info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.06, godz. 18:37
kontakt
2019.05.10 otwarcie maksimum minimum TKO/ wartość zmiana obrót
17:15 mWIG40 mWIG40 4 712,654 749,554 710,254 744,19 +0,7% 214 139 009
17:15 WIG WIG 65 719,1566 687,7865 638,5966 567,50 +1,4% 1 531 273 466
17:15 WIG20 WIG20 2 017,832 060,372 016,182 053,44 +1,6% 1 248 853 651
17:15 WIG30 WIG30 2 479,402 525,012 475,892 517,70 +1,6% 1 334 971 105
Automatyczne odświeżanie co:
("0" - brak odświeżania)
Przebieg notowań z dnia 2019.05.10 - Akcje
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:43 312 195 1 533 687 452 147 325
17:00
PGE
PGEPGE
(PGE)
rynek
zamknięty
7,3500
7,1840
6,9500
7,3200 (2 281) +1,24% 17:00 (83 440) 7,3180 7,3200 (4 926) 4 716 336 34 189 228 3 897
17:04
TPE
TAURONPETAURONPE
(TPE)
rynek
zamknięty
2,4200
2,3640
2,3460
2,4200 (11 552) +1,68% 17:04 (1 500) 2,4150 2,4200 (310 342) 3 810 768 9 106 295 1 441
17:05
ALE
ALLEGROALLEGRO
(ALE)
rynek
zamknięty
36,1800
36,1800
34,5750
35,0000 (100) -3,27% 17:03 (23 187) 35,2400 35,0300 (670) 3 746 938 131 109 459 14 568
17:04
PKO
PKOBPPKOBP
(PKO)
rynek
zamknięty
35,8000
34,2200
34,2200
35,7800 (700) +4,31% 17:03 (1 421) 35,7400 35,7800 (5 082) 3 520 919 124 273 262 9 055
17:04
PKN
PKNORLENPKNORLEN
(PKN)
rynek
zamknięty
65,1000
63,9400
63,6500
65,0300 (50) +1,29% 17:03 (2 107) 65,0200 65,0300 (53 497) 3 261 076 210 843 462 14 695
17:04
OPL
ORANGEPLORANGEPL
(OPL)
rynek
zamknięty
7,6800
7,3200
7,3200
7,6400 (3) +2,72% 17:04 (20 629) 7,6400 7,6420 (14 640) 2 156 150 16 276 220 4 998
17:05
PZU
PZUPZU
(PZU)
rynek
zamknięty
41,1400
39,9000
39,9000
41,1400 (100) +2,75% 17:03 (15 542) 41,2500 41,1500 (20 151) 1 954 095 79 981 941 7 377
17:03
MIL
MILLENNIUMMILLENNIUM
(MIL)
rynek
zamknięty
4,7700
4,6900
4,6340
4,7420 (230) +1,76% 17:03 (15 269) 4,7380 4,7420 (170) 1 821 438 8 578 219 1 433
17:03
PCO
PEPCOPEPCO
(PCO)
rynek
zamknięty
41,3800
41,0000
39,4200
40,7200 (50) -2,72% 17:03 (8 027) 40,7000 40,7200 (4 043) 1 669 935 67 482 762 5 728
17:04
CIG
CIGAMESCIGAMES
(CIG)
rynek
zamknięty
5,7500
5,6500
5,5200
5,6200 (161) +0,36% 17:04 (301) 5,6200 5,6400 (5 000) 1 109 444 6 248 126 1 199
17:00
ENA
ENEAENEA
(ENA)
rynek
zamknięty
6,7300
6,6800
6,5900
6,7000 (30) +1,44% 17:00 (2 254) 6,6900 6,7050 (12 125) 949 365 6 339 079 744
17:01
CPS
CYFRPLSATCYFRPLSAT
(CPS)
rynek
zamknięty
17,0900
16,6800
16,4000
16,9250 (2 607) +0,56% 17:01 (7 327) 16,9150 16,9250 (1 634) 789 262 13 219 372 3 502
17:05
PEO
PEKAOPEKAO
(PEO)
rynek
zamknięty
106,9500
102,5000
102,5000
106,7500 (138) +3,74% 17:00 (5 112) 107,2000 106,7500 (12 209) 755 122 79 521 155 5 095
17:05
CDR
CDPROJEKTCDPROJEKT
(CDR)
rynek
zamknięty
133,5000
130,4000
128,6000
132,6000 (10) +1,45% 17:03 (1 547) 132,5500 131,9500 (1 461) 721 822 95 393 153 5 344
17:04
JSW
JSWJSW
(JSW)
rynek
zamknięty
42,1400
41,9000
41,1600
42,0000 (150) +0,26% 17:04 (2 556) 41,9900 42,0200 (1 640) 625 239 26 104 811 3 522
17:04
XTB
XTBXTB
(XTB)
rynek
zamknięty
42,0000
42,0000
40,7200
41,0000 (245) -2,38% 17:04 (10 761) 40,9400 41,0000 (2 143) 601 086 24 766 734 2 103
17:04
ALR
ALIORALIOR
(ALR)
rynek
zamknięty
46,8000
44,4900
44,0600
46,4500 (100) +4,43% 17:04 (19) 46,4300 46,5100 (1 049) 584 911 26 776 281 3 646
17:01
GRX
GREENXGREENX
(GRX)
rynek
zamknięty
2,2800
2,2300
2,2000
2,2550 (727) +1,58% 17:01 (1 273) 2,2550 2,2650 (518) 565 933 1 276 750 456
17:02
KGH
KGHMKGHM
(KGH)
rynek
zamknięty
114,5500
113,5500
111,0000
113,5500 (527) +0,26% 17:00 (55) 113,5000 113,5500 (4 476) 493 530 55 681 912 6 343
17:03
COG
COGNORCOGNOR
(COG)
rynek
zamknięty
7,1800
7,1200
6,9600
7,0500 (200) -1,95% 17:03 (521) 7,0100 7,0500 (30) 480 017 3 373 385 743
17:02
PXM
POLIMEXMSPOLIMEXMS
(PXM)
rynek
zamknięty
4,1200
4,1000
4,0450
4,0600 (266) -0,98% 17:00 (1 266) 4,0600 4,1000 (1 100) 455 707 1 851 398 173
17:04
MRB
MIRBUDMIRBUD
(MRB)
rynek
zamknięty
7,3900
7,3900
7,1300
7,1400 (3 561) -3,38% 17:00 (4 358) 7,1400 7,2100 (3 330) 432 199 3 103 541 421
17:00
ATT
GRUPAAZOTYGRUPAAZOTY
(ATT)
rynek
zamknięty
28,3000
27,6000
27,2000
28,0400 (93) +2,71% 17:00 (100) 28,0400 28,0600 (53) 419 757 11 666 143 3 029
17:04
TOR
TORPOLTORPOL
(TOR)
rynek
zamknięty
16,3200
15,0800
15,0000
16,1000 (281) +6,06% 17:03 (1 276) 16,1000 16,1600 (300) 292 078 4 592 684 1 056
17:02
LBW
LUBAWALUBAWA
(LBW)
rynek
zamknięty
3,3400
3,3000
3,2120
3,3360 (15) +0,91% 17:02 (10) 3,3020 3,3360 (8 199) 287 048 947 457 742
17:02
DNP
DINOPLDINOPL
(DNP)
rynek
zamknięty
464,1000
455,0000
452,9000
460,4000 (71) +1,03% 17:02 (987) 459,9000 460,4000 (673) 269 007 123 410 833 8 130
17:00
EUR
EUROCASHEUROCASH
(EUR)
rynek
zamknięty
18,2600
17,9000
17,9000
18,1500 (386) +0,17% 17:00 (4 035) 18,1500 18,1900 (141) 262 811 4 766 669 413
17:00
STH
STSHOLDINGSTSHOLDING
(STH)
rynek
zamknięty
20,3000
20,3000
20,0500
20,2000 (410) 0,00% 17:00 (500) 20,1500 20,2000 (11 070) 254 896 5 154 537 218
17:00
ASB
ASBISASBIS
(ASB)
rynek
zamknięty
28,9800
28,7800
28,4000
28,7000 (168) +0,49% 17:00 (1 221) 28,6800 28,7000 (9 390) 247 200 7 091 623 559
17:01
RFK
RAFAKORAFAKO
(RFK)
rynek
zamknięty
1,1940
1,1900
1,1440
1,1680 (141 321) -2,01% 17:00 (1 200) 1,1600 1,1700 (3 289) 246 763 287 811 122
17:04
CCC
CCCCCC
(CCC)
rynek
zamknięty
45,9000
45,9000
44,6800
45,0300 (50) -1,92% 17:02 (1 077) 45,0000 45,0300 (339) 218 804 9 857 770 1 077
17:00
ALI
ALTUSALTUS
(ALI)
rynek
zamknięty
1,9100
1,8500
1,8500
1,9100 (2) +3,24% 17:00 (10 000) 1,8500 1,9100 (2 663) 199 616 369 311 20
17:00
BAH
BAHOLDINGBAHOLDING
(BAH)
rynek
zamknięty
0,5370
0,5010
0,5010
0,5270 (56) +4,15% 17:00 (181) 0,5140 0,5270 (3 699) 196 889 101 653 191
17:02
GEA
GRENEVIAGRENEVIA
(GEA)
rynek
zamknięty
3,3400
3,3000
3,2700
3,3400 (1 211) +2,14% 17:01 (5 152) 3,3000 3,3400 (12 292) 190 088 633 995 60
17:03
ATC
ARCTICARCTIC
(ATC)
rynek
zamknięty
23,8000
23,3000
23,0000
23,8000 (50) +1,71% 17:00 (51) 23,6500 23,8000 (7 194) 161 041 3 796 871 575
17:01
SIM
SIMFABRICSIMFABRIC
(SIM)
rynek
zamknięty
4,0500
3,7000
3,6550
3,9600 (100) +7,46% 17:01 (128) 3,9100 3,9600 (923) 160 018 631 187 378
17:00
HUG
HUUUGEHUUUGE
(HUG)
rynek
zamknięty
28,6500
28,5500
28,2500
28,6500 (1 018) +0,17% 17:00 (400) 28,4000 28,6500 (3 982) 155 773 4 450 491 329
17:02
EAT
AMRESTAMREST
(EAT)
rynek
zamknięty
23,9000
23,5000
23,3500
23,6000 (645) 0,00% 17:02 (355) 23,6000 23,8500 (32) 145 456 3 450 088 395
17:00
ACP
ASSECOPOLASSECOPOL
(ACP)
rynek
zamknięty
85,9500
85,5000
83,8500
85,4500 (20) +0,53% 17:00 (696) 85,4500 85,5500 (869) 137 905 11 760 325 1 450
17:02
PKP
PKPCARGOPKPCARGO
(PKP)
rynek
zamknięty
17,5400
17,2000
17,0400
17,4800 (1 250) +1,63% 17:02 (1 979) 17,4400 17,4800 (900) 135 922 2 347 723 530
17:02
LWB
BOGDANKABOGDANKA
(LWB)
rynek
zamknięty
40,4000
40,1600
39,5400
40,2000 (28) +0,15% 17:02 (1 086) 40,1800 40,2000 (520) 126 167 5 050 172 755
17:00
BDX
BUDIMEXBUDIMEX
(BDX)
rynek
zamknięty
345,0000
338,0000
337,0000
344,5000 (106) +1,92% 17:00 (330) 343,0000 345,0000 (313) 114 019 38 869 333 880
17:00
MSZ
MOSTALZABMOSTALZAB
(MSZ)
rynek
zamknięty
3,3300
3,3000
3,2650
3,3100 (250) +0,61% 17:00 (832) 3,3100 3,3200 (1 345) 113 802 374 282 139
17:01
CIE
CIECHCIECH
(CIE)
rynek
zamknięty
50,0000
48,4500
48,3000
50,0000 (21) +4,17% 17:00 (654) 49,8500 50,0000 (54) 107 491 5 356 813 692
17:00
SPL
SANPLSANPL
(SPL)
rynek
zamknięty
385,0000
367,4000
365,0000
380,2000 (51) +3,48% 17:00 (787) 379,8000 380,2000 (166) 101 995 38 500 132 2 466
17:00
NTC
NTCAPITALNTCAPITAL
(NTC)
rynek
zamknięty
0,6160
0,5880
0,5760
0,6160 (225) +4,05% 17:00 (4 999) 0,5960 0,6160 (10 501) 97 986 57 859 40
17:04
MBK
MBANKMBANK
(MBK)
rynek
zamknięty
398,9000
389,4000
383,2000
396,0000 (5) +2,06% 17:00 (30) 396,0000 396,2000 (137) 93 770 36 952 401 3 468
17:00
APR
AUTOPARTNAUTOPARTN
(APR)
rynek
zamknięty
18,5800
17,9800
17,9800
18,2200 (1 420) +2,36% 17:00 (510) 18,2200 18,3800 (168) 86 351 1 575 673 223
17:03
LVC
LIVECHATLIVECHAT
(LVC)
rynek
zamknięty
136,6000
136,6000
130,6000
130,6000 (10) -4,95% 17:00 (228) 130,6000 133,2000 (15) 85 984 11 333 973 966
17:01
WLT
WIELTONWIELTON
(WLT)
rynek
zamknięty
8,5600
8,5600
8,3100
8,4800 (439) -1,05% 17:01 (50) 8,4700 8,5000 (50) 83 112 701 685 194
17:00
ZMT
ZAMETZAMET
(ZMT)
rynek
zamknięty
1,4400
1,3300
1,3300
1,4400 (1 300) +8,27% 17:00 (2 000) 1,4400 1,4600 (456) 81 318 112 906 26
17:00
BML
BIOMEDLUBBIOMEDLUB
(BML)
rynek
zamknięty
5,5100
5,4700
5,4300
5,4500 (275) -0,27% 17:00 (8) 5,4500 5,4700 (100) 79 521 434 486 179
17:02
SLV
SELVITASELVITA
(SLV)
rynek
zamknięty
73,9000
73,9000
71,5000
71,5000 (11) -2,59% 17:00 (1) 71,5000 72,7000 (775) 78 188 5 683 858 42
17:02
GTN
GETINGETIN
(GTN)
rynek
zamknięty
0,4130
0,4080
0,4080
0,4105 (4) +0,49% 17:00 (27 561) 0,4080 0,4110 (10 179) 75 270 30 850 46
17:03
LES
LESSLESS
(LES)
rynek
zamknięty
0,5780
0,5260
0,5260
0,5420 (22) +2,65% 15:27 (400) 0,5420 0,5640 (22) 74 827 41 867 38
17:03
06N
06MAGNA06MAGNA
(06N)
rynek
zamknięty
6,1000
6,0400
5,7000
5,8400 (400) -3,63% 17:02 (256) 5,7800 5,8400 (930) 74 392 435 017 221
17:00
BHW
HANDLOWYHANDLOWY
(BHW)
rynek
zamknięty
89,0000
86,8000
86,5000
89,0000 (40) +3,13% 17:00 (1 052) 88,2000 89,0000 (47) 74 253 6 558 984 823
16:33
SFS
SFINKSSFINKS
(SFS)
rynek
zamknięty
1,0900
1,0800
1,0450
1,0900 (10) 0,00% 16:30 (10) 1,0850 1,0900 (30 298) 73 421 78 165 56
16:59
EKP
ELKOPELKOP
(EKP)
rynek
zamknięty
0,6040
0,5860
0,5760
0,6040 (311) +3,07% 16:46 (3 000) 0,5820 0,6000 (3 000) 68 756 40 685 56
17:01
GPP
GRUPRACUJGRUPRACUJ
(GPP)
rynek
zamknięty
60,5000
60,5000
58,6000
60,1000 (2) -0,66% 17:00 (200) 59,7000 60,1000 (1 297) 66 704 4 001 414 71
17:04
UNI
UNIBEPUNIBEP
(UNI)
rynek
zamknięty
11,1000
9,8400
9,8400
10,4000 (128) +5,26% 17:04 (100) 10,3500 10,4000 (875) 65 564 692 606 322
17:01
WTN
WITTCHENWITTCHEN
(WTN)
rynek
zamknięty
38,3000
38,0000
37,7000
37,9000 (23) 0,00% 17:01 (100) 37,8000 37,9000 (966) 60 974 2 317 028 460
17:01
GPW
GPWGPW
(GPW)
rynek
zamknięty
38,3600
38,2400
38,0800
38,2200 (20) +0,37% 17:01 (15) 38,1600 38,2200 (7) 58 756 2 245 572 284
17:00
TEN
TSGAMESTSGAMES
(TEN)
rynek
zamknięty
82,2500
82,0000
81,1000
82,0000 (154) +0,49% 17:00 (16) 81,9000 82,0000 (500) 57 164 4 677 088 542
17:03
SNX
SUNEXSUNEX
(SNX)
rynek
zamknięty
25,4000
24,6000
24,1500
24,9000 (18) +1,22% 17:00 (53) 24,3500 24,9000 (168) 56 124 1 392 949 333
17:01
DVL
DEVELIADEVELIA
(DVL)
rynek
zamknięty
4,1750
4,1700
4,0200
4,0650 (350) -0,61% 17:00 (100) 4,0600 4,0650 (9 483) 56 036 229 098 105
17:01
VTL
VISTALVISTAL
(VTL)
rynek
zamknięty
0,9940
0,9400
0,9400
0,9600 (791) +2,56% 17:01 (500) 0,9540 0,9800 (5 988) 52 560 51 142 119
16:50
3RG
3RGAMES3RGAMES
(3RG)
rynek
zamknięty
0,5060
0,5060
0,4900
0,4950 (9 978) -1,00% 16:23 (10 022) 0,4950 0,5000 (6 770) 51 795 25 878 33
17:02
ASE
ASSECOSEEASSECOSEE
(ASE)
rynek
zamknięty
49,5000
49,5000
48,5000
48,6000 (50) -0,82% 17:02 (291) 48,5000 48,6000 (11) 50 316 2 465 460 17
17:03
CLN
CLNPHARMACLNPHARMA
(CLN)
rynek
zamknięty
16,1400
16,1000
15,6200
15,7200 (100) -2,36% 17:02 (249) 15,7000 15,7800 (137) 47 551 749 495 243
16:58
AWM
AIRWAYAIRWAY
(AWM)
rynek
zamknięty
0,2720
0,2695
0,2650
0,2700 (4 828) +0,19% 16:42 (13 652) 0,2650 0,2700 (6 652) 43 897 11 728 16
17:02
BRS
BORYSZEWBORYSZEW
(BRS)
rynek
zamknięty
7,1000
7,0700
6,9300
7,0200 (525) -0,85% 17:02 (200) 7,0000 7,0200 (1 039) 42 638 298 875 111
17:00
KTY
KETYKETY
(KTY)
rynek
zamknięty
590,0000
584,0000
577,0000
587,0000 (93) +0,26% 17:00 (424) 587,0000 587,5000 (158) 41 795 24 434 724 1 669
16:50
SEN
SERINUSSERINUS
(SEN)
rynek
zamknięty
4,5000
4,4000
4,2200
4,3400 (1) -1,36% 16:32 (1 367) 4,2500 4,3150 (50) 37 276 161 802 112
17:00
TIM
TIMTIM
(TIM)
rynek
zamknięty
49,5500
49,3500
49,3500
49,4500 (384) +0,20% 17:00 (6 359) 49,4500 49,5500 (27) 35 567 1 757 385 62
17:04
BIO
BIOTONBIOTON
(BIO)
rynek
zamknięty
3,6700
3,6650
3,6000
3,6000 (600) -1,77% 17:04 (1 213) 3,6000 3,6500 (17 086) 34 811 126 456 120
17:01
SNT
SYNEKTIKSYNEKTIK
(SNT)
rynek
zamknięty
70,6000
67,4000
66,8000
69,2000 (128) +2,67% 17:00 (947) 68,0000 69,2000 (2 011) 32 716 2 260 174 197
17:00
ELT
ELEKTROTIELEKTROTI
(ELT)
rynek
zamknięty
13,2600
13,2600
13,0000
13,1000 (80) +0,61% 17:00 (633) 13,0800 13,1000 (500) 31 057 406 987 115
17:01
ZRE
ZREMBZREMB
(ZRE)
rynek
zamknięty
4,7750
4,6600
4,6500
4,7200 (30) +1,51% 16:49 (260) 4,6700 4,7150 (874) 30 994 146 211 71
17:00
KRU
KRUKKRUK
(KRU)
rynek
zamknięty
402,6000
385,0000
385,0000
400,0000 (10) +2,15% 17:00 (126) 399,8000 400,0000 (974) 30 046 11 944 845 1 880
16:56
RDN
REDANREDAN
(RDN)
rynek
zamknięty
0,3880
0,3880
0,3560
0,3600 (520) -2,70% 16:49 (3 620) 0,3600 0,3760 (3 000) 29 884 10 852 13
17:00
TOA
TOYATOYA
(TOA)
rynek
zamknięty
6,0500
5,9200
5,9000
6,0200 (23) +1,69% 17:00 (1 582) 6,0000 6,0200 (2 147) 29 336 175 900 77
17:04
CLC
COLUMBUSCOLUMBUS
(CLC)
rynek
zamknięty
7,5200
7,5200
7,4300
7,4900 (370) 0,00% 17:00 (480) 7,4900 7,5000 (26 758) 29 255 218 953 114
17:00
MDG
MEDICALGMEDICALG
(MDG)
rynek
zamknięty
18,3800
18,1000
17,8000
17,8000 (46) -2,63% 17:00 (557) 17,8000 18,0800 (4) 29 153 521 975 383
17:00
UNT
UNIMOTUNIMOT
(UNT)
rynek
zamknięty
120,0000
120,0000
115,8000
117,8000 (96) -1,51% 17:00 (315) 117,6000 118,0000 (100) 28 141 3 318 209 417
17:00
CRM
CORMAYCORMAY
(CRM)
rynek
zamknięty
0,7500
0,7400
0,7400
0,7500 (40) 0,00% 17:00 (15) 0,7460 0,7500 (9 297) 27 183 20 173 18
16:50
NTT
NTTSYSTEMNTTSYSTEM
(NTT)
rynek
zamknięty
5,2600
5,0200
5,0200
5,1800 (279) +5,93% 16:29 (422) 5,1000 5,1800 (964) 26 661 137 408 101
17:00
STX
STALEXPSTALEXP
(STX)
rynek
zamknięty
2,8300
2,8300
2,7800
2,8100 (7) 0,00% 17:00 (100) 2,7900 2,8100 (6 506) 25 943 72 724 42
17:03
MAB
MABIONMABION
(MAB)
rynek
zamknięty
17,7000
17,6600
17,4400
17,5200 (46) -0,79% 17:01 (206) 17,5100 17,6500 (300) 24 529 430 754 279
17:00
RAE
RAENRAEN
(RAE)
rynek
zamknięty
0,5300
0,5280
0,5100
0,5300 (1) 0,00% 17:00 (1) 0,5260 0,5300 (34 999) 23 839 12 245 16
15:41
RNK
RANKPROGRRANKPROGR
(RNK)
rynek
zamknięty
2,4700
2,4500
2,4000
2,4700 (13) -0,40% 15:35 (3 778) 2,4200 2,4700 (486) 23 474 56 776 17
16:40
VVD
VIVIDVIVID
(VVD)
rynek
zamknięty
0,9280
0,9000
0,8940
0,9100 (10) +1,11% 15:33 (290) 0,9100 0,9180 (50) 22 867 20 898 44
17:00
SNK
SANOKSANOK
(SNK)
rynek
zamknięty
20,9000
19,5000
19,5000
20,9000 (480) +7,18% 17:00 (122) 20,4000 20,9000 (920) 22 556 456 638 347
17:03
VOT
VOTUMVOTUM
(VOT)
rynek
zamknięty
52,0000
50,7000
50,3000
52,0000 (3) +2,36% 17:01 (106) 52,0000 52,2000 (2 149) 22 183 1 142 800 207
16:33
CPD
CELTICCELTIC
(CPD)
rynek
zamknięty
7,9000
7,9000
7,6000
7,6000 (800) -3,06% 16:25 (1 000) 7,5000 7,8800 (106) 21 494 165 645 16
17:00
BMC
BUMECHBUMECH
(BMC)
rynek
zamknięty
30,0400
29,7000
29,2600
29,9000 (13) +1,08% 17:00 (160) 29,5000 29,9000 (103) 21 190 629 559 266
17:03
MSW
MOSTALWARMOSTALWAR
(MSW)
rynek
zamknięty
5,8400
5,8400
5,5400
5,7800 (50) -1,03% 17:03 (4) 5,6600 5,7800 (354) 20 257 114 060 45
17:02
PEN
PHOTONPHOTON
(PEN)
rynek
zamknięty
13,3800
13,3600
13,2000
13,3600 (86) +1,37% 17:02 (205) 13,2200 13,3600 (21 183) 19 293 256 538 111
17:02
GRN
GRODNOGRODNO
(GRN)
rynek
zamknięty
15,1000
14,9800
14,9000
15,0600 (377) +0,40% 17:02 (1 087) 15,0600 15,0800 (273) 18 301 275 393 73
16:59
FEE
FEERUMFEERUM
(FEE)
rynek
zamknięty
7,2000
7,1500
6,8000
6,9000 (145) -3,50% 16:44 (422) 6,8500 6,9000 (4 942) 17 981 124 821 67
17:00
OND
ONDEONDE
(OND)
rynek
zamknięty
11,4000
11,2800
11,1000
11,3000 (38) +0,18% 17:00 (341) 11,1200 11,3000 (21) 17 863 201 752 77
17:00
PCX
PCCEXOLPCCEXOL
(PCX)
rynek
zamknięty
3,3400
3,3300
3,3000
3,3000 (12) 0,00% 17:00 (168) 3,3000 3,3400 (115) 17 844 59 075 37
17:00
KER
KERNELKERNEL
(KER)
rynek
zamknięty
16,2100
16,1500
16,0000
16,1500 (274) +0,12% 17:00 (24) 16,0500 16,1500 (196) 17 729 285 375 109
17:00
PWX
POLWAXPOLWAX
(PWX)
rynek
zamknięty
2,8900
2,8500
2,8500
2,8600 (1 500) +0,70% 17:00 (10) 2,8400 2,8600 (765) 17 137 49 071 15
16:58
NVG
NOVAVISGRNOVAVISGR
(NVG)
rynek
zamknięty
1,6400
1,6400
1,5850
1,6000 (498) -2,44% 16:45 (2 056) 1,5700 1,6000 (9 502) 16 820 27 490 7
17:02
RLP
RELPOLRELPOL
(RLP)
rynek
zamknięty
8,3800
8,3000
8,2000
8,3000 (10) +0,73% 17:02 (550) 8,2400 8,3000 (1 662) 16 725 138 714 40
13:48
PPS
PEPEESPEPEES
(PPS)
rynek
zamknięty
1,4100
1,4100
1,3600
1,3900 (100) -1,42% 13:48 (997) 1,3800 1,3900 (8 503) 16 557 22 739 14
17:01
ZAP
PULAWYPULAWY
(ZAP)
rynek
zamknięty
78,2000
74,0000
72,0000
75,6000 (30) +7,69% 17:01 (210) 75,4000 75,6000 (471) 16 364 1 238 247 322
17:04
MCI
MCIMCI
(MCI)
rynek
zamknięty
22,8000
21,6000
21,6000
22,6000 (49) +4,63% 17:04 (390) 22,2000 22,6000 (127) 15 535 347 570 81
17:00
ING
INGBSKINGBSK
(ING)
rynek
zamknięty
169,0000
168,6000
167,6000
169,0000 (34) +0,36% 17:00 (70) 168,8000 169,0000 (500) 15 524 2 622 099 265
17:00
MRC
MERCATORMERCATOR
(MRC)
rynek
zamknięty
43,8800
43,5800
43,0000
43,4800 (12 764) -0,05% 17:00 (31) 43,2200 43,5000 (2 325) 14 835 644 739 62
17:00
ATG
ATMGRUPAATMGRUPA
(ATG)
rynek
zamknięty
3,6000
3,6000
3,5200
3,5500 (2 900) -1,39% 16:43 (374) 3,5200 3,5500 (6 167) 14 359 50 866 62
17:02
XTP
XTPLXTPL
(XTP)
rynek
zamknięty
165,0000
160,0000
155,5000
157,0000 (10) +2,95% 17:02 (83) 156,0000 157,0000 (6) 13 830 2 207 288 366
17:00
SGN
SYGNITYSYGNITY
(SGN)
rynek
zamknięty
38,0000
36,2000
36,0000
36,0000 (7) +1,69% 17:00 (419) 36,0000 37,1000 (50) 13 758 515 888 75
17:00
OPN
OPONEO.PLOPONEO.PL
(OPN)
rynek
zamknięty
45,0000
44,6000
44,2000
44,7000 (2) -0,67% 17:00 (20) 44,6000 44,7000 (16) 12 935 576 863 21
17:00
OTS
OTLOGOTLOG
(OTS)
rynek
zamknięty
48,2000
46,8000
46,7000
47,9000 (6) +2,13% 17:00 (15) 47,7000 47,9000 (764) 12 773 608 893 168
17:04
BDZ
BEDZINBEDZIN
(BDZ)
rynek
zamknięty
14,5000
10,8000
10,8000
14,5000 (95) +34,26% 17:04 (1 000) 14,4000 15,0000 (150) 12 146 153 104 109
17:04
11B
11BIT11BIT
(11B)
rynek
zamknięty
700,0000
687,0000
674,0000
700,0000 (10) +2,94% 17:04 (10) 693,0000 700,0000 (487) 11 515 7 986 384 443
17:00
PGM
PMPGPMPG
(PGM)
rynek
zamknięty
2,8000
2,6200
2,6200
2,7200 (4) +4,62% 17:00 (201) 2,7200 2,7800 (822) 11 440 30 608 18
17:00
BOS
BOSBOS
(BOS)
rynek
zamknięty
9,6600
9,4400
9,3000
9,6000 (24) +3,11% 17:00 (170) 9,5400 9,6000 (1 087) 11 325 106 614 43
17:00
BOW
BOWIMBOWIM
(BOW)
rynek
zamknięty
9,0800
9,0000
8,9400
8,9500 (98) -0,56% 17:00 (1 324) 8,9500 9,0400 (100) 11 212 100 704 47
17:02
PJP
PJPMAKRUMPJPMAKRUM
(PJP)
rynek
zamknięty
11,3000
10,8000
10,7000
11,3000 (73) +3,67% 17:02 (860) 11,0000 11,5000 (384) 11 037 121 609 42
17:00
DEL
DELKODELKO
(DEL)
rynek
zamknięty
10,2000
10,1000
9,9400
10,0500 (2) -1,95% 17:00 (400) 9,9600 10,0500 (198) 10 279 103 105 42
17:00
RBW
RAINBOWRAINBOW
(RBW)
rynek
zamknięty
37,9000
37,4000
37,4000
37,9000 (1) +1,34% 17:00 (150) 37,5000 37,9000 (905) 10 262 386 407 69
17:00
GMT
GENOMTECGENOMTEC
(GMT)
rynek
zamknięty
8,9000
8,8000
8,6600
8,8200 (500) +0,23% 17:00 (400) 8,7400 8,8800 (16) 10 093 88 944 54
17:01
VRC
VERCOMVERCOM
(VRC)
rynek
zamknięty
61,0000
59,0000
58,0000
60,8000 (70) +3,05% 17:00 (10) 60,4000 60,8000 (330) 10 005 599 017 113
17:00
AGO
AGORAAGORA
(AGO)
rynek
zamknięty
8,1600
8,1600
8,1000
8,1000 (930) -0,98% 17:00 (250) 8,1000 8,1400 (1 520) 9 785 79 294 23
17:01
DOM
DOMDEVDOMDEV
(DOM)
rynek
zamknięty
142,6000
141,8000
140,0000
142,6000 (100) +0,56% 17:01 (50) 141,8000 142,6000 (12) 9 580 1 364 194 93
17:03
B24
BRAND24BRAND24
(B24)
rynek
zamknięty
38,5000
38,0000
36,5000
37,5000 (10) -0,79% 17:00 (15) 36,5000 37,5000 (340) 9 276 353 492 136
17:00
SLZ
SLEEPZAGSLEEPZAG
(SLZ)
rynek
zamknięty
0,1730
0,1630
0,1610
0,1730 (1) -0,57% 17:00 (5 000) 0,1620 0,1730 (2 999) 8 847 1 427 5
17:01
R22
R22R22
(R22)
rynek
zamknięty
73,0000
68,0000
66,4000
71,4000 (5) +5,62% 17:00 (68) 71,4000 72,8000 (76) 8 725 610 688 111
17:01
PCR
PCCROKITAPCCROKITA
(PCR)
rynek
zamknięty
102,6000
101,2000
99,9000
101,8000 (5) +0,59% 17:00 (87) 101,6000 102,2000 (50) 8 722 882 157 280
17:03
ICE
MEDINICEMEDINICE
(ICE)
rynek
zamknięty
15,4500
14,7500
14,7500
15,4000 (100) +4,76% 17:03 (90) 15,2500 15,4000 (150) 8 655 131 112 60
17:01
ZEP
ZEPAKZEPAK
(ZEP)
rynek
zamknięty
21,8500
21,6000
21,5000
21,5500 (77) 0,00% 17:00 (4 721) 21,5500 21,6000 (176) 8 623 186 273 159
17:00
WPL
WIRTUALNAWIRTUALNA
(WPL)
rynek
zamknięty
116,6000
114,0000
113,4000
116,4000 (5) +2,65% 17:00 (88) 115,6000 117,0000 (861) 8 572 995 357 71
17:00
ECH
ECHOECHO
(ECH)
rynek
zamknięty
4,1700
4,1100
4,1100
4,1700 (146) +0,97% 17:00 (798) 4,1600 4,1700 (4 854) 8 390 34 770 26
17:00
CAR
INTERCARSINTERCARS
(CAR)
rynek
zamknięty
562,0000
557,0000
552,0000
556,0000 (16) -0,71% 17:00 (32) 553,0000 558,0000 (36) 8 261 4 611 822 147
17:00
PMP
PAMAPOLPAMAPOL
(PMP)
rynek
zamknięty
3,3250
3,3250
3,2600
3,3100 (4) -0,60% 17:00 (164) 3,2750 3,3100 (1) 8 258 27 165 36
16:58
MAN
MANYDEVMANYDEV
(MAN)
rynek
zamknięty
0,8300
0,7600
0,7600
0,8300 (114) +4,40% 13:06 (1 500) 0,7600 0,7900 (2 003) 7 826 6 039 12
17:00
PLZ
PLAZACNTRPLAZACNTR
(PLZ)
rynek
zamknięty
2,2300
2,1200
2,1200
2,2300 (5) +4,69% 17:00 (848) 2,1200 2,2300 (610) 7 821 16 956 20
16:50
LEN
LENALENA
(LEN)
rynek
zamknięty
3,8500
3,8000
3,8000
3,8500 (500) +1,85% 16:36 (8) 3,8200 3,8500 (4 480) 7 789 29 786 29
17:01
MBR
MOBRUKMOBRUK
(MBR)
rynek
zamknięty
290,5000
287,0000
286,0000
290,0000 (35) +1,05% 17:00 (10) 288,0000 290,0000 (1 068) 7 573 2 192 166 274
17:00
CLE
COALENERGCOALENERG
(CLE)
rynek
zamknięty
1,6200
1,5800
1,5700
1,5900 (12) +0,51% 17:00 (188) 1,5900 1,5980 (589) 7 497 11 830 33
17:00
ACT
ACTIONACTION
(ACT)
rynek
zamknięty
18,4000
18,4000
18,2000
18,3600 (3) -0,22% 17:00 (30) 18,3400 18,3600 (170) 7 474 136 965 116
16:50
ALL
AILLERONAILLERON
(ALL)
rynek
zamknięty
21,5000
21,5000
20,7000
21,0000 (90) -2,33% 16:49 (90) 20,8000 21,0000 (750) 7 370 154 608 66
17:00
AMC
AMICAAMICA
(AMC)
rynek
zamknięty
82,0000
80,2000
78,1000
79,4000 (82) -1,37% 17:00 (102) 79,4000 79,5000 (180) 7 350 584 036 225
16:50
QRS
QUERCUSQUERCUS
(QRS)
rynek
zamknięty
3,8600
3,8200
3,7900
3,7900 (371) -0,79% 15:03 (7 346) 3,7900 3,8200 (1 489) 7 212 27 540 18
16:52
JWW
JWWINVESTJWWINVEST
(JWW)
rynek
zamknięty
3,1000
3,0600
3,0000
3,1000 (600) +0,65% 16:49 (200) 3,0400 3,1000 (1 786) 7 103 21 729 10
17:00
PBX
PEKABEXPEKABEX
(PBX)
rynek
zamknięty
21,5000
21,0000
21,0000
21,4000 (2) +0,94% 17:00 (476) 21,4000 21,5000 (834) 7 020 149 594 42
15:55
INC
INCINC
(INC)
rynek
zamknięty
2,0100
1,9450
1,9400
1,9400 (70) -1,02% 15:00 (680) 1,9500 2,0000 (1 090) 6 998 13 624 12
17:00
ENG
ENERGAENERGA
(ENG)
rynek
zamknięty
8,1000
8,0600
8,0400
8,0800 (1) -0,25% 17:00 (2 500) 8,0600 8,0800 (616) 6 790 54 786 37
17:00
KSG
KSGAGROKSGAGRO
(KSG)
rynek
zamknięty
2,1800
2,1800
2,1100
2,1400 (89) +0,47% 17:00 (139) 2,1200 2,1400 (3 694) 6 783 14 511 26
16:50
NNG
NANOGROUPNANOGROUP
(NNG)
rynek
zamknięty
1,1950
1,1950
1,1700
1,1700 (88) -0,85% 16:15 (2 553) 1,1750 1,1900 (8 164) 6 377 7 586 17
17:00
APT
APATORAPATOR
(APT)
rynek
zamknięty
16,9500
16,5000
16,2000
16,9000 (2) +1,20% 17:00 (148) 16,9000 16,9500 (203) 6 325 106 071 128
16:50
WOJ
WOJASWOJAS
(WOJ)
rynek
zamknięty
7,2800
7,2800
6,9800
7,2600 (23) +0,55% 16:48 (100) 7,0600 7,2600 (207) 6 245 44 740 24
17:00
HRS
HERKULESHERKULES
(HRS)
rynek
zamknięty
1,2100
1,2050
1,1650
1,2100 (50) +0,41% 17:00 (1 772) 1,1800 1,2100 (1 120) 6 189 7 360 18
17:02
SOL
SOLARSOLAR
(SOL)
rynek
zamknięty
5,2000
4,6600
4,4200
5,2000 (310) +11,11% 17:02 (2 690) 5,2000 5,8000 (108) 6 009 29 748 23
16:45
STF
STALPROFISTALPROFI
(STF)
rynek
zamknięty
9,5900
9,5000
9,4800
9,5900 (1) +0,95% 16:45 (1 500) 9,5600 9,5900 (1 134) 5 865 55 788 43
16:50
MFO
MFOMFO
(MFO)
rynek
zamknięty
34,0000
33,6000
33,3000
34,0000 (27) +1,19% 16:42 (143) 33,4000 34,0000 (3) 5 775 194 023 29
15:57
VIN
VINDEXUSVINDEXUS
(VIN)
rynek
zamknięty
7,3600
7,3000
7,1000
7,3200 (300) +1,10% 15:57 (150) 7,1400 7,3600 (1 462) 5 598 40 293 20
17:02
BCX
BIOCELTIXBIOCELTIX
(BCX)
rynek
zamknięty
65,2000
65,0000
63,8000
64,4000 (3) -0,62% 17:00 (20) 63,8000 64,4000 (19) 5 339 344 507 101
17:00
DAT
DATAWALKDATAWALK
(DAT)
rynek
zamknięty
63,0000
62,5000
61,8000
61,9000 (14) -0,96% 17:00 (159) 61,9000 62,1000 (236) 5 257 327 327 126
16:28
DPL
DROZAPOLDROZAPOL
(DPL)
rynek
zamknięty
4,8800
4,8800
4,7000
4,7000 (12) -2,49% 15:24 (262) 4,7200 4,7900 (281) 5 205 24 821 29
16:47
GIG
GIGROUPGIGROUP
(GIG)
rynek
zamknięty
1,5000
1,4900
1,4900
1,5000 (970) +0,67% 16:38 (800) 1,4800 1,5000 (9 436) 5 120 7 642 18
17:02
NWG
NEWAGNEWAG
(NWG)
rynek
zamknięty
18,3000
17,9500
17,9500
18,2000 (8) +2,54% 16:39 (2 671) 18,1500 18,2000 (532) 5 075 92 420 56
14:57
LSI
LSISOFTLSISOFT
(LSI)
rynek
zamknięty
12,5000
12,3000
12,2500
12,5000 (120) +1,63% 14:48 (250) 12,3500 12,5000 (1) 4 757 58 586 7
16:45
MLK
MILKILANDMILKILAND
(MLK)
rynek
zamknięty
0,8980
0,8980
0,8610
0,8900 (1 200) +0,79% 14:57 (122) 0,8710 0,8930 (60) 4 660 4 072 26
17:04
AML
ALUMETALALUMETAL
(AML)
rynek
zamknięty
81,4000
80,8000
80,8000
81,0000 (500) +0,12% 17:01 (1) 80,7000 81,0000 (864) 4 658 377 581 61
17:00
GKI
IMMOBILEIMMOBILE
(GKI)
rynek
zamknięty
2,7000
2,6500
2,5700
2,6000 (1) -1,89% 17:00 (998) 2,6000 2,7000 (450) 4 630 12 266 13
17:04
PLW
PLAYWAYPLAYWAY
(PLW)
rynek
zamknięty
392,0000
389,0000
383,5000
391,5000 (10) +0,51% 17:03 (15) 391,5000 393,0000 (100) 4 617 1 800 254 199
17:00
AST
ASTARTAASTARTA
(AST)
rynek
zamknięty
32,5000
32,1500
32,1500
32,3500 (135) +0,62% 17:00 (195) 32,3500 32,5000 (230) 4 595 148 441 64
16:59
ATR
ATREMATREM
(ATR)
rynek
zamknięty
6,1000
6,0400
5,8000
5,9800 (10) +0,34% 16:43 (544) 5,8400 5,9800 (306) 4 556 25 229 32
16:38
TRK
TRAKCJATRAKCJA
(TRK)
rynek
zamknięty
1,6250
1,6050
1,5950
1,6250 (100) +0,93% 16:38 (60) 1,6000 1,6250 (2 049) 4 556 7 357 15
17:00
MVP
MARVIPOLMARVIPOL
(MVP)
rynek
zamknięty
6,4000
6,3400
6,3400
6,4000 (13) +0,95% 17:00 (682) 6,3400 6,4000 (2 957) 4 535 28 833 14
17:00
KCI
KCIKCI
(KCI)
rynek
zamknięty
1,0450
1,0000
0,9800
1,0450 (300) +4,50% 17:00 (1 500) 1,0050 1,0450 (1 142) 4 532 4 609 10
17:00
ATD
ATENDEATENDE
(ATD)
rynek
zamknięty
3,5000
3,4100
3,4100
3,4900 (74) +0,29% 14:51 (300) 3,4500 3,4800 (150) 4 408 15 277 27
16:50
VRG
VRGVRG
(VRG)
rynek
zamknięty
3,3800
3,3800
3,3300
3,3700 (36) +0,30% 16:43 (610) 3,3700 3,3800 (320) 4 392 14 790 16
16:50
BCM
BETACOMBETACOM
(BCM)
rynek
zamknięty
9,6000
9,4000
9,3000
9,6000 (53) +3,78% 16:31 (500) 9,2000 9,6000 (1 337) 4 334 40 736 19
16:49
ASM
ASMGROUPASMGROUP
(ASM)
rynek
zamknięty
0,5700
0,5450
0,5450
0,5700 (500) -0,87% 16:49 (908) 0,5400 0,5700 (20 000) 4 264 2 344 6
17:02
1AT
ATALATAL
(1AT)
rynek
zamknięty
48,8000
47,9000
47,5000
48,6000 (8) +1,46% 17:00 (163) 47,5000 48,6000 (21) 4 217 203 243 100
17:00
SCP
SCPFLSCPFL
(SCP)
rynek
zamknięty
200,0000
196,0000
194,5000
199,0000 (2) +1,53% 17:00 (16) 197,0000 199,0000 (43) 4 217 837 786 75
17:00
VOX
VOXELVOXEL
(VOX)
rynek
zamknięty
49,4000
48,6000
48,0000
48,8000 (31) +0,41% 17:00 (283) 48,4000 48,8000 (119) 4 204 205 217 70
16:47
MCR
MERCORMERCOR
(MCR)
rynek
zamknięty
20,8000
20,7000
19,5000
20,2000 (1) -2,42% 16:36 (50) 19,7500 20,2000 (520) 4 198 84 173 38
17:00
ANR
ANSWEARANSWEAR
(ANR)
rynek
zamknięty
35,0000
34,9000
33,7000
33,9000 (1) -2,31% 17:00 (361) 33,7000 33,9000 (334) 4 183 142 653 75
16:50
KCH
KRAKCHEMKRAKCHEM
(KCH)
rynek
zamknięty
0,4700
0,4700
0,4540
0,4540 (4 000) -3,40% 11:08 (20 000) 0,4540 0,4680 (2 000) 4 015 1 823 2
17:00
AGT
AGROTONAGROTON
(AGT)
rynek
zamknięty
3,5000
3,5000
3,4000
3,4000 (1 885) -3,41% 17:00 (10) 3,3800 3,4000 (1 826) 3 956 13 487 14
17:00
SWG
SECOGROUPSECOGROUP
(SWG)
rynek
zamknięty
30,0000
30,0000
28,8000
29,0000 (417) -3,33% 17:00 (20) 28,4000 29,0000 (180) 3 956 114 700 15
17:03
BFT
BENEFITBENEFIT
(BFT)
rynek
zamknięty
1 465,0000
1 405,0000
1 405,0000
1 465,0000 (20) +4,27% 17:03 (10) 1 455,0000 1 465,0000 (20) 3 950 5 739 205 235
17:00
PTG
POLTREGPOLTREG
(PTG)
rynek
zamknięty
53,8000
52,8000
51,0000
53,8000 (86) +1,89% 17:00 (603) 51,0000 53,8000 (138) 3 946 208 941 21
17:00
ABS
ASSECOBSASSECOBS
(ABS)
rynek
zamknięty
43,3000
42,9000
42,9000
43,0000 (50) +0,47% 17:00 (512) 42,9000 43,0000 (45) 3 907 167 902 69
16:39
KPL
KINOPOLKINOPOL
(KPL)
rynek
zamknięty
15,1500
15,0000
14,7000
15,0000 (50) 0,00% 16:38 (120) 14,7500 15,0000 (1 222) 3 897 58 123 22
17:00
BMX
BIOMAXIMABIOMAXIMA
(BMX)
rynek
zamknięty
23,3500
23,3000
22,8500
23,1000 (12) -0,86% 17:00 (179) 22,9000 23,1000 (88) 3 802 87 608 83
16:50
EHG
EUROHOLDEUROHOLD
(EHG)
rynek
zamknięty
3,7000
3,4000
3,4000
3,6200 (482) -1,09% 13:23 (519) 3,4800 3,6800 (164) 3 783 13 574 11
17:00
BNP
BNPPPLBNPPPL
(BNP)
rynek
zamknięty
53,6000
53,0000
52,6000
53,6000 (428) +2,29% 17:00 (241) 53,2000 53,6000 (1 176) 3 747 200 179 37
16:28
IMS
IMSIMS
(IMS)
rynek
zamknięty
3,1800
3,1800
3,1200
3,1600 (1 700) -0,63% 16:28 (941) 3,1500 3,1600 (1 231) 3 674 11 597 9
16:48
BBT
BOOMBITBOOMBIT
(BBT)
rynek
zamknięty
13,0000
12,8000
12,6000
13,0000 (155) +0,78% 16:44 (385) 12,9000 13,0000 (578) 3 646 46 807 36
16:50
DBC
DEBICADEBICA
(DBC)
rynek
zamknięty
69,8000
67,0000
65,6000
68,8000 (6) +2,99% 16:40 (15) 68,8000 69,0000 (43) 3 628 248 262 71
17:01
ABE
ABPLABPL
(ABE)
rynek
zamknięty
53,0000
51,0000
51,0000
52,4000 (8) +2,34% 17:00 (406) 51,2000 52,4000 (586) 3 588 187 869 68
16:42
RES
RESBUDRESBUD
(RES)
rynek
zamknięty
0,5580
0,5580
0,5320
0,5580 (350) 0,00% 12:54 (864) 0,5320 0,5580 (3 031) 3 550 1 916 5
16:52
HRP
HARPERHARPER
(HRP)
rynek
zamknięty
5,0600
5,0400
4,9500
4,9500 (66) -1,00% 16:48 (114) 4,9500 5,0600 (1 419) 3 411 17 217 10
17:01
GIF
GAMFACTORGAMFACTOR
(GIF)
rynek
zamknięty
6,4400
6,4400
6,0600
6,3000 (2) -2,17% 16:44 (143) 6,0400 6,3000 (68) 3 408 20 877 13
17:02
ETL
EUROTELEUROTEL
(ETL)
rynek
zamknięty
49,9000
49,4000
48,9000
49,7000 (100) +1,84% 17:02 (10) 49,5000 49,7000 (66) 3 347 165 611 93
16:50
OTM
OTMUCHOWOTMUCHOW
(OTM)
rynek
zamknięty
3,5400
3,5000
3,4800
3,5000 (500) -1,69% 16:49 (1 600) 3,4800 3,5400 (2 240) 3 320 11 621 13
17:04
NEU
NEUCANEUCA
(NEU)
rynek
zamknięty
750,0000
740,0000
736,0000
750,0000 (2) +0,67% 17:00 (23) 745,0000 750,0000 (47) 3 304 2 467 351 183
17:01
MAK
MAKARONPLMAKARONPL
(MAK)
rynek
zamknięty
10,8000
10,8000
10,7000
10,8000 (381) 0,00% 17:01 (985) 10,7000 10,8000 (22) 3 288 35 441 18
17:00
PCF
PCFGROUPPCFGROUP
(PCF)
rynek
zamknięty
41,2500
39,5500
39,5500
41,0000 (45) +3,80% 17:00 (454) 41,0000 41,1500 (25) 3 257 132 670 36
16:50
ZUK
STAPORKOWSTAPORKOW
(ZUK)
rynek
zamknięty
4,0000
3,9300
3,9300
4,0000 (1 000) +1,01% 12:53 (3 501) 3,9600 4,1000 (148) 3 249 12 896 3
17:05
LPP
LPPLPP
(LPP)
rynek
zamknięty
13 350,0000
13 280,0000
13 010,0000
13 150,0000 (6) +1,00% 17:00 (24) 13 240,0000 13 160,0000 (19) 3 108 40 997 370 1 264
17:00
EAH
ESOTIQESOTIQ
(EAH)
rynek
zamknięty
31,9000
31,9000
30,3000
31,4000 (49) -1,57% 17:00 (159) 30,6000 31,5000 (20) 3 067 94 577 43
17:00
ONO
ONESANOONESANO
(ONO)
rynek
zamknięty
1,5400
1,5350
1,5000
1,5400 (50) +1,99% 17:00 (780) 1,5000 1,5400 (1 000) 2 967 4 548 10
17:03
MON
MONNARIMONNARI
(MON)
rynek
zamknięty
5,2000
5,1600
5,0600
5,0800 (153) -3,42% 17:03 (347) 5,0800 5,2000 (3 991) 2 792 14 295 16
16:55
RPC
ROPCZYCEROPCZYCE
(RPC)
rynek
zamknięty
42,8000
42,8000
40,3000
42,2000 (69) +1,93% 16:47 (20) 40,7000 42,0000 (99) 2 768 115 109 84
17:00
ACG
ACAUTOGAZACAUTOGAZ
(ACG)
rynek
zamknięty
32,0000
31,6000
31,0000
31,4000 (1) -1,57% 17:00 (284) 31,4000 32,0000 (301) 2 761 88 128 15
17:03
IZS
IZOSTALIZOSTAL
(IZS)
rynek
zamknięty
2,8600
2,8200
2,8200
2,8600 (550) +1,42% 17:02 (1 082) 2,8400 2,8600 (1 075) 2 740 7 795 15
17:00
ENT
ENTERENTER
(ENT)
rynek
zamknięty
49,5000
49,0000
48,2000
49,0000 (2) 0,00% 17:00 (61) 48,6000 49,0000 (481) 2 717 132 733 47
17:01
FON
FONFON
(FON)
rynek
zamknięty
6,4000
5,8500
5,8500
5,9500 (2) 0,00% 16:29 (32) 6,0000 6,4000 (1 983) 2 705 16 381 23
17:01
FMG
FMGFMG
(FMG)
rynek
zamknięty
63,0000
61,0000
52,0000
53,5000 (30) -10,83% 17:01 (90) 52,0000 53,5000 (2 158) 2 605 143 021 99
16:59
EUC
EUCOEUCO
(EUC)
rynek
zamknięty
1,3400
1,3400
1,2850
1,3400 (5) +0,75% 16:48 (5 000) 1,2950 1,3400 (749) 2 604 3 378 8
16:50
MOL
MOLMOL
(MOL)
rynek
zamknięty
36,6000
35,8400
35,8400
36,6000 (24) +2,23% 16:30 (300) 36,0000 36,3000 (140) 2 564 93 062 32
09:19
SKL
SKYLINESKYLINE
(SKL)
rynek
zamknięty
0,8750
0,8750
0,8750
0,8750 (2 520) +4,17% 09:19 (9 037) 0,8300 0,8750 (13 500) 2 520 2 205 1
17:00
INL
INTROLINTROL
(INL)
rynek
zamknięty
6,2800
6,2400
6,2000
6,2600 (10) +0,32% 17:00 (2) 6,2600 6,2800 (209) 2 409 15 044 11
17:00
DCR
DECORADECORA
(DCR)
rynek
zamknięty
42,6000
41,7000
41,6000
42,4000 (36) +1,68% 17:00 (24) 42,1000 42,4000 (88) 2 403 100 832 43
16:50
PUR
PUREPURE
(PUR)
rynek
zamknięty
17,7800
17,7000
17,4400
17,6600 (75) -0,34% 16:47 (590) 17,4400 17,6600 (96) 2 357 41 530 35
16:59
MEX
MEXPOLSKAMEXPOLSKA
(MEX)
rynek
zamknięty
4,0000
4,0000
3,9000
3,9600 (2) -2,70% 15:50 (338) 3,8200 3,9600 (2 298) 2 329 9 126 6
16:48
GLC
GLCOSMEDGLCOSMED
(GLC)
rynek
zamknięty
2,1100
2,1000
2,0400
2,0600 (139) -0,96% 16:48 (317) 2,0400 2,0800 (10) 2 288 4 725 11
16:50
DAD
DADELODADELO
(DAD)
rynek
zamknięty
15,8500
15,8500
15,6000
15,8000 (8) -0,63% 16:23 (699) 15,7000 15,8000 (282) 2 272 35 757 21
17:00
ARH
ARCHICOMARCHICOM
(ARH)
rynek
zamknięty
22,5000
22,0000
22,0000
22,5000 (5) +1,35% 17:00 (2 724) 22,2000 22,5000 (101) 2 179 48 330 18
16:50
CMP
COMPCOMP
(CMP)
rynek
zamknięty
57,8000
57,6000
56,6000
57,8000 (1) 0,00% 16:49 (85) 57,0000 57,8000 (642) 2 072 118 322 44
17:00
RVU
RYVURYVU
(RVU)
rynek
zamknięty
58,0000
58,0000
56,3000
57,3000 (128) -1,04% 17:00 (1) 56,8000 57,4000 (50) 2 006 114 357 52
16:59
RNC
REINOREINO
(RNC)
rynek
zamknięty
1,4100
1,4100
1,3000
1,3000 (2 000) -7,80% 16:05 (387) 1,2500 1,4100 (1 898) 2 002 2 603 2
16:59
MOJ
MOJMOJ
(MOJ)
rynek
zamknięty
1,8300
1,8300
1,7800
1,7800 (1 000) -3,26% 16:15 (400) 1,7700 1,8400 (1 192) 2 000 3 610 2
16:55
MOC
MOLECUREMOLECURE
(MOC)
rynek
zamknięty
23,1000
23,1000
22,6500
22,7000 (29) -0,87% 15:17 (813) 22,7500 22,9000 (193) 1 992 45 325 24
17:00
MDI
MDIENERGIAMDIENERGIA
(MDI)
rynek
zamknięty
1,6800
1,6650
1,6150
1,6800 (173) +1,20% 17:00 (838) 1,6150 1,6800 (1 826) 1 900 3 147 12
16:50
DGA
DGADGA
(DGA)
rynek
zamknięty
9,2000
9,2000
9,1500
9,1500 (820) +3,39% 14:04 (150) 8,7500 9,5000 (400) 1 896 17 402 4
16:23
ODL
ODLEWNIEODLEWNIE
(ODL)
rynek
zamknięty
10,5000
10,0000
9,9500
10,2000 (49) 0,00% 16:23 (898) 10,1000 10,2000 (85) 1 850 18 767 17
16:50
FRO
FERROFERRO
(FRO)
rynek
zamknięty
30,5000
30,0000
29,6000
29,6000 (35) +0,34% 16:48 (30) 29,6000 29,9000 (53) 1 772 52 954 34
16:39
LKD
LOKUMLOKUM
(LKD)
rynek
zamknięty
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000 (6) 0,00% 16:01 (413) 19,8000 20,2000 (80) 1 757 35 140 4
16:50
IPO
INTERSPPLINTERSPPL
(IPO)
rynek
zamknięty
0,8300
0,8300
0,8200
0,8300 (155) 0,00% 15:51 (1 000) 0,8100 0,8300 (6 714) 1 738 1 428 6
16:52
APE
APSENERGYAPSENERGY
(APE)
rynek
zamknięty
2,9600
2,9600
2,8700
2,8700 (500) -3,04% 16:05 (10) 2,9000 2,9500 (340) 1 703 4 943 6
17:00
PRT
PROTEKTORPROTEKTOR
(PRT)
rynek
zamknięty
2,2950
2,2950
2,2550
2,2700 (10) -1,09% 17:00 (254) 2,2550 2,2700 (590) 1 658 3 741 9
16:50
ALG
AIGAMESAIGAMES
(ALG)
rynek
zamknięty
1,2900
1,2900
1,2800
1,2800 (100) +0,79% 16:47 (3) 1,2700 1,2800 (601) 1 639 2 100 6
17:00
PAS
PASSUSPASSUS
(PAS)
rynek
zamknięty
26,6000
26,6000
24,2000
24,6000 (66) -8,21% 17:00 (7 700) 24,4000 24,6000 (1) 1 620 40 418 29
16:45
ZUE
ZUEZUE
(ZUE)
rynek
zamknięty
5,3600
5,2600
5,2600
5,2600 (380) -1,13% 16:40 (545) 5,2600 5,3200 (303) 1 591 8 399 9
17:00
IZO
IZOLACJAIZOLACJA
(IZO)
rynek
zamknięty
2,8600
2,8600
2,7700
2,7700 (667) -4,15% 14:16 (1 000) 2,7700 2,8900 (354) 1 584 4 389 3
16:50
WXF
WARIMPEXWARIMPEX
(WXF)
rynek
zamknięty
7,6000
7,6000
7,2000
7,6000 (40) +1,33% 16:02 (384) 7,2500 7,5000 (500) 1 538 11 482 11
17:00
IMC
IMCOMPANYIMCOMPANY
(IMC)
rynek
zamknięty
17,1000
17,0000
16,4000
16,7500 (1) +2,45% 17:00 (2) 16,5000 16,7500 (898) 1 523 25 552 16
17:00
ULG
ULTGAMESULTGAMES
(ULG)
rynek
zamknięty
13,8500
13,4500
13,4500
13,8500 (1) +3,36% 17:00 (206) 13,5000 13,8500 (175) 1 508 20 432 17
17:00
PHN
PHNPHN
(PHN)
rynek
zamknięty
11,6000
11,4000
11,4000
11,5000 (21) -0,86% 16:36 (130) 11,4000 11,5000 (151) 1 507 17 261 15
17:04
GOP
GAMEOPSGAMEOPS
(GOP)
rynek
zamknięty
17,8000
17,5000
16,5500
17,8000 (100) +2,30% 17:04 (60) 17,7000 17,8000 (97) 1 501 26 218 36
16:50
TOW
TOWERINVTTOWERINVT
(TOW)
rynek
zamknięty
8,7000
8,7000
7,8500
8,2000 (4) -8,89% 14:20 (161) 8,2500 8,5000 (913) 1 498 12 690 9
17:00
SHO
SHOPERSHOPER
(SHO)
rynek
zamknięty
30,2000
30,0000
29,5000
29,5000 (23) -1,01% 16:39 (282) 29,5000 29,9000 (100) 1 412 42 061 28
16:50
RWL
RAWLPLUGRAWLPLUG
(RWL)
rynek
zamknięty
14,8000
14,8000
14,5000
14,8000 (100) 0,00% 16:25 (88) 14,5500 14,8000 (874) 1 404 20 772 12
16:57
SON
SONELSONEL
(SON)
rynek
zamknięty
11,8000
11,8000
11,6000
11,7500 (105) 0,00% 16:37 (100) 11,6500 11,7500 (1 261) 1 345 15 766 17
17:00
BCS
BIGCHEESEBIGCHEESE
(BCS)
rynek
zamknięty
47,0000
47,0000
46,5000
47,0000 (100) 0,00% 17:00 (17) 46,7000 47,0000 (100) 1 343 62 866 37
17:00
KGN
KOGENERAKOGENERA
(KGN)
rynek
zamknięty
34,0000
34,0000
33,3000
33,8000 (91) -0,59% 17:00 (100) 33,4000 33,8000 (99) 1 329 44 468 15
16:50
K2H
K2HOLDINGK2HOLDING
(K2H)
rynek
zamknięty
37,8000
37,7000
37,3000
37,3000 (1 000) -0,80% 16:48 (539) 37,2000 37,6000 (73) 1 313 49 097 16
16:50
TSG
TESGASTESGAS
(TSG)
rynek
zamknięty
3,3500
3,3500
3,3000
3,3500 (558) 0,00% 16:04 (166) 3,3000 3,3500 (42) 1 291 4 298 5
17:01
SEL
SELENAFMSELENAFM
(SEL)
rynek
zamknięty
23,7000
23,2000
22,5000
22,6000 (100) +0,89% 16:25 (188) 22,6000 23,2000 (37) 1 290 29 331 31
16:54
MOV
MOVIEGAMESMOVIEGAMES
(MOV)
rynek
zamknięty
21,7000
21,0500
21,0500
21,7000 (100) +1,64% 16:45 (184) 21,4000 21,7500 (1 260) 1 286 27 352 27
16:55
SKH
SKARBIECSKARBIEC
(SKH)
rynek
zamknięty
18,5000
18,4500
18,0000
18,0000 (156) -2,17% 16:19 (10) 18,0500 18,2500 (10) 1 270 23 026 65
17:00
NVA
PANOVAPANOVA
(NVA)
rynek
zamknięty
15,1000
15,0000
14,6000
15,1000 (1) +0,67% 17:00 (40) 14,8000 15,1000 (236) 1 265 18 808 9
15:36
GTC
GTCGTC
(GTC)
rynek
zamknięty
5,6200
5,6000
5,6000
5,6200 (100) -1,06% 09:58 (12) 5,6000 5,6600 (6) 1 260 7 058 6
16:50
LBT
LIBETLIBET
(LBT)
rynek
zamknięty
2,2800
2,2800
2,1000
2,1200 (180) 0,00% 13:58 (470) 2,1200 2,1800 (4 419) 1 090 2 355 8
10:05
LRQ
LARQLARQ
(LRQ)
rynek
zamknięty
1,3100
1,3100
1,2700
1,2700 (1 085) -3,05% 10:05 (2 456) 1,2700 1,3100 (1 381) 1 087 1 381 2
17:03
SNW
SANWILSANWIL
(SNW)
rynek
zamknięty
1,5600
1,5600
1,5300
1,5300 (19) -1,92% 16:33 (745) 1,5300 1,5550 (990) 1 078 1 656 18
17:00
AMB
AMBRAAMBRA
(AMB)
rynek
zamknięty
26,2000
26,2000
25,8000
25,8000 (1) -1,53% 17:00 (229) 25,8000 26,2000 (126) 1 069 27 896 28
16:50
FTE
FORTEFORTE
(FTE)
rynek
zamknięty
25,4000
25,1000
25,1000
25,3000 (217) +0,80% 14:16 (131) 25,1000 25,4000 (15) 1 067 26 904 33
17:00
MLS
MLSYSTEMMLSYSTEM
(MLS)
rynek
zamknięty
73,4000
73,4000
72,5000
72,5000 (7) -1,49% 17:00 (208) 72,5000 73,3000 (126) 1 011 73 574 41
13:42
NXG
NEXITYNEXITY
(NXG)
rynek
zamknięty
2,9000
2,9000
2,9000
2,9000 (364) 0,00% 10:36 (20) 2,8400 2,8800 (95) 979 2 839 4
17:00
CMR
COMARCHCOMARCH
(CMR)
rynek
zamknięty
146,5000
145,0000
145,0000
146,5000 (23) +0,69% 17:00 (6) 146,0000 146,5000 (422) 968 141 142 43
16:50
PRM
PROCHEMPROCHEM
(PRM)
rynek
zamknięty
31,2000
31,0000
31,0000
31,2000 (100) +0,65% 16:44 (928) 31,0000 31,4000 (50) 941 29 191 3
16:50
BBD
BBIDEVBBIDEV
(BBD)
rynek
zamknięty
4,6200
4,6200
4,3200
4,6200 (80) 0,00% 14:06 (593) 4,3200 4,6200 (118) 936 4 177 6
17:04
ART
ARTIFEXARTIFEX
(ART)
rynek
zamknięty
11,6500
11,6500
11,4000
11,6000 (56) +1,75% 17:04 (313) 11,4000 11,6000 (144) 903 10 396 14
12:53
CPL
COMPERIACOMPERIA
(CPL)
rynek
zamknięty
8,9000
8,6000
8,6000
8,9000 (1) 0,00% 12:39 (200) 8,4500 8,8000 (900) 901 7 749 2
17:02
SPR
SPYROSOFTSPYROSOFT
(SPR)
rynek
zamknięty
480,0000
471,0000
471,0000
477,0000 (2) -0,63% 17:02 (20) 475,0000 477,0000 (18) 864 413 049 51
16:50
IFR
IFSAIFSA
(IFR)
rynek
zamknięty
2,6000
2,4200
2,4200
2,4200 (2) -1,22% 14:42 (828) 2,4200 2,5800 (985) 853 2 204 12
16:45
HMI
HMINWESTHMINWEST
(HMI)
rynek
zamknięty
24,7000
24,6000
23,0000
24,6000 (22) 0,00% 16:45 (50) 23,8000 24,6000 (230) 833 19 918 17
17:02
WAS
WASKOWASKO
(WAS)
rynek
zamknięty
1,6800
1,6800
1,6800
1,6800 (100) 0,00% 17:00 (950) 1,6550 1,6800 (33 333) 825 1 386 4
16:32
OEX
OEXOEX
(OEX)
rynek
zamknięty
37,4000
36,9000
36,8000
37,4000 (159) +2,19% 16:31 (110) 37,1000 37,4000 (1) 821 30 567 13
15:29
KOM
KOMPUTRONKOMPUTRON
(KOM)
rynek
zamknięty
6,6800
6,6800
6,6000
6,6200 (100) +0,30% 15:29 (5 187) 6,6000 6,6800 (105) 818 5 401 6
16:50
IFI
IFIRMAIFIRMA
(IFI)
rynek
zamknięty
24,8000
24,6000
24,2000
24,7000 (1) +1,23% 16:27 (40) 24,5000 24,7000 (29) 817 20 086 39
17:01
KRI
KREDYTINKREDYTIN
(KRI)
rynek
zamknięty
11,9000
11,9000
11,4000
11,5000 (40) -3,36% 14:31 (200) 11,0000 11,5000 (40) 779 8 886 4
17:01
PEP
PEPPEP
(PEP)
rynek
zamknięty
87,0000
87,0000
83,0000
84,9000 (5) -1,85% 17:00 (50) 84,1000 84,9000 (554) 725 61 316 30
16:50
THG
TENDERHUTTENDERHUT
(THG)
rynek
zamknięty
16,3000
15,6000
15,6000
16,0000 (2) -0,62% 13:13 (425) 16,0000 16,2000 (20) 615 9 736 12
16:50
CEZ
CEZCEZ
(CEZ)
rynek
zamknięty
200,0000
200,0000
193,0000
194,9000 (10) -1,07% 16:44 (14) 193,2000 195,0000 (162) 594 115 671 35
17:00
ATP
ATLANTAPLATLANTAPL
(ATP)
rynek
zamknięty
9,2500
9,2500
9,1500
9,1500 (340) -1,08% 17:00 (900) 9,1000 9,2500 (687) 549 5 035 8
17:00
CLD
CLOUDCLOUD
(CLD)
rynek
zamknięty
89,4000
86,4000
85,4000
87,0000 (7) -1,14% 17:00 (1) 85,4000 87,0000 (162) 548 47 439 45
17:00
KVT
KRVITAMINKRVITAMIN
(KVT)
rynek
zamknięty
12,7000
12,6500
12,3500
12,4000 (1) -1,98% 17:00 (50) 12,4000 12,7000 (87) 534 6 629 11
17:00
FSG
FASINGFASING
(FSG)
rynek
zamknięty
12,8000
12,8000
12,3500
12,7500 (1) -0,39% 17:00 (148) 12,3500 12,7500 (117) 511 6 327 9
16:50
KGL
KGLKGL
(KGL)
rynek
zamknięty
13,8000
13,8000
13,7500
13,7500 (350) -0,72% 14:10 (650) 13,7000 13,8000 (305) 504 6 930 3
16:50
OVO
OVOSTAROVOSTAR
(OVO)
rynek
zamknięty
46,8000
46,8000
44,8000
45,0000 (12) -4,26% 16:49 (110) 44,8000 45,0000 (31) 484 21 948 26
16:46
PCE
POLICEPOLICE
(PCE)
rynek
zamknięty
11,6000
11,6000
11,6000
11,6000 (193) +2,20% 14:48 (1) 11,4000 11,6500 (201) 444 5 150 5
17:00
ERB
ERBUDERBUD
(ERB)
rynek
zamknięty
39,0000
39,0000
38,6000
38,6000 (190) -1,03% 17:00 (70) 38,6000 39,0000 (146) 443 17 106 18
14:39
HEL
HELIOHELIO
(HEL)
rynek
zamknięty
12,1000
12,1000
12,0000
12,1000 (10) +3,42% 14:39 (600) 11,8000 12,1000 (668) 442 5 305 4
17:00
PRI
PRAGMAINKPRAGMAINK
(PRI)
rynek
zamknięty
5,1000
5,1000
4,9400
5,1000 (10) 0,00% 17:00 (117) 5,0000 5,1000 (2 285) 425 2 112 7
17:00
LTX
LENTEXLENTEX
(LTX)
rynek
zamknięty
7,6000
7,5800
7,5800
7,6000 (10) 0,00% 17:00 (553) 7,5200 7,6000 (7 369) 410 3 108 2
17:00
STP
STALPRODSTALPROD
(STP)
rynek
zamknięty
303,0000
300,0000
299,0000
299,5000 (15) +0,34% 17:00 (18) 299,0000 300,0000 (50) 410 123 032 39
17:01
MGT
MANGATAMANGATA
(MGT)
rynek
zamknięty
108,0000
106,0000
103,0000
108,0000 (39) +1,89% 17:00 (33) 105,0000 108,0000 (293) 405 43 090 25
16:59
DBE
DBENERGYDBENERGY
(DBE)
rynek
zamknięty
25,5000
25,5000
25,0000
25,5000 (10) -1,16% 14:00 (10) 25,1000 25,5000 (60) 400 10 080 12
17:00
MNC
MENNICAMENNICA
(MNC)
rynek
zamknięty
16,5500
16,0000
16,0000
16,1000 (1) 0,00% 17:00 (210) 16,1000 16,4500 (1) 395 6 439 19
16:50
IBS
IBSMIBSM
(IBS)
rynek
zamknięty
57,8000
57,8000
54,2000
54,2000 (6) -5,90% 16:00 (3) 54,4000 56,8000 (133) 345 19 000 12
13:35
WIK
WIKANAWIKANA
(WIK)
rynek
zamknięty
3,7200
3,5600
3,5600
3,7200 (1) +0,54% 13:35 (2 150) 3,5600 3,7200 (3 860) 345 1 228 3
15:28
PAT
PATENTUSPATENTUS
(PAT)
rynek
zamknięty
1,4450
1,4050
1,4000
1,4450 (40) +0,35% 15:28 (200) 1,4100 1,4450 (460) 340 479 3
17:00
VGO
VIGOPHOTNVIGOPHOTN
(VGO)
rynek
zamknięty
652,0000
650,0000
640,0000
652,0000 (149) +0,31% 17:00 (14) 640,0000 654,0000 (12) 338 219 396 20
17:00
CRJ
CREEPYJARCREEPYJAR
(CRJ)
rynek
zamknięty
840,0000
828,0000
821,0000
840,0000 (2) +1,45% 17:00 (2) 825,0000 842,0000 (1) 303 252 847 47
16:50
RMK
REMAKREMAK
(RMK)
rynek
zamknięty
13,0000
12,9000
12,9000
12,9500 (100) +0,39% 15:15 (100) 12,9500 13,1500 (400) 292 3 791 4
16:47
OPM
OPTEAMOPTEAM
(OPM)
rynek
zamknięty
7,7200
7,7200
7,7200
7,7200 (70) -0,52% 13:48 (287) 7,7200 7,7400 (20) 270 2 084 3
15:55
MZA
MUZAMUZA
(MZA)
rynek
zamknięty
10,6000
10,6000
10,6000
10,6000 (156) -1,85% 15:55 (500) 10,5000 10,8000 (2 000) 260 2 756 2
12:39
AAT
ALTAALTA
(AAT)
rynek
zamknięty
1,7200
1,7200
1,7200
1,7200 (200) +0,58% 09:16 (600) 1,6700 1,7200 (4 399) 200 344 1
16:44
SPH
SOPHARMASOPHARMA
(SPH)
rynek
zamknięty
14,6000
14,5000
14,5000
14,5500 (20) +0,34% 16:44 (5) 14,5500 14,6000 (292) 199 2 902 10
16:50
HDR
HYDROTORHYDROTOR
(HDR)
rynek
zamknięty
39,2000
39,2000
39,0000
39,0000 (10) -0,51% 15:37 (74) 38,8000 39,0000 (36) 187 7 293 5
16:50
CPR
COMPREMUMCOMPREMUM
(CPR)
rynek
zamknięty
2,4500
2,4100
2,4100
2,4500 (7) +2,08% 16:49 (1 204) 2,4100 2,4500 (7 292) 180 440 7
09:03
CTS
CITYSERVCITYSERV
(CTS)
rynek
zamknięty
6,0000
6,0000
6,0000
6,0000 (173) -2,44% 09:00 (20) 6,1000 6,2000 (20) 173 1 038 1
17:01
KPD
KPPDKPPD
(KPD)
rynek
zamknięty
70,8000
70,8000
68,8000
68,8000 (26) -3,10% 15:18 (14) 68,8000 70,8000 (42) 131 9 083 5
17:00
CAV
CAVATINACAVATINA
(CAV)
rynek
zamknięty
17,0000
17,0000
16,8000
16,9000 (8) +0,60% 17:00 (6) 16,8000 16,9000 (38) 122 2 057 13
13:56
NVT
NOVITANOVITA
(NVT)
rynek
zamknięty
143,0000
137,0000
137,0000
143,0000 (11) +3,62% 13:49 (2) 138,0000 140,0000 (20) 119 16 394 12
16:28
IPE
IPOPEMAIPOPEMA
(IPE)
rynek
zamknięty
2,5300
2,5300
2,5200
2,5300 (19) -0,78% 13:28 (464) 2,5300 2,5800 (76) 115 291 7
15:15
CRI
CREOTECHCREOTECH
(CRI)
rynek
zamknięty
198,5000
198,0000
196,5000
198,0000 (10) -0,25% 15:15 (13) 197,0000 198,0000 (153) 114 22 511 16
17:03
WWL
WAWELWAWEL
(WWL)
rynek
zamknięty
544,0000
540,0000
540,0000
540,0000 (1) -1,10% 16:07 (48) 540,0000 544,0000 (38) 112 60 492 9
17:00
SAN
SANTANDERSANTANDER
(SAN)
rynek
zamknięty
14,3760
14,1800
14,1800
14,1800 (90) 0,00% 10:45 (2 000) 14,2200 14,6000 (30) 107 1 519 5
16:59
ENE
ENELMEDENELMED
(ENE)
rynek
zamknięty
14,8000
14,3000
14,3000
14,8000 (70) -1,33% 09:07 (430) 14,8000 15,5000 (46) 100 1 465 2
16:45
EDI
EDINVESTEDINVEST
(EDI)
rynek
zamknięty
3,9200
3,9200
3,9200
3,9200 (10) -0,51% 16:45 (808) 3,8600 3,9200 (366) 94 368 3
17:00
MSP
MOSTALPLCMOSTALPLC
(MSP)
rynek
zamknięty
21,4000
21,4000
21,0000
21,0000 (53) 0,00% 17:00 (417) 21,0000 21,4000 (155) 85 1 786 3
12:56
DEK
DEKPOLDEKPOL
(DEK)
rynek
zamknięty
37,3000
37,2000
37,2000
37,3000 (10) +0,27% 11:25 (230) 36,9000 37,3000 (39) 70 2 607 3
16:59
APN
APLISENSAPLISENS
(APN)
rynek
zamknięty
19,5000
19,5000
18,9000
19,3000 (60) 0,00% 16:28 (170) 18,9000 19,3000 (185) 67 1 292 3
16:35
SES
SESCOMSESCOM
(SES)
rynek
zamknięty
31,2000
31,2000
31,2000
31,2000 (55) +0,65% 11:15 (5) 31,2000 31,8000 (10) 65 2 028 2
16:58
RAF
RAFAMETRAFAMET
(RAF)
rynek
zamknięty
15,5000
15,5000
15,5000
15,5000 (41) 0,00% 13:54 (10) 15,0000 15,5000 (289) 61 946 7
16:50
MLG
MLPGROUPMLPGROUP
(MLG)
rynek
zamknięty
84,6000
83,0000
83,0000
84,6000 (47) +1,93% 16:49 (107) 83,2000 84,6000 (231) 56 4 730 6
17:00
URT
URTESTEURTESTE
(URT)
rynek
zamknięty
122,0000
119,0000
119,0000
122,0000 (19) 0,00% 17:00 (91) 118,0000 122,0000 (46) 50 6 010 4
16:28
PHR
PHARMENAPHARMENA
(PHR)
rynek
zamknięty
7,2800
7,2800
7,2800
7,2800 (20) 0,00% 09:57 (20) 7,0200 7,2800 (538) 47 342 2
16:44
U2K
UNIMAUNIMA
(U2K)
rynek
zamknięty
5,4000
5,4000
5,4000
5,4000 (5) 0,00% 16:13 (100) 5,1200 5,4000 (178) 45 243 5
09:49
ERG
ERGERG
(ERG)
rynek
zamknięty
47,0000
46,8000
46,8000
47,0000 (11) +0,43% 09:49 (190) 45,0000 47,0000 (270) 40 1 874 3
15:36
INK
INSTALKRKINSTALKRK
(INK)
rynek
zamknięty
33,6000
33,5000
33,5000
33,6000 (31) +0,30% 15:03 (18) 33,6000 33,8000 (470) 38 1 276 2
16:48
CTX
CAPTORTXCAPTORTX
(CTX)
rynek
zamknięty
162,5000
158,0000
158,0000
162,5000 (1) 0,00% 16:48 (72) 157,0000 162,5000 (146) 31 4 902 2
17:00
ELZ
ELZABELZAB
(ELZ)
rynek
zamknięty
1,6300
1,5600
1,5600
1,6300 (5) -0,61% 16:47 (1 000) 1,6000 1,6300 (7 185) 25 39 2
16:50
ADV
ADIUVOADIUVO
(ADV)
rynek
zamknięty
0,7700
0,7700
0,7700
0,7700 (20) -0,26% 09:00 (1 726) 0,7300 0,7700 (680) 20 15 1
16:50
SKA
SNIEZKASNIEZKA
(SKA)
rynek
zamknięty
72,4000
72,4000
71,6000
71,6000 (4) -1,38% 16:29 (302) 71,2000 71,6000 (57) 17 1 220 5
15:44
KRK
KRKAKRKA
(KRK)
rynek
zamknięty
512,0000
508,0000
506,0000
512,0000 (2) +0,39% 15:12 (6) 508,0000 514,0000 (37) 16 8 130 7
16:59
IDM
IDMSAIDMSA
(IDM)
rynek
zamknięty
0,7550
0,7550
0,7550
0,7550 (16) 0,00% 09:28 (1) 0,7750 0,7800 (4 138) 16 12 1
16:50
SVRS
SILVAIR-REGSSILVAIR-REGS
(SVRS)
rynek
zamknięty
4,6000
4,6000
4,6000
4,6000 (3) +1,77% 09:47 (25) 4,5000 4,6000 (984) 16 74 5
10:55
IMP
IMPERIOIMPERIO
(IMP)
rynek
zamknięty
1,6000
1,6000
1,6000
1,6000 (14) -4,19% 10:55 (4 715) 1,6000 1,6700 (3 044) 14 22 1
11:08
TMR
TATRYTATRY
(TMR)
rynek
zamknięty
121,0000
121,0000
121,0000
121,0000 (12) 0,00% 10:36 (69) 120,0000 124,0000 (1 376) 12 1 452 1
16:17
SEK
SEKOSEKO
(SEK)
rynek
zamknięty
9,8500
9,8500
9,8500
9,8500 (11) -3,43% 13:24 (300) 9,8000 10,1000 (3 525) 11 108 1
16:59
TLX
TALEXTALEX
(TLX)
rynek
zamknięty
19,4000
19,4000
19,4000
19,4000 (2) 0,00% 09:02 (78) 17,5000 19,3000 (28) 10 194 5
16:00
FER
FERRUMFERRUM
(FER)
rynek
zamknięty
3,6000
3,6000
3,6000
3,6000 (5) 0,00% 15:53 (111) 3,5800 3,6000 (148) 10 36 2
14:51
MXC
MAXCOMMAXCOM
(MXC)
rynek
zamknięty
8,7400
8,7400
8,7200
8,7200 (8) -0,23% 10:34 (230) 8,7200 8,7400 (2) 10 87 2
16:50
UNF
UNFOLDUNFOLD
(UNF)
rynek
zamknięty
2,1200
2,1200
2,1200
2,1200 (2) 0,00% 09:00 (3 610) 2,0800 2,1200 (1 854) 10 21 5
16:50
CDL
CDRLCDRL
(CDL)
rynek
zamknięty
20,4000
20,4000
19,9000
19,9000 (3) 0,00% 14:09 (11) 19,6000 19,9000 (48) 9 180 5
16:50
LAB
LABOPRINTLABOPRINT
(LAB)
rynek
zamknięty
15,4000
15,4000
15,4000
15,4000 (1) 0,00% 12:18 (20) 15,0000 15,3000 (50) 8 123 5
16:50
TAR
TARCZYNSKITARCZYNSKI
(TAR)
rynek
zamknięty
46,2000
46,2000
45,2000
45,2000 (1) -2,16% 12:26 (11) 45,5000 46,2000 (31) 6 276 2
16:59
EMC
EMCINSMEDEMCINSMED
(EMC)
rynek
zamknięty
9,2500
9,2500
9,0500
9,0500 (1) -2,16% 16:25 (88) 8,5000 9,0500 (996) 5 45 5
16:59
CSR
CASPARCASPAR
(CSR)
rynek
zamknięty
11,2000
11,2000
11,2000
11,2000 (2) +0,90% 09:00 (6) 10,1000 11,0000 (80) 2 22 1
16:59
MBW
MBWSMBWS
(MBW)
rynek
zamknięty
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000 (2) 0,00% 09:01 (62) 9,6000 10,0000 (2 081) 2 20 1
16:59
INP
INPROINPRO
(INP)
rynek
zamknięty
6,7000
6,7000
6,7000
6,7000 (2) 0,00% 09:01 (2 775) 6,5000 6,7000 (6 996) 2 13 1
16:59
ULM
ULMAULMA
(ULM)
rynek
zamknięty
67,0000
67,0000
67,0000
67,0000 (2) -0,74% 09:03 (213) 63,0000 67,0000 (148) 2 134 1
16:50
DIG
DIGITANETDIGITANET
(DIG)
rynek
zamknięty
12,2500
12,2500
12,2500
12,2500 (2) -0,41% 09:00 (660) 11,8000 12,2500 (1 300) 2 24 1
09:13
STS
SATISSATIS
(STS)
rynek
zamknięty
0,5900
0,5900
0,5900
0,5900 (1) +2,79% 09:13 (1 441) 0,5720 0,5900 (4 999) 1 1 1
16:50
CPG
CPGROUPCPGROUP
(CPG)
rynek
zamknięty
10,3000
10,3000
10,3000
10,3000 (1) -0,96% 09:00 (12 242) 10,2000 10,3000 (61) 1 10 1
08:30 DIGITREEDIGITREE
(DTR)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (620) 12,1000 12,7000 (591)      
08:30 ESTARESTAR
(EST)
rynek
zamknięty
 
 
 
          13,3000 (33)      
16:59 ORCOGROUPORCOGROUP
(OPG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (330) 2,3200 2,3400 (2)      
09:54 BESTBEST
(BST)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (400) 19,6000 20,0000 (2 836)      
09:13 NOVATURASNOVATURAS
(NTU)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 17,1000 18,8000 (80)      
17:05 ATLANTISATLANTIS
(ATS)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,0100   -99,03%   (20) PKC PKC (18 113)      
17:00 UNICREDITUNICREDIT
(UCG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (20) 66,7000 89,6000 (40)      
08:30 MWTRADEMWTRADE
(MWT)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (205) 5,0500 5,2000 (76)      
16:29 MIRACULUMMIRACULUM
(MIR)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 000) 1,3200 1,3400 (6 280)      
08:30 TERMOREXTERMOREX
(TRR)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (200) 0,5600 0,5850 (500)      
17:05 PGFGROUPPGFGROUP
(PGV)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,9200   0,00%   (29) PKC PKC (10 050)      
08:30 KOMPAPKOMPAP
(KMP)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 18,3000 19,0000 (2)      
17:04 INTERAOLTINTERAOLT
(IRL)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,0100   -99,90%   (26) 10,0000 PKC (6 609)      
17:05 BRASTERBRASTER
(BRA)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,5300   -8,62%   (1 275) PKC PKC (16 138)      
17:05 YOLOYOLO
(YOL)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,3100   -7,32%   (10 000) 0,3260 PKC (15 734)      
17:05 IFCAPITALIFCAPITAL
(IFC)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,8000   -21,95%   (1) PKC PKC (300)      
15:04 CFICFI
(CFI)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (12 281) 0,2100 0,2180 (8 250)      
16:50 IIAAVIIAAV
(IIA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (10 000) 0,0100 109,0000 (89)      
17:05 EKOEXPORTEKOEXPORT
(EEX)
rynek
zamknięty
 
 
 
1,5900   -2,45%   (208) PKC PKC (457)      
17:05 TRANSPOLTRANSPOL
(TRN)
rynek
zamknięty
 
 
 
2,9000   -13,17%   (245) PKC PKC (6)      
08:41 SILVANOSILVANO
(SFG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (600) 5,2500 5,7000 (208)