info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.05.24, godz. 20:49
kontakt
2019.05.16 otwarcie maksimum minimum TKO/ wartość zmiana obrót
17:15 mWIG40 mWIG40 3 928,483 940,363 921,913 939,78 +0,7% 68 653 268
17:15 WIG WIG 56 513,6656 820,8456 469,8156 753,79 +0,7% 947 843 456
17:15 WIG20 WIG20 2 178,442 193,702 175,032 188,20 +0,7% 855 869 524
17:15 WIG30 WIG30 2 512,542 525,922 509,252 521,46 +0,7% 886 286 467
Automatyczne odświeżanie co:
("0" - brak odświeżania)
Przebieg notowań z dnia 2019.05.16 - Akcje
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:31 696 554 950 135 513 74 486
17:04
PGN
PGNIGPGNIG
(PGN)
rynek
zamknięty
5,6250
5,5600
5,5350
5,5400 (845) +0,27% 17:00 (95 772) 5,5400 5,5750 (33 954) 3 395 100 18 934 402 2 289
17:04
PEO
PEKAOPEKAO
(PEO)
rynek
zamknięty
103,9500
102,5000
102,2500
103,9000 (25) +1,17% 17:04 (22) 103,8500 103,9000 (50) 2 651 914 273 680 128 3 344
17:03
GNB
GETINOBLEGETINOBLE
(GNB)
rynek
zamknięty
0,5100
0,5080
0,4900
0,4920 (1 886) -2,19% 17:00 (192 378) 0,4920 0,4990 (25 733) 2 543 033 1 264 928 283
17:04
TPE
TAURONPETAURONPE
(TPE)
rynek
zamknięty
1,6840
1,6630
1,6600
1,6610 (389) -0,36% 17:04 (12 720) 1,6610 1,6730 (1 999) 2 474 284 4 124 927 1 189
17:00
PGE
PGEPGE
(PGE)
rynek
zamknięty
9,0900
8,9200
8,9000
9,0620 (402) +0,64% 17:00 (14 345) 9,0620 9,0660 (1 511) 2 111 008 18 997 622 5 358
17:03
GTN
GETINGETIN
(GTN)
rynek
zamknięty
1,0240
1,0220
0,9380
0,9680 (980) -6,92% 17:01 (30 510) 0,9680 0,9700 (37 123) 2 086 769 2 030 675 993
17:02
PKO
PKOBPPKOBP
(PKO)
rynek
zamknięty
38,0800
37,6000
37,6000
37,8000 (5 000) +0,16% 17:00 (12 403) 37,8000 37,9100 (1 376) 2 084 131 79 014 465 3 598
17:01
PZU
PZUPZU
(PZU)
rynek
zamknięty
40,4100
40,1000
39,9100
40,0700 (35) +0,33% 17:01 (3 694) 40,0700 40,1500 (100) 917 194 36 800 731 2 146
17:00
OPL
ORANGEPLORANGEPL
(OPL)
rynek
zamknięty
4,9000
4,8600
4,8420
4,8560 (210) -0,61% 17:00 (14 529) 4,8480 4,8560 (193) 731 206 3 554 838 733
17:03
CDR
CDPROJEKTCDPROJEKT
(CDR)
rynek
zamknięty
224,9000
213,7000
212,3000
218,4000 (19) +6,02% 17:03 (1 989) 218,4000 218,5000 (100) 713 424 156 431 899 9 739
17:05
PKN
PKNORLENPKNORLEN
(PKN)
rynek
zamknięty
90,6000
89,1000
88,2200
90,1400 (223) +1,37% 17:00 (2 874) 90,1400 PKC (855) 692 195 62 141 582 4 226
17:02
MIL
MILLENNIUMMILLENNIUM
(MIL)
rynek
zamknięty
9,2300
9,1400
9,0900
9,2000 (2 350) +0,66% 17:00 (3 212) 9,1100 9,2000 (15 946) 674 847 6 188 611 645
17:04
PLY
PLAYPLAY
(PLY)
rynek
zamknięty
25,5000
25,0000
25,0000
25,2000 (1 500) +0,16% 17:04 (4 580) 25,1800 25,2000 (10 000) 633 868 15 916 118 2 165
17:02
KGH
KGHMKGHM
(KGH)
rynek
zamknięty
95,8600
93,3000
92,6200
94,2400 (40) +2,37% 17:02 (3 275) 94,2400 94,4600 (563) 481 302 45 261 898 4 379
17:01
IDA
IDEABANKIDEABANK
(IDA)
rynek
zamknięty
2,2500
2,2500
2,0250
2,0750 (220) -9,78% 17:00 (4 124) 2,0750 2,1000 (8 486) 401 008 854 544 479
17:04
ENA
ENEAENEA
(ENA)
rynek
zamknięty
8,1950
8,1500
8,1050
8,1450 (150) -0,06% 17:01 (84) 8,1400 8,1550 (62) 388 479 3 166 012 495
17:04
CIG
CIGAMESCIGAMES
(CIG)
rynek
zamknięty
1,1100
1,0660
1,0600
1,0840 (1 591) +1,31% 17:00 (4 253) 1,0840 1,0940 (8 001) 387 905 422 362 170
17:04
BAH
BAHOLDINGBAHOLDING
(BAH)
rynek
zamknięty
2,5700
2,4250
2,3900
2,5250 (100) +2,02% 17:03 (2 000) 2,5200 2,5400 (1 590) 355 715 881 166 385
17:00
POZ
POZBUDPOZBUD
(POZ)
rynek
zamknięty
2,0000
1,7600
1,7400
1,8900 (20) +9,25% 17:00 (2 000) 1,8100 1,8900 (1 430) 345 901 641 188 141
17:01
FMF
FAMURFAMUR
(FMF)
rynek
zamknięty
4,8000
4,8000
4,7150
4,7300 (11) 0,00% 17:00 (176) 4,7250 4,7400 (4 286) 343 701 1 648 573 88
17:01
CPS
CYFRPLSATCYFRPLSAT
(CPS)
rynek
zamknięty
25,2800
25,0400
24,5200
25,0800 (4 675) -1,03% 17:01 (5 702) 25,0000 25,0800 (783) 298 386 7 441 016 1 519
17:02
PDZ
PRAIRIEPRAIRIE
(PDZ)
rynek
zamknięty
1,0100
1,0000
0,9700
0,9700 (1 500) -3,96% 17:02 (3 000) 0,9650 0,9700 (17 043) 298 322 293 133 87
17:02
BHW
HANDLOWYHANDLOWY
(BHW)
rynek
zamknięty
56,7000
54,1000
54,1000
54,9000 (113) +0,73% 17:00 (7 307) 54,9000 55,0000 (1 107) 278 154 15 362 236 2 492
17:01
BRS
BORYSZEWBORYSZEW
(BRS)
rynek
zamknięty
3,9600
3,9200
3,7200
3,8500 (200) 0,00% 17:00 (1 000) 3,8500 3,8750 (500) 273 262 1 032 615 495
17:04
TRK
TRAKCJATRAKCJA
(TRK)
rynek
zamknięty
1,8200
1,8200
1,7100
1,7300 (4 647) -2,37% 17:00 (2 910) 1,7300 1,7740 (13 172) 269 916 477 622 194
17:04
LTS
LOTOSLOTOS
(LTS)
rynek
zamknięty
82,3200
82,1600
80,4000
82,3000 (50) +0,86% 17:04 (60) 82,1200 82,3000 (183) 227 882 18 576 598 1 951
17:00
KAN
KANIAKANIA
(KAN)
rynek
zamknięty
0,6680
0,6680
0,6500
0,6600 (723) -1,79% 17:00 (6 255) 0,6520 0,6600 (28 711) 220 238 144 840 49
17:02
ELB
ELBUDOWAELBUDOWA
(ELB)
rynek
zamknięty
10,3000
8,7000
8,6000
10,1000 (100) +20,24% 17:02 (90) 10,0000 10,1000 (8 108) 220 069 2 047 197 731
17:00
SEN
SERINUSSERINUS
(SEN)
rynek
zamknięty
0,6250
0,6100
0,6000
0,6200 (100) +2,48% 17:00 (1 065) 0,6100 0,6200 (14 390) 205 076 125 380 94
16:50
OPG
ORCOGROUPORCOGROUP
(OPG)
rynek
zamknięty
1,2200
1,2000
1,2000
1,2000 (1 545) 0,00% 10:36 (1 000) 1,2200 1,3200 (4 650) 195 841 235 178 14
17:00
URS
URSUSURSUS
(URS)
rynek
zamknięty
1,1780
1,0900
1,0900
1,1380 (1 500) +4,98% 17:00 (3 000) 1,1300 1,1380 (190) 190 496 215 460 138
17:01
ALR
ALIORALIOR
(ALR)
rynek
zamknięty
52,1500
51,6000
50,6000
51,0000 (38) -1,07% 17:00 (1 822) 51,0000 51,0500 (2 138) 183 530 9 398 972 1 770
17:02
DNP
DINOPLDINOPL
(DNP)
rynek
zamknięty
128,3000
127,0000
126,1000
126,5000 (43 233) -0,32% 17:02 (6 073) 126,5000 127,5000 (110) 181 233 22 995 133 1 434
17:02
ENG
ENERGAENERGA
(ENG)
rynek
zamknięty
7,5900
7,5600
7,5100
7,5300 (20) -0,40% 17:02 (80) 7,5300 7,5500 (90) 175 854 1 329 016 535
17:01
EUR
EUROCASHEUROCASH
(EUR)
rynek
zamknięty
20,4800
20,1000
19,3100
20,4800 (750) +1,89% 17:00 (100) 20,1400 20,4800 (3 343) 165 325 3 281 106 1 082
17:00
RDL
RADPOLRADPOL
(RDL)
rynek
zamknięty
1,4900
1,4900
1,4150
1,4800 (100) -0,67% 17:00 (10 941) 1,4200 1,4800 (6 000) 159 059 230 767 8
17:01
EUC
EUCOEUCO
(EUC)
rynek
zamknięty
3,9400
3,4800
3,2500
3,7300 (384) +7,18% 17:00 (400) 3,5700 3,7300 (659) 154 345 569 194 425
17:00
COG
COGNORCOGNOR
(COG)
rynek
zamknięty
1,5600
1,5500
1,5200
1,5200 (520) -3,80% 17:00 (22 022) 1,5200 1,5400 (2 000) 144 748 223 026 110
17:00
EMT
ELEMENTALELEMENTAL
(EMT)
rynek
zamknięty
1,1800
1,1500
1,1420
1,1560 (50) +2,66% 17:00 (1 600) 1,1460 1,1560 (6 088) 140 357 163 208 79
17:02
PXM
POLIMEXMSPOLIMEXMS
(PXM)
rynek
zamknięty
2,1800
2,1500
2,1150
2,1700 (400) +0,93% 17:02 (2 947) 2,1300 2,1700 (1 000) 126 114 269 655 75
16:58
BRA
BRASTERBRASTER
(BRA)
rynek
zamknięty
1,8200
1,8200
1,6400
1,7160 (28) -4,13% 16:49 (2 375) 1,6800 1,7140 (1 500) 124 115 209 515 171
17:03
CCC
CCCCCC
(CCC)
rynek
zamknięty
163,7000
162,0000
155,8000
159,3000 (24 044) -1,48% 17:03 (587) 159,2000 159,3000 (24) 118 830 18 921 107 1 744
17:02
ABC
ABCDATAABCDATA
(ABC)
rynek
zamknięty
1,4200
1,4120
1,4100
1,4200 (5 160) +0,71% 17:02 (6 934) 1,4200 1,4260 (1 700) 115 493 163 606 18
17:00
JSW
JSWJSW
(JSW)
rynek
zamknięty
52,3000
51,1000
50,3000
52,3000 (205) +1,85% 17:00 (2 200) 52,1000 52,3000 (147) 110 750 5 688 207 1 427
17:04
RFK
RAFAKORAFAKO
(RFK)
rynek
zamknięty
2,1150
2,1000
2,0550
2,1150 (453) +0,48% 16:31 (4 650) 2,1100 2,1150 (625) 106 654 223 188 83
17:00
RBW
RAINBOWRAINBOW
(RBW)
rynek
zamknięty
21,7000
20,0000
20,0000
21,7000 (24) +9,32% 17:00 (20) 21,5000 21,7000 (438) 100 309 2 047 192 119
16:52
MZN
MORIZONMORIZON
(MZN)
rynek
zamknięty
0,6520
0,6520
0,5800
0,5800 (5 000) -11,04% 15:57 (450) 0,5500 0,5800 (18 000) 97 168 61 124 21
16:55
MRB
MIRBUDMIRBUD
(MRB)
rynek
zamknięty
1,0750
1,0750
1,0300
1,0550 (17) -0,47% 16:48 (6 900) 1,0400 1,0550 (4 475) 92 601 96 768 64
16:50
IPX
IMPEXMETIMPEXMET
(IPX)
rynek
zamknięty
4,2500
4,2400
4,2200
4,2200 (300) -0,94% 15:53 (3 000) 4,2300 4,2500 (4 345) 76 729 324 680 25
16:56
ITM
ITMTRADEITMTRADE
(ITM)
rynek
zamknięty
3,1000
2,9500
2,6600
2,9200 (30) +19,67% 16:29 (377) 2,7100 2,8500 (332) 64 483 184 944 145
17:02
KRU
KRUKKRUK
(KRU)
rynek
zamknięty
164,0000
163,8000
158,2000
160,0000 (50) -1,11% 17:02 (10) 159,3000 160,0000 (72) 62 999 10 225 602 528
17:00
IPL
IMPELIMPEL
(IPL)
rynek
zamknięty
7,0000
6,5000
6,5000
6,5000 (4 500) 0,00% 17:00 (2 297) 6,5000 6,5500 (1 146) 62 118 404 534 44
17:00
LCC
LCCORPLCCORP
(LCC)
rynek
zamknięty
2,5400
2,5100
2,5000
2,5400 (485) +0,99% 17:00 (1 000) 2,5250 2,5400 (5 067) 60 703 153 259 48
16:50
VTL
VISTALVISTAL
(VTL)
rynek
zamknięty
2,2500
2,1800
2,1500
2,2000 (350) -1,79% 16:44 (1 000) 2,1800 2,2000 (549) 59 916 131 259 85
17:00
LBW
LUBAWALUBAWA
(LBW)
rynek
zamknięty
0,6800
0,6640
0,6600
0,6760 (753) -0,59% 17:00 (3 100) 0,6640 0,6760 (1 547) 59 237 39 512 35
17:03
ALI
ALTUSTFIALTUSTFI
(ALI)
rynek
zamknięty
2,2000
2,2000
2,1900
2,2000 (29 100) -0,45% 17:01 (500) 2,2000 2,2200 (5 541) 57 951 127 435 17
17:00
SPL
SANPLSANPL
(SPL)
rynek
zamknięty
378,0000
375,0000
370,0000
373,0000 (250) -0,48% 17:00 (424) 372,6000 373,0000 (1 333) 54 675 20 369 292 1 475
17:00
ATC
ARCTICARCTIC
(ATC)
rynek
zamknięty
2,6900
2,6400
2,6100
2,6900 (37) +1,51% 17:00 (6 760) 2,6200 2,7000 (3 914) 52 617 138 898 58
17:02
ACP
ASSECOPOLASSECOPOL
(ACP)
rynek
zamknięty
50,6500
48,6000
48,5000
50,2000 (25) +5,24% 17:00 (282) 50,0000 50,2500 (1 025) 50 164 2 494 235 524
16:59
WSE
WORKSERVWORKSERV
(WSE)
rynek
zamknięty
2,2750
2,1750
2,1500
2,2200 (1) -0,67% 16:49 (4 627) 2,1900 2,2200 (999) 47 919 105 287 60
17:04
OPF
OPENFINOPENFIN
(OPF)
rynek
zamknięty
1,5750
1,4800
1,4500
1,5000 (33) -6,25% 17:00 (3 644) 1,4800 1,5000 (1 767) 47 268 71 191 68
17:02
AGO
AGORAAGORA
(AGO)
rynek
zamknięty
12,5500
11,9000
11,9000
12,5000 (300) +4,17% 17:00 (2 893) 12,3000 12,5000 (700) 44 380 541 985 181
17:00
VOT
VOTUMVOTUM
(VOT)
rynek
zamknięty
8,5800
7,1000
7,1000
7,8400 (86) +17,01% 17:00 (654) 7,8400 7,9200 (101) 42 300 347 946 179
17:03
WLT
WIELTONWIELTON
(WLT)
rynek
zamknięty
9,7800
9,5600
9,2600
9,4500 (19) -2,58% 17:00 (315) 9,3800 9,4500 (9 790) 35 986 341 881 100
16:50
TOR
TORPOLTORPOL
(TOR)
rynek
zamknięty
6,8400
6,6200
6,5000
6,7400 (198) +1,51% 16:31 (100) 6,7200 6,7400 (1 281) 35 172 234 109 55
17:00
CRM
CORMAYCORMAY
(CRM)
rynek
zamknięty
1,0500
1,0300
1,0280
1,0360 (280) -0,38% 17:00 (4 720) 1,0360 1,0480 (991) 33 944 35 041 22
17:04
TIM
TIMTIM
(TIM)
rynek
zamknięty
9,2000
8,9800
8,9800
9,0800 (1 500) +0,89% 17:04 (800) 9,0600 9,1600 (1 000) 33 422 304 289 68
16:55
IMS
IMSIMS
(IMS)
rynek
zamknięty
4,0300
3,6700
3,6500
4,0100 (300) +9,86% 16:14 (125) 3,9200 4,0300 (2 363) 33 206 130 439 58
17:03
ATT
GRUPAAZOTYGRUPAAZOTY
(ATT)
rynek
zamknięty
38,8800
37,5000
37,5000
38,6000 (1) +3,76% 17:00 (9 738) 38,6000 38,6600 (388) 32 918 1 259 572 321
17:00
R22
R22R22
(R22)
rynek
zamknięty
18,5000
18,5000
17,8000
18,0500 (30) -1,90% 17:00 (30) 18,0000 18,0500 (390) 29 943 538 666 17
17:01
GTC
GTCGTC
(GTC)
rynek
zamknięty
8,7800
8,5500
8,3200
8,6000 (10) +1,06% 17:00 (669) 8,4500 8,6000 (2 064) 29 339 251 061 29
17:04
MCR
MERCORMERCOR
(MCR)
rynek
zamknięty
6,9600
6,9600
6,6800
6,7000 (500) -4,29% 17:00 (248) 6,6800 6,7200 (59) 28 375 192 610 16
17:02
PKP
PKPCARGOPKPCARGO
(PKP)
rynek
zamknięty
43,2000
43,2000
42,6000
43,1000 (54) -1,60% 17:02 (229) 42,7500 43,1000 (126) 27 561 1 186 093 141
17:04
GPW
GPWGPW
(GPW)
rynek
zamknięty
40,3000
39,5000
39,2000
39,7500 (43) +1,15% 17:00 (11) 39,7000 39,7500 (70) 27 229 1 079 314 339
16:50
VVD
VIVIDVIVID
(VVD)
rynek
zamknięty
1,5100
1,4800
1,4620
1,4800 (1 500) +2,07% 16:29 (683) 1,4640 1,4800 (2 100) 26 931 39 998 24
16:50
PCM
PCMPCM
(PCM)
rynek
zamknięty
23,6000
20,7000
20,7000
23,4000 (50) +6,36% 16:48 (8 049) 23,4000 23,5000 (1 481) 26 584 614 825 88
17:04
WPL
WIRTUALNAWIRTUALNA
(WPL)
rynek
zamknięty
56,8000
56,2000
56,0000
56,0000 (2 498) -0,36% 17:04 (1 004) 56,0000 57,0000 (209) 24 058 1 357 130 46
16:50
KRC
KRECKREC
(KRC)
rynek
zamknięty
3,9800
3,8200
3,6650
3,9500 (6) +3,40% 14:30 (39) 3,9000 3,9500 (150) 24 039 91 050 131
16:08
PBX
PEKABEXPEKABEX
(PBX)
rynek
zamknięty
9,4000
9,3000
9,2500
9,3000 (110) 0,00% 15:58 (770) 9,2500 9,4000 (326) 22 970 213 740 34
17:01
VST
VISTULAVISTULA
(VST)
rynek
zamknięty
3,9500
3,9100
3,9000
3,9500 (182) +1,02% 17:00 (100) 3,8900 3,9500 (2 318) 22 526 88 178 306
17:02
FTE
FORTEFORTE
(FTE)
rynek
zamknięty
30,0000
29,7500
29,1500
29,6500 (9) +1,72% 17:00 (879) 29,6500 29,9000 (450) 22 503 665 744 120
17:04
TEN
TSGAMESTSGAMES
(TEN)
rynek
zamknięty
130,0000
122,0000
120,4000
128,6000 (8) +4,89% 17:00 (20) 128,2000 128,6000 (1 288) 22 487 2 833 192 613
17:02
MRC
MERCATORMERCATOR
(MRC)
rynek
zamknięty
6,0600
5,8000
5,6600
6,0400 (193) +4,50% 17:02 (7) 6,0400 6,0800 (500) 20 315 119 623 61
17:04
BIO
BIOTONBIOTON
(BIO)
rynek
zamknięty
4,3000
4,2550
4,2300
4,2300 (49) -1,63% 16:46 (12 107) 4,2300 4,2800 (200) 20 238 85 850 36
15:43
VOX
VOXELVOXEL
(VOX)
rynek
zamknięty
28,1000
27,9000
27,9000
28,0000 (13) -0,36% 15:43 (15) 27,8000 28,0000 (187) 20 157 562 385 5
17:04
CIE
CIECHCIECH
(CIE)
rynek
zamknięty
43,8000
42,3000
42,3000
43,3500 (42) +2,48% 17:02 (24) 43,1000 43,3500 (75) 19 692 849 608 407
17:00
ECH
ECHOECHO
(ECH)
rynek
zamknięty
3,6100
3,6100
3,5600
3,5900 (455) -0,42% 17:00 (1 540) 3,5650 3,5900 (9 479) 19 338 69 504 20
17:00
ASB
ASBISASBIS
(ASB)
rynek
zamknięty
2,3850
2,3700
2,3400
2,3800 (773) 0,00% 17:00 (500) 2,3600 2,3800 (727) 18 076 42 674 44
17:02
AST
ASTARTAASTARTA
(AST)
rynek
zamknięty
25,0000
24,9000
24,9000
24,9000 (50) -0,40% 17:02 (15) 24,6000 24,9000 (317) 17 461 434 803 6
17:00
NET
NETIANETIA
(NET)
rynek
zamknięty
4,8500
4,8500
4,3800
4,6000 (362) -4,17% 17:00 (1 107) 4,6000 4,6700 (4 644) 17 330 81 531 44
17:00
PTH
PRIMETECHPRIMETECH
(PTH)
rynek
zamknięty
1,1900
1,1900
1,1320
1,1880 (1 141) -1,00% 17:00 (21) 1,1400 1,1880 (1 459) 16 917 19 690 36
17:00
CFI
CFICFI
(CFI)
rynek
zamknięty
0,4950
0,4950
0,4800
0,4900 (88) -1,01% 17:00 (5 200) 0,4860 0,4940 (10 268) 16 078 7 879 12
17:04
MBK
MBANKMBANK
(MBK)
rynek
zamknięty
390,4000
386,2000
380,8000
390,4000 (24) +1,40% 17:00 (53) 390,0000 390,4000 (63) 16 003 6 182 753 1 011
17:01
KER
KERNELKERNEL
(KER)
rynek
zamknięty
48,9000
48,8500
48,0500
48,4500 (65) -0,51% 17:00 (619) 48,0000 48,4500 (1 432) 15 781 764 484 191
17:01
STX
STALEXPSTALEXP
(STX)
rynek
zamknięty
3,4100
3,4100
3,3400
3,3400 (723) -1,18% 17:00 (1 277) 3,3400 3,4000 (3 200) 15 272 51 365 26
17:00
BMC
BUMECHBUMECH
(BMC)
rynek
zamknięty
3,6300
3,3000
3,2500
3,6200 (200) +9,70% 17:00 (18) 3,4500 3,6200 (215) 15 160 52 245 61
16:54
MWT
MWTRADEMWTRADE
(MWT)
rynek
zamknięty
2,7800
2,7800
2,7600
2,7600 (5 000) -0,72% 16:12 (2 125) 2,7200 2,7600 (19 000) 15 088 41 803 9
17:00
1AT
ATALATAL
(1AT)
rynek
zamknięty
40,5000
39,6000
39,5000
40,2000 (4) +1,26% 17:00 (1 648) 40,2000 40,5000 (363) 15 041 603 785 54
17:00
LTX
LENTEXLENTEX
(LTX)
rynek
zamknięty
7,5600
7,4600
7,3000
7,5400 (1) +0,80% 17:00 (647) 7,4800 7,5400 (999) 15 014 112 256 41
17:03
PLW
PLAYWAYPLAYWAY
(PLW)
rynek
zamknięty
170,8000
162,8000
158,0000
169,0000 (11) +2,67% 17:03 (10) 168,8000 169,0000 (89) 14 451 2 406 236 563
17:00
STF
STALPROFISTALPROFI
(STF)
rynek
zamknięty
8,0000
8,0000
7,5500
7,9000 (1 900) -1,86% 17:00 (222) 7,7000 7,9000 (2 049) 14 386 111 592 26
16:50
QRS
QUERCUSQUERCUS
(QRS)
rynek
zamknięty
2,3900
2,3900
2,2300
2,3800 (1) 0,00% 14:59 (1 951) 2,3000 2,3500 (759) 14 122 33 119 16
17:00
APR
AUTOPARTNAUTOPARTN
(APR)
rynek
zamknięty
4,7000
4,7000
4,6100
4,6600 (700) -0,85% 17:00 (500) 4,6300 4,6600 (3 412) 14 086 65 236 34
17:00
ATG
ATMGRUPAATMGRUPA
(ATG)
rynek
zamknięty
3,9400
3,8350
3,7500
3,8800 (999) +1,17% 17:00 (2 126) 3,8800 3,9250 (368) 13 854 53 449 28
17:00
GRN
GRODNOGRODNO
(GRN)
rynek
zamknięty
3,8000
3,7000
3,4800
3,7800 (6) +2,16% 17:00 (40) 3,5000 3,7800 (534) 13 605 48 875 32
17:02
EAT
AMRESTAMREST
(EAT)
rynek
zamknięty
38,5000
37,0000
37,0000
38,0000 (1) +2,98% 17:00 (1) 37,8000 38,0500 (1) 12 953 493 007 162
17:00
VIN
VINDEXUSVINDEXUS
(VIN)
rynek
zamknięty
7,4800
7,4800
7,3000
7,4000 (49) -1,07% 17:00 (27) 7,3000 7,4000 (1 006) 12 360 91 137 22
16:50
WAS
WASKOWASKO
(WAS)
rynek
zamknięty
1,3800
1,3200
1,3000
1,3650 (10) -1,80% 16:09 (1 000) 1,3100 1,3650 (1 090) 12 331 16 162 21
16:43
ARC
ARCUSARCUS
(ARC)
rynek
zamknięty
2,3200
2,2000
2,1200
2,2000 (11) -1,79% 16:39 (1 262) 2,1200 2,2000 (3 478) 12 118 26 392 30
17:04
CAR
INTERCARSINTERCARS
(CAR)
rynek
zamknięty
205,0000
202,0000
199,0000
200,0000 (435) 0,00% 17:03 (99) 198,0000 200,0000 (2 393) 12 083 2 439 394 110
17:00
PSW
PGSSOFTPGSSOFT
(PSW)
rynek
zamknięty
9,0000
9,0000
8,4500
8,6000 (2) -4,44% 17:00 (185) 8,6000 8,9900 (200) 11 422 99 415 45
16:45
GCN
GROCLINGROCLIN
(GCN)
rynek
zamknięty
2,2000
2,1300
2,1050
2,1650 (2) +1,64% 16:45 (360) 2,1300 2,1650 (1 426) 11 355 24 337 22
16:50
PGO
PGOPGO
(PGO)
rynek
zamknięty
1,6400
1,6400
1,5100
1,6300 (1) -0,61% 11:08 (600) 1,5600 1,6250 (1 900) 10 878 17 213 15
16:50
SET
SETANTASETANTA
(SET)
rynek
zamknięty
1,9000
1,6800
1,6800
1,7200 (4 361) +2,38% 11:57 (4 630) 1,6200 1,7200 (4 901) 10 714 18 393 7
17:00
BML
BIOMEDLUBBIOMEDLUB
(BML)
rynek
zamknięty
0,8300
0,8000
0,8000
0,8300 (1 313) +3,75% 16:23 (1 313) 0,8000 0,8280 (1 000) 10 509 8 597 12
17:00
PPS
PEPEESPEPEES
(PPS)
rynek
zamknięty
1,8400
1,8400
1,7600
1,8400 (1) +0,55% 17:00 (1 900) 1,7100 1,8400 (6 348) 10 003 17 824 7
16:59
AML
ALUMETALALUMETAL
(AML)
rynek
zamknięty
41,6000
39,0000
39,0000
41,6000 (9) +6,39% 16:47 (19) 41,0000 41,4000 (119) 9 807 388 328 120
17:00
RNK
RANKPROGRRANKPROGR
(RNK)
rynek
zamknięty
1,4000
1,3800
1,3500
1,3850 (11) -0,36% 17:00 (2 822) 1,3500 1,3850 (3 690) 9 457 12 899 20
17:02
BBD
BBIDEVBBIDEV
(BBD)
rynek
zamknięty
0,5760
0,5540
0,5540
0,5760 (1 160) 0,00% 17:02 (4 090) 0,5580 0,5780 (1 500) 9 360 5 239 11
16:59
AGT
AGROTONAGROTON
(AGT)
rynek
zamknięty
3,6705
3,6705
3,3035
3,5000 (242) -6,91% 16:42 (50) 3,4500 3,5000 (2 092) 9 255 32 383 20
17:00
MCI
MCIMCI
(MCI)
rynek
zamknięty
7,8000
7,7600
7,5200
7,7600 (350) -0,51% 17:00 (100) 7,6000 7,7600 (284) 9 084 69 154 25
17:03
11B
11BIT11BIT
(11B)
rynek
zamknięty
409,0000
386,5000
386,5000
402,0000 (6) +2,16% 17:03 (13) 400,5000 402,0000 (334) 9 037 3 628 680 499
16:50
ENI
ENERGOINSENERGOINS
(ENI)
rynek
zamknięty
1,0250
1,0250
0,9400
1,0200 (4 030) -0,97% 15:49 (4 480) 0,9420 1,0150 (7 852) 8 900 8 917 7
16:48
DPL
DROZAPOLDROZAPOL
(DPL)
rynek
zamknięty
1,5150
1,5150
1,4700
1,4950 (2) -1,32% 16:48 (1 200) 1,3900 1,4950 (940) 8 121 12 079 16
17:02
ENE
ENELMEDENELMED
(ENE)
rynek
zamknięty
11,4000
11,1000
11,0000
11,0000 (4 000) 0,00% 12:05 (700) 10,9000 11,3000 (1 728) 7 616 84 098 5
17:00
ACT
ACTIONACTION
(ACT)
rynek
zamknięty
3,0500
2,8800
2,8800
3,0000 (175) +2,74% 17:00 (300) 2,9600 3,0000 (72) 7 594 22 454 17
17:00
ODL
ODLEWNIEODLEWNIE
(ODL)
rynek
zamknięty
3,8200
3,8200
3,7600
3,7800 (200) 0,00% 17:00 (1 432) 3,7400 3,7800 (38) 7 548 28 717 15
17:00
GPR
GPREGPRE
(GPR)
rynek
zamknięty
6,8200
6,8200
6,8000
6,8200 (265) 0,00% 17:00 (26 741) 6,8000 6,8200 (6 189) 7 527 51 198 14
16:50
ART
ARTIFEXARTIFEX
(ART)
rynek
zamknięty
4,0500
3,8000
3,8000
3,8500 (500) +1,32% 15:21 (410) 3,7400 3,8500 (750) 7 420 28 793 51
17:00
INK
INSTALKRKINSTALKRK
(INK)
rynek
zamknięty
16,6500
16,6000
15,3500
16,6500 (67) +0,30% 17:00 (500) 16,5000 16,6500 (1 015) 7 219 117 288 44
16:59
IZS
IZOSTALIZOSTAL
(IZS)
rynek
zamknięty
3,1600
3,0700
3,0700
3,0800 (633) +0,65% 16:33 (17) 3,0800 3,0900 (2 324) 7 156 22 158 44
16:50
EGS
ERGISERGIS
(EGS)
rynek
zamknięty
3,0700
3,0600
3,0000
3,0000 (1 000) -1,96% 13:32 (1 568) 2,9600 3,0100 (4 116) 6 993 21 147 10
17:00
PHR
PHARMENAPHARMENA
(PHR)
rynek
zamknięty
5,8400
5,8400
5,3000
5,3000 (1) -3,64% 17:00 (999) 5,3000 5,7000 (800) 6 962 39 847 15
17:02
LWB
BOGDANKABOGDANKA
(LWB)
rynek
zamknięty
37,8000
37,8000
36,5500
36,6000 (200) -3,30% 17:01 (536) 36,6000 37,5000 (74) 6 893 256 478 144
16:50
ATL
ATLASESTATLASEST
(ATL)
rynek
zamknięty
1,2750
1,2750
1,2350
1,2450 (885) -7,43% 10:15 (1 000) 1,2500 1,3300 (1 628) 6 835 8 640 5
17:03
STP
STALPRODSTALPROD
(STP)
rynek
zamknięty
230,0000
230,0000
219,0000
223,0000 (13) -1,55% 17:00 (96) 223,0000 228,0000 (10) 6 678 1 484 246 405
17:00
SHG
STARHEDGESTARHEDGE
(SHG)
rynek
zamknięty
0,7800
0,7800
0,7750
0,7750 (200) -1,90% 17:00 (600) 0,7750 0,8150 (499) 6 541 5 101 6
16:55
SWD
SWISSMEDSWISSMED
(SWD)
rynek
zamknięty
1,9100
1,8750
1,8750
1,9100 (10) +1,60% 11:01 (100) 1,7100 1,9100 (1 310) 6 520 12 256 5
17:00
MVP
MARVIPOLMARVIPOL
(MVP)
rynek
zamknięty
3,8900
3,7800
3,7500
3,7900 (15) +0,26% 17:00 (260) 3,7100 3,8000 (2 300) 6 149 23 325 11
16:50
TRR
TERMOREXTERMOREX
(TRR)
rynek
zamknięty
1,1300
0,9380
0,9380
1,1200 (260) +24,44% 16:35 (10) 1,0000 1,1250 (600) 5 998 6 283 21
09:24
IPE
IPOPEMAIPOPEMA
(IPE)
rynek
zamknięty
1,3500
1,3500
1,3500
1,3500 (5 560) -3,57% 09:00 (5 960) 1,2600 1,3600 (5 522) 5 560 7 506 1
16:21
MIR
MIRACULUMMIRACULUM
(MIR)
rynek
zamknięty
1,3550
1,3550
1,3100
1,3550 (240) +3,44% 16:21 (3 000) 1,3000 1,3550 (2 290) 5 392 7 083 8
17:01
ESS
ESSYSTEMESSYSTEM
(ESS)
rynek
zamknięty
2,2000
2,1400
2,1400
2,2000 (370) +0,92% 17:01 (850) 2,1600 2,2800 (5 118) 5 292 11 619 8
16:50
BKM
PBKMPBKM
(BKM)
rynek
zamknięty
67,8000
67,0000
66,0000
67,6000 (3) -0,59% 16:42 (10) 67,4000 67,6000 (172) 5 193 346 766 54
16:50
IFI
IFIRMAIFIRMA
(IFI)
rynek
zamknięty
3,0500
2,9200
2,8700
2,9600 (418) +3,14% 15:22 (1 082) 2,9600 2,9900 (1 805) 4 914 14 404 17
17:01
KVT
KRVITAMINKRVITAMIN
(KVT)
rynek
zamknięty
4,5000
4,4200
4,3500
4,5000 (179) +1,35% 17:00 (1 880) 4,2000 4,5000 (1 006) 4 852 21 501 8
17:03
LPP
LPPLPP
(LPP)
rynek
zamknięty
7 570,0000
7 505,0000
7 165,0000
7 230,0000 (5) -3,41% 17:03 (8) 7 230,0000 7 250,0000 (6) 4 306 31 437 835 1 297
16:59
MEX
MEXPOLSKAMEXPOLSKA
(MEX)
rynek
zamknięty
3,6600
3,6600
3,5000
3,6600 (500) 0,00% 12:22 (5 000) 3,4800 3,6400 (603) 4 284 15 611 7
16:59
4FM
4FUNMEDIA4FUNMEDIA
(4FM)
rynek
zamknięty
11,1000
11,0000
10,2500
10,7500 (1) 0,00% 16:47 (40) 10,7000 10,7500 (780) 4 217 44 482 34
16:50
BOS
BOSBOS
(BOS)
rynek
zamknięty
7,2600
7,1800
7,0400
7,2200 (106) +0,28% 16:40 (49) 7,1000 7,2000 (690) 4 176 30 022 19
17:00
BDX
BUDIMEXBUDIMEX
(BDX)
rynek
zamknięty
140,0000
140,0000
137,0000
137,4000 (1) 0,00% 17:00 (189) 137,2000 138,8000 (117) 4 070 561 896 105
16:50
PLX
PLASTBOXPLASTBOX
(PLX)
rynek
zamknięty
1,9780
1,9780
1,7540
1,7560 (7) -7,09% 16:35 (124) 1,7560 1,8380 (174) 4 058 7 356 78
17:01
CPA
CAPITALCAPITAL
(CPA)
rynek
zamknięty
1,9400
1,8300
1,8300
1,9000 (1 750) -5,00% 17:01 (498) 1,8100 1,9000 (1 915) 4 057 7 707 9
16:51
LEN
LENALENA
(LEN)
rynek
zamknięty
3,1000
3,1000
3,0300
3,0500 (275) -1,61% 16:35 (1 144) 3,0500 3,0800 (500) 4 024 12 306 17
17:00
LBT
LIBETLIBET
(LBT)
rynek
zamknięty
1,0300
1,0300
1,0000
1,0200 (100) -0,97% 17:00 (228) 0,9960 1,0200 (4 497) 3 869 3 889 65
17:00
MPH
MASTERPHAMASTERPHA
(MPH)
rynek
zamknięty
5,8000
5,8000
5,7600
5,8000 (119) 0,00% 17:00 (1 800) 5,5800 5,8000 (5 883) 3 633 21 058 25
17:00
ADV
ADIUVOADIUVO
(ADV)
rynek
zamknięty
6,6800
6,2200
6,0000
6,3600 (10) 0,00% 17:00 (20) 6,3000 6,6800 (524) 3 594 23 120 41
17:00
DOM
DOMDEVDOMDEV
(DOM)
rynek
zamknięty
81,2000
80,6000
80,2000
81,2000 (4) +0,50% 17:00 (100) 81,0000 81,2000 (92) 3 509 284 175 26
14:54
IDM
IDMSAIDMSA
(IDM)
rynek
zamknięty
0,9600
0,9600
0,9600
0,9600 (39) -3,52% 10:44 (8 000) 0,9600 0,9950 (358) 3 501 3 361 3
11:22
AAT
ALTAALTA
(AAT)
rynek
zamknięty
2,4200
2,4200
2,4200
2,4200 (3 320) -2,42% 10:04 (1 000) 2,3600 2,4400 (3 400) 3 320 8 034 1
16:50
TRN
TRANSPOLTRANSPOL
(TRN)
rynek
zamknięty
3,4800
3,4800
3,3600
3,4650 (3 000) -0,43% 13:27 (3 400) 3,3650 3,4800 (455) 3 308 11 431 3
15:13
KOM
KOMPUTRONKOMPUTRON
(KOM)
rynek
zamknięty
3,8000
3,7100
3,7100
3,7100 (35) -0,27% 14:20 (1 733) 3,6400 3,7500 (2 000) 3 270 12 217 8
17:04
ZEP
ZEPAKZEPAK
(ZEP)
rynek
zamknięty
7,1600
7,0000
7,0000
7,1600 (500) -0,28% 17:02 (50) 7,1000 7,2000 (100) 3 245 23 122 12
16:50
DEL
DELKODELKO
(DEL)
rynek
zamknięty
7,7000
7,6000
7,6000
7,6000 (1 000) +0,66% 16:26 (2 162) 7,6000 7,7500 (20) 3 230 24 602 10
17:00
MON
MONNARIMONNARI
(MON)
rynek
zamknięty
5,3000
5,0000
5,0000
5,2400 (4) -1,13% 17:00 (1 343) 5,1400 5,2400 (244) 3 216 16 369 24
16:53
PLZ
PLAZACNTRPLAZACNTR
(PLZ)
rynek
zamknięty
2,0800
2,0000
2,0000
2,0000 (762) -1,96% 15:04 (803) 1,8400 2,0000 (1 238) 3 162 6 356 5
17:00
LVC
LIVECHATLIVECHAT
(LVC)
rynek
zamknięty
29,5000
29,5000
29,1000
29,4000 (102) -0,17% 17:00 (10) 29,2000 29,4000 (5 099) 3 140 91 730 43
17:00
PRD
PROCADPROCAD
(PRD)
rynek
zamknięty
1,3200
1,2600
1,2600
1,3200 (71) +3,94% 17:00 (4 000) 1,2100 1,3200 (929) 3 100 3 912 5
16:48
ALC
ALCHEMIAALCHEMIA
(ALC)
rynek
zamknięty
4,8000
4,7600
4,7600
4,7600 (1 100) 0,00% 16:46 (8 048) 4,7600 4,7800 (650) 3 052 14 572 3
17:00
SNT
SYNEKTIKSYNEKTIK
(SNT)
rynek
zamknięty
16,5000
16,2200
16,2200
16,4800 (23) +0,12% 16:47 (20) 16,3000 16,4800 (177) 2 932 47 939 25
16:50
EKP
ELKOPELKOP
(EKP)
rynek
zamknięty
0,7300
0,7300
0,6920
0,7300 (5) +0,27% 16:22 (22 849) 0,7000 0,7300 (1 232) 2 760 1 929 9
16:50
K2I
K2INTERNTK2INTERNT
(K2I)
rynek
zamknięty
9,7000
9,7000
9,3500
9,5500 (5) -1,55% 14:39 (1 080) 9,3000 9,5500 (795) 2 746 26 060 10
17:00
SNX
SUNEXSUNEX
(SNX)
rynek
zamknięty
6,0000
6,0000
5,5000
5,8400 (9) -2,34% 17:00 (250) 5,6000 5,8400 (173) 2 735 15 570 21
17:00
ING
INGBSKINGBSK
(ING)
rynek
zamknięty
194,0000
194,0000
190,0000
192,2000 (2) -0,10% 17:00 (210) 190,6000 192,2000 (28) 2 729 522 211 136
17:00
MSW
MOSTALWARMOSTALWAR
(MSW)
rynek
zamknięty
2,8700
2,7800
2,7800
2,7800 (1) -1,42% 17:00 (2 240) 2,7800 2,8700 (921) 2 719 7 582 10
16:07
MSP
MOSTALPLCMOSTALPLC
(MSP)
rynek
zamknięty
4,8000
4,8000
4,6000
4,7800 (1) -0,62% 16:07 (80) 4,5400 4,7300 (1 587) 2 566 11 831 13
16:15
ALL
AILLERONAILLERON
(ALL)
rynek
zamknięty
6,9800
6,8200
6,8200
6,9800 (1) -0,29% 14:39 (1 624) 6,8200 6,9800 (399) 2 452 16 735 10
16:06
CNG
NOWAGALANOWAGALA
(CNG)
rynek
zamknięty
0,4960
0,4800
0,4780
0,4960 (50) 0,00% 16:06 (8 250) 0,4800 0,4960 (8 308) 2 444 1 171 3
16:50
HLD
HOLLYWOODHOLLYWOOD
(HLD)
rynek
zamknięty
0,7480
0,7480
0,7480
0,7480 (2 080) 0,00% 15:58 (2 300) 0,7500 0,7800 (1 200) 2 247 1 681 11
16:59
PHN
PHNPHN
(PHN)
rynek
zamknięty
10,5000
10,5000
10,1500
10,5000 (5) +2,44% 11:09 (200) 10,1000 10,3000 (1 500) 2 189 22 529 18
16:50
IRL
INTERAOLTINTERAOLT
(IRL)
rynek
zamknięty
12,6000
12,6000
12,5000
12,5500 (100) +0,40% 14:02 (216) 12,4000 12,5000 (180) 2 070 25 938 8
17:00
OPN
OPONEO.PLOPONEO.PL
(OPN)
rynek
zamknięty
27,3000
26,5000
26,4000
26,7000 (189) -1,84% 16:48 (41) 26,2000 27,1000 (35) 2 040 54 106 13
17:04
IZB
IZOBLOKIZOBLOK
(IZB)
rynek
zamknięty
25,9000
25,0000
25,0000
25,0000 (73) -1,57% 17:04 (1 493) 25,0000 25,2000 (100) 2 038 51 057 9
16:50
OPM
OPTEAMOPTEAM
(OPM)
rynek
zamknięty
6,9500
6,9500
6,7000
6,7000 (20) +11,67% 16:43 (1 180) 6,7000 6,9500 (1 838) 2 020 14 034 3
15:08
ENP
ENAPENAP
(ENP)
rynek
zamknięty
1,1800
1,1800
1,1300
1,1300 (2 000) -4,24% 15:08 (7 150) 1,1300 1,1800 (1 998) 2 002 2 262 2
16:40
WXF
WARIMPEXWARIMPEX
(WXF)
rynek
zamknięty
5,7000
5,6200
5,6200
5,7000 (1 000) -1,38% 10:35 (15) 5,5000 5,9000 (100) 2 000 11 320 2
16:50
ABE
ABPLABPL
(ABE)
rynek
zamknięty
15,9500
15,9500
15,4000
15,8500 (94) +0,32% 16:37 (30) 15,3500 15,8000 (30) 1 950 30 327 7
16:54
CLN
CLNPHARMACLNPHARMA
(CLN)
rynek
zamknięty
40,3000
39,6000
39,6000
40,2500 (3) +1,64% 16:24 (9) 39,7500 40,2000 (50) 1 917 76 738 50
16:50
INL
INTROLINTROL
(INL)
rynek
zamknięty
3,0000
2,9400
2,9400
3,0000 (1) +2,04% 13:41 (13 810) 2,9400 3,0000 (1 514) 1 917 5 636 4
17:00
PEP
PEPPEP
(PEP)
rynek
zamknięty
28,4000
28,2000
27,5000
27,8000 (2) -1,42% 17:00 (398) 27,8000 28,4000 (187) 1 883 52 434 19
16:50
BSC
BSCDRUKBSCDRUK
(BSC)
rynek
zamknięty
29,7000
29,7000
29,0000
29,3000 (2) -1,68% 15:25 (55) 28,9000 29,3000 (15) 1 879 55 030 44
16:50
GKI
IMMOBILEIMMOBILE
(GKI)
rynek
zamknięty
2,9200
2,9200
2,8000
2,9200 (14) +1,74% 15:33 (900) 2,8100 2,9200 (3 805) 1 809 5 108 20
13:21
PGM
PMPGPMPG
(PGM)
rynek
zamknięty
1,4100
1,4100
1,4100
1,4100 (747) 0,00% 09:26 (20) 1,4100 1,4800 (669) 1 799 2 537 2
17:01
MLS
MLSYSTEMMLSYSTEM
(MLS)
rynek
zamknięty
20,1000
20,1000
19,8000
20,0000 (80) 0,00% 16:40 (520) 19,2000 20,0000 (253) 1 758 35 146 16
16:50
SNK
SANOKSANOK
(SNK)
rynek
zamknięty
24,9000
24,2000
24,2000
24,9000 (64) +2,47% 14:10 (61) 24,4000 24,9000 (177) 1 735 42 509 15
16:50
RON
RONSONRONSON
(RON)
rynek
zamknięty
0,8700
0,8700
0,8700
0,8700 (200) 0,00% 15:51 (400) 0,8600 0,8750 (7 069) 1 719 1 496 10
13:59
PCX
PCCEXOLPCCEXOL
(PCX)
rynek
zamknięty
1,5900
1,5700
1,5700
1,5700 (114) 0,00% 13:59 (173) 1,5700 1,5900 (575) 1 650 2 594 16
16:50
IMC
IMCOMPANYIMCOMPANY
(IMC)
rynek
zamknięty
14,4500
14,3000
14,2500
14,4500 (3) +1,40% 15:30 (92) 14,1500 14,4000 (132) 1 614 23 128 147
16:55
FRO
FERROFERRO
(FRO)
rynek
zamknięty
14,0500
13,9000
13,9000
14,0500 (52) +1,08% 16:18 (124) 13,8500 14,0500 (797) 1 572 21 951 131
16:50
UNT
UNIMOTUNIMOT
(UNT)
rynek
zamknięty
13,2000
13,1500
12,7000
13,0000 (131) -1,14% 16:15 (220) 12,8000 13,0000 (219) 1 571 20 303 12
17:00
IND
INDYKPOLINDYKPOL
(IND)
rynek
zamknięty
68,0000
68,0000
63,0000
63,0000 (10) 0,00% 17:00 (100) 62,5000 63,0000 (90) 1 547 97 990 8
17:04
PND
POLNORDPOLNORD
(PND)
rynek
zamknięty
6,3600
6,3400
6,2800
6,2800 (500) -0,95% 17:04 (1) 6,2400 6,2800 (79) 1 543 9 735 6
16:49
PCR
PCCROKITAPCCROKITA
(PCR)
rynek
zamknięty
76,4000
75,8000
75,8000
76,2000 (4) +1,33% 16:49 (1) 76,0000 76,2000 (30) 1 534 116 767 42
16:19
RPC
ROPCZYCEROPCZYCE
(RPC)
rynek
zamknięty
33,5000
33,5000
32,6000
33,4000 (1) -0,30% 15:31 (318) 32,6000 33,4000 (207) 1 497 49 597 22
16:59
HEL
HELIOHELIO
(HEL)
rynek
zamknięty
8,1000
8,1000
7,7000
8,1000 (3) 0,00% 16:49 (150) 7,5000 8,1000 (187) 1 471 11 509 9
17:02
OAT
OATOAT
(OAT)
rynek
zamknięty
14,4000
14,1000
13,2500
14,4000 (35) +2,86% 17:02 (598) 13,7000 14,4000 (65) 1 426 19 853 15
16:59
AMC
AMICAAMICA
(AMC)
rynek
zamknięty
137,8000
135,0000
135,0000
137,2000 (10) +1,78% 16:49 (147) 136,6000 137,2000 (78) 1 392 188 968 51
16:59
BAL
BALTONABALTONA
(BAL)
rynek
zamknięty
8,2500
7,6000
7,5000
8,2500 (2) +0,61% 14:11 (100) 7,7500 8,2000 (98) 1 389 10 824 8
17:02
ARH
ARCHICOMARCHICOM
(ARH)
rynek
zamknięty
14,4000
14,3000
14,3000
14,4000 (40) +1,05% 14:04 (400) 14,3000 14,4500 (165) 1 319 18 921 6
17:00
MDG
MEDICALGMEDICALG
(MDG)
rynek
zamknięty
27,8000
26,8000
25,9500
27,8000 (48) +5,90% 17:00 (1) 26,8500 27,8000 (2) 1 206 32 587 21
14:32
LSI
LSISOFTLSISOFT
(LSI)
rynek
zamknięty
10,9000
10,7000
10,7000
10,9000 (207) +1,87% 13:35 (400) 10,4500 10,9000 (840) 1 130 12 171 6
16:50
BCM
BETACOMBETACOM
(BCM)
rynek
zamknięty
9,8000
9,8000
9,7900
9,8000 (224) +2,19% 16:04 (890) 9,6000 9,8000 (1 879) 1 116 10 928 9
16:56
HRS
HERKULESHERKULES
(HRS)
rynek
zamknięty
2,2100
2,2000
2,2000
2,2100 (600) -0,45% 09:38 (227) 2,2300 2,2500 (600) 1 098 2 422 2
16:52
LKD
LOKUMLOKUM
(LKD)
rynek
zamknięty
15,9000
15,3000
15,3000
15,9000 (9) +3,92% 11:42 (100) 15,1000 15,9000 (918) 1 078 16 507 5
17:02
APT
APATORAPATOR
(APT)
rynek
zamknięty
25,7000
25,5000
25,5000
25,5000 (100) +1,59% 17:02 (200) 25,5000 25,7000 (131) 1 074 27 393 12
17:04
ENT
ENTERENTER
(ENT)
rynek
zamknięty
29,7000
28,8000
28,6000
29,7000 (36) +0,68% 16:48 (50) 28,6000 29,8000 (415) 1 048 30 290 18
17:03
BFT
BENEFITBENEFIT
(BFT)
rynek
zamknięty
600,0000
584,0000
584,0000
586,0000 (15) +0,69% 17:00 (26) 586,0000 590,0000 (5) 1 031 611 194 126
16:48
SOL
SOLARSOLAR
(SOL)
rynek
zamknięty
0,5800
0,5650
0,5650
0,5800 (10) 0,00% 16:48 (300) 0,5650 0,5800 (4 250) 1 030 582 4
13:18
MCP
MEDIACAPMEDIACAP
(MCP)
rynek
zamknięty
1,9300
1,9300
1,9300
1,9300 (5) 0,00% 13:18 (5) 1,9200 1,9300 (3 850) 1 030 1 988 7
16:50
PWX
POLWAXPOLWAX
(PWX)
rynek
zamknięty
6,4700
6,4000
6,3600
6,4500 (115) 0,00% 16:48 (312) 6,3700 6,4500 (599) 1 010 6 480 8
16:35
KST
KONSSTALIKONSSTALI
(KST)
rynek
zamknięty
23,9000
23,9000
23,3000
23,3000 (72) -0,85% 15:40 (230) 23,3000 23,5000 (799) 985 22 951 6
17:00
KCH
KRAKCHEMKRAKCHEM
(KCH)
rynek
zamknięty
1,3400
1,3400
1,3300
1,3300 (15) -0,75% 13:33 (1 547) 1,3000 1,3300 (675) 946 1 266 6
13:11
SEK
SEKOSEKO
(SEK)
rynek
zamknięty
9,8000
9,7500
9,7500
9,8000 (98) +2,08% 13:11 (222) 9,7500 9,8000 (4 769) 898 8 760 2
13:35
CNT
CNTCNT
(CNT)
rynek
zamknięty
13,6000
13,6000
13,5000
13,5000 (880) 0,00% 13:35 (201) 13,5000 13,9000 (1 183) 882 11 907 2
16:50
TBL
TBULLTBULL
(TBL)
rynek
zamknięty
26,7000
26,7000
25,0000
26,2000 (1) -0,38% 15:02 (5) 26,0000 26,2000 (79) 854 22 066 20
17:00
ELT
ELEKTROTIELEKTROTI
(ELT)
rynek
zamknięty
3,9200
3,8600
3,8600
3,9100 (1) -2,25% 17:00 (20) 3,8600 3,9100 (49) 851 3 303 6
16:48
DBC
DEBICADEBICA
(DBC)
rynek
zamknięty
79,8000
79,8000
77,4000
77,6000 (15) +0,26% 16:48 (66) 77,4000 77,6000 (85) 846 65 855 15
16:59
ERG
ERGERG
(ERG)
rynek
zamknięty
31,0000
31,0000
29,8000
31,0000 (3) 0,00% 14:42 (200) 29,0000 31,0000 (256) 840 25 586 9
16:43
NEU
NEUCANEUCA
(NEU)
rynek
zamknięty
284,0000
282,0000
280,0000
283,0000 (1) +0,35% 16:43 (5) 283,0000 284,0000 (89) 823 232 291 36
16:50
PEM
PEMANAGERPEMANAGER
(PEM)
rynek
zamknięty
15,1000
15,1000
14,1000
14,1000 (12) -6,62% 16:31 (288) 14,1000 14,6000 (10) 818 11 860 21
16:50
LRQ
LARQLARQ
(LRQ)
rynek
zamknięty
5,0000
5,0000
4,7400
4,9200 (2) +0,41% 10:11 (1 700) 4,7400 4,9200 (1 598) 813 3 856 4
16:50
DAT
DATAWALKDATAWALK
(DAT)
rynek
zamknięty
19,5000
19,0500
19,0000
19,0000 (7) +1,60% 16:28 (56) 18,8000 19,0000 (472) 812 15 540 15
16:43
SAR
SARESARE
(SAR)
rynek
zamknięty
4,7000
4,7000
4,7000
4,7000 (500) +0,43% 14:05 (30) 4,6000 4,7600 (80) 804 3 779 3
16:50
SLZ
SLEEPZAGSLEEPZAG
(SLZ)
rynek
zamknięty
0,9400
0,9000
0,9000
0,9000 (220) 0,00% 11:37 (423) 0,7200 0,9000 (590) 800 727 6
16:03
FSG
FASINGFASING
(FSG)
rynek
zamknięty
16,6000
16,5000
16,5000
16,5000 (81) -1,79% 14:55 (12) 16,5000 16,8000 (447) 718 11 850 5
13:38
SWG
SECOGROUPSECOGROUP
(SWG)
rynek
zamknięty
17,1000
17,0000
16,7000
16,7000 (500) -1,18% 12:21 (470) 16,3000 16,7000 (500) 700 11 754 4
16:50
SKH
SKARBIECSKARBIEC
(SKH)
rynek
zamknięty
17,0000
17,0000
16,2000
16,2000 (80) -0,61% 12:18 (70) 16,6000 16,9000 (100) 648 10 952 6
17:00
CDL
CDRLCDRL
(CDL)
rynek
zamknięty
27,0000
27,0000
26,5000
26,5000 (400) -1,85% 17:00 (400) 26,3000 26,5000 (74) 612 16 218 8
17:00
AMB
AMBRAAMBRA
(AMB)
rynek
zamknięty
15,4000
15,4000
14,9000
15,2500 (1) -0,97% 17:00 (225) 14,9000 15,2500 (98) 602 9 093 13
16:50
JWW
JWWINVESTJWWINVEST
(JWW)
rynek
zamknięty
1,0600
1,0400
1,0300
1,0600 (20) +2,91% 11:16 (50) 1,0500 1,0700 (970) 600 630 31
16:50
WAX
WADEXWADEX
(WAX)
rynek
zamknięty
6,0400
6,0400
6,0400
6,0400 (84) +0,67% 14:27 (849) 6,0400 6,1800 (32) 594 3 588 8
17:02
NWG
NEWAGNEWAG
(NWG)
rynek
zamknięty
16,6000
16,4500
16,0000
16,4000 (46) +2,50% 14:48 (12) 16,0500 16,4500 (64) 573 9 202 6
15:04
MBR
MOBRUKMOBRUK
(MBR)
rynek
zamknięty
80,0000
79,5000
79,5000
80,0000 (250) +0,63% 15:04 (9) 72,0000 80,0000 (792) 550 43 891 5
16:53
ZMT
ZAMETZAMET
(ZMT)
rynek
zamknięty
0,8800
0,8800
0,8800
0,8800 (500) 0,00% 13:07 (583) 0,8100 0,8800 (899) 525 462 2
16:38
ELZ
ELZABELZAB
(ELZ)
rynek
zamknięty
4,0000
4,0000
3,8800
4,0000 (7) 0,00% 16:38 (1 970) 3,8200 4,0000 (2 124) 522 2 044 10
17:04
ZAP
PULAWYPULAWY
(ZAP)
rynek
zamknięty
93,8000
92,8000
92,8000
93,8000 (10) +3,30% 17:04 (100) 93,4000 93,8000 (121) 514 47 799 16
16:42
PRT
PROTEKTORPROTEKTOR
(PRT)
rynek
zamknięty
3,9000
3,9000
3,9000
3,9000 (500) 0,00% 09:00 (11) 3,8400 3,9000 (1 137) 500 1 950 1
17:00
KTY
KETYKETY
(KTY)
rynek
zamknięty
346,0000
339,0000
339,0000
339,0000 (44) -0,44% 16:47 (764) 339,0000 341,0000 (90) 496 168 730 28
16:59
MAB
MABIONMABION
(MAB)
rynek
zamknięty
76,9000
76,9000
74,5000
75,5000 (10) -1,82% 16:41 (390) 75,4000 75,5000 (1 092) 494 37 252 31
16:30
KRI
KREDYTINKREDYTIN
(KRI)
rynek
zamknięty
9,9500
9,8500
9,8500
9,9000 (100) -3,88% 16:30 (810) 9,8500 9,9000 (100) 490 4 849 4
17:00
EAH
ESOTIQESOTIQ
(EAH)
rynek
zamknięty
17,5500
17,5500
16,5500
17,1000 (1) -2,84% 17:00 (84) 16,6000 17,1000 (58) 471 8 005 12
16:50
ARR
ARTERIAARTERIA
(ARR)
rynek
zamknięty
5,0000
5,0000
4,8400
4,8400 (459) -3,20% 10:33 (1 560) 4,8200 4,8400 (3 470) 462 2 237 2
16:50
PFL
PFLEIDERPFLEIDER
(PFL)
rynek
zamknięty
20,3000
19,6500
19,6500
20,3000 (1) +3,05% 13:41 (1) 20,0000 20,3000 (49) 403 8 033 12
17:01
CMR
COMARCHCOMARCH
(CMR)
rynek
zamknięty
195,5000
195,5000
190,0000
195,5000 (29) +0,51% 16:49 (42) 193,0000 195,5000 (34) 399 77 001 25
16:41
ZUK
STAPORKOWSTAPORKOW
(ZUK)
rynek
zamknięty
1,7000
1,7000
1,7000
1,7000 (392) -0,58% 16:41 (5 500) 1,6900 1,7900 (4 600) 392 666 1
16:50
ATM
ATMATM
(ATM)
rynek
zamknięty
8,6000
8,6000
8,2000
8,2000 (372) -4,65% 11:07 (50) 8,2200 8,5000 (945) 374 3 068 2
17:00
SLV
SELVITASELVITA
(SLV)
rynek
zamknięty
60,0000
60,0000
58,6000
59,8000 (5) -0,33% 17:00 (200) 58,6000 59,8000 (95) 360 21 340 10
17:03
STL
STELMETSTELMET
(STL)
rynek
zamknięty
7,8500
7,6500
7,6500
7,8500 (50) -0,63% 17:03 (100) 7,6500 7,8500 (348) 352 2 703 3
16:50
KSW
KRUSZWICAKRUSZWICA
(KSW)
rynek
zamknięty
43,2000
43,2000
42,7000
43,2000 (20) 0,00% 12:14 (66) 42,8000 43,2000 (256) 325 14 034 11
16:13
CPL
COMPERIACOMPERIA
(CPL)
rynek
zamknięty
3,9200
3,7600
3,7600
3,9200 (1) -0,51% 16:13 (2 000) 3,7600 3,9200 (34) 321 1 207 3
16:50
WTN
WITTCHENWITTCHEN
(WTN)
rynek
zamknięty
15,8500
15,8500
15,5000
15,5000 (2) +0,32% 15:11 (131) 15,3000 15,4500 (940) 301 4 666 23
10:47
FEE
FEERUMFEERUM
(FEE)
rynek
zamknięty
9,4000
9,4000
9,3000
9,3000 (300) -1,06% 10:47 (20) 9,3000 9,4000 (478) 301 2 799 2
17:00
CMP
COMPCOMP
(CMP)
rynek
zamknięty
63,0000
62,6000
62,6000
63,0000 (10) 0,00% 17:00 (88) 62,4000 63,0000 (90) 300 18 860 4
16:55
MNC
MENNICAMENNICA
(MNC)
rynek
zamknięty
20,6000
20,6000
20,6000
20,6000 (300) -4,63% 10:46 (295) 21,0000 21,6000 (310) 300 6 180 1
16:50
ACG
ACAUTOGAZACAUTOGAZ
(ACG)
rynek
zamknięty
56,0000
55,5000
55,0000
56,0000 (44) +0,90% 15:43 (150) 55,0000 56,0000 (150) 286 15 868 13
16:50
JWC
JWCONSTRJWCONSTR
(JWC)
rynek
zamknięty
2,6800
2,6800
2,6600
2,6700 (250) -0,37% 16:41 (1 250) 2,6700 2,6800 (223) 258 689 3
16:59
EFK
EFEKTEFEKT
(EFK)
rynek
zamknięty
23,6000
23,6000
22,4000
22,6000 (30) -1,74% 12:36 (400) 22,4000 22,6000 (70) 235 5 296 6
17:00
DEK
DEKPOLDEKPOL
(DEK)
rynek
zamknięty
38,0000
38,0000
37,0000
37,0000 (20) -2,12% 17:00 (160) 35,6000 37,0000 (130) 233 8 681 4
16:50
NTU
NOVATURASNOVATURAS
(NTU)
rynek
zamknięty
33,4000
33,4000
33,4000
33,4000 (225) +0,60% 09:13 (75) 33,4000 38,4000 (25) 225 7 515 1
15:39
WOJ
WOJASWOJAS
(WOJ)
rynek
zamknięty
5,2000
5,0000
5,0000
5,2000 (16) +4,00% 14:05 (100) 4,9000 5,2000 (349) 216 1 083 14
17:04
SP2
SANPL2SANPL2
(SP2)
rynek
zamknięty
368,0000
368,0000
362,0000
362,0000 (50) -2,16% 17:00 (30) 362,0000 370,0000 (200) 216 78 780 8
16:50
PCE
POLICEPOLICE
(PCE)
rynek
zamknięty
14,5000
14,5000
14,1000
14,1000 (65) -3,42% 16:05 (252) 14,1000 14,4000 (370) 215 3 092 5
17:03
NVA
PANOVAPANOVA
(NVA)
rynek
zamknięty
13,1000
12,6000
12,6000
13,1000 (59) 0,00% 17:03 (200) 12,7000 13,1000 (91) 210 2 750 5
17:01
QNT
QUANTUMQUANTUM
(QNT)
rynek
zamknięty
15,3000
15,1000
14,1000
14,1000 (11) -11,32% 11:34 (100) 14,3000 15,4000 (232) 206 3 032 8
10:12
PRF
PRAGMAFAPRAGMAFA
(PRF)
rynek
zamknięty
15,1000
15,0000
15,0000
15,1000 (41) +0,67% 09:49 (38) 14,9000 15,0000 (777) 205 3 079 3
17:01
MFO
MFOMFO
(MFO)
rynek
zamknięty
21,3000
21,3000
21,1000
21,1000 (200) -0,94% 11:59 (33) 20,3000 21,1000 (90) 201 4 241 2
17:00
ULM
ULMAULMA
(ULM)
rynek
zamknięty
57,0000
57,0000
53,0000
56,0000 (5) 0,00% 17:00 (44) 53,5000 56,0000 (213) 182 9 854 9
16:50
DCR
DECORADECORA
(DCR)
rynek
zamknięty
17,3000
17,3000
17,3000
17,3000 (120) -0,29% 09:53 (25) 17,2000 17,3000 (220) 180 3 114 2
16:50
XTP
XTPLXTPL
(XTP)
rynek
zamknięty
141,5000
141,5000
140,0000
140,0000 (1) +1,45% 16:04 (2) 140,5000 141,0000 (43) 174 24 478 20
12:25
ERB
ERBUDERBUD
(ERB)
rynek
zamknięty
12,8000
12,8000
12,6000
12,7000 (81) +0,79% 12:02 (402) 12,3500 12,6500 (19) 163 2 062 3
16:50
MXC
MAXCOMMAXCOM
(MXC)
rynek
zamknięty
23,6000
23,6000
23,6000
23,6000 (150) 0,00% 14:23 (1 226) 23,2000 23,5000 (800) 152 3 587 2
17:00
ETL
EUROTELEUROTEL
(ETL)
rynek
zamknięty
22,8000
22,8000
22,4000
22,7000 (14) -0,44% 16:42 (163) 22,4000 22,7000 (178) 142 3 214 7
10:04
UNI
UNIBEPUNIBEP
(UNI)
rynek
zamknięty
6,2000
6,1800
6,1800
6,2000 (5) +0,32% 09:03 (50) 6,1000 6,1600 (50) 140 865 3
16:50
RLP
RELPOLRELPOL
(RLP)
rynek
zamknięty
7,7000
7,7000
7,7000
7,7000 (132) +0,65% 09:00 (1 422) 7,5000 7,7000 (200) 132 1 016 1
16:50
APE
APSENERGYAPSENERGY
(APE)
rynek
zamknięty
2,1900
2,1900
2,1900
2,1900 (130) +0,46% 09:00 (3 650) 2,1100 2,2100 (3 600) 130 285 1
09:56
RMK
REMAKREMAK
(RMK)
rynek
zamknięty
11,7000
11,6000
11,6000
11,7000 (9) +0,86% 09:56 (5) 11,5500 11,7000 (691) 129 1 497 2
16:49
ABS
ASSECOBSASSECOBS
(ABS)
rynek
zamknięty
28,8000
28,8000
28,6000
28,6000 (2) -0,69% 16:49 (88) 28,0000 28,6000 (367) 113 3 232 12
17:04
NCT
NORTCOASTNORTCOAST
(NCT)
rynek
zamknięty
5,1200
5,1200
5,0800
5,0800 (100) +1,80% 17:04 (500) 4,8400 5,0800 (707) 113 574 14
17:00
MOL
MOLMOL
(MOL)
rynek
zamknięty
43,1400
43,1400
43,1400
43,1400 (100) +8,12% 13:46     43,1800 (26) 110 4 745 2
17:00
UCG
UNICREDITUNICREDIT
(UCG)
rynek
zamknięty
44,7450
44,7450
44,6800
44,6800 (10) +2,43% 15:50 (31) 42,6100 47,0000 (13) 110 4 921 2
16:24
XTB
XTBXTB
(XTB)
rynek
zamknięty
3,7000
3,7000
3,7000
3,7000 (100) 0,00% 14:53 (34) 3,7000 3,8500 (1 350) 100 370 1
15:49
U2K
UNIMAUNIMA
(U2K)
rynek
zamknięty
2,3400
2,3400
2,3400
2,3400 (100) 0,00% 15:49 (1 800) 2,3400 2,3800 (200) 100 234 1
17:01
ASE
ASSECOSEEASSECOSEE
(ASE)
rynek
zamknięty
15,0000
15,0000
15,0000
15,0000 (21) +1,35% 16:49 (135) 14,9000 15,0000 (1 101) 100 1 500 4
16:50
FER
FERRUMFERRUM
(FER)
rynek
zamknięty
3,9900
3,9900
3,7100
3,7100 (10) -7,25% 16:36 (761) 3,7100 3,9900 (4 053) 100 396 3
16:50
YOL
YOLOYOLO
(YOL)
rynek
zamknięty
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000 (75) +1,52% 11:40 (3 800) 1,9750 2,0700 (3 650) 100 200 2
16:50
RWL
RAWLPLUGRAWLPLUG
(RWL)
rynek
zamknięty
8,9000
8,9000
8,6600
8,9000 (2) -0,89% 14:40 (203) 8,6600 8,9000 (579) 85 752 8
15:11
ORN
ORIONORION
(ORN)
rynek
zamknięty
7,2500
7,2500
7,0000
7,2500 (10) 0,00% 14:48 (5) 7,2000 7,2500 (1 136) 83 594 10
11:24
RAF
RAFAMETRAFAMET
(RAF)
rynek
zamknięty
12,2000
12,1000
12,1000
12,2000 (5) 0,00% 11:24 (55) 12,2000 12,4000 (5) 82 993 2
11:04
OTS
OTLOGOTLOG
(OTS)
rynek
zamknięty
7,4500
7,4500
7,4000
7,4000 (70) -0,67% 11:04 (1 057) 7,1000 7,4000 (950) 81 600 3
16:50
KCI
KCIKCI
(KCI)
rynek
zamknięty
0,4810
0,4810
0,4810
0,4810 (10) 0,00% 16:23 (667) 0,4810 0,4980 (2 300) 79 38 6
16:50
HDR
HYDROTORHYDROTOR
(HDR)
rynek
zamknięty
37,0000
37,0000
37,0000
37,0000 (75) 0,00% 14:36 (79) 36,0000 37,0000 (1) 77 2 849 2
16:50
PJP
PROJPRZEMPROJPRZEM
(PJP)
rynek
zamknięty
17,3000
17,3000
17,3000
17,3000 (3) -0,57% 11:51 (475) 15,8500 17,4000 (460) 75 1 298 19
16:50
SME
SIMPLESIMPLE
(SME)
rynek
zamknięty
7,0000
7,0000
7,0000
7,0000 (42) 0,00% 13:33 (3 950) 6,7000 6,9500 (325) 72 504 4
16:59
ZUE
ZUEZUE
(ZUE)
rynek
zamknięty
3,9800
3,9800
3,9800
3,9800 (62) 0,00% 09:00 (1 045) 3,8200 3,9800 (2 000) 62 247 1
17:00
BIK
BIKBIK
(BIK)
rynek
zamknięty
19,3200
19,3200
18,9800
19,2800 (1) -0,41% 17:00 (62) 18,5200 19,2800 (61) 56 1 065 13
09:15
ATR
ATREMATREM
(ATR)
rynek
zamknięty
2,1800
2,1800
2,1800
2,1800 (25) 0,00% 09:15 (100) 2,1400 2,1700 (300) 50 109 2
13:16
TAR
TARCZYNSKITARCZYNSKI
(TAR)
rynek
zamknięty
15,4000
15,4000
15,4000
15,4000 (50) 0,00% 13:16 (125) 15,4000 15,9000 (100) 50 770 1
14:37
GLC
GLCOSMEDGLCOSMED
(GLC)
rynek
zamknięty
1,6000
1,6000
1,6000
1,6000 (8) +4,58% 14:37 (5 250) 1,4300 1,5300 (4 910) 48 77 6
16:16
WWL
WAWELWAWEL
(WWL)
rynek
zamknięty
718,0000
718,0000
700,0000
700,0000 (7) 0,00% 15:31 (2) 698,0000 700,0000 (479) 47 32 968 13
16:59
INP
INPROINPRO
(INP)
rynek
zamknięty
5,4000
5,4000
5,3000
5,4000 (2) 0,00% 16:49 (200) 5,2000 5,4000 (894) 41 218 3
15:53
OTM
OTMUCHOWOTMUCHOW
(OTM)
rynek
zamknięty
1,7700
1,7700
1,7400
1,7400 (27) -1,69% 15:52 (4 350) 1,7400 1,7700 (130) 37 65 2
14:54
SGN
SYGNITYSYGNITY
(SGN)
rynek
zamknięty
2,9900
2,9000
2,9000
2,9900 (2) 0,00% 12:19 (1 568) 2,9000 2,9800 (500) 36 105 2
16:50
PAT
PATENTUSPATENTUS
(PAT)
rynek
zamknięty
1,3800
1,3800
1,3000
1,3800 (15) 0,00% 09:40 (603) 1,3300 1,3800 (3 535) 36 50 3
11:45
NVT
NOVITANOVITA
(NVT)
rynek
zamknięty
40,8000
40,6000
40,6000
40,8000 (15) +0,49% 11:45 (2) 40,6000 40,8000 (15) 34 1 384 11
16:50
PRM
PROCHEMPROCHEM
(PRM)
rynek
zamknięty
15,3500
15,3500
15,1500
15,1500 (2) -1,30% 14:56 (550) 14,5500 15,1500 (755) 30 458 15
16:52
AWM
AIRWAYAIRWAY
(AWM)
rynek
zamknięty
0,6620
0,6620
0,6620
0,6620 (30) -0,60% 09:00 (2 550) 0,6420 0,6620 (1 370) 30 20 1
16:50
ZWC
ZYWIECZYWIEC
(ZWC)
rynek
zamknięty
484,0000
484,0000
484,0000
484,0000 (6) 0,00% 16:47 (90) 484,0000 488,0000 (4) 29 14 036 5
16:50
SKA
SNIEZKASNIEZKA
(SKA)
rynek
zamknięty
96,0000
96,0000
92,0000
92,0000 (6) 0,00% 14:02 (145) 90,0000 92,0000 (50) 27 2 528 11
16:57
SAN
SANTANDERSANTANDER
(SAN)
rynek
zamknięty
17,5900
17,5900
17,5100
17,5100 (11) 0,00% 16:23 (70) 17,3500 17,5900 (90) 25 439 4
16:50
CPG
CPGROUPCPGROUP
(CPG)
rynek
zamknięty
5,9200
5,9200
5,9000
5,9000 (17) -0,34% 15:38 (1 500) 5,6800 5,9000 (6 227) 23 136 2
12:13
TOA
TOYATOYA
(TOA)
rynek
zamknięty
5,6000
5,6000
5,6000
5,6000 (21) +5,66% 09:02 (1 000) 5,2500 5,5000 (700) 21 118 1
16:50
PUE
ZPUEZPUE
(PUE)
rynek
zamknięty
96,0000
96,0000
94,0000
94,0000 (10) -1,57% 11:15 (83) 91,0000 94,0000 (29) 21 1 996 4
15:55
KPD
KPPDKPPD
(KPD)
rynek
zamknięty
24,6000
24,6000
24,6000
24,6000 (21) -2,38% 12:45 (340) 24,6000 25,4000 (470) 21 517 1
16:59
IZO
IZOLACJAIZOLACJA
(IZO)
rynek
zamknięty
1,6300
1,6300
1,6300
1,6300 (2) 0,00% 09:01     1,4300 (1 500) 20 33 10
16:50
KGL
KGLKGL
(KGL)
rynek
zamknięty
14,0000
14,0000
14,0000
14,0000 (2) 0,00% 14:34 (54) 13,2500 13,8000 (690) 20 280 10
09:25
INC
INCINC
(INC)
rynek
zamknięty
0,9500
0,9500
0,9500
0,9500 (20) 0,00% 09:25 (100) 0,8200 0,9500 (700) 20 19 1
17:02
VGO
VIGOSYSVIGOSYS
(VGO)
rynek
zamknięty
334,0000
324,0000
324,0000
324,0000 (3) 0,00% 11:34 (37) 324,0000 334,0000 (100) 18 5 882 3
16:55
PRI
PRAGMAINKPRAGMAINK
(PRI)
rynek
zamknięty
7,0000
7,0000
7,0000
7,0000 (1) 0,00% 09:43 (1 200) 6,0000 7,0000 (671) 16 112 7
16:50
LAB
LABOPRINTLABOPRINT
(LAB)
rynek
zamknięty
11,1000
11,1000
11,1000
11,1000 (2) 0,00% 14:34 (100) 10,9000 11,1000 (1 752) 15 166 9
16:50
MAK
MAKARONPLMAKARONPL
(MAK)
rynek
zamknięty
5,2000
5,2000
5,2000
5,2000 (14) -0,95% 09:00 (300) 5,0000 5,2000 (1 284) 14 73 1
16:59
RBC
RUBICONRUBICON
(RBC)
rynek
zamknięty
0,9700
0,9700
0,9360
0,9700 (3) 0,00% 16:49 (6) 0,9360 0,9700 (1 476) 12 12 7
17:01
KGN
KOGENERAKOGENERA
(KGN)
rynek
zamknięty
35,1000
33,3000
33,3000
35,1000 (1) +3,85% 09:43 (50) 33,5000 34,6000 (220) 12 401 2
16:55
ORB
ORBISORBIS
(ORB)
rynek
zamknięty
91,8000
91,8000
91,8000
91,8000 (11) -0,65% 10:43 (400) 92,0000 92,8000 (200) 11 1 010 1
15:25
OBL
ORZBIALYORZBIALY
(OBL)
rynek
zamknięty
10,6000
10,6000
10,6000
10,6000 (10) +0,95% 10:24 (20) 10,4000 10,6000 (443) 10 106 1
09:45
DGA
DGADGA
(DGA)
rynek
zamknięty
8,1800
8,1800
8,1800
8,1800 (2) -0,24% 09:19 (990) 7,7800 8,1600 (950) 9 74 4
17:04
KRK
KRKAKRKA
(KRK)
rynek
zamknięty
261,0000
261,0000
260,0000
260,0000 (5) -0,38% 10:03 (70) 250,0000 260,0000 (5) 9 2 344 2
16:50
SVRS
SILVAIR-REGSSILVAIR-REGS
(SVRS)
rynek
zamknięty
14,1000
14,1000
14,1000
14,1000 (2) 0,00% 09:23 (51) 13,5000 13,9000 (100) 8 113 4
16:50
MGT
MANGATAMANGATA
(MGT)
rynek
zamknięty
70,0000
70,0000
69,0000
70,0000 (1) 0,00% 16:48 (24) 68,0000 69,5000 (39) 8 558 6
16:50
IMP
IMPERAIMPERA
(IMP)
rynek
zamknięty
0,8800
0,8500
0,8500
0,8800 (2) +3,53% 16:22 (827) 0,8800 0,9000 (10 056) 6 5 5
15:44
SFG
SILVANOSILVANO
(SFG)
rynek
zamknięty
10,3000
10,3000
10,3000
10,3000 (6) -4,63% 11:42 (250) 9,7200 10,3000 (2 080) 6 62 1
16:50
SUW
SUWARYSUWARY
(SUW)
rynek
zamknięty
12,7000
12,7000
12,7000
12,7000 (5) 0,00% 09:00 (720) 11,5000 12,0000 (700) 5 64 1
16:50
IPO
INTERSPPLINTERSPPL
(IPO)
rynek
zamknięty
2,6400
2,6400
2,6400
2,6400 (5) +0,38% 09:00 (840) 2,6300 2,6400 (636) 5 13 1
16:50
MDI
MDIENERGIAMDIENERGIA
(MDI)
rynek
zamknięty
3,4400
3,4400
3,3300
3,3300 (1) 0,00% 16:25 (298) 3,3300 3,4400 (1) 4 13 4
16:50
TSG
TESGASTESGAS
(TSG)
rynek
zamknięty
2,9600
2,9600
2,9600
2,9600 (3) 0,00% 09:00 (1 945) 2,8600 2,9600 (605) 3 9 1
15:15
JHM
JHMDEVJHMDEV
(JHM)
rynek
zamknięty
1,5800
1,5800
1,5800
1,5800 (3) 0,00% 09:01 (700) 1,5000 1,5700 (30 000) 3 5 1
12:10
SEL
SELENAFMSELENAFM
(SEL)
rynek
zamknięty
10,9000
10,9000
10,9000
10,9000 (3) 0,00% 09:01 (86) 10,6000 10,9000 (941) 3 33 1
14:55
APN
APLISENSAPLISENS
(APN)
rynek
zamknięty
10,5000
10,5000
10,5000
10,5000 (2) 0,00% 09:02 (200) 10,2000 10,5000 (3 584) 2 21 1
17:01
ATD
ATENDEATENDE
(ATD)
rynek
zamknięty
3,8600
3,8600
3,8600
3,8600 (2) 0,00% 09:02 (900) 3,7400 3,8000 (5 231) 2 8 1
17:02
OVO
OVOSTAROVOSTAR
(OVO)
rynek
zamknięty
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000 (2) 0,00% 09:00 (96) 100,0000 101,0000 (10) 2 200 1
16:50
TLX
TALEXTALEX
(TLX)
rynek
zamknięty
15,4000
15,4000
15,4000
15,4000 (2) 0,00% 09:01 (2) 15,3500 15,4000 (1 249) 2 31 1
16:46
MLG
MLPGROUPMLPGROUP
(MLG)
rynek
zamknięty
47,0000
45,0000
45,0000
47,0000 (1) +4,44% 16:46 (100) 41,0000 47,0000 (19) 2 92 2
16:50
BNP
BNPPPLBNPPPL
(BNP)
rynek
zamknięty
50,8000
50,8000
50,8000
50,8000 (2) -1,93% 09:00 (80) 49,4000 50,8000 (35) 2 102 1
17:01
NTT
NTTSYSTEMNTTSYSTEM
(NTT)
rynek
zamknięty
2,3200
2,3200
2,3200
2,3200 (1) 0,00% 16:42 (2 800) 2,2100 2,3200 (99) 1 2 1
10:03 EMCINSMEDEMCINSMED
(EMC)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 241) 6,0500 6,3000 (74)      
08:30 EDINVESTEDINVEST
(EDI)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (4 200) 1,8200 1,9000 (8 420)      
14:07 TOWERINVTTOWERINVT
(TOW)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (700) 22,6000 23,5000 (100)      
08:30 CELTICCELTIC
(CPD)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (414) 6,2000 6,3000 (20)      
10:25 SONELSONEL
(SON)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (250) 8,7000 9,0000 (42)      
08:30 TATRYTATRY
(TMR)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (29) 132,0000 136,0000 (37)      
09:06 PAMAPOLPAMAPOL
(PMP)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (980) 1,1600 1,2100 (4 566)      
17:00 CEZCEZ
(CEZ)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (10) 86,5000 86,9000 (2)      
12:20 CITYSERVCITYSERV
(CTS)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (615) 12,2000 12,8000 (600)      
08:30 EVERESTEVEREST
(EVE)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (200) 0,8400 1,0500 (100)      
08:30 ESTARESTAR
(EST)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (130) 1,4600          
16:53 EUROHOLDEUROHOLD
(EHG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (343) 0,0100 6,1000 (1 485)      
16:50 BEDZINBEDZIN
(BDZ)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (19) 18,5000 20,2000 (73)      
08:30 MUZAMUZA
(MZA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 863) 2,6200 2,7400 (2 738)      
15:01 ASMGROUPASMGROUP
(ASM)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (315) 3,1800 3,3000 (2 986)      
08:30 GINOROSSIGINOROSSI
(GRI)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (22 305) 0,4400 0,4800 (84)      
16:53 SFINKSSFINKS
(SFS)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (3 600) 0,7260 0,7500 (16 481)      
17:01 IIAAVIIAAV
(IIA)
rynek
zamknięty
 
 
 
                   
17:02 MBWSMBWS
(MBW)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 8,0200 11,2000 (29)      
08:30 KOMPAPKOMPAP
(KMP)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 250) 6,2000 6,5000 (1 170)      
16:59 SESCOMSESCOM
(SES)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (200) 28,2000 29,8000 (20)      
17:05 EKOEXPORTEKOEXPORT
(EEX)
rynek
zamknięty
 
 
 
4,0100   -23,33%   (396) PKC PKC (3 834)      
14:59 WIKANAWIKANA
(WIK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (327) 1,0500 1,0700 (1 166)      
08:30 INTERFERIINTERFERI
(INF)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (661) 3,8200 4,0000 (1 099)      
14:52 BOWIMBOWIM
(BOW)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (3 178) 2,5200 2,6000 (352)      
08:30 TALANXTALANX
(TNX)
rynek
zamknięty
 
 
 
          180,0000 (20)      
09:39 TRITONTRITON
(TRI)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (5 000) 2,2200 2,3200 (3 300)      
17:05 ATLANTISATLANTIS
(ATS)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,4400   0,00%   (1 500) 0,4400 PKC (301)      
16:59 SKYLINESKYLINE
(SKL)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (344) 0,6300 0,6700 (10 225)      
17:05 IFCAPITALIFCAPITAL
(IFC)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,3600   -34,55%   (963) 0,3600 PKC (268)      
14:54 REINOREINO
(RNC)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (15) 1,6000 1,6500 (4 999)      
17:02 PROVIDENTPROVIDENT
(IPF)
rynek
zamknięty
 
 
 
          9,8600 (30)      
08:54 VENTUREINVENTUREIN
(VTI)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (15) 1,4100 1,4150 (15)      
17:05 IALBGRIALBGR
(IAG)
rynek
zamknięty
 
 
 
1,4100   +6,82%   (12 000) 1,4500 PKC (5 100)      
08:30 AUGAAUGA
(AUG)
rynek
zamknięty
 
 
 
          2,8800 (200)      
17:05 REDANREDAN
(RDN)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (20 000) 0,3800 0,4200 (3 843)      
14:14 SANWILSANWIL
(SNW)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (11 750) 0,6500 0,6950 (8 423)      
08:55 INVISTAINVISTA
(INV)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (200) 0,5700 0,6300 (148)      
16:30 MOJMOJ
(MOJ)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (12 500) 0,6800 0,7100 (5 000)      
08:30 BESTBEST
(BST)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (350) 21,8000 22,8000 (330)      
17:05 FENGHUAFENGHUA
(FGT)
rynek
zamknięty
 
 
 
          PKC (773)      
14:58 SOPHARMASOPHARMA
(SPH)
rynek
zamknięty
 
 
 
          9,9800 (38)      
15:03 OEXOEX
(OEX)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (54) 18,6000 19,0000 (200)      
15:46 KINOPOLKINOPOL
(KPL)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (400) 10,9000 11,0000 (200)      
17:02 PLATYNINWPLATYNINW
(PIW)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (98) 0,4700 0,5000 (300)      
17:05 AWBUDAWBUD
(AWB)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,9250   -0,54%   (750) 0,9400 0,9250 (962)      
17:05 JJAUTOJJAUTO
(JJO)
rynek
zamknięty
 
 
 
          PKC (389)