info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.06.27, godz. 08:26
kontakt
2019.06.12 otwarcie maksimum minimum TKO/ wartość zmiana obrót
NCIndex         
Automatyczne odświeżanie co:
("0" - brak odświeżania)
Przebieg notowań z dnia 2019.06.12 - New Connect - Rynek Kierowany Zleceniami - notowania ciągłe
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:     
05:01 FDGAMESFDGAMES
(FDG)
przed
sesją
 
 
 
      (20 554) 0,1030 0,1095 (4 000)      
05:01 SOFTBLUESOFTBLUE
(SBE)
przed
sesją
 
 
 
      (3 000) 0,2000 0,2380 (229)      
05:01 PYLONPYLON
(PYL)
przed
sesją
 
 
 
0,0900   -4,76%   (20 000) 0,0900 0,0900 (170 315)      
05:01 POINTPACKPOINTPACK
(PNT)
przed
sesją
 
 
 
      (28) 35,8000 38,2000 (55)      
05:01 MEDINICEMEDINICE
(ICE)
przed
sesją
 
 
 
      (5) 6,2500 6,7500 (231)      
05:01 CREEPYJARCREEPYJAR
(CRJ)
przed
sesją
 
 
 
      (13) 155,0000 160,0000 (15)      
05:01 BPCBPC
(BPC)
przed
sesją
 
 
 
      (370) 2,8200 3,0000 (37 501)      
05:01 NOVINANOVINA
(NOV)
przed
sesją
 
 
 
      (700) 0,3030 0,3770 (494)      
05:01 ACREBITACREBIT
(ACR)
przed
sesją
 
 
 
      (1 217) 0,7100 0,9900 (2 701)      
05:01 AGROLIGAAGROLIGA
(AGL)
przed
sesją
 
 
 
      (15) 19,0000 21,0000 (500)      
05:01 FIGENEFIGENE
(FIG)
przed
sesją
 
 
 
      (1) 0,3500 0,4900 (700)      
05:01 MERLINGRPMERLINGRP
(MRG)
przed
sesją
 
 
 
      (1 843) 0,1780 0,1900 (2 000)      
05:01 7LEVELS7LEVELS
(7LV)
przed
sesją
 
 
 
      (75) 26,0000 30,0000 (50)      
05:01 NEPTISNEPTIS
(YAN)
przed
sesją
 
 
 
      (10) 52,5000 54,0000 (73)      
05:01 SCPFLSCPFL
(SCP)
przed
sesją
 
 
 
      (200) 47,8000 49,6000 (4)      
05:01 AUXILIAAUXILIA
(AUX)
przed
sesją
 
 
 
      (500) 2,3100 2,4000 (10)      
05:01 PLATIGEPLATIGE
(PLI)
przed
sesją
 
 
 
      (167) 14,0000 15,8000 (95)      
05:01 ECCGAMESECCGAMES
(ECC)
przed
sesją
 
 
 
      (460) 2,2200 2,3690 (50)      
05:01 TECHMADEXTECHMADEX
(TDX)
przed
sesją
 
 
 
      (3) 3,7800 3,9000 (262)      
05:01 01CYBATON01CYBATON
(01C)
przed
sesją
 
 
 
      (939) 1,0600 1,1000 (9 525)      
05:01 EC2EC2
(EC2)
przed
sesją
 
 
 
      (2 500) 0,4150 0,4950 (2 100)      
05:01 TELESTRTELESTR
(TLS)
przed
sesją
 
 
 
      (150) 14,0000 14,9000 (18)      
05:01 NOTORIANOTORIA
(NTS)
przed
sesją
 
 
 
      (540) 4,7200 4,9400 (703)      
05:01 BIOPLANETBIOPLANET
(BIP)
przed
sesją
 
 
 
      (150) 8,0500 8,6500 (125)      
05:01 EXAMOBILEEXAMOBILE
(EXA)
przed
sesją
 
 
 
      (1 783) 1,8000 1,9000 (100)      
05:01 2INTELLECT2INTELLECT
(2IT)
przed
sesją
 
 
 
      (400) 0,2300 0,2700 (693)      
05:01 EMUZYKAEMUZYKA
(EMU)
przed
sesją
 
 
 
      (1 992) 2,2000 2,3000 (2 874)      
05:01 BLOOBERBLOOBER
(BLO)
przed
sesją
 
 
 
      (11) 51,0000 52,0000 (16)      
05:01 MFOODMFOOD
(MFD)
przed
sesją
 
 
 
      (1 389) 1,4400 1,5400 (1 304)      
05:01 INWESTPLINWESTPL
(INW)
przed
sesją
 
 
 
      (6 000) 0,0905 0,1190 (12 214)      
05:01 BIOMAXIMABIOMAXIMA
(BMX)
przed
sesją
 
 
 
      (50) 4,2000 4,3400 (690)      
05:01 BROADGATEBROADGATE
(BDG)
przed
sesją
 
 
 
      (3 290) 0,3120 0,3480 (935)      
05:01 GWARANTGWARANT
(GWR)
przed
sesją
 
 
 
      (107) 2,0000 2,0400 (3 921)      
05:01 CASPARCASPAR
(CSR)
przed
sesją
 
 
 
      (76) 26,6000 29,0000 (200)      
05:01 ADVERTIGOADVERTIGO
(AVE)
przed
sesją
 
 
 
      (10 299) 0,0800 0,1100 (9 091)      
05:01 LETUSLETUS
(LET)
przed
sesją
 
 
 
      (1 251) 0,4500 0,4900 (8 082)      
05:01 ACKERMANACKERMAN
(ACK)
przed
sesją
 
 
 
      (258) 7,8000 8,1000 (10)      
05:01 NESTMEDICNESTMEDIC
(NST)
przed
sesją
 
 
 
      (150) 1,5450 1,6100 (930)      
05:01 CZARNKOWCZARNKOW
(BRO)
przed
sesją
 
 
 
      (300) 0,2860 0,3100 (300)      
05:01 UHYECAUHYECA
(ECA)
przed
sesją
 
 
 
      (1 050) 0,7400 0,8000 (200)      
05:01 HMINWESTHMINWEST
(HMI)
przed
sesją
 
 
 
      (2) 22,6000 23,0000 (171)      
05:01 EDISONEDISON
(EDN)
przed
sesją
 
 
 
      (500) 3,2200 3,8400 (1 000)      
05:01 BOABOA
(BOA)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 0,5800 0,6300 (499)      
05:01 PREMIUMFPREMIUMF
(PMF)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 0,3120 0,3460 (200)      
05:01 MSMMSM
(MSM)
przed
sesją
 
 
 
          7,7800 (950)      
05:01 GENRGGENRG
(GNG)
przed
sesją
 
 
 
      (9 000) 0,4700 0,4840 (5 000)      
05:01 PARTNERPARTNER
(PRN)
przed
sesją
 
 
 
      (23 500) 0,0610 0,0670 (1 000)      
05:01 PUREPURE
(PUR)
przed
sesją
 
 
 
      (47) 44,0000 47,2000 (61)      
05:01 HORNIGOLDHORNIGOLD
(HRL)
przed
sesją
 
 
 
      (8 625) 0,2010 0,2070 (6 872)      
05:01 PRIMEPRIME
(PMT)
przed
sesją
 
 
 
2,7400   -28,65%   (7) 3,8200 2,7400 (2 500)      
05:01 BITEVILBITEVIL
(BIT)
przed
sesją
 
 
 
      (1 000) 0,4200 0,4500 (2 499)      
05:01 ORPHEEORPHEE
(ORP)
przed
sesją
 
 
 
      (7 798) 1,6400 1,6900 (800)      
05:01 READGENEREADGENE
(RDG)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 0,8400 0,9000 (1 313)      
05:01 PRESENT24PRESENT24
(P24)
przed
sesją
 
 
 
      (13 632) 0,0640 0,0775 (11 263)      
05:01 CCTOOLSCCTOOLS
(CCT)
przed
sesją
 
 
 
      (50) 0,0500 0,0700 (500)      
05:01 AQUABBAQUABB
(AQU)
przed
sesją
 
 
 
      (10) 15,9000 16,7000 (10)      
05:01 PIKPIK
(PIK)
przed
sesją
 
 
 
      (901) 1,1100 1,2500 (3 349)      
05:01 KOFAMAKOFAMA
(KFM)
przed
sesją
 
 
 
      (1 050) 0,9900 1,0600 (1 000)      
05:01 RSYRSY
(RSY)
przed
sesją
 
 
 
      (10) 5,9000 9,8000 (10)      
05:01 SPARKVCSPARKVC
(SPK)
przed
sesją
 
 
 
      (2 560) 0,4000 0,4500 (420)      
05:01 7FIT7FIT
(7FT)
przed
sesją
 
 
 
      (2 350) 0,8800 0,9200 (2 199)      
05:01 CORELENSCORELENS
(COR)
przed
sesją
 
 
 
      (400) 0,1600 0,2240 (460)      
05:01 QUBICGMSQUBICGMS
(QUB)
przed
sesją
 
 
 
      (500) 2,9600 3,0600 (200)      
05:01 VAKOMTEKVAKOMTEK
(VKT)
przed
sesją
 
 
 
      (1 490) 0,6800 0,7600 (1 400)      
05:01 REMORSOLREMORSOL
(RSP)
przed
sesją
 
 
 
      (200) 0,4700 0,6700 (195)      
05:01 MPLVERBUMMPLVERBUM
(VER)
przed
sesją
 
 
 
      (1 700) 1,2500 1,3500 (1 483)      
05:01 MODEMODE
(MOE)
przed
sesją
 
 
 
      (1 000) 0,2140 0,2500 (3 847)      
05:01 DIGITALDIGITAL
(DGL)
przed
sesją
 
 
 
      (10 000) 0,0875 0,1100 (11 659)      
05:01 BORUTABORUTA
(BRU)
przed
sesją
 
 
 
      (3 452) 0,2110 0,2190 (26 692)      
05:01 GRUPARECGRUPAREC
(GRC)
przed
sesją
 
 
 
      (105) 19,7000 20,6000 (100)      
05:01 BINARYBINARY
(BHX)
przed
sesją
 
 
 
      (49 952) 0,2000 0,2260 (4 494)      
05:01 CSYCSY
(CSY)
przed
sesją
 
 
 
      (139) 7,2000 8,2500 (20)      
05:01 EFIXDMEFIXDM
(EFX)
przed
sesją
 
 
 
      (20) 2,4000 2,5000 (1 765)      
05:01 WOLFSTFWOLFSTF
(WTF)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 0,8100 1,0000 (100)      
05:01 UNITEDUNITED
(UTD)
przed
sesją
 
 
 
      (3 181) 0,2040 0,2300 (7 000)      
05:01 EONETEONET
(EON)
przed
sesją
 
 
 
      (180) 5,6000 5,9000 (4 990)      
05:01 MALKOWSKIMALKOWSKI
(MMA)
przed
sesją
 
 
 
      (1 840) 0,2900 0,3980 (4 425)      
05:01 MERAMERA
(MER)
przed
sesją
 
 
 
      (1 107) 0,8800 0,9500 (63)      
05:01 COPERNICCOPERNIC
(CRS)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 4,7000 6,0000 (180)      
05:01 VERBICOMVERBICOM
(VRB)
przed
sesją
 
 
 
      (205) 1,3000 1,4400 (100)      
05:01 MADKOMMADKOM
(MAD)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 1,3100 1,4100 (575)      
05:01 METROPOLISMETROPOLIS
(MRS)
przed
sesją
 
 
 
      (500) 3,0200 3,1600 (3 990)      
05:01 SEVENETSEVENET
(SEV)
przed
sesją
 
 
 
      (3 000) 0,8300 0,8500 (3 000)      
05:01 FORPOSTAFORPOSTA
(FPO)
przed
sesją
 
 
 
      (200) 0,6800 0,8800 (3 000)      
05:01 TELEHORSETELEHORSE
(TLH)
przed
sesją
 
 
 
      (981) 0,4220 0,4500 (3 648)      
05:01 GLGPHARMAGLGPHARMA
(GLG)
przed
sesją
 
 
 
      (328) 0,4300 0,5520 (500)      
05:01 BLKCHNLABBLKCHNLAB
(BTC)
przed
sesją
 
 
 
0,6800   +3,03%   (200) 0,6800 0,6800 (100)      
05:01 VABUNVABUN
(VAB)
przed
sesją
 
 
 
      (1 200) 0,9000 1,1100 (1 346)      
05:01 TERMO2PWRTERMO2PWR
(T2P)
przed
sesją
 
 
 
      (3 000) 0,3320 0,3700 (2 768)      
05:01 COLUMBUSCOLUMBUS
(CLC)
przed
sesją
 
 
 
      (1 217) 1,7100 1,7600 (100)      
05:01 CMICMI
(CMI)
przed
sesją
 
 
 
      (1) 57,0000 59,5000 (2)      
05:01 ESKIMOSESKIMOS
(ESK)
przed
sesją
 
 
 
0,2700   -3,57%   (1 000) 0,2700 0,2700 (50)      
05:01 INVESTEKOINVESTEKO
(IVE)
przed
sesją
 
 
 
      (1 516) 0,6600 0,7400 (1 352)      
05:01 BETOMAXBETOMAX
(BTX)
przed
sesją
 
 
 
      (1 000) 2,2400 2,3400 (1 000)      
05:01 STOPPOINTSTOPPOINT
(STO)
przed
sesją
 
 
 
      (12 500) 0,1555 0,1880 (8 613)      
05:01 NOVAVISNOVAVIS
(NVV)
przed
sesją
 
 
 
      (150) 1,1300 1,2200 (1 695)      
05:01 INFOSCANINFOSCAN
(IST)
przed
sesją
 
 
 
      (146) 3,4200 3,5100 (458)      
05:01 MBFGROUPMBFGROUP
(MBF)
przed
sesją
 
 
 
      (2 740) 0,7300 0,7600 (3 919)      
05:01 AALLIANCEAALLIANCE
(AAS)
przed
sesją
 
 
 
      (1) 40,4000 48,2000 (10)      
05:01 CLOUDCLOUD
(CLD)
przed
sesją
 
 
 
      (120) 6,4000 8,1800 (245)      
05:01 VARSAVVARSAV
(VAR)
przed
sesją
 
 
 
      (1 673) 2,5500 2,6400 (400)      
05:01 TELGAMTELGAM
(TLG)
przed
sesją
 
 
 
      (200) 0,1240 0,1460 (500)      
05:01 APSAPS
(APS)
przed
sesją
 
 
 
      (500) 0,4000 1,2100 (1 551)      
05:01 ANALIZYANALIZY
(AOL)
przed
sesją
 
 
 
      (15) 27,4000 31,8000 (33)      
05:01 SUNTECHSUNTECH
(SUN)
przed
sesją
 
 
 
      (8 800) 0,2320 0,2980 (9 155)      
05:01 SMSKREDYTSMSKREDYT
(SMS)
przed
sesją
 
 
 
      (3 666) 0,3120 0,5550 (2 343)      
05:01 LGTRADELGTRADE
(LGT)
przed
sesją
 
 
 
      (1 765) 0,3960 0,4400 (4 546)      
05:01 IFUN4ALLIFUN4ALL
(IF4)
przed
sesją
 
 
 
      (200) 1,3300 1,4000 (5 581)      
05:01 BPXBPX
(BPX)
przed
sesją
 
 
 
      (1 829) 0,8100 1,0100 (391)      
05:01 GRUPAEMMGRUPAEMM
(GEM)
przed
sesją
 
 
 
      (12 599) 0,0350 0,0635 (10 000)      
05:01 AFHOLAFHOL
(AFH)
przed
sesją
 
 
 
      (35) 8,0500 9,9500 (175)      
05:01 MAXIMUSMAXIMUS
(MAX)
przed
sesją
 
 
 
      (500) 0,3000 0,3700 (2 750)      
05:01 APOLLOAPOLLO
(APC)
przed
sesją
 
 
 
      (1 866) 0,5400 0,6200 (58 262)      
05:01 FARM51FARM51
(F51)
przed
sesją
 
 
 
      (210) 18,1000 18,5900 (300)      
05:01 THEDUSTTHEDUST
(THD)
przed
sesją
 
 
 
      (170) 5,9400 6,3800 (158)      
05:01 PASSUSPASSUS
(PAS)
przed
sesją
 
 
 
      (10) 8,9000 9,5000 (10)      
05:01 DAMFINWDAMFINW
(DIN)
przed
sesją
 
 
 
      (21) 1,8250 2,0400 (246)      
05:01 EKOPARKEKOPARK
(EPR)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 1,3000 1,5400 (100)      
05:01 TECHINVGRTECHINVGR
(TIG)
przed
sesją
 
 
 
      (6 822) 0,2300 0,3060 (5 300)      
05:01 MTRANSMTRANS
(MTS)
przed
sesją
 
 
 
0,0300   -40,00%   (12 999) 0,0300 PKC (8 875)      
05:01 MERITMERIT
(MEI)
przed
sesją
 
 
 
      (300) 0,6000 0,8000 (1 560)      
05:01 LUGLUG
(LUG)
przed
sesją
 
 
 
      (170) 6,0000 6,4000 (169)      
05:01 JUJUBEEJUJUBEE
(JJB)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 2,3500 2,4900 (400)      
05:01 GTRINITYGTRINITY
(GTY)
przed
sesją
 
 
 
      (500) 1,5000 1,8900 (800)      
05:01 BIOERGBIOERG
(BER)
przed
sesją
 
 
 
      (1 000) 0,0710 0,0850 (1 000)      
05:01 PHOTONPHOTON
(PEN)
przed
sesją
 
 
 
      (300) 2,3000 2,7600 (1 000)      
05:01 INVENTIONINVENTION
(INM)
przed
sesją
 
 
 
      (419) 1,7400 1,8400 (1 102)      
05:01 KANCELWECKANCELWEC
(KPI)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 1,8800 2,1200 (99)      
05:01 EASTSIDEEASTSIDE
(ESC)
przed
sesją
 
 
 
      (2 692) 0,5200 0,6600 (1 499)      
05:01 ABAKABAK
(ABK)
przed
sesją
 
 
 
      (1 100) 1,8200 1,9200 (1 150)      
05:01 APISAPIS
(ASA)
przed
sesją
 
 
 
      (20 000) 0,0410 0,0615 (7 489)      
05:01 QUARTICONQUARTICON
(QON)
przed
sesją
 
 
 
      (15) 39,0000 44,0000 (5)      
05:01 4MASS4MASS
(4MS)
przed
sesją
 
 
 
      (7 000) 0,1658 0,1695 (9 998)      
05:01 PLGROUPPLGROUP
(PLG)
przed
sesją
 
 
 
      (2 000) 0,2820 0,3070 (5 000)      
05:01 COMECOCOMECO
(CMC)
przed
sesją
 
 
 
      (200) 0,1200 0,1700 (17 586)      
05:01 FABRYKAKDFABRYKAKD
(FKD)
przed
sesją
 
 
 
      (600) 0,1900 0,2000 (10 000)      
05:01 BVTBVT
(BVT)
przed
sesją
 
 
 
      (500) 0,1100 0,1600 (100)      
05:01 TAMEXTAMEX
(TOS)
przed
sesją
 
 
 
      (1 000) 0,3600 0,6000 (1 972)      
05:01 SAKANASAKANA
(SKN)
przed
sesją
 
 
 
      (21 810) 0,0925 0,1080 (3 447)      
05:01 DCDDCD
(DCD)
przed
sesją
 
 
 
      (5 663) 0,0400 0,0480 (101 550)      
05:01 TELESTOTELESTO
(TLO)
przed
sesją
 
 
 
      (17) 11,3000 14,0000 (184)      
05:01 PROLOGPROLOG
(PRL)
przed
sesją
 
 
 
      (135) 16,7000 17,4000 (100)      
05:01 PROMISEPROMISE
(PRO)
przed
sesją
 
 
 
      (3 709) 2,3600 2,5400 (2 430)      
05:01 DEKTRADEKTRA
(DKR)
przed
sesją
 
 
 
      (82) 7,7000 8,2000 (180)      
05:01 EUROTAXEUROTAX
(ETX)
przed
sesją
 
 
 
      (300) 3,6000 3,9400 (485)      
05:01 ISIAGISIAG
(ISG)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 0,9800 1,0200 (990)      
05:01 INBOOKINBOOK
(INB)
przed
sesją
 
 
 
      (3 200) 0,3700 0,4360 (500)      
05:01 EKOPOLEKOPOL
(EGH)
przed
sesją
 
 
 
      (550) 1,9200 2,0000 (683)      
05:01 IGORIAIGORIA
(IGT)
przed
sesją
 
 
 
      (2 327) 0,4300 0,5100 (1 962)      
05:01 KMEKME
(KME)
przed
sesją
 
 
 
      (300) 7,0000 7,3500 (250)      
05:01 MINERALMINERAL
(MND)
przed
sesją
 
 
 
0,4000   -14,89%   (10 000) 0,4700 0,4000 (25 154)      
05:01 INCANAINCANA
(ICA)
przed
sesją
 
 
 
      (50) 0,9500 0,9900 (607)      
05:01 WODKANWODKAN
(WOD)
przed
sesją
 
 
 
      (200) 5,2500 6,7000 (305)      
05:01 AQUAPOZAQUAPOZ
(AQA)
przed
sesją
 
 
 
      (160) 7,0000 7,5000 (140)      
05:01 ALDAALDA
(ALD)
przed
sesją
 
 
 
      (371) 2,7000 2,9000 (350)      
05:01 FINTECHFINTECH
(FTH)
przed
sesją
 
 
 
      (50) 0,1700 0,2100 (100)      
05:01 HYDRAPRESHYDRAPRES
(HPS)
przed
sesją
 
 
 
      (6 900) 0,2900 0,3380 (3 947)      
05:01 GREMPCOGREMPCO
(GRM)
przed
sesją
 
 
 
      (200) 0,1200 0,1290 (1 643)      
05:01 GOLABGOLAB
(GOL)
przed
sesją
 
 
 
0,0505   -49,25%   (20 000) 0,0505 PKC (15 999)      
05:01 GALVOGALVO
(GAL)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 0,6700 0,7500 (7 200)      
05:01 FLUIDFLUID
(FLD)
przed
sesją
 
 
 
0,2870   +13,89%   (100) 0,4000 0,2500 (9 084)      
05:01 CCSCCS
(CCS)
przed
sesją
 
 
 
      (200) 0,3500 0,6000 (384)      
05:01 MAXIPIZZAMAXIPIZZA
(MXP)
przed
sesją
 
 
 
      (2 000) 0,8650 1,0400 (11 137)      
05:01 GRMEDIAGRMEDIA
(GME)
przed
sesją
 
 
 
      (350) 0,1100 356,0000 (73)      
05:01 DOOKDOOK
(DOK)
przed
sesją
 
 
 
      (10) 6,1000 6,6000 (20)      
05:01 INNOGENEINNOGENE
(IGN)
przed
sesją
 
 
 
      (1 300) 1,7000 1,8800 (690)      
05:01 BLUMERANGBLUMERANG
(BLU)
przed
sesją
 
 
 
      (7 220) 0,1400 0,2000 (7 253)      
05:01 EUROSNACKEUROSNACK
(ECK)
przed
sesją
 
 
 
      (5 500) 0,3800 0,4300 (6 795)      
05:01 EASYCALLEASYCALL
(ECL)
przed
sesją
 
 
 
      (777) 1,3000 1,4500 (2 099)      
05:01 ONEMOREONEMORE
(OML)
przed
sesją
 
 
 
      (3 038) 0,6500 0,6900 (441)      
05:01 ARTGAMESARTGAMES
(ARG)
przed
sesją
 
 
 
      (700) 1,8160 1,9500 (500)      
05:01 ELQELQ
(ELQ)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 0,8400 0,9200 (1 100)      
05:01 CDACDA
(CDA)
przed
sesją
 
 
 
      (237) 8,1800 8,8000 (237)      
05:01 PTWPPTWP
(PTW)
przed
sesją
 
 
 
      (5) 19,4000 19,5000 (110)      
05:01 INDOSINDOS
(INS)
przed
sesją
 
 
 
      (2 400) 2,4000 2,6200 (20)      
05:01 CIASTZKRACIASTZKRA
(CZK)
przed
sesją
 
 
 
      (1 800) 0,4900 0,5400 (2 157)      
05:01 S4ES4E
(S4E)
przed
sesją
 
 
 
      (10 000) 5,0500 6,0000 (1 000)      
05:01 STEMCELLSSTEMCELLS
(SCS)
przed
sesją
 
 
 
      (50) 0,4300 0,4600 (50)      
05:01 POLMTPOLMT
(PME)
przed
sesją
 
 
 
11,4000   -8,80%   (90) 11,4000 PKC (15)      
05:01 SFDSFD
(SFD)
przed
sesją
 
 
 
      (4 500) 0,3620 0,4120 (2 600)      
05:01 KORBANKKORBANK
(KOR)
przed
sesją
 
 
 
      (20) 2,4400 2,6000 (20)      
05:01 ARTPARTP
(TYP)
przed
sesją
 
 
 
      (50) 0,1000 0,2700 (10 000)      
05:01 JRHOLDINGJRHOLDING
(JRH)
przed
sesją
 
 
 
      (338) 0,5200 0,5750 (8 730)      
05:01 DANKSDANKS
(DNS)
przed
sesją
 
 
 
      (1 500) 0,5050 0,5300 (42 359)      
05:01 NETWISENETWISE
(NTW)
przed
sesją
 
 
 
      (20) 3,8000 4,0800 (20)      
05:01 ROCCAROCCA
(RCA)
przed
sesją
 
 
 
      (200) 0,4200 0,4500 (100)      
05:01 DEVORANDEVORAN
(DEV)
przed
sesją
 
 
 
      (500) 0,0812 0,0900 (7 935)      
05:01 KBJKBJ
(KBJ)
przed
sesją
 
 
 
      (260) 8,0000 8,4000 (250)      
05:01 PARCELTECPARCELTEC
(PTE)
przed
sesją
 
 
 
      (200) 0,2900 0,3300 (199)      
05:01 SFERANETSFERANET
(SFN)
przed
sesją
 
 
 
      (3 000) 0,8000 0,8500 (200)      
05:01 DOMLEKDOMLEK
(DLK)
przed
sesją
 
 
 
      (10) 7,0000 8,6000 (32)      
05:01 MILKPOLMILKPOL
(MLP)
przed
sesją
 
 
 
      (2 000) 0,8100 1,0400 (1 071)      
05:01 MAKOLABMAKOLAB
(MLB)
przed
sesją
 
 
 
      (900) 2,2400 2,3400 (885)      
05:01 SLASKIEKASLASKIEKA
(SLK)
przed
sesją
 
 
 
      (50) 2,5000 2,7000 (341)      
05:01 MODERNCOMMODERNCOM
(MCE)
przed
sesją
 
 
 
      (7 500) 0,1600 0,2400 (7 500)      
05:01 4MOBILITY4MOBILITY
(4MB)
przed
sesją
 
 
 
      (4) 7,8000 8,2000 (10)      
05:01 FHDOMFHDOM
(FHD)
przed
sesją
 
 
 
      (479) 2,1000 2,2400 (447)      
05:01 AZTECAZTEC
(AZC)
przed
sesją
 
 
 
      (505) 1,3500 1,5400 (1 000)      
05:01 MOONLITMOONLIT
(MLT)
przed
sesją
 
 
 
      (69) 3,0350 3,2500 (1 500)      
05:01 PRYMUSPRYMUS
(PRS)
przed
sesją
 
 
 
      (20) 6,9500 7,1000 (152)      
05:01 EMONTEMONT
(ELM)
przed
sesją
 
 
 
      (7 585) 0,4200 0,4500 (200)      
05:01 CEREALPLTCEREALPLT
(CRP)
przed
sesją
 
 
 
      (5) 10,8000 11,3000 (10)      
05:01 ABSINVESTABSINVEST
(AIN)
przed
sesją
 
 
 
      (30) 0,6800 0,8000 (100)      
05:01 TELEMEDPLTELEMEDPL
(TMP)
przed
sesją
 
 
 
      (50) 0,8300 0,8900 (100)      
05:01 LKDESIGNLKDESIGN
(LKS)
przed
sesją
 
 
 
      (1 000) 1,0500 1,2000 (1 000)      
05:01 STOPKLASTOPKLA
(STK)
przed
sesją
 
 
 
      (10) 5,4000 6,0000 (15)      
05:01 MEDARDMEDARD
(MRD)
przed
sesją
 
 
 
      (4 599) 0,5050 0,7000 (996)      
05:01 ONICOONICO
(ONC)
przed
sesją
 
 
 
      (98) 27,8000 29,8000 (62)      
05:01 GEOTRANSGEOTRANS
(GTS)
przed
sesją
 
 
 
      (20) 2,3000 2,7600 (825)      
05:01 CFGCFG
(CFG)
przed
sesją
 
 
 
      (65) 11,8400 12,3200 (160)      
05:01 CAMBRIDGECAMBRIDGE
(CAM)
przed
sesją
 
 
 
      (185) 1,2200 1,3000 (400)      
05:01 MOBIMEDIAMOBIMEDIA
(MMS)
przed
sesją
 
 
 
      (460) 0,1770 0,1900 (8 860)      
05:01 NWAINWAI
(NWA)
przed
sesją
 
 
 
      (556) 1,8000 1,9300 (520)      
05:01 AQUATECHAQUATECH
(AQT)
przed
sesją
 
 
 
      (145) 11,1000 11,4000 (10)      
05:01 ULTGAMESULTGAMES
(ULG)
przed
sesją
 
 
 
      (290) 19,6600 19,9800 (83)      
05:01 BBINWESTBBINWEST
(BBA)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 1,8000 2,0600 (97)      
05:01 SUMMALINGSUMMALING
(SUL)
przed
sesją
 
 
 
      (50) 12,9000 16,1000 (268)      
05:01 IUIU
(IUS)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 1,4000 1,6000 (100)      
05:01 DRFINANCEDRFINANCE
(DRF)
przed
sesją
 
 
 
      (1 700) 0,3100 0,3580 (2 993)      
05:01 POLMANPOLMAN
(PLM)
przed
sesją
 
 
 
      (10 000) 0,2340 0,2680 (6 000)      
05:01 ARAMUSARAMUS
(ARA)
przed
sesją
 
 
 
      (120) 2,1000 2,2000 (6 819)      
05:01 CENTURIONCENTURION
(CTF)
przed
sesją
 
 
 
      (348) 0,1600 0,1800 (100)      
05:01 CHERRYCHERRY
(CHP)
przed
sesją
 
 
 
      (42) 24,8000 26,0000 (37)      
05:01 TAXNETTAXNET
(TXN)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 0,5900 0,6800 (2 220)      
05:01 HORTICOHORTICO
(HOR)
przed
sesją
 
 
 
      (1 143) 1,7500 1,8500 (1 082)      
05:01 CFSACFSA
(CFS)
przed
sesją
 
 
 
      (540) 1,9000 3,5000 (1 995)      
05:01 M4BM4B
(M4B)
przed
sesją
 
 
 
      (54) 18,6000 19,8000 (51)      
05:01 PATFUNDPATFUND
(PFD)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 0,1500 0,1700 (417)      
05:01 EKOBOXEKOBOX
(EBX)
przed
sesją
 
 
 
                   
05:01 ACARTUSACARTUS
(ACA)
przed
sesją
 
 
 
      (1 000) 0,2400 0,2600 (17 778)      
05:01 JWAJWA
(JWA)
przed
sesją
 
 
 
      (6 000) 0,3500 0,3740 (2 481)      
05:01 INTELIWISINTELIWIS
(ITL)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 1,4500 1,6100 (90)      
05:01 MEDAPPMEDAPP
(MDA)
przed
sesją
 
 
 
      (1 226) 0,6500 0,7000 (3 108)      
05:01 NEXTBIKENEXTBIKE
(NXB)
przed
sesją
 
 
 
      (59) 46,4000 48,6000 (60)      
05:01 MOVIEGAMESMOVIEGAMES
(MOV)
przed
sesją
 
 
 
      (128) 24,2000 24,8000 (37)      
05:01 HGAMESHGAMES
(HBG)
przed
sesją
 
 
 
      (1 000) 1,9500 2,0000 (9)      
05:01 CWACWA
(CWA)
przed
sesją
 
 
 
0,3780   -0,53%   (2 000) 0,3800 0,3780 (2 983)      
05:01 BRAND24BRAND24
(B24)
przed
sesją
 
 
 
      (14) 41,0000 42,0000 (30)      
05:01 AERFINANCAERFINANC
(AER)
przed
sesją
 
 
 
      (299) 0,0600 0,1200 (14 697)      
05:01 OUTDOORZYOUTDOORZY
(OUT)
przed
sesją
 
 
 
                   
05:01 AKCEPTFINAKCEPTFIN
(AFC)
przed
sesją
 
 
 
      (2 703) 0,3700 0,4400 (5 587)      
05:01 ALUMASTALUMAST
(ALU)
przed
sesją
 
 
 
      (1 117) 0,6600 0,7700 (10 000)      
05:01 IPODSIPODS
(IOD)
przed
sesją
 
 
 
      (5 000) 0,2200 0,2800 (4 900)      
05:01 VOICETELVOICETEL
(VOI)
przed
sesją
 
 
 
      (36) 56,0000 63,0000 (147)      
05:01 MINOXMINOX
(MNX)
przed
sesją
 
 
 
0,0400   -42,86%   (499) 0,0500 PKC (12 000)      
05:01 XPLUSXPLUS
(XPL)
przed
sesją
 
 
 
      (900) 0,3300 0,3380 (1 500)      
05:01 WIERZYCLWIERZYCL
(WRL)
przed
sesją
 
 
 
      (85) 0,5600 0,6300 (150)      
05:01 POLTRONICPOLTRONIC
(PTN)
przed
sesją
 
 
 
      (2 600) 0,2420 0,2700 (7 698)      
05:01 ORGANICORGANIC
(ORG)
przed
sesją
 
 
 
      (20) 4,2000 4,7000 (20)      
05:01 ICPDICPD
(ICD)
przed
sesją
 
 
 
      (6 668) 0,1500 0,2220 (5 891)      
05:01 MEDCAMPMEDCAMP
(MDP)
przed
sesją
 
 
 
      (2 000) 0,2280 0,2880 (3 912)      
05:01 IBCPOLSKAIBCPOLSKA
(IBC)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 0,7200 0,7600 (100)      
05:01 AGROMEPAGROMEP
(AGP)
przed
sesją
 
 
 
      (412) 4,8600 5,1000 (393)      
05:01 MPAYMPAY
(MPY)
przed
sesją
 
 
 
      (4 546) 0,2200 0,2400 (1 500)      
05:01 BALTICONBALTICON
(BLT)
przed
sesją
 
 
 
      (415) 8,0000 13,1000 (86)      
05:01 MMCPLMMCPL
(MMC)
przed
sesją
 
 
 
      (646) 1,5500 1,7000 (589)      
05:01 KUPIECKUPIEC
(KPC)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 0,6000 0,6300 (1 600)      
05:01 WERTHHOLZWERTHHOLZ
(WHH)
przed
sesją
 
 
 
      (16 530) 0,1210 0,1710 (11 700)      
05:01 VIDISVIDIS
(VDS)
przed
sesją
 
 
 
      (344) 2,5600 2,8000 (742)      
05:01 NFPLNFPL
(NFP)
przed
sesją
 
 
 
      (2 009) 0,1300 0,1550 (5 000)      
05:01 SYMBIOSYMBIO
(SYM)
przed
sesją
 
 
 
      (1 800) 0,5600 0,6400 (1 600)      
05:01 HAMBURGERHAMBURGER
(MRH)
przed
sesją
 
 
 
      (500) 0,9900 1,2200 (4 531)      
05:01 BLIRTBLIRT
(BLR)
przed
sesją
 
 
 
      (1 422) 0,7100 0,7900 (1 280)      
05:01 HURTIMEXHURTIMEX
(HRT)
przed
sesją
 
 
 
      (11 500) 0,1800 0,2200 (11 000)      
05:01 GRUPAHRCGRUPAHRC
(HRC)
przed
sesją
 
 
 
      (28) 25,0000          
05:01 GOTFIGOTFI
(GTF)
przed
sesją
 
 
 
      (44) 17,0000 19,2000 (9)      
05:01 GENOMEDGENOMED
(GEN)
przed
sesją
 
 
 
      (545) 22,8000 24,8000 (17)      
05:01 BIOFACTORBIOFACTOR
(BFC)
przed
sesją
 
 
 
      (850) 2,4000 2,5200 (800)      
05:01 TERMOEXPTERMOEXP
(TME)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 1,5000 1,8000 (200)      
05:01 ARIARI
(ARI)
przed
sesją
 
 
 
      (3 000) 0,1800 0,2200 (300)      
05:01 BIOGENEDBIOGENED
(BGD)
przed
sesją
 
 
 
      (50) 7,2000 8,9500 (271)      
05:01 BIZTECHBIZTECH
(BTK)
przed
sesją
 
 
 
      (10 000) 0,0665 0,0745 (15 900)      
05:01 KKHERBALKKHERBAL
(KKH)
przed
sesją
 
 
 
      (200) 0,1300 0,1380 (500)      
05:01 FTIPROFITFTIPROFIT
(FTI)
przed
sesją
 
 
 
      (6 000) 0,1505 0,1670 (7 000)      
05:01 FOREVERENFOREVEREN
(FOR)
przed
sesją
 
 
 
      (249) 3,1000 3,1500 (1 620)      
05:01 ARRINERAARRINERA
(ARX)
przed
sesją
 
 
 
0,5000   +7,30%   (200) 0,5000 0,5000 (3 000)      
05:01 EFENERGIIEFENERGII
(EFE)
przed
sesją
 
 
 
      (2 213) 0,1910 0,2040 (1 000)      
05:01 IFMIFM
(IFM)
przed
sesją
 
 
 
      (147) 0,2000 0,2400 (4 921)      
05:01 ASTROASTRO
(ASR)
przed
sesją
 
 
 
      (500) 0,3200 0,3480 (200)      
05:01 AITONAITON
(AIT)
przed
sesją
 
 
 
      (500) 0,2800 0,3100 (100)      
05:01 PBGAMESPBGAMES
(PBT)
przed
sesją
 
 
 
      (170) 0,8000 0,9000 (90)      
05:01 SURFLANDSURFLAND
(SSK)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 0,6000 0,7000 (200)      
05:01 PHIWIERZYPHIWIERZY
(PHI)
przed
sesją
 
 
 
      (10) 6,0000 7,0000 (5)      
05:01 INTERNITYINTERNITY
(INT)
przed
sesją
 
 
 
      (1 370) 1,4600 1,5500 (1 667)      
05:01 ARKROYALARKROYAL
(ARK)
przed
sesją
 
 
 
0,0100   -86,49%   (1 000) 0,0550 PKC (7 000)      
05:01 EXCELLENCEXCELLENC
(EXC)
przed
sesją
 
 
 
      (200) 0,0500 0,0980 (900)      
05:01 PLASMAPLASMA
(PSM)
przed
sesją
 
 
 
      (55) 0,5400 0,6000 (290)      
05:01 TELIANITELIANI
(TLV)
przed
sesją
 
 
 
      (1 600) 0,6350 0,7150 (1 500)      
05:01 5THAVENUE5THAVENUE
(5AH)
przed
sesją
 
 
 
      (60) 2,1000 2,1200 (1)      
05:01 KLONKLON
(KLN)
przed
sesją
 
 
 
      (50) 0,9650 0,9950 (100)      
05:01 INFRAINFRA
(IFA)
przed
sesją
 
 
 
      (1 976) 0,3320 0,4000 (155)      
05:01 BIOMASSBIOMASS
(BEP)
przed
sesją
 
 
 
      (6 657) 0,4600 0,4850 (2 157)      
05:01 ROBINSONROBINSON
(RBS)
przed
sesją
 
 
 
      (20) 5,9000 6,1500 (47)      
05:01 QUARTQUART
(QRT)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 1,7000 1,7500 (1 149)      
05:01 BLACKPOINBLACKPOIN
(BPN)
przed
sesją
 
 
 
      (5 535) 0,5200 0,5600 (1 000)      
05:01 ATCCARGOATCCARGO
(ATA)
przed
sesją
 
 
 
      (400) 5,2500 6,6500 (2 770)      
05:01 GOVENAGOVENA
(GOV)
przed
sesją
 
 
 
      (9 073) 0,0312 0,0318 (14 900)      
Przebieg notowań z dnia 2019.06.12 - New Connect - Rynek Kierowany Zleceniami - notowania jednolite
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:     
05:01 LUKARDILUKARDI
(LUK)
przed
sesją
 
 
 
      (20) PKC 0,7200 (1 371)      
05:01 HEFALHEFAL
(HEF)
przed
sesją
 
 
 
0,0100   -66,67%   (3) 0,0200 PKC (127 250)      
05:01 EBCEBC
(EBC)
przed
sesją
 
 
 
      (7 000) 0,1400 0,1485 (15 200)      
05:01 STANDREWSTANDREW
(STD)
przed
sesją
 
 
 
      (10) 7,1000 7,5000 (489)      
05:01 EKIOSKEKIOSK
(EKS)
przed
sesją
 
 
 
      (200) 0,3600 0,3760 (11 904)      
05:01 FITENFITEN
(FTN)
przed
sesją
 
 
 
      (5 000) 0,0200 0,0230 (89 994)      
05:01 BLUETAXBLUETAX
(BTG)
przed
sesją
 
 
 
          PKC (163 700)      
05:01 PFMEDICALPFMEDICAL
(PFM)
przed
sesją
 
 
 
      (345) 1,4900 1,6900 (300)      
05:01 LSTECHHOMLSTECHHOM
(LSH)
przed
sesją
 
 
 
      (1 000) 0,1500 0,2700 (98)      
05:01 CWPECWPE
(CWP)
przed
sesją
 
 
 
      (2 000) 0,0850 0,1700 (26)      
05:01 CTECTE
(CTE)
przed
sesją
 
 
 
      (281) 1,8000 1,9900 (260)      
05:01 IDHIDH
(IDH)
przed
sesją
 
 
 
          PKC (5 287 606)      
05:01 ALEJAALEJA
(ALS)
przed
sesją
 
 
 
          0,1495 (7 000)      
05:01 MILESTONEMILESTONE
(MMD)
przed
sesją
 
 
 
      (130) 3,8400 4,0000 (180)      
05:01 ERSERS
(ERS)
przed
sesją
 
 
 
      (11 700) 0,0800 0,1300 (300)      
05:01 2CPARTNER2CPARTNER
(2CP)
przed
sesją
 
 
 
      (1 181) 0,1500 0,1920 (4 972)      
05:01 ICPGROUPICPGROUP
(ICP)
przed
sesją
 
 
 
      (200) 0,0400 0,1100 (4 371)      
05:01 ARENAPLARENAPL
(ARE)
przed
sesją
 
 
 
      (644) 0,8000 0,9000 (556)      
05:01 AUTOSPAAUTOSPA
(ASP)
przed
sesją
 
 
 
      (500) 0,0700 0,1300 (500)      
05:01 ERNEERNE
(ERN)
przed
sesją
 
 
 
0,0200   -66,67%   (20 000) 0,0200 PKC (2)      
05:01 UNIFIEDUNIFIED
(UFC)
przed
sesją
 
 
 
      (2 000) 0,2600 0,3500 (9 248)      
05:01 APANETAPANET
(APA)
przed
sesją
 
 
 
      (50) 1,4700 1,7000 (100)      
05:01 MARKAMARKA
(MRK)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 0,4000 0,6000 (1 880)      
05:01 PRESTOPRESTO
(PST)
przed
sesją
 
 
 
0,0100   -75,00%   (83 800) 0,0200 PKC (324 563)      
05:01 LAURENPESLAURENPES
(LPS)
przed
sesją
 
 
 
      (15 513) 0,0300 0,0390 (4 999)      
05:01 GEOTERMGEOTERM
(GTP)
przed
sesją
 
 
 
      (20) 3,4200 3,5600 (20)      
05:01 PREFABETPREFABET
(PBB)
przed
sesją
 
 
 
      (200) 0,2300 0,2600 (100)      
05:01 WESTREALWESTREAL
(WRE)
przed
sesją
 
 
 
      (10 100) 0,0500 0,1500 (3 370)      
05:01 GKSKATGKSKAT
(GKS)
przed
sesją
 
 
 
      (43 390) 0,1000 0,1280 (27 569)      
05:01 SFKPOLKAPSFKPOLKAP
(SFK)
przed
sesją
 
 
 
          0,8200 (50)      
05:01 FACHOWCYFACHOWCY
(FAV)
przed
sesją
 
 
 
          PKC (2 298 322)      
05:01 ROVITAROVITA
(ROV)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 0,3100 0,3400 (100)      
05:01 ATONHTATONHT
(ATO)
przed
sesją
 
 
 
0,3500   +16,67%   (8 000) 0,3500 0,3000 (1 666)      
05:01 EMMERSONEMMERSON
(EMM)
przed
sesją
 
 
 
      (67 438) 0,0210 0,0350 (80 696)      
05:01 PLANETINNPLANETINN
(PIG)
przed
sesją
 
 
 
      (10 000) 0,0500 0,0800 (442)      
05:01 DENTAMDCDENTAMDC
(DAM)
przed
sesją
 
 
 
      (5 603) 0,0650 0,0695 (300)      
05:01 OPTIZENLBOPTIZENLB
(OPT)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 0,1500 0,1680 (500)      
05:01 VISIONVISION
(VIV)
przed
sesją
 
 
 
      (60 000) 0,0190 0,0190 (32 890)      
05:01 VCPVCP
(VCP)
przed
sesją
 
 
 
      (200) 0,1000 0,1200 (13 877)      
05:01 MEDGALICMEDGALIC
(MGC)
przed
sesją
 
 
 
      (76 854) 0,0115 0,0240 (59 339)      
05:01 SPAC1SPAC1
(SP1)
przed
sesją
 
 
 
      (12 622) 0,0200 0,0375 (7 690)      
05:01 IMAGISIMAGIS
(IMG)
przed
sesją
 
 
 
      (10 000) 0,0400 0,0900 (4 706)      
05:01 RUCHCHORZRUCHCHORZ
(RCW)
przed
sesją
 
 
 
          0,0800 (50 045)      
05:01 HOTBLOKHOTBLOK
(HOT)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 0,0400 0,0420 (78 100)      
05:01 MENNICASKMENNICASK
(MNS)
przed
sesją
 
 
 
      (216) 4,8600 5,0000 (710)      
05:01 MEDIANPOLMEDIANPOL
(MDN)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 0,3300 0,3700 (1 400)      
05:01 MEGASONICMEGASONIC
(MGA)
przed
sesją
 
 
 
0,0100   -98,18%   (2 100) 0,4800 PKC (37 286)      
05:01 REMEDISREMEDIS
(REM)
przed
sesją
 
 
 
      (25 000) 0,0220 0,0325 (12 355)      
05:01 MARSOFTMARSOFT
(MAR)
przed
sesją
 
 
 
      (1 000) 0,0700 0,0800 (12 568)      
05:01 LOKATYBUDLOKATYBUD
(LBD)
przed
sesją
 
 
 
      (1) 0,0900 0,1100 (8 632)      
05:01 SYNERGASYNERGA
(SNG)
przed
sesją
 
 
 
      (30 000) 0,0190 0,0200 (44 000)      
05:01 ORZLOPONYORZLOPONY
(ORL)
przed
sesją
 
 
 
      (1 501) 0,7500 0,8400 (596)      
05:01 COMPRESSCOMPRESS
(COM)
przed
sesją
 
 
 
      (648) 0,2700 0,3200 (3 000)      
05:01 ASSETUSASSETUS
(ASS)
przed
sesją
 
 
 
      (5 100) 0,1000 0,1500 (4 000)      
05:01 VIATRONVIATRON
(VIA)
przed
sesją
 
 
 
      (100) 2,2000 2,2000 (228)      
05:01 SZARSZAR
(SZR)
przed
sesją
 
 
 
      (17 870) 0,0250 0,0300 (9 659)      
05:01 GEOTREKKGEOTREKK
(GTK)
przed
sesją
 
 
 
0,0400   0,00%   (3 888) 0,0400 0,0399 (2 500)      
05:01 BRASBRAS
(BSA)
przed
sesją
 
 
 
      (1 000) 0,0260 0,0295 (34 092)      
05:01 PROPERTYFPROPERTYF
(PLE)
przed
sesją
 
 
 
      (200) 0,0700 0,1000 (200)