info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.01, godz. 18:13
kontakt
2022.08.04 otwarcie maksimum minimum TKO/ wartość zmiana obrót
17:15 mWIG40 mWIG40 4 880,144 958,364 880,144 936,38 +1,4% 120 948 343
17:15 WIG WIG 64 802,2165 680,3664 802,2165 397,43 +1,5% 1 167 551 089
17:15 WIG20 WIG20 1 890,791 926,941 890,791 915,60 +1,6% 1 005 255 211
17:15 WIG30 WIG30 2 348,932 385,592 348,932 372,68 +1,6% 1 048 753 518
Automatyczne odświeżanie co:
("0" - brak odświeżania)
Przebieg notowań z dnia 2022.08.04 - Akcje
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:41 406 352 1 170 576 092 142 403
17:00
06N
06MAGNA06MAGNA
(06N)
rynek
zamknięty
4,0200
3,9600
3,9100
4,0000 (59) +1,01% 17:00 (1 904) 3,9600 4,0000 (1 028) 26 391 104 622 96
17:02
11B
11BIT11BIT
(11B)
rynek
zamknięty
715,0000
706,0000
695,0000
715,0000 (18) +1,13% 17:00 (10) 707,0000 715,0000 (1 421) 1 864 1 319 882 264
14:00
3RG
3RGAMES3RGAMES
(3RG)
rynek
zamknięty
0,4590
0,4400
0,4400
0,4400 (6 793) +1,15% 13:57 (84) 0,4370 0,4390 (2 204) 14 261 6 304 23
17:02
ABE
ABPLABPL
(ABE)
rynek
zamknięty
63,6000
62,2000
62,0000
62,0000 (17) -0,96% 17:00 (166) 61,8000 62,6000 (78) 11 255 700 378 135
16:04
ACG
ACAUTOGAZACAUTOGAZ
(ACG)
rynek
zamknięty
31,0000
30,8000
30,8000
31,0000 (5) +0,65% 15:10 (136) 30,1000 30,9000 (1 109) 77 2 378 5
17:01
ACT
ACTIONACTION
(ACT)
rynek
zamknięty
18,6600
18,6000
18,3200
18,6400 (116) +0,43% 17:01 (1 500) 18,6400 18,6600 (1 475) 9 061 168 298 100
16:50
ADV
ADIUVOADIUVO
(ADV)
rynek
zamknięty
0,8500
0,8500
0,8020
0,8060 (671) +0,50% 16:48 (2 629) 0,8060 0,8500 (8 980) 3 897 3 131 7
17:00
AGO
AGORAAGORA
(AGO)
rynek
zamknięty
8,0000
7,9800
7,9000
8,0000 (1 626) +0,25% 17:00 (198) 7,9400 8,0000 (1 000) 9 079 72 513 27
16:59
AGT
AGROTONAGROTON
(AGT)
rynek
zamknięty
2,8400
2,7800
2,7000
2,8400 (570) +1,43% 14:29 (180) 2,8300 2,8400 (561) 1 887 5 230 24
15:51
ALG
AIGAMESAIGAMES
(ALG)
rynek
zamknięty
1,8200
1,7000
1,6900
1,8200 (30) +4,00% 15:05 (13) 1,8000 1,8200 (2 903) 20 485 35 348 28
17:00
ALL
AILLERONAILLERON
(ALL)
rynek
zamknięty
18,7500
18,4000
18,0000
18,4000 (53) +0,27% 17:00 (160) 18,3500 18,4000 (60) 41 473 770 545 203
17:00
AWM
AIRWAYAIRWAY
(AWM)
rynek
zamknięty
0,2590
0,2590
0,2510
0,2545 (1) -1,74% 17:00 (5 417) 0,2515 0,2545 (5 216) 109 296 27 569 60
17:01
ALR
ALIORALIOR
(ALR)
rynek
zamknięty
51,9200
50,1600
49,9400
51,8000 (134) +4,44% 17:01 (42) 51,7600 51,8000 (756) 196 025 10 029 054 2 122
17:04
ALE
ALLEGROALLEGRO
(ALE)
rynek
zamknięty
33,0750
32,2000
32,1100
32,2350 (1 000) +1,19% 17:00 (17 932) 32,2350 32,2500 (1 349) 3 443 549 112 256 786 13 066
15:09
AAT
ALTAALTA
(AAT)
rynek
zamknięty
1,6400
1,6400
1,5900
1,6400 (500) +2,50% 15:09 (718) 1,5900 1,6400 (2 857) 1 502 2 424 4
16:41
ALI
ALTUSALTUS
(ALI)
rynek
zamknięty
1,6400
1,6200
1,6200
1,6200 (1 088) 0,00% 16:41 (1 538) 1,6200 1,6400 (19) 2 327 3 774 6
17:00
AMB
AMBRAAMBRA
(AMB)
rynek
zamknięty
30,0000
29,0000
28,8000
29,9000 (165) +3,10% 17:00 (20) 29,2000 29,9000 (65) 4 770 140 935 108
17:04
AMC
AMICAAMICA
(AMC)
rynek
zamknięty
70,0000
69,5000
68,1000
69,2000 (400) -0,14% 17:04 (10) 69,0000 69,2000 (858) 7 238 500 128 186
17:03
EAT
AMRESTAMREST
(EAT)
rynek
zamknięty
25,2500
24,5500
24,5500
25,2000 (400) +3,70% 17:03 (100) 25,2000 25,3000 (100) 69 606 1 740 834 425
17:01
ANR
ANSWEARANSWEAR
(ANR)
rynek
zamknięty
30,8000
29,6000
29,6000
30,5000 (2 000) +4,10% 17:01 (1 819) 30,5000 30,6000 (10) 13 174 399 313 82
17:00
APT
APATORAPATOR
(APT)
rynek
zamknięty
14,6500
14,3000
14,1500
14,4500 (1) +1,76% 17:00 (9) 14,4500 14,5000 (605) 3 931 56 355 59
17:00
APN
APLISENSAPLISENS
(APN)
rynek
zamknięty
22,6000
22,4000
22,4000
22,6000 (1) 0,00% 17:00 (960) 22,4000 22,6000 (8) 4 90 3
17:00
APE
APSENERGYAPSENERGY
(APE)
rynek
zamknięty
3,6000
3,5500
3,5000
3,6000 (15) +1,41% 17:00 (901) 3,5000 3,6000 (2 135) 3 123 11 150 15
16:50
ARH
ARCHICOMARCHICOM
(ARH)
rynek
zamknięty
24,5000
24,4000
24,0000
24,2000 (46) +1,26% 16:33 (254) 24,2000 24,5000 (18 958) 2 767 67 373 26
17:03
ATC
ARCTICARCTIC
(ATC)
rynek
zamknięty
15,2600
14,8000
14,8000
15,1000 (200) +2,03% 17:03 (128) 15,0800 15,1400 (1 001) 54 359 821 804 692
17:04
ART
ARTIFEXARTIFEX
(ART)
rynek
zamknięty
19,8000
19,0000
18,2000
18,5000 (200) -2,89% 17:00 (92) 18,4500 18,6000 (85) 36 513 696 779 165
17:01
ASB
ASBISASBIS
(ASB)
rynek
zamknięty
28,2800
27,5600
27,4600
27,8000 (93) +1,31% 17:00 (503) 27,7000 27,8000 (3 274) 63 150 1 758 889 446
16:59
ASM
ASMGROUPASMGROUP
(ASM)
rynek
zamknięty
0,7550
0,7200
0,6650
0,7200 (700) 0,00% 16:48 (2 580) 0,7000 0,7200 (5 970) 288 531 203 884 184
17:00
ABS
ASSECOBSASSECOBS
(ABS)
rynek
zamknięty
41,4000
41,0000
41,0000
41,0000 (132) 0,00% 17:00 (1 207) 41,0000 41,2000 (169) 694 28 552 13
17:00
ACP
ASSECOPOLASSECOPOL
(ACP)
rynek
zamknięty
72,6500
71,8000
71,5000
71,7000 (51) +0,91% 17:00 (462) 71,6500 71,7000 (204) 86 994 6 261 461 1 964
17:00
ASE
ASSECOSEEASSECOSEE
(ASE)
rynek
zamknięty
46,9000
46,6000
46,5000
46,8000 (2) +1,08% 17:00 (295) 46,3000 46,8000 (92) 1 167 54 311 13
17:00
AST
ASTARTAASTARTA
(AST)
rynek
zamknięty
30,8000
30,1500
29,8500
30,3000 (1) +0,50% 17:00 (1 336) 30,1500 30,3000 (348) 12 463 375 137 120
17:01
1AT
ATALATAL
(1AT)
rynek
zamknięty
66,8000
61,6000
61,6000
64,0000 (2) +3,90% 17:00 (32) 63,6000 64,0000 (277) 3 476 221 241 74
16:50
ATD
ATENDEATENDE
(ATD)
rynek
zamknięty
3,1600
3,1100
3,1000
3,1400 (934) +2,28% 16:49 (7 511) 3,1000 3,1400 (1 196) 40 609 127 192 69
11:19 ATLANTAPLATLANTAPL
(ATP)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (310) 10,8000 10,9000 (725)      
17:00
ATS
ATLANTISATLANTIS
(ATS)
rynek
zamknięty
0,4590
0,4580
0,4380
0,4570 (303) +2,24% 17:00 (2 400) 0,4400 0,4570 (1 397) 6 337 2 889 8
16:50
ATG
ATMGRUPAATMGRUPA
(ATG)
rynek
zamknięty
3,3100
3,3000
3,2000
3,3100 (250) +0,30% 16:12 (20) 3,2200 3,3100 (235) 1 344 4 371 12
17:00
ATR
ATREMATREM
(ATR)
rynek
zamknięty
6,1800
6,1000
6,0200
6,1400 (1) +1,32% 17:00 (199) 6,0600 6,1400 (200) 1 124 6 822 12
17:00
APR
AUTOPARTNAUTOPARTN
(APR)
rynek
zamknięty
23,2000
23,2000
22,8500
23,2000 (2 010) +0,22% 17:00 (122) 22,9500 23,2000 (340) 47 918 1 104 819 267
17:00
BAH
BAHOLDINGBAHOLDING
(BAH)
rynek
zamknięty
0,1198
0,1166
0,1018
0,1078 (25 020) -6,26% 17:00 (7 000) 0,1044 0,1078 (20) 750 549 83 773 143
17:00
BBD
BBIDEVBBIDEV
(BBD)
rynek
zamknięty
4,9500
4,7700
4,7700
4,8500 (200) -1,82% 17:00 (450) 4,8400 4,8500 (610) 1 419 6 984 8
17:04
BDZ
BEDZINBEDZIN
(BDZ)
rynek
zamknięty
57,0000
43,2000
43,2000
57,0000 (2) +28,96% 16:49 (30) PKC 57,5000 (117) 22 766 1 182 152 557
17:00
BFT
BENEFITBENEFIT
(BFT)
rynek
zamknięty
1 780,0000
1 760,0000
1 715,0000
1 765,0000 (7) +1,44% 17:00 (9) 1 745,0000 1 765,0000 (39) 4 097 7 185 430 388
17:00
BST
BESTBEST
(BST)
rynek
zamknięty
20,6000
20,2000
20,0000
20,6000 (1) -0,96% 17:00 (530) 20,0000 20,6000 (120) 386 7 771 9
16:50
BCM
BETACOMBETACOM
(BCM)
rynek
zamknięty
4,9400
4,9400
4,8000
4,8000 (123) +0,84% 12:09 (1 750) 4,7400 4,8000 (361) 178 855 3
17:00
BCS
BIGCHEESEBIGCHEESE
(BCS)
rynek
zamknięty
31,0000
28,2000
26,7000
31,0000 (65) +9,93% 17:00 (154) 30,6000 31,0000 (28) 24 949 709 518 268
17:00
BCX
BIOCELTIXBIOCELTIX
(BCX)
rynek
zamknięty
63,2000
62,0000
61,4000
61,4000 (91) -2,23% 17:00 (63) 61,4000 62,0000 (393) 4 249 265 747 94
17:01
BMX
BIOMAXIMABIOMAXIMA
(BMX)
rynek
zamknięty
18,7600
18,2800
18,2800
18,7600 (4) +0,43% 17:00 (39) 18,5000 18,7600 (91) 1 865 34 353 39
17:00
BIO
BIOTONBIOTON
(BIO)
rynek
zamknięty
3,8600
3,8500
3,8000
3,8550 (734) +0,26% 17:00 (436) 3,8550 3,8600 (986) 18 362 70 188 46
17:02
BNP
BNPPPLBNPPPL
(BNP)
rynek
zamknięty
59,6000
59,6000
59,0000
59,4000 (1) -0,34% 17:00 (42) 58,8000 59,6000 (48) 1 184 70 140 19
17:01
LWB
BOGDANKABOGDANKA
(LWB)
rynek
zamknięty
35,0000
34,7200
34,2000
34,5200 (500) +0,70% 17:01 (142) 34,5000 34,5200 (170) 76 002 2 633 951 504
16:46
BBT
BOOMBITBOOMBIT
(BBT)
rynek
zamknięty
11,5000
11,4000
11,1000
11,2000 (105) -1,75% 16:42 (1 771) 11,3500 11,5000 (386) 4 422 49 969 32
17:00
BRS
BORYSZEWBORYSZEW
(BRS)
rynek
zamknięty
6,3300
6,2500
6,0800
6,3000 (6) +4,13% 17:00 (4) 6,2300 6,3000 (1 244) 14 918 92 698 62
17:00
BOS
BOSBOS
(BOS)
rynek
zamknięty
8,3500
8,1600
8,0700
8,3000 (12) +1,72% 17:00 (10) 8,1100 8,3000 (342) 7 553 62 216 41
17:00
BOW
BOWIMBOWIM
(BOW)
rynek
zamknięty
6,4200
6,3100
6,3000
6,4100 (71) +1,75% 17:00 (240) 6,3400 6,4100 (76) 14 628 92 648 73
17:00
B24
BRAND24BRAND24
(B24)
rynek
zamknięty
36,6000
35,0000
34,0000
34,9000 (1) 0,00% 17:00 (19) 34,9000 36,0000 (916) 5 170 183 226 93
17:00
BDX
BUDIMEXBUDIMEX
(BDX)
rynek
zamknięty
440,0000
432,0000
432,0000
434,5000 (5) +0,58% 17:00 (183) 434,5000 435,0000 (56) 14 915 6 509 430 645
17:01
BMC
BUMECHBUMECH
(BMC)
rynek
zamknięty
28,6000
28,4000
28,1800
28,3200 (664) +0,35% 17:01 (336) 28,3200 28,4600 (599) 12 424 351 797 131
17:02
CTX
CAPTORTXCAPTORTX
(CTX)
rynek
zamknięty
114,5000
113,5000
110,0000
110,0000 (4) -3,08% 17:00 (85) 110,0000 113,0000 (6) 937 103 502 28
16:59
CSR
CASPARCASPAR
(CSR)
rynek
zamknięty
10,9000
10,9000
10,9000
10,9000 (2) -0,91% 09:00 (100) 9,8500 10,9000 (308) 2 22 1
16:24
CAV
CAVATINACAVATINA
(CAV)
rynek
zamknięty
17,6500
17,3000
17,3000
17,6500 (48) +0,28% 16:24 (64) 17,3000 17,6500 (9) 246 4 300 7
17:04
CCC
CCCCCC
(CCC)
rynek
zamknięty
39,6000
38,2900
38,1000
39,0200 (100) +2,68% 17:04 (265) 39,0200 39,0400 (524) 130 996 5 109 325 1 139
17:04
CDR
CDPROJEKTCDPROJEKT
(CDR)
rynek
zamknięty
127,3000
124,2000
123,1000
125,2000 (25) +1,21% 17:04 (759) 125,1500 125,2000 (661) 529 601 66 491 918 10 889
16:50
CDL
CDRLCDRL
(CDL)
rynek
zamknięty
16,1000
16,1000
15,7000
16,0000 (8) -0,62% 16:23 (480) 15,7000 16,0000 (237) 430 6 869 6
17:00
CPD
CELTICCELTIC
(CPD)
rynek
zamknięty
6,6600
6,2000
5,8400
6,1600 (5) -2,22% 17:00 (155) 6,1600 6,6800 (300) 16 557 102 858 73
16:59
CEZ
CEZCEZ
(CEZ)
rynek
zamknięty
186,6000
185,4000
183,2000
183,2000 (10) -1,19% 16:35 (20) 183,2000 184,5000 (30) 800 148 074 50
16:00
CFI
CFICFI
(CFI)
rynek
zamknięty
0,2100
0,2080
0,2080
0,2100 (99) +2,94% 12:03 (4 209) 0,2040 0,2100 (2 205) 297 62 5
17:03
CIE
CIECHCIECH
(CIE)
rynek
zamknięty
54,2000
54,0000
53,8000
54,0000 (3 947) +5,68% 17:00 (8 000) 54,0000 54,1000 (20 139) 723 837 39 086 863 617
17:03
CIG
CIGAMESCIGAMES
(CIG)
rynek
zamknięty
6,1400
5,9500
5,9100
6,0500 (1 225) +2,72% 17:03 (14 966) 6,0400 6,0600 (312) 743 059 4 495 013 1 144
17:00
CTS
CITYSERVCITYSERV
(CTS)
rynek
zamknięty
5,7500
5,4500
5,4500
5,7500 (2) +7,48% 17:00 (2 916) 5,4500 5,7500 (248) 86 469 3
17:03
CLN
CLNPHARMACLNPHARMA
(CLN)
rynek
zamknięty
15,3600
15,1200
15,1200
15,3000 (82) +0,26% 17:03 (25) 15,2400 15,3000 (93) 4 283 65 284 45
16:50
CLD
CLOUDCLOUD
(CLD)
rynek
zamknięty
86,8000
86,8000
85,2000
86,8000 (2) 0,00% 14:54 (4) 86,8000 87,0000 (20) 18 1 546 4
17:00
CLE
COALENERGCOALENERG
(CLE)
rynek
zamknięty
1,4040
1,3980
1,3460
1,4000 (1 230) 0,00% 17:00 (893) 1,4000 1,4040 (433) 26 398 36 340 62
17:03
COG
COGNORCOGNOR
(COG)
rynek
zamknięty
7,1800
7,1500
6,9400
7,0900 (215) +1,29% 17:03 (286) 7,0200 7,1000 (487) 169 206 1 190 308 347
17:03
CLC
COLUMBUSCOLUMBUS
(CLC)
rynek
zamknięty
6,1400
5,9000
5,8000
5,9900 (143) +1,18% 17:03 (857) 5,9900 6,0300 (1 350) 12 743 76 364 122
17:00
CMR
COMARCHCOMARCH
(CMR)
rynek
zamknięty
143,0000
142,0000
139,5000
141,0000 (3) -0,70% 17:00 (59) 140,0000 141,0000 (3) 946 133 082 54
17:04
CMP
COMPCOMP
(CMP)
rynek
zamknięty
63,6000
60,0000
60,0000
63,6000 (2) +7,07% 14:48 (10) 62,8000 63,4000 (75) 3 524 219 253 58
08:30 COMPERIACOMPERIA
(CPL)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (950) 8,6000 8,9000 (245)      
17:00
CPR
COMPREMUMCOMPREMUM
(CPR)
rynek
zamknięty
2,2400
2,2300
2,2000
2,2400 (1) +0,45% 17:00 (900) 2,2000 2,2400 (299) 17 999 39 661 20
17:00
CRM
CORMAYCORMAY
(CRM)
rynek
zamknięty
0,6380
0,6200
0,6180
0,6360 (120) +0,95% 17:00 (812) 0,6340 0,6360 (1 681) 46 259 28 852 28
17:00
CRJ
CREEPYJARCREEPYJAR
(CRJ)
rynek
zamknięty
692,0000
690,0000
680,0000
692,0000 (8) 0,00% 17:00 (12) 688,0000 692,0000 (2) 186 128 102 31
17:00
CRI
CREOTECHCREOTECH
(CRI)
rynek
zamknięty
210,0000
210,0000
209,0000
210,0000 (5) 0,00% 17:00 (41) 209,0000 210,0000 (76) 730 153 175 43
17:00
CBF
CYBERFLKSCYBERFLKS
(CBF)
rynek
zamknięty
80,6000
79,6000
77,6000
79,2000 (1) +1,54% 17:00 (63) 78,6000 80,4000 (13) 1 788 141 926 59
17:03
CPS
CYFRPLSATCYFRPLSAT
(CPS)
rynek
zamknięty
12,2050
11,9100
11,9000
12,0850 (100) +2,59% 17:03 (3 753) 12,0800 12,0850 (11 611) 1 388 965 16 763 579 4 893
17:01
DAD
DADELODADELO
(DAD)
rynek
zamknięty
16,5000
16,5000
16,3000
16,3000 (167) -1,21% 16:46 (70) 16,0500 16,5500 (251) 2 798 46 079 13
17:00
DAT
DATAWALKDATAWALK
(DAT)
rynek
zamknięty
49,6000
48,5000
47,3000
47,8000 (100) 0,00% 17:00 (38) 47,8000 48,9500 (189) 12 141 584 651 258
16:50
DBE
DBENERGYDBENERGY
(DBE)
rynek
zamknięty
23,2000
22,8000
22,2000
23,1000 (1) +1,32% 13:31 (51) 22,4000 23,1000 (29) 1 013 23 270 19
17:02
DBC
DEBICADEBICA
(DBC)
rynek
zamknięty
69,0000
69,0000
68,4000
69,0000 (2) 0,00% 17:00 (44) 68,4000 69,0000 (51) 175 12 068 18
17:00
DCR
DECORADECORA
(DCR)
rynek
zamknięty
42,2000
41,5000
41,4000
41,5000 (1) +0,24% 17:00 (122) 41,1000 41,5000 (34) 544 22 623 16
16:38
DEK
DEKPOLDEKPOL
(DEK)
rynek
zamknięty
37,7000
37,7000
37,2000
37,7000 (250) +1,34% 16:17 (90) 37,0000 37,7000 (100) 449 16 909 5
16:59
DEL
DELKODELKO
(DEL)
rynek
zamknięty
11,2500
11,1500
11,0500
11,2000 (1) +0,45% 16:48 (1 069) 11,1000 11,2000 (113) 6 178 69 042 21
17:01
DVL
DEVELIADEVELIA
(DVL)
rynek
zamknięty
4,5000
4,3600
4,3600
4,4050 (839) +1,03% 17:00 (96) 4,4050 4,4950 (1 962) 136 348 600 533 209
16:50
DGA
DGADGA
(DGA)
rynek
zamknięty
8,6500
8,6500
8,6500
8,6500 (2) +4,85% 09:00 (500) 8,2000 8,5500 (50) 2 17 1
16:50
DIG
DIGITANETDIGITANET
(DIG)
rynek
zamknięty
16,5000
16,5000
16,5000
16,5000 (2) 0,00% 09:00 (1 116) 16,2000 16,5000 (1 048) 2 33 1
08:30 DIGITREEDIGITREE
(DTR)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (586) 12,8000 13,4000 (725)      
17:04
DNP
DINOPLDINOPL
(DNP)
rynek
zamknięty
359,1000
349,2000
348,0000
355,0000 (29 262) +2,07% 17:04 (529) 354,8000 355,0000 (901) 421 639 149 543 677 4 619
17:01
DOM
DOMDEVDOMDEV
(DOM)
rynek
zamknięty
155,0000
146,6000
141,4000
153,0000 (145) +3,38% 17:00 (47) 152,2000 155,0000 (344) 9 874 1 488 006 213
17:01
DPL
DROZAPOLDROZAPOL
(DPL)
rynek
zamknięty
3,7300
3,6900
3,6700
3,7300 (234) -0,27% 17:01 (157) 3,6700 3,7300 (3) 760 2 810 11
17:00
ECH
ECHOECHO
(ECH)
rynek
zamknięty
4,3400
4,1700
4,1700
4,3400 (38) +4,08% 17:00 (278) 4,2700 4,3400 (497) 32 697 139 892 49
16:38
EDI
EDINVESTEDINVEST
(EDI)
rynek
zamknięty
4,5000
4,4200
4,4200
4,5000 (20) +1,81% 16:38 (569) 4,4200 4,5000 (2 342) 826 3 653 5
17:02
ELT
ELEKTROTIELEKTROTI
(ELT)
rynek
zamknięty
16,2200
16,2200
15,3200
15,3600 (172) -5,30% 17:02 (108) 15,3600 15,4200 (99) 72 967 1 144 926 354
17:05 ELKOPELKOP
(EKP)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,4820   -6,59%   (3 500) 0,5400 PKC (17 472)      
16:56
ELZ
ELZABELZAB
(ELZ)
rynek
zamknięty
1,7900
1,7900
1,7200
1,7800 (1) -0,56% 16:47 (750) 1,7200 1,7800 (2 743) 18 197 31 905 15
16:14
EMC
EMCINSMEDEMCINSMED
(EMC)
rynek
zamknięty
8,5000
8,5000
8,5000
8,5000 (1) 0,00% 16:14 (15) 8,0000 8,5000 (2 366) 5 42 5
17:00
ENA
ENEAENEA
(ENA)
rynek
zamknięty
7,3000
7,1700
7,1600
7,3000 (134) +2,10% 17:00 (229) 7,2800 7,3000 (2 916) 225 093 1 633 880 588
17:00
ENE
ENELMEDENELMED
(ENE)
rynek
zamknięty
20,0000
20,0000
18,9000
19,8000 (1) +2,06% 17:00 (3) 12,6000 19,8000 (69) 4 79 3
17:03
ENG
ENERGAENERGA
(ENG)
rynek
zamknięty
8,0600
7,9800
7,9000
7,9000 (16) -1,00% 17:00 (1 271) 7,9000 7,9400 (19 952) 27 551 218 727 87
17:02
ENI
ENERGOINSENERGOINS
(ENI)
rynek
zamknięty
4,2000
4,1800
3,9400
4,0400 (389) -3,35% 17:02 (1 925) 4,0000 4,0400 (1 111) 141 810 573 031 323
17:00
ENT
ENTERENTER
(ENT)
rynek
zamknięty
46,5000
45,0000
45,0000
45,8000 (40) +1,78% 17:00 (25) 45,4000 45,9000 (157) 5 744 263 495 63
16:20
ERB
ERBUDERBUD
(ERB)
rynek
zamknięty
37,7000
37,2000
37,2000
37,6000 (40) +1,35% 16:02 (1) 37,3000 37,5000 (1) 2 604 97 398 24
16:58 ERGERG
(ERG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (150) 54,0000 56,0000 (259)      
17:00
EAH
ESOTIQESOTIQ
(EAH)
rynek
zamknięty
36,0000
36,0000
33,0000
34,3000 (119) -7,05% 16:36 (259) 34,3000 34,6000 (145) 5 631 194 870 100
08:30 ESTARESTAR
(EST)
rynek
zamknięty
 
 
 
          1,2000 (16)      
16:46
EUC
EUCOEUCO
(EUC)
rynek
zamknięty
1,1500
1,1500
1,1050
1,1450 (205) -0,43% 16:46 (1) 1,1450 1,1500 (2 456) 3 986 4 429 19
17:02
EUR
EUROCASHEUROCASH
(EUR)
rynek
zamknięty
14,1600
14,0000
13,7400
13,8400 (72) +0,14% 17:02 (4 100) 13,7900 13,8400 (216) 215 609 3 004 232 1 106
10:44
EHG
EUROHOLDEUROHOLD
(EHG)
rynek
zamknięty
3,9600
3,9600
3,9600
3,9600 (180) -0,50% 10:44 (47) 3,9600 3,9800 (428) 553 2 190 3
17:01
ETL
EUROTELEUROTEL
(ETL)
rynek
zamknięty
38,8000
35,6000
35,3000
38,3000 (1) +7,28% 17:00 (120) 37,5000 38,3000 (1 144) 8 649 315 127 160
16:50
FAB
FABRITYFABRITY
(FAB)
rynek
zamknięty
36,5000
36,2000
35,8000
36,5000 (1) +1,39% 14:13 (158) 35,8000 36,5000 (125) 96 3 449 6
16:50
FSG
FASINGFASING
(FSG)
rynek
zamknięty
13,4000
13,4000
13,3500
13,3500 (2) 0,00% 16:13 (150) 13,1000 13,3500 (198) 452 6 047 5
16:50
FEE
FEERUMFEERUM
(FEE)
rynek
zamknięty
6,4500
6,0000
6,0000
6,3000 (73) +7,69% 16:34 (200) 6,2000 6,3000 (927) 19 250 119 834 50
17:00
FRO
FERROFERRO
(FRO)
rynek
zamknięty
28,0000
26,4000
26,4000
28,0000 (2) +5,66% 17:00 (83) 27,3000 28,0000 (309) 4 102 111 146 80
16:04
FER
FERRUMFERRUM
(FER)
rynek
zamknięty
3,5400
3,5400
3,5400
3,5400 (30) 0,00% 09:18 (20) 3,5400 3,6000 (50) 100 354 5
16:59
FMG
FMGFMG
(FMG)
rynek
zamknięty
78,0000
75,0000
71,0000
72,0000 (1) -3,36% 16:35 (26) 72,0000 76,5000 (14) 625 46 524 30
15:35
FON
FONFON
(FON)
rynek
zamknięty
7,9000
7,9000
7,9000
7,9000 (33) 0,00% 15:35 (103) 7,9000 7,9500 (200) 4 179 33 014 8
17:00
FTE
FORTEFORTE
(FTE)
rynek
zamknięty
25,0000
24,8000
24,6000
25,0000 (1) +0,81% 17:00 (30) 24,9000 25,0000 (360) 3 955 98 754 43
16:52
GOP
GAMEOPSGAMEOPS
(GOP)
rynek
zamknięty
31,1000
29,9000
29,2000
30,6000 (1) +2,34% 16:49 (70) 30,0000 30,7000 (50) 4 392 131 431 52
17:00
GIF
GAMFACTORGAMFACTOR
(GIF)
rynek
zamknięty
10,8000
10,5000
10,3000
10,7500 (1) +4,37% 17:00 (747) 10,5000 10,7500 (399) 6 338 66 828 30
17:02
GMT
GENOMTECGENOMTEC
(GMT)
rynek
zamknięty
11,9000
11,1500
10,5500
11,9000 (543) +6,73% 17:00 (600) 10,9000 11,9000 (6 626) 48 675 558 251 439
17:00
GTN
GETINGETIN
(GTN)
rynek
zamknięty
0,5570
0,5440
0,5350
0,5540 (100) +1,84% 17:00 (30 161) 0,5430 0,5540 (400) 294 738 161 639 40
17:01
GIG
GIGROUPGIGROUP
(GIG)
rynek
zamknięty
1,7450
1,7450
1,6700
1,7000 (290) -2,86% 17:01 (2 241) 1,7000 1,7200 (500) 1 320 2 221 9
17:00
GLC
GLCOSMEDGLCOSMED
(GLC)
rynek
zamknięty
2,6500
2,5600
2,5600
2,6500 (27) +3,11% 17:00 (1 000) 2,5700 2,6500 (1 108) 17 471 45 049 27
17:00
GOB
GOBARTOGOBARTO
(GOB)
rynek
zamknięty
29,9000
29,9000
29,1000
29,9000 (6) 0,00% 17:00 (34) 28,8000 29,9000 (312) 534 15 955 4
17:01
GPW
GPWGPW
(GPW)
rynek
zamknięty
37,4600
36,8200
36,7400
37,3800 (16) +1,85% 17:00 (194) 37,1000 37,3800 (691) 43 066 1 604 754 658
17:02
GRX
GREENXGREENX
(GRX)
rynek
zamknięty
2,7800
2,6700
2,6550
2,6550 (320) -0,93% 17:02 (11 181) 2,6550 2,6850 (39 000) 774 186 2 104 857 720
17:03
GEA
GRENEVIAGRENEVIA
(GEA)
rynek
zamknięty
3,0500
2,9050
2,9050
2,9350 (374) +0,86% 17:00 (1 800) 2,9350 2,9800 (4 199) 95 914 284 678 89
17:00
GRN
GRODNOGRODNO
(GRN)
rynek
zamknięty
10,1600
9,9000
9,8900
10,1200 (93) +3,05% 17:00 (110) 9,9600 10,1200 (307) 7 693 76 993 75
17:00
ATT
GRUPAAZOTYGRUPAAZOTY
(ATT)
rynek
zamknięty
25,0600
24,0000
24,0000
24,6200 (86) +2,67% 17:00 (206) 24,6000 24,6200 (867) 154 317 3 803 610 920
17:01
GPP
GRUPRACUJGRUPRACUJ
(GPP)
rynek
zamknięty
59,4000
55,9000
55,9000
57,0000 (16) +1,97% 17:00 (22) 56,9000 58,2000 (295) 30 482 1 756 297 256
17:01
GTC
GTCGTC
(GTC)
rynek
zamknięty
5,8000
5,5600
5,5600
5,8000 (100) -1,02% 17:00 (100) 5,7800 5,8000 (70) 342 1 928 4
17:00
BHW
HANDLOWYHANDLOWY
(BHW)
rynek
zamknięty
80,8000
79,8000
79,4000
79,8000 (2) +1,01% 17:00 (63) 79,8000 80,4000 (73) 23 750 1 899 454 624
17:00
HRP
HARPERHARPER
(HRP)
rynek
zamknięty
7,7600
7,3800
7,1200
7,7000 (24) +2,94% 17:00 (150) 7,5200 7,7000 (522) 21 127 156 532 85
16:59
HEL
HELIOHELIO
(HEL)
rynek
zamknięty
16,0000
15,0000
15,0000
16,0000 (5) +2,56% 16:47 (97) 15,3000 16,0000 (495) 837 12 952 6
17:00
HRS
HERKULESHERKULES
(HRS)
rynek
zamknięty
0,6780
0,6480
0,6460
0,6580 (57) -0,30% 17:00 (2 749) 0,6500 0,6580 (2 043) 26 192 17 555 23
17:00
HMI
HMINWESTHMINWEST
(HMI)
rynek
zamknięty
33,9000
33,8000
30,6000
33,3000 (4) -1,19% 17:00 (50) 31,3000 33,3000 (894) 1 700 54 470 44
17:00
HUG
HUUUGEHUUUGE
(HUG)
rynek
zamknięty
25,9000
25,1000
25,1000
25,8500 (3 500) +2,99% 17:00 (120) 25,5000 25,8500 (400) 38 630 992 797 304
16:50
HDR
HYDROTORHYDROTOR
(HDR)
rynek
zamknięty
39,0000
39,0000
37,4000
37,4000 (7) -0,53% 16:36 (19) 37,4000 38,6000 (120) 496 18 683 22
17:00
IBS
IBSMIBSM
(IBS)
rynek
zamknięty
74,2000
73,2000
68,8000
74,2000 (3) +1,09% 17:00 (52) 71,2000 74,2000 (99) 620 43 942 27
14:21
IDM
IDMSAIDMSA
(IDM)
rynek
zamknięty
0,6650
0,6650
0,6650
0,6650 (1 196) -0,75% 14:21 (2 500) 0,6550 0,6650 (1 068) 4 812 3 200 5
17:05 IFCAPITALIFCAPITAL
(IFC)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,2220   -11,90%   (2 300) 0,2550 PKC (28 480)      
17:04
IFI
IFIRMAIFIRMA
(IFI)
rynek
zamknięty
33,2000
33,1000
33,0000
33,0000 (91) 0,00% 17:03 (500) 33,0000 33,1000 (80) 1 351 44 666 31
17:00
IFR
IFSAIFSA
(IFR)
rynek
zamknięty
2,5900
2,5900
2,3700
2,3700 (351) -8,49% 17:00 (149) 2,3700 2,4900 (416) 8 200 19 678 14
16:50 IIAAVIIAAV
(IIA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1) 76,1000 109,0000 (89)      
16:50
IMC
IMCOMPANYIMCOMPANY
(IMC)
rynek
zamknięty
11,5000
11,5000
11,5000
11,5000 (253) 0,00% 16:48 (1) 11,2500 11,6500 (1) 1 602 18 423 3
17:00
GKI
IMMOBILEIMMOBILE
(GKI)
rynek
zamknięty
3,0300
3,0300
2,9500
3,0200 (50) +2,03% 17:00 (1 079) 2,9500 3,0200 (338) 75 225 4
16:50
IMS
IMSIMS
(IMS)
rynek
zamknięty
3,5700
3,4400
3,2100
3,5700 (2 234) +4,39% 16:40 (825) 3,3500 3,4800 (2 500) 52 375 179 304 73
17:00
INC
INCINC
(INC)
rynek
zamknięty
2,2800
2,2800
2,1900
2,2800 (10) 0,00% 17:00 (250) 2,2200 2,2800 (53 510) 7 253 16 461 18
17:04
ING
INGBSKINGBSK
(ING)
rynek
zamknięty
184,0000
178,0000
177,4000
180,0000 (35) +1,24% 17:04 (40) 179,2000 180,0000 (211) 4 786 866 987 229
13:24
INP
INPROINPRO
(INP)
rynek
zamknięty
8,3500
8,3500
8,1000
8,1000 (200) +0,62% 11:54 (1 600) 7,9000 8,1000 (50) 202 1 637 2
13:25 INSTALKRKINSTALKRK
(INK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (75) 36,5000 37,4000 (4)      
17:00 INTERAOLTINTERAOLT
(IRL)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,0100   -99,90%   (15) 10,0000 PKC (6 737)      
16:59
ITB
INTERBUDINTERBUD
(ITB)
rynek
zamknięty
1,7400
1,6500
1,5600
1,7200 (10) -4,44% 16:34 (814) 1,5800 1,6600 (2 270) 14 666 23 826 27
17:02
CAR
INTERCARSINTERCARS
(CAR)
rynek
zamknięty
578,0000
577,0000
571,0000
571,0000 (6) -0,52% 17:00 (5) 571,0000 577,0000 (8) 882 506 633 70
17:00
IPO
INTERSPPLINTERSPPL
(IPO)
rynek
zamknięty
1,1350
1,1000
1,0500
1,0500 (146) -7,49% 17:00 (54) 1,0500 1,0700 (1 072) 102 899 109 923 106
16:30
INL
INTROLINTROL
(INL)
rynek
zamknięty
7,9200
7,8800
7,8600
7,9200 (95) 0,00% 16:30 (5) 7,8200 7,9200 (274) 1 725 13 627 19
17:00
IPE
IPOPEMAIPOPEMA
(IPE)
rynek
zamknięty
3,1400
3,0300
3,0300
3,1400 (1) +3,63% 17:00 (900) 3,0400 3,1400 (299) 870 2 636 3
17:01
IZO
IZOLACJAIZOLACJA
(IZO)
rynek
zamknięty
3,4100
3,4100
3,2400
3,3500 (1) -1,76% 17:00 (343) 3,2800 3,3500 (3 760) 3 644 11 910 23
17:00
IZS
IZOSTALIZOSTAL
(IZS)
rynek
zamknięty
2,5900
2,5200
2,4500
2,5500 (2) -1,54% 17:00 (350) 2,5200 2,5500 (348) 39 314 98 536 86
17:04
JSW
JSWJSW
(JSW)
rynek
zamknięty
45,0000
44,5100
43,5000
44,0200 (307) -0,83% 17:04 (121) 43,9900 44,0200 (100) 241 808 10 702 451 2 442
16:50
JWW
JWWINVESTJWWINVEST
(JWW)
rynek
zamknięty
2,6000
2,4200
2,4200
2,5800 (1) +3,20% 16:45 (4 775) 2,5200 2,5800 (299) 4 534 11 114 20
16:50
KCI
KCIKCI
(KCI)
rynek
zamknięty
0,9540
0,9380
0,9080
0,9540 (265) +1,71% 13:52 (3 624) 0,9160 0,9580 (2 385) 27 572 25 456 22
17:02
KER
KERNELKERNEL
(KER)
rynek
zamknięty
7,1000
6,9500
6,9500
6,9800 (110) +0,72% 17:02 (368) 6,9800 7,0900 (200) 43 884 306 970 287
17:01
KTY
KETYKETY
(KTY)
rynek
zamknięty
661,0000
645,0000
645,0000
659,5000 (10) +2,33% 17:01 (5) 656,5000 659,5000 (60) 9 599 6 307 792 976
17:01
KGH
KGHMKGHM
(KGH)
rynek
zamknięty
113,1000
112,5000
111,6000
111,9500 (100) +0,49% 17:01 (1 012) 111,9000 112,0000 (1 813) 327 013 36 667 493 3 891
16:50
KGL
KGLKGL
(KGL)
rynek
zamknięty
13,2500
13,2500
13,2500
13,2500 (1) 0,00% 16:15 (117) 13,2500 13,7000 (916) 1 505 19 941 3
17:00
KPL
KINOPOLKINOPOL
(KPL)
rynek
zamknięty
14,7000
14,7000
14,5500
14,7000 (2) 0,00% 17:00 (924) 14,3500 14,7000 (405) 350 5 095 6
17:02
KGN
KOGENERAKOGENERA
(KGN)
rynek
zamknięty
37,1000
35,1000
34,7000
37,1000 (275) +6,00% 17:00 (180) 35,2000 37,1000 (475) 4 486 159 829 56
16:35
KMP
KOMPAPKOMPAP
(KMP)
rynek
zamknięty
18,6000
18,6000
18,6000
18,6000 (1 000) -2,11% 12:57 (550) 18,4000 18,8000 (1 450) 1 450 26 970 2
17:01
KOM
KOMPUTRONKOMPUTRON
(KOM)
rynek
zamknięty
4,9500
4,8500
4,7300
4,9100 (60) -1,41% 16:01 (3) 4,8000 4,9100 (1 609) 17 172 82 753 73
15:03
KPD
KPPDKPPD
(KPD)
rynek
zamknięty
63,0000
63,0000
63,0000
63,0000 (35) +1,61% 12:16 (16) 63,0000 63,2000 (120) 35 2 205 1
16:58
KCH
KRAKCHEMKRAKCHEM
(KCH)
rynek
zamknięty
0,4220
0,4220
0,3600
0,3760 (1) -10,90% 16:49 (3 809) 0,3700 0,3720 (799) 99 716 37 751 73
16:59
KRI
KREDYTINKREDYTIN
(KRI)
rynek
zamknięty
10,7000
10,7000
10,7000
10,7000 (1) -3,60% 09:03 (2) 10,4000 10,7000 (18) 1 11 1
16:41
KRK
KRKAKRKA
(KRK)
rynek
zamknięty
500,0000
500,0000
500,0000
500,0000 (1) -0,40% 15:42 (7) 493,0000 500,0000 (3) 21 10 500 5
17:00
KRU
KRUKKRUK
(KRU)
rynek
zamknięty
418,4000
408,0000
408,0000
414,0000 (17) +0,53% 17:00 (1 467) 414,0000 414,4000 (45) 24 167 10 026 325 1 292
16:50
KVT
KRVITAMINKRVITAMIN
(KVT)
rynek
zamknięty
12,2500
12,2500
12,2500
12,2500 (120) 0,00% 10:47 (288) 12,0000 12,2500 (26) 250 3 062 2
17:00
KSG
KSGAGROKSGAGRO
(KSG)
rynek
zamknięty
1,8700
1,8050
1,8000
1,8700 (94) 0,00% 17:00 (80) 1,8350 1,8700 (206) 7 595 13 812 21
17:04
LAB
LABOPRINTLABOPRINT
(LAB)
rynek
zamknięty
15,1000
14,5000
14,5000
14,6000 (50) +0,69% 16:38 (234) 14,5000 15,2000 (230) 707 10 590 9
16:50
LRQ
LARQLARQ
(LRQ)
rynek
zamknięty
1,3000
1,2800
1,2300
1,3000 (1) +1,56% 16:45 (3 703) 1,2400 1,3000 (738) 10 016 12 554 11
16:50
LEN
LENALENA
(LEN)
rynek
zamknięty
3,5900
3,5900
3,5300
3,5800 (96) 0,00% 14:58 (1 401) 3,5300 3,5800 (1 304) 2 576 9 179 11
14:31
LTX
LENTEXLENTEX
(LTX)
rynek
zamknięty
6,8800
6,8800
6,8800
6,8800 (158) -0,29% 14:31 (65) 6,8600 6,8800 (1 432) 768 5 284 3
17:00
LES
LESSLESS
(LES)
rynek
zamknięty
0,3070
0,3000
0,2800
0,2820 (786) -7,54% 17:00 (414) 0,2820 0,2940 (8 949) 557 423 157 836 127
16:50
LBT
LIBETLIBET
(LBT)
rynek
zamknięty
1,6300
1,6300
1,5400
1,5400 (6) -5,52% 16:17 (6 994) 1,5400 1,6000 (3 288) 208 338 3
15:13
LKD
LOKUMLOKUM
(LKD)
rynek
zamknięty
26,0000
26,0000
26,0000
26,0000 (2) 0,00% 15:13 (452) 25,6000 26,0000 (584) 2 52 1
17:00
LPP
LPPLPP
(LPP)
rynek
zamknięty
13 170,0000
12 900,0000
12 800,0000
13 000,0000 (50) +1,72% 17:00 (165) 13 000,0000 13 010,0000 (51) 4 120 53 502 000 1 030
15:32
LSI
LSISOFTLSISOFT
(LSI)
rynek
zamknięty
14,4000
14,0500
14,0500
14,1000 (50) -2,08% 15:28 (184) 14,0500 14,1000 (10) 551 7 799 7
17:02
LBW
LUBAWALUBAWA
(LBW)
rynek
zamknięty
2,5800
2,5800
2,5000
2,5200 (728) -2,93% 17:00 (370) 2,5200 2,5460 (3 988) 252 188 639 550 403
17:00
MAB
MABIONMABION
(MAB)
rynek
zamknięty
17,0500
16,7900
16,6400
16,9900 (30) +2,23% 17:00 (100) 16,8600 16,9900 (128) 9 754 164 363 119
17:00
MAK
MAKARONPLMAKARONPL
(MAK)
rynek
zamknięty
12,2000
11,7500
11,7500
12,0000 (264) +2,13% 17:00 (79) 11,8000 12,0000 (386) 28 059 334 925 90
16:50
MGT
MANGATAMANGATA
(MGT)
rynek
zamknięty
86,0000
82,0000
82,0000
86,0000 (1) +2,38% 14:00 (20) 82,0000 84,5000 (39) 467 39 042 14
16:08
MAN
MANYDEVMANYDEV
(MAN)
rynek
zamknięty
0,8700
0,8700
0,8500
0,8500 (1 120) -2,30% 15:56 (100) 0,8400 0,8500 (367) 1 206 1 026 6
17:04
MVP
MARVIPOLMARVIPOL
(MVP)
rynek
zamknięty
7,1800
6,9600
6,9600
7,0600 (22) +1,15% 17:00 (1 000) 7,0000 7,0600 (123) 48 073 337 023 93
16:59
MXC
MAXCOMMAXCOM
(MXC)
rynek
zamknięty
9,0800
9,0800
9,0800
9,0800 (1) 0,00% 09:03 (50) 8,8000 9,0800 (11) 1 9 1
17:00
MBK
MBANKMBANK
(MBK)
rynek
zamknięty
397,0000
382,6000
382,6000
395,3000 (8) +3,32% 17:00 (54) 394,4000 395,3000 (207) 22 320 8 763 191 1 948
16:59 MBWSMBWS
(MBW)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (208) 5,0000 10,7000 (311)      
16:50
MDI
MDIENERGIAMDIENERGIA
(MDI)
rynek
zamknięty
1,6350
1,6350
1,5600
1,5700 (200) -3,98% 16:27 (1 212) 1,5700 1,6200 (432) 360 575 8
17:02
MDG
MEDICALGMEDICALG
(MDG)
rynek
zamknięty
31,8500
29,1500
28,2000
29,7500 (45) +0,68% 17:00 (809) 29,7500 29,9000 (66) 55 233 1 670 151 588
17:01
ICE
MEDINICEMEDINICE
(ICE)
rynek
zamknięty
12,2500
12,0000
11,6500
11,7000 (120) -4,49% 17:01 (466) 11,6000 11,7000 (419) 22 027 261 025 111
16:56
MNC
MENNICAMENNICA
(MNC)
rynek
zamknięty
15,7000
15,6000
15,1000
15,2000 (1 000) -2,56% 15:59 (1 072) 15,1500 15,2000 (24 640) 4 087 62 445 68
17:04
MRC
MERCATORMERCATOR
(MRC)
rynek
zamknięty
42,0000
41,6000
41,2200
41,7200 (10) +1,31% 17:04 (50) 41,5600 41,9400 (4) 3 618 150 998 105
17:00
MCR
MERCORMERCOR
(MCR)
rynek
zamknięty
23,8000
23,8000
21,8000
22,9000 (4) -3,78% 17:00 (160) 22,2000 22,9000 (496) 3 949 90 543 63
16:59
MEX
MEXPOLSKAMEXPOLSKA
(MEX)
rynek
zamknięty
4,0600
4,0600
4,0000
4,0600 (348) +1,00% 16:28 (430) 3,9100 4,0600 (6 267) 9 360 37 749 11
16:34
MFO
MFOMFO
(MFO)
rynek
zamknięty
28,5000
28,4000
28,0000
28,5000 (1) +0,35% 16:28 (160) 28,1000 28,9000 (91) 1 326 37 160 12
17:04
MLK
MILKILANDMILKILAND
(MLK)
rynek
zamknięty
0,8060
0,8060
0,7800
0,7800 (1 800) -3,58% 17:04 (439) 0,7790 0,7800 (15 836) 21 827 17 044 40
17:04
MIL
MILLENNIUMMILLENNIUM
(MIL)
rynek
zamknięty
5,7450
5,5400
5,4600
5,7000 (230) +2,70% 17:04 (5 281) 5,7000 5,7050 (216) 956 659 5 414 699 1 557
17:00
MIR
MIRACULUMMIRACULUM
(MIR)
rynek
zamknięty
1,2500
1,1700
1,1700
1,2500 (50) +0,81% 17:00 (30) 1,2400 1,2500 (3 950) 3 088 3 711 6
17:00
MRB
MIRBUDMIRBUD
(MRB)
rynek
zamknięty
6,8600
6,6500
6,6500
6,8100 (250) +3,34% 17:00 (2 007) 6,8100 6,8200 (1 000) 71 524 483 012 175
17:00
MLG
MLPGROUPMLPGROUP
(MLG)
rynek
zamknięty
82,0000
79,2000
79,2000
82,0000 (1) +3,80% 17:00 (120) 79,2000 82,0000 (123) 10 795 6
17:00
MLS
MLSYSTEMMLSYSTEM
(MLS)
rynek
zamknięty
66,8000
65,8000
64,6000
65,3000 (39) -1,66% 17:00 (3) 65,3000 66,1000 (50) 3 449 225 301 71
17:00
MBR
MOBRUKMOBRUK
(MBR)
rynek
zamknięty
268,0000
267,0000
265,0000
267,0000 (3) +1,91% 17:00 (161) 267,0000 268,0000 (1 121) 3 028 807 449 225
12:49
MOJ
MOJMOJ
(MOJ)
rynek
zamknięty
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000 (2 165) 0,00% 10:14 (1 820) 1,9600 2,0400 (4 000) 2 166 4 332 2
17:00
MOL
MOLMOL
(MOL)
rynek
zamknięty
33,3800
33,1000
31,8000
33,0000 (9 900) +0,61% 16:25 (6) 32,9200 33,1400 (100) 100 624 3 299 990 30
17:01
MOC
MOLECUREMOLECURE
(MOC)
rynek
zamknięty
18,6000
16,9400
16,9200
17,7000 (21) +3,03% 17:00 (574) 17,7000 18,0000 (1 000) 15 497 277 554 202
17:00
MON
MONNARIMONNARI
(MON)
rynek
zamknięty
5,8200
5,8000
5,6600
5,7200 (140) -1,72% 17:00 (100) 5,6600 5,7200 (1 776) 7 807 44 610 18
17:00
MSP
MOSTALPLCMOSTALPLC
(MSP)
rynek
zamknięty
19,4000
19,4000
18,8000
19,3000 (1) -0,52% 17:00 (6) 19,0000 19,3000 (189) 399 7 716 12
16:50
MSW
MOSTALWARMOSTALWAR
(MSW)
rynek
zamknięty
6,8200
6,7000
6,6800
6,7000 (500) +0,30% 15:35 (256) 6,6800 6,7400 (67) 1 604 10 767 13
17:00
MSZ
MOSTALZABMOSTALZAB
(MSZ)
rynek
zamknięty
3,6550
3,6200
3,6200
3,6200 (40) 0,00% 17:00 (1 025) 3,6200 3,6500 (400) 26 835 97 791 52
17:01
MOV
MOVIEGAMESMOVIEGAMES
(MOV)
rynek
zamknięty
33,3000
33,0000
31,9000
32,1000 (80) -3,17% 17:00 (252) 32,0500 32,4000 (6) 8 540 276 324 158
17:00
MZA
MUZAMUZA
(MZA)
rynek
zamknięty
16,6000
16,2000
16,1000
16,5000 (1) +3,13% 17:00 (222) 16,3000 16,5000 (466) 3 109 50 657 21
08:30 MWTRADEMWTRADE
(MWT)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (300) 5,6500 6,0000 (647)      
16:42
NNG
NANOGROUPNANOGROUP
(NNG)
rynek
zamknięty
0,9460
0,9160
0,9060
0,9460 (400) +3,28% 16:19 (1 000) 0,9220 0,9460 (2 005) 13 664 12 611 15
17:05
NEU
NEUCANEUCA
(NEU)
rynek
zamknięty
670,0000
662,0000
662,0000
666,0000 (2) +0,60% 17:02 (3) PKC 670,0000 (50) 1 671 1 112 571 111
17:04
NWG
NEWAGNEWAG
(NWG)
rynek
zamknięty
20,7000
19,5000
19,4000
20,3000 (200) +4,64% 17:00 (650) 20,1000 20,4000 (3 763) 33 489 673 027 204
16:59
NXG
NEXITYNEXITY
(NXG)
rynek
zamknięty
3,4000
3,1000
3,1000
3,4000 (44) +7,94% 16:21 (100) 3,2400 3,3500 (609) 3 155 10 405 16
16:50
NTU
NOVATURASNOVATURAS
(NTU)
rynek
zamknięty
18,4500
18,4500
18,4500
18,4500 (1) +7,89% 09:14 (59) 16,1500 18,7000 (55) 1 18 1
17:03
NVG
NOVAVISGRNOVAVISGR
(NVG)
rynek
zamknięty
2,5600
2,5600
2,3500
2,5000 (200) -3,10% 17:02 (700) 2,4300 2,5000 (12 467) 39 851 98 161 55
17:00
NVT
NOVITANOVITA
(NVT)
rynek
zamknięty
125,0000
118,0000
117,0000
125,0000 (4) +5,93% 11:47 (15) 121,0000 125,0000 (58) 142 17 056 16
17:01
NTC
NTCAPITALNTCAPITAL
(NTC)
rynek
zamknięty
0,7400
0,7400
0,6900
0,7360 (33) -0,81% 17:00 (1 000) 0,6920 0,7360 (467) 4 748 3 338 14
17:00
NTT
NTTSYSTEMNTTSYSTEM
(NTT)
rynek
zamknięty
5,1600
5,1600
5,0600
5,1400 (100) 0,00% 17:00 (1 489) 5,0600 5,1400 (426) 636 3 244 9
17:00
ODL
ODLEWNIEODLEWNIE
(ODL)
rynek
zamknięty
9,4500
9,1000
9,0000
9,0000 (860) -2,17% 17:00 (304) 8,9500 9,0000 (4 344) 1 809 16 522 16
16:41
OEX
OEXOEX
(OEX)
rynek
zamknięty
46,6000
45,4000
45,3000
46,6000 (2) +2,64% 11:51 (207) 45,0000 46,5000 (550) 1 048 47 477 4
17:00
OND
ONDEONDE
(OND)
rynek
zamknięty
10,3000
9,9500
9,8200
10,2800 (20) +3,32% 17:00 (150) 10,1400 10,2800 (304) 12 044 121 720 133
17:00
ONO
ONESANOONESANO
(ONO)
rynek
zamknięty
1,3550
1,3550
1,3000
1,3100 (2) +0,38% 17:00 (998) 1,3100 1,3500 (4 000) 7 006 9 119 17
16:50
OPN
OPONEO.PLOPONEO.PL
(OPN)
rynek
zamknięty
42,9000
40,8000
40,8000
42,8000 (20) +6,47% 16:19 (497) 41,6000 42,6000 (60) 1 144 47 434 47
16:49
OPM
OPTEAMOPTEAM
(OPM)
rynek
zamknięty
6,6200
6,4000
6,4000
6,6000 (220) +3,77% 16:49 (370) 6,5000 6,6200 (305) 1 800 11 611 6
17:00
OPL
ORANGEPLORANGEPL
(OPL)
rynek
zamknięty
7,5440
7,4300
7,4300
7,4700 (250) +0,13% 17:00 (11 881) 7,4700 7,4860 (4 084) 829 567 6 222 817 1 798
08:30 ORCOGROUPORCOGROUP
(OPG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 000) 2,2600 2,4400 (2 114)      
17:01
OTS
OTLOGOTLOG
(OTS)
rynek
zamknięty
42,7000
42,6000
41,4000
41,5000 (50) 0,00% 17:01 (271) 41,5000 42,2000 (63) 3 212 134 124 78
16:52
OTM
OTMUCHOWOTMUCHOW
(OTM)
rynek
zamknięty
3,8600
3,8000
3,5600
3,8600 (1) +1,58% 16:44 (419) 3,5600 3,8600 (99) 9 988 36 234 14
16:46
OVO
OVOSTAROVOSTAR
(OVO)
rynek
zamknięty
62,5000
62,5000
62,0000
62,0000 (7) -1,59% 13:43 (10) 59,5000 62,0000 (83) 103 6 434 4
16:02
PMP
PAMAPOLPAMAPOL
(PMP)
rynek
zamknięty
3,4450
3,3700
3,3700
3,4450 (9) -0,14% 15:57 (226) 3,3750 3,4450 (287) 307 1 039 11
17:00
NVA
PANOVAPANOVA
(NVA)
rynek
zamknięty
15,3000
15,3000
15,1000
15,1000 (161) -1,95% 17:00 (489) 15,1000 15,3000 (26) 375 5 665 7
16:46
PAS
PASSUSPASSUS
(PAS)
rynek
zamknięty
21,4000
19,6000
19,6000
20,6000 (45) +5,10% 16:46 (50) 20,2000 21,6000 (60) 807 16 477 25
17:04
PAT
PATENTUSPATENTUS
(PAT)
rynek
zamknięty
3,8400
3,6200
3,5200
3,6600 (1 101) +1,10% 17:02 (29 868) 3,6600 3,7000 (925) 115 477 426 224 253
17:02
PCX
PCCEXOLPCCEXOL
(PCX)
rynek
zamknięty
2,9700
2,9150
2,9100
2,9700 (500) +1,89% 17:00 (900) 2,9400 2,9750 (5 181) 29 916 88 190 70
17:00
PCR
PCCROKITAPCCROKITA
(PCR)
rynek
zamknięty
93,1000
93,0000
92,1000
92,7000 (2) +0,11% 17:00 (35) 92,2000 92,7000 (38) 7 543 700 964 182
17:02
PCF
PCFGROUPPCFGROUP
(PCF)
rynek
zamknięty
38,2500
37,5000
36,9000
37,9000 (34) +1,07% 16:48 (1) 36,6500 37,9500 (259) 1 349 50 168 21
17:01
PBX
PEKABEXPEKABEX
(PBX)
rynek
zamknięty
21,9000
21,1000
21,0000
21,4000 (11) +5,94% 17:00 (237) 20,9000 21,4000 (279) 27 058 572 402 76
17:00
PEO
PEKAOPEKAO
(PEO)
rynek
zamknięty
101,7500
98,1200
97,9600
100,9500 (2 166) +2,95% 17:00 (40) 100,8000 100,9500 (7 456) 623 594 62 767 776 5 265
17:02
PEP
PEPPEP
(PEP)
rynek
zamknięty
73,9000
73,0000
72,7000
73,0000 (1) 0,00% 17:00 (30) 72,5000 73,0000 (899) 3 149 229 810 39
17:04
PCO
PEPCOPEPCO
(PCO)
rynek
zamknięty
21,3800
21,0000
19,9000
20,2400 (1 355) -2,69% 17:04 (30 883) 20,2200 20,2400 (19 030) 4 873 148 100 763 447 14 385
17:00
PPS
PEPEESPEPEES
(PPS)
rynek
zamknięty
1,2400
1,2200
1,1600
1,2400 (10) +0,81% 17:00 (619) 1,1900 1,2400 (2 990) 6 043 7 377 13
17:03
PGE
PGEPGE
(PGE)
rynek
zamknięty
7,5900
7,3660
7,3660
7,4980 (1 000) +1,79% 17:03 (7 250) 7,4920 7,4980 (1 512) 2 103 111 15 771 747 4 850
17:01
PGV
PGFGROUPPGFGROUP
(PGV)
rynek
zamknięty
0,5280
0,5140
0,4900
0,5280 (500) +6,24% 16:16 (1 182) 0,5140 0,5280 (7 847) 63 711 32 480 41
17:00
PHR
PHARMENAPHARMENA
(PHR)
rynek
zamknięty
5,9800
5,7200
5,7000
5,9800 (3) +1,36% 17:00 (7) 5,7400 5,9800 (230) 908 5 278 16
16:59
PHN
PHNPHN
(PHN)
rynek
zamknięty
12,2000
12,2000
12,2000
12,2000 (1) 0,00% 09:03 (110) 11,9000 12,1500 (5) 1 12 1
17:04
PEN
PHOTONPHOTON
(PEN)
rynek
zamknięty
10,2600
9,9000
9,9000
10,1200 (498) +2,22% 17:00 (223) 10,0600 10,1400 (2 000) 5 671 57 248 43
16:52
PJP
PJPMAKRUMPJPMAKRUM
(PJP)
rynek
zamknięty
15,5000
15,5000
14,9000
15,0000 (82) -3,23% 15:30 (772) 14,8000 15,0000 (249) 6 559 98 860 43
17:04
PKN
PKNORLENPKNORLEN
(PKN)
rynek
zamknięty
59,3800
58,4200
58,4000
58,7000 (100) +0,86% 17:04 (85) 58,6800 58,7000 (2 173) 1 577 073 92 920 564 10 941
17:01
PKO
PKOBPPKOBP
(PKO)
rynek
zamknięty
34,9800
34,3500
33,9700
34,7200 (100) +2,24% 17:00 (2 585) 34,7000 34,7200 (24 389) 3 399 302 117 610 891 7 653
17:02
PKP
PKPCARGOPKPCARGO
(PKP)
rynek
zamknięty
14,8000
14,5000
14,5000
14,7200 (69) +2,22% 17:02 (904) 14,7200 14,7400 (992) 32 921 482 014 221
17:01
PLW
PLAYWAYPLAYWAY
(PLW)
rynek
zamknięty
427,0000
420,0000
418,5000
425,0000 (4) +1,19% 17:00 (25) 422,0000 425,0000 (43) 2 937 1 237 384 133
16:53
PLZ
PLAZACNTRPLAZACNTR
(PLZ)
rynek
zamknięty
2,4300
2,3700
2,2400
2,3900 (11) +1,27% 16:16 (930) 2,3000 2,3900 (2 495) 11 042 26 015 31
12:40
PGM
PMPGPMPG
(PGM)
rynek
zamknięty
3,5600
3,5200
3,5200
3,5600 (300) +1,14% 11:40 (2 181) 3,4400 3,6000 (2 084) 937 3 310 2
15:55
PCE
POLICEPOLICE
(PCE)
rynek
zamknięty
12,6000
12,4500
12,2500
12,5500 (2) +2,45% 10:25 (32) 12,3000 12,5500 (381) 122 1 515 7
17:02
PXM
POLIMEXMSPOLIMEXMS
(PXM)
rynek
zamknięty
4,4850
4,3400
4,3250
4,4400 (95) +2,30% 17:02 (7 696) 4,4200 4,4400 (6 314) 217 557 957 319 330
17:00
PTG
POLTREGPOLTREG
(PTG)
rynek
zamknięty
59,6000
58,6000
58,4000
59,6000 (37) -0,33% 17:00 (80) 58,6000 59,6000 (63) 1 008 59 467 14
16:50
PWX
POLWAXPOLWAX
(PWX)
rynek
zamknięty
2,3500
2,3500
2,3000
2,3000 (239) -1,71% 16:31 (261) 2,3000 2,3400 (4 306) 315 727 8
16:25
PRI
PRAGMAINKPRAGMAINK
(PRI)
rynek
zamknięty
4,1400
4,1400
4,0200
4,1000 (100) -0,49% 15:57 (50) 4,0200 4,1000 (18 790) 695 2 802 4
16:50
PRM
PROCHEMPROCHEM
(PRM)
rynek
zamknięty
30,8000
29,8000
27,2000
28,4000 (50) -3,40% 16:36 (89) 28,4000 29,4000 (12) 2 244 65 265 24
16:41
PRT
PROTEKTORPROTEKTOR
(PRT)
rynek
zamknięty
2,0300
2,0300
1,9900
2,0300 (7) +1,00% 16:27 (7) 2,0050 2,0300 (1 784) 59 771 119 664 41
16:36
ZAP
PULAWYPULAWY
(ZAP)
rynek
zamknięty
72,0000
71,0000
70,6000
70,6000 (54) -1,12% 14:42 (368) 70,6000 72,0000 (10) 295 20 937 8
17:00
PUR
PUREPURE
(PUR)
rynek
zamknięty
14,1800
13,6600
13,5200
14,1200 (50) +2,02% 17:00 (78) 14,0000 14,1200 (146) 2 935 40 630 34
17:00
PZU
PZUPZU
(PZU)
rynek
zamknięty
41,6000
40,7000
40,6100
41,3700 (1 453) +1,65% 17:00 (3 955) 41,3600 41,3700 (7 120) 2 470 481 102 056 785 7 184
16:50
QRS
QUERCUSQUERCUS
(QRS)
rynek
zamknięty
4,0900
4,0900
4,0000
4,0700 (500) -1,69% 13:13 (2 230) 4,0500 4,0700 (335) 11 061 44 461 15
17:05
RAE
RAENRAEN
(RAE)
rynek
zamknięty
1,2000
0,8680
0,8680
1,2000 (2 000) +40,85% 17:04 (1 000) 1,2000 1,2000 (55 947) 3 424 221 3 636 798 1 403
17:02
RFK
RAFAKORAFAKO
(RFK)
rynek
zamknięty
1,1240
1,0800
1,0500
1,0840 (911) -0,55% 17:00 (555) 1,0840 1,1000 (500) 375 858 406 808 344
16:59
RAF
RAFAMETRAFAMET
(RAF)
rynek
zamknięty
17,0000
17,0000
17,0000
17,0000 (50) -2,30% 11:18 (23) 16,2000 17,3000 (100) 50 850 1
17:04
RBW
RAINBOWRAINBOW
(RBW)
rynek
zamknięty
38,0000
37,7000
37,4000
37,6000 (33) -0,27% 17:02 (198) 37,5000 37,6000 (82) 10 139 382 527 107
16:48
RNK
RANKPROGRRANKPROGR
(RNK)
rynek
zamknięty
2,3300
2,2200
2,1800
2,3300 (1) +4,48% 16:48 (2 193) 2,3000 2,3300 (977) 73 820 169 058 45
16:50
RWL
RAWLPLUGRAWLPLUG
(RWL)
rynek
zamknięty
14,1500
14,1500
13,7500
13,7500 (136) -2,83% 12:48 (535) 13,7500 14,0000 (980) 256 3 531 5
11:57
RDN
REDANREDAN
(RDN)
rynek
zamknięty
0,4000
0,4000
0,3800
0,3980 (200) -0,50% 11:57 (1 185) 0,3800 0,3980 (2 800) 19 701 7 711 10
16:59
RNC
REINOREINO
(RNC)
rynek
zamknięty
1,4300
1,4300
1,4300
1,4300 (2) 0,00% 09:00 (2 000) 1,3300 1,4300 (1 419) 2 3 1
17:00
RLP
RELPOLRELPOL
(RLP)
rynek
zamknięty
8,0800
7,9200
7,8400
8,0600 (1) +1,77% 17:00 (400) 7,9800 8,0600 (213) 1 965 15 515 13
16:50
RMK
REMAKREMAK
(RMK)
rynek
zamknięty
13,7500
13,7500
13,3500
13,7500 (37) 0,00% 15:58 (100) 13,4500 13,7500 (83) 298 4 023 6
15:05
RES
RESBUDRESBUD
(RES)
rynek
zamknięty
0,6200
0,6000
0,6000
0,6100 (2 000) +1,67% 11:07 (2 000) 0,5840 0,6000 (5 800) 6 900 4 181 5
17:00
RPC
ROPCZYCEROPCZYCE
(RPC)
rynek
zamknięty
40,0000
39,7000
38,2000
40,0000 (25) +2,56% 17:00 (25) 39,9000 40,0000 (172) 362 14 337 18
17:00
RVU
RYVURYVU
(RVU)
rynek
zamknięty
65,8000
64,5000
64,5000
65,2000 (156) +1,88% 17:00 (42) 64,4000 65,2000 (44) 3 053 198 542 62
17:00
SNK
SANOKSANOK
(SNK)
rynek
zamknięty
21,5000
21,3000
20,9000
20,9000 (225) -2,79% 17:00 (25) 20,7000 20,9000 (275) 4 570 96 601 55
17:02
SPL
SANPLSANPL
(SPL)
rynek
zamknięty
364,8000
354,6000
350,8000
360,0000 (134) +2,92% 17:00 (105) 359,8000 360,0000 (1 720) 54 939 19 825 456 2 649
17:00
SAN
SANTANDERSANTANDER
(SAN)
rynek
zamknięty
17,0000
16,9960
16,7200
17,0000 (3) +1,67% 16:04 (4) 16,7500 17,0000 (2 349) 1 011 17 065 14
16:45
SNW
SANWILSANWIL
(SNW)
rynek
zamknięty
1,7000
1,6950
1,6400
1,7000 (2) +0,59% 16:38 (1 280) 1,6600 1,7000 (4 998) 16 490 27 720 26
15:02
STS
SATISSATIS
(STS)
rynek
zamknięty
0,5740
0,5700
0,5600
0,5740 (20) -1,03% 15:01 (20) 0,5620 0,5740 (15) 7 532 4 254 14
17:04
SCP
SCPFLSCPFL
(SCP)
rynek
zamknięty
165,0000
160,0000
159,5000
163,0000 (10) +1,88% 17:04 (28) 163,0000 166,5000 (5) 1 969 317 232 102
17:00
SWG
SECOGROUPSECOGROUP
(SWG)
rynek
zamknięty
25,4000
25,0000
25,0000
25,4000 (100) -0,78% 17:00 (90) 24,8000 25,4000 (210) 1 380 34 920 5
16:48
SEK
SEKOSEKO
(SEK)
rynek
zamknięty
8,9000
8,7500
8,7500
8,9000 (5) +1,71% 16:48 (67) 8,8000 8,9000 (851) 1 491 13 107 15
16:50
SEL
SELENAFMSELENAFM
(SEL)
rynek
zamknięty
27,7000
27,6000
26,6000
27,6000 (2) 0,00% 16:49 (73) 26,8000 27,6000 (760) 1 025 27 996 28
17:02
SLV
SELVITASELVITA
(SLV)
rynek
zamknięty
62,8000
60,0000
60,0000
62,5000 (3) +4,69% 17:02 (54) 62,0000 62,5000 (117) 2 006 122 682 44
17:00
SEN
SERINUSSERINUS
(SEN)
rynek
zamknięty
3,7500
3,6600
3,5500
3,7200 (100) +3,62% 17:00 (401) 3,6850 3,7200 (1 900) 18 392 66 784 49
16:50
SES
SESCOMSESCOM
(SES)
rynek
zamknięty
42,6000
42,0000
42,0000
42,0000 (40) +0,48% 15:46 (86) 41,2000 42,6000 (9) 141 5 923 3
16:40
SFS
SFINKSSFINKS
(SFS)
rynek
zamknięty
0,9340
0,8920
0,8700
0,9260 (2) +1,31% 15:13 (900) 0,9020 0,9240 (4 943) 38 171 34 553 32
17:02
SHO
SHOPERSHOPER
(SHO)
rynek
zamknięty
35,8000
34,5000
34,5000
35,5000 (700) +2,31% 16:36 (100) 35,1000 35,5000 (700) 3 612 127 757 14
16:50
SVRS
SILVAIR-REGSSILVAIR-REGS
(SVRS)
rynek
zamknięty
4,5800
4,5800
4,5800
4,5800 (4) 0,00% 09:00 (2 500) 4,2400 4,5800 (164) 4 18 1
15:30
SFG
SILVANOSILVANO
(SFG)
rynek
zamknięty
4,5800
4,5800
4,5800
4,5800 (110) -0,33% 14:43 (106) 4,3000 4,5500 (339) 110 504 1
17:01
SIM
SIMFABRICSIMFABRIC
(SIM)
rynek
zamknięty
3,8400
3,7500
3,7100
3,7200 (80) -0,80% 17:01 (525) 3,7100 3,7850 (136) 19 009 71 748 35
16:51
SKH
SKARBIECSKARBIEC
(SKH)
rynek
zamknięty
20,4000
20,3000
20,2000
20,4000 (100) +0,99% 16:39 (14) 20,2000 20,4000 (110) 2 880 58 590 23
16:50
SKL
SKYLINESKYLINE
(SKL)
rynek
zamknięty
1,7400
1,7400
1,6500
1,7400 (9) 0,00% 11:07 (1 400) 1,6500 1,7300 (2 000) 2 525 4 270 5
17:00
SLZ
SLEEPZAGSLEEPZAG
(SLZ)
rynek
zamknięty
0,7400
0,7350
0,7000
0,7350 (10) -1,34% 17:00 (49) 0,7200 0,7350 (4 860) 31 974 22 912 36
17:00
SKA
SNIEZKASNIEZKA
(SKA)
rynek
zamknięty
79,0000
77,0000
76,6000
79,0000 (15) 0,00% 17:00 (78) 76,4000 79,0000 (50) 519 40 673 30
17:00
SVE
SNTVERSESNTVERSE
(SVE)
rynek
zamknięty
5,1900
5,1400
5,1000
5,1200 (293) +0,39% 17:00 (399) 5,1200 5,1300 (16 094) 73 834 379 889 189
16:55
SOL
SOLARSOLAR
(SOL)
rynek
zamknięty
4,5800
4,5800
4,5000
4,5000 (1) -2,17% 16:15 (300) 4,2400 4,5000 (116) 5 23 5
17:00
SON
SONELSONEL
(SON)
rynek
zamknięty
11,5000
11,3500
11,2000
11,3000 (416) 0,00% 17:00 (340) 11,3000 11,4500 (52) 2 222 25 136 24
17:04
SPH
SOPHARMASOPHARMA
(SPH)
rynek
zamknięty
13,0000
13,0000
13,0000
13,0000 (12) 0,00% 15:50 (104) 12,3000 13,8000 (65) 28 364 2
16:51
SPR
SPYROSOFTSPYROSOFT
(SPR)
rynek
zamknięty
418,0000
408,0000
408,0000
414,0000 (80) +1,47% 16:47 (1) 414,0000 417,0000 (1) 379 156 178 34
17:00
STX
STALEXPSTALEXP
(STX)
rynek
zamknięty
2,5100
2,4800
2,4800
2,5000 (1) +1,63% 17:00 (48) 2,4900 2,5000 (511) 59 373 147 405 39
17:00
STP
STALPRODSTALPROD
(STP)
rynek
zamknięty
223,5000
223,5000
220,5000
223,0000 (2) +2,06% 17:00 (38) 222,0000 223,0000 (49) 827 184 500 77
16:50
STF
STALPROFISTALPROFI
(STF)
rynek
zamknięty
8,6100
8,5800
8,5200
8,6100 (237) +0,35% 16:02 (103) 8,5700 8,6100 (1 985) 2 206 18 959 23
17:00
ZUK
STAPORKOWSTAPORKOW
(ZUK)
rynek
zamknięty
3,2800
3,1800
3,1800
3,2800 (4) -0,61% 17:00 (299) 3,1900 3,2800 (157) 771 2 454 6
17:00
STH
STSHOLDINGSTSHOLDING
(STH)
rynek
zamknięty
24,7000
24,6500
24,6500
24,6500 (1) 0,00% 17:00 (1 034) 24,6500 24,7000 (1 340) 1 395 34 396 17
17:04
SNX
SUNEXSUNEX
(SNX)
rynek
zamknięty
15,0800
14,2000
14,0400
14,5000 (46) +2,69% 17:04 (50) 14,3600 14,5000 (1 954) 10 468 151 628 128
16:03
SGN
SYGNITYSYGNITY
(SGN)
rynek
zamknięty
30,0000
30,0000
29,9000
30,0000 (89) 0,00% 16:03 (17) 29,1000 30,0000 (2 450) 155 4 647 5
17:04
SNT
SYNEKTIKSYNEKTIK
(SNT)
rynek
zamknięty
61,8000
58,2000
58,2000
60,6000 (44) +4,12% 17:04 (1 117) 60,4000 60,6000 (93) 11 951 725 909 210
16:59
TLX
TALEXTALEX
(TLX)
rynek
zamknięty
15,8000
15,3000
15,1000
15,8000 (35) +3,27% 14:53 (600) 15,1000 15,8000 (385) 1 075 16 382 10
17:00
TAR
TARCZYNSKITARCZYNSKI
(TAR)
rynek
zamknięty
47,0000
46,5000
46,5000
46,8000 (20) +1,30% 17:00 (1 122) 46,8000 47,0000 (3 979) 411 19 292 9
12:37 TATRYTATRY
(TMR)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (10) 128,0000 131,0000 (33)      
17:00
TPE
TAURONPETAURONPE
(TPE)
rynek
zamknięty
3,6330
3,5200
3,5050
3,5930 (6 000) +1,73% 17:00 (11 209) 3,5830 3,5950 (5 604) 2 035 989 7 289 237 1 524
16:55
THG
TENDERHUTTENDERHUT
(THG)
rynek
zamknięty
13,4000
12,9000
12,9000
13,2000 (1) +3,13% 16:23 (358) 13,2000 13,5000 (59) 1 696 22 082 13
16:50
TRR
TERMOREXTERMOREX
(TRR)
rynek
zamknięty
0,8450
0,7850
0,7850
0,8450 (28) -0,59% 16:45 (1 128) 0,7800 0,8450 (472) 3 773 2 978 6
16:50
TSG
TESGASTESGAS
(TSG)
rynek
zamknięty
3,1400
3,1400
3,0700
3,1000 (500) +1,31% 15:29 (10) 3,0800 3,1000 (490) 990 3 067 9
17:00
TXT
TEXTTEXT
(TXT)
rynek
zamknięty
146,6000
144,2000
142,2000
145,4000 (11) +0,41% 17:00 (10) 145,2000 145,4000 (72) 20 712 2 994 668 493
17:00
TIM
TIMTIM
(TIM)
rynek
zamknięty
47,8000
47,1500
46,9000
47,3500 (23) +0,42% 17:00 (70) 47,1500 47,3500 (2 017) 10 875 516 490 183
17:00
TOR
TORPOLTORPOL
(TOR)
rynek
zamknięty
19,3000
18,7600
18,7000
18,8000 (100) +0,21% 17:00 (101) 18,7800 18,8000 (552) 43 767 830 862 157
16:33
TOW
TOWERINVTTOWERINVT
(TOW)
rynek
zamknięty
8,0000
7,6500
7,6500
7,6500 (50) -1,29% 16:28 (1 050) 7,6500 8,0000 (982) 260 1 990 4
17:04
TOA
TOYATOYA
(TOA)
rynek
zamknięty
6,3400
6,2500
6,2200
6,3400 (5 000) +1,28% 17:00 (300) 6,2600 6,3500 (265) 38 397 241 002 90
17:02
TRK
TRAKCJATRAKCJA
(TRK)
rynek
zamknięty
1,4400
1,4200
1,3900
1,4000 (1 767) -1,41% 17:00 (1 333) 1,4000 1,4300 (4 250) 87 710 122 896 63
16:50
TRN
TRANSPOLTRANSPOL
(TRN)
rynek
zamknięty
3,7200
3,7000
3,6200
3,6200 (21) -3,21% 16:22 (2 829) 3,6200 3,6800 (280) 4 850 17 823 11
17:04
TEN
TSGAMESTSGAMES
(TEN)
rynek
zamknięty
84,9000
82,4000
81,7500
84,9000 (100) +4,30% 17:00 (500) 84,3000 84,9000 (1 128) 11 954 1 002 179 369
17:00
ULM
ULMAULMA
(ULM)
rynek
zamknięty
67,0000
65,0000
63,0000
67,0000 (1) +1,52% 17:00 (100) 63,0000 67,0000 (211) 501 32 851 12
16:55
ULG
ULTGAMESULTGAMES
(ULG)
rynek
zamknięty
14,6000
14,5500
13,8000
14,5500 (262) +3,93% 16:23 (60) 14,2000 14,7000 (350) 2 549 35 890 39
16:46
UNI
UNIBEPUNIBEP
(UNI)
rynek
zamknięty
9,3000
9,3000
9,0200
9,3000 (10) +0,22% 16:46 (53) 9,2000 9,3000 (767) 1 863 17 105 33
17:00
UCG
UNICREDITUNICREDIT
(UCG)
rynek
zamknięty
106,4800
106,4800
106,4800
106,4800 (3) +0,72% 14:27 (1) 93,2800 110,0000 (92) 3 319 1
14:44
U2K
UNIMAUNIMA
(U2K)
rynek
zamknięty
7,4000
7,4000
7,3800
7,3800 (10) +1,10% 14:44 (50) 7,2200 7,3600 (120) 30 222 4
17:00
UNT
UNIMOTUNIMOT
(UNT)
rynek
zamknięty
102,8000
101,4000
101,0000
102,4000 (20) +1,79% 17:00 (21) 101,4000 102,4000 (4) 3 545 360 741 109
16:46
URT
URTESTEURTESTE
(URT)
rynek
zamknięty
106,0000
103,0000
103,0000
106,0000 (3) +0,95% 16:46 (30) 103,0000 106,0000 (63) 36 3 765 4
17:00
VRC
VERCOMVERCOM
(VRC)
rynek
zamknięty
62,4000
61,0000
61,0000
61,4000 (2) +1,32% 17:00 (50) 61,2000 61,4000 (256) 603 37 309 39
16:48
VGO
VIGOPHOTNVIGOPHOTN
(VGO)
rynek
zamknięty
534,0000
534,0000
532,0000
534,0000 (10) 0,00% 16:48 (5) 532,0000 536,0000 (120) 77 41 078 11
16:55
VIN
VINDEXUSVINDEXUS
(VIN)
rynek
zamknięty
9,1800
8,9800
8,9800
9,1800 (3) +3,15% 16:38 (269) 9,0000 9,1800 (611) 1 155 10 395 8
17:00
VTL
VISTALVISTAL
(VTL)
rynek
zamknięty
0,7600
0,6300
0,6100
0,6940 (159) +21,33% 17:00 (9 721) 0,6940 0,7280 (20 741) 2 030 144 1 391 976 1 383
17:00
VVD
VIVIDVIVID
(VVD)
rynek
zamknięty
0,8700
0,8520
0,8280
0,8700 (300) 0,00% 17:00 (6 000) 0,8400 0,8700 (700) 17 401 14 878 29
17:00
VOT
VOTUMVOTUM
(VOT)
rynek
zamknięty
42,3000
41,1500
40,7000
41,9000 (95) +2,07% 17:00 (97) 41,4000 41,9000 (1 865) 14 675 609 312 272
17:01
VOX
VOXELVOXEL
(VOX)
rynek
zamknięty
54,4000
52,8000
52,8000
54,2000 (10) +2,65% 16:26 (82) 53,4000 54,2000 (233) 1 610 86 350 49
17:02
VRG
VRGVRG
(VRG)
rynek
zamknięty
3,3200
3,3000
3,2500
3,3200 (465) +0,91% 15:20 (500) 3,2800 3,3300 (1 400) 13 777 45 470 23
17:02
WXF
WARIMPEXWARIMPEX
(WXF)
rynek
zamknięty
4,4400
4,3200
4,3200
4,3200 (349) -3,14% 17:00 (466) 4,3200 4,4400 (496) 1 182 5 114 7
13:10 WASKOWASKO
(WAS)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 751) 1,6800 1,6950 (790)      
16:50
WWL
WAWELWAWEL
(WWL)
rynek
zamknięty
702,0000
700,0000
700,0000
700,0000 (1) 0,00% 16:23 (28) 700,0000 702,0000 (63) 12 8 410 4
17:00
WLT
WIELTONWIELTON
(WLT)
rynek
zamknięty
8,1500
7,9000
7,9000
8,0600 (63) +2,03% 17:00 (60) 8,0400 8,0600 (1 177) 22 520 180 290 120
15:48
WIK
WIKANAWIKANA
(WIK)
rynek
zamknięty
5,5000
5,4000
5,4000
5,5000 (283) +0,92% 15:47 (2 892) 5,4500 5,5000 (100) 329 1 806 3
17:02
WPL
WIRTUALNAWIRTUALNA
(WPL)
rynek
zamknięty
103,2000
101,4000
100,4000
100,4000 (15) -0,40% 17:00 (182) 100,4000 102,0000 (322) 8 256 847 298 89
17:03
WTN
WITTCHENWITTCHEN
(WTN)
rynek
zamknięty
26,5000
25,8000
25,5000
26,4000 (42) +3,94% 17:03 (90) 26,3000 26,4000 (486) 33 233 865 376 317
17:04
WOJ
WOJASWOJAS
(WOJ)
rynek
zamknięty
8,3000
8,2600
7,7600
7,7600 (60) -5,37% 16:48 (1 413) 7,8200 8,2400 (223) 3 628 29 448 36
17:00
XTB
XTBXTB
(XTB)
rynek
zamknięty
30,8400
30,4600
30,3200
30,7000 (8) +1,45% 17:00 (100) 30,6800 30,7000 (1 328) 166 661 5 105 274 1 145
17:00
XTP
XTPLXTPL
(XTP)
rynek
zamknięty
172,0000
169,0000
166,0000
172,0000 (10) +1,78% 17:00 (27) 170,0000 172,0000 (39) 1 142 193 000 44
17:05 YOLOYOLO
(YOL)
rynek
zamknięty
 
 
 
0,0500   -85,05%   (500) PKC PKC (29 339)      
17:00
ZMT
ZAMETZAMET
(ZMT)
rynek
zamknięty
1,6000
1,5650
1,4950
1,6000 (1 992) 0,00% 17:00 (1 600) 1,5100 1,6000 (5 008) 52 159 80 332 46
17:04
ZEP
ZEPAKZEPAK
(ZEP)
rynek
zamknięty
21,5000
21,4000
19,8800
20,0500 (6) +5,19% 17:00 (964) 20,0500 20,1500 (150) 90 617 1 877 513 761
16:53
ZRE
ZREMBZREMB
(ZRE)
rynek
zamknięty
3,1250
3,0200
3,0200
3,0800 (769) +1,99% 16:41 (1 269) 3,0450 3,0800 (1 229) 19 396 59 641 49
17:00
ZUE
ZUEZUE
(ZUE)
rynek
zamknięty
5,9400
5,9400
5,7600
5,9400 (2) 0,00% 17:00 (1 675) 5,7600 5,9400 (2 503) 842 4 894 11