7000
7,7000
8,1500 (3) +3,82% 16:48 (101) 8,0000 8,1500 (2 646) 8 806 70 650 29
16:56
SON
SONELSONEL
(SON)
rynek
zamknięty
9,6000
9,2500
9,2500
9,6000 (10) +3,78% 14:53 (104) 9,2500 9,6500 (60) 186 1 762 6
17:02
ALI
ALTUSTFIALTUSTFI
(ALI)
rynek
zamknięty
0,9500
0,8320
0,8040
0,8800 (1 400) +3,77% 17:02 (1 350) 0,8660 0,9000 (200) 155 067 135 556 104
16:52
LBT
LIBETLIBET
(LBT)
rynek
zamknięty
2,0000
1,9350
1,8700
1,9400 (100) +3,74% 16:49 (1 000) 1,8750 1,9400 (2 955) 239 454 467 934 102
17:00
ERB
ERBUDERBUD
(ERB)
rynek
zamknięty
19,9500
19,5000
19,4000
19,9000 (15) +3,65% 17:00 (50) 19,7000 19,9000 (382) 5 005 98 333 31
16:50
BCM
BETACOMBETACOM
(BCM)
rynek
zamknięty
9,3200
9,3200
9,2000
9,3200 (134) +3,56% 14:45 (150) 9,0400 9,3200 (1) 925 8 601 4
16:50
SNK
SANOKSANOK
(SNK)
rynek
zamknięty
15,1500
14,7000
14,5000
14,7000 (138) +3,52% 16:45 (150) 14,5500 14,7000 (1 944) 15 201 226 217 122
16:50
PLX
PLASTBOXPLASTBOX
(PLX)
rynek
zamknięty
1,7700
1,6900
1,6900
1,7700 (10) +3,51% 16:36 (10) 1,7000 1,7700 (1 404) 2 904 4 928 4
17:04
BBT
BOOMBITBOOMBIT
(BBT)
rynek
zamknięty
22,6500
21,9500
21,5000
22,2500 (222) +3,49% 17:02 (2 968) 22,2500 22,3000 (2 100) 24 976 552 343 238
17:04
BML
BIOMEDLUBBIOMEDLUB
(BML)
rynek
zamknięty
3,9400
3,7800
3,6700
3,9200 (90) +3,43% 17:04 (3 674) 3,9000 3,9200 (22 744) 1 057 172 4 017 162 1 185
17:00
EEX
EKOEXPORTEKOEXPORT
(EEX)
rynek
zamknięty
4,1600
3,8500
3,8500
3,9600 (101) +3,39% 17:00 (1 456) 3,9600 3,9800 (897) 94 087 377 791 177
17:04
PLW
PLAYWAYPLAYWAY
(PLW)
rynek
zamknięty
498,0000
480,5000
467,0000
489,0000 (2) +3,38% 17:04 (68) 488,0000 489,0000 (2) 20 391 9 801 291 1 340
17:00
ELB
ELBUDOWAELBUDOWA
(ELB)
rynek
zamknięty
3,7800
3,2000
2,9500
3,0900 (9) +3,34% 17:00 (9 071) 3,0500 3,0900 (1 341) 345 842 1 161 653 636
17:01
TIM
TIMTIM
(TIM)
rynek
zamknięty
11,1000
10,5500
10,5500
10,9500 (100) +3,30% 17:01 (172) 10,9500 11,0000 (499) 32 644 353 358 96
17:00
DNP
DINOPLDINOPL
(DNP)
rynek
zamknięty
181,1000
179,0000
175,0000
180,6000 (75) +3,26% 17:00 (200) 180,2000 180,6000 (1 870) 215 025 37 952 914 5 063
17:03
BFT
BENEFITBENEFIT
(BFT)
rynek
zamknięty
769,0000
768,0000
745,0000
764,0000 (2) +3,24% 17:00 (16) 758,0000 764,0000 (69) 1 026 783 974 121
17:01
KRU
KRUKKRUK
(KRU)
rynek
zamknięty
100,9000
96,0000
92,0000
96,9000 (375) +3,09% 17:01 (187) 95,8500 96,9000 (42) 183 996 17 418 459 3 663
16:50
PPS
PEPEESPEPEES
(PPS)
rynek
zamknięty
1,7000
1,6600
1,6600
1,6900 (903) +3,05% 16:35 (92) 1,6900 1,7000 (7 351) 26 695 44 601 22
17:04
MXC
MAXCOMMAXCOM
(MXC)
rynek
zamknięty
13,7000
13,1500
13,1500
13,5000 (61) +3,05% 17:00 (699) 13,5000 13,6500 (764) 7 232 97 503 62
17:03
DOM
DOMDEVDOMDEV
(DOM)
rynek
zamknięty
84,4000
81,6000
81,0000
83,2000 (2) +2,97% 17:00 (530) 83,2000 84,0000 (12) 18 552 1 516 736 141
17:01
RBW
RAINBOWRAINBOW
(RBW)
rynek
zamknięty
21,8000
21,7000
19,8000
21,0000 (100) +2,94% 17:01 (178) 20,8000 21,0000 (930) 35 566 742 964 331
17:04
PGE
PGEPGE
(PGE)
rynek
zamknięty
4,6170
4,5070
4,4000
4,5690 (1 200) +2,88% 17:04 (5 000) 4,5630 4,5690 (8 263) 5 534 222 25 023 945 4 764
16:50
ATM
ATMATM
(ATM)
rynek
zamknięty
10,9000
10,9000
10,3000
10,7000 (100) +2,88% 13:32 (1 000) 10,2000 10,7000 (1 598) 382 4 009 5
13:30
ATP
ATLANTAPLATLANTAPL
(ATP)
rynek
zamknięty
5,1000
4,8600
4,8600
5,0000 (1 262) +2,88% 13:30 (338) 5,0000 5,1000 (1 500) 15 176 75 562 28
17:00
MLS
MLSYSTEMMLSYSTEM
(MLS)
rynek
zamknięty
34,7000
33,5000
33,3000
33,9000 (10) +2,73% 17:00 (70) 33,3000 33,9000 (585) 22 880 782 274 292
17:00
MSP
MOSTALPLCMOSTALPLC
(MSP)
rynek
zamknięty
9,2400
9,1000
9,0000
9,2000 (75) +2,68% 16:30 (200) 9,0200 9,1800 (239) 5 634 51 541 27
17:00
ARH
ARCHICOMARCHICOM
(ARH)
rynek
zamknięty
15,9500
15,4000
15,4000
15,4500 (46) +2,66% 17:00 (254) 15,4500 16,0000 (1 000) 3 812 59 516 33
17:00
SME
SIMPLESIMPLE
(SME)
rynek
zamknięty
7,8000
7,7000
7,6000
7,8000 (13) +2,63% 17:00 (2 025) 7,5500 7,8000 (785) 15 297 117 523 16
16:59
ZUE
ZUEZUE
(ZUE)
rynek
zamknięty
4,1400
4,0000
3,8000
4,0000 (6) +2,56% 16:40 (500) 3,8400 4,0000 (380) 28 014 111 552 74
17:02
R22
R22R22
(R22)
rynek
zamknięty
29,5000
28,7000
28,7000
28,8000 (150) +2,49% 17:00 (464) 28,8000 29,3000 (535) 27 083 785 960 225
17:00
WPL
WIRTUALNAWIRTUALNA
(WPL)
rynek
zamknięty
74,8000
73,0000
72,8000
74,8000 (5) +2,47% 17:00 (866) 74,0000 74,8000 (199) 21 816 1 610 961 111
17:00
KVT
KRVITAMINKRVITAMIN
(KVT)
rynek
zamknięty
4,6500
4,5900
4,3900
4,6100 (22) +2,44% 17:00 (524) 4,5000 4,6100 (955) 47 474 213 807 105
17:02
PXM
POLIMEXMSPOLIMEXMS
(PXM)
rynek
zamknięty
2,3800
2,2700
2,2600
2,3150 (100) +2,43% 17:00 (1 000) 2,3100 2,3150 (10 000) 587 004 1 369 489 357
17:00
RVU
RYVURYVU
(RVU)
rynek
zamknięty
61,0000
59,4000
59,0000
61,0000 (58) +2,35% 17:00 (90) 60,0000 61,0000 (452) 10 319 617 480 79
17:04
SAN
SANTANDERSANTANDER
(SAN)
rynek
zamknięty
9,6180
9,5200
9,1500
9,4510 (100) +2,28% 16:46 (150) 9,1600 9,4520 (183) 125 189 1 178 727 259
17:05
LPP
LPPLPP
(LPP)
rynek
zamknięty
6 930,0000
6 735,0000
6 640,0000
6 795,0000 (1) +2,26% 17:00 (8) 6 795,0000 6 830,0000 (31) 4 609 31 417 850 1 881
15:28
INP
INPROINPRO
(INP)
rynek
zamknięty
4,5800
4,4800
4,4800
4,5800 (60) +2,23% 12:56 (53) 4,4600 4,5200 (260) 112 513 3
16:50
ODL
ODLEWNIEODLEWNIE
(ODL)
rynek
zamknięty
4,6500
4,5000
4,5000
4,6000 (108) +2,22% 16:40 (500) 4,5200 4,6000 (402) 4 612 21 074 14
16:52
MNC
MENNICAMENNICA
(MNC)
rynek
zamknięty
18,7000
18,7000
18,5000
18,7000 (6) +2,19% 13:58 (400) 18,5000 18,6000 (80) 2 197 41 080 9
17:01
CEZ
CEZCEZ
(CEZ)
rynek
zamknięty
79,9000
78,8000
77,7000
79,9000 (6) +2,17% 16:48 (19) 77,4000 79,9000 (7) 1 387 108 664 24
17:00
ZRE
ZREMBZREMB
(ZRE)
rynek
zamknięty
0,7400
0,7350
0,7200
0,7200 (1 987) +2,13% 17:00 (13) 0,7200 0,7400 (6 459) 29 223 21 372 21
17:00
TSG
TESGASTESGAS
(TSG)
rynek
zamknięty
4,9800
4,7800
4,7400
4,9000 (10) +2,08% 17:00 (500) 4,8200 4,9000 (2 502) 21 057 101 599 48
17:00
SFS
SFINKSSFINKS
(SFS)
rynek
zamknięty
0,4900
0,4840
0,4700
0,4900 (5) +2,08% 17:00 (11 944) 0,4700 0,4900 (43 348) 50 195 24 361 25
17:00
GTC
GTCGTC
(GTC)
rynek
zamknięty
7,1000
6,8800
6,7600
6,9000 (129) +2,07% 17:00 (81) 6,8000 6,9000 (3 256) 97 792 670 660 68
17:02
WWL
WAWELWAWEL
(WWL)
rynek
zamknięty
606,0000
598,0000
598,0000
606,0000 (20) +2,02% 17:01 (15) 600,0000 606,0000 (67) 1 039 623 716 68
17:04
MBK
MBANKMBANK
(MBK)
rynek
zamknięty
226,4000
213,0000
204,4000
212,0000 (10) +2,02% 17:02 (214) 210,6000 212,0000 (882) 144 937 31 192 468 4 730
17:00
WTN
WITTCHENWITTCHEN
(WTN)
rynek
zamknięty
8,4000
8,2400
8,1400
8,2800 (1) +1,97% 17:00 (2 576) 8,2000 8,2800 (232) 7 836 64 959 57
17:00
CAR
INTERCARSINTERCARS
(CAR)
rynek
zamknięty
183,0000
178,0000
175,0000
182,5000 (92) +1,96% 17:00 (1) 181,5000 182,5000 (692) 4 597 829 982 46
17:00
GOP
GAMEOPSGAMEOPS
(GOP)
rynek
zamknięty
36,4000
36,0000
35,6500
36,4000 (17) +1,96% 16:38 (481) 36,2000 36,3000 (40) 5 220 184 864 94
16:50
LEN
LENALENA
(LEN)
rynek
zamknięty
3,6600
3,6500
3,6000
3,6600 (100) +1,95% 16:23 (12 966) 3,6600 3,6700 (2 550) 17 909 65 190 41
17:00
POZ
POZBUDPOZBUD
(POZ)
rynek
zamknięty
1,6350
1,6350
1,5500
1,5800 (690) +1,94% 17:00 (3 888) 1,5600 1,5800 (551) 224 873 356 304 94
16:04
LSI
LSISOFTLSISOFT
(LSI)
rynek
zamknięty
15,9500
15,6500
15,6000
15,9000 (26) +1,92% 14:19 (90) 15,6000 15,9000 (1 501) 1 291 20 328 10
17:00
BDX
BUDIMEXBUDIMEX
(BDX)
rynek
zamknięty
244,5000
239,5000
236,0000
241,0000 (5) +1,90% 17:00 (310) 241,0000 242,5000 (124) 26 428 6 379 042 881
17:00
PBX
PEKABEXPEKABEX
(PBX)
rynek
zamknięty
10,9000
10,5000
10,5000
10,8000 (695) +1,89% 17:00 (30) 10,7500 10,8000 (5 398) 28 687 309 330 37
16:54
MCI
MCIMCI
(MCI)
rynek
zamknięty
11,4000
11,4000
10,7000
11,0000 (1 500) +1,85% 16:31 (4 000) 11,0500 11,1500 (1 500) 11 751 129 607 20
16:50
ZAP
PULAWYPULAWY
(ZAP)
rynek
zamknięty
90,8000
89,8000
89,6000
89,6000 (6) +1,82% 16:49 (1) 89,6000 89,8000 (52) 2 187 196 693 68
17:05
TEN
TSGAMESTSGAMES
(TEN)
rynek
zamknięty
509,0000
500,0000
462,5000
505,0000 (50) +1,81% 17:02 (5) 502,0000 505,0000 (195) 45 258 21 938 186 2 618
17:00
FRO
FERROFERRO
(FRO)
rynek
zamknięty
17,1000
16,6000
16,6000
16,9000 (75) +1,81% 17:00 (60) 16,9000 17,0000 (1 281) 8 651 146 223 60
17:02
APT
APATORAPATOR
(APT)
rynek
zamknięty
20,2000
19,4500
19,4500
19,8000 (3) +1,80% 17:00 (243) 19,6000 19,8000 (240) 5 862 115 805 34
17:02
LTS
LOTOSLOTOS
(LTS)
rynek
zamknięty
60,8600
60,0000
59,4400
60,2800 (177) +1,79% 17:00 (9) 60,2600 60,2800 (1 338) 392 630 23 593 181 3 724
16:55
QRS
QUERCUSQUERCUS
(QRS)
rynek
zamknięty
2,8800
2,8200
2,8200
2,8600 (366) +1,78% 16:26 (317) 2,8500 2,8600 (1 542) 8 265 23 564 17
17:00
LTX
LENTEXLENTEX
(LTX)
rynek
zamknięty
9,2000
9,2000
9,0000
9,1600 (199) +1,78% 17:00 (472) 9,0200 9,1600 (181) 2 057 18 639 17
16:50
WXF
WARIMPEXWARIMPEX
(WXF)
rynek
zamknięty
6,0000
6,0000
5,8000
5,8000 (63) +1,75% 10:58 (330) 5,0000 5,7000 (350) 1 063 6 365 3
15:40
ATS
ATLANTISATLANTIS
(ATS)
rynek
zamknięty
0,5900
0,5700
0,5700
0,5900 (400) +1,72% 13:30 (45 000) 0,5500 0,5880 (1 680) 1 563 919 5
17:00
WSE
WORKSERVWORKSERV
(WSE)
rynek
zamknięty
0,4500
0,4500
0,4400
0,4475 (2 400) +1,70% 17:00 (100) 0,4475 0,4480 (4 364) 27 598 12 193 19
16:50
1AT
ATALATAL
(1AT)
rynek
zamknięty
30,6000
30,0000
28,0000
30,0000 (194) +1,69% 16:11 (500) 29,2000 29,5000 (63) 11 634 339 012 73
17:00
RWL
RAWLPLUGRAWLPLUG
(RWL)
rynek
zamknięty
7,4000
7,2600
6,8400
7,4000 (65) +1,65% 17:00 (535) 6,9600 7,4000 (235) 1 894 13 738 9
17:03
11B
11BIT11BIT
(11B)
rynek
zamknięty
475,0000
464,0000
454,0000
465,0000 (8) +1,64% 17:01 (18) 465,0000 465,5000 (21) 25 554 11 798 678 1 357
17:04
OPL
ORANGEPLORANGEPL
(OPL)
rynek
zamknięty
6,3800
6,2400
6,0900
6,3000 (700) +1,61% 17:04 (5 807) 6,2950 6,3000 (70 869) 3 501 132 21 673 158 3 450
16:50
ATL
ATLASESTATLASEST
(ATL)
rynek
zamknięty
1,3500
1,3500
1,2600
1,2600 (2) +1,61% 13:50 (998) 1,2600 1,3400 (2 360) 47 63 2
17:01
ULG
ULTGAMESULTGAMES
(ULG)
rynek
zamknięty
36,5000
34,8500
34,1500
35,2500 (30) +1,59% 17:00 (30) 34,8000 35,2500 (262) 34 591 1 226 395 350
17:00
AST
ASTARTAASTARTA
(AST)
rynek
zamknięty
16,2500
15,9000
15,5000
16,0000 (100) +1,59% 16:39 (500) 15,8000 16,0000 (1 629) 9 843 156 197 69
16:50
DCR
DECORADECORA
(DCR)
rynek
zamknięty
19,8000
19,6500
19,2500
19,8000 (2) +1,54% 16:39 (60) 19,3000 19,8000 (338) 676 13 268 20
17:03
PKN
PKNORLENPKNORLEN
(PKN)
rynek
zamknięty
68,6800
66,5400
65,7000
67,4600 (100) +1,38% 17:03 (1 854) 67,1800 67,4600 (3 176) 1 241 980 83 281 353 8 302
16:50
NVA
PANOVAPANOVA
(NVA)
rynek
zamknięty
11,9000
11,6000
11,2000
11,2500 (140) +1,35% 15:20 (210) 11,1500 11,3000 (100) 4 151 46 994 19
16:50
IFI
IFIRMAIFIRMA
(IFI)
rynek
zamknięty
3,8300
3,8300
3,7500
3,8000 (7 500) +1,33% 14:18 (200) 3,7600 3,8000 (1 000) 8 061 30 622 5
16:50
ART
ARTIFEXARTIFEX
(ART)
rynek
zamknięty
6,3400
6,2400
6,0000
6,0800 (200) +1,33% 16:47 (175) 5,9000 6,0800 (1 758) 17 185 104 886 66
16:50
WOJ
WOJASWOJAS
(WOJ)
rynek
zamknięty
4,6600
4,6600
4,5200
4,6600 (148) +1,30% 15:41 (500) 4,5200 4,6600 (654) 1 468 6 768 7
17:01
ACP
ASSECOPOLASSECOPOL
(ACP)
rynek
zamknięty
71,9000
70,7000
69,4000
70,5000 (9) +1,29% 17:00 (238) 70,1000 70,5000 (455) 92 241 6 513 748 768
16:50
ULM
ULMAULMA
(ULM)
rynek
zamknięty
47,6000
47,4000
47,4000
47,6000 (2) +1,28% 11:32 (130) 46,8000 47,4000 (111) 127 6 029 8
16:59
SNT
SYNEKTIKSYNEKTIK
(SNT)
rynek
zamknięty
16,1000
16,1000
15,2500
15,9000 (50) +1,27% 16:49 (415) 15,5000 15,9000 (214) 5 583 86 937 66
16:03
PHN
PHNPHN
(PHN)
rynek
zamknięty
12,0000
12,0000
11,8000
11,9500 (8) +1,27% 15:51 (700) 11,8000 11,9000 (200) 2 770 33 003 19
17:01
ENA
ENEAENEA
(ENA)
rynek
zamknięty
5,8350
5,7900
5,6600
5,7900 (85) +1,22% 17:00 (500) 5,7400 5,7900 (41 183) 400 061 2 271 281 645
17:03
MRB
MIRBUDMIRBUD
(MRB)
rynek
zamknięty
1,3150
1,2750
1,2550
1,2850 (39) +1,18% 17:02 (35 572) 1,2800 1,2850 (5 177) 365 853 471 117 166
17:04
ATT
GRUPAAZOTYGRUPAAZOTY
(ATT)
rynek
zamknięty
31,6000
30,9500
30,7000
31,0000 (23) +1,14% 17:00 (79) 30,9500 31,0000 (1 031) 153 384 4 779 478 773
17:02
ING
INGBSKINGBSK
(ING)
rynek
zamknięty
156,8000
152,0000
138,8000
147,6000 (27) +1,10% 17:01 (67) 147,4000 147,8000 (173) 104 160 15 394 516 1 998
17:00
VOX
VOXELVOXEL
(VOX)
rynek
zamknięty
27,9000
27,9000
27,6000
27,9000 (1 335) +1,09% 17:00 (20) 27,6000 27,9000 (209) 1 960 54 643 13
17:00
VTL
VISTALVISTAL
(VTL)
rynek
zamknięty
1,5000
1,4580
1,4120
1,4960 (88) +1,08% 17:00 (1 000) 1,4220 1,4960 (2 895) 32 578 47 191 40
16:59
PGO
PGOPGO
(PGO)
rynek
zamknięty
1,0100
0,9860
0,9800
0,9900 (230) +1,02% 15:54 (75) 0,9820 1,0350 (351) 19 425 19 319 8
16:50
LAB
LABOPRINTLABOPRINT
(LAB)
rynek
zamknięty
10,1000
10,1000
10,1000
10,1000 (1) +1,00% 09:10 (24) 10,0000 10,1000 (92) 7 71 6
16:50
RMK
REMAKREMAK
(RMK)
rynek
zamknięty
10,2000
10,1500
10,1500
10,2000 (300) +0,99% 13:46 (100) 9,9000 10,2000 (97) 402 4 100 4
16:50
ARR
ARTERIAARTERIA
(ARR)
rynek
zamknięty
4,5400
4,5400
4,5400
4,5400 (2) +0,89% 09:00 (200) 4,3200 4,5000 (1 669) 2 9 1
17:04
PGN
PGNIGPGNIG
(PGN)
rynek
zamknięty
4,2200
4,1820
4,1210
4,1700 (28 015) +0,85% 17:01 (36 443) 4,1700 4,1750 (7 883) 7 187 605 30 014 228 4 392
16:41
SET
SETANTASETANTA
(SET)
rynek
zamknięty
12,3500
12,1500
12,0000
12,2500 (113) +0,82% 16:41 (145) 12,2000 12,2500 (677) 8 575 104 210 53
17:04
BRS
BORYSZEWBORYSZEW
(BRS)
rynek
zamknięty
3,7100
3,6650
3,6200
3,6700 (570) +0,82% 17:04 (1 827) 3,6450 3,6700 (3 774) 74 554 272 652 171
16:50
VTI
VENTUREINVENTUREIN
(VTI)
rynek
zamknięty
1,2500
1,2500
1,1900
1,2400 (10) +0,81% 13:05 (660) 1,1800 1,2400 (1 318) 8 561 10 352 18
16:50
CPL
COMPERIACOMPERIA
(CPL)
rynek
zamknięty
2,6400
2,4000
2,4000
2,5000 (58) +0,81% 16:42 (3 900) 2,4000 2,5000 (5 060) 14 159 35 997 11
17:00
BNP
BNPPPLBNPPPL
(BNP)
rynek
zamknięty
50,6000
50,0000
47,8000
50,0000 (18) +0,81% 17:00 (100) 48,0000 50,0000 (95) 2 968 147 202 75
16:59
AGT
AGROTONAGROTON
(AGT)
rynek
zamknięty
3,8200
3,8200
3,6700
3,8100 (20) +0,79% 13:50 (200) 3,6900 3,8000 (360) 3 437 12 857 15
16:19
UNI
UNIBEPUNIBEP
(UNI)
rynek
zamknięty
8,3600
8,3000
8,3000
8,3600 (5) +0,72% 16:19 (180) 8,3000 8,3600 (373) 730 6 083 9
17:00
RDL
RADPOLRADPOL
(RDL)
rynek
zamknięty
1,4500
1,4500
1,4250
1,4300 (3 000) +0,70% 17:00 (1 700) 1,4300 1,4500 (10 794) 30 062 43 049 16
16:50
IDM
IDMSAIDMSA
(IDM)
rynek
zamknięty
1,6000
1,4100
1,4100
1,5000 (5 000) +0,67% 15:44 (1 000) 1,4200 1,5000 (5 000) 14 965 22 482 20
17:00
LVC
LIVECHATLIVECHAT
(LVC)
rynek
zamknięty
63,8000
63,1000
61,1000
62,2000 (12) +0,65% 17:00 (755) 62,0000 62,5000 (249) 43 550 2 697 379 379
17:00
CIG
CIGAMESCIGAMES
(CIG)
rynek
zamknięty
0,8060
0,7910
0,7810
0,7920 (1 502) +0,64% 17:00 (1 298) 0,7920 0,7950 (7 635) 533 334 423 687 269
17:02
GPW
GPWGPW
(GPW)
rynek
zamknięty
40,2500
40,2500
39,4000
40,0000 (10) +0,63% 17:02 (50) 39,8500 40,0000 (1 130) 33 947 1 355 277 308
17:00
ATD
ATENDEATENDE
(ATD)
rynek
zamknięty
3,3000
3,3000
3,1600
3,2000 (1 600) +0,63% 17:00 (1 150) 3,1600 3,2000 (2 967) 7 464 23 878 14
16:50
K2I
K2INTERNTK2INTERNT
(K2I)
rynek
zamknięty
9,3000
9,3000
9,0000
9,0500 (247) +0,56% 14:33 (850) 9,0500 9,3000 (691) 917 8 362 7
17:00
BOW
BOWIMBOWIM
(BOW)
rynek
zamknięty
1,8700
1,7000
1,7000
1,8000 (1 000) +0,56% 16:49 (116) 1,7000 1,8000 (5 969) 27 755 49 196 19
16:58
APN
APLISENSAPLISENS
(APN)
rynek
zamknięty
10,3000
10,0000
9,6000
9,9500 (400) +0,51% 14:39 (157) 9,4000 9,9500 (400) 3 440 34 083 19
17:00
MSZ
MOSTALZABMOSTALZAB
(MSZ)
rynek
zamknięty
0,8180
0,8060
0,8000
0,8100 (100) +0,50% 15:38 (2 000) 0,8040 0,8100 (1 900) 62 449 50 662 36
17:00
SNX
SUNEXSUNEX
(SNX)
rynek
zamknięty
11,0000
10,9500
10,3500
10,6500 (10) +0,47% 17:00 (200) 10,5500 10,6500 (90) 10 021 106 434 79
16:50
KOM
KOMPUTRONKOMPUTRON
(KOM)
rynek
zamknięty
2,1500
2,1500
2,0800
2,1400 (440) +0,47% 16:42 (3 594) 2,0900 2,1400 (2 343) 13 474 27 872 33
16:17
DTR
DIGITREEDIGITREE
(DTR)
rynek
zamknięty
5,1000
4,9800
4,9800
5,0000 (20) +0,40% 16:14 (35) 4,7000 5,0000 (980) 1 150 5 745 8
16:50
BKM
PBKMPBKM
(BKM)
rynek
zamknięty
71,2000
70,6000
70,2000
70,2000 (50) +0,29% 15:56 (600) 70,0000 70,2000 (150) 456 32 300 11
16:50
ACT
ACTIONACTION
(ACT)
rynek
zamknięty
3,4800
3,4800
3,3500
3,4000 (3 100) +0,29% 16:11 (1 000) 3,3700 3,4000 (1 559) 10 096 34 288 21
16:58
MCR
MERCORMERCOR
(MCR)
rynek
zamknięty
7,2600
7,2600
7,2200
7,2200 (180) +0,28% 12:16 (200) 7,0400 7,1600 (64) 355 2 570 3
16:53
NET
NETIANETIA
(NET)
rynek
zamknięty
3,9200
3,9100
3,8900
3,9200 (100) +0,26% 16:10 (840) 3,8900 3,9200 (3 032) 2 394 9 364 11
16:50
SKA
SNIEZKASNIEZKA
(SKA)
rynek
zamknięty
80,4000
80,4000
79,4000
80,0000 (9) +0,25% 14:49 (42) 79,4000 80,0000 (8) 141 11 323 8
17:00
ATC
ARCTICARCTIC
(ATC)
rynek
zamknięty
4,5700
4,4300
4,4300
4,5000 (135) +0,22% 17:00 (1 000) 4,4500 4,5000 (11 063) 29 117 131 692 76
17:04
URS
URSUSURSUS
(URS)
rynek
zamknięty
0,6500
0,6400
0,6290
0,6300 (6 000) +0,16% 17:00 (3 000) 0,6300 0,6390 (2 000) 156 352 99 382 71
16:50
PND
POLNORDPOLNORD
(PND)
rynek
zamknięty
3,3100
3,3100
3,2250
3,2900 (49) +0,15% 13:48 (931) 3,2250 3,2500 (300) 6 439 21 221 8
17:04
PLY
PLAYPLAY
(PLY)
rynek
zamknięty
29,4000
29,0000
27,7400
28,8200 (35) +0,14% 17:04 (899) 28,8000 28,8200 (465) 2 003 421 56 628 625 7 011
17:03
KGH
KGHMKGHM
(KGH)
rynek
zamknięty
86,8600
86,5000
84,3200
85,3800 (300) +0,07% 17:03 (9 592) 85,3800 85,4000 (243) 930 194 79 283 653 8 184
17:02
ENG
ENERGAENERGA
(ENG)
rynek
zamknięty
7,9200
7,9150
7,8200
7,9200 (2 198) +0,06% 17:00 (248) 7,8800 7,9200 (11 231) 234 441 1 849 392 175
16:50
ZWC
ZYWIECZYWIEC
(ZWC)
rynek
zamknięty
480,0000
476,0000
476,0000
478,0000 (4) 0,00% 16:14 (146) 476,0000 478,0000 (121) 77 36 846 10
16:54
ZMT
ZAMETZAMET
(ZMT)
rynek
zamknięty
0,9200
0,9200
0,8700
0,9000 (1 667) 0,00% 15:20 (13 500) 0,8700 0,9000 (2 000) 51 749 45 669 28
10:41
WAX
WADEXWADEX
(WAX)
rynek
zamknięty
7,0000
7,0000
7,0000
7,0000 (2) 0,00% 10:41 (8) 6,9000 7,0000 (221) 10 70 5
17:00
VGO
VIGOSYSVIGOSYS
(VGO)
rynek
zamknięty
424,0000
420,0000
420,0000
424,0000 (1) 0,00% 17:00 (42) 420,0000 424,0000 (38) 110 46 428 13
17:00
TRN
TRANSPOLTRANSPOL
(TRN)
rynek
zamknięty
3,1000
3,0000
2,8200
3,1000 (15) 0,00% 17:00 (600) 2,9300 3,1000 (4 335) 19 913 59 918 31
17:03
TOR
TORPOLTORPOL
(TOR)
rynek
zamknięty
10,9000
10,7000
10,3000
10,7000 (107) 0,00% 17:03 (760) 10,6000 10,7000 (597) 44 787 474 957 159
16:58
TRR
TERMOREXTERMOREX
(TRR)
rynek
zamknięty
0,8600
0,8600
0,8580
0,8600 (24) 0,00% 10:20 (25) 0,8100 0,8480 (391) 549 471 12
16:50
SLZ
SLEEPZAGSLEEPZAG
(SLZ)
rynek
zamknięty
0,5800
0,5800
0,5800
0,5800 (419) 0,00% 09:00 (81) 0,5800 0,8900 (15 000) 419 243 1
10:58
PJP
PROJPRZEMPROJPRZEM
(PJP)
rynek
zamknięty
12,8000
12,8000
12,8000
12,8000 (588) 0,00% 10:57 (159) 12,8000 13,3000 (200) 588 7 526 1
16:50
PRM
PROCHEMPROCHEM
(PRM)
rynek
zamknięty
15,4000
15,4000
15,3500
15,4000 (20) 0,00% 14:16 (4) 15,3500 16,2000 (200) 524 8 045 5
17:00
PEP
PEPPEP
(PEP)
rynek
zamknięty
31,8000
31,0000
30,6000
31,5000 (1) 0,00% 17:00 (382) 30,8000 31,5000 (59) 5 235 158 673 53
17:00
PMP
PAMAPOLPAMAPOL
(PMP)
rynek
zamknięty
1,0600
1,0500
1,0200
1,0500 (1 800) 0,00% 17:00 (5 000) 1,0400 1,0500 (2 498) 52 888 55 167 22
16:50
OVO
OVOSTAROVOSTAR
(OVO)
rynek
zamknięty
77,0000
77,0000
77,0000
77,0000 (1) 0,00% 09:00 (107) 71,0000 74,5000 (103) 1 77 1
16:59
OTS
OTLOGOTLOG
(OTS)
rynek
zamknięty
3,9000
3,9000
3,7800
3,8800 (40) 0,00% 13:41 (1 999) 3,7800 3,8800 (1 933) 1 710 6 608 6
14:47
OPM
OPTEAMOPTEAM
(OPM)
rynek
zamknięty
24,2000
24,2000
24,2000
24,2000 (200) 0,00% 11:34 (96) 24,0000 24,2000 (375) 200 4 840 1
17:01
OPN
OPONEO.PLOPONEO.PL
(OPN)
rynek
zamknięty
24,4000
24,4000
23,4000
24,4000 (2) 0,00% 17:00 (400) 23,9000 24,4000 (171) 3 906 93 668 49
10:38
OEX
OEXOEX
(OEX)
rynek
zamknięty
16,0000
16,0000
16,0000
16,0000 (25) 0,00% 10:38 (850) 16,0000 16,5000 (80) 25 400 1
17:00
CNG
NOWAGALANOWAGALA
(CNG)
rynek
zamknięty
0,7000
0,6600
0,6600
0,7000 (100) 0,00% 17:00 (2 738) 0,6600 0,7000 (18 800) 5 362 3 543 3
11:35
NCT
NORTCOASTNORTCOAST
(NCT)
rynek
zamknięty
15,7000
15,5000
15,5000
15,7000 (50) 0,00% 10:49 (336) 15,5000 15,7000 (207) 150 2 335 2
16:50
NWG
NEWAGNEWAG
(NWG)
rynek
zamknięty
24,2000
24,0000
23,8000
24,0000 (400) 0,00% 13:25 (30) 23,7000 24,1000 (152) 2 043 49 039 17
16:25
MOJ
MOJMOJ
(MOJ)
rynek
zamknięty
0,7950
0,7600
0,7600
0,7950 (1) 0,00% 16:24 (11 100) 0,7500 0,7950 (8 285) 5 001 3 801 3
16:50
MDI
MDIENERGIAMDIENERGIA
(MDI)
rynek
zamknięty
3,0000
3,0000
2,8100
2,9400 (1) 0,00% 11:50 (285) 2,8000 2,9000 (2 895) 2 603 7 315 5
17:04
MAK
MAKARONPLMAKARONPL
(MAK)
rynek
zamknięty
6,0500
6,0000
5,9500
5,9500 (466) 0,00% 17:04 (600) 5,9000 6,0000 (3 427) 30 528 182 230 66
15:00
KPD
KPPDKPPD
(KPD)
rynek
zamknięty
31,8000
31,8000
30,4000
31,8000 (1) 0,00% 15:00 (255) 30,4000 31,8000 (57) 7 216 3
16:50
KGL
KGLKGL
(KGL)
rynek
zamknięty
14,5000
13,8000
13,8000
13,8000 (4) 0,00% 10:36 (250) 13,4500 13,7000 (500) 78 1 077 4
16:50
JWC
JWCONSTRJWCONSTR
(JWC)
rynek
zamknięty
2,8900
2,8900
2,8900
2,8900 (634) 0,00% 09:56 (96) 2,8900 2,9100 (1 395) 709 2 049 3
16:59
IZO
IZOLACJAIZOLACJA
(IZO)
rynek
zamknięty
1,5900
1,5900
1,5000
1,5900 (1) 0,00% 12:37 (9 000) 1,5000 1,6000 (3 982) 10 903 17 032 8
16:50
IZB
IZOBLOKIZOBLOK
(IZB)
rynek
zamknięty
27,7000
27,1000
27,1000
27,1000 (31) 0,00% 16:31 (30) 26,1000 27,1000 (49) 930 25 673 13
16:50
IPO
INTERSPPLINTERSPPL
(IPO)
rynek
zamknięty
1,4200
1,4000
1,3900
1,4200 (269) 0,00% 16:44 (3 362) 1,3900 1,4200 (5 016) 5 874 8 200 8
16:59
INC
INCINC
(INC)
rynek
zamknięty
2,9100
2,9100
2,8000
2,9000 (1 000) 0,00% 15:00 (50) 2,8800 2,8900 (3 193) 19 309 53 775 44
15:26
FON
FONFON
(FON)
rynek
zamknięty
0,1590
0,1590
0,1520
0,1520 (250) 0,00% 14:54 (17 100) 0,1520 0,1580 (50 000) 97 222 15 457 11
15:32
FSG
FASINGFASING
(FSG)
rynek
zamknięty
12,8000
12,4500
12,4000
12,4000 (131) 0,00% 12:57 (200) 12,4000 12,5000 (1 299) 1 012 12 670 5
16:50
ENP
ENAPENAP
(ENP)
rynek
zamknięty
1,3300
1,2700
1,2700
1,3300 (5) 0,00% 15:29 (100) 1,3100 1,3300 (1 983) 12 217 15 565 9
15:14
EMC
EMCINSMEDEMCINSMED
(EMC)
rynek
zamknięty
7,0000
7,0000
7,0000
7,0000 (1) 0,00% 09:02 (185) 6,5000 6,9000 (148) 1 7 1
17:03
ECH
ECHOECHO
(ECH)
rynek
zamknięty
4,0000
3,9500
3,9000
3,9000 (300) 0,00% 17:00 (1 000) 3,8900 3,9000 (15 628) 252 200 993 701 260
16:03
DEK
DEKPOLDEKPOL
(DEK)
rynek
zamknięty
21,6000
21,6000
21,4000
21,6000 (110) 0,00% 12:07 (1) 21,6000 21,8000 (40) 1 013 21 879 5
14:00
CMP
COMPCOMP
(CMP)
rynek
zamknięty
59,0000
59,0000
59,0000
59,0000 (1) 0,00% 14:00 (270) 58,4000 59,0000 (15) 23 1 357 6
17:00
CMR
COMARCHCOMARCH
(CMR)
rynek
zamknięty
207,0000
205,0000
203,0000
205,0000 (10) 0,00% 17:00 (15) 202,0000 205,0000 (202) 1 164 239 037 48
15:51
CPD
CELTICCELTIC
(CPD)
rynek
zamknięty
6,4000
6,4000
6,2000
6,4000 (25) 0,00% 13:16 (170) 6,0500 6,3000 (1 000) 1 746 10 986 3
16:50
BST
BESTBEST
(BST)
rynek
zamknięty
18,0000
18,0000
18,0000
18,0000 (50) 0,00% 09:00 (470) 17,8000 18,0000 (6 341) 50 900 1
15:05
BDZ
BEDZINBEDZIN
(BDZ)
rynek
zamknięty
10,3000
10,3000
10,0000
10,3000 (105) 0,00% 14:58 (200) 9,6500 10,2000 (100) 316 3 220 13
17:04
TPE
TAURONPETAURONPE
(TPE)
rynek
zamknięty
1,2620
1,2500
1,1900
1,2250 (28 233) -0,16% 17:04 (5 433) 1,2180 1,2250 (31 938) 6 686 622 8 223 712 2 702
16:50
RON
RONSONRONSON
(RON)
rynek
zamknięty
0,9480
0,9480
0,9000
0,9380 (10) -0,21% 12:55 (2 593) 0,9000 0,9100 (1 000) 2 217 2 080 5
17:00
GRN
GRODNOGRODNO
(GRN)
rynek
zamknięty
4,4600
4,4000
4,3100
4,3600 (200) -0,23% 17:00 (1 850) 4,3500 4,3900 (2 102) 24 134 106 808 47
16:45
DBC
DEBICADEBICA
(DBC)
rynek
zamknięty
75,0000
74,6000
74,4000
74,4000 (5) -0,27% 16:45 (9) 74,4000 74,6000 (348) 685 51 191 26
17:00
PRI
PRAGMAINKPRAGMAINK
(PRI)
rynek
zamknięty
7,0800
7,0800
6,8400
7,0800 (10) -0,28% 17:00 (20) 6,7200 7,0800 (8) 272 1 897 11
17:04
JSW
JSWJSW
(JSW)
rynek
zamknięty
16,7000
15,6200
15,1400
15,3350 (100) -0,29% 17:04 (1 232) 15,3300 15,3350 (1 931) 2 202 071 34 779 504 7 263
17:00
IRL
INTERAOLTINTERAOLT
(IRL)
rynek
zamknięty
14,3000
14,3000
13,9500
14,1000 (30) -0,35% 17:00 (73) 14,1000 14,2000 (1 764) 10 112 142 274 109
17:00
KER
KERNELKERNEL
(KER)
rynek
zamknięty
42,7000
42,3000
41,6000
42,0000 (24) -0,36% 17:00 (75) 41,6500 42,0000 (4) 6 815 286 163 83
16:28
IZS
IZOSTALIZOSTAL
(IZS)
rynek
zamknięty
2,6500
2,6400
2,5700
2,6300 (535) -0,38% 16:28 (36) 2,6300 2,6600 (1 002) 11 243 29 585 31
17:00
RLP
RELPOLRELPOL
(RLP)
rynek
zamknięty
5,2000
5,1400
5,1000
5,1200 (413) -0,39% 17:00 (388) 5,1200 5,2000 (799) 2 461 12 578 14
17:00
MIR
MIRACULUMMIRACULUM
(MIR)
rynek
zamknięty
1,2450
1,2100
1,1900
1,2150 (3 000) -0,41% 17:00 (2 900) 1,2100 1,2450 (2 088) 31 188 37 824 21
17:00
VRG
VRGVRG
(VRG)
rynek
zamknięty
2,4400
2,4300
2,3700
2,3900 (209) -0,42% 17:00 (441) 2,3900 2,4150 (2 500) 89 750 215 580 123
17:00
PAT
PATENTUSPATENTUS
(PAT)
rynek
zamknięty
1,2000
1,1950
1,1650
1,1900 (358) -0,42% 17:00 (1 000) 1,1650 1,1900 (532) 37 433 44 449 36
17:02
CLN
CLNPHARMACLNPHARMA
(CLN)
rynek
zamknięty
32,8000
32,8000
32,0000
32,5500 (1) -0,46% 17:00 (1 000) 32,2500 32,5500 (345) 15 074 486 675 121
16:55
RPC
ROPCZYCEROPCZYCE
(RPC)
rynek
zamknięty
21,2000
20,5000
20,3000
20,8000 (10) -0,48% 16:45 (207) 20,6000 20,8000 (1 545) 1 411 29 168 22
17:01
CPS
CYFRPLSATCYFRPLSAT
(CPS)
rynek
zamknięty
25,6400
25,6200
24,5000
25,0000 (2 391) -0,48% 17:00 (4 122) 24,9800 25,0000 (33 888) 961 455 24 047 146 3 861
17:02
XTP
XTPLXTPL
(XTP)
rynek
zamknięty
81,8000
80,6000
79,6000
79,8000 (2) -0,50% 17:00 (203) 79,8000 81,2000 (44) 2 079 167 030 61
17:04
PZU
PZUPZU
(PZU)
rynek
zamknięty
31,0900
31,0000
29,9300
30,4000 (670) -0,52% 17:03 (19 046) 30,4000 30,4400 (1 903) 3 322 677 101 627 552 10 814
16:50
ACG
ACAUTOGAZACAUTOGAZ
(ACG)
rynek
zamknięty
37,0000
37,0000
36,8000
36,8000 (206) -0,54% 15:02 (200) 36,6000 36,8000 (300) 595 21 954 11
16:50
SEN
SERINUSSERINUS
(SEN)
rynek
zamknięty
0,3720
0,3720
0,3500
0,3640 (1) -0,55% 16:49 (300) 0,3560 0,3640 (16 799) 359 802 128 978 97
16:50
PUE
ZPUEZPUE
(PUE)
rynek
zamknięty
178,0000
178,0000
168,0000
170,5000 (15) -0,58% 16:44 (14) 170,5000 173,0000 (44) 194 32 986 15
17:01
MOL
MOLMOL
(MOL)
rynek
zamknięty
25,7800
25,5600
25,4000
25,7800 (1) -0,62% 17:01 (105) 25,4000 25,7800 (61) 5 001 127 762 37
15:15
INF
INTERFERIINTERFERI
(INF)
rynek
zamknięty
3,0800
3,0800
3,0800
3,0800 (200) -0,65% 15:15 (50) 3,0600 3,0800 (950) 360 1 109 2
17:00
EAH
ESOTIQESOTIQ
(EAH)
rynek
zamknięty
9,1000
9,1000
8,5000
8,6000 (70) -0,69% 17:00 (59) 8,5000 8,6000 (120) 4 497 39 769 28
15:02
BBD
BBIDEVBBIDEV
(BBD)
rynek
zamknięty
4,2000
4,0700
4,0700
4,2000 (2 500) -0,71% 12:14 (227) 4,1200 4,2000 (385) 2 501 10 504 2
17:00
AMC
AMICAAMICA
(AMC)
rynek
zamknięty
107,8000
104,0000
101,2000
102,8000 (30) -0,77% 17:00 (20) 102,8000 104,0000 (576) 10 566 1 109 535 225
16:50
SUW
SUWARYSUWARY
(SUW)
rynek
zamknięty
13,9000
13,9000
12,7000
12,7000 (100) -0,78% 13:26 (693) 12,1000 12,4000 (475) 105 1 340 2
17:01
IMS
IMSIMS
(IMS)
rynek
zamknięty
2,6500
2,6300
2,4500
2,5000 (20) -0,79% 17:00 (2 530) 2,4500 2,5200 (591) 25 714 64 380 36
16:50
IPE
IPOPEMAIPOPEMA
(IPE)
rynek
zamknięty
2,5000
2,5000
2,3800
2,4200 (1) -0,82% 16:48 (2 000) 2,3800 2,4200 (1 599) 20 192 49 084 22
16:57
DEL
DELKODELKO
(DEL)
rynek
zamknięty
12,4000
12,3000
12,1000
12,1000 (50) -0,82% 16:48 (635) 12,1000 12,2000 (134) 1 003 12 204 12
16:59
EDI
EDINVESTEDINVEST
(EDI)
rynek
zamknięty
2,4000
2,3400
2,3000
2,3000 (515) -0,86% 15:49 (2 785) 2,3000 2,3400 (660) 3 856 8 995 8
16:50
RNK
RANKPROGRRANKPROGR
(RNK)
rynek
zamknięty
1,1700
1,1200
1,0800
1,1400 (676) -0,87% 16:47 (148) 1,1100 1,1400 (1 024) 29 774 32 528 32
15:52
DPL
DROZAPOLDROZAPOL
(DPL)
rynek
zamknięty
1,1500
1,1300
1,1300
1,1350 (600) -0,87% 12:12 (559) 1,1350 1,1550 (100) 3 430 3 886 11
16:56
INL
INTROLINTROL
(INL)
rynek
zamknięty
2,3000
2,2800
2,2200
2,2600 (750) -0,88% 16:30 (3 007) 2,2200 2,2600 (2 250) 57 980 132 612 40
16:50
KGN
KOGENERAKOGENERA
(KGN)
rynek
zamknięty
32,5000
32,5000
31,9000
32,5000 (3) -0,91% 12:56 (12) 31,9000 32,3000 (45) 435 14 044 14
16:50
AGO
AGORAAGORA
(AGO)
rynek
zamknięty
8,5000
8,3000
7,8000
8,3000 (100) -0,95% 16:49 (611) 8,1800 8,3000 (150) 23 353 190 374 124
16:59
MEX
MEXPOLSKAMEXPOLSKA
(MEX)
rynek
zamknięty
2,1000
2,1000
2,0000
2,0600 (1 000) -0,96% 14:42 (550) 1,9200 2,0600 (929) 1 492 3 088 6
14:19
FER
FERRUMFERRUM
(FER)
rynek
zamknięty
4,1600
4,1600
4,1400
4,1400 (1) -0,96% 14:19 (120) 4,0600 4,1400 (166) 10 41 10
17:04
SPL
SANPLSANPL
(SPL)
rynek
zamknięty
181,7000
172,9000
160,0000
169,1000 (50) -1,00% 17:04 (280) 169,1000 169,2000 (752) 441 258 76 056 611 7 796
17:02
STX
STALEXPSTALEXP
(STX)
rynek
zamknięty
2,9400
2,8600
2,8600
2,8700 (1 000) -1,03% 17:02 (1 560) 2,8600 2,8700 (3 250) 37 085 107 816 42
17:01
ENT
ENTERENTER
(ENT)
rynek
zamknięty
29,8000
29,0000
28,0000
28,5000 (76) -1,04% 17:01 (24) 28,5000 28,7000 (43) 15 516 443 635 197
17:01
PCX
PCCEXOLPCCEXOL
(PCX)
rynek
zamknięty
2,8800
2,8800
2,7600
2,8400 (20) -1,05% 17:00 (2 309) 2,8200 2,8400 (2 865) 78 137 219 922 152
17:02
UNT
UNIMOTUNIMOT
(UNT)
rynek
zamknięty
41,5000
40,7500
39,2500
39,7000 (12) -1,12% 17:00 (358) 39,7000 40,0500 (15) 29 009 1 162 707 367
16:50
ABS
ASSECOBSASSECOBS
(ABS)
rynek
zamknięty
34,4000
34,4000
33,8000
34,2000 (2) -1,16% 16:39 (230) 34,0000 34,2000 (146) 430 14 633 26
17:00
MRC
MERCATORMERCATOR
(MRC)
rynek
zamknięty
42,6000
41,0000
39,7000
41,4000 (100) -1,19% 17:00 (518) 41,1000 41,4000 (1 015) 93 457 3 807 897 829
16:59
TOA
TOYATOYA
(TOA)
rynek
zamknięty
4,7600
4,7600
4,6600
4,7000 (480) -1,26% 16:00 (100) 4,6700 4,7000 (1 319) 1 478 6 973 9
17:00
LBW
LUBAWALUBAWA
(LBW)
rynek
zamknięty
1,1500
1,1050
1,1000
1,1200 (2 000) -1,32% 17:00 (3 749) 1,1150 1,1200 (4 028) 487 358 545 689 231
17:00
KSW
KRUSZWICAKRUSZWICA
(KSW)
rynek
zamknięty
60,6000
60,6000
59,2000
59,8000 (67) -1,32% 17:00 (818) 59,6000 59,8000 (23) 1 891 113 074 40
17:00
AML
ALUMETALALUMETAL
(AML)
rynek
zamknięty
38,0000
37,5000
37,5000
37,5000 (6) -1,32% 17:00 (73) 37,5000 38,0000 (108) 603 22 710 16
17:01
GNB
GETINOBLEGETINOBLE
(GNB)
rynek
zamknięty
0,2720
0,2640
0,2540
0,2580 (6 189) -1,34% 16:44 (26 022) 0,2540 0,2575 (3 810) 1 291 213 341 176 229
17:04
CRM
CORMAYCORMAY
(CRM)
rynek
zamknięty
1,1200
1,1050
1,0500
1,0700 (5 000) -1,38% 17:04 (5 157) 1,0650 1,0700 (15 115) 257 899 278 971 157
16:50
MVP
MARVIPOLMARVIPOL
(MVP)
rynek
zamknięty
4,3000
4,3000
4,2000
4,2000 (288) -1,41% 15:31 (500) 4,1600 4,1900 (1 000) 26 023 110 223 29
17:00
PRT
PROTEKTORPROTEKTOR
(PRT)
rynek
zamknięty
4,1000
4,1000
3,7200
4,0000 (13) -1,48% 17:00 (276) 3,9600 4,0000 (437) 9 777 38 782 25
17:04
WLT
WIELTONWIELTON
(WLT)
rynek
zamknięty
4,7700
4,7700
4,4400
4,5500 (45) -1,52% 17:00 (3 607) 4,5000 4,5500 (55) 192 616 881 335 339
15:31
PRF
PRAGMAFAPRAGMAFA
(PRF)
rynek
zamknięty
9,4500
9,4500
9,2000
9,2000 (175) -1,60% 15:31 (20) 9,0000 9,2000 (325) 305 2 833 4
17:02
MWT
MWTRADEMWTRADE
(MWT)
rynek
zamknięty
2,5400
2,5400
2,3800
2,4600 (120) -1,60% 17:02 (12 582) 2,4000 2,4600 (2 355) 15 649 38 359 37
16:51
MBR
MOBRUKMOBRUK
(MBR)
rynek
zamknięty
183,0000
183,0000
180,0000
180,0000 (44) -1,64% 16:14 (3) 177,0000 180,0000 (50) 82 14 847 6
17:03
COG
COGNORCOGNOR
(COG)
rynek
zamknięty
0,9800
0,9700
0,9200
0,9540 (500) -1,65% 17:00 (2 000) 0,9300 0,9540 (1 000) 88 937 84 537 76
17:00
EKP
ELKOPELKOP
(EKP)
rynek
zamknięty
0,3060
0,3060
0,2760
0,2960 (1) -1,66% 17:00 (844) 0,2770 0,2960 (3 922) 214 741 61 956 60
16:50
PSW
PGSSOFTPGSSOFT
(PSW)
rynek
zamknięty
11,5000
11,5000
11,0000
11,3000 (700) -1,74% 16:43 (100) 11,3000 11,4000 (1 997) 11 679 132 252 30
17:00
SEL
SELENAFMSELENAFM
(SEL)
rynek
zamknięty
11,8000
11,6500
11,2000
11,2000 (20) -1,75% 17:00 (1 272) 11,2000 11,7500 (411) 3 168 36 139 22
17:03
PKP
PKPCARGOPKPCARGO
(PKP)
rynek
zamknięty
13,3600
13,0000
12,0200
12,3600 (200) -1,75% 17:03 (200) 12,3000 12,3600 (932) 312 057 3 896 982 973
17:00
PCR
PCCROKITAPCCROKITA
(PCR)
rynek
zamknięty
46,0000
45,5000
44,7000
45,0000 (19) -1,75% 17:00 (15) 45,0000 45,2000 (200) 4 558 206 225 375
16:50
CPG
CPGROUPCPGROUP
(CPG)
rynek
zamknięty
6,9000
6,9000
6,6600
6,6800 (36) -1,76% 16:13 (464) 6,6800 6,8000 (310) 2 771 18 771 23
16:39
PCE
POLICEPOLICE
(PCE)
rynek
zamknięty
11,1000
11,1000
11,0000
11,0000 (183) -1,79% 16:23 (100) 11,0000 11,4000 (6 200) 1 324 14 646 8
17:01
ASB
ASBISASBIS
(ASB)
rynek
zamknięty
3,3600
3,3600
3,2800
3,2800 (306) -1,80% 17:00 (1 310) 3,2800 3,2900 (10 510) 199 945 626 309 222
17:02
DVL
DEVELIADEVELIA
(DVL)
rynek
zamknięty
1,9000
1,8980
1,8320
1,8360 (240) -1,82% 17:00 (37) 1,8360 1,8700 (688) 826 112 1 539 576 177
16:50
ETL
EUROTELEUROTEL
(ETL)
rynek
zamknięty
21,9000
21,9000
21,0000
21,3000 (5) -1,84% 15:52 (18) 21,0000 21,3000 (1 384) 1 939 41 460 25
17:00
CFI
CFICFI
(CFI)
rynek
zamknięty
0,3260
0,3250
0,3080
0,3200 (25) -1,84% 17:00 (172) 0,3080 0,3200 (6 641) 75 896 24 057 25
15:22
SHD
SOHODEVSOHODEV
(SHD)
rynek
zamknięty
0,5000
0,5000
0,4900
0,4900 (111) -2,00% 11:50 (1 500) 0,5000 0,5150 (677) 1 705 850 3
16:50
SKH
SKARBIECSKARBIEC
(SKH)
rynek
zamknięty
19,2500
19,2500
18,6000
18,8000 (36) -2,08% 16:03 (100) 18,8500 18,9000 (55) 2 616 48 935 25
16:40
OBL
ORZBIALYORZBIALY
(OBL)
rynek
zamknięty
9,4000
9,4000
9,2000
9,2000 (90) -2,13% 15:03 (990) 9,1600 9,3800 (110) 265 2 461 5
17:04
XTB
XTBXTB
(XTB)
rynek
zamknięty
8,4800
8,4800
8,0200
8,2000 (250) -2,15% 17:01 (28 291) 8,2000 8,3000 (1 977) 494 814 4 040 698 905
17:00
PWX
POLWAXPOLWAX
(PWX)
rynek
zamknięty
4,0000
3,7000
3,4100
3,6000 (54) -2,17% 17:00 (2 270) 3,4200 3,6000 (3 466) 44 049 163 612 65
15:35
ITM
ITMTRADEITMTRADE
(ITM)
rynek
zamknięty
0,2750
0,2630
0,2630
0,2700 (1 030) -2,17% 15:35 (2 661) 0,2700 0,2750 (14 433) 2 703 730 4
17:01
NVT
NOVITANOVITA
(NVT)
rynek
zamknięty
64,8000
64,8000
62,8000
62,8000 (7) -2,18% 16:28 (73) 62,0000 64,8000 (126) 493 31 697 21
17:00
SKT
SKOTANSKOTAN
(SKT)
rynek
zamknięty
2,3200
2,2600
2,0800
2,2200 (1 000) -2,20% 17:00 (2 000) 2,2100 2,2200 (163) 131 069 287 417 124
17:01
AMB
AMBRAAMBRA
(AMB)
rynek
zamknięty
18,2000
18,0000
17,5000
17,6000 (3) -2,22% 17:00 (287) 17,6000 17,9000 (475) 34 582 622 123 64
17:00
EMT
ELEMENTALELEMENTAL
(EMT)
rynek
zamknięty
1,7800
1,7800
1,6800
1,7000 (1 761) -2,30% 16:42 (2 422) 1,6620 1,7000 (1 099) 459 727 782 168 103
16:50
SEK
SEKOSEKO
(SEK)
rynek
zamknięty
8,5000
8,5000
8,3000
8,3000 (30) -2,35% 14:42 (586) 8,3000 8,5000 (120) 180 1 524 3
17:00
MDG
MEDICALGMEDICALG
(MDG)
rynek
zamknięty
21,0000
20,5000
20,1000
20,5000 (1) -2,38% 17:00 (60) 20,1500 20,5000 (211) 6 740 136 765 68
17:03
LWB
BOGDANKABOGDANKA
(LWB)
rynek
zamknięty
20,6500
20,4000
19,0200
19,5200 (100) -2,40% 17:03 (888) 19,5000 19,5200 (263) 88 283 1 758 153 810
16:50
TRI
TRITONTRITON
(TRI)
rynek
zamknięty
2,0200
2,0200
1,9400
2,0200 (997) -2,42% 16:08 (2 594) 1,9500 2,0200 (3 950) 9 194 18 230 11
16:09
SWD
SWISSMEDSWISSMED
(SWD)
rynek
zamknięty
4,0800
4,0400
3,9000
3,9000 (300) -2,50% 15:29 (331) 3,9000 3,9400 (1 000) 4 752 18 864 16
17:00
NTT
NTTSYSTEMNTTSYSTEM
(NTT)
rynek
zamknięty
2,4000
2,4000
2,3400
2,3400 (306) -2,50% 17:00 (9 146) 2,3400 2,4000 (1 178) 2 778 6 582 16
16:50
MFO
MFOMFO
(MFO)
rynek
zamknięty
19,9000
19,9000
19,5000
19,5000 (40) -2,50% 16:34 (388) 19,5000 19,9000 (117) 212 4 203 5
17:02
VOT
VOTUMVOTUM
(VOT)
rynek
zamknięty
11,9000
11,9000
11,4000
11,6000 (354) -2,52% 17:00 (340) 11,4000 11,6000 (277) 11 912 138 317 51
16:50
MGT
MANGATAMANGATA
(MGT)
rynek
zamknięty
58,0000
58,0000
56,0000
57,0000 (20) -2,56% 16:26 (160) 56,0000 57,0000 (170) 422 23 886 11
17:02
STP
STALPRODSTALPROD
(STP)
rynek
zamknięty
157,0000
155,0000
150,6000
150,8000 (6) -2,58% 17:00 (4) 150,8000 153,8000 (28) 3 590 553 687 98
17:00
LKD
LOKUMLOKUM
(LKD)
rynek
zamknięty
11,2000
11,2000
11,0000
11,2000 (1) -2,61% 17:00 (242) 11,0000 11,2000 (892) 3 262 36 171 14
16:50
TLX
TALEXTALEX
(TLX)
rynek
zamknięty
13,0000
13,0000
12,6500
12,6500 (64) -2,69% 13:36 (133) 12,6500 12,9500 (198) 310 3 994 6
17:00
ATG
ATMGRUPAATMGRUPA
(ATG)
rynek
zamknięty
4,1800
4,1800
3,9000
3,9800 (16) -2,69% 17:00 (161) 3,9800 4,0600 (5 673) 8 004 32 382 28
17:02
NEU
NEUCANEUCA
(NEU)
rynek
zamknięty
519,0000
519,0000
498,0000
502,0000 (10) -2,71% 17:01 (109) 500,0000 505,0000 (80) 5 152 2 611 947 493
16:50
HDR
HYDROTORHYDROTOR
(HDR)
rynek
zamknięty
29,6000
29,4000
28,6000
28,6000 (25) -2,72% 16:33 (142) 28,4000 28,6000 (1 705) 544 15 996 13
17:00
INK
INSTALKRKINSTALKRK
(INK)
rynek
zamknięty
16,6500
16,6500
16,0000
16,0000 (2) -2,74% 16:49 (200) 15,9000 16,3000 (91) 3 760 60 590 36
16:39
VIN
VINDEXUSVINDEXUS
(VIN)
rynek
zamknięty
5,7400
5,7400
5,6000
5,6200 (185) -2,77% 15:58 (179) 5,6000 5,6800 (539) 3 033 17 173 6
17:04
EUR
EUROCASHEUROCASH
(EUR)
rynek
zamknięty
19,3900
19,3100
18,4700
18,5500 (100) -2,78% 17:04 (951) 18,5200 18,5800 (163) 574 786 10 798 433 1 601
14:54
KMP
KOMPAPKOMPAP
(KMP)
rynek
zamknięty
6,9000
6,9000
6,8000
6,8000 (1 000) -2,86% 14:54 (800) 6,5000 7,0000 (5 938) 3 025 20 642 4
17:03
KTY
KETYKETY
(KTY)
rynek
zamknięty
348,0000
348,0000
337,0000
338,0000 (21) -2,87% 17:03 (104) 338,0000 339,5000 (102) 3 070 1 049 678 272
16:29
MCP
MEDIACAPMEDIACAP
(MCP)
rynek
zamknięty
1,3700
1,3700
1,3300
1,3300 (3 000) -2,92% 16:29 (2 645) 1,3300 1,4000 (200) 5 015 6 724 7
17:00
ELZ
ELZABELZAB
(ELZ)
rynek
zamknięty
4,7800
4,7600
4,5000
4,6400 (111) -2,93% 17:00 (45) 4,5200 4,6400 (1 297) 12 697 58 742 52
16:40
PHR
PHARMENAPHARMENA
(PHR)
rynek
zamknięty
13,6500
13,6500
13,0000
13,2000 (8) -2,94% 15:41 (300) 13,1500 13,2000 (149) 5 414 70 867 34
16:40
SOL
SOLARSOLAR
(SOL)
rynek
zamknięty
3,3700
3,3700
3,2100
3,2600 (800) -2,98% 14:40 (715) 3,2500 3,3500 (500) 4 671 15 411 12
17:04
ALR
ALIORALIOR
(ALR)
rynek
zamknięty
16,0500
15,3100
14,1000
14,5100 (85) -3,04% 17:04 (943) 14,5050 14,5100 (9 818) 3 495 381 52 087 983 12 530
17:00
MPH
MASTERPHAMASTERPHA
(MPH)
rynek
zamknięty
4,0200
4,0200
3,7900
3,8100 (139) -3,05% 17:00 (755) 3,8000 3,8100 (139) 13 664 52 280 43
17:01
TBL
TBULLTBULL
(TBL)
rynek
zamknięty
20,9000
20,2000
18,9000
19,7500 (200) -3,19% 17:00 (45) 19,5000 19,7500 (245) 12 818 256 430 127
17:04
EAT
AMRESTAMREST
(EAT)
rynek
zamknięty
29,0000
28,2000
26,7000
27,0000 (2) -3,23% 17:04 (5 631) 27,0000 27,0500 (5 255) 443 016 12 236 554 1 847
17:02
OAT
OATOAT
(OAT)
rynek
zamknięty
10,8000
10,8000
9,8800
10,2000 (158) -3,32% 17:02 (144) 10,2000 10,3000 (472) 126 808 1 294 197 328
17:00
MLG
MLPGROUPMLPGROUP
(MLG)
rynek
zamknięty
59,5000
59,5000
56,0000
57,5000 (4) -3,36% 17:00 (13) 57,5000 59,5000 (94) 10 863 630 140 13
17:04
TRK
TRAKCJATRAKCJA
(TRK)
rynek
zamknięty
2,2200
2,0700
1,9600
2,0000 (600) -3,38% 17:04 (500) 1,9800 2,0000 (4 152) 655 740 1 364 927 522
17:03
MAB
MABIONMABION
(MAB)
rynek
zamknięty
25,4000
25,3000
24,0500
24,1000 (49) -3,41% 17:01 (1 044) 24,1000 24,2000 (80) 25 908 635 358 216
17:00
STF
STALPROFISTALPROFI
(STF)
rynek
zamknięty
5,7000
5,6800
5,5000
5,5000 (415) -3,51% 17:00 (100) 5,4600 5,5000 (1 525) 3 351 18 832 18
16:37
HMI
HMINWESTHMINWEST
(HMI)
rynek
zamknięty
11,3000
11,3000
11,0000
11,0000 (181) -3,51% 16:06 (727) 10,9000 11,2000 (53) 622 6 859 10
16:59
RDN
REDANREDAN
(RDN)
rynek
zamknięty
0,2860
0,2860
0,2440
0,2700 (2 751) -3,57% 15:48 (3 247) 0,2520 0,2620 (3) 7 641 1 981 9
17:04
PEO
PEKAOPEKAO
(PEO)
rynek
zamknięty
57,7200
56,0000
52,7000
53,4000 (10) -3,64% 17:03 (1 320) 53,4000 53,5000 (9 469) 5 818 186 322 292 176 19 158
17:04
PKO
PKOBPPKOBP
(PKO)
rynek
zamknięty
24,8000
23,5900
21,4000
22,3000 (59) -3,67% 17:04 (2 055) 22,3000 22,3100 (2 716) 13 862 221 324 349 074 30 631
17:00
ABE
ABPLABPL
(ABE)
rynek
zamknięty
23,7000
23,7000
22,8000
23,0000 (33) -3,77% 17:00 (208) 22,9000 23,0000 (226) 1 392 32 281 34
17:04
GTN
GETINGETIN
(GTN)
rynek
zamknięty
1,1930
1,1790
1,1000
1,1210 (160) -3,94% 17:04 (27 600) 1,1200 1,1210 (840) 1 250 845 1 430 347 513
17:03
BOS
BOSBOS
(BOS)
rynek
zamknięty
6,1000
5,7000
5,1600
5,3600 (899) -3,94% 17:00 (640) 5,3600 5,3800 (2 457) 128 276 729 214 264
17:00
APE
APSENERGYAPSENERGY
(APE)
rynek
zamknięty
1,9100
1,7600
1,6900
1,6900 (873) -3,98% 17:00 (127) 1,6900 1,7400 (3 800) 39 973 70 087 37
16:45
ELT
ELEKTROTIELEKTROTI
(ELT)
rynek
zamknięty
4,2900
4,2500
4,1500
4,2400 (169) -4,07% 16:45 (200) 4,1500 4,2500 (502) 13 567 57 360 43
17:00
NTU
NOVATURASNOVATURAS
(NTU)
rynek
zamknięty
12,7000
12,7000
11,1000
11,5000 (90) -4,17% 17:00 (140) 11,1000 11,5000 (970) 860 10 536 6
17:00
RHD
REINHOLDREINHOLD
(RHD)
rynek
zamknięty
0,2260
0,2260
0,2260
0,2260 (350) -4,24% 14:11 (100) PKC 0,2480 (10) 350 79 1
17:00
VVD
VIVIDVIVID
(VVD)
rynek
zamknięty
1,7500
1,7500
1,5900
1,6600 (114) -4,49% 17:00 (3 886) 1,6600 1,7000 (514) 154 325 253 752 113
16:19
SWG
SECOGROUPSECOGROUP
(SWG)
rynek
zamknięty
13,0000
13,0000
12,6000
12,6000 (1) -4,55% 16:19 (669) 12,6000 13,0000 (1 483) 718 9 314 7
17:02
IDA
IDEABANKIDEABANK
(IDA)
rynek
zamknięty
2,2000
2,1600
2,0100
2,0500 (600) -4,65% 17:00 (2 900) 2,0500 2,0600 (650) 74 882 157 621 111
17:00
EUC
EUCOEUCO
(EUC)
rynek
zamknięty
4,2500
4,2400
4,0100
4,0700 (300) -4,68% 17:00 (200) 4,0700 4,1900 (770) 13 004 54 059 29
16:52
DGA
DGADGA
(DGA)
rynek
zamknięty
4,4500
4,4500
4,4000
4,4000 (250) -4,76% 16:11 (372) 4,2500 4,6600 (999) 1 195 5 305 2
17:04
BHW
HANDLOWYHANDLOWY
(BHW)
rynek
zamknięty
42,5500
41,3000
38,5000
38,5500 (77) -4,81% 17:00 (2 237) 38,5500 39,0000 (687) 115 066 4 687 078 1 081
17:04
RFK
RAFAKORAFAKO
(RFK)
rynek
zamknięty
1,3400
1,1600
1,0780
1,0900 (951) -4,89% 17:04 (1 200) 1,0840 1,1000 (1 214) 7 772 926 9 326 604 2 815
17:00
BIO
BIOTONBIOTON
(BIO)
rynek
zamknięty
4,6000
4,5400
4,2300
4,3100 (117) -5,07% 17:00 (250) 4,2700 4,3100 (1 899) 89 207 394 995 214
16:42
AAT
ALTAALTA
(AAT)
rynek
zamknięty
1,1600
1,1600
1,0500
1,1000 (3 094) -5,17% 16:42 (2 500) 1,0700 1,1000 (4 881) 104 024 113 385 63
16:50
OPG
ORCOGROUPORCOGROUP
(OPG)
rynek
zamknięty
1,0580
1,0580
0,9900
0,9900 (21) -5,53% 09:28 (1 600) 0,9522 1,0500 (500) 51 53 2
16:50
KRC
KRECKREC
(KRC)
rynek
zamknięty
6,4800
6,4800
6,1000
6,1000 (800) -5,57% 13:44 (165) 6,1000 6,3000 (1 350) 2 155 13 282 3
17:00
MBW
MBWSMBWS
(MBW)
rynek
zamknięty
9,3400
8,0200
8,0200
8,2100 (15) -5,63% 17:00 (294) 8,2100 9,7000 (157) 991 8 488 13
17:01
CIE
CIECHCIECH
(CIE)
rynek
zamknięty
40,0000
40,0000
36,0000
39,2500 (28) -5,88% 17:01 (100) 39,0000 39,2500 (24 231) 298 906 11 347 701 2 325
16:50
IIA
IIAAVIIAAV
(IIA)
rynek
zamknięty
74,1500
74,1500
74,1500
74,1500 (15) -6,14% 15:55     75,7000 (1 100) 15 1 112 1
17:00
OPF
OPENFINOPENFIN
(OPF)
rynek
zamknięty
0,7500
0,7000
0,6800
0,6920 (112) -6,23% 17:00 (12 000) 0,6500 0,7000 (1 000) 44 295 31 307 33
16:54
LRQ
LARQLARQ
(LRQ)
rynek
zamknięty
3,4800
3,0000
2,8300
2,8500 (300) -6,56% 16:15 (200) 2,8500 2,8800 (100) 61 379 189 064 94
17:04
MIL
MILLENNIUMMILLENNIUM
(MIL)
rynek
zamknięty
3,0580
2,9500
2,6600
2,7180 (1 590) -6,73% 17:04 (46 809) 2,7180 2,7300 (13 360) 10 636 356 30 216 368 6 049
17:04
HUB
HUBSTYLEHUBSTYLE
(HUB)
rynek
zamknięty
0,3600
0,3600
0,3260
0,3260 (725) -6,86% 17:00 (11 405) 0,3260 0,3500 (800) 3 126 1 081 6
17:00
APR
AUTOPARTNAUTOPARTN
(APR)
rynek
zamknięty
5,2400
5,2400
4,7800
4,8800 (248) -6,87% 17:00 (952) 4,8800 5,0800 (2 500) 65 257 336 753 58
16:59
RAF
RAFAMETRAFAMET
(RAF)
rynek
zamknięty
13,4000
13,4000
12,0000
12,0000 (11) -7,69% 11:28 (80) 11,6000 15,0000 (5) 665 8 610 8
17:00
MON
MONNARIMONNARI
(MON)
rynek
zamknięty
2,1200
2,0800
1,8750
1,9100 (3 333) -7,73% 17:00 (4 093) 1,9100 1,9200 (5 500) 311 610 609 195 289
17:02
IPF
PROVIDENTPROVIDENT
(IPF)
rynek
zamknięty
4,0750
4,0750
3,5500
3,5500 (661) -8,62% 17:02 (1 947) 3,5300 3,5500 (2 306) 215 562 790 556 277
17:00
IQP
IQPIQP
(IQP)
rynek
zamknięty
0,5700
0,5700
0,5000
0,5100 (1) -10,53% 17:00 (2 719) 0,5100 0,5500 (1 694) 104 364 54 515 47
16:50
INV
INVISTAINVISTA
(INV)
rynek
zamknięty
0,3300
0,3300
0,3300
0,3300 (200) -10,81% 13:26 (200) 0,3200 0,3300 (11 636) 200 66 1
17:00
ENI
ENERGOINSENERGOINS
(ENI)
rynek
zamknięty
0,8000
0,7560
0,7480
0,7480 (759) -10,95% 17:00 (4 241) 0,7480 0,7980 (1 000) 12 709 9 604 10
17:04
SNW
SANWILSANWIL
(SNW)
rynek
zamknięty
2,4200
2,4000
2,1200
2,1400 (1 256) -11,57% 17:03 (5 244) 2,1400 2,1600 (6 473) 723 075 1 603 954 608
17:00
HRS
HERKULESHERKULES
(HRS)
rynek
zamknięty
1,6600
1,5700
1,3300
1,4100 (1 000) -11,88% 17:00 (2 000) 1,4000 1,4100 (11 146) 785 601 1 132 766 646
17:03
RBC
RUBICONRUBICON
(RBC)
rynek
zamknięty
3,9000
3,8000
2,6400
2,8200 (500) -22,95% 17:02 (3 000) 2,8000 2,8200 (5 803) 393 592 1 171 620 682
13:54 YOLOYOLO
(YOL)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (150) 0,6900 0,7900 (1 100)      
16:23 TOWERINVTTOWERINVT
(TOW)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (466) 19,2000 19,6000 (800)      
12:00 TATRYTATRY
(TMR)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (223) 143,0000 145,0000 (16)      
08:30 TALANXTALANX
(TNX)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (7) 130,2000 168,0000 (97)      
08:53 SOPHARMASOPHARMA
(SPH)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (83) 14,8000 15,2000 (3)      
16:59 SKYLINESKYLINE
(SKL)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 120) 0,6600 0,7100 (200)      
12:21 SILVANOSILVANO
(SFG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (46) 8,2000 8,4600 (522)      
16:59 SESCOMSESCOM
(SES)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (20) 18,0000 20,2000 (34)      
08:31 MORIZONMORIZON
(MZN)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (3 000) 1,9550 1,9950 (5 000)      
16:00 KRKAKRKA
(KRK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (5) 360,0000 369,0000 (10)      
16:59 KREDYTINKREDYTIN
(KRI)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (26) 5,7000 6,5000 (187)      
17:05 JJAUTOJJAUTO
(JJO)
rynek
zamknięty
 
 
 
          PKC (459)      
17:05 FENGHUAFENGHUA
(FGT)
rynek
zamknięty
 
 
 
          PKC (73)      
08:30 ESTARESTAR
(EST)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 1,4600 2,1350 (3)      
13:00 ENELMEDENELMED
(ENE)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (962) 11,4000 11,8000 (337)      
08:30 CITYSERVCITYSERV
(CTS)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (40) 8,0500 8,1000 (451)      
14:28 AUGAAUGA
(AUG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (500) 1,0100 2,3400 (1 212)      
08:30 ASMGROUPASMGROUP
(ASM)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 700) 3,0400 3,1600 (2 600)