info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.02, godz. 20:49
kontakt
2022.08.04 otwarcie maksimum minimum TKO/ wartość zmiana obrót
17:15 mWIG40 mWIG40 4 940,774 976,334 869,044 883,45 -1,1% 80 657 042
17:15 WIG20 WIG20 1 917,301 917,301 873,321 873,32 -2,2% 668 265 568
17:15 WIG30 WIG30 2 373,242 374,002 320,392 320,39 -2,2% 711 768 014
17:15 WIG WIG 65 427,7465 474,0964 187,5864 190,54 -1,8% 800 836 361
Automatyczne odświeżanie co:
("0" - brak odświeżania)
Przebieg notowań z dnia 2022.08.04 - Akcje
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:34 070 175 803 448 076 142 781
14:41 BESTBEST
(BST)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (480) 20,0000 20,6000 (263)      
14:31 BIOPLANETBIOPLANET
(BIP)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 15,0000 15,8000 (200)      
14:07 FASINGFASING
(FSG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (350) 13,1000 13,2500 (660)      
17:05 IFCAPITALIFCAPITAL
(IFC)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,1995   -20,83%   (3 500) 0,2550 PKC (42 480)      
16:50 IIAAVIIAAV
(IIA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1) 76,1000 109,0000 (89)      
08:30 TOWERINVTTOWERINVT
(TOW)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 050) 7,6500 8,0000 (982)      
10:37 ERGERG
(ERG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (150) 54,0000 55,5000 (344)      
09:12 MOJMOJ
(MOJ)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (7 000) 1,9500 2,0000 (350)      
17:00 UNICREDITUNICREDIT
(UCG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1) 93,2800 110,0000 (92)      
17:05 INTERAOLTINTERAOLT
(IRL)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,0100   -99,90%   (15) 10,0000 PKC (7 098)      
08:30 ESTARESTAR
(EST)
rynek
zamknięty
 
 
 
          1,2000 (16)      
13:24 SILVANOSILVANO
(SFG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (411) 4,2100 4,5800 (10 490)      
12:44 NOVATURASNOVATURAS
(NTU)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (53) 16,1500 18,5500 (55)      
16:50
MIR
MIRACULUMMIRACULUM
(MIR)
rynek
zamknięty
1,2400
1,2400
1,2400
1,2400 (10) -0,80% 09:00 (3 910) 1,2000 1,2400 (2 500) 10 12 1
16:59
ENE
ENELMEDENELMED
(ENE)
rynek
zamknięty
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000 (1) +1,01% 09:00 (3) 12,6000 20,0000 (3 397) 1 20 1
15:03
MAN
MANYDEVMANYDEV
(MAN)
rynek
zamknięty
0,8500
0,8500
0,8500
0,8500 (12) 0,00% 13:59 (435) 0,8400 0,8500 (1 223) 24 20 2
16:59
MBW
MBWSMBWS
(MBW)
rynek
zamknięty
10,7000
10,7000
10,7000
10,7000 (2) 0,00% 09:01 (208) 5,0000 10,7000 (309) 2 21 1
16:59
CSR
CASPARCASPAR
(CSR)
rynek
zamknięty
11,0000
11,0000
11,0000
11,0000 (2) +0,92% 09:00 (104) 9,6500 11,0000 (57) 2 22 1
16:09
SOL
SOLARSOLAR
(SOL)
rynek
zamknięty
4,5000
4,5000
4,5000
4,5000 (1) 0,00% 16:09 (93) 4,2000 4,5000 (111) 5 22 5
16:09
EMC
EMCINSMEDEMCINSMED
(EMC)
rynek
zamknięty
8,5000
8,5000
8,5000
8,5000 (1) 0,00% 16:09 (15) 8,0000 8,5000 (461) 5 42 5
16:27
HEL
HELIOHELIO
(HEL)
rynek
zamknięty
16,1000
16,1000
16,0000
16,0000 (2) 0,00% 09:50 (65) 15,5000 16,0000 (198) 4 64 2
16:59
MXC
MAXCOMMAXCOM
(MXC)
rynek
zamknięty
9,1400
9,0800
9,0800
9,1400 (2) +0,66% 09:35 (2) 8,9200 9,0800 (2) 10 91 5
16:55
TRR
TERMOREXTERMOREX
(TRR)
rynek
zamknięty
0,8450
0,8450
0,8450
0,8450 (21) 0,00% 09:37 (1 128) 0,7800 0,8450 (2 680) 129 109 10
17:00
RMK
REMAKREMAK
(RMK)
rynek
zamknięty
13,7500
13,7500
13,7500
13,7500 (2) 0,00% 09:05 (100) 13,4500 13,7500 (268) 10 138 5
16:50
EHG
EUROHOLDEUROHOLD
(EHG)
rynek
zamknięty
3,8000
3,8000
3,8000
3,8000 (47) -4,04% 09:00 (80) 3,7000 3,8000 (233) 47 179 1
16:50
PPS
PEPEESPEPEES
(PPS)
rynek
zamknięty
1,2400
1,2400
1,2400
1,2400 (238) 0,00% 09:00 (10) 1,2100 1,2300 (10) 238 295 1
15:17
STS
SATISSATIS
(STS)
rynek
zamknięty
0,5720
0,5620
0,5560
0,5720 (1) -0,35% 15:15 (20) 0,5580 0,5740 (15) 821 457 4
16:59
KRI
KREDYTINKREDYTIN
(KRI)
rynek
zamknięty
10,7000
10,7000
10,7000
10,7000 (17) 0,00% 09:32 (2) 10,4000 10,7000 (10) 45 482 3
16:42
ZUK
STAPORKOWSTAPORKOW
(ZUK)
rynek
zamknięty
3,2800
3,1700
3,1700
3,2800 (150) 0,00% 13:33 (52) 3,1800 3,2800 (375) 153 502 2
17:00
KCI
KCIKCI
(KCI)
rynek
zamknięty
0,9580
0,9200
0,9200
0,9580 (480) +0,42% 17:00 (900) 0,9300 0,9580 (1 655) 750 718 4
16:49
GKI
IMMOBILEIMMOBILE
(GKI)
rynek
zamknięty
3,0200
3,0200
2,9500
2,9500 (1) -2,32% 14:10 (2 078) 2,9500 3,0000 (650) 267 806 6
10:12
PRI
PRAGMAINKPRAGMAINK
(PRI)
rynek
zamknięty
4,1000
4,1000
4,0200
4,0200 (50) -1,95% 10:12 (270) 4,0000 4,0800 (100) 205 824 6
17:00
ATR
ATREMATREM
(ATR)
rynek
zamknięty
6,2000
6,2000
6,1200
6,1200 (1) -0,33% 17:00 (100) 6,1200 6,2000 (225) 148 918 3
16:50
ADV
ADIUVOADIUVO
(ADV)
rynek
zamknięty
0,8480
0,8060
0,8060
0,8480 (626) +5,21% 14:18 (2 504) 0,8080 0,8500 (8 980) 1 125 949 3
14:41
ATP
ATLANTAPLATLANTAPL
(ATP)
rynek
zamknięty
10,9000
10,9000
10,9000
10,9000 (91) +0,93% 14:41 (217) 10,8000 10,9000 (634) 91 992 1
16:59
RNC
REINOREINO
(RNC)
rynek
zamknięty
1,4300
1,4300
1,3800
1,3800 (880) -3,50% 11:54 (2 385) 1,3200 1,4300 (537) 882 1 217 2
15:40
ALG
AIGAMESAIGAMES
(ALG)
rynek
zamknięty
1,8000
1,8000
1,7600
1,7800 (20) -2,20% 15:00 (4 980) 1,7800 1,8000 (4 264) 724 1 276 6
14:49
KMP
KOMPAPKOMPAP
(KMP)
rynek
zamknięty
18,5000
18,5000
18,5000
18,5000 (75) -0,54% 14:49 (75) 18,5000 18,6000 (300) 75 1 388 1
16:13
ATS
ATLANTISATLANTIS
(ATS)
rynek
zamknięty
0,4580
0,4570
0,4410
0,4500 (210) -1,53% 14:52 (1 365) 0,4420 0,4500 (2 661) 3 406 1 529 9
16:54
OPG
ORCOGROUPORCOGROUP
(OPG)
rynek
zamknięty
2,3200
2,3200
2,3200
2,3200 (800) +0,87% 16:37 (1 000) 2,2600 2,4400 (2 114) 800 1 856 1
17:01
NVT
NOVITANOVITA
(NVT)
rynek
zamknięty
123,0000
119,0000
119,0000
119,0000 (2) -4,80% 15:22 (15) 119,0000 122,0000 (4) 16 1 922 5
12:31
DTR
DIGITREEDIGITREE
(DTR)
rynek
zamknięty
12,8000
12,8000
12,8000
12,8000 (165) 0,00% 12:29 (591) 12,8000 13,0000 (165) 165 2 112 1
17:02
GTC
GTCGTC
(GTC)
rynek
zamknięty
5,9000
5,8000
5,5800
5,8000 (2) 0,00% 11:37 (2) 5,6600 5,7800 (4) 376 2 119 8
16:55
U2K
UNIMAUNIMA
(U2K)
rynek
zamknięty
7,3800
7,3600
7,3600
7,3800 (180) 0,00% 10:04 (50) 7,2200 7,3600 (778) 300 2 212 3
16:23
PHR
PHARMENAPHARMENA
(PHR)
rynek
zamknięty
5,9800
5,9800
5,7400
5,9400 (2) -0,67% 13:41 (311) 5,7000 5,9200 (56) 392 2 276 7
16:50
SVRS
SILVAIR-REGSSILVAIR-REGS
(SVRS)
rynek
zamknięty
4,5800
4,5800
4,5200
4,5200 (503) -1,31% 12:28 (2 500) 4,2400 4,5800 (148) 519 2 347 6
17:00
PGM
PMPGPMPG
(PGM)
rynek
zamknięty
3,6000
3,6000
3,6000
3,6000 (648) +1,12% 17:00 (2 143) 3,5000 3,6600 (2 050) 653 2 351 2
15:18
CFI
CFICFI
(CFI)
rynek
zamknięty
0,2100
0,2100
0,2100
0,2100 (9 224) 0,00% 15:12 (1 910) 0,2060 0,2100 (4 776) 11 500 2 415 4
16:51
ALI
ALTUSALTUS
(ALI)
rynek
zamknięty
1,6200
1,6200
1,6200
1,6200 (218) 0,00% 14:29 (300) 1,5500 1,6000 (5) 1 538 2 492 2
16:50
SEK
SEKOSEKO
(SEK)
rynek
zamknięty
8,9000
8,8000
8,8000
8,9000 (150) 0,00% 12:58 (120) 8,8500 8,9000 (696) 284 2 515 3
15:30
THG
TENDERHUTTENDERHUT
(THG)
rynek
zamknięty
13,2000
13,2000
12,6000
12,6000 (10) -4,55% 15:30 (5) 12,3000 12,6000 (193) 208 2 640 8
17:00
NNG
NANOGROUPNANOGROUP
(NNG)
rynek
zamknięty
0,9460
0,9140
0,9120
0,9400 (80) -0,63% 17:00 (99) 0,9160 0,9400 (1 920) 2 920 2 693 17
16:50
LBT
LIBETLIBET
(LBT)
rynek
zamknięty
1,6400
1,6000
1,5400
1,5400 (856) 0,00% 16:38 (7 444) 1,5400 1,6000 (1 156) 1 775 2 795 8
16:58
KVT
KRVITAMINKRVITAMIN
(KVT)
rynek
zamknięty
12,4500
12,2500
12,0000
12,4500 (1) +1,63% 14:36 (65) 12,3000 12,4500 (132) 230 2 806 13
17:00
BNP
BNPPPLBNPPPL
(BNP)
rynek
zamknięty
59,2000
59,2000
58,8000
59,2000 (1) -0,34% 17:00 (25) 58,8000 59,2000 (43) 50 2 941 5
15:20
RDN
REDANREDAN
(RDN)
rynek
zamknięty
0,4000
0,3980
0,3800
0,4000 (50) +0,50% 15:19 (1 551) 0,3800 0,3980 (2 000) 7 751 3 091 7
17:00
MDI
MDIENERGIAMDIENERGIA
(MDI)
rynek
zamknięty
1,6650
1,5600
1,5600
1,6200 (2) +3,18% 17:00 (1) 1,5700 1,6200 (327) 2 005 3 153 7
17:00
PMP
PAMAPOLPAMAPOL
(PMP)
rynek
zamknięty
3,4000
3,3750
3,3200
3,3500 (4) -2,76% 17:00 (26) 3,3250 3,3500 (989) 1 047 3 482 13
16:50
DGA
DGADGA
(DGA)
rynek
zamknięty
8,6500
8,2000
8,2000
8,6500 (2) 0,00% 09:05 (961) 8,2000 8,6500 (149) 456 3 743 6
17:00
LRQ
LARQLARQ
(LRQ)
rynek
zamknięty
1,3000
1,3000
1,2100
1,2900 (1) -0,77% 16:41 (3 000) 1,2200 1,2900 (1 980) 3 144 3 887 6
14:52
LKD
LOKUMLOKUM
(LKD)
rynek
zamknięty
26,0000
26,0000
25,6000
26,0000 (6) 0,00% 14:52 (188) 25,6000 26,0000 (530) 166 4 271 9
17:00
ITB
INTERBUDINTERBUD
(ITB)
rynek
zamknięty
1,6700
1,5800
1,5000
1,6700 (1) -2,91% 13:27 (1 839) 1,5000 1,6600 (956) 2 816 4 329 7
15:48
CAV
CAVATINACAVATINA
(CAV)
rynek
zamknięty
17,6500
17,6500
17,2000
17,2000 (50) -2,55% 15:47 (75) 17,1500 17,4000 (50) 252 4 351 11
16:50
OPM
OPTEAMOPTEAM
(OPM)
rynek
zamknięty
6,5000
6,5000
6,4400
6,4600 (67) -2,12% 16:28 (152) 6,4600 6,5000 (219) 674 4 370 8
16:50
RWL
RAWLPLUGRAWLPLUG
(RWL)
rynek
zamknięty
14,1000
14,1000
13,7000
14,1000 (10) +2,55% 15:45 (204) 13,8000 14,1000 (200) 325 4 460 11
16:50
KCH
KRAKCHEMKRAKCHEM
(KCH)
rynek
zamknięty
0,4140
0,3800
0,3800
0,4100 (47) +9,04% 15:08 (390) 0,3880 0,4100 (77) 11 747 4 627 18
16:50
BCM
BETACOMBETACOM
(BCM)
rynek
zamknięty
4,8400
4,8400
4,7400
4,7400 (944) -1,25% 16:48 (806) 4,7400 4,8000 (663) 994 4 715 8
16:51
SLZ
SLEEPZAGSLEEPZAG
(SLZ)
rynek
zamknięty
0,7750
0,7400
0,7150
0,7500 (1) +2,04% 16:48 (120) 0,7150 0,7500 (2 239) 6 720 4 849 17
16:50
APN
APLISENSAPLISENS
(APN)
rynek
zamknięty
22,4000
22,4000
22,2000
22,2000 (46) -1,77% 15:41 (4 954) 22,2000 22,4000 (470) 226 5 029 5
15:41
ACG
ACAUTOGAZACAUTOGAZ
(ACG)
rynek
zamknięty
30,9000
30,9000
30,0000
30,7000 (5) -0,97% 15:23 (108) 30,1000 30,2000 (55) 167 5 086 8
16:53
VVD
VIVIDVIVID
(VVD)
rynek
zamknięty
0,8840
0,8780
0,8680
0,8840 (20) +1,61% 16:47 (20) 0,8700 0,8840 (80) 6 022 5 290 29
17:00
APE
APSENERGYAPSENERGY
(APE)
rynek
zamknięty
3,5000
3,5000
3,4000
3,4000 (120) -5,56% 17:00 (880) 3,4000 3,5700 (5) 1 569 5 431 14
16:50
JWW
JWWINVESTJWWINVEST
(JWW)
rynek
zamknięty
2,4800
2,4400
2,4400
2,4800 (410) -3,88% 16:48 (5 000) 2,4600 2,5000 (200) 2 222 5 505 8
16:50
FTE
FORTEFORTE
(FTE)
rynek
zamknięty
25,1000
25,1000
24,7000
24,9000 (1) -0,40% 16:36 (168) 24,7000 24,9000 (1) 234 5 815 17
16:50
FER
FERRUMFERRUM
(FER)
rynek
zamknięty
3,6000
3,6000
3,4000
3,4200 (200) -3,39% 16:14 (751) 3,4200 3,5400 (100) 1 765 6 066 10
16:50
KPL
KINOPOLKINOPOL
(KPL)
rynek
zamknięty
14,5000
14,5000
14,2500
14,2500 (3) -3,06% 16:06 (247) 14,2500 14,4000 (100) 458 6 577 6
16:59
MEX
MEXPOLSKAMEXPOLSKA
(MEX)
rynek
zamknięty
4,0600
4,0600
3,9400
3,9400 (700) -2,96% 15:42 (430) 3,9100 3,9900 (344) 1 665 6 626 8
10:53
AAT
ALTAALTA
(AAT)
rynek
zamknięty
1,6900
1,6100
1,6100
1,6900 (5) +3,05% 10:53 (1) 1,6200 1,6900 (475) 4 111 6 648 6
16:45
SEL
SELENAFMSELENAFM
(SEL)
rynek
zamknięty
27,5000
27,5000
27,4000
27,4000 (55) -0,72% 09:15 (2) 27,3000 27,4000 (555) 245 6 722 3
17:00
IZS
IZOSTALIZOSTAL
(IZS)
rynek
zamknięty
2,5600
2,5500
2,5100
2,5100 (100) -1,57% 17:00 (840) 2,5100 2,5200 (17 610) 2 658 6 726 18
16:50
DEK
DEKPOLDEKPOL
(DEK)
rynek
zamknięty
37,7000
37,7000
37,6000
37,6000 (21) -0,27% 15:50 (9) 37,6000 37,7000 (465) 180 6 770 5
17:00
ODL
ODLEWNIEODLEWNIE
(ODL)
rynek
zamknięty
9,2500
9,0000
8,9000
9,2500 (90) +2,78% 17:00 (467) 9,0000 9,2500 (1) 750 6 781 15
16:50
DBE
DBENERGYDBENERGY
(DBE)
rynek
zamknięty
23,2000
22,4000
22,4000
23,0000 (5) -0,43% 12:45 (16) 22,5000 23,0000 (15) 304 6 898 16
17:00
3RG
3RGAMES3RGAMES
(3RG)
rynek
zamknięty
0,4400
0,4390
0,4300
0,4300 (1 045) -2,27% 17:00 (5 955) 0,4300 0,4370 (30) 16 337 7 128 19
16:50
ELZ
ELZABELZAB
(ELZ)
rynek
zamknięty
1,7900
1,7900
1,7700
1,7900 (49) +0,56% 15:08 (2 690) 1,7300 1,7600 (1 202) 4 099 7 277 6
16:50
CTS
CITYSERVCITYSERV
(CTS)
rynek
zamknięty
6,3000
6,0000
6,0000
6,3000 (65) +9,57% 11:49 (2 398) 6,0000 6,2500 (99) 1 267 7 622 6
16:50
NXG
NEXITYNEXITY
(NXG)
rynek
zamknięty
3,4700
3,4000
3,3000
3,3000 (90) -2,94% 16:44 (105) 3,3000 3,3800 (1 383) 2 250 7 656 12
17:04
SES
SESCOMSESCOM
(SES)
rynek
zamknięty
41,8000
41,8000
41,0000
41,6000 (20) -0,95% 17:04 (15) 40,8000 41,8000 (34) 185 7 656 10
16:50
MGT
MANGATAMANGATA
(MGT)
rynek
zamknięty
86,0000
81,5000
81,5000
84,5000 (1) -1,74% 15:08 (1) 83,0000 83,5000 (39) 94 7 684 12
16:38
IPE
IPOPEMAIPOPEMA
(IPE)
rynek
zamknięty
3,1400
3,1400
3,0600
3,0600 (1 000) -2,55% 16:38 (2 000) 3,0400 3,0600 (1 984) 2 509 7 696 5
17:00
SPH
SOPHARMASOPHARMA
(SPH)
rynek
zamknięty
14,5000
14,1000
14,1000
14,5000 (49) +11,54% 16:38 (104) 12,3000 14,6000 (260) 542 7 710 7
16:50
FAB
FABRITYFABRITY
(FAB)
rynek
zamknięty
36,5000
36,5000
35,8000
35,8000 (25) -1,92% 16:39 (83) 35,8000 35,9000 (74) 217 7 787 10
16:47
GIG
GIGROUPGIGROUP
(GIG)
rynek
zamknięty
1,7350
1,7000
1,6700
1,7000 (10) 0,00% 16:47 (786) 1,6700 1,7000 (390) 4 771 8 059 20
17:00
INL
INTROLINTROL
(INL)
rynek
zamknięty
7,9600
7,9600
7,7600
7,8000 (2) -1,52% 17:00 (101) 7,7800 7,8000 (1 381) 1 036 8 072 26
17:00
KGL
KGLKGL
(KGL)
rynek
zamknięty
13,7000
13,3000
13,2500
13,2500 (150) 0,00% 17:00 (435) 13,2500 13,7000 (1 038) 608 8 075 9
17:02
AGT
AGROTONAGROTON
(AGT)
rynek
zamknięty
2,8500
2,8400
2,7100
2,7600 (348) -2,82% 17:00 (2) 2,7600 2,8200 (570) 2 954 8 182 29
16:50
HDR
HYDROTORHYDROTOR
(HDR)
rynek
zamknięty
38,8000
37,6000
37,6000
38,0000 (45) +1,60% 16:10 (54) 37,8000 38,0000 (104) 226 8 636 11
17:00
CRM
CORMAYCORMAY
(CRM)
rynek
zamknięty
0,6380
0,6360
0,6200
0,6380 (100) +0,31% 17:00 (60) 0,6220 0,6380 (1 283) 13 899 8 653 21
17:00
DPL
DROZAPOLDROZAPOL
(DPL)
rynek
zamknięty
3,9600
3,6100
3,6000
3,9600 (30) +6,17% 09:37 (450) 3,6000 3,8000 (200) 2 467 8 983 20
17:00
MLG
MLPGROUPMLPGROUP
(MLG)
rynek
zamknięty
79,8000
79,2000
78,6000
78,6000 (3) -4,15% 16:48 (71) 78,6000 81,8000 (2) 116 9 200 11
16:50
ERB
ERBUDERBUD
(ERB)
rynek
zamknięty
38,0000
37,6000
37,5000
38,0000 (72) +1,06% 16:07 (199) 37,6000 37,9000 (10) 247 9 316 9
17:00
IFR
IFSAIFSA
(IFR)
rynek
zamknięty
2,5100
2,3600
2,2500
2,3500 (1 000) -0,84% 17:00 (1 000) 2,2800 2,4500 (150) 4 017 9 492 10
16:50
CLD
CLOUDCLOUD
(CLD)
rynek
zamknięty
88,0000
86,6000
86,6000
88,0000 (35) +1,38% 15:07 (4) 86,6000 88,0000 (2 086) 109 9 497 8
16:32
SKL
SKYLINESKYLINE
(SKL)
rynek
zamknięty
1,7800
1,7400
1,6800
1,7700 (42) +1,72% 14:29 (4 474) 1,6800 1,7500 (3 089) 5 493 9 660 4
16:26
CPL
COMPERIACOMPERIA
(CPL)
rynek
zamknięty
8,8000
8,8000
8,8000
8,8000 (1 100) -1,68% 16:26 (950) 8,6000 8,9000 (245) 1 100 9 680 1
17:00
WXF
WARIMPEXWARIMPEX
(WXF)
rynek
zamknięty
4,5000
4,3200
4,3200
4,3200 (85) 0,00% 17:00 (454) 4,3200 4,5000 (2 164) 2 231 9 798 10
17:01
OPN
OPONEO.PLOPONEO.PL
(OPN)
rynek
zamknięty
42,6000
42,6000
41,3000
41,7000 (17) -2,57% 16:11 (9) 41,2000 41,7000 (6) 251 10 515 12
17:00
TRN
TRANSPOLTRANSPOL
(TRN)
rynek
zamknięty
3,7000
3,6200
3,6000
3,6800 (20) +1,66% 17:00 (1 257) 3,6200 3,6800 (2 880) 2 970 10 792 11
16:50
PWX
POLWAXPOLWAX
(PWX)
rynek
zamknięty
2,3400
2,3000
2,2900
2,2900 (200) -0,43% 16:49 (3 200) 2,2900 2,3400 (4 806) 4 905 11 348 15
17:03
TRK
TRAKCJATRAKCJA
(TRK)
rynek
zamknięty
1,4250
1,4100
1,4000
1,4250 (1) +1,79% 17:00 (10) 1,4050 1,4250 (3 538) 8 240 11 624 21
17:03
MSW
MOSTALWARMOSTALWAR
(MSW)
rynek
zamknięty
6,7400
6,7000
6,4200
6,7400 (2) +0,60% 15:38 (82) 6,4200 6,7400 (257) 1 927 12 599 12
17:01
LEN
LENALENA
(LEN)
rynek
zamknięty
3,5700
3,5200
3,5100
3,5200 (292) -1,68% 17:01 (34) 3,5200 3,5800 (1 304) 3 713 13 135 17
16:50
BBD
BBIDEVBBIDEV
(BBD)
rynek
zamknięty
5,0000
4,9500
4,8300
4,9900 (90) +2,89% 15:11 (369) 4,8200 4,9900 (500) 2 698 13 337 10
17:00
IMC
IMCOMPANYIMCOMPANY
(IMC)
rynek
zamknięty
12,4000
11,7000
11,7000
12,0000 (2) +4,35% 17:00 (3) 11,9000 12,0000 (31) 1 112 13 434 20
17:00
NTC
NTCAPITALNTCAPITAL
(NTC)
rynek
zamknięty
0,7260
0,6900
0,6900
0,7260 (20) -1,36% 17:00 (2 000) 0,6920 0,7260 (3 028) 19 746 13 764 28
16:50
OEX
OEXOEX
(OEX)
rynek
zamknięty
46,5000
46,5000
45,0000
45,0000 (5) -3,43% 16:34 (3) 44,6000 46,4000 (8) 307 13 826 8
16:50
IDM
IDMSAIDMSA
(IDM)
rynek
zamknięty
0,6750
0,6550
0,6500
0,6750 (1 000) +1,50% 16:38 (2 882) 0,6400 0,6800 (1 097) 21 230 13 849 9
15:48
IMS
IMSIMS
(IMS)
rynek
zamknięty
3,5900
3,5900
3,4500
3,5700 (230) 0,00% 15:48 (275) 3,4500 3,5700 (132) 3 939 13 864 19
16:50
STF
STALPROFISTALPROFI
(STF)
rynek
zamknięty
8,6100
8,6100
8,5300
8,5500 (180) -0,70% 16:47 (108) 8,5500 8,5900 (3) 1 637 14 041 28
16:21
MLK
MILKILANDMILKILAND
(MLK)
rynek
zamknięty
0,7800
0,7800
0,7700
0,7700 (4 110) -1,28% 14:52 (640) 0,7610 0,8010 (2 600) 18 869 14 549 20
16:59
ZUE
ZUEZUE
(ZUE)
rynek
zamknięty
5,9400
5,9400
5,8000
5,8000 (15) -2,36% 16:38 (1 705) 5,6800 5,9000 (1 000) 2 529 14 690 13
17:00
BBT
BOOMBITBOOMBIT
(BBT)
rynek
zamknięty
11,7000
11,5000
11,2500
11,4000 (84) +1,79% 17:00 (632) 11,4000 11,5000 (49) 1 286 14 783 24
17:00
EUC
EUCOEUCO
(EUC)
rynek
zamknięty
1,1050
1,0750
1,0400
1,0950 (5) -4,37% 17:00 (400) 1,0600 1,0950 (6 540) 14 140 15 180 15
16:59
TLX
TALEXTALEX
(TLX)
rynek
zamknięty
16,1000
16,1000
15,2000
16,0000 (2) +1,27% 16:49 (50) 14,2000 16,0000 (510) 1 009 15 487 14
17:00
SIM
SIMFABRICSIMFABRIC
(SIM)
rynek
zamknięty
3,8350
3,8350
3,7000
3,7000 (315) -0,54% 17:00 (1 350) 3,7000 3,7800 (545) 4 179 15 527 24
17:00
STH
STSHOLDINGSTSHOLDING
(STH)
rynek
zamknięty
24,7000
24,6500
24,6500
24,7000 (231) +0,20% 17:00 (993) 24,6500 24,7000 (727) 631 15 578 12
17:00
PUR
PUREPURE
(PUR)
rynek
zamknięty
14,1200
14,1200
13,6200
13,6400 (30) -3,40% 17:00 (70) 13,6400 13,8000 (290) 1 164 16 038 25
17:00
OTM
OTMUCHOWOTMUCHOW
(OTM)
rynek
zamknięty
3,8600
3,8600
3,7000
3,8600 (1) 0,00% 17:00 (2 185) 3,6800 3,8600 (1 767) 4 326 16 158 8
17:00
DBC
DEBICADEBICA
(DBC)
rynek
zamknięty
69,0000
69,0000
67,8000
68,8000 (1) -0,29% 17:00 (55) 68,6000 68,8000 (119) 237 16 186 20
16:50
PJP
PJPMAKRUMPJPMAKRUM
(PJP)
rynek
zamknięty
15,2000
15,0000
14,9000
15,0000 (20) 0,00% 15:53 (1 173) 14,8000 15,0000 (59) 1 075 16 198 17
16:56
PAS
PASSUSPASSUS
(PAS)
rynek
zamknięty
23,2000
21,6000
20,8000
23,2000 (82) +12,62% 16:09 (10) 22,4000 23,2000 (118) 734 16 242 33
16:53
GLC
GLCOSMEDGLCOSMED
(GLC)
rynek
zamknięty
2,7000
2,6500
2,6000
2,6500 (4) 0,00% 14:46 (495) 2,6100 2,6400 (500) 6 207 16 589 26
16:27
NVA
PANOVAPANOVA
(NVA)
rynek
zamknięty
15,5000
15,4000
15,0000
15,0000 (200) -0,66% 16:15 (100) 14,9000 15,2000 (1 303) 1 102 16 715 18
16:38
VIN
VINDEXUSVINDEXUS
(VIN)
rynek
zamknięty
9,0000
9,0000
8,9000
8,9000 (509) -3,05% 16:21 (75) 8,9000 8,9400 (237) 1 901 16 932 11
15:48
KRK
KRKAKRKA
(KRK)
rynek
zamknięty
506,0000
506,0000
500,0000
500,0000 (4) 0,00% 11:40 (5) 502,0000 506,0000 (2) 35 17 566 3
16:59
AWM
AIRWAYAIRWAY
(AWM)
rynek
zamknięty
0,2545
0,2545
0,2510
0,2510 (2 569) -1,38% 16:46 (4 531) 0,2510 0,2540 (6 000) 71 507 18 030 18
14:04
MWT
MWTRADEMWTRADE
(MWT)
rynek
zamknięty
6,1500
6,0000
5,8000
6,1500 (1 357) -2,38% 11:57 (237) 5,8000 6,0500 (225) 3 007 18 345 8
15:54
SON
SONELSONEL
(SON)
rynek
zamknięty
11,6000
11,4500
11,2000
11,4500 (200) +1,33% 15:54 (490) 11,4500 11,6000 (218) 1 674 19 026 24
16:59
PHN
PHNPHN
(PHN)
rynek
zamknięty
12,3000
11,9000
11,3000
12,3000 (23) +0,82% 16:49 (200) 11,5500 12,3000 (1 234) 1 616 19 225 26
16:50
RLP
RELPOLRELPOL
(RLP)
rynek
zamknięty
7,9800
7,9800
7,8400
7,8400 (1) -2,73% 16:48 (999) 7,8400 7,9600 (2 115) 2 440 19 404 14
17:00
URT
URTESTEURTESTE
(URT)
rynek
zamknięty
107,0000
107,0000
104,0000
106,0000 (2) 0,00% 17:00 (50) 103,0000 106,0000 (35) 187 19 772 14
17:02
CLE
COALENERGCOALENERG
(CLE)
rynek
zamknięty
1,4000
1,4000
1,3300
1,3300 (481) -5,00% 17:02 (503) 1,3300 1,3680 (120) 14 865 20 121 39
17:00
RAF
RAFAMETRAFAMET
(RAF)
rynek
zamknięty
17,0000
17,0000
16,5000
16,9000 (10) -0,59% 17:00 (85) 16,3000 16,9000 (138) 1 208 20 285 7
17:00
FRO
FERROFERRO
(FRO)
rynek
zamknięty
27,9000
27,9000
27,3000
27,7000 (1) -1,07% 17:00 (55) 27,4000 27,7000 (527) 737 20 410 34
16:34
TMR
TATRYTATRY
(TMR)
rynek
zamknięty
127,0000
127,0000
127,0000
127,0000 (72) -3,05% 16:34 (178) 127,0000 132,0000 (1 376) 172 21 844 2
17:00
HRS
HERKULESHERKULES
(HRS)
rynek
zamknięty
0,6800
0,6740
0,6400
0,6540 (57) -0,61% 17:00 (10 000) 0,6420 0,6540 (4 443) 33 292 22 039 27
17:00
MOL
MOLMOL
(MOL)
rynek
zamknięty
33,4000
33,0000
32,4800
32,5600 (277) -1,33% 16:47 (1) 32,5000 33,0000 (345) 700 22 957 21
16:53
RNK
RANKPROGRRANKPROGR
(RNK)
rynek
zamknięty
2,3700
2,3100
2,3100
2,3100 (23) -0,86% 16:42 (9 110) 2,2600 2,3200 (6 867) 9 899 23 146 15
17:00
KOM
KOMPUTRONKOMPUTRON
(KOM)
rynek
zamknięty
4,9500
4,9100
4,7600
4,7800 (44) -2,65% 17:00 (226) 4,7800 4,8700 (1) 4 988 24 239 50
17:00
IZO
IZOLACJAIZOLACJA
(IZO)
rynek
zamknięty
3,4300
3,3400
3,1000
3,4300 (400) +2,39% 17:00 (350) 3,3000 3,4300 (1 859) 7 470 24 429 26
16:50
WIK
WIKANAWIKANA
(WIK)
rynek
zamknięty
5,9000
5,5000
5,5000
5,9000 (1 280) +7,27% 15:06 (2 870) 5,8000 6,0000 (541) 4 285 24 492 13
16:50
CEZ
CEZCEZ
(CEZ)
rynek
zamknięty
184,6000
183,4000
183,2000
183,2000 (10) 0,00% 16:30 (10) 184,0000 185,8000 (30) 133 24 507 14
16:50
SHO
SHOPERSHOPER
(SHO)
rynek
zamknięty
35,5000
34,6000
34,6000
35,4000 (5) -0,28% 15:52 (10) 35,0000 35,4000 (55) 706 24 563 19
17:00
NTT
NTTSYSTEMNTTSYSTEM
(NTT)
rynek
zamknięty
5,1400
5,1400
5,0200
5,0200 (213) -2,33% 17:00 (27 787) 5,0200 5,1400 (666) 4 888 24 634 18
16:51
WOJ
WOJASWOJAS
(WOJ)
rynek
zamknięty
8,2800
8,2600
8,0800
8,2200 (54) +5,93% 16:48 (14) 8,1600 8,2200 (3 355) 3 044 25 023 22
17:01
SKH
SKARBIECSKARBIEC
(SKH)
rynek
zamknięty
20,7000
20,1000
20,1000
20,4000 (297) 0,00% 17:00 (1) 20,3000 20,4000 (404) 1 238 25 175 22
17:00
SAN
SANTANDERSANTANDER
(SAN)
rynek
zamknięty
17,0000
17,0000
16,2980
16,2980 (118) -4,13% 16:43 (100) 16,0000 16,9000 (381) 1 520 25 329 12
16:50
MNC
MENNICAMENNICA
(MNC)
rynek
zamknięty
15,3000
15,2000
15,0500
15,3000 (1) +0,66% 16:46 (50) 15,2500 15,3000 (571) 1 666 25 341 30
16:24
ONO
ONESANOONESANO
(ONO)
rynek
zamknięty
1,3900
1,3050
1,3050
1,3650 (50) +4,20% 14:48 (8) 1,3300 1,3600 (3) 19 130 26 264 39
16:53
CPD
CELTICCELTIC
(CPD)
rynek
zamknięty
6,6000
6,0200
6,0000
6,6000 (169) +7,14% 16:40 (200) 6,4000 6,6000 (1 031) 4 257 26 906 23
17:00
DCR
DECORADECORA
(DCR)
rynek
zamknięty
42,1000
42,1000
41,4000
41,4000 (43) -0,24% 17:00 (19) 41,4000 41,8000 (19) 654 27 265 28
17:00
UNI
UNIBEPUNIBEP
(UNI)
rynek
zamknięty
9,3600
9,3000
9,2400
9,2600 (240) -0,43% 17:00 (60) 9,2600 9,3400 (50) 2 988 27 832 26
17:00
PLZ
PLAZACNTRPLAZACNTR
(PLZ)
rynek
zamknięty
2,3800
2,3800
2,1700
2,2100 (20) -7,53% 17:00 (500) 2,1700 2,2100 (3 441) 13 054 28 788 29
17:00
BOS
BOSBOS
(BOS)
rynek
zamknięty
8,3000
8,3000
8,1200
8,2800 (230) -0,24% 17:00 (164) 8,2000 8,2800 (3) 3 512 28 956 39
17:00
EDI
EDINVESTEDINVEST
(EDI)
rynek
zamknięty
4,5400
4,5000
4,4200
4,5400 (244) +0,89% 17:00 (2 000) 4,4600 4,5400 (342) 7 017 31 373 18
17:00
GIF
GAMFACTORGAMFACTOR
(GIF)
rynek
zamknięty
10,7500
10,7500
10,1000
10,3000 (129) -4,19% 17:00 (121) 10,3000 10,6500 (500) 3 049 31 531 34
16:56
PRT
PROTEKTORPROTEKTOR
(PRT)
rynek
zamknięty
2,0500
2,0400
1,9900
2,0400 (4) +0,49% 16:49 (6) 2,0050 2,0400 (1 002) 15 780 31 766 46
17:01
PEN
PHOTONPHOTON
(PEN)
rynek
zamknięty
10,1800
10,0600
9,8900
9,9900 (50) -1,28% 17:01 (240) 9,8600 9,9900 (93) 3 210 32 122 40
16:50
SKA
SNIEZKASNIEZKA
(SKA)
rynek
zamknięty
79,0000
79,0000
76,6000
76,6000 (14) -3,04% 16:48 (80) 76,6000 77,6000 (11) 414 32 562 16
16:57
WAS
WASKOWASKO
(WAS)
rynek
zamknięty
1,7200
1,6750
1,6500
1,7200 (22) +0,58% 16:43 (500) 1,6650 1,7000 (600) 19 426 32 671 46
15:34
KSG
KSGAGROKSGAGRO
(KSG)
rynek
zamknięty
1,8850
1,8400
1,8000
1,8200 (4 870) -2,67% 15:07 (930) 1,8100 1,8550 (111) 17 769 32 781 40
16:50
INC
INCINC
(INC)
rynek
zamknięty
2,3600
2,2000
2,1900
2,2800 (1) 0,00% 16:49 (2 322) 2,1900 2,2800 (53 509) 14 671 32 840 25
17:01
PEP
PEPPEP
(PEP)
rynek
zamknięty
73,1000
73,0000
71,5000
72,5000 (1) -0,68% 17:00 (15) 71,1000 72,5000 (31) 459 33 167 39
16:50
MFO
MFOMFO
(MFO)
rynek
zamknięty
29,0000
29,0000
28,0000
28,0000 (394) -1,75% 16:38 (123) 27,9000 28,1000 (100) 1 184 33 176 15
17:00
ASE
ASSECOSEEASSECOSEE
(ASE)
rynek
zamknięty
47,8000
46,8000
46,6000
47,0000 (20) +0,43% 17:00 (15) 46,8000 47,0000 (28) 711 33 218 25
17:04
INP
INPROINPRO
(INP)
rynek
zamknięty
8,2000
8,1500
8,0000
8,1500 (499) +0,62% 16:44 (350) 7,7500 8,6000 (600) 4 189 33 700 10
17:00
BIO
BIOTONBIOTON
(BIO)
rynek
zamknięty
3,8600
3,8100
3,8100
3,8600 (10) +0,13% 17:00 (597) 3,8600 3,8650 (5) 8 985 34 375 52
16:50
VGO
VIGOPHOTNVIGOPHOTN
(VGO)
rynek
zamknięty
536,0000
536,0000
532,0000
532,0000 (2) -0,37% 15:53 (8) 532,0000 536,0000 (62) 65 34 812 7
16:59
MSP
MOSTALPLCMOSTALPLC
(MSP)
rynek
zamknięty
19,2500
19,2000
18,0000
19,1500 (1) -0,78% 16:49 (30) 18,1000 19,1000 (56) 1 911 34 841 37
15:31
LSI
LSISOFTLSISOFT
(LSI)
rynek
zamknięty
14,0500
14,0500
13,4000
13,6000 (195) -3,55% 15:31 (711) 13,5500 13,6000 (105) 2 622 35 853 13
16:52
KPD
KPPDKPPD
(KPD)
rynek
zamknięty
60,4000
60,4000
55,4000
60,0000 (80) -4,76% 16:48 (47) 59,2000 60,0000 (126) 614 36 058 20
17:00
BOW
BOWIMBOWIM
(BOW)
rynek
zamknięty
6,4900
6,4300
6,3000
6,3600 (8) -0,78% 17:00 (397) 6,3600 6,4600 (6) 5 886 37 568 94
16:50
CDL
CDRLCDRL
(CDL)
rynek
zamknięty
16,0000
15,7000
15,0000
15,5000 (4) -3,13% 16:31 (209) 15,0000 15,5000 (16) 2 448 37 586 19
17:00
PCF
PCFGROUPPCFGROUP
(PCF)
rynek
zamknięty
37,9500
37,9500
36,6000
37,5000 (1) -1,06% 17:00 (36) 36,6500 37,5000 (1) 1 036 38 290 41
17:00
RES
RESBUDRESBUD
(RES)
rynek
zamknięty
0,6500
0,6180
0,6000
0,6480 (5 200) +6,23% 17:00 (2 500) 0,6020 0,6480 (1 800) 63 650 39 297 20
16:56
ZAP
PULAWYPULAWY
(ZAP)
rynek
zamknięty
71,8000
70,4000
68,8000
68,8000 (35) -2,55% 16:49 (50) 69,0000 71,2000 (50) 564 39 326 24
16:57
SWG
SECOGROUPSECOGROUP
(SWG)
rynek
zamknięty
26,8000
24,8000
24,8000
26,8000 (38) +5,51% 16:46 (261) 26,8000 29,8000 (63) 1 507 39 326 10
16:50
RPC
ROPCZYCEROPCZYCE
(RPC)
rynek
zamknięty
40,5000
40,2000
39,0000
39,7000 (2) -0,75% 16:43 (10) 39,1000 39,7000 (18) 985 39 400 24
17:00
TSG
TESGASTESGAS
(TSG)
rynek
zamknięty
3,1600
3,1600
2,8900
2,9100 (752) -6,13% 17:00 (179) 2,9100 2,9600 (2 880) 13 280 39 526 34
17:00
PRM
PROCHEMPROCHEM
(PRM)
rynek
zamknięty
29,4000
28,4000
27,4000
28,4000 (318) 0,00% 17:00 (2) 28,4000 29,4000 (14) 1 414 39 706 16
16:55
BAH
BAHOLDINGBAHOLDING
(BAH)
rynek
zamknięty
0,1188
0,1040
0,1040
0,1120 (28) +3,90% 16:48 (67) 0,1052 0,1118 (63 616) 365 607 41 218 80
17:00
APT
APATORAPATOR
(APT)
rynek
zamknięty
14,7500
14,5500
14,2000
14,4500 (1) 0,00% 17:00 (84) 14,3000 14,4500 (8) 2 877 41 769 89
16:50
IFI
IFIRMAIFIRMA
(IFI)
rynek
zamknięty
34,3000
33,3000
33,3000
33,9000 (2) +2,73% 16:40 (38) 33,7000 33,9000 (109) 1 287 43 740 34
17:02
SLV
SELVITASELVITA
(SLV)
rynek
zamknięty
63,0000
62,8000
62,0000
62,0000 (25) -0,80% 16:37 (50) 61,0000 62,0000 (390) 726 45 126 22
16:50
IPO
INTERSPPLINTERSPPL
(IPO)
rynek
zamknięty
1,0900
1,0900
1,0100
1,0300 (1 000) -1,90% 15:34 (324) 1,0300 1,0500 (6 414) 44 154 45 824 35
16:50
LAB
LABOPRINTLABOPRINT
(LAB)
rynek
zamknięty
15,1000
15,1000
14,8000
14,8000 (3 094) +1,37% 15:29 (20) 14,7000 15,0000 (50) 3 104 45 942 6
17:04
IZB
IZOBLOKIZOBLOK
(IZB)
rynek
zamknięty
46,2000
42,4000
42,4000
42,8000 (10) +5,94% 17:00 (5) 42,8000 44,8000 (306) 1 037 45 996 30
16:50
OVO
OVOSTAROVOSTAR
(OVO)
rynek
zamknięty
66,0000
62,0000
61,5000
61,5000 (125) -0,81% 15:37 (200) 57,5000 61,0000 (10) 766 47 593 20
16:52
PGV
PGFGROUPPGFGROUP
(PGV)
rynek
zamknięty
0,5380
0,5280
0,4900
0,4900 (3 587) -7,20% 16:48 (11 861) 0,4900 0,4980 (800) 96 939 48 356 48
17:00
WLT
WIELTONWIELTON
(WLT)
rynek
zamknięty
8,0800
8,0500
7,9000
7,9600 (70) -1,24% 17:00 (446) 7,9600 8,0300 (20) 6 079 48 709 49
17:04
SGN
SYGNITYSYGNITY
(SGN)
rynek
zamknięty
29,8000
29,8000
28,2000
28,8000 (372) -4,00% 17:02 (204) 28,2000 29,0000 (250) 1 695 48 738 15
17:00
AGO
AGORAAGORA
(AGO)
rynek
zamknięty
8,0800
8,0800
7,7800
7,8800 (25) -1,50% 17:00 (150) 7,8200 7,8800 (1 595) 6 174 49 051 36
16:52
FON
FONFON
(FON)
rynek
zamknięty
8,1500
7,9500
7,9500
8,0000 (1) +1,27% 16:46 (159) 8,0000 8,1000 (1 000) 6 095 49 149 27
17:00
B24
BRAND24BRAND24
(B24)
rynek
zamknięty
36,5000
35,9000
35,1000
35,7000 (105) +2,29% 17:00 (45) 35,7000 36,0000 (613) 1 386 49 966 30
17:00
NVG
NOVAVISGRNOVAVISGR
(NVG)
rynek
zamknięty
2,5000
2,4000
2,4000
2,5000 (22) 0,00% 17:00 (250) 2,4200 2,5000 (4 150) 21 170 52 108 25
17:03
GTN
GETINGETIN
(GTN)
rynek
zamknięty
0,5530
0,5460
0,5410
0,5410 (7 500) -2,35% 17:00 (9 000) 0,5410 0,5490 (4 957) 98 908 53 797 45
16:42
IBS
IBSMIBSM
(IBS)
rynek
zamknięty
74,0000
74,0000
67,8000
73,2000 (17) -1,35% 16:41 (106) 71,2000 73,0000 (12) 771 54 241 25
17:00
BMX
BIOMAXIMABIOMAXIMA
(BMX)
rynek
zamknięty
18,7800
18,7600
18,4200
18,7800 (55) +0,11% 17:00 (40) 18,7000 18,8200 (47) 2 958 55 175 34
16:21
TAR
TARCZYNSKITARCZYNSKI
(TAR)
rynek
zamknięty
47,9000
47,3000
46,4000
46,4000 (200) -0,85% 16:21 (890) 46,4000 46,6000 (376) 1 190 56 458 20
16:50
INK
INSTALKRKINSTALKRK
(INK)
rynek
zamknięty
37,2000
37,0000
37,0000
37,0000 (66) 0,00% 15:51 (45) 37,0000 37,2000 (42) 1 618 59 866 9
17:00
CRI
CREOTECHCREOTECH
(CRI)
rynek
zamknięty
210,0000
209,0000
208,0000
210,0000 (10) 0,00% 17:00 (102) 208,0000 210,0000 (47) 291 61 015 30
16:52
SFS
SFINKSSFINKS
(SFS)
rynek
zamknięty
0,9320
0,9000
0,9000
0,9320 (1 282) +0,65% 16:43 (163) 0,9180 0,9300 (2 102) 68 369 61 962 37
17:02
LTX
LENTEXLENTEX
(LTX)
rynek
zamknięty
6,8600
6,8600
6,6000
6,8000 (1) -1,16% 14:08 (70) 6,6800 6,7800 (1 799) 9 310 62 323 28
17:00
ULM
ULMAULMA
(ULM)
rynek
zamknięty
67,0000
67,0000
62,5000
62,5000 (249) -6,72% 17:00 (50) 62,0000 62,5000 (108) 1 010 63 140 13
17:00
ABS
ASSECOBSASSECOBS
(ABS)
rynek
zamknięty
41,2000
41,2000
41,0000
41,0000 (33) 0,00% 17:00 (561) 41,0000 41,2000 (292) 1 538 63 167 33
16:50
GOB
GOBARTOGOBARTO
(GOB)
rynek
zamknięty
29,9000
29,9000
29,8000
29,9000 (7) 0,00% 16:04 (100) 28,6000 29,9000 (693) 2 159 64 546 11
16:53
QRS
QUERCUSQUERCUS
(QRS)
rynek
zamknięty
4,0500
4,0500
3,9500
3,9500 (140) -2,95% 16:44 (1 000) 3,9200 4,0200 (330) 17 603 70 148 17
16:50
GOP
GAMEOPSGAMEOPS
(GOP)
rynek
zamknięty
31,7000
30,8000
29,9000
30,4000 (10) -0,65% 16:41 (167) 29,9000 30,4000 (33) 2 331 70 944 48
17:04
MVP
MARVIPOLMARVIPOL
(MVP)
rynek
zamknięty
7,0200
7,0000
6,9400
6,9400 (100) -1,70% 17:03 (1 717) 6,9200 7,0000 (60) 10 204 71 216 32
17:00
ARH
ARCHICOMARCHICOM
(ARH)
rynek
zamknięty
24,0000
23,3000
23,1000
23,5000 (5) -2,89% 17:00 (100) 23,3000 23,5000 (155) 3 104 72 442 41
17:00
SEN
SERINUSSERINUS
(SEN)
rynek
zamknięty
3,7100
3,7000
3,5800
3,6700 (21) -1,34% 17:00 (450) 3,5900 3,6700 (1 520) 20 748 75 567 51
17:00
PTG
POLTREGPOLTREG
(PTG)
rynek
zamknięty
59,0000
58,6000
57,8000
58,6000 (100) -1,68% 17:00 (353) 57,6000 58,6000 (143) 1 304 76 112 23
17:00
MLS
MLSYSTEMMLSYSTEM
(MLS)
rynek
zamknięty
65,2000
65,2000
64,1000
64,1000 (4) -1,84% 17:00 (336) 64,1000 64,5000 (14) 1 184 76 437 64
17:00
SNX
SUNEXSUNEX
(SNX)
rynek
zamknięty
14,6800
14,5000
14,2400
14,2800 (11) -1,52% 17:00 (65) 14,2400 14,2800 (60) 5 677 81 474 68
16:54
SPR
SPYROSOFTSPYROSOFT
(SPR)
rynek
zamknięty
419,0000
417,0000
410,0000
417,0000 (2) +0,72% 15:39 (41) 413,0000 418,0000 (67) 197 81 846 23
17:00
ACT
ACTIONACTION
(ACT)
rynek
zamknięty
18,6400
18,6400
18,3800
18,5600 (11) -0,43% 17:00 (8) 18,4800 18,5600 (89) 4 708 87 415 77
16:50
WWL
WAWELWAWEL
(WWL)
rynek
zamknięty
702,0000
686,0000
686,0000
700,0000 (20) 0,00% 15:11 (48) 700,0000 702,0000 (86) 128 89 384 20
16:50
ULG
ULTGAMESULTGAMES
(ULG)
rynek
zamknięty
14,5500
13,8500
13,4000
14,5500 (4) 0,00% 16:48 (179) 13,6000 14,5500 (102) 6 644 91 048 64
17:03
AMB
AMBRAAMBRA
(AMB)
rynek
zamknięty
29,9000
29,9000
29,0000
29,0000 (1) -3,01% 17:00 (517) 29,0000 29,5000 (2) 3 096 91 238 94
17:04
STP
STALPRODSTALPROD
(STP)
rynek
zamknięty
224,0000
223,0000
221,0000
223,5000 (1) +0,22% 17:00 (20) 221,5000 223,5000 (63) 413 91 874 39
17:00
ETL
EUROTELEUROTEL
(ETL)
rynek
zamknięty
38,3000
38,3000
36,9000
37,5000 (25) -2,09% 17:00 (93) 37,2000 37,5000 (89) 2 488 93 505 55
17:02
06N
06MAGNA06MAGNA
(06N)
rynek
zamknięty
4,0000
4,0000
3,9100
3,9200 (128) -2,00% 17:02 (372) 3,9200 3,9400 (430) 24 211 95 289 68
17:02
VRG
VRGVRG
(VRG)
rynek
zamknięty
3,3300
3,2400
3,2300
3,3200 (32) 0,00% 17:00 (63) 3,2600 3,3200 (913) 30 245 98 197 46
17:00
DEL
DELKODELKO
(DEL)
rynek
zamknięty
11,4500
11,2000
11,2000
11,3000 (276) +0,89% 17:00 (635) 11,3000 11,4000 (105) 8 846 100 218 42
17:00
CPR
COMPREMUMCOMPREMUM
(CPR)
rynek
zamknięty
2,3800
2,3000
2,2500
2,2600 (400) +0,89% 17:00 (600) 2,2600 2,2900 (3 000) 44 771 103 412 51
16:50
ATG
ATMGRUPAATMGRUPA
(ATG)
rynek
zamknięty
3,2500
3,2000
3,0500
3,1500 (239) -4,83% 16:38 (10 255) 3,1500 3,2000 (7) 33 514 105 386 52
16:58
OTS
OTLOGOTLOG
(OTS)
rynek
zamknięty
42,6000
42,2000
41,5000
42,3000 (1) +1,93% 16:07 (50) 42,2000 42,3000 (2) 2 581 108 379 57
17:00
PCX
PCCEXOLPCCEXOL
(PCX)
rynek
zamknięty
2,9750
2,9500
2,9400
2,9650 (100) -0,17% 17:00 (341) 2,9400 2,9650 (400) 36 799 108 719 28
16:50
BCS
BIGCHEESEBIGCHEESE
(BCS)
rynek
zamknięty
31,2000
31,2000
29,1000
30,5000 (5) -1,61% 16:30 (184) 30,0000 30,5000 (75) 3 653 109 905 55
17:00
EKP
ELKOPELKOP
(EKP)
rynek
zamknięty
0,5280
0,5000
0,5000
0,5120 (34) -0,78% 16:34 (5 000) 0,5020 0,5100 (899) 216 031 110 124 171
17:00
ENG
ENERGAENERGA
(ENG)
rynek
zamknięty
7,9600
7,9600
7,8800
7,8800 (10) -0,25% 17:00 (12 081) 7,8800 7,9000 (639) 14 170 112 005 44
17:03
SCP
SCPFLSCPFL
(SCP)
rynek
zamknięty
164,0000
163,0000
161,0000
164,0000 (10) +0,61% 16:34 (10) 162,0000 164,0000 (38) 694 112 764 61
16:50
MZA
MUZAMUZA
(MZA)
rynek
zamknięty
16,4000
16,3000
15,9000
16,3000 (58) -1,21% 16:32 (901) 16,0000 16,3000 (403) 7 062 113 407 25
16:50
ZRE
ZREMBZREMB
(ZRE)
rynek
zamknięty
3,0800
3,0800
3,0000
3,0400 (15) -1,30% 16:06 (800) 3,0200 3,0400 (5) 38 825 117 046 71
17:00
CMP
COMPCOMP
(CMP)
rynek
zamknięty
63,6000
63,6000
62,0000
63,2000 (1) -0,63% 17:00 (10) 63,0000 63,2000 (1 595) 1 887 118 543 24
17:00
STX
STALEXPSTALEXP
(STX)
rynek
zamknięty
2,5000
2,4900
2,4500
2,4500 (7) -2,00% 17:00 (10 663) 2,4500 2,4800 (3 749) 49 798 123 073 100
17:00
HRP
HARPERHARPER
(HRP)
rynek
zamknięty
7,8000
7,7200
7,2000
7,6800 (12) -0,26% 17:00 (270) 7,3800 7,6800 (2 488) 17 559 131 516 90
17:00
GRN
GRODNOGRODNO
(GRN)
rynek
zamknięty
10,1200
10,0000
9,9700
10,0000 (150) -1,19% 17:00 (205) 9,9800 10,0000 (1 061) 13 382 134 050 76
17:04
BRS
BORYSZEWBORYSZEW
(BRS)
rynek
zamknięty
6,3000
6,3000
6,1200
6,1200 (6) -2,86% 17:00 (4) 6,1100 6,2400 (185) 22 160 137 524 57
17:04
PAT
PATENTUSPATENTUS
(PAT)
rynek
zamknięty
3,8900
3,6300
3,5700
3,6100 (253) -1,37% 17:04 (2 407) 3,6100 3,6600 (1 000) 37 660 138 829 138
17:00
PCE
POLICEPOLICE
(PCE)
rynek
zamknięty
12,9500
12,3000
12,3000
12,7000 (200) +1,20% 17:00 (1 109) 12,7000 12,9000 (600) 10 980 140 486 27
17:01
PBX
PEKABEXPEKABEX
(PBX)
rynek
zamknięty
21,5000
20,9000
20,8000
20,8000 (1) -2,80% 17:00 (400) 20,7000 21,1000 (265) 7 018 149 329 53
17:00
ECH
ECHOECHO
(ECH)
rynek
zamknięty
4,3400
4,3000
4,1500
4,2700 (35) -1,61% 17:00 (137) 4,2200 4,2700 (1 561) 35 479 150 637 49
17:04
MCR
MERCORMERCOR
(MCR)
rynek
zamknięty
22,9000
22,5000
21,8000
22,3000 (1) -2,62% 16:32 (2) 22,2000 22,4000 (1) 7 003 156 059 94
17:01
DAD
DADELODADELO
(DAD)
rynek
zamknięty
16,8000
16,1000
16,1000
16,5000 (377) +1,23% 17:00 (1 532) 16,5000 16,7000 (1 314) 9 672 160 018 43
17:00
SNK
SANOKSANOK
(SNK)
rynek
zamknięty
21,4000
21,2000
20,9000
20,9000 (142) 0,00% 17:00 (64) 20,9000 21,0000 (47) 7 598 160 965 51
17:00
HMI
HMINWESTHMINWEST
(HMI)
rynek
zamknięty
36,0000
33,5000
33,5000
36,0000 (2) +8,11% 16:45 (50) 34,0000 36,0000 (356) 4 699 162 018 73
17:00
KGN
KOGENERAKOGENERA
(KGN)
rynek
zamknięty
36,9000
36,7000
36,0000
36,1000 (38) -2,70% 17:00 (99) 36,0000 36,1000 (38) 4 463 162 393 54
17:00
OND
ONDEONDE
(OND)
rynek
zamknięty
10,2000
10,1000
10,0000
10,1600 (4) -1,17% 17:00 (228) 10,0200 10,1600 (244) 16 215 163 772 100
17:00
MOC
MOLECUREMOLECURE
(MOC)
rynek
zamknięty
18,3600
17,7000
17,2600
17,7000 (400) 0,00% 17:00 (396) 17,6000 17,7000 (240) 9 800 172 304 111
17:01
DIG
DIGITANETDIGITANET
(DIG)
rynek
zamknięty
18,0000
16,8000
16,8000
17,7500 (402) +7,58% 16:48 (218) 17,2000 18,0000 (969) 10 172 176 253 57
17:00
ZMT
ZAMETZAMET
(ZMT)
rynek
zamknięty
1,5500
1,5500
1,4500
1,5250 (3 389) -4,69% 17:00 (3 997) 1,4600 1,5250 (911) 120 749 181 738 85
17:00
AMC
AMICAAMICA
(AMC)
rynek
zamknięty
69,3000
69,3000
68,0000
68,6000 (124) -0,87% 17:00 (574) 68,6000 68,9000 (68) 2 745 188 067 119
17:00
TOA
TOYATOYA
(TOA)
rynek
zamknięty
6,3400
6,3000
6,1700
6,3400 (253) 0,00% 17:00 (81) 6,3000 6,3400 (1 452) 30 614 190 853 71
17:00
LES
LESSLESS
(LES)
rynek
zamknięty
0,2810
0,2810
0,2550
0,2610 (20) -7,45% 17:00 (13 606) 0,2560 0,2610 (7 348) 730 178 193 275 209
17:00
RFK
RAFAKORAFAKO
(RFK)
rynek
zamknięty
1,1200
1,0840
1,0800
1,1080 (654) +2,21% 17:00 (1 272) 1,1060 1,1080 (146) 180 871 199 287 171
17:00
TIM
TIMTIM
(TIM)
rynek
zamknięty
48,6000
47,2500
46,6000
46,9000 (172) -0,95% 17:00 (378) 46,9000 47,4000 (501) 4 693 221 644 56
17:01
NWG
NEWAGNEWAG
(NWG)
rynek
zamknięty
20,4000
20,4000
19,8500
20,4000 (4) +0,49% 17:00 (26) 20,0000 20,4000 (569) 11 152 225 225 106
17:01
BCX
BIOCELTIXBIOCELTIX
(BCX)
rynek
zamknięty
63,0000
61,4000
60,4000
63,0000 (153) +2,61% 17:01 (1) 62,4000 63,0000 (434) 3 707 227 401 99
17:04
ZEP
ZEPAKZEPAK
(ZEP)
rynek
zamknięty
20,6000
20,2000
19,9000
19,9000 (15) -0,75% 17:04 (22) 19,8600 19,9000 (22) 12 073 244 669 165
17:03
VRC
VERCOMVERCOM
(VRC)
rynek
zamknięty
62,0000
61,0000
61,0000
61,6000 (2) +0,33% 17:00 (334) 61,6000 62,2000 (50) 4 002 245 181 61
17:03
CLN
CLNPHARMACLNPHARMA
(CLN)
rynek
zamknięty
15,7400
15,2000
15,1600
15,1800 (164) -0,78% 17:03 (1 336) 15,1800 15,3000 (334) 16 430 251 222 111
17:03
BMC
BUMECHBUMECH
(BMC)
rynek
zamknięty
28,4800
28,3200
27,9800
28,2000 (42) -0,42% 17:03 (122) 28,0200 28,2000 (58) 8 976 252 960 156
17:00
AST
ASTARTAASTARTA
(AST)
rynek
zamknięty
30,3000
30,3000
29,5000
29,5500 (98) -2,48% 17:00 (42) 29,5500 29,8000 (13) 8 557 255 786 103
17:01
ICE
MEDINICEMEDINICE
(ICE)
rynek
zamknięty
11,9500
11,7500
11,4000
11,4000 (840) -2,56% 17:00 (2 100) 11,3500 11,5000 (267) 23 292 268 350 169
17:02
FEE
FEERUMFEERUM
(FEE)
rynek
zamknięty
6,6000
6,2500
5,8500
6,1500 (76) -2,38% 17:01 (426) 5,8500 6,1500 (1 744) 43 594 271 059 82
17:03
MON
MONNARIMONNARI
(MON)
rynek
zamknięty
5,6400
5,6400
5,1600
5,2000 (200) -9,09% 17:03 (1 634) 5,1800 5,2600 (1 689) 51 049 272 090 139
17:03
ABE
ABPLABPL
(ABE)
rynek
zamknięty
62,8000
62,0000
60,4000
60,6000 (28) -2,26% 17:03 (567) 60,6000 61,2000 (31) 4 584 282 160 113
17:00
1AT
ATALATAL
(1AT)
rynek
zamknięty
63,4000
62,4000
62,0000
63,0000 (920) -1,56% 17:00 (10) 61,4000 63,0000 (417) 4 652 291 522 79
17:02
MRC
MERCATORMERCATOR
(MRC)
rynek
zamknięty
42,8800
41,9600
41,4200
41,8600 (3) +0,34% 17:00 (7) 41,5400 41,8600 (146) 7 078 298 565 213
17:00
PCR
PCCROKITAPCCROKITA
(PCR)
rynek
zamknięty
92,8000
92,8000
90,7000
91,1000 (20) -1,73% 17:00 (152) 91,0000 91,1000 (2) 3 370 308 618 126
17:00
FMG
FMGFMG
(FMG)
rynek
zamknięty
66,5000
63,0000
59,0000
62,0000 (205) -13,89% 17:00 (56) 62,0000 64,0000 (30) 4 967 310 194 166
17:02
NEU
NEUCANEUCA
(NEU)
rynek
zamknięty
671,0000
666,0000
661,0000
664,0000 (1) -0,30% 17:00 (6) 661,0000 664,0000 (39) 481 319 625 103
17:00
ATD
ATENDEATENDE
(ATD)
rynek
zamknięty
3,1400
3,1400
2,9100
2,9700 (300) -5,41% 17:00 (1 900) 2,9600 2,9700 (6 170) 110 054 331 232 153
17:00
UNT
UNIMOTUNIMOT
(UNT)
rynek
zamknięty
101,8000
101,0000
100,0000
101,0000 (7) -1,37% 17:00 (14) 100,0000 101,0000 (93) 3 537 357 196 78
17:03
VOX
VOXELVOXEL
(VOX)
rynek
zamknięty
54,8000
54,4000
50,2000
50,8000 (72) -6,27% 17:02 (109) 50,2000 51,4000 (80) 7 322 383 193 129
17:00
MAK
MAKARONPLMAKARONPL
(MAK)
rynek
zamknięty
12,6500
12,0000
12,0000
12,5500 (262) +4,58% 17:00 (63) 12,5500 12,7000 (1 160) 32 692 404 206 69
16:59
ENI
ENERGOINSENERGOINS
(ENI)
rynek
zamknięty
4,1800
4,1800
3,8600
3,9800 (375) -1,49% 16:48 (23 422) 3,9000 3,9400 (225) 103 915 416 816 208
17:04
ANR
ANSWEARANSWEAR
(ANR)
rynek
zamknięty
31,1000
30,4000
29,7000
30,0000 (34) -1,64% 17:04 (110) 30,0000 30,2000 (35) 13 929 423 076 111
16:58
CLC
COLUMBUSCOLUMBUS
(CLC)
rynek
zamknięty
5,8500
5,8000
5,4200
5,5400 (100) -7,51% 16:49 (100) 5,5200 5,5400 (54) 78 835 437 343 323
17:04
CRJ
CREEPYJARCREEPYJAR
(CRJ)
rynek
zamknięty
691,0000
691,0000
669,0000
672,0000 (36) -2,89% 17:00 (5) 667,0000 676,0000 (1) 648 437 353 87
17:00
KER
KERNELKERNEL
(KER)
rynek
zamknięty
7,4000
7,4000
6,9000
6,9050 (92) -1,07% 17:00 (796) 6,9050 7,0700 (500) 61 517 437 600 221
17:00
ALL
AILLERONAILLERON
(ALL)
rynek
zamknięty
18,6000
18,4000
18,1000
18,1500 (600) -1,36% 17:00 (330) 18,1000 18,1500 (918) 24 388 447 402 109
17:00
MBR
MOBRUKMOBRUK
(MBR)
rynek
zamknięty
269,0000
267,0000
265,0000
265,0000 (1) -0,75% 17:00 (62) 265,0000 267,5000 (5) 1 686 449 756 219
17:04
ASM
ASMGROUPASMGROUP
(ASM)
rynek
zamknięty
0,7300
0,7300
0,5550
0,6000 (1 736) -16,67% 17:04 (464) 0,6000 0,6150 (4 950) 756 013 466 617 310
17:00
RBW
RAINBOWRAINBOW
(RBW)
rynek
zamknięty
38,5000
37,5000
36,4000
36,7000 (20) -2,39% 17:00 (202) 36,3000 36,7000 (171) 13 053 483 744 174
17:01
MSZ
MOSTALZABMOSTALZAB
(MSZ)
rynek
zamknięty
3,8000
3,6400
3,6200
3,6700 (795) +1,38% 17:01 (860) 3,6400 3,6700 (477) 131 212 488 010 191
17:04
GEA
GRENEVIAGRENEVIA
(GEA)
rynek
zamknięty
3,0250
2,9400
2,9100
2,9100 (170) -0,85% 17:04 (2 000) 2,9050 2,9100 (8 269) 167 145 492 218 117
17:01
SVE
SNTVERSESNTVERSE
(SVE)
rynek
zamknięty
5,1950
5,1200
5,0800
5,0900 (23) -0,59% 17:01 (136) 5,0900 5,1250 (150) 98 592 503 463 246
17:00
CTX
CAPTORTXCAPTORTX
(CTX)
rynek
zamknięty
110,0000
110,0000
103,0000
106,5000 (1) -3,18% 17:00 (21) 104,0000 106,5000 (41) 4 889 514 137 76
17:00
EAH
ESOTIQESOTIQ
(EAH)
rynek
zamknięty
34,2000
34,2000
31,1000
32,0000 (50) -6,71% 17:00 (80) 31,8000 32,0000 (342) 16 041 515 794 225
17:02
MRB
MIRBUDMIRBUD
(MRB)
rynek
zamknięty
6,9400
6,8200
6,7000
6,8200 (1 080) +0,15% 17:00 (1 770) 6,8100 6,8200 (220) 76 471 521 313 159
17:04
VTL
VISTALVISTAL
(VTL)
rynek
zamknięty
0,7200
0,6960
0,5610
0,6600 (943) -4,90% 17:04 (2 479) 0,6430 0,6600 (2 057) 886 300 549 602 679
17:00
TOR
TORPOLTORPOL
(TOR)
rynek
zamknięty
19,2800
18,8000
18,6800
18,6800 (329) -0,64% 17:00 (500) 18,6800 18,7600 (300) 30 507 577 152 186
17:00
DOM
DOMDEVDOMDEV
(DOM)
rynek
zamknięty
158,0000
154,0000
152,6000
155,6000 (18) +1,70% 17:00 (70) 155,4000 155,6000 (2) 4 051 632 782 176
17:00
MDG
MEDICALGMEDICALG
(MDG)
rynek
zamknięty
30,8000
29,7500
28,8500
29,2500 (111) -1,68% 17:00 (1) 29,2000 29,2500 (78) 21 452 635 657 365
17:02
SNW
SANWILSANWIL
(SNW)
rynek
zamknięty
2,0900
1,7750
1,7750
1,9200 (41) +12,94% 16:49 (2 879) 1,8300 1,8950 (1 000) 335 236 656 751 465
17:00
SNT
SYNEKTIKSYNEKTIK
(SNT)
rynek
zamknięty
61,8000
61,0000
59,8000
60,2000 (12) -0,66% 17:00 (273) 60,2000 61,0000 (1 014) 10 848 660 124 182
17:01
ATC
ARCTICARCTIC
(ATC)
rynek
zamknięty
15,2600
15,1000
15,0000
15,1000 (67) 0,00% 17:00 (10) 14,9800 15,1000 (362) 44 534 669 520 460
17:04
LBW
LUBAWALUBAWA
(LBW)
rynek
zamknięty
2,5440
2,5200
2,4300
2,4960 (22) -0,95% 17:00 (10) 2,4780 2,4960 (8 820) 274 839 678 218 558
17:00
COG
COGNORCOGNOR
(COG)
rynek
zamknięty
7,0900
7,0600
6,9100
6,9500 (100) -1,97% 17:00 (71) 6,9500 7,0000 (1 496) 98 102 684 312 414
17:02
VOT
VOTUMVOTUM
(VOT)
rynek
zamknięty
42,8000
41,9000
41,5000
42,0000 (26) +0,24% 17:02 (90) 41,8500 42,0000 (668) 16 305 687 327 291
17:03
WTN
WITTCHENWITTCHEN
(WTN)
rynek
zamknięty
27,1000
26,4000
25,7000
25,8000 (50) -2,27% 17:03 (410) 25,7000 25,8000 (31) 27 994 735 358 369
17:03
MAB
MABIONMABION
(MAB)
rynek
zamknięty
18,1700
16,9500
16,9500
17,4800 (1) +2,88% 17:00 (2) 17,4500 17,4800 (949) 43 679 765 931 444
17:02
ING
INGBSKINGBSK
(ING)
rynek
zamknięty
181,2000
180,0000
173,0000
173,0000 (119) -3,89% 17:02 (101) 173,0000 174,0000 (1) 4 362 767 547 216
17:01
CMR
COMARCHCOMARCH
(CMR)
rynek
zamknięty
144,5000
139,5000
139,0000
144,5000 (97) +2,48% 17:01 (86) 144,5000 145,0000 (156) 5 503 779 173 154
17:04
PKP
PKPCARGOPKPCARGO
(PKP)
rynek
zamknięty
14,7800
14,7200
14,2400
14,2400 (205) -3,26% 17:04 (370) 14,2200 14,2400 (595) 57 715 833 862 339
17:02
CAR
INTERCARSINTERCARS
(CAR)
rynek
zamknięty
575,0000
573,0000
556,0000
565,0000 (1) -1,05% 17:00 (80) 561,0000 565,0000 (34) 1 533 861 651 131
17:00
XTP
XTPLXTPL
(XTP)
rynek
zamknięty
183,0000
174,0000
169,5000
178,0000 (150) +3,49% 17:00 (12) 174,5000 178,0000 (85) 4 855 863 345 403
17:02
RVU
RYVURYVU
(RVU)
rynek
zamknięty
65,8000
64,9000
64,9000
65,0000 (279) -0,31% 17:02 (115) 65,0000 65,5000 (432) 13 282 867 333 58
17:00
CBF
CYBERFLKSCYBERFLKS
(CBF)
rynek
zamknięty
81,0000
80,8000
78,6000
79,0000 (73) -0,25% 17:00 (94) 78,6000 79,0000 (89) 11 707 936 620 70
17:02
TEN
TSGAMESTSGAMES
(TEN)
rynek
zamknięty
85,3500
84,8500
82,8000
83,3500 (22) -1,83% 17:00 (30) 83,0000 83,3500 (1 045) 11 824 990 607 366
17:00
HUG
HUUUGEHUUUGE
(HUG)
rynek
zamknięty
26,1500
25,8500
25,4000
25,7500 (5) -0,39% 17:00 (182) 25,7500 26,0000 (886) 38 702 996 204 280
17:04
GRX
GREENXGREENX
(GRX)
rynek
zamknięty
2,7400
2,7300
2,6450
2,6450 (1 187) -0,38% 17:00 (5 243) 2,6450 2,6600 (565) 388 903 1 045 964 422
17:00
ART
ARTIFEXARTIFEX
(ART)
rynek
zamknięty
18,6000
18,6000
17,2000
17,6000 (56) -4,86% 17:00 (1 200) 17,2500 17,6000 (1 369) 65 958 1 159 747 214
17:02
GPP
GRUPRACUJGRUPRACUJ
(GPP)
rynek
zamknięty
59,1000
57,0000
57,0000
58,0000 (2 180) +1,75% 17:01 (500) 57,5000 58,9000 (168) 20 175 1 164 474 196
17:00
ATT
GRUPAAZOTYGRUPAAZOTY
(ATT)
rynek
zamknięty
24,8600
24,8600
24,2800
24,4000 (218) -0,89% 17:00 (100) 24,3000 24,4000 (688) 48 371 1 184 547 529
17:04
DAT
DATAWALKDATAWALK
(DAT)
rynek
zamknięty
51,6000
48,3000
46,9500
47,0000 (21) -1,67% 17:00 (276) 47,0000 47,8500 (35) 24 640 1 211 749 506
17:04
BHW
HANDLOWYHANDLOWY
(BHW)
rynek
zamknięty
80,7000
80,7000
79,4000
80,6000 (6) +1,00% 17:00 (3) 80,3000 80,6000 (13) 15 193 1 215 700 396
17:02
WPL
WIRTUALNAWIRTUALNA
(WPL)
rynek
zamknięty
101,2000
100,6000
97,4000
98,7000 (2) -1,69% 17:00 (18) 97,4000 98,7000 (42) 13 114 1 315 296 141
17:00
GPW
GPWGPW
(GPW)
rynek
zamknięty
37,3600
37,3600
36,6800
36,9200 (37) -1,23% 17:00 (80) 36,8200 36,9200 (311) 36 272 1 338 491 531
17:04
MOV
MOVIEGAMESMOVIEGAMES
(MOV)
rynek
zamknięty
31,9000
31,9000
29,0000
29,1500 (11) -9,19% 17:04 (50) 29,0500 29,1500 (189) 45 713 1 365 717 535
17:00
EAT
AMRESTAMREST
(EAT)
rynek
zamknięty
26,1000
24,7500
24,7500
25,2500 (85) +0,20% 17:00 (81) 24,7500 25,4500 (101) 56 569 1 439 144 402
17:04
ASB
ASBISASBIS
(ASB)
rynek
zamknięty
28,0600
28,0000
27,2000
27,3000 (10) -1,80% 17:04 (1 179) 27,2000 27,3000 (11 440) 58 317 1 607 072 443
17:01
APR
AUTOPARTNAUTOPARTN
(APR)
rynek
zamknięty
23,2000
23,0000
22,9000
23,2000 (10) 0,00% 17:00 (1 310) 22,9000 23,2000 (751) 70 819 1 630 509 163
17:04
11B
11BIT11BIT
(11B)
rynek
zamknięty
715,0000
715,0000
694,0000
715,0000 (10) 0,00% 17:04 (5) 697,0000 715,0000 (215) 2 917 2 053 625 360
17:00
BFT
BENEFITBENEFIT
(BFT)
rynek
zamknięty
1 785,0000
1 785,0000
1 715,0000
1 730,0000 (1) -1,98% 17:00 (101) 1 710,0000 1 730,0000 (7) 1 202 2 081 195 171
17:02
GMT
GENOMTECGENOMTEC
(GMT)
rynek
zamknięty
12,2500
11,8500
11,0000
12,0000 (135) +0,84% 17:02 (100) 11,9500 12,0000 (2 230) 183 722 2 089 408 262
17:00
LWB
BOGDANKABOGDANKA
(LWB)
rynek
zamknięty
35,0000
34,5800
33,7000
33,9000 (100) -1,80% 17:00 (207) 33,8000 33,9000 (2 454) 63 794 2 169 890 557
17:02
TXT
TEXTTEXT
(TXT)
rynek
zamknięty
146,6000
146,6000
140,0000
140,0000 (36) -3,71% 17:02 (237) 140,0000 141,0000 (5) 15 447 2 179 185 376
17:04
ENT
ENTERENTER
(ENT)
rynek
zamknięty
46,5000
46,2000
39,6000
42,0000 (200) -8,30% 17:04 (64) 42,0000 42,4000 (60) 51 826 2 202 132 803
17:02
EUR
EUROCASHEUROCASH
(EUR)
rynek
zamknięty
14,0100
14,0000
13,4800
13,7500 (359) -0,65% 17:00 (140) 13,6600 13,7500 (1 782) 181 379 2 481 898 1 225
17:02
PLW
PLAYWAYPLAYWAY
(PLW)
rynek
zamknięty
427,0000
427,0000
419,5000
425,5000 (30) +0,12% 17:00 (2) 421,0000 425,5000 (37) 6 282 2 641 056 119
17:04
ENA
ENEAENEA
(ENA)
rynek
zamknięty
7,3500
7,2200
7,0450
7,0450 (20) -3,49% 17:00 (1 930) 7,0450 7,0600 (51) 385 020 2 755 659 763
17:04
BDZ
BEDZINBEDZIN
(BDZ)
rynek
zamknięty
71,0000
61,0000
56,0000
63,0000 (5) +10,53% 17:04 (781) 62,0000 63,0000 (595) 44 048 2 858 724 1 235
17:01
MIL
MILLENNIUMMILLENNIUM
(MIL)
rynek
zamknięty
5,7350
5,6400
5,5000
5,5050 (1 123) -3,42% 17:01 (3 726) 5,5000 5,5050 (7 214) 570 720 3 179 283 864
17:04
PXM
POLIMEXMSPOLIMEXMS
(PXM)
rynek
zamknięty
4,6750
4,4700
4,4600
4,6300 (288) +4,28% 17:04 (1 100) 4,6100 4,6300 (10 608) 761 527 3 507 113 888
17:04
RAE
RAENRAEN
(RAE)
rynek
zamknięty
1,2600
1,2500
1,0350
1,1450 (2 000) -4,58% 17:00 (13 896) 1,1300 1,1600 (13 049) 3 091 935 3 549 757 1 654
17:04
DVL
DEVELIADEVELIA
(DVL)
rynek
zamknięty
4,9500
4,5000
4,4950
4,8500 (47) +10,10% 17:00 (1 000) 4,7800 4,8500 (1 570) 787 747 3 775 764 1 124
17:02
XTB
XTBXTB
(XTB)
rynek
zamknięty
31,0600
30,7000
30,0400
30,3600 (3) -1,11% 17:02 (508) 30,3200 30,3600 (615) 135 014 4 109 346 1 345
17:00
CIE
CIECHCIECH
(CIE)
rynek
zamknięty
54,1000
54,0000
54,0000
54,0000 (1) 0,00% 17:00 (168 717) 54,0000 54,1000 (13 987) 76 490 4 130 817 160
17:04
CIG
CIGAMESCIGAMES
(CIG)
rynek
zamknięty
6,1000
6,0500
5,7100
5,7500 (443) -4,96% 17:04 (15) 5,7400 5,7500 (10 777) 758 345 4 428 409 1 281
17:02
ELT
ELEKTROTIELEKTROTI
(ELT)
rynek
zamknięty
15,2800
15,2800
14,1200
14,8000 (2 000) -3,65% 17:01 (398) 14,7400 14,8000 (2 334) 347 067 5 110 753 1 160
17:04
ALR
ALIORALIOR
(ALR)
rynek
zamknięty
51,6400
51,4400
50,1600
50,3400 (43) -2,82% 17:03 (29) 50,3400 50,3800 (106) 105 207 5 323 556 1 564
17:02
MBK
MBANKMBANK
(MBK)
rynek
zamknięty
395,5000
394,0000
385,1000
385,1000 (7) -2,58% 17:00 (105) 385,1000 385,5000 (19) 15 345 5 964 813 2 047
17:04
TPE
TAURONPETAURONPE
(TPE)
rynek
zamknięty
3,6190
3,5500
3,5070
3,5160 (7 792) -2,14% 17:04 (2 208) 3,5160 3,5170 (252) 1 696 398 6 009 534 1 482
17:00
KTY
KETYKETY
(KTY)
rynek
zamknięty
659,0000
656,0000
633,0000
635,5000 (40) -3,64% 17:00 (27) 635,0000 636,5000 (65) 11 237 7 198 638 1 209
17:03
CCC
CCCCCC
(CCC)
rynek
zamknięty
39,1400
39,1100
37,3200
37,4200 (100) -4,10% 17:03 (1 503) 37,4100 37,4200 (79) 230 338 8 734 533 1 759
17:04
CPS
CYFRPLSATCYFRPLSAT
(CPS)
rynek
zamknięty
12,2300
12,2000
11,6500
11,6500 (3 823) -3,60% 17:04 (1 598) 11,6500 11,6750 (31) 766 896 9 067 336 3 182
17:00
KRU
KRUKKRUK
(KRU)
rynek
zamknięty
417,0000
417,0000
404,4000
411,4000 (5) -0,63% 17:00 (17) 410,2000 411,4000 (11) 24 553 10 111 880 1 293
17:04
BDX
BUDIMEXBUDIMEX
(BDX)
rynek
zamknięty
446,5000
435,0000
433,5000
434,0000 (42) -0,12% 17:02 (23) 433,5000 435,5000 (109) 24 359 10 698 572 1 370
17:02
ACP
ASSECOPOLASSECOPOL
(ACP)
rynek
zamknięty
72,1500
72,0000
70,5500
71,3500 (400) -0,49% 17:00 (27) 71,3000 71,4000 (211) 159 477 11 322 466 1 973
17:04
JSW
JSWJSW
(JSW)
rynek
zamknięty
44,5500
44,0100
42,7400
42,8300 (119) -2,70% 17:04 (17) 42,8000 42,8800 (50) 260 932 11 412 229 2 621
17:01
OPL
ORANGEPLORANGEPL
(OPL)
rynek
zamknięty
7,5440
7,4300
7,3540
7,3640 (1 729) -1,42% 17:00 (1 151) 7,3640 7,3680 (3 906) 2 059 929 15 288 146 5 447
17:00
SPL
SANPLSANPL
(SPL)
rynek
zamknięty
357,6000
356,6000
349,4000
350,6000 (12) -2,61% 17:00 (787) 350,6000 350,8000 (226) 49 898 17 649 598 1 955
17:00
PGE
PGEPGE
(PGE)
rynek
zamknięty
7,7240
7,4960
7,4000
7,4200 (500) -1,04% 17:00 (462) 7,4160 7,4200 (8 145) 2 624 298 19 838 819 7 165
17:03
PEO
PEKAOPEKAO
(PEO)
rynek
zamknięty
101,4500
101,4500
98,8200
98,9400 (30) -1,99% 17:03 (676) 98,9200 98,9400 (603) 381 877 38 136 534 5 015
17:03
LPP
LPPLPP
(LPP)
rynek
zamknięty
13 160,0000
13 160,0000
12 500,0000
12 500,0000 (11) -3,85% 17:01 (10) 12 500,0000 12 530,0000 (3) 3 433 43 667 120 1 931
17:03
PCO
PEPCOPEPCO
(PCO)
rynek
zamknięty
20,9200
20,5600
19,9400
20,2400 (3 170) 0,00% 17:03 (1 606) 20,2400 20,2800 (16 292) 2 194 158 44 731 224 8 940
17:04
CDR
CDPROJEKTCDPROJEKT
(CDR)
rynek
zamknięty
126,5500
126,3000
120,4500
120,8000 (3) -3,51% 17:04 (463) 120,7500 120,8000 (77) 366 472 44 744 607 8 735
17:02
KGH
KGHMKGHM
(KGH)
rynek
zamknięty
112,7500
111,5000
108,7000
108,8000 (46) -2,81% 17:02 (946) 108,8000 108,8500 (1 422) 444 142 49 184 072 6 083
17:01
DNP
DINOPLDINOPL
(DNP)
rynek
zamknięty
356,3000
355,3000
343,1000
344,9000 (31) -2,85% 17:00 (274) 344,6000 344,9000 (74) 143 219 49 584 725 4 415
17:02
PZU
PZUPZU
(PZU)
rynek
zamknięty
41,4600
41,3600
40,0800
40,0800 (1 500) -3,12% 17:02 (23 165) 40,0800 40,1800 (50) 1 327 386 53 709 191 5 559
17:02
PKO
PKOBPPKOBP
(PKO)
rynek
zamknięty
34,6700
34,5900
33,6800
33,7600 (30) -2,76% 17:01 (8 060) 33,7600 33,8600 (1 635) 1 839 867 62 769 887 7 325
17:02
ALE
ALLEGROALLEGRO
(ALE)
rynek
zamknięty
33,2150
32,2000
32,1800
32,7000 (3 000) +1,44% 17:02 (6 370) 32,7000 32,7100 (660) 2 204 009 72 039 436 11 334
17:04
PKN
PKNORLENPKNORLEN
(PKN)
rynek
zamknięty
59,0700
58,7200
57,7400
57,7400 (872) -1,64% 17:00 (5 016) 57,7400 57,8800 (1 310) 1 653 008 96 521 291 12 852