info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.09, godz. 00:03
kontakt
2022.08.09 otwarcie maksimum minimum TKO/ wartość zmiana obrót
17:15 WIG20 WIG20 1 882,321 898,521 882,321 886,68 +0,8% 639 098 883
17:15 WIG30 WIG30 2 320,482 329,552 311,392 316,71 +0,8% 692 697 771
17:15 WIG WIG 60 997,3661 218,8960 826,9960 952,29 +0,8% 804 970 507
17:15 mWIG40 mWIG40 4 382,794 409,864 382,794 403,59 +0,6% 109 838 054
Automatyczne odświeżanie co:
("0" - brak odświeżania)
Przebieg notowań z dnia 2022.08.09 - Akcje
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:31 683 001 806 787 109 102 653
17:04
AWM
AIRWAYAIRWAY
(AWM)
rynek
zamknięty
0,3870
0,3200
0,3095
0,3800 (3 225) +20,44% 17:04 (10 000) 0,3800 0,3845 (2 500) 1 854 877 638 781 629
17:02
LVC
LIVECHATLIVECHAT
(LVC)
rynek
zamknięty
141,2000
126,0000
125,8000
140,0000 (49) +12,18% 17:02 (1 653) 140,0000 140,2000 (531) 193 361 26 231 134 1 902
17:03
GOP
GAMEOPSGAMEOPS
(GOP)
rynek
zamknięty
18,2000
16,5500
15,7500
15,9500 (333) +10,00% 17:03 (417) 15,9000 15,9500 (262) 118 341 1 977 765 1 220
16:58
PUN
PUNKPIRATPUNKPIRAT
(PUN)
rynek
zamknięty
0,5920
0,5000
0,5000
0,5480 (1 461) +9,82% 16:43 (1 090) 0,5480 0,5500 (2 000) 1 109 923 624 550 502
16:55
SGN
SYGNITYSYGNITY
(SGN)
rynek
zamknięty
24,8000
22,7000
22,2000
24,8000 (77) +9,25% 16:49 (371) 24,0000 24,7000 (200) 9 020 210 450 100
16:50
KGL
KGLKGL
(KGL)
rynek
zamknięty
11,5000
11,2000
10,8000
11,5000 (70) +9,00% 16:48 (55) 10,6000 11,7000 (150) 1 437 15 794 8
17:00
ADV
ADIUVOADIUVO
(ADV)
rynek
zamknięty
1,0000
0,9180
0,8820
1,0000 (284) +8,70% 17:00 (1 000) 0,9800 1,0000 (1 794) 41 133 38 823 35
17:02
ALL
AILLERONAILLERON
(ALL)
rynek
zamknięty
20,8000
19,0000
18,8000
20,8000 (100) +8,33% 17:01 (1 053) 20,8000 20,9000 (1 782) 56 966 1 141 298 248
17:00
CRI
CREOTECHCREOTECH
(CRI)
rynek
zamknięty
144,0000
132,2000
132,2000
140,8000 (1) +8,31% 17:00 (2) 136,4000 140,8000 (80) 1 256 173 834 88
17:03
RNK
RANKPROGRRANKPROGR
(RNK)
rynek
zamknięty
2,1400
1,9500
1,9500
2,0900 (15) +7,18% 17:00 (2 200) 2,0500 2,0900 (2 421) 94 394 194 245 105
15:22
BST
BESTBEST
(BST)
rynek
zamknięty
22,0000
20,4000
20,4000
22,0000 (1) +6,80% 15:00 (389) 21,0000 22,0000 (659) 1 199 24 909 9
16:57
PRI
PRAGMAINKPRAGMAINK
(PRI)
rynek
zamknięty
3,8500
3,2800
3,2800
3,5000 (1) +6,71% 16:48 (19) 3,5000 3,6000 (20) 5 657 19 964 54
17:04
SHO
SHOPERSHOPER
(SHO)
rynek
zamknięty
29,1000
27,7500
27,7500
28,4500 (92) +6,16% 17:02 (166) 28,1000 28,5000 (1 250) 81 173 2 313 571 229
17:00
CLD
CLOUDCLOUD
(CLD)
rynek
zamknięty
38,6000
36,3000
36,3000
38,5000 (10) +6,06% 16:36 (50) 37,8000 38,5000 (305) 8 042 300 733 45
17:00
BMX
BIOMAXIMABIOMAXIMA
(BMX)
rynek
zamknięty
31,3500
29,4000
29,3000
31,0500 (20) +5,97% 17:00 (113) 31,0500 31,2000 (50) 31 656 962 349 334
17:04
EUC
EUCOEUCO
(EUC)
rynek
zamknięty
1,3750
1,2600
1,2500
1,3000 (200) +5,69% 17:04 (1 225) 1,2750 1,3000 (109) 58 286 75 278 56
17:04
KOM
KOMPUTRONKOMPUTRON
(KOM)
rynek
zamknięty
8,7800
8,4600
8,1200
8,6000 (61) +5,13% 17:04 (1) 8,6000 8,6400 (998) 81 495 694 984 461
17:00
ENT
ENTERENTER
(ENT)
rynek
zamknięty
33,7000
33,0000
33,0000
33,6000 (1) +5,00% 17:00 (452) 33,6000 33,7000 (1 905) 12 343 410 170 95
17:00
ICE
MEDINICEMEDINICE
(ICE)
rynek
zamknięty
18,6600
17,8800
17,8800
18,6600 (12) +4,60% 17:00 (100) 18,4400 18,6600 (100) 2 096 38 199 35
17:00
HRS
HERKULESHERKULES
(HRS)
rynek
zamknięty
1,0600
1,0450
1,0300
1,0600 (180) +3,92% 17:00 (3 650) 1,0500 1,0600 (36 313) 11 616 12 206 15
17:04
JSW
JSWJSW
(JSW)
rynek
zamknięty
60,1000
58,4600
56,8800
59,6600 (50) +3,58% 17:04 (56) 59,6600 59,6800 (274) 628 547 36 628 583 4 316
16:59
ZMT
ZAMETZAMET
(ZMT)
rynek
zamknięty
1,2000
1,1200
1,0000
1,1800 (2 000) +3,51% 15:22 (31 550) 1,1550 1,1750 (1 000) 160 798 170 823 88
17:00
IPO
INTERSPPLINTERSPPL
(IPO)
rynek
zamknięty
0,8900
0,8600
0,8460
0,8900 (15) +3,49% 17:00 (1 260) 0,8460 0,8900 (8 415) 541 459 5
17:00
GRN
GRODNOGRODNO
(GRN)
rynek
zamknięty
13,9800
13,5600
13,5200
13,9800 (130) +3,25% 17:00 (852) 13,9200 13,9800 (1 300) 16 725 230 462 126
10:37
HEL
HELIOHELIO
(HEL)
rynek
zamknięty
12,9000
12,9000
12,8000
12,8000 (200) +3,23% 10:37 (40) 12,8000 12,9000 (1 110) 202 2 586 2
17:04
LBW
LUBAWALUBAWA
(LBW)
rynek
zamknięty
2,4200
2,3450
2,3250
2,4050 (2 000) +3,22% 17:04 (5 296) 2,4000 2,4050 (9 565) 799 760 1 902 782 809
16:59
TLX
TALEXTALEX
(TLX)
rynek
zamknięty
16,3000
16,3000
16,3000
16,3000 (2) +3,16% 09:02 (96) 15,1000 16,3000 (450) 10 163 5
16:57
CEZ
CEZCEZ
(CEZ)
rynek
zamknięty
192,5000
188,8000
186,6000
192,3000 (1) +3,11% 16:46 (10) 189,5000 192,3000 (55) 11 172 2 109 164 72
16:51
HRP
HARPERHARPER
(HRP)
rynek
zamknięty
5,2900
4,9250
4,7700
5,0800 (40) +3,04% 16:49 (1 230) 5,0800 5,1300 (200) 18 157 92 405 76
16:42
VGO
VIGOPHOTNVIGOPHOTN
(VGO)
rynek
zamknięty
482,0000
462,0000
462,0000
480,0000 (2) +3,00% 15:11 (1) 475,0000 478,0000 (2) 79 37 343 13
17:04
PKN
PKNORLENPKNORLEN
(PKN)
rynek
zamknięty
65,1200
63,5000
63,5000
64,5000 (408) +3,00% 17:04 (480) 64,4000 64,5000 (63 058) 1 688 202 108 983 066 12 466
17:00
UCG
UNICREDITUNICREDIT
(UCG)
rynek
zamknięty
90,5000
90,5000
87,4600
87,8100 (35) +2,97% 11:49 (10) 70,0000 90,5000 (39) 37 3 251 3
17:02
SOL
SOLARSOLAR
(SOL)
rynek
zamknięty
4,8700
4,8700
4,7300
4,8600 (30) +2,97% 17:00 (139) 4,7300 4,8600 (758) 282 1 350 6
14:40
TMR
TATRYTATRY
(TMR)
rynek
zamknięty
139,0000
139,0000
139,0000
139,0000 (100) +2,96% 14:33 (52) 138,0000 144,0000 (30) 100 13 900 1
16:59
KRI
KREDYTINKREDYTIN
(KRI)
rynek
zamknięty
10,5000
10,1000
10,1000
10,5000 (1) +2,94% 09:07 (4) 9,7000 10,1000 (500) 45 456 16
16:50
MGT
MANGATAMANGATA
(MGT)
rynek
zamknięty
93,0000
92,8000
89,0000
92,6000 (1) +2,89% 16:49 (1) 91,0000 92,6000 (1) 553 50 249 46
16:18
MNC
MENNICAMENNICA
(MNC)
rynek
zamknięty
17,9000
17,7500
17,7500
17,9000 (7) +2,87% 15:58 (83) 17,6500 17,9000 (111) 816 14 580 10
16:59
MSP
MOSTALPLCMOSTALPLC
(MSP)
rynek
zamknięty
18,4000
17,7500
17,7500
18,2500 (5) +2,82% 16:48 (157) 17,8000 18,2500 (230) 1 044 18 796 21
17:00
CLN
CLNPHARMACLNPHARMA
(CLN)
rynek
zamknięty
17,0000
16,6800
16,6000
16,9400 (10) +2,79% 17:00 (230) 16,7400 16,9400 (756) 32 715 551 756 297
17:00
INL
INTROLINTROL
(INL)
rynek
zamknięty
6,0000
5,8400
5,7400
6,0000 (97) +2,74% 17:00 (7) 5,9600 6,0000 (8 472) 5 181 30 728 26
15:24
IMP
IMPERIOIMPERIO
(IMP)
rynek
zamknięty
1,7150
1,7150
1,6550
1,6950 (1) +2,73% 15:11 (2 200) 1,6550 1,6900 (1 731) 13 667 23 064 8
16:54
MOL
MOLMOL
(MOL)
rynek
zamknięty
33,9800
33,2000
33,2000
33,9800 (410) +2,72% 13:10 (50) 33,8800 33,9800 (790) 1 805 60 510 11
17:00
AGO
AGORAAGORA
(AGO)
rynek
zamknięty
5,7400
5,6700
5,5600
5,7000 (14) +2,70% 17:00 (247) 5,6900 5,7000 (1 020) 57 498 324 910 78
17:00
ASB
ASBISASBIS
(ASB)
rynek
zamknięty
22,3000
21,5400
21,5400
22,0000 (2 000) +2,61% 17:00 (3 066) 22,0000 22,1200 (9) 158 094 3 488 308 928
17:03
ART
ARTIFEXARTIFEX
(ART)
rynek
zamknięty
7,1400
6,9600
6,9400
7,1400 (49) +2,59% 17:03 (123) 7,0200 7,1400 (437) 5 444 38 268 23
16:59
LES
LESSLESS
(LES)
rynek
zamknięty
0,6690
0,6560
0,6290
0,6660 (24) +2,46% 16:37 (1 360) 0,6640 0,6660 (4 630) 61 727 40 388 39
17:00
PLW
PLAYWAYPLAYWAY
(PLW)
rynek
zamknięty
402,0000
391,0000
390,0000
399,5000 (3) +2,44% 17:00 (11) 399,5000 403,0000 (62) 1 484 591 237 164
14:30
ATP
ATLANTAPLATLANTAPL
(ATP)
rynek
zamknięty
9,2600
9,2000
9,2000
9,2600 (1) +2,43% 14:30 (245) 9,1200 9,2600 (2 435) 269 2 486 12
17:00
SNK
SANOKSANOK
(SNK)
rynek
zamknięty
16,2000
15,7800
15,7800
16,1800 (3) +2,41% 17:00 (55) 16,0600 16,1800 (18) 5 038 80 166 60
17:03
RVU
RYVURYVU
(RVU)
rynek
zamknięty
55,9000
54,2000
54,0000
55,5000 (143) +2,40% 17:03 (60) 55,1000 55,5000 (168) 11 951 656 160 194
17:00
ABS
ASSECOBSASSECOBS
(ABS)
rynek
zamknięty
38,5000
36,5000
35,9000
36,7000 (59) +2,23% 17:00 (30) 36,7000 37,0000 (2) 13 783 510 131 139
16:01
KMP
KOMPAPKOMPAP
(KMP)
rynek
zamknięty
18,4000
18,4000
18,4000
18,4000 (3) +2,22% 15:15 (104) 18,0000 18,4000 (444) 3 55 1
17:00
11B
11BIT11BIT
(11B)
rynek
zamknięty
609,0000
597,0000
596,0000
609,0000 (1) +2,18% 17:00 (21) 603,0000 609,0000 (58) 1 836 1 109 000 236
16:53
ZRE
ZREMBZREMB
(ZRE)
rynek
zamknięty
1,8800
1,8200
1,8100
1,8800 (10) +2,17% 14:51 (3 000) 1,8300 1,8750 (1 076) 14 544 26 735 29
16:53
BCS
BIGCHEESEBIGCHEESE
(BCS)
rynek
zamknięty
47,9000
47,0000
46,8000
47,4000 (20) +2,16% 16:40 (135) 47,0000 47,4000 (180) 8 533 401 374 90
16:59
AMC
AMICAAMICA
(AMC)
rynek
zamknięty
89,3000
87,1000
87,0000
88,7000 (2) +2,07% 16:49 (5) 88,3000 88,7000 (13) 1 640 143 545 72
17:00
VIN
VINDEXUSVINDEXUS
(VIN)
rynek
zamknięty
7,1400
7,0000
6,9600
7,0200 (382) +2,03% 17:00 (618) 7,0200 7,1000 (1 642) 5 105 35 971 24
17:00
ASE
ASSECOSEEASSECOSEE
(ASE)
rynek
zamknięty
46,8000
45,2000
45,2000
46,0000 (1) +2,00% 17:00 (125) 46,0000 46,8000 (83) 2 562 118 582 78
17:02
TEN
TSGAMESTSGAMES
(TEN)
rynek
zamknięty
133,6000
132,0000
131,0000
133,6000 (6) +1,98% 17:00 (1) 132,3000 133,6000 (220) 22 209 2 940 424 669
17:04
ATT
GRUPAAZOTYGRUPAAZOTY
(ATT)
rynek
zamknięty
43,7800
42,5000
42,5000
43,1800 (630) +1,98% 17:01 (210) 43,1800 43,2000 (301) 41 684 1 798 590 552
17:00
SPR
SPYROSOFTSPYROSOFT
(SPR)
rynek
zamknięty
640,0000
630,0000
630,0000
630,0000 (1) +1,94% 17:00 (3) 630,0000 638,0000 (3) 429 272 410 76
17:04
MRC
MERCATORMERCATOR
(MRC)
rynek
zamknięty
42,7000
41,0000
40,9000
41,7800 (168) +1,90% 17:04 (32) 41,7800 41,9400 (50) 12 090 503 848 239
17:00
WOJ
WOJASWOJAS
(WOJ)
rynek
zamknięty
5,6400
5,4800
5,2600
5,6000 (100) +1,82% 17:00 (600) 5,4000 5,6000 (3 969) 10 763 59 386 36
17:02
SKT
SKOTANSKOTAN
(SKT)
rynek
zamknięty
1,4800
1,4420
1,4100
1,4680 (110) +1,80% 17:02 (2 982) 1,4100 1,4680 (290) 31 277 44 674 28
17:04
WLT
WIELTONWIELTON
(WLT)
rynek
zamknięty
7,5000
7,3200
7,3200
7,4800 (234) +1,77% 17:04 (435) 7,4700 7,4800 (266) 77 890 579 212 251
15:54
NVA
PANOVAPANOVA
(NVA)
rynek
zamknięty
11,5000
11,2000
11,0000
11,5000 (1) +1,77% 15:10 (1 330) 11,3000 11,5000 (143) 5 180 57 426 13
17:00
ANR
ANSWEARANSWEAR
(ANR)
rynek
zamknięty
29,0500
28,4500
28,4500
28,9000 (66) +1,76% 17:00 (2 348) 28,9000 29,0000 (427) 13 861 401 222 57
17:00
CAR
INTERCARSINTERCARS
(CAR)
rynek
zamknięty
495,0000
485,0000
483,0000
493,0000 (2) +1,75% 17:00 (6) 486,5000 493,0000 (5) 4 586 2 238 626 216
16:59
MSZ
MOSTALZABMOSTALZAB
(MSZ)
rynek
zamknięty
2,3600
2,3250
2,3000
2,3500 (8) +1,73% 16:38 (1 000) 2,3400 2,3450 (858) 193 741 453 288 111
17:02
MBK
MBANKMBANK
(MBK)
rynek
zamknięty
320,0000
314,0000
314,0000
318,0000 (29) +1,73% 17:02 (206) 318,0000 318,6000 (30) 21 321 6 781 662 947
16:50
DBC
DEBICADEBICA
(DBC)
rynek
zamknięty
59,4000
58,4000
58,2000
59,4000 (1) +1,71% 16:49 (79) 58,4000 59,4000 (13) 229 13 466 17
16:37
MAK
MAKARONPLMAKARONPL
(MAK)
rynek
zamknięty
9,6200
9,4000
9,4000
9,6000 (20) +1,69% 16:34 (50) 9,5000 9,5600 (778) 2 048 19 409 12
16:41
GTN
GETINGETIN
(GTN)
rynek
zamknięty
0,6050
0,5940
0,5910
0,6000 (1 642) +1,69% 16:41 (3 022) 0,6000 0,6040 (11 308) 111 062 66 371 36
17:00
LSI
LSISOFTLSISOFT
(LSI)
rynek
zamknięty
12,2000
12,0000
11,9500
12,2000 (30) +1,67% 17:00 (25) 12,2000 12,3000 (1 049) 4 129 49 804 28
17:04
ALE
ALLEGROALLEGRO
(ALE)
rynek
zamknięty
32,0250
31,0000
30,9900
31,3900 (50) +1,65% 17:04 (2 030) 31,3700 31,3900 (2 565) 2 181 402 68 938 468 6 944
17:04
OND
ONDEONDE
(OND)
rynek
zamknięty
15,4400
14,8200
14,8000
15,0000 (166) +1,63% 17:04 (100) 14,8800 15,0000 (3 861) 90 869 1 367 719 544
16:50
SAN
SANTANDERSANTANDER
(SAN)
rynek
zamknięty
16,9200
16,4500
16,4500
16,9200 (100) +1,62% 16:08 (90) 16,7000 16,9200 (527) 5 096 85 308 17
16:43
EEX
EKOEXPORTEKOEXPORT
(EEX)
rynek
zamknięty
1,5800
1,5500
1,5400
1,5750 (377) +1,61% 16:28 (1 264) 1,5400 1,5750 (23) 4 065 6 287 11
16:46
PCE
POLICEPOLICE
(PCE)
rynek
zamknięty
12,7000
12,6500
12,4000
12,7000 (2) +1,60% 16:30 (1 205) 12,4000 12,6500 (275) 2 377 30 104 17
17:00
PPS
PEPEESPEPEES
(PPS)
rynek
zamknięty
1,2700
1,2400
1,2400
1,2700 (601) +1,60% 17:00 (15 530) 1,2500 1,2700 (1 799) 28 720 36 032 18
17:00
BAH
BAHOLDINGBAHOLDING
(BAH)
rynek
zamknięty
0,5420
0,5050
0,5000
0,5130 (149) +1,58% 17:00 (2 000) 0,5090 0,5130 (4 951) 381 401 195 436 225
17:00
KTY
KETYKETY
(KTY)
rynek
zamknięty
523,0000
510,0000
508,0000
516,0000 (12) +1,57% 17:00 (50) 516,0000 517,0000 (78) 13 368 6 898 088 862
17:00
CIE
CIECHCIECH
(CIE)
rynek
zamknięty
49,9000
49,0000
48,9800
49,6000 (667) +1,47% 17:00 (198) 49,6000 49,7000 (100) 39 119 1 934 733 383
17:00
SON
SONELSONEL
(SON)
rynek
zamknięty
10,4000
10,3000
10,1500
10,4000 (47) +1,46% 17:00 (50) 10,1500 10,4000 (53) 486 4 967 17
16:50
PMP
PAMAPOLPAMAPOL
(PMP)
rynek
zamknięty
3,6300
3,5700
3,5700
3,6200 (4) +1,40% 16:33 (1 538) 3,5700 3,6200 (2 377) 10 646 38 291 25
17:00
TIM
TIMTIM
(TIM)
rynek
zamknięty
36,4500
36,0500
35,9000
36,4000 (65) +1,39% 17:00 (69) 35,9500 36,4000 (1 162) 9 406 340 889 104
17:00
RBW
RAINBOWRAINBOW
(RBW)
rynek
zamknięty
25,5000
25,0000
25,0000
25,5000 (69) +1,39% 17:00 (227) 25,2000 25,5000 (871) 2 381 59 809 43
16:30
ARH
ARCHICOMARCHICOM
(ARH)
rynek
zamknięty
18,3500
18,0000
18,0000
18,3000 (2) +1,39% 16:30 (80) 18,0500 18,3000 (21) 419 7 656 7
17:00
PKP
PKPCARGOPKPCARGO
(PKP)
rynek
zamknięty
14,8300
14,5200
14,5200
14,7000 (673) +1,38% 17:00 (368) 14,6200 14,7000 (479) 66 006 970 062 363
17:02
PKO
PKOBPPKOBP
(PKO)
rynek
zamknięty
32,4300
32,0600
31,9600
32,2500 (100) +1,38% 17:02 (18 559) 32,2500 32,2600 (5 699) 2 492 123 80 332 519 4 955
17:00
BOS
BOSBOS
(BOS)
rynek
zamknięty
8,9500
8,6800
8,6800
8,8000 (9) +1,38% 17:00 (72) 8,8000 8,8800 (200) 14 010 122 893 41
17:00
1AT
ATALATAL
(1AT)
rynek
zamknięty
37,0000
36,6000
36,3000
36,8000 (1) +1,38% 17:00 (151) 36,5000 36,8000 (26) 1 963 71 950 44
17:01
PEO
PEKAOPEKAO
(PEO)
rynek
zamknięty
93,0400
91,9800
91,4000
92,4400 (100) +1,36% 17:01 (1 631) 92,2800 92,4400 (36) 567 110 52 318 633 3 882
17:04
CPS
CYFRPLSATCYFRPLSAT
(CPS)
rynek
zamknięty
18,2700
18,0000
17,9500
18,1500 (63) +1,34% 17:04 (1 236) 18,1400 18,1500 (148) 275 499 4 994 234 1 184
17:00
PCX
PCCEXOLPCCEXOL
(PCX)
rynek
zamknięty
4,0500
3,9450
3,9400
3,9900 (250) +1,27% 17:00 (755) 3,9600 3,9900 (50) 89 325 356 721 161
17:00
OTM
OTMUCHOWOTMUCHOW
(OTM)
rynek
zamknięty
3,2200
3,1200
3,1200
3,2000 (100) +1,27% 17:00 (392) 3,1200 3,2000 (4 148) 4 026 12 636 8
15:44
CPL
COMPERIACOMPERIA
(CPL)
rynek
zamknięty
8,1000
8,1000
8,1000
8,1000 (65) +1,25% 14:31 (174) 8,1000 8,4000 (1 217) 176 1 426 2
16:50
HDR
HYDROTORHYDROTOR
(HDR)
rynek
zamknięty
40,9000
40,4000
40,4000
40,9000 (15) +1,24% 15:01 (13) 40,5000 40,9000 (307) 301 12 310 8
17:02
IZS
IZOSTALIZOSTAL
(IZS)
rynek
zamknięty
2,5400
2,5000
2,4900
2,5100 (1 000) +1,21% 17:02 (92) 2,5000 2,5100 (4 321) 16 363 41 092 29
16:56
AMB
AMBRAAMBRA
(AMB)
rynek
zamknięty
20,9000
20,7500
20,7000
20,9000 (6) +1,21% 16:49 (28) 20,8000 20,9000 (1 097) 6 393 132 744 64
17:00
ATD
ATENDEATENDE
(ATD)
rynek
zamknięty
2,6600
2,6300
2,6300
2,6600 (8) +1,14% 17:00 (500) 2,6350 2,6600 (376) 4 933 13 046 17
16:46
QRS
QUERCUSQUERCUS
(QRS)
rynek
zamknięty
3,6400
3,5300
3,5300
3,6400 (500) +1,11% 13:11 (1 000) 3,5800 3,6300 (1 000) 511 1 859 3
17:03
APR
AUTOPARTNAUTOPARTN
(APR)
rynek
zamknięty
16,7200
16,5000
16,2000
16,5800 (10) +1,10% 17:00 (300) 16,5000 16,5800 (1 390) 108 255 1 789 598 210
17:04
PGE
PGEPGE
(PGE)
rynek
zamknięty
6,9400
6,8900
6,7660
6,8720 (950) +1,06% 17:04 (7 600) 6,8700 6,8720 (6 910) 1 488 957 10 231 087 2 262
17:00
MOC
MOLECUREMOLECURE
(MOC)
rynek
zamknięty
17,6600
17,2000
17,0400
17,3800 (1) +1,05% 17:00 (35) 17,0600 17,3800 (205) 5 278 91 756 48
16:50
K2H
K2HOLDINGK2HOLDING
(K2H)
rynek
zamknięty
29,5000
29,3000
28,8000
29,5000 (65) +1,03% 16:45 (40) 28,9000 29,4000 (65) 1 409 40 964 23
17:00
TOR
TORPOLTORPOL
(TOR)
rynek
zamknięty
20,4500
20,0500
20,0500
20,2000 (50) +1,00% 17:00 (1 210) 20,0500 20,2000 (1 271) 29 461 596 536 234
17:00
KCH
KRAKCHEMKRAKCHEM
(KCH)
rynek
zamknięty
0,5250
0,5000
0,5000
0,5050 (771) +1,00% 17:00 (5 226) 0,5050 0,5250 (1 900) 6 906 3 560 10
17:00
XTP
XTPLXTPL
(XTP)
rynek
zamknięty
104,5000
101,5000
99,4000
102,5000 (8) +0,99% 17:00 (2) 102,5000 103,0000 (245) 4 028 411 993 80
16:58
APT
APATORAPATOR
(APT)
rynek
zamknięty
14,4800
14,2000
14,1600
14,3400 (1) +0,99% 16:49 (703) 14,1800 14,3400 (21) 3 188 45 476 53
16:48
MVP
MARVIPOLMARVIPOL
(MVP)
rynek
zamknięty
6,2400
6,2400
6,1400
6,2200 (262) +0,97% 16:48 (212) 6,1800 6,2200 (364) 9 527 59 128 35
17:01
EAT
AMRESTAMREST
(EAT)
rynek
zamknięty
20,8500
20,7000
20,6000
20,8500 (300) +0,97% 17:01 (222) 20,8500 20,9000 (942) 32 140 666 783 160
16:59
GKI
IMMOBILEIMMOBILE
(GKI)
rynek
zamknięty
2,1200
2,0800
2,0300
2,1000 (536) +0,96% 13:59 (100) 2,0600 2,1200 (1 059) 10 559 21 752 14
17:01
PXM
POLIMEXMSPOLIMEXMS
(PXM)
rynek
zamknięty
5,1400
4,9020
4,9020
4,9260 (300) +0,94% 17:01 (215) 4,9220 4,9260 (951) 329 431 1 656 328 546
17:01
SPL
SANPLSANPL
(SPL)
rynek
zamknięty
289,8000
285,4000
285,0000
286,6000 (27) +0,92% 17:00 (274) 286,2000 286,6000 (288) 31 367 8 988 137 1 197
17:02
MRB
MIRBUDMIRBUD
(MRB)
rynek
zamknięty
5,7400
5,5900
5,5500
5,6400 (1 165) +0,89% 17:02 (1 112) 5,6400 5,6800 (250) 130 072 738 455 193
09:30
UNF
UNFOLDUNFOLD
(UNF)
rynek
zamknięty
2,3800
2,3800
2,3800
2,3800 (3) +0,85% 09:30 (497) 2,3800 2,4200 (3 105) 3 7 1
17:00
PCR
PCCROKITAPCCROKITA
(PCR)
rynek
zamknięty
119,8000
118,6000
116,8000
119,6000 (16) +0,84% 17:00 (10) 119,2000 119,6000 (184) 6 050 715 850 114
16:50
BBT
BOOMBITBOOMBIT
(BBT)
rynek
zamknięty
14,4200
14,0200
13,8000
14,4000 (105) +0,84% 16:41 (999) 14,2000 14,4000 (171) 8 545 120 038 50
17:04
TOA
TOYATOYA
(TOA)
rynek
zamknięty
6,2200
6,2000
6,1100
6,1500 (150) +0,82% 17:00 (610) 6,1500 6,2100 (1 622) 18 575 114 772 62
17:00
KPL
KINOPOLKINOPOL
(KPL)
rynek
zamknięty
12,3500
12,1000
11,9000
12,3000 (1) +0,82% 17:00 (213) 11,9000 12,3000 (179) 2 161 25 997 27
17:01
MIL
MILLENNIUMMILLENNIUM
(MIL)
rynek
zamknięty
5,0250
4,9300
4,9300
4,9540 (302) +0,81% 17:00 (374) 4,9500 4,9720 (605) 403 458 2 008 421 739
17:00
EHG
EUROHOLDEUROHOLD
(EHG)
rynek
zamknięty
5,4390
5,1410
5,0810
5,3700 (40) +0,81% 17:00 (186) 5,0810 5,3700 (226) 736 3 880 9
17:03
TPE
TAURONPETAURONPE
(TPE)
rynek
zamknięty
2,2240
2,1980
2,1780
2,2060 (249) +0,78% 17:00 (430) 2,2060 2,2070 (6 098) 2 545 417 5 602 772 1 111
17:02
BHW
HANDLOWYHANDLOWY
(BHW)
rynek
zamknięty
82,4000
81,9000
80,2000
82,0000 (50) +0,74% 17:02 (25) 82,0000 82,1000 (2) 28 760 2 347 760 460
17:02
ELT
ELEKTROTIELEKTROTI
(ELT)
rynek
zamknięty
8,1400
8,1000
8,0400
8,1400 (500) +0,74% 17:02 (500) 8,1400 8,1600 (1 300) 21 891 177 365 59
17:04
GPP
GRUPRACUJGRUPRACUJ
(GPP)
rynek
zamknięty
56,7000
54,8000
54,8000
55,0000 (16) +0,73% 17:00 (103) 55,0000 56,1000 (264) 4 246 234 048 75
17:05
DVL
DEVELIADEVELIA
(DVL)
rynek
zamknięty
2,7750
2,7250
2,7250
2,7600 (90) +0,73% 17:00 (600) 2,7200 PKC (5) 12 385 33 909 50
17:02
STX
STALEXPSTALEXP
(STX)
rynek
zamknięty
2,8900
2,8300
2,7950
2,8100 (1 854) +0,72% 17:02 (7 020) 2,8000 2,8100 (1 146) 55 212 156 819 80
16:59
GLC
GLCOSMEDGLCOSMED
(GLC)
rynek
zamknięty
2,1650
2,1300
2,1200
2,1650 (6) +0,70% 16:04 (30) 2,1250 2,1650 (218) 14 199 30 412 35
17:03
PCO
PEPCOPEPCO
(PCO)
rynek
zamknięty
44,6800
43,8600
43,5000
43,7600 (40) +0,69% 17:03 (368) 43,7600 43,7800 (1 774) 826 042 36 360 518 2 166
17:00
MSW
MOSTALWARMOSTALWAR
(MSW)
rynek
zamknięty
6,0000
5,8600
5,8200
5,8800 (1) +0,68% 17:00 (1) 5,8800 5,9400 (2 847) 14 059 83 162 36
17:00
MBR
MOBRUKMOBRUK
(MBR)
rynek
zamknięty
297,0000
295,0000
295,0000
297,0000 (7) +0,68% 17:00 (2) 294,0000 297,0000 (148) 583 172 746 68
17:04
GRX
GREENXGREENX
(GRX)
rynek
zamknięty
2,2900
2,1950
2,1700
2,2150 (1 184) +0,68% 17:04 (16 402) 2,2100 2,2150 (2 464) 813 064 1 807 442 519
16:50
VOX
VOXELVOXEL
(VOX)
rynek
zamknięty
45,5000
45,5000
44,6000
45,1000 (138) +0,67% 16:09 (4) 45,0000 45,5000 (56) 2 084 93 905 106
17:00
PUR
PUREPURE
(PUR)
rynek
zamknięty
24,7000
24,0000
23,8000
24,1000 (130) +0,63% 17:00 (238) 23,8500 24,1500 (80) 27 983 677 658 198
16:50
INC
INCINC
(INC)
rynek
zamknięty
2,5100
2,4850
2,4500
2,5000 (52) +0,60% 16:49 (682) 2,4550 2,5000 (900) 3 102 7 737 39
16:55
TRK
TRAKCJATRAKCJA
(TRK)
rynek
zamknięty
1,7200
1,6940
1,6840
1,7040 (59) +0,59% 16:41 (1 750) 1,6900 1,7040 (1 203) 37 923 64 357 39
16:50
ATG
ATMGRUPAATMGRUPA
(ATG)
rynek
zamknięty
3,5700
3,5100
3,5100
3,5200 (99) +0,57% 15:41 (60) 3,5400 3,5800 (1 013) 4 854 17 163 39
16:51
APE
APSENERGYAPSENERGY
(APE)
rynek
zamknięty
3,5000
3,5000
3,5000
3,5000 (3 000) +0,57% 16:46 (150) 3,4800 3,5000 (5 000) 16 257 56 900 13
17:00
TSG
TESGASTESGAS
(TSG)
rynek
zamknięty
3,6400
3,6200
3,6200
3,6400 (50) +0,55% 17:00 (88) 3,6300 3,6400 (218) 2 044 7 408 7
17:00
BOW
BOWIMBOWIM
(BOW)
rynek
zamknięty
11,1400
10,9200
10,8600
10,9800 (20) +0,55% 17:00 (121) 10,9000 10,9800 (131) 10 424 114 778 62
17:00
PCF
PCFGROUPPCFGROUP
(PCF)
rynek
zamknięty
38,5000
37,0000
36,4000
37,2000 (5) +0,54% 17:00 (38) 36,5500 37,2000 (2) 5 247 193 572 79
16:58
STF
STALPROFISTALPROFI
(STF)
rynek
zamknięty
9,9200
9,6500
9,6500
9,8500 (1) +0,51% 16:49 (66) 9,6900 9,8500 (752) 8 199 80 064 54
16:50
CAV
CAVATINACAVATINA
(CAV)
rynek
zamknięty
20,2000
20,2000
20,0000
20,1000 (2) +0,50% 12:36 (10) 19,9000 20,1000 (128) 105 2 101 5
17:03
LWB
BOGDANKABOGDANKA
(LWB)
rynek
zamknięty
52,2500
51,4000
50,7000
51,6500 (100) +0,49% 17:02 (912) 51,6500 51,7000 (72) 89 910 4 618 138 775
17:00
SKH
SKARBIECSKARBIEC
(SKH)
rynek
zamknięty
21,2000
21,1000
21,0000
21,1000 (30) +0,48% 17:00 (23) 20,9000 21,1000 (20) 474 10 014 15
17:00
ING
INGBSKINGBSK
(ING)
rynek
zamknięty
170,8000
169,0000
169,0000
169,2000 (16) +0,48% 17:00 (2 679) 169,2000 169,8000 (69) 2 940 498 050 102
15:48
BBD
BBIDEVBBIDEV
(BBD)
rynek
zamknięty
4,3200
4,3100
4,3100
4,3200 (109) +0,47% 14:41 (3 767) 4,3300 4,4200 (884) 266 1 148 4
17:00
ZAP
PULAWYPULAWY
(ZAP)
rynek
zamknięty
89,0000
87,8000
87,6000
88,2000 (2) +0,46% 17:00 (10) 88,0000 88,2000 (53) 479 42 087 28
17:00
FTE
FORTEFORTE
(FTE)
rynek
zamknięty
23,1000
23,1000
22,9000
23,1000 (18) +0,43% 17:00 (121) 22,9000 23,1000 (174) 1 316 30 316 33
16:59
FON
FONFON
(FON)
rynek
zamknięty
4,7400
4,7200
4,7200
4,7400 (3) +0,42% 09:06 (132) 4,7200 4,7400 (765) 33 156 6
16:50
KRK
KRKAKRKA
(KRK)
rynek
zamknięty
493,0000
490,0000
490,0000
492,0000 (6) +0,41% 12:55 (15) 490,0000 498,0000 (83) 15 7 376 5
17:00
FRO
FERROFERRO
(FRO)
rynek
zamknięty
25,4000
25,2000
24,5000
24,5000 (1) +0,41% 17:00 (200) 24,5000 25,2000 (45) 1 703 42 294 49
16:59
IFR
IFSAIFSA
(IFR)
rynek
zamknięty
2,4900
2,4800
2,4800
2,4900 (384) +0,40% 09:33 (132) 2,4800 2,4900 (1 844) 861 2 139 7
17:04
EUR
EUROCASHEUROCASH
(EUR)
rynek
zamknięty
15,2600
15,0000
15,0000
15,1300 (33) +0,40% 17:02 (2) 15,1200 15,1300 (1 000) 230 115 3 481 035 410
17:00
DOM
DOMDEVDOMDEV
(DOM)
rynek
zamknięty
103,0000
102,2000
101,4000
102,4000 (25) +0,39% 17:00 (200) 101,6000 102,4000 (90) 73 983 7 589 824 90
17:01
ZEP
ZEPAKZEPAK
(ZEP)
rynek
zamknięty
27,5000
27,4000
26,7500
27,2000 (213) +0,37% 17:01 (787) 27,2000 27,4000 (367) 19 282 525 012 228
17:00
FSG
FASINGFASING
(FSG)
rynek
zamknięty
13,7000
13,4000
13,4000
13,7000 (5) +0,37% 17:00 (100) 13,2500 13,7000 (803) 1 047 14 084 9
17:02
CIG
CIGAMESCIGAMES
(CIG)
rynek
zamknięty
2,8000
2,7900
2,7450
2,7800 (2 510) +0,36% 17:02 (423) 2,7500 2,7800 (280) 134 191 373 632 195
17:00
CPR
COMPREMUMCOMPREMUM
(CPR)
rynek
zamknięty
3,0300
2,9500
2,9250
2,9400 (865) +0,34% 17:00 (1 235) 2,9400 3,0000 (200) 34 750 103 512 52
17:04
CDR
CDPROJEKTCDPROJEKT
(CDR)
rynek
zamknięty
145,4000
142,5600
141,5200
141,7000 (100) +0,30% 17:03 (379) 141,6600 141,7000 (363) 185 104 26 497 967 3 039
17:00
RWL
RAWLPLUGRAWLPLUG
(RWL)
rynek
zamknięty
17,7000
17,2500
17,0000
17,2500 (3) +0,29% 17:00 (42) 17,2500 17,5500 (300) 6 147 106 029 15
17:01
PBX
PEKABEXPEKABEX
(PBX)
rynek
zamknięty
17,3000
16,7000
16,6000
17,0500 (17) +0,29% 17:00 (20) 16,7500 17,0500 (147) 5 200 87 527 45
16:50
OEX
OEXOEX
(OEX)
rynek
zamknięty
36,0000
36,0000
35,0000
35,1000 (79) +0,29% 15:22 (250) 35,0000 36,0000 (137) 390 13 802 11
17:00
YOL
YOLOYOLO
(YOL)
rynek
zamknięty
0,3610
0,3600
0,3530
0,3610 (1) +0,28% 17:00 (10 915) 0,3540 0,3610 (1 849) 27 165 9 626 7
17:01
MLS
MLSYSTEMMLSYSTEM
(MLS)
rynek
zamknięty
58,5000
58,0000
57,7000
58,0500 (2) +0,26% 17:00 (48) 58,0500 58,4500 (25) 3 237 188 215 83
16:50
ETL
EUROTELEUROTEL
(ETL)
rynek
zamknięty
77,8000
77,0000
76,4000
77,2000 (2) +0,26% 16:43 (2) 76,6000 77,2000 (98) 1 098 84 417 36
16:50
UNI
UNIBEPUNIBEP
(UNI)
rynek
zamknięty
8,1600
8,1600
8,1400
8,1600 (300) +0,25% 16:41 (250) 8,1400 8,1600 (1 563) 1 064 8 681 10
15:34
EDI
EDINVESTEDINVEST
(EDI)
rynek
zamknięty
4,0700
4,0700
4,0700
4,0700 (15) +0,25% 14:48 (457) 4,0700 4,0900 (1 130) 1 543 6 280 3
17:00
STP
STALPRODSTALPROD
(STP)
rynek
zamknięty
289,0000
286,5000
286,5000
288,0000 (2) +0,17% 17:00 (98) 288,0000 289,0000 (111) 1 707 491 878 74
17:04
AML
ALUMETALALUMETAL
(AML)
rynek
zamknięty
74,5000
73,5000
73,5000
74,1000 (1) +0,14% 17:00 (32) 74,1000 74,5000 (2 407) 1 141 84 716 46
16:54
ZUE
ZUEZUE
(ZUE)
rynek
zamknięty
5,1200
5,1000
5,0000
5,1000 (2) 0,00% 16:14 (1 055) 5,0000 5,1000 (168) 3 238 16 326 22
16:50
WAS
WASKOWASKO
(WAS)
rynek
zamknięty
1,7250
1,7250
1,7250
1,7250 (40) 0,00% 09:00 (550) 1,7000 1,7150 (20 000) 99 171 2
16:50
VRC
VERCOMVERCOM
(VRC)
rynek
zamknięty
42,7000
42,7000
42,2000
42,7000 (30) 0,00% 16:49 (70) 42,6000 42,7000 (163) 1 227 52 020 36
10:23
U2K
UNIMAUNIMA
(U2K)
rynek
zamknięty
5,8000
5,8000
5,8000
5,8000 (75) 0,00% 10:20 (95) 5,7600 5,8400 (110) 175 1 015 2
09:58
TOW
TOWERINVTTOWERINVT
(TOW)
rynek
zamknięty
11,2000
11,2000
11,2000
11,2000 (1) 0,00% 09:58 (700) 10,8000 11,2000 (94) 1 11 1
17:00
SUW
SUWARYSUWARY
(SUW)
rynek
zamknięty
33,0000
33,0000
32,4000
32,8000 (42) 0,00% 17:00 (71) 32,4000 32,8000 (198) 193 6 271 3
16:11
ZUK
STAPORKOWSTAPORKOW
(ZUK)
rynek
zamknięty
4,1900
4,1900
4,0000
4,1900 (456) 0,00% 16:11 (4 991) 4,0000 4,1900 (191) 9 719 38 992 8
16:50
SVRS
SILVAIR-REGSSILVAIR-REGS
(SVRS)
rynek
zamknięty
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000 (4) 0,00% 13:29 (600) 4,8200 5,0000 (30 986) 14 70 5
16:50
SEN
SERINUSSERINUS
(SEN)
rynek
zamknięty
5,2500
5,2500
5,2000
5,2500 (1) 0,00% 16:34 (2 763) 5,2000 5,2500 (1 926) 3 309 17 240 16
16:50
SEK
SEKOSEKO
(SEK)
rynek
zamknięty
5,7000
5,7000
5,7000
5,7000 (80) 0,00% 11:11 (500) 5,6000 5,7000 (1 317) 480 2 736 3
11:56
SWG
SECOGROUPSECOGROUP
(SWG)
rynek
zamknięty
25,0000
25,0000
25,0000
25,0000 (86) 0,00% 11:56 (344) 24,0000 25,0000 (572) 106 2 650 2
17:04
SCP
SCPFLSCPFL
(SCP)
rynek
zamknięty
242,0000
238,5000
238,5000
239,0000 (76) 0,00% 17:01 (199) 239,0000 241,0000 (99) 1 664 399 700 87
17:00
STS
SATISSATIS
(STS)
rynek
zamknięty
0,6290
0,5980
0,5980
0,6200 (1) 0,00% 17:00 (1 500) 0,6010 0,6200 (997) 6 141 3 684 12
16:59
SNW
SANWILSANWIL
(SNW)
rynek
zamknięty
1,1400
1,1400
1,1400
1,1400 (9 000) 0,00% 16:48 (2 002) 1,1300 1,1400 (911) 13 300 15 162 5
16:56
RAF
RAFAMETRAFAMET
(RAF)
rynek
zamknięty
13,6000
13,6000
13,6000
13,6000 (106) 0,00% 09:15 (10) 13,5000 14,0000 (20) 266 3 618 8
17:02
PZU
PZUPZU
(PZU)
rynek
zamknięty
36,3700
36,0200
35,8300
35,9300 (25) 0,00% 17:02 (2 256) 35,9100 35,9300 (2 697) 1 025 207 36 879 550 3 041
17:00
PTG
POLTREGPOLTREG
(PTG)
rynek
zamknięty
54,6000
54,6000
51,6000
54,6000 (63) 0,00% 17:00 (80) 52,2000 54,6000 (102) 2 081 110 309 49
13:37
PLZ
PLAZACNTRPLAZACNTR
(PLZ)
rynek
zamknięty
1,6600
1,6600
1,6600
1,6600 (100) 0,00% 13:37 (777) 1,6300 1,6600 (3 459) 100 166 1
16:59
PJP
PJPMAKRUMPJPMAKRUM
(PJP)
rynek
zamknięty
15,9000
15,5000
15,5000
15,9000 (149) 0,00% 13:14 (364) 15,4000 15,9000 (42) 429 6 709 8
17:00
PHN
PHNPHN
(PHN)
rynek
zamknięty
12,9000
12,9000
12,8500
12,9000 (1) 0,00% 17:00 (4 000) 12,6000 12,9000 (462) 419 5 385 13
17:05
PEP
PEPPEP
(PEP)
rynek
zamknięty
85,0000
85,0000
83,5000
84,6000 (5) 0,00% 16:49 (97) 84,1000 PKC (5) 1 333 112 764 66
12:06
OVO
OVOSTAROVOSTAR
(OVO)
rynek
zamknięty
42,2000
41,6000
41,6000
42,2000 (1) 0,00% 11:29 (103) 41,6000 42,2000 (119) 113 4 709 5
16:11
OPG
ORCOGROUPORCOGROUP
(OPG)
rynek
zamknięty
2,5200
2,5200
2,5200
2,5200 (152) 0,00% 10:32 (3 530) 2,3610 2,5200 (441) 152 383 1
16:50
OPM
OPTEAMOPTEAM
(OPM)
rynek
zamknięty
8,2800
8,2600
8,2600
8,2600 (100) 0,00% 15:06 (10) 8,0100 8,2500 (122) 322 2 660 6
09:07
MWT
MWTRADEMWTRADE
(MWT)
rynek
zamknięty
4,6000
4,6000
4,6000
4,6000 (2) 0,00% 09:07 (408) 4,6000 4,6500 (3 990) 2 9 1
16:52
MLK
MILKILANDMILKILAND
(MLK)
rynek
zamknięty
0,8300
0,8300
0,8200
0,8300 (8) 0,00% 16:47 (934) 0,8220 0,8300 (21 338) 8 178 6 752 14
17:00
MFO
MFOMFO
(MFO)
rynek
zamknięty
37,0000
37,0000
35,8000
36,4000 (5) 0,00% 17:00 (10) 35,8000 36,4000 (695) 3 784 138 051 34
17:00
MEX
MEXPOLSKAMEXPOLSKA
(MEX)
rynek
zamknięty
2,2900
2,2900
2,2000
2,2900 (1) 0,00% 17:00 (330) 2,2100 2,2900 (511) 528 1 163 10
17:00
MCI
MCIMCI
(MCI)
rynek
zamknięty
18,2000
17,7000
17,5000
17,9500 (4) 0,00% 17:00 (18) 17,9500 18,0000 (392) 5 168 92 548 30
17:00
MXC
MAXCOMMAXCOM
(MXC)
rynek
zamknięty
9,5000
9,4800
9,4400
9,5000 (1) 0,00% 17:00 (16) 9,4000 9,5000 (39) 112 1 061 10
16:53
LBT
LIBETLIBET
(LBT)
rynek
zamknięty
1,6700
1,6700
1,6700
1,6700 (10) 0,00% 09:00 (1 000) 1,6500 1,6700 (1 000) 50 84 5
16:51
LRQ
LARQLARQ
(LRQ)
rynek
zamknięty
1,4400
1,4350
1,4350
1,4400 (678) 0,00% 10:02 (444) 1,3900 1,4350 (7 000) 2 838 4 076 5
12:33
KPD
KPPDKPPD
(KPD)
rynek
zamknięty
69,4000
69,4000
69,4000
69,4000 (20) 0,00% 11:38 (20) 69,0000 69,2000 (90) 60 4 164 2
17:00
INK
INSTALKRKINSTALKRK
(INK)
rynek
zamknięty
30,4000
30,0000
30,0000
30,4000 (1) 0,00% 17:00 (51) 29,9000 30,4000 (95) 2 60 2
16:42
IFI
IFIRMAIFIRMA
(IFI)
rynek
zamknięty
20,2000
20,2000
19,6500
20,1000 (1) 0,00% 15:26 (10) 20,0000 20,1000 (63) 595 11 889 35
17:00
HMI
HMINWESTHMINWEST
(HMI)
rynek
zamknięty
13,9500
13,9500
13,5000
13,8000 (30) 0,00% 17:00 (96) 13,5000 13,8000 (140) 1 043 14 180 10
17:02
GTC
GTCGTC
(GTC)
rynek
zamknięty
6,2000
6,1800
6,0400
6,1800 (27) 0,00% 17:00 (50) 6,1000 6,2000 (416) 991 6 053 21
17:03
GPW
GPWGPW
(GPW)
rynek
zamknięty
38,1400
37,7000
37,6000
37,7000 (3 851) 0,00% 17:03 (250) 37,6400 37,7000 (310) 52 260 1 974 333 344
16:50
EAH
ESOTIQESOTIQ
(EAH)
rynek
zamknięty
29,8000
29,7000
29,2000
29,2000 (299) 0,00% 16:30 (400) 29,2000 29,6000 (100) 2 310 67 637 22
16:59
ENE
ENELMEDENELMED
(ENE)
rynek
zamknięty
15,6000
15,6000
15,6000
15,6000 (1) 0,00% 09:07 (510) 14,9000 15,6000 (605) 6 94 6
17:02
ELZ
ELZABELZAB
(ELZ)
rynek
zamknięty
1,9000
1,9000
1,9000
1,9000 (1) 0,00% 09:00 (384) 1,8700 1,9000 (3 279) 70 133 2
16:59
EKP
ELKOPELKOP
(EKP)
rynek
zamknięty
0,3920
0,3920
0,3770
0,3920 (111) 0,00% 16:24 (1 323) 0,3905 0,3910 (5 000) 110 720 42 429 44
17:00
ECH
ECHOECHO
(ECH)
rynek
zamknięty
3,2200
3,2000
3,1800
3,1900 (24) 0,00% 17:00 (576) 3,1900 3,2200 (2 797) 15 825 50 605 49
16:18
DPL
DROZAPOLDROZAPOL
(DPL)
rynek
zamknięty
6,7000
6,7000
6,7000
6,7000 (2 044) 0,00% 13:23 (221) 6,6200 6,7000 (4 254) 2 047 13 715 2
17:01
DIG
DIGITANETDIGITANET
(DIG)
rynek
zamknięty
13,2500
13,0000
13,0000
13,0000 (15) 0,00% 17:01 (400) 12,7000 13,0000 (385) 4 448 58 323 15
16:50
DEL
DELKODELKO
(DEL)
rynek
zamknięty
19,4000
19,4000
19,3000
19,4000 (100) 0,00% 14:52 (85) 19,1500 19,4000 (927) 247 4 791 6
16:50
DCR
DECORADECORA
(DCR)
rynek
zamknięty
35,4000
35,3000
35,2000
35,2000 (10) 0,00% 16:45 (43) 35,2000 35,4000 (4) 1 089 38 351 24
16:50
CPG
CPGROUPCPGROUP
(CPG)
rynek
zamknięty
9,2000
9,2000
9,2000
9,2000 (2) 0,00% 09:00 (5) 9,0000 9,2000 (142) 10 92 5
17:00
CMP
COMPCOMP
(CMP)
rynek
zamknięty
44,9000
44,9000
44,1000
44,9000 (1) 0,00% 17:00 (41) 44,2000 44,9000 (47) 106 4 710 11
17:04
CLE
COALENERGCOALENERG
(CLE)
rynek
zamknięty
1,4980
1,4700
1,4400
1,4420 (731) 0,00% 17:00 (1 947) 1,4420 1,4560 (322) 86 059 124 798 128
17:01
CNT
CNTCNT
(CNT)
rynek
zamknięty
14,0000
14,0000
14,0000
14,0000 (1) 0,00% 17:01 (35) 14,0000 14,3000 (20) 5 70 5
12:26
CTS
CITYSERVCITYSERV
(CTS)
rynek
zamknięty
5,8000
5,8000
5,8000
5,8000 (219) 0,00% 09:02 (50) 5,8000 5,8500 (40) 219 1 270 1
16:50
CDL
CDRLCDRL
(CDL)
rynek
zamknięty
17,5000
17,4500
17,4500
17,5000 (100) 0,00% 14:32 (120) 17,5000 18,0000 (214) 114 1 995 4
16:59
CSR
CASPARCASPAR
(CSR)
rynek
zamknięty
12,8000
12,8000
12,8000
12,8000 (1) 0,00% 09:07 (36) 12,2000 12,8000 (1 083) 6 77 5
17:01
B24
BRAND24BRAND24
(B24)
rynek
zamknięty
25,0000
24,9000
24,2000
25,0000 (231) 0,00% 17:01 (263) 25,0000 25,5000 (200) 2 428 60 007 32
16:50
BCM
BETACOMBETACOM
(BCM)
rynek
zamknięty
7,9000
7,9000
7,9000
7,9000 (2) 0,00% 09:00 (1 120) 7,5000 7,7500 (1 900) 10 79 5
16:59
APN
APLISENSAPLISENS
(APN)
rynek
zamknięty
14,5000
14,5000
14,5000
14,5000 (4 950) 0,00% 16:25 (600) 14,2000 14,5000 (630) 6 450 93 525 10
16:59
AAT
ALTAALTA
(AAT)
rynek
zamknięty
1,8950
1,8950
1,7500
1,8950 (30) 0,00% 15:07 (8 408) 1,7500 1,8400 (2) 1 642 2 880 6
17:00
KER
KERNELKERNEL
(KER)
rynek
zamknięty
18,3500
18,3500
18,0400
18,1500 (44) -0,06% 17:00 (794) 18,1500 18,2700 (100) 26 827 486 536 247
17:03
ACP
ASSECOPOLASSECOPOL
(ACP)
rynek
zamknięty
78,8500
78,4500
77,8500
78,1500 (34) -0,06% 17:03 (96) 78,1500 78,4500 (173) 35 745 2 799 852 559
17:04
MAB
MABIONMABION
(MAB)
rynek
zamknięty
23,4900
23,2400
22,6700
22,6800 (150) -0,09% 17:04 (1) 22,6800 22,7000 (500) 117 596 2 717 802 1 052
17:01
KRU
KRUKKRUK
(KRU)
rynek
zamknięty
343,0000
341,6000
334,2000
339,0000 (3) -0,18% 17:01 (117) 338,8000 339,0000 (137) 21 268 7 192 039 990
17:00
DAT
DATAWALKDATAWALK
(DAT)
rynek
zamknięty
78,0000
77,6400
77,1700
77,5000 (18) -0,18% 17:00 (25) 77,2000 77,5000 (11) 1 756 136 269 77
17:03
LPP
LPPLPP
(LPP)
rynek
zamknięty
10 210,0000
10 130,0000
10 050,0000
10 100,0000 (5) -0,20% 17:00 (4) 10 090,0000 10 100,0000 (77) 1 995 20 217 920 764
16:08
MON
MONNARIMONNARI
(MON)
rynek
zamknięty
4,7800
4,7500
4,6700
4,7700 (400) -0,21% 15:57 (5) 4,7150 4,7800 (6 706) 4 978 23 572 13
17:03
VTL
VISTALVISTAL
(VTL)
rynek
zamknięty
0,8900
0,8540
0,8410
0,8770 (484) -0,23% 17:00 (1 000) 0,8500 0,8770 (10 865) 50 579 43 613 75
16:59
ULG
ULTGAMESULTGAMES
(ULG)
rynek
zamknięty
16,8800
16,8400
16,4000
16,8000 (5) -0,24% 16:49 (10) 16,7800 16,8000 (95) 2 500 41 477 41
16:53
MLG
MLPGROUPMLPGROUP
(MLG)
rynek
zamknięty
78,0000
77,2000
77,2000
78,0000 (2) -0,26% 16:49 (53) 77,2000 78,0000 (83) 470 36 542 11
16:55
LEN
LENALENA
(LEN)
rynek
zamknięty
3,8500
3,8500
3,8000
3,8000 (1 234) -0,26% 15:49 (400) 3,8100 3,8500 (1 075) 3 262 12 460 14
16:50
SKA
SNIEZKASNIEZKA
(SKA)
rynek
zamknięty
69,4000
68,4000
67,0000
68,2000 (8) -0,29% 16:49 (31) 68,2000 69,4000 (60) 32 2 187 10
17:04
KGH
KGHMKGHM
(KGH)
rynek
zamknięty
141,4500
140,4000
137,9500
137,9500 (2) -0,29% 17:04 (39) 137,9500 138,0000 (1 056) 392 533 54 751 212 4 483
17:00
KSG
KSGAGROKSGAGRO
(KSG)
rynek
zamknięty
1,9700
1,9700
1,9600
1,9700 (90) -0,30% 17:00 (1 696) 1,9600 1,9700 (4 868) 5 357 10 517 10
16:50
DEK
DEKPOLDEKPOL
(DEK)
rynek
zamknięty
33,9000
33,9000
33,7000
33,7000 (2) -0,30% 15:54 (108) 33,7000 33,8000 (10) 410 13 884 12
17:00
ACG
ACAUTOGAZACAUTOGAZ
(ACG)
rynek
zamknięty
33,2000
32,8000
32,4000
33,2000 (1) -0,30% 17:00 (1 001) 33,0000 33,2000 (106) 1 907 62 344 30
16:50
KVT
KRVITAMINKRVITAMIN
(KVT)
rynek
zamknięty
12,9000
12,9000
12,9000
12,9000 (4) -0,31% 13:24 (8) 12,6600 12,9000 (154) 6 77 2
16:59
ULM
ULMAULMA
(ULM)
rynek
zamknięty
59,0000
59,0000
58,8000
58,8000 (1) -0,34% 12:53 (5) 56,8000 58,8000 (25) 2 118 2
17:03
SLV
SELVITASELVITA
(SLV)
rynek
zamknięty
86,9000
86,7000
85,7000
85,8000 (2) -0,35% 17:00 (1 066) 85,7000 86,2000 (6) 1 594 137 318 73
17:04
OPL
ORANGEPLORANGEPL
(OPL)
rynek
zamknięty
6,8780
6,8440
6,7840
6,8000 (543) -0,35% 17:00 (150) 6,8000 6,8060 (2 839) 959 400 6 542 168 1 669
16:51
MCR
MERCORMERCOR
(MCR)
rynek
zamknięty
14,7000
14,6500
14,3500
14,3500 (1) -0,35% 15:49 (114) 14,2500 14,5500 (14) 213 3 128 11
16:22
LKD
LOKUMLOKUM
(LKD)
rynek
zamknięty
13,9000
13,9000
13,6000
13,8500 (3) -0,36% 16:22 (274) 13,5000 13,8500 (109) 109 1 486 4
17:02
ALR
ALIORALIOR
(ALR)
rynek
zamknięty
39,6200
39,5300
38,7100
38,9400 (200) -0,38% 17:02 (262) 38,8900 38,9600 (76) 131 857 5 145 602 1 067
16:59
INP
INPROINPRO
(INP)
rynek
zamknięty
5,1000
5,1000
4,9000
4,9000 (520) -0,41% 11:30 (530) 4,9000 5,1000 (673) 522 2 558 2
17:04
SNT
SYNEKTIKSYNEKTIK
(SNT)
rynek
zamknięty
36,3500
36,1000
35,6000
35,9500 (8) -0,42% 17:04 (184) 35,8500 35,9500 (492) 19 248 693 195 148
16:46
BRA
BRASTERBRASTER
(BRA)
rynek
zamknięty
0,7010
0,7000
0,6980
0,6980 (797) -0,43% 16:43 (1 963) 0,6960 0,7000 (33 159) 10 893 7 620 15
17:00
AST
ASTARTAASTARTA
(AST)
rynek
zamknięty
22,5000
22,4500
22,0000
22,2500 (2) -0,45% 17:00 (32) 22,2500 22,3000 (100) 7 898 175 211 77
17:00
PEN
PHOTONPHOTON
(PEN)
rynek
zamknięty
13,1900
13,1900
12,8120
13,0920 (24) -0,47% 17:00 (169) 12,8620 13,0920 (844) 5 185 67 549 41
17:03
MBW
MBWSMBWS
(MBW)
rynek
zamknięty
10,5500
10,5500
10,5500
10,5500 (2) -0,47% 09:02 (232) 9,7600 10,5500 (64) 2 21 1
15:44
KCI
KCIKCI
(KCI)
rynek
zamknięty
0,8400
0,8260
0,8260
0,8400 (15) -0,47% 15:44 (2 848) 0,8260 0,8400 (985) 24 20 3
17:02
ENA
ENEAENEA
(ENA)
rynek
zamknięty
6,4250
6,3800
6,3000
6,3500 (1 927) -0,47% 17:02 (67) 6,3350 6,3500 (447) 352 495 2 239 264 613
17:02
FMF
FAMURFAMUR
(FMF)
rynek
zamknięty
3,5000
3,4880
3,4620
3,4700 (2 079) -0,52% 17:00 (500) 3,4620 3,4900 (500) 169 483 588 729 194
17:04
UNT
UNIMOTUNIMOT
(UNT)
rynek
zamknięty
111,8000
110,6000
109,4000
109,6000 (500) -0,54% 17:04 (1 436) 109,0000 109,6000 (361) 6 050 666 237 114
16:50
RDN
REDANREDAN
(RDN)
rynek
zamknięty
0,1775
0,1775
0,1765
0,1765 (5 595) -0,56% 16:33 (706) 0,1765 0,1775 (1 932) 26 661 4 706 7
13:35
MOJ
MOJMOJ
(MOJ)
rynek
zamknięty
1,7900
1,7900
1,7800
1,7800 (213) -0,56% 12:31 (4 300) 1,7800 1,8650 (600) 463 827 2
16:59
CTX
CAPTORTXCAPTORTX
(CTX)
rynek
zamknięty
174,0000
170,0000
170,0000
174,0000 (1) -0,57% 16:46 (700) 171,0000 174,0000 (27) 1 146 197 408 27
17:00
BIO
BIOTONBIOTON
(BIO)
rynek
zamknięty
3,4800
3,4350
3,4100
3,4100 (1 006) -0,58% 17:00 (9 172) 3,4100 3,4500 (775) 65 828 226 397 231
17:00
VRG
VRGVRG
(VRG)
rynek
zamknięty
3,3500
3,3500
3,2900
3,3000 (10) -0,60% 17:00 (943) 3,3000 3,3300 (734) 421 1 395 8
16:59
GIG
GIGROUPGIGROUP
(GIG)
rynek
zamknięty
1,6298
1,6298
1,5902
1,6000 (100) -0,62% 16:35 (1 000) 1,5700 1,6000 (900) 3 869 6 226 10
17:00
CRJ
CREEPYJARCREEPYJAR
(CRJ)
rynek
zamknięty
805,0000
800,0000
793,0000
793,0000 (3) -0,63% 17:00 (12) 793,0000 803,0000 (1) 2 076 1 659 407 66
17:00
MOV
MOVIEGAMESMOVIEGAMES
(MOV)
rynek
zamknięty
23,2000
23,1000
22,9000
22,9500 (59) -0,65% 17:00 (473) 22,9000 22,9500 (41) 12 899 297 145 113
17:04
HUG
HUUUGEHUUUGE
(HUG)
rynek
zamknięty
24,5000
24,5000
24,1800
24,3000 (716) -0,65% 17:04 (2) 24,2000 24,3000 (284) 24 147 586 751 166
16:50
RPC
ROPCZYCEROPCZYCE
(RPC)
rynek
zamknięty
30,3000
30,3000
30,1000
30,1000 (1) -0,66% 14:39 (1) 30,0000 30,1000 (1 225) 35 1 057 10
16:50
DGA
DGADGA
(DGA)
rynek
zamknięty
7,7000
7,5000
7,4000
7,4000 (758) -0,67% 14:49 (1 100) 7,0500 7,4000 (1 698) 1 194 8 879 11
17:00
WTN
WITTCHENWITTCHEN
(WTN)
rynek
zamknięty
27,1000
26,9000
26,8000
26,8000 (50) -0,74% 17:00 (343) 26,8000 27,1000 (382) 9 290 250 664 53
16:56
SEL
SELENAFMSELENAFM
(SEL)
rynek
zamknięty
27,2000
27,2000
25,8000
27,0000 (1) -0,74% 16:28 (440) 26,8000 27,0000 (475) 5 337 141 616 68
16:59
BNP
BNPPPLBNPPPL
(BNP)
rynek
zamknięty
52,6000
52,2000
52,0000
52,0000 (5) -0,76% 16:45 (130) 51,8000 52,0000 (95) 1 186 61 827 27
17:03
STH
STSHOLDINGSTSHOLDING
(STH)
rynek
zamknięty
16,9400
16,7600
16,6000
16,6700 (25 000) -0,77% 17:00 (47) 16,6020 16,6700 (950) 276 498 4 612 365 683
17:03
SIM
SIMFABRICSIMFABRIC
(SIM)
rynek
zamknięty
3,8600
3,8300
3,7400
3,8000 (73) -0,78% 17:03 (200) 3,7700 3,8000 (27) 22 784 86 421 68
16:50
NVG
NOVAVISGRNOVAVISGR
(NVG)
rynek
zamknięty
1,3200
1,2550
1,2550
1,2600 (30) -0,79% 14:58 (7 294) 1,2600 1,3100 (4 000) 15 411 20 116 8
17:00
ENG
ENERGAENERGA
(ENG)
rynek
zamknięty
7,1400
7,1400
7,0600
7,0800 (1 333) -0,84% 17:00 (667) 7,0800 7,1200 (1 383) 12 356 87 655 38
16:59
PRT
PROTEKTORPROTEKTOR
(PRT)
rynek
zamknięty
2,3400
2,3400
2,2700
2,3200 (5) -0,85% 16:41 (547) 2,2700 2,3200 (4 145) 18 906 43 098 47
17:04
BML
BIOMEDLUBBIOMEDLUB
(BML)
rynek
zamknięty
6,2500
6,2380
6,1200
6,1500 (1 000) -0,90% 17:03 (191) 6,1260 6,1500 (6 178) 262 649 1 624 918 510
16:59
OPN
OPONEO.PLOPONEO.PL
(OPN)
rynek
zamknięty
40,5000
39,7000
39,6000
40,1000 (2) -0,99% 16:49 (37) 39,7000 40,1000 (25) 1 423 57 084 35
16:50
PWX
POLWAXPOLWAX
(PWX)
rynek
zamknięty
2,9700
2,9700
2,9400
2,9400 (300) -1,01% 16:30 (500) 2,9500 2,9800 (3 629) 4 716 13 946 12
16:33
GIF
GAMFACTORGAMFACTOR
(GIF)
rynek
zamknięty
5,9800
5,9600
5,8800
5,9000 (8) -1,01% 16:33 (86) 5,8800 5,9000 (192) 2 323 13 744 16
16:37
EMC
EMCINSMEDEMCINSMED
(EMC)
rynek
zamknięty
9,9000
9,9000
9,8000
9,8000 (1) -1,01% 16:37 (80) 9,2500 9,8000 (19) 5 49 5
16:50
NTU
NOVATURASNOVATURAS
(NTU)
rynek
zamknięty
17,8160
16,1980
16,1980
17,8160 (1) -1,02% 15:33 (66) 14,6060 18,0000 (843) 93 1 508 2
17:03
BMC
BUMECHBUMECH
(BMC)
rynek
zamknięty
51,9000
49,2000
47,6000
48,4000 (43) -1,02% 17:03 (149) 48,4000 48,5400 (7) 90 329 4 468 444 1 144
13:19
SES
SESCOMSESCOM
(SES)
rynek
zamknięty
28,5000
28,5000
28,0000
28,5000 (20) -1,04% 12:24 (50) 28,2000 28,5000 (100) 320 8 988 8
16:50
JWW
JWWINVESTJWWINVEST
(JWW)
rynek
zamknięty
1,9200
1,9200
1,9000
1,9000 (6) -1,04% 15:19 (50) 1,8400 1,9000 (75) 30 57 5
17:03
3RG
3RGAMES3RGAMES
(3RG)
rynek
zamknięty
0,3850
0,3800
0,3710
0,3760 (100) -1,05% 17:03 (7 850) 0,3730 0,3760 (1 607) 219 930 82 535 89
17:00
ERB
ERBUDERBUD
(ERB)
rynek
zamknięty
37,6000
37,3500
36,7500
36,9500 (1) -1,07% 17:00 (100) 36,9000 36,9500 (98) 1 259 46 760 32
17:00
CRM
CORMAYCORMAY
(CRM)
rynek
zamknięty
0,8800
0,8800
0,8640
0,8700 (1 916) -1,14% 17:00 (320) 0,8640 0,8700 (1 933) 22 752 19 802 53
17:01
NEU
NEUCANEUCA
(NEU)
rynek
zamknięty
604,0000
600,0000
595,0000
600,0000 (90) -1,15% 17:01 (14) 600,0000 602,0000 (3) 4 861 2 915 934 243
17:00
BFT
BENEFITBENEFIT
(BFT)
rynek
zamknięty
848,0000
844,0000
834,0000
834,0000 (5) -1,18% 17:00 (14) 834,0000 838,0000 (5) 2 723 2 291 706 40
17:00
CFI
CFICFI
(CFI)
rynek
zamknięty
0,2380
0,2200
0,2200
0,2350 (1 000) -1,26% 17:00 (7 470) 0,2270 0,2350 (9 000) 83 343 18 693 18
17:01
ACT
ACTIONACTION
(ACT)
rynek
zamknięty
15,8600
15,7000
15,4200
15,5000 (223) -1,27% 17:01 (211) 15,4600 15,6600 (387) 24 762 386 746 115
16:50
DAD
DADELODADELO
(DAD)
rynek
zamknięty
11,8500
11,8500
11,5000
11,5000 (70) -1,29% 16:41 (786) 11,5000 11,6000 (18) 833 9 584 10
17:01
NXG
NEXITYNEXITY
(NXG)
rynek
zamknięty
3,8600
3,8600
3,6800
3,8000 (1) -1,30% 17:00 (167) 3,6800 3,8000 (2 750) 4 587 17 427 12
16:53
RLP
RELPOLRELPOL
(RLP)
rynek
zamknięty
6,0800
6,0600
6,0000
6,0200 (300) -1,31% 16:03 (1 797) 6,0000 6,1000 (965) 9 337 56 194 19
16:10
NVT
NOVITANOVITA
(NVT)
rynek
zamknięty
113,0000
113,0000
112,0000
112,0000 (2) -1,32% 15:08 (10) 113,0000 115,0000 (5) 61 6 840 11
16:50
BCX
BIOCELTIXBIOCELTIX
(BCX)
rynek
zamknięty
45,0000
44,9000
44,5000
44,8000 (100) -1,32% 16:40 (306) 44,5000 44,8000 (18) 1 583 70 810 25
17:00
ATR
ATREMATREM
(ATR)
rynek
zamknięty
4,5000
4,5000
4,4000
4,4100 (90) -1,34% 17:00 (72) 4,4100 4,4700 (36) 4 453 19 801 26
17:04
CMR
COMARCHCOMARCH
(CMR)
rynek
zamknięty
164,0000
162,0000
159,0000
159,8000 (11) -1,36% 17:04 (44) 159,6000 159,8000 (23) 2 201 354 640 166
17:03
SNX
SUNEXSUNEX
(SNX)
rynek
zamknięty
21,1000
21,0000
20,6000
20,7000 (60) -1,43% 17:03 (124) 20,7000 20,8000 (70) 27 472 571 596 191
17:01
DNP
DINOPLDINOPL
(DNP)
rynek
zamknięty
385,9000
384,2000
375,9000
376,9000 (91) -1,44% 17:01 (213) 376,9000 377,0000 (11) 121 414 46 092 325 3 307
17:00
BDX
BUDIMEXBUDIMEX
(BDX)
rynek
zamknięty
272,0000
272,0000
268,0000
268,0000 (1) -1,47% 17:00 (360) 268,0000 269,5000 (199) 14 788 3 988 800 442
17:03
KGN
KOGENERAKOGENERA
(KGN)
rynek
zamknięty
26,9000
26,9000
26,1000
26,5000 (50) -1,49% 17:01 (80) 26,2000 26,5000 (248) 1 154 30 720 19
16:46
TRR
TERMOREXTERMOREX
(TRR)
rynek
zamknięty
0,6350
0,6300
0,6000
0,6150 (39) -1,60% 14:22 (2 500) 0,6000 0,6100 (500) 16 727 10 064 13
17:00
06N
06MAGNA06MAGNA
(06N)
rynek
zamknięty
3,7450
3,7050
3,6400
3,6750 (60) -1,61% 17:00 (1 057) 3,6400 3,6800 (331) 19 457 71 461 62
17:00
PAT
PATENTUSPATENTUS
(PAT)
rynek
zamknięty
1,5100
1,5100
1,4100
1,4850 (1) -1,66% 17:00 (1) 1,4800 1,4850 (540) 30 964 44 659 46
17:00
ABE
ABPLABPL
(ABE)
rynek
zamknięty
53,6000
53,2000
52,7000
52,8000 (4) -1,68% 16:45 (42) 52,6000 52,8000 (207) 2 683 142 194 53
16:56
WWL
WAWELWAWEL
(WWL)
rynek
zamknięty
474,0000
474,0000
466,0000
466,0000 (12) -1,69% 14:23 (9) 466,0000 471,0000 (17) 23 10 774 3
17:04
CCC
CCCCCC
(CCC)
rynek
zamknięty
38,9900
38,9500
37,4500
37,6500 (13) -1,70% 17:02 (74) 37,6500 37,6900 (227) 440 292 16 670 854 3 690
17:00
LTX
LENTEXLENTEX
(LTX)
rynek
zamknięty
8,3000
8,2600
8,0000
8,0600 (165) -1,71% 17:00 (20) 8,0400 8,0600 (428) 960 7 721 12
17:00
CPD
CELTICCELTIC
(CPD)
rynek
zamknięty
9,3000
9,0600
9,0600
9,1400 (50) -1,72% 17:00 (50) 9,1400 9,3000 (1 595) 673 6 230 4
17:00
NTC
NTCAPITALNTCAPITAL
(NTC)
rynek
zamknięty
0,8000
0,8000
0,7720
0,7900 (106) -1,74% 17:00 (9 000) 0,7860 0,7900 (1 865) 35 512 27 818 42
17:00
XTB
XTBXTB
(XTB)
rynek
zamknięty
32,2600
32,0000
31,3400
31,4200 (101) -1,81% 17:00 (394) 31,4000 31,4800 (1 512) 182 656 5 816 520 871
16:52
VVD
VIVIDVIVID
(VVD)
rynek
zamknięty
0,9780
0,9600
0,9000
0,9500 (1 130) -1,86% 15:46 (1 000) 0,9380 0,9480 (150) 53 560 50 040 64
16:50
PRM
PROCHEMPROCHEM
(PRM)
rynek
zamknięty
31,8000
31,2000
30,8000
30,8000 (91) -1,91% 14:01 (30) 30,4000 31,0000 (300) 347 10 714 9
17:00
NWG
NEWAGNEWAG
(NWG)
rynek
zamknięty
18,1000
18,1000
17,5500
17,7500 (1) -1,93% 17:00 (39) 17,7500 17,8000 (245) 15 641 279 560 82
16:50
IBS
IBSMIBSM
(IBS)
rynek
zamknięty
42,0000
42,0000
40,4000
40,4000 (10) -1,94% 12:01 (10) 40,4000 40,8000 (404) 368 14 938 12
16:50
RMK
REMAKREMAK
(RMK)
rynek
zamknięty
12,8000
12,8000
12,5000
12,5500 (100) -1,95% 14:06 (15) 12,5000 12,5500 (68) 669 8 385 8
16:50
IMC
IMCOMPANYIMCOMPANY
(IMC)
rynek
zamknięty
15,3500
15,3500
15,0000
15,0000 (223) -1,96% 16:39 (49) 15,0000 15,3000 (660) 224 3 360 2
17:04
VOT
VOTUMVOTUM
(VOT)
rynek
zamknięty
55,7000
55,1000
54,0000
54,0000 (99) -2,00% 17:04 (12) 53,9000 54,0000 (12) 30 235 1 658 288 508
16:50
NTT
NTTSYSTEMNTTSYSTEM
(NTT)
rynek
zamknięty
5,0400
5,0000
4,8600
4,9000 (10) -2,00% 16:41 (210) 4,8700 5,0000 (500) 3 274 16 092 17
16:59
MDI
MDIENERGIAMDIENERGIA
(MDI)
rynek
zamknięty
2,0300
2,0300
1,9200
1,9300 (158) -2,03% 14:05 (441) 1,9300 1,9800 (3 800) 8 283 16 182 14
16:50
IMS
IMSIMS
(IMS)
rynek
zamknięty
2,9300
2,9000
2,9000
2,9000 (350) -2,03% 14:06 (590) 2,9000 2,9200 (50) 3 505 10 175 7
17:04
BRS
BORYSZEWBORYSZEW
(BRS)
rynek
zamknięty
5,8100
5,7900
5,6500
5,6700 (480) -2,07% 17:00 (250) 5,6400 5,6700 (420) 51 216 295 269 56
15:14
ERG
ERGERG
(ERG)
rynek
zamknięty
47,0000
47,0000
47,0000
47,0000 (96) -2,08% 14:51 (130) 46,0000 47,0000 (180) 406 19 082 4
14:35
DTR
DIGITREEDIGITREE
(DTR)
rynek
zamknięty
13,8000
13,8000
13,5000
13,5000 (1) -2,17% 14:35 (4) 13,5000 13,8000 (180) 6 82 2
17:03
MIR
MIRACULUMMIRACULUM
(MIR)
rynek
zamknięty
1,2900
1,2900
1,2400
1,2400 (745) -2,36% 17:03 (5 200) 1,2350 1,2800 (1 000) 3 210 3 981 4
16:54
AGT
AGROTONAGROTON
(AGT)
rynek
zamknięty
3,3000
3,3000
3,2200
3,2650 (10) -2,39% 16:40 (14) 3,2600 3,2650 (808) 6 168 19 977 15
17:00
R22
R22R22
(R22)
rynek
zamknięty
48,8000
46,2000
46,2000
46,8000 (48) -2,40% 17:00 (23) 46,8000 48,0000 (201) 1 894 89 126 41
16:50
TRN
TRANSPOLTRANSPOL
(TRN)
rynek
zamknięty
3,2600
3,2600
3,1800
3,1800 (400) -2,45% 09:34 (840) 3,2100 3,2600 (950) 425 1 354 6
17:00
NNG
NANOGROUPNANOGROUP
(NNG)
rynek
zamknięty
1,5700
1,5700
1,5100
1,5120 (550) -2,45% 17:00 (2 609) 1,5120 1,5640 (3 324) 40 625 62 189 53
17:03
MDG
MEDICALGMEDICALG
(MDG)
rynek
zamknięty
21,5500
21,1000
19,8000
20,4500 (37) -2,62% 17:00 (514) 20,4500 20,5000 (6) 79 377 1 649 246 1 048
17:02
COG
COGNORCOGNOR
(COG)
rynek
zamknięty
7,0500
7,0000
6,7600
6,8200 (200) -2,85% 17:02 (2 000) 6,8000 6,8200 (2 588) 269 116 1 850 122 660
16:50
LAB
LABOPRINTLABOPRINT
(LAB)
rynek
zamknięty
13,8000
13,8000
13,4000
13,4000 (226) -2,90% 14:21 (20) 13,2000 13,4000 (20) 819 10 980 9
17:02
ALG
AIGAMESAIGAMES
(ALG)
rynek
zamknięty
1,5150
1,5150
1,4700
1,4800 (5 970) -2,95% 17:02 (1 708) 1,4750 1,4900 (1 387) 23 697 35 156 23
13:32
FMG
FMGFMG
(FMG)
rynek
zamknięty
25,2000
25,2000
25,2000
25,2000 (15) -3,08% 11:38 (15) 23,2000 25,0000 (5) 15 378 1
17:00
ALI
ALTUSALTUS
(ALI)
rynek
zamknięty
1,9700
1,9700
1,8900
1,8900 (676) -3,08% 17:00 (1 434) 1,8900 1,9650 (5 334) 720 1 363 4
16:59
PGV
PGFGROUPPGFGROUP
(PGV)
rynek
zamknięty
1,2500
1,2500
1,1850
1,2300 (3) -3,15% 16:49 (606) 1,1950 1,2250 (815) 147 208 178 885 101
15:36
FEE
FEERUMFEERUM
(FEE)
rynek
zamknięty
6,2000
6,2000
6,0000
6,0000 (200) -3,23% 15:36 (255) 5,8000 6,1500 (49) 2 106 12 736 8
16:50
TAR
TARCZYNSKITARCZYNSKI
(TAR)
rynek
zamknięty
43,2000
43,0000
41,6000
41,6000 (8) -3,26% 12:13 (20) 41,8000 43,2000 (89) 44 1 883 7
17:03
WPL
WIRTUALNAWIRTUALNA
(WPL)
rynek
zamknięty
104,0000
104,0000
100,0000
100,0000 (1) -3,47% 17:01 (150) 100,0000 101,6000 (300) 4 748 481 456 250
16:50
IZO
IZOLACJAIZOLACJA
(IZO)
rynek
zamknięty
4,2500
4,0000
3,6700
3,9800 (3) -3,63% 16:37 (432) 3,9600 3,9800 (943) 53 108 209 075 309
16:50
ODL
ODLEWNIEODLEWNIE
(ODL)
rynek
zamknięty
8,7400
8,7400
8,3000
8,4000 (108) -3,89% 16:32 (167) 8,3800 8,5000 (6 626) 25 341 217 847 37
17:04
ATC
ARCTICARCTIC
(ATC)
rynek
zamknięty
22,6500
22,5000
21,3500
21,4500 (60) -4,03% 17:02 (1 110) 21,4500 21,5000 (374) 216 714 4 737 656 1 130
15:54
THG
TENDERHUTTENDERHUT
(THG)
rynek
zamknięty
41,0000
41,0000
39,0000
39,1000 (10) -5,10% 15:54 (21) 39,0000 39,7000 (10) 584 23 063 24
16:50
SFS
SFINKSSFINKS
(SFS)
rynek
zamknięty
0,4990
0,4960
0,4600
0,4740 (1 500) -5,20% 16:44 (51 974) 0,4670 0,4750 (3 000) 428 422 202 093 113
17:01
OTS
OTLOGOTLOG
(OTS)
rynek
zamknięty
27,8000
27,5000
26,0000
26,5000 (4) -5,36% 17:00 (1) 26,2000 26,5000 (534) 10 051 265 704 142
17:01
RFK
RAFAKORAFAKO
(RFK)
rynek
zamknięty
1,4900
1,4500
1,3500
1,3500 (198) -5,99% 17:01 (2 802) 1,3500 1,3540 (5 640) 1 999 127 2 779 637 1 264
16:50
PAS
PASSUSPASSUS
(PAS)
rynek
zamknięty
33,0000
32,8000
30,2000
30,5000 (70) -6,73% 16:28 (10) 30,5000 31,2000 (49) 2 176 67 552 33
16:50
BDZ
BEDZINBEDZIN
(BDZ)
rynek
zamknięty
5,9000
5,9000
4,8400
5,2000 (166) -7,14% 16:40 (300) 5,1000 5,2000 (7 452) 23 477 118 429 44
16:59
RNC
REINOREINO
(RNC)
rynek
zamknięty
1,5100
1,5100
1,4000
1,4000 (1 000) -7,28% 13:47 (235) 1,2600 1,4500 (3 649) 4 242 6 133 6
16:50
SLZ
SLEEPZAGSLEEPZAG
(SLZ)
rynek
zamknięty
0,2100
0,1660
0,1660
0,2100 (200) -8,70% 15:09 (2 301) 0,2080 0,2100 (14 287) 32 391 5 752 16
17:05 ASMGROUPASMGROUP
(ASM)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,4000   -11,11%   (209) 0,5000 PKC (5 396)      
16:45
MAN
MANYDEVMANYDEV
(MAN)
rynek
zamknięty
0,8800
0,8320
0,8000
0,8000 (100) -12,28% 15:21 (100) 0,7900 0,8500 (600) 13 341 10 808 25
17:05 IFCAPITALIFCAPITAL
(IFC)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,8800   -14,15%   (1 252) 1,0250 0,1900 (1 000)      
17:05 ATLANTISATLANTIS
(ATS)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,0100   -99,03%   (70) PKC PKC (8 671)      
17:05 INTERAOLTINTERAOLT
(IRL)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,0250   -99,75%   (234) 11,0000 PKC (4 187)      
16:29 WIKANAWIKANA
(WIK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (314) 3,1200 3,2400 (2 350)      
08:59 WARIMPEXWARIMPEX
(WXF)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (7) 3,4200 3,7200 (981)      
08:30 SOPHARMASOPHARMA
(SPH)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (66) 9,9500 10,2000 (125)      
15:12 SKYLINESKYLINE
(SKL)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (10 757) 0,7600 0,7960 (21)      
08:59 SILVANOSILVANO
(SFG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (80) 5,3000 5,5000 (623)      
17:01 RESBUDRESBUD
(RES)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (4 642) 0,6020 0,6140 (7 285)      
16:32 PMPGPMPG
(PGM)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (906) 2,6200 2,6400 (1 000)      
11:19 MUZAMUZA
(MZA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (90) 6,2000 6,3000 (120)      
14:11 IPOPEMAIPOPEMA
(IPE)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 000) 2,5300 2,6100 (2 805)      
16:50 IIAAVIIAAV
(IIA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (35) 53,6000 60,0000 (40)      
16:56 IDMSAIDMSA
(IDM)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 000) 0,8100 0,8400 (1 263)      
14:18 FERRUMFERRUM
(FER)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 300) 3,3800 3,5000 (350)      
08:30 ESTARESTAR
(EST)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (10) 1,2770 13,3000 (33)