NewConnect - notowania giełdowe rynku online | info.bossa.pl
2020.07.09, godz. 19:21
kontakt
2019.05.16 otwarcie maksimum minimum TKO/ wartość zmiana obrót
17:15 mWIG40 mWIG40 3 615,793 620,563 592,243 600,67 +0,4% 115 319 407
17:15 WIG WIG 50 930,0151 051,4450 813,4750 844,47 +0,2% 943 234 119
17:15 WIG20 WIG20 1 791,681 802,311 789,081 791,68 +0,2% 730 941 174
17:15 WIG30 WIG30 2 062,292 072,432 058,452 062,09 +0,3% 758 423 103
Automatyczne odświeżanie co:
("0" - brak odświeżania)
Przebieg notowań z dnia 2019.05.16 - Akcje
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:56 930 611 947 236 901 105 470
17:05
CDR
CDPROJEKTCDPROJEKT
(CDR)
rynek
zamknięty
400,9000
399,2000
385,9000
385,9000 (2) -3,31% 17:04 (3 152) 385,7000 PKC (2 433) 439 101 171 519 968 8 869
17:03
KGH
KGHMKGHM
(KGH)
rynek
zamknięty
102,3500
97,7000
97,7000
101,4000 (40) +4,32% 17:03 (4 006) 101,4000 101,4500 (821) 1 490 117 149 955 540 7 833
17:03
PKN
PKNORLENPKNORLEN
(PKN)
rynek
zamknięty
62,1800
62,0000
60,8600
61,2000 (100) -0,91% 17:03 (400) 61,1800 61,2000 (1 150) 1 160 444 70 972 451 6 224
17:03
CIG
CIGAMESCIGAMES
(CIG)
rynek
zamknięty
1,4680
1,2740
1,2720
1,4000 (1 000) +11,11% 17:02 (3 000) 1,3980 1,4000 (78 338) 10 812 232 15 087 105 4 018
17:04
PZU
PZUPZU
(PZU)
rynek
zamknięty
29,0900
28,8000
28,6400
28,8300 (162 462) +0,24% 17:04 (4 457) 28,8200 28,8300 (2 604) 1 450 553 41 872 321 3 675
17:03
PGN
PGNIGPGNIG
(PGN)
rynek
zamknięty
4,8700
4,7450
4,7400
4,8270 (1 232) +1,84% 17:02 (20 059) 4,8240 4,8270 (12 960) 6 052 140 29 108 263 3 398
17:04
BML
BIOMEDLUBBIOMEDLUB
(BML)
rynek
zamknięty
8,9600
8,3000
7,9800
8,7000 (1 825) +6,62% 17:02 (7 407) 8,7000 8,7400 (537) 2 070 071 17 887 983 3 280
17:04
PKO
PKOBPPKOBP
(PKO)
rynek
zamknięty
23,5400
23,3500
23,1700
23,2900 (107) -0,13% 17:04 (300) 23,2800 23,2900 (280) 1 839 308 42 951 936 3 201
17:04
DNP
DINOPLDINOPL
(DNP)
rynek
zamknięty
200,6000
200,0000
193,9000
196,2000 (255) -1,41% 17:04 (1 246) 196,2000 196,3000 (640) 190 262 37 322 053 3 042
17:04
MRC
MERCATORMERCATOR
(MRC)
rynek
zamknięty
149,5000
136,0000
133,5000
148,5000 (37) +12,50% 17:04 (64) 148,0000 148,5000 (1 319) 178 717 25 669 516 3 032
17:03
PEO
PEKAOPEKAO
(PEO)
rynek
zamknięty
55,3800
54,9800
54,4000
55,0000 (191) +0,92% 17:00 (100) 54,9400 55,0000 (5 527) 406 571 22 343 324 2 382
17:04
CCC
CCCCCC
(CCC)
rynek
zamknięty
61,9000
60,5800
60,5400
61,2000 (200) +1,12% 17:04 (183) 61,2000 61,2400 (106) 243 865 14 925 649 2 293
17:01
LTS
LOTOSLOTOS
(LTS)
rynek
zamknięty
60,6400
59,1600
58,9600
59,6400 (119) +1,05% 17:00 (772) 59,6000 59,6400 (7 740) 318 106 19 067 468 1 952
17:04
SNX
SUNEXSUNEX
(SNX)
rynek
zamknięty
34,9000
30,6000
27,3000
27,4000 (8) -8,36% 17:03 (692) 27,2000 27,4000 (1 512) 219 644 7 104 039 1 786
17:03
PLY
PLAYPLAY
(PLY)
rynek
zamknięty
31,7000
30,5600
30,5600
31,5000 (500) +2,87% 17:03 (106) 31,5000 31,5200 (129) 321 423 10 045 989 1 670
17:04
ALR
ALIORALIOR
(ALR)
rynek
zamknięty
17,0400
16,8000
16,5500
16,7300 (1) -0,12% 17:04 (721) 16,7200 16,7300 (978) 461 057 7 782 474 1 652
17:04
INC
INCINC
(INC)
rynek
zamknięty
8,1000
7,0000
6,6600
8,1000 (46) +26,17% 17:04 (700) 8,0800 8,1000 (954) 836 341 6 267 187 1 596
17:04
TPE
TAURONPETAURONPE
(TPE)
rynek
zamknięty
2,5520
2,5160
2,4640
2,4900 (2 000) -1,03% 17:04 (619) 2,4900 2,4920 (9 786) 3 711 899 9 330 941 1 490
17:04
JSW
JSWJSW
(JSW)
rynek
zamknięty
20,4000
20,1900
19,5200
19,5200 (11) -3,32% 17:04 (2 288) 19,5150 19,5200 (2 500) 397 559 7 909 950 1 439
17:02
XTB
XTBXTB
(XTB)
rynek
zamknięty
14,9500
14,7500
14,3000
14,6000 (100) 0,00% 17:02 (7 420) 14,5500 14,6000 (1 809) 589 130 8 582 269 1 406
17:04
EAT
AMRESTAMREST
(EAT)
rynek
zamknięty
22,7000
22,7000
21,4000
21,4000 (42) -5,10% 17:04 (1 101) 21,4000 21,5000 (686) 237 775 5 197 920 1 368
17:00
LPP
LPPLPP
(LPP)
rynek
zamknięty
6 745,0000
6 665,0000
6 585,0000
6 715,0000 (6) +1,97% 17:00 (5) 6 690,0000 6 725,0000 (7) 6 006 40 308 835 1 340
17:03
OPL
ORANGEPLORANGEPL
(OPL)
rynek
zamknięty
6,5250
6,3200
6,3200
6,5100 (120) +2,60% 17:03 (24 075) 6,5100 6,5150 (64 713) 2 701 087 17 431 542 1 227
17:01
PGE
PGEPGE
(PGE)
rynek
zamknięty
7,3000
7,1800
7,1320
7,2100 (648) +0,81% 17:00 (5 984) 7,2000 7,2100 (400) 1 532 912 11 079 281 1 227
17:00
CPS
CYFRPLSATCYFRPLSAT
(CPS)
rynek
zamknięty
27,7000
26,8200
26,8200
27,5800 (62) +2,15% 17:00 (7 548) 27,5200 27,5800 (4 709) 326 610 8 974 270 1 161
17:04
GRN
GRODNOGRODNO
(GRN)
rynek
zamknięty
9,0000
8,9800
7,6600
8,3000 (100) -4,60% 17:04 (2 408) 8,2800 8,3000 (4 085) 332 370 2 761 374 1 126
17:03
SPL
SANPLSANPL
(SPL)
rynek
zamknięty
171,3000
170,2000
168,5000
168,8000 (193) -0,59% 17:00 (1 176) 168,8000 168,9000 (112) 70 001 11 866 969 1 043
17:04
MIL
MILLENNIUMMILLENNIUM
(MIL)
rynek
zamknięty
3,0700
3,0360
3,0000
3,0020 (706) -0,66% 17:04 (16 000) 3,0020 3,0040 (504) 1 013 793 3 062 922 986
17:02
KRU
KRUKKRUK
(KRU)
rynek
zamknięty
104,4000
103,0000
101,8000
102,0000 (5) -1,83% 17:00 (717) 101,8000 102,4000 (45) 60 044 6 155 695 940
17:00
MBK
MBANKMBANK
(MBK)
rynek
zamknięty
233,0000
229,2000
226,6000
228,2000 (6) -0,44% 17:00 (111) 227,8000 228,2000 (172) 27 042 6 171 951 940
17:04
EUR
EUROCASHEUROCASH
(EUR)
rynek
zamknięty
17,2300
17,1600
16,7900
17,1100 (31) +0,65% 17:03 (15 128) 17,1100 17,1700 (410) 256 250 4 359 792 899
17:04
MLS
MLSYSTEMMLSYSTEM
(MLS)
rynek
zamknięty
62,0000
57,0000
57,0000
59,8000 (30) +4,91% 17:04 (79) 59,6000 59,8000 (770) 84 536 5 069 224 892
17:03
PCX
PCCEXOLPCCEXOL
(PCX)
rynek
zamknięty
4,2500
4,1200
3,9200
4,0800 (100) +1,24% 17:03 (3 824) 4,0700 4,0800 (943) 439 881 1 810 271 873
17:00
ENA
ENEAENEA
(ENA)
rynek
zamknięty
7,3950
7,3100
7,2250
7,2250 (6) -1,16% 17:00 (4 257) 7,2250 7,2800 (419) 395 131 2 873 983 741
17:02
11B
11BIT11BIT
(11B)
rynek
zamknięty
529,0000
526,0000
512,0000
522,0000 (501) -1,14% 17:01 (600) 522,0000 524,0000 (45) 7 996 4 176 669 664
17:04
TEN
TSGAMESTSGAMES
(TEN)
rynek
zamknięty
599,0000
597,0000
590,0000
595,0000 (2) -0,17% 17:04 (12) 595,0000 596,0000 (15) 14 369 8 522 223 620
17:04
PXM
POLIMEXMSPOLIMEXMS
(PXM)
rynek
zamknięty
2,8300
2,6400
2,6300
2,7000 (2 223) +2,27% 17:04 (3 436) 2,6850 2,7000 (2 000) 809 217 2 219 274 608
17:01
SNT
SYNEKTIKSYNEKTIK
(SNT)
rynek
zamknięty
23,3000
23,3000
22,1000
22,5000 (36) -2,17% 17:01 (84) 22,2000 22,7000 (90) 14 235 320 508 561
17:02
CIE
CIECHCIECH
(CIE)
rynek
zamknięty
31,2000
31,0000
30,4500
30,8500 (160) -0,48% 17:00 (140) 30,6000 30,8500 (930) 77 184 2 370 635 529
17:00
RBC
RUBICONRUBICON
(RBC)
rynek
zamknięty
2,9000
2,9000
2,5000
2,5600 (670) +6,67% 17:00 (30) 2,5600 2,6000 (5 100) 368 601 998 186 527
17:01
ALG
AIGAMESAIGAMES
(ALG)
rynek
zamknięty
26,6000
22,1000
22,1000
26,5000 (30) +22,69% 17:01 (270) 26,4000 26,5000 (4 587) 136 872 3 366 964 526
17:03
GLC
GLCOSMEDGLCOSMED
(GLC)
rynek
zamknięty
4,3800
4,0000
3,7800
3,9800 (583) +1,02% 17:00 (12 187) 3,9000 3,9800 (2 597) 359 501 1 457 491 521
17:02
BBT
BOOMBITBOOMBIT
(BBT)
rynek
zamknięty
24,0000
23,5000
21,5000
22,5000 (295) -1,96% 17:02 (5) 22,5000 22,8000 (350) 70 898 1 635 351 515
17:00
ART
ARTIFEXARTIFEX
(ART)
rynek
zamknięty
9,3000
8,7800
8,1000
8,2000 (187) +1,49% 17:00 (2 393) 8,1000 8,2000 (63) 156 014 1 346 325 505
17:01
ACP
ASSECOPOLASSECOPOL
(ACP)
rynek
zamknięty
68,2000
67,0000
66,7000
67,7000 (11) +1,80% 17:01 (63) 67,7000 68,0000 (557) 59 621 4 017 302 493
17:04
HRP
HARPERHARPER
(HRP)
rynek
zamknięty
15,8000
15,8000
14,5000
14,8500 (12) -2,62% 17:04 (563) 14,8500 14,9000 (1 000) 108 962 1 644 648 483
17:02
BDX
BUDIMEXBUDIMEX
(BDX)
rynek
zamknięty
230,0000
230,0000
222,0000
225,5000 (5) +3,44% 17:02 (10) 224,0000 225,5000 (134) 12 545 2 841 552 468
17:00
LTX
LENTEXLENTEX
(LTX)
rynek
zamknięty
12,5500
12,3500
12,0000
12,2000 (400) +2,52% 17:00 (1 000) 12,1000 12,2000 (1 415) 138 719 1 706 644 429
17:03
UNT
UNIMOTUNIMOT
(UNT)
rynek
zamknięty
44,6000
41,6000
41,6000
43,2500 (104) +3,97% 17:00 (183) 43,2000 43,2500 (671) 40 901 1 773 048 425
17:04
TSG
TESGASTESGAS
(TSG)
rynek
zamknięty
7,6000
7,4500
6,5500
6,5500 (24) -6,43% 17:04 (2 800) 6,5000 6,5500 (200) 173 647 1 221 212 400
17:04
PLW
PLAYWAYPLAYWAY
(PLW)
rynek
zamknięty
540,0000
540,0000
535,0000
539,0000 (4) +0,94% 17:04 (297) 535,0000 539,0000 (93) 4 802 2 581 844 395
17:02
LVC
LIVECHATLIVECHAT
(LVC)
rynek
zamknięty
79,0000
78,9000
75,0000
75,5000 (14) -3,21% 17:00 (91) 75,5000 76,5000 (46) 48 537 3 703 678 394
17:00
GTN
GETINGETIN
(GTN)
rynek
zamknięty
1,2500
1,2500
1,2000
1,2100 (6 843) -2,89% 17:00 (10 420) 1,2100 1,2120 (50) 788 091 962 523 352
17:02
TBL
TBULLTBULL
(TBL)
rynek
zamknięty
35,5000
35,4000
33,0000
33,0000 (48) -5,44% 17:02 (1 000) 32,9000 33,0000 (252) 22 376 762 106 345
17:00
GPW
GPWGPW
(GPW)
rynek
zamknięty
43,6000
43,0000
42,8000
43,4000 (5 281) +1,52% 17:00 (590) 43,4000 43,5000 (256) 27 359 1 183 401 332
17:03
RFK
RAFAKORAFAKO
(RFK)
rynek
zamknięty
1,2400
1,2400
1,1900
1,2000 (238) -1,48% 17:03 (6 310) 1,1900 1,2080 (2 873) 440 093 529 207 323
17:04
AWM
AIRWAYAIRWAY
(AWM)
rynek
zamknięty
0,8280
0,7800
0,7400
0,8080 (25) +2,28% 17:04 (1 000) 0,7900 0,8080 (1 975) 595 138 456 226 313
17:00
FMF
FAMURFAMUR
(FMF)
rynek
zamknięty
2,2100
2,1600
2,1500
2,1800 (302) +1,40% 17:00 (25 776) 2,1500 2,1800 (5 814) 326 406 710 619 311
17:04
R22
R22R22
(R22)
rynek
zamknięty
31,6000
30,2000
29,3000
29,5000 (200) -1,34% 17:04 (1 599) 29,3000 29,5000 (200) 32 004 969 096 304
17:04
PUN
PUNKPIRATPUNKPIRAT
(PUN)
rynek
zamknięty
1,2500
1,1900
1,0600
1,1300 (1 000) -5,04% 17:03 (2 042) 1,1300 1,1500 (3 000) 409 342 461 626 269
17:03
DAT
DATAWALKDATAWALK
(DAT)
rynek
zamknięty
158,0000
154,0000
152,0000
154,0000 (4) 0,00% 17:03 (134) 154,0000 155,0000 (15) 5 768 898 742 269
17:03
PKP
PKPCARGOPKPCARGO
(PKP)
rynek
zamknięty
14,4000
14,2600
14,0800
14,1400 (20) -0,84% 17:03 (661) 14,1200 14,1800 (234) 43 991 626 382 258
17:04
SWD
SWISSMEDSWISSMED
(SWD)
rynek
zamknięty
4,2600
3,4900
3,4800
4,0500 (1 500) +16,05% 17:03 (11) 4,0000 4,0800 (400) 104 549 409 205 256
17:01
COG
COGNORCOGNOR
(COG)
rynek
zamknięty
1,0200
1,0200
0,9300
0,9400 (553) -6,47% 17:00 (9 432) 0,9400 0,9640 (1 000) 303 232 293 402 256
17:04
MAB
MABIONMABION
(MAB)
rynek
zamknięty
40,8500
39,5000
38,7000
39,1500 (15) -0,13% 17:04 (1 191) 39,1500 39,7000 (50) 19 972 791 479 254
17:03
ATT
GRUPAAZOTYGRUPAAZOTY
(ATT)
rynek
zamknięty
31,4500
31,0000
31,0000
31,1500 (29) -0,16% 17:00 (2 288) 31,1000 31,1500 (77) 22 772 710 758 247
17:00
SNW
SANWILSANWIL
(SNW)
rynek
zamknięty
2,5400
2,3800
2,3600
2,4800 (10) +0,81% 17:00 (100) 2,4600 2,4800 (2 095) 218 654 533 570 245
17:04
FTE
FORTEFORTE
(FTE)
rynek
zamknięty
26,4000
26,0000
24,8000
26,1000 (711) +0,38% 17:04 (989) 26,1000 26,2000 (250) 40 075 1 040 738 245
17:04
OAT
OATOAT
(OAT)
rynek
zamknięty
17,0000
16,3000
16,2500
16,5000 (500) +3,13% 17:04 (158) 16,2000 16,5000 (180) 35 282 589 205 238
17:01
VOT
VOTUMVOTUM
(VOT)
rynek
zamknięty
12,8500
12,0500
12,0500
12,5500 (145) +4,15% 16:49 (1 500) 12,3500 12,5000 (1 000) 59 133 736 203 233
17:02
CRM
CORMAYCORMAY
(CRM)
rynek
zamknięty
1,2300
1,2200
1,1800
1,1950 (16 000) -2,05% 17:02 (13 700) 1,1950 1,2100 (35 537) 501 686 602 094 231
17:00
CLN
CLNPHARMACLNPHARMA
(CLN)
rynek
zamknięty
44,4000
43,8000
43,1000
44,1000 (49) +1,38% 17:00 (6) 44,1000 44,3000 (119) 18 303 801 712 228
17:00
APR
AUTOPARTNAUTOPARTN
(APR)
rynek
zamknięty
5,7000
5,4000
5,3800
5,6800 (679) +4,41% 17:00 (5 450) 5,6000 5,6800 (321) 404 599 2 262 025 216
17:01
MRB
MIRBUDMIRBUD
(MRB)
rynek
zamknięty
1,7100
1,6400
1,6400
1,6800 (4 503) +3,07% 17:00 (10 145) 1,6700 1,6800 (1 500) 420 585 708 962 216
17:00
PEP
PEPPEP
(PEP)
rynek
zamknięty
50,6000
50,6000
46,3000
48,1000 (68) -3,41% 17:00 (1 722) 48,1000 49,2000 (15) 10 476 508 888 214
17:00
MSW
MOSTALWARMOSTALWAR
(MSW)
rynek
zamknięty
5,4400
4,6400
4,6400
5,0400 (166) +6,11% 17:00 (1 167) 5,0400 5,2000 (100) 94 253 483 205 213
17:00
WLT
WIELTONWIELTON
(WLT)
rynek
zamknięty
5,1000
5,0700
4,9500
4,9600 (100) -3,69% 17:00 (2 950) 4,9600 5,0000 (4 510) 118 648 594 855 212
17:00
IPF
PROVIDENTPROVIDENT
(IPF)
rynek
zamknięty
2,8400
2,8000
2,7400
2,7500 (106) -1,43% 17:00 (11 781) 2,7450 2,7500 (1 894) 136 631 383 099 210
17:01
BHW
HANDLOWYHANDLOWY
(BHW)
rynek
zamknięty
39,2000
39,2000
38,4000
38,4000 (4) -1,03% 17:01 (50) 38,3500 38,4000 (466) 15 116 584 796 208
17:04
BRA
BRASTERBRASTER
(BRA)
rynek
zamknięty
0,5480
0,5470
0,5120
0,5120 (257) -6,91% 17:03 (3 743) 0,5120 0,5200 (15 408) 418 817 219 973 189
17:00
KGL
KGLKGL
(KGL)
rynek
zamknięty
14,7500
14,2000
14,0500
14,4000 (250) +2,86% 17:00 (140) 14,2500 14,4000 (681) 46 227 667 724 186
17:05
LWB
BOGDANKABOGDANKA
(LWB)
rynek
zamknięty
23,0000
22,3000
22,0500
22,3000 (1) -0,67% 17:00 (254) 22,1000 20,9000 (803) 21 357 478 653 184
17:04
ULG
ULTGAMESULTGAMES
(ULG)
rynek
zamknięty
33,9500
33,9000
32,8000
32,9000 (3) -2,66% 17:04 (21) 32,9000 33,2000 (80) 14 060 468 556 184
17:03
ASB
ASBISASBIS
(ASB)
rynek
zamknięty
3,4800
3,4800
3,4000
3,4000 (984) -1,59% 17:03 (1 947) 3,4000 3,4550 (1 085) 140 982 486 944 182
17:00
ENT
ENTERENTER
(ENT)
rynek
zamknięty
32,0000
32,0000
31,2000
32,0000 (25) 0,00% 17:00 (22) 31,9000 32,0000 (1 371) 12 703 401 699 170
17:00
APE
APSENERGYAPSENERGY
(APE)
rynek
zamknięty
2,9800
2,8200
2,7100
2,7800 (140) -1,42% 17:00 (300) 2,7400 2,7800 (740) 99 328 282 890 163
17:01
NEU
NEUCANEUCA
(NEU)
rynek
zamknięty
495,0000
495,0000
482,0000
495,0000 (10) 0,00% 17:01 (40) 495,0000 499,0000 (3) 4 876 2 363 582 161
17:00
GNB
GETINOBLEGETINOBLE
(GNB)
rynek
zamknięty
0,2620
0,2620
0,2530
0,2560 (1 859) -1,54% 17:00 (4 000) 0,2555 0,2560 (16 840) 967 780 247 243 158
17:03
VVD
VIVIDVIVID
(VVD)
rynek
zamknięty
2,9000
2,8600
2,7600
2,8100 (827) -0,71% 17:02 (2 000) 2,8100 2,8200 (230) 137 587 388 457 147
17:00
ENG
ENERGAENERGA
(ENG)
rynek
zamknięty
8,1900
8,1350
8,1200
8,1200 (7) -0,12% 17:00 (2 289) 8,1200 8,1300 (20) 76 792 625 452 146
17:01
BRS
BORYSZEWBORYSZEW
(BRS)
rynek
zamknięty
3,7500
3,7200
3,6650
3,6900 (17) -0,14% 17:00 (1 400) 3,6750 3,6900 (2 637) 81 406 300 694 135
17:02
TRK
TRAKCJATRAKCJA
(TRK)
rynek
zamknięty
2,4900
2,4300
2,4200
2,4500 (353) +0,62% 17:00 (3 915) 2,4400 2,4500 (1 542) 141 329 346 228 132
17:04
TIM
TIMTIM
(TIM)
rynek
zamknięty
11,9000
11,6000
11,3000
11,3000 (200) -1,31% 17:04 (1 000) 11,1500 11,3000 (43) 34 442 401 144 130
17:00
KTY
KETYKETY
(KTY)
rynek
zamknięty
467,5000
467,5000
461,0000
464,5000 (3) -0,75% 17:00 (6) 462,5000 464,5000 (197) 1 062 493 488 130
17:04
BIO
BIOTONBIOTON
(BIO)
rynek
zamknięty
4,5300
4,4700
4,4200
4,4200 (900) -1,12% 17:02 (500) 4,4200 4,4500 (550) 59 959 266 921 127
16:53
VGO
VIGOSYSVIGOSYS
(VGO)
rynek
zamknięty
620,0000
615,0000
580,0000
600,0000 (1) 0,00% 16:48 (4) 590,0000 600,0000 (155) 1 275 766 470 126
17:01
AST
ASTARTAASTARTA
(AST)
rynek
zamknięty
16,4500
16,2000
15,9000
16,2000 (150) -0,92% 17:01 (7) 16,2000 16,2500 (630) 19 042 306 030 126
17:00
VRG
VRGVRG
(VRG)
rynek
zamknięty
2,5000
2,4550
2,4000
2,4400 (5) -1,81% 17:00 (1 750) 2,4250 2,4400 (5 030) 85 484 208 729 118
17:02
CLE
COALENERGCOALENERG
(CLE)
rynek
zamknięty
0,3500
0,2700
0,2700
0,3500 (4 000) +29,63% 17:01 (21 551) 0,3500 0,3600 (2 000) 346 615 107 232 116
16:58
06N
06MAGNA06MAGNA
(06N)
rynek
zamknięty
0,6200
0,5750
0,5450
0,5950 (1) -0,83% 16:42 (10 000) 0,5800 0,5950 (11 911) 318 243 186 751 115
17:01
DVL
DEVELIADEVELIA
(DVL)
rynek
zamknięty
2,0400
1,9860
1,9620
2,0050 (750) +1,06% 17:01 (308) 2,0000 2,0150 (8 765) 154 768 308 486 115
17:00
PDZ
PRAIRIEPRAIRIE
(PDZ)
rynek
zamknięty
0,6490
0,6300
0,6200
0,6440 (1) +0,63% 17:00 (1 892) 0,6300 0,6440 (3 566) 228 955 143 630 113
17:04
LBW
LUBAWALUBAWA
(LBW)
rynek
zamknięty
1,2800
1,2550
1,2550
1,2550 (220) 0,00% 17:04 (1 400) 1,2550 1,2650 (2 000) 277 862 350 027 113
17:01
KER
KERNELKERNEL
(KER)
rynek
zamknięty
41,7000
41,5000
41,1000
41,2500 (27) +0,12% 17:00 (31) 41,0000 41,2500 (50) 5 028 207 222 107
17:04
GOP
GAMEOPSGAMEOPS
(GOP)
rynek
zamknięty
43,9500
43,3000
42,1000
43,0000 (39) -0,23% 17:00 (2 000) 43,0000 43,8000 (186) 10 141 438 969 107
17:00
MDG
MEDICALGMEDICALG
(MDG)
rynek
zamknięty
28,4000
28,4000
26,8500
27,7000 (103) -2,64% 17:00 (200) 27,5000 27,7000 (370) 10 116 277 420 106
17:04
RBW
RAINBOWRAINBOW
(RBW)
rynek
zamknięty
20,0000
19,7000
19,0500
19,2000 (36) -2,54% 17:02 (65) 19,1500 19,2000 (866) 10 061 195 846 106
17:04
IDA
IDEABANKIDEABANK
(IDA)
rynek
zamknięty
2,6100
2,6100
2,5300
2,5600 (600) -1,54% 17:00 (3 693) 2,5500 2,5600 (7 500) 89 399 229 782 106
17:03
XTP
XTPLXTPL
(XTP)
rynek
zamknięty
117,0000
114,5000
110,5000
114,0000 (25) +1,79% 17:00 (76) 113,0000 114,0000 (122) 2 408 275 234 103
17:00
ING
INGBSKINGBSK
(ING)
rynek
zamknięty
147,8000
147,6000
146,0000
147,8000 (1) +1,09% 17:00 (121) 146,2000 147,8000 (60) 1 848 270 882 101
17:02
OPN
OPONEO.PLOPONEO.PL
(OPN)
rynek
zamknięty
33,2000
31,8000
31,2000
33,0000 (1 305) +4,10% 17:01 (889) 33,0000 33,1000 (400) 33 601 1 102 885 99
17:00
TOR
TORPOLTORPOL
(TOR)
rynek
zamknięty
13,5000
13,4000
13,2000
13,5000 (508) +2,27% 17:00 (200) 13,3500 13,5000 (2 862) 26 948 359 969 97
17:04
AMC
AMICAAMICA
(AMC)
rynek
zamknięty
129,6000
129,0000
127,0000
129,4000 (215) -0,15% 17:00 (10) 128,2000 129,4000 (1) 2 567 330 159 94
16:50
MIR
MIRACULUMMIRACULUM
(MIR)
rynek
zamknięty
1,3200
1,2200
1,2200
1,2300 (8 034) +0,82% 16:41 (1 000) 1,2250 1,2400 (1 584) 176 208 224 064 92
17:00
ACT
ACTIONACTION
(ACT)
rynek
zamknięty
4,3400
4,3100
4,1600
4,3400 (1) +0,93% 17:00 (300) 4,2400 4,3400 (2 232) 39 041 166 436 90
16:57
URS
URSUSURSUS
(URS)
rynek
zamknięty
0,7500
0,7360
0,7200
0,7490 (1 000) +1,77% 16:49 (5 000) 0,7350 0,7400 (2 300) 142 528 104 729 88
17:03
IAG
IALBGRIALBGR
(IAG)
rynek
zamknięty
0,4880
0,4040
0,3800
0,4780 (500) +18,32% 17:03 (14 868) 0,4200 0,4780 (5 728) 150 920 66 809 88
17:04
ELB
ELBUDOWAELBUDOWA
(ELB)
rynek
zamknięty
2,4000
2,4000
2,2300
2,3550 (210) +0,64% 17:04 (2 073) 2,3100 2,3550 (490) 40 119 92 119 87
17:00
CAR
INTERCARSINTERCARS
(CAR)
rynek
zamknięty
228,0000
215,0000
215,0000
217,0000 (60) +3,33% 17:00 (1 901) 217,0000 221,0000 (95) 4 618 1 015 213 83
16:50
SGN
SYGNITYSYGNITY
(SGN)
rynek
zamknięty
7,1000
6,8800
6,5200
7,0800 (46) +1,14% 16:43 (1 032) 6,9200 7,0800 (454) 36 608 254 698 80
17:00
INL
INTROLINTROL
(INL)
rynek
zamknięty
3,0800
2,8800
2,8800
3,0400 (651) +7,04% 17:00 (400) 3,0200 3,0400 (3 047) 50 244 150 494 80
17:00
EMT
ELEMENTALELEMENTAL
(EMT)
rynek
zamknięty
1,9400
1,8560
1,8320
1,9000 (500) +1,17% 17:00 (14 410) 1,9000 1,9200 (500) 74 631 141 299 78
17:00
KCI
KCIKCI
(KCI)
rynek
zamknięty
0,7940
0,7900
0,7300
0,7320 (2 000) -7,34% 17:00 (259) 0,7320 0,7480 (1 345) 172 224 128 272 76
17:02
SLV
SELVITASELVITA
(SLV)
rynek
zamknięty
47,6000
47,0000
46,5000
46,5000 (200) -2,11% 16:49 (120) 46,5000 47,0000 (163) 4 743 222 551 75
16:50
WSE
WORKSERVWORKSERV
(WSE)
rynek
zamknięty
0,4700
0,4460
0,4460
0,4645 (2 300) +1,53% 15:47 (4 000) 0,4600 0,4635 (5 941) 165 960 76 530 74
17:00
EKP
ELKOPELKOP
(EKP)
rynek
zamknięty
0,4060
0,4000
0,3600
0,3860 (1) -2,28% 17:00 (10 065) 0,3730 0,3860 (7 000) 155 568 59 249 73
17:00
SEL
SELENAFMSELENAFM
(SEL)
rynek
zamknięty
12,5000
11,7000
11,4500
12,5000 (300) +8,70% 17:00 (1 100) 12,1000 12,5000 (253) 8 683 104 228 72
17:00
ERG
ERGERG
(ERG)
rynek
zamknięty
55,5000
50,0000
50,0000
54,5000 (2) +23,86% 17:00 (30) 52,0000 54,5000 (257) 5 663 302 682 71
17:01
SAN
SANTANDERSANTANDER
(SAN)
rynek
zamknięty
10,2700
9,9500
9,8000
10,0900 (100) -1,08% 17:01 (1 300) 9,9300 10,0900 (16) 15 502 154 251 71
17:03
IRL
INTERAOLTINTERAOLT
(IRL)
rynek
zamknięty
16,1000
15,6500
15,6500
15,9000 (50) +1,60% 17:03 (752) 15,8500 15,9000 (145) 11 992 191 511 68
17:00
EVE
EVERESTEVEREST
(EVE)
rynek
zamknięty
25,4000
21,4000
20,0000
25,0000 (12) +16,82% 17:00 (526) 23,0000 25,0000 (1 711) 11 202 266 208 67
16:51
PUE
ZPUEZPUE
(PUE)
rynek
zamknięty
215,0000
215,0000
212,0000
215,0000 (6) -0,46% 16:31 (34) 214,0000 215,0000 (74) 638 136 785 65
17:03
ASE
ASSECOSEEASSECOSEE
(ASE)
rynek
zamknięty
42,0000
41,6000
40,8000
40,8000 (70) -0,49% 17:03 (159) 40,8000 41,0000 (42) 3 479 143 864 64
17:00
SEN
SERINUSSERINUS
(SEN)
rynek
zamknięty
0,4260
0,4260
0,4100
0,4120 (1 033) -2,37% 17:00 (13 967) 0,4120 0,4240 (5 605) 172 463 71 983 62
17:00
SHG
STARHEDGESTARHEDGE
(SHG)
rynek
zamknięty
0,5800
0,5360
0,4910
0,5380 (5 000) -5,28% 17:00 (1 199) 0,5320 0,5380 (1 000) 61 084 32 909 62
17:00
BAH
BAHOLDINGBAHOLDING
(BAH)
rynek
zamknięty
0,8000
0,8000
0,7680
0,7880 (129) -1,38% 17:00 (1 000) 0,7690 0,7880 (10 766) 52 855 41 427 60
16:55
VOX
VOXELVOXEL
(VOX)
rynek
zamknięty
33,0000
30,2000
30,2000
32,2000 (20) +4,89% 16:47 (10) 32,2000 32,4000 (148) 40 914 1 346 451 60
17:00
MXC
MAXCOMMAXCOM
(MXC)
rynek
zamknięty
15,9000
15,7000
15,3000
15,4000 (10) -2,53% 17:00 (1 061) 15,3000 15,4000 (115) 4 587 70 802 58
16:56
ELZ
ELZABELZAB
(ELZ)
rynek
zamknięty
6,4000
6,1500
5,8500
6,2000 (10) +1,64% 15:59 (643) 5,9000 6,1000 (1 977) 17 001 101 257 58
17:01
RVU
RYVURYVU
(RVU)
rynek
zamknięty
72,0000
71,0000
70,0000
71,0000 (25) 0,00% 17:01 (10) 70,8000 71,0000 (175) 2 009 142 905 57
16:51
KSW
KRUSZWICAKRUSZWICA
(KSW)
rynek
zamknięty
60,0000
60,0000
59,0000
60,0000 (9) +0,33% 16:38 (80) 59,6000 60,0000 (100) 3 474 207 544 57
17:00
ALL
AILLERONAILLERON
(ALL)
rynek
zamknięty
7,8800
7,8800
7,3000
7,4000 (67) -5,61% 17:00 (316) 7,4000 7,6000 (1 898) 21 712 163 917 56
16:50
BMC
BUMECHBUMECH
(BMC)
rynek
zamknięty
2,6700
2,5600
2,5000
2,6700 (500) +0,38% 16:15 (300) 2,6100 2,6600 (800) 34 643 88 795 55
17:01
IZS
IZOSTALIZOSTAL
(IZS)
rynek
zamknięty
2,7800
2,7000
2,6900
2,6900 (21) -0,37% 17:00 (1 169) 2,6900 2,7300 (100) 26 193 71 272 54
17:00
ECH
ECHOECHO
(ECH)
rynek
zamknięty
3,9800
3,9200
3,8600
3,8700 (330) 0,00% 17:00 (4 119) 3,8700 3,9400 (517) 30 295 118 576 53
16:59
SKT
SKOTANSKOTAN
(SKT)
rynek
zamknięty
2,1500
2,1000
2,0400
2,0500 (700) -4,65% 16:49 (700) 2,0500 2,0900 (20 750) 30 921 64 185 51
17:04
BOS
BOSBOS
(BOS)
rynek
zamknięty
6,5400
6,4800
6,4000
6,4000 (273) -1,23% 17:04 (227) 6,4000 6,5000 (2 348) 24 267 156 347 51
17:00
WPL
WIRTUALNAWIRTUALNA
(WPL)
rynek
zamknięty
72,8000
70,8000
70,2000
72,2000 (103) +2,85% 17:00 (97) 72,2000 72,8000 (222) 41 433 2 966 784 50
17:00
PPS
PEPEESPEPEES
(PPS)
rynek
zamknięty
1,6500
1,6500
1,5800
1,5900 (1 250) -3,64% 17:00 (1 750) 1,5900 1,6300 (1 000) 57 348 92 531 49
17:00
PRT
PROTEKTORPROTEKTOR
(PRT)
rynek
zamknięty
4,1000
4,0600
3,9600
4,0600 (92) +4,10% 17:00 (300) 3,9800 4,0600 (976) 17 902 72 589 49
17:00
PCR
PCCROKITAPCCROKITA
(PCR)
rynek
zamknięty
44,5000
43,8000
43,8000
44,3000 (12) 0,00% 17:00 (625) 44,0000 44,3000 (251) 4 014 177 412 48
17:00
RON
RONSONRONSON
(RON)
rynek
zamknięty
1,1400
1,1350
1,1000
1,1000 (329) 0,00% 17:00 (821) 1,1000 1,1200 (755) 50 510 56 431 48
16:09
LBT
LIBETLIBET
(LBT)
rynek
zamknięty
1,9900
1,9900
1,9150
1,9500 (10 000) 0,00% 15:30 (6 263) 1,9300 1,9500 (500) 719 080 1 406 089 47
16:50
EEX
EKOEXPORTEKOEXPORT
(EEX)
rynek
zamknięty
3,7100
3,6050
3,6050
3,6400 (10) -0,27% 16:48 (700) 3,6200 3,6400 (2 427) 16 449 59 763 46
17:00
FON
FONFON
(FON)
rynek
zamknięty
0,1800
0,1580
0,1580
0,1600 (1) +1,27% 17:00 (20 142) 0,1600 0,1640 (50 049) 230 885 38 026 45
17:00
LEN
LENALENA
(LEN)
rynek
zamknięty
3,6500
3,4800
3,4100
3,5300 (500) +3,82% 17:00 (2 500) 3,5000 3,5300 (700) 18 115 64 071 44
17:01
MON
MONNARIMONNARI
(MON)
rynek
zamknięty
2,0900
2,0500
2,0500
2,0900 (100) +2,45% 17:01 (2 792) 2,0700 2,0900 (3 700) 53 099 109 913 44
16:52
QRS
QUERCUSQUERCUS
(QRS)
rynek
zamknięty
4,1500
4,0000
3,9400
3,9400 (43) -4,14% 16:49 (1 608) 3,9400 4,0000 (2 000) 23 274 93 200 43
16:59
OTS
OTLOGOTLOG
(OTS)
rynek
zamknięty
4,8600
4,8000
4,3600
4,4800 (90) -6,67% 16:40 (200) 4,2200 4,4800 (410) 23 905 109 871 43
17:03
ADV
ADIUVOADIUVO
(ADV)
rynek
zamknięty
4,8500
4,8200
4,6800
4,7200 (50) -2,07% 17:00 (262) 4,7200 4,8000 (20) 10 769 51 267 43
17:01
RDL
RADPOLRADPOL
(RDL)
rynek
zamknięty
1,9500
1,8700
1,8000
1,9500 (1) +4,84% 17:00 (11 779) 1,9500 1,9550 (1 000) 64 741 123 244 42
16:50
AGT
AGROTONAGROTON
(AGT)
rynek
zamknięty
3,7400
3,6300
3,4900
3,6900 (179) +1,93% 16:32 (21) 3,6900 3,7000 (498) 11 202 41 077 42
16:19
ELT
ELEKTROTIELEKTROTI
(ELT)
rynek
zamknięty
6,4200
6,4000
6,2200
6,4000 (5) 0,00% 15:41 (370) 6,2600 6,3800 (300) 11 540 72 360 40
17:00
STP
STALPRODSTALPROD
(STP)
rynek
zamknięty
165,0000
165,0000
162,6000
162,6000 (6) -0,37% 17:00 (9) 162,6000 165,0000 (41) 411 67 360 40
16:50
TOA
TOYATOYA
(TOA)
rynek
zamknięty
5,5400
5,5400
5,3600
5,4800 (30) -1,08% 15:55 (183) 5,4400 5,4600 (100) 8 653 47 059 39
17:00
AMB
AMBRAAMBRA
(AMB)
rynek
zamknięty
17,6500
17,2000
17,0500
17,6500 (235) +2,62% 17:00 (28) 17,2500 17,7000 (500) 6 548 113 828 39
17:00
STX
STALEXPSTALEXP
(STX)
rynek
zamknięty
2,9000
2,8300
2,8100
2,9000 (2 985) +0,69% 17:00 (1 241) 2,8500 2,9000 (3 979) 52 138 149 916 39
17:01
HRS
HERKULESHERKULES
(HRS)
rynek
zamknięty
1,3250
1,3050
1,2400
1,2950 (50) -0,77% 17:00 (285) 1,2500 1,2950 (1 383) 44 607 57 749 36
17:04
MSZ
MOSTALZABMOSTALZAB
(MSZ)
rynek
zamknięty
0,8480
0,8480
0,8220
0,8380 (5 000) +0,48% 17:04 (7 050) 0,8380 0,8440 (1 870) 52 000 43 433 36
17:04
SKH
SKARBIECSKARBIEC
(SKH)
rynek
zamknięty
23,5000
23,4000
22,2000
23,0000 (254) -1,29% 17:01 (1 358) 23,0000 23,1000 (1 000) 8 508 195 620 36
17:00
UNI
UNIBEPUNIBEP
(UNI)
rynek
zamknięty
9,3000
8,8000
8,8000
9,2000 (80) +2,68% 17:00 (6) 9,0200 9,2000 (494) 8 194 72 931 36
17:00
DEL
DELKODELKO
(DEL)
rynek
zamknięty
17,0000
16,4000
16,2000
17,0000 (997) +3,66% 17:00 (200) 16,8000 17,0000 (422) 7 773 129 434 36
17:00
MCI
MCIMCI
(MCI)
rynek
zamknięty
13,5500
13,0000
13,0000
13,5000 (50) +3,85% 17:00 (140) 13,2500 13,5000 (3 827) 11 328 150 116 36
16:16
PND
POLNORDPOLNORD
(PND)
rynek
zamknięty
4,5900
4,3500
4,3000
4,3500 (483) -2,47% 16:16 (17) 4,3500 4,4500 (630) 26 201 116 130 35
16:50
APT
APATORAPATOR
(APT)
rynek
zamknięty
21,0000
20,8000
20,6000
20,7000 (50) -0,48% 16:38 (916) 20,6000 20,7000 (525) 5 603 116 498 34
16:50
AGO
AGORAAGORA
(AGO)
rynek
zamknięty
9,0800
9,0800
8,7000
8,9600 (200) -0,67% 16:12 (100) 8,8600 8,9800 (38) 13 434 120 440 34
16:50
SME
SIMPLESIMPLE
(SME)
rynek
zamknięty
11,1000
10,7000
10,4000
11,1000 (23) +4,72% 16:46 (110) 11,0000 11,1000 (29) 11 984 128 890 34
17:05
IFC
IFCAPITALIFCAPITAL
(IFC)
rynek
zamknięty
0,7200
0,6400
0,6400
0,7100 (2 000) +18,33% 17:00 (13 046) 0,6900 0,7200 (9 553) 101 541 70 790 33
17:00
PBX
PEKABEXPEKABEX
(PBX)
rynek
zamknięty
12,1000
11,9000
11,7000
12,0000 (50) +0,84% 17:00 (217) 11,7500 12,0000 (519) 10 561 126 116 33
17:00
ZRE
ZREMBZREMB
(ZRE)
rynek
zamknięty
0,9000
0,8950
0,8100
0,8150 (158) -8,94% 17:00 (2 332) 0,8150 0,8950 (3 000) 51 282 43 800 32
17:04
NWG
NEWAGNEWAG
(NWG)
rynek
zamknięty
26,2000
26,2000
25,6000
25,7000 (100) -1,91% 17:04 (400) 25,7000 26,0000 (1 781) 3 214 82 994 31
17:00
CMR
COMARCHCOMARCH
(CMR)
rynek
zamknięty
214,0000
214,0000
209,0000
211,0000 (691) +0,48% 17:00 (2 619) 210,0000 211,0000 (309) 16 414 3 470 234 31
16:50
KOM
KOMPUTRONKOMPUTRON
(KOM)
rynek
zamknięty
2,5000
2,4900
2,4200
2,4500 (180) -1,61% 16:43 (1 020) 2,4500 2,4700 (300) 17 498 42 963 30
17:00
IFI
IFIRMAIFIRMA
(IFI)
rynek
zamknięty
4,1700
4,0000
4,0000
4,0800 (50) +1,75% 17:00 (250) 4,0200 4,0800 (400) 10 234 41 719 30
17:00
PHR
PHARMENAPHARMENA
(PHR)
rynek
zamknięty
12,5000
12,5000
12,0000
12,5000 (1) +2,46% 17:00 (42) 12,2000 12,5000 (579) 3 218 39 328 30
17:00
CMP
COMPCOMP
(CMP)
rynek
zamknięty
62,0000
61,0000
60,8000
61,8000 (10) 0,00% 17:00 (21) 60,6000 61,8000 (48) 2 027 124 831 30
16:59
ATC
ARCTICARCTIC
(ATC)
rynek
zamknięty
4,1800
4,1800
4,1500
4,1800 (30) 0,00% 16:34 (200) 4,1700 4,1800 (28) 13 247 55 161 30
17:00
BFT
BENEFITBENEFIT
(BFT)
rynek
zamknięty
840,0000
824,0000
824,0000
840,0000 (6) +0,48% 17:00 (16) 840,0000 844,0000 (10) 2 690 2 228 503 29
17:00
1AT
ATALATAL
(1AT)
rynek
zamknięty
32,7000
32,7000
31,8000
32,0000 (40) -2,44% 17:00 (1 067) 31,9000 32,0000 (5 739) 2 415 77 545 29
17:03
RDN
REDANREDAN
(RDN)
rynek
zamknięty
0,3100
0,2900
0,2700
0,3100 (10 000) 0,00% 15:35 (6 000) 0,2940 0,3100 (2 464) 74 240 21 730 29
17:00
GCN
GROCLINGROCLIN
(GCN)
rynek
zamknięty
1,4100
1,3800
1,3500
1,3900 (365) 0,00% 17:00 (700) 1,3050 1,3900 (5 089) 31 936 43 995 28
16:50
KRK
KRKAKRKA
(KRK)
rynek
zamknięty
388,0000
386,0000
378,0000
386,0000 (3) +1,31% 16:48 (25) 386,0000 387,0000 (25) 559 215 145 27
16:50
HDR
HYDROTORHYDROTOR
(HDR)
rynek
zamknięty
31,8000
31,0000
30,2000
30,2000 (997) -1,95% 16:01 (73) 30,2000 30,6000 (198) 3 914 120 768 26
16:48
MNC
MENNICAMENNICA
(MNC)
rynek
zamknięty
19,3000
18,8000
18,8000
18,9000 (81) +0,53% 16:48 (8) 18,9000 19,2000 (415) 2 964 56 762 26
16:54
MVP
MARVIPOLMARVIPOL
(MVP)
rynek
zamknięty
4,1500
4,1000
4,0600
4,0800 (49) +0,25% 16:13 (841) 4,0800 4,1000 (3 253) 11 983 49 116 26
17:03
NVT
NOVITANOVITA
(NVT)
rynek
zamknięty
86,0000
85,2000
84,2000
84,2000 (30) -1,17% 17:03 (30) 83,0000 84,2000 (70) 451 38 241 25
16:54
PWX
POLWAXPOLWAX
(PWX)
rynek
zamknięty
4,0400
4,0400
3,9000
3,9000 (780) -3,47% 16:31 (115) 3,9800 4,0300 (525) 9 708 38 678 25
17:00
KGN
KOGENERAKOGENERA
(KGN)
rynek
zamknięty
38,5000
38,4000
37,9000
38,5000 (3) +1,05% 17:00 (80) 38,0000 38,5000 (332) 625 23 891 25
16:27
MAK
MAKARONPLMAKARONPL
(MAK)
rynek
zamknięty
5,5000
5,5000
5,4000
5,5000 (60) 0,00% 16:27 (1 207) 5,4000 5,5000 (5 913) 4 933 26 772 25
16:59
LRQ
LARQLARQ
(LRQ)
rynek
zamknięty
2,7700
2,5200
2,5200
2,6500 (799) +2,71% 16:03 (8) 2,5800 2,6900 (2 692) 33 028 88 110 24
17:00
WTN
WITTCHENWITTCHEN
(WTN)
rynek
zamknięty
8,3800
8,3800
8,1000
8,1800 (165) -2,39% 17:00 (1 273) 8,1000 8,1800 (35) 4 983 40 990 24
16:59
WWL
WAWELWAWEL
(WWL)
rynek
zamknięty
590,0000
582,0000
578,0000
580,0000 (2) -0,34% 16:42 (135) 578,0000 588,0000 (16) 128 74 886 24
16:50
SNK
SANOKSANOK
(SNK)
rynek
zamknięty
14,8500
14,8500
14,3500
14,6000 (1) -0,34% 16:49 (4) 14,5500 14,6000 (1 000) 1 575 22 792 24
16:53
SOL
SOLARSOLAR
(SOL)
rynek
zamknięty
4,0000
3,9000
3,8000
3,8000 (154) -5,00% 16:46 (646) 3,8000 3,8600 (500) 15 320 60 685 23
16:52
POZ
POZBUDPOZBUD
(POZ)
rynek
zamknięty
1,7100
1,7100
1,6600
1,7000 (1) -1,16% 16:43 (600) 1,6750 1,7000 (799) 15 800 26 454 23
16:59
DOM
DOMDEVDOMDEV
(DOM)
rynek
zamknięty
97,0000
95,4000
95,0000
96,8000 (9) +1,89% 16:36 (4) 95,6000 96,6000 (17) 2 665 254 009 23
17:00
ATD
ATENDEATENDE
(ATD)
rynek
zamknięty
3,8200
3,7000
3,7000
3,7000 (253) +0,54% 17:00 (777) 3,6800 3,7000 (1 747) 22 726 84 750 23
16:52
ZAP
PULAWYPULAWY
(ZAP)
rynek
zamknięty
90,0000
87,8000
87,8000
88,6000 (10) +1,61% 15:41 (53) 88,6000 89,2000 (90) 732 65 178 22
17:00
ERB
ERBUDERBUD
(ERB)
rynek
zamknięty
22,7000
22,4000
21,7000
22,7000 (192) +1,34% 17:00 (341) 22,2000 22,7000 (653) 2 010 45 317 22
17:03
MPH
MASTERPHAMASTERPHA
(MPH)
rynek
zamknięty
4,0200
4,0200
3,9500
3,9500 (15) -1,00% 17:00 (3 838) 3,9500 3,9900 (545) 6 190 24 618 22
16:54
RPC
ROPCZYCEROPCZYCE
(RPC)
rynek
zamknięty
21,0000
20,7000
20,2000
20,7000 (53) +0,49% 16:24 (40) 20,5000 20,7000 (118) 1 215 25 118 21
15:03
WAS
WASKOWASKO
(WAS)
rynek
zamknięty
1,5300
1,5050
1,4800
1,5300 (3) +1,32% 14:18 (500) 1,5050 1,5250 (500) 19 002 28 414 21
17:00
MCR
MERCORMERCOR
(MCR)
rynek
zamknięty
9,1000
9,1000
8,8200
8,9600 (50) -1,54% 17:00 (148) 8,9600 9,0000 (3 100) 6 340 56 978 21
17:00
ETL
EUROTELEUROTEL
(ETL)
rynek
zamknięty
21,2000
20,8000
20,8000
21,2000 (40) +1,44% 17:00 (534) 21,0000 21,2000 (78) 2 220 46 522 21
17:00
ZEP
ZEPAKZEPAK
(ZEP)
rynek
zamknięty
9,5800
9,3000
9,2000
9,3200 (10) -2,92% 17:00 (100) 9,1200 9,3200 (190) 5 883 55 046 20
16:10
DBC
DEBICADEBICA
(DBC)
rynek
zamknięty
74,0000
73,2000
73,2000
73,8000 (10) 0,00% 16:10 (1 950) 73,0000 73,8000 (285) 1 183 87 139 20
17:00
IPE
IPOPEMAIPOPEMA
(IPE)
rynek
zamknięty
2,4800
2,3600
2,3400
2,4000 (100) +2,56% 17:00 (500) 2,3800 2,4800 (1 500) 13 901 32 949 20
16:34
KMP
KOMPAPKOMPAP
(KMP)
rynek
zamknięty
8,1000
8,1000
7,6000
7,6000 (10) -5,00% 15:27 (190) 7,6500 7,8000 (980) 15 507 120 925 20
16:42
ALI
ALTUSTFIALTUSTFI
(ALI)
rynek
zamknięty
1,3000
1,3000
1,2600
1,2800 (6) +0,39% 16:19 (3 041) 1,2500 1,2800 (3 471) 36 705 46 472 20
17:00
ITM
ITMTRADEITMTRADE
(ITM)
rynek
zamknięty
0,1670
0,1520
0,1520
0,1520 (2 950) -1,30% 17:00 (5 900) 0,1520 0,1590 (10 905) 38 748 5 902 19
17:02
LSI
LSISOFTLSISOFT
(LSI)
rynek
zamknięty
15,0000
14,7000
14,5000
14,9500 (56) +1,36% 17:02 (560) 14,4000 14,9500 (69) 3 387 49 833 19
16:50
OPM
OPTEAMOPTEAM
(OPM)
rynek
zamknięty
23,6000
22,4000
22,0000
23,6000 (500) +3,51% 16:32 (340) 23,2000 23,8000 (75) 3 032 69 626 19
17:04
PHN
PHNPHN
(PHN)
rynek
zamknięty
12,5000
12,4000
12,2500
12,4500 (1) +2,05% 17:00 (274) 12,2500 12,4500 (226) 1 491 18 376 19
17:00
ATG
ATMGRUPAATMGRUPA
(ATG)
rynek
zamknięty
4,9000
4,7200
4,6400
4,6600 (12) -4,31% 17:00 (986) 4,6600 4,7800 (3 000) 1 458 6 934 18
17:00
ODL
ODLEWNIEODLEWNIE
(ODL)
rynek
zamknięty
4,7900
4,7900
4,6000
4,7900 (50) -0,21% 17:00 (45) 4,7800 4,7900 (626) 4 140 19 625 18
16:59
MOL
MOLMOL
(MOL)
rynek
zamknięty
23,8400
23,4800
23,2600
23,7800 (1) +1,02% 16:49 (36) 23,3200 23,8000 (155) 1 161 27 211 18
17:01
OPF
OPENFINOPENFIN
(OPF)
rynek
zamknięty
1,0300
1,0300
0,9720
0,9720 (2 000) -1,82% 17:00 (1 860) 0,9720 1,0200 (2 000) 16 997 16 932 18
17:00
ATL
ATLASESTATLASEST
(ATL)
rynek
zamknięty
1,2600
1,1500
1,1500
1,2100 (400) +2,54% 14:44 (600) 1,2100 1,2400 (400) 36 466 43 316 18
16:50
ABS
ASSECOBSASSECOBS
(ABS)
rynek
zamknięty
32,6000
32,6000
31,0000
32,0000 (2) -0,62% 15:59 (600) 31,8000 32,0000 (58) 1 340 42 318 18
16:50
EFK
EFEKTEFEKT
(EFK)
rynek
zamknięty
4,7800
4,6600
4,4600
4,7200 (160) -1,67% 15:45 (210) 4,5200 4,7000 (110) 2 199 10 178 17
17:03
RNK
RANKPROGRRANKPROGR
(RNK)
rynek
zamknięty
1,4750
1,4000
1,4000
1,4750 (498) +1,72% 17:03 (759) 1,4750 1,4800 (750) 37 760 54 868 17
16:50
PGM
PMPGPMPG
(PGM)
rynek
zamknięty
2,1800
2,1800
1,9500
2,0600 (900) -9,65% 16:16 (3 750) 2,0000 2,1000 (3 572) 19 304 39 899 17
16:39
STL
STELMETSTELMET
(STL)
rynek
zamknięty
9,5500
9,5500
9,0000
9,0000 (1 487) -1,10% 16:25 (827) 9,0000 9,1000 (500) 9 410 85 100 17
15:42
MGT
MANGATAMANGATA
(MGT)
rynek
zamknięty
52,0000
51,0000
50,0000
50,0000 (42) -1,96% 14:51 (193) 50,0000 51,0000 (84) 1 129 57 740 17
16:50
MDI
MDIENERGIAMDIENERGIA
(MDI)
rynek
zamknięty
2,9400
2,9400
2,8800
2,9000 (326) -1,02% 15:37 (2 674) 2,9000 2,9400 (1 038) 5 160 15 125 17
17:00
KVT
KRVITAMINKRVITAMIN
(KVT)
rynek
zamknięty
5,0600
5,0600
4,9400
5,0200 (111) -0,40% 17:00 (111) 4,9500 5,0200 (1 148) 4 147 20 746 17
16:50
FRO
FERROFERRO
(FRO)
rynek
zamknięty
18,4500
18,3000
18,2000
18,4000 (30) +0,82% 15:11 (120) 18,3000 18,4000 (230) 2 610 47 876 17
17:00
IDM
IDMSAIDMSA
(IDM)
rynek
zamknięty
1,2900
1,2400
1,2000
1,2900 (38) -0,77% 17:00 (900) 1,2400 1,2900 (6 162) 28 545 34 767 16
14:06
ATR
ATREMATREM
(ATR)
rynek
zamknięty
1,9500
1,9100
1,8500
1,9500 (72) +2,09% 13:33 (2 000) 1,8850 2,0000 (100) 2 611 4 950 16
16:50
STF
STALPROFISTALPROFI
(STF)
rynek
zamknięty
6,0000
6,0000
5,8400
5,8400 (75) -2,67% 14:15 (540) 5,9000 5,9600 (200) 2 110 12 513 16
17:00
KPL
KINOPOLKINOPOL
(KPL)
rynek
zamknięty
7,5500
7,5000
7,4500
7,5000 (97) -0,66% 17:00 (113) 7,5000 7,5500 (790) 5 416 40 656 16
17:00
FSG
FASINGFASING
(FSG)
rynek
zamknięty
13,6000
13,2000
13,0000
13,5000 (50) +2,27% 17:00 (12) 13,1000 13,5000 (432) 2 598 34 187 16
16:50
MWT
MWTRADEMWTRADE
(MWT)
rynek
zamknięty
1,9800
1,9800
1,9400
1,9800 (1 480) -0,50% 14:29 (2 278) 1,9500 1,9800 (1 020) 10 103 19 873 15
16:50
PSW
PGSSOFTPGSSOFT
(PSW)
rynek
zamknięty
12,2500
12,2500
12,0500
12,1000 (20) -2,02% 16:32 (62) 12,0500 12,1000 (736) 1 185 14 364 15
17:00
NET
NETIANETIA
(NET)
rynek
zamknięty
3,8700
3,8700
3,7800
3,8000 (2) -0,52% 17:00 (2 179) 3,7900 3,8000 (1 377) 3 871 14 680 15
16:47
VIN
VINDEXUSVINDEXUS
(VIN)
rynek
zamknięty
5,7200
5,7000
5,5000
5,5600 (160) -2,46% 16:45 (160) 5,5200 5,6800 (1 051) 3 506 19 748 15
16:55
CFI
CFICFI
(CFI)
rynek
zamknięty
0,3640
0,3640
0,3580
0,3620 (90) +0,84% 16:47 (20 500) 0,3520 0,3620 (9 760) 50 849 18 333 15
16:59
MBW
MBWSMBWS
(MBW)
rynek
zamknięty
5,9800
5,9800
5,3800
5,3800 (200) -3,24% 16:38 (10) 5,3700 5,7900 (140) 4 222 23 223 15
16:50
IMS
IMSIMS
(IMS)
rynek
zamknięty
2,5200
2,5200
2,4400
2,4400 (150) -3,17% 15:01 (50) 2,4400 2,4700 (1 419) 20 148 49 249 14
16:50
MEX
MEXPOLSKAMEXPOLSKA
(MEX)
rynek
zamknięty
2,1400
2,0000
1,9800
1,9800 (150) 0,00% 16:46 (600) 1,9600 1,9800 (2 153) 12 542 24 982 14
16:17
MSP
MOSTALPLCMOSTALPLC
(MSP)
rynek
zamknięty
9,5000
9,5000
9,3200
9,3400 (200) -1,68% 16:15 (1 382) 9,3200 9,4800 (200) 2 689 25 213 14
16:50
ENI
ENERGOINSENERGOINS
(ENI)
rynek
zamknięty
0,8320
0,7660
0,7300
0,8320 (139) +8,62% 14:52 (1 700) 0,7900 0,8280 (2 500) 14 909 11 744 14
17:00
DCR
DECORADECORA
(DCR)
rynek
zamknięty
20,2000
20,1000
19,8000
20,0000 (43) -0,50% 17:00 (57) 20,0000 20,5000 (1 290) 1 387 27 926 14
16:50
INK
INSTALKRKINSTALKRK
(INK)
rynek
zamknięty
19,6000
19,5500
19,3000
19,3000 (355) 0,00% 13:52 (408) 19,1500 19,3000 (797) 2 104 40 930 14
17:00
EAH
ESOTIQESOTIQ
(EAH)
rynek
zamknięty
8,9600
8,9600
8,5400
8,5600 (136) -3,82% 17:00 (131) 8,5600 8,8000 (250) 1 701 14 734 13
16:50
NTT
NTTSYSTEMNTTSYSTEM
(NTT)
rynek
zamknięty
2,7000
2,5900
2,5200
2,6000 (749) +0,39% 16:49 (399) 2,5800 2,6900 (999) 7 619 19 729 13
17:00
EUC
EUCOEUCO
(EUC)
rynek
zamknięty
4,4800
4,4800
4,2600
4,4400 (9) -0,67% 17:00 (2 000) 4,3000 4,4400 (1 186) 4 384 18 931 13
16:59
PLZ
PLAZACNTRPLAZACNTR
(PLZ)
rynek
zamknięty
2,1600
2,1600
2,0000
2,1000 (10) +5,00% 16:15 (429) 2,0200 2,1000 (985) 4 084 8 196 12
16:59
GTC
GTCGTC
(GTC)
rynek
zamknięty
6,9600
6,9600
6,9000
6,9000 (50) -0,29% 14:51 (1 370) 6,9000 6,9400 (150) 2 708 18 717 12
17:00
IZO
IZOLACJAIZOLACJA
(IZO)
rynek
zamknięty
1,5500
1,4750
1,4750
1,5500 (1) +4,73% 17:00 (4 608) 1,4800 1,5500 (3 963) 2 953 4 367 12
16:28
WAX
WADEXWADEX
(WAX)
rynek
zamknięty
6,9000
6,5600
6,5600
6,5600 (30) +0,92% 10:52 (250) 6,5000 6,5600 (251) 4 255 27 941 12
17:00
BNP
BNPPPLBNPPPL
(BNP)
rynek
zamknięty
49,0000
48,2000
48,2000
49,0000 (25) +0,82% 16:49 (37) 48,9000 49,1000 (30) 479 23 470 12
16:50
NNG
NANOGROUPNANOGROUP
(NNG)
rynek
zamknięty
1,9500
1,9500
1,9000
1,9000 (1 464) -4,04% 15:14 (1 200) 1,9200 2,0400 (1 156) 10 164 19 402 12
16:50
PRI
PRAGMAINKPRAGMAINK
(PRI)
rynek
zamknięty
6,7400
6,7400
6,3200
6,5200 (20) -2,98% 16:45 (20) 6,3000 6,5400 (20) 542 3 454 11
16:50
ABE
ABPLABPL
(ABE)
rynek
zamknięty
26,0000
26,0000
25,6000
26,0000 (8) 0,00% 15:55 (244) 25,6000 26,0000 (80) 1 076 27 737 11
17:00
BOW
BOWIMBOWIM
(BOW)
rynek
zamknięty
2,5400
2,5400
2,5000
2,5200 (212) +0,80% 17:00 (3 200) 2,5000 2,5200 (4 538) 3 961 9 913 10
17:00
PMP
PAMAPOLPAMAPOL
(PMP)
rynek
zamknięty
1,2200
1,1700
1,1700
1,2100 (4) -0,82% 17:00 (2 780) 1,2000 1,2100 (1 496) 2 899 3 485 10
14:19
TLX
TALEXTALEX
(TLX)
rynek
zamknięty
11,4000
11,2000
11,2000
11,2000 (148) 0,00% 14:19 (202) 11,2000 11,5000 (707) 428 4 831 10
16:17
FER
FERRUMFERRUM
(FER)
rynek
zamknięty
4,1800
4,1800
4,1800
4,1800 (1) 0,00% 16:17 (5 000) 4,0200 4,1800 (3 687) 182 761 10
16:40
VTL
VISTALVISTAL
(VTL)
rynek
zamknięty
1,4280
1,4280
1,3440
1,3620 (1 148) -1,30% 16:40 (1 500) 1,3600 1,3620 (1 122) 4 962 6 770 10
17:00
HUB
HUBSTYLEHUBSTYLE
(HUB)
rynek
zamknięty
0,5200
0,5150
0,4900
0,5200 (1) +0,97% 17:00 (753) 0,5000 0,5200 (6 436) 12 511 6 291 10
16:16
FEE
FEERUMFEERUM
(FEE)
rynek
zamknięty
13,2500
13,2500
13,2500
13,2500 (1) 0,00% 16:16 (13) 12,8000 13,2500 (34) 88 1 166 10
17:01
ZUE
ZUEZUE
(ZUE)
rynek
zamknięty
4,4600
4,4400
4,4000
4,4000 (449) -1,35% 17:01 (51) 4,4000 4,4600 (926) 1 659 7 342 10
16:50
CPG
CPGROUPCPGROUP
(CPG)
rynek
zamknięty
6,8800
6,8800
6,6200
6,7000 (150) 0,00% 16:15 (462) 6,6400 6,7000 (370) 1 249 8 318 10
16:50
RMK
REMAKREMAK
(RMK)
rynek
zamknięty
10,0000
10,0000
9,9800
10,0000 (300) +0,20% 10:13 (250) 9,8000 10,0000 (1 952) 1 125 11 234 9
17:00
SFS
SFINKSSFINKS
(SFS)
rynek
zamknięty
0,4660
0,4420
0,4420
0,4650 (2) -0,64% 17:00 (3 090) 0,4440 0,4650 (7 464) 2 576 1 143 9
16:14
ARH
ARCHICOMARCHICOM
(ARH)
rynek
zamknięty
18,5000
17,0000
17,0000
18,1000 (75) +4,02% 16:14 (1 530) 17,5000 18,1000 (170) 950 16 901 9
17:00
MOJ
MOJMOJ
(MOJ)
rynek
zamknięty
1,4900
1,4500
1,4500
1,4900 (5) +2,76% 17:00 (1 348) 1,4700 1,4900 (1 957) 7 968 11 714 9
16:50
SKA
SNIEZKASNIEZKA
(SKA)
rynek
zamknięty
86,0000
85,0000
84,6000
86,0000 (95) +2,38% 15:59 (80) 84,6000 88,0000 (4) 181 15 464 9
14:17
BBD
BBIDEVBBIDEV
(BBD)
rynek
zamknięty
3,8700
3,7200
3,7200
3,8700 (293) +0,52% 14:13 (985) 3,7500 3,8700 (107) 2 030 7 630 9
16:50
MCP
MEDIACAPMEDIACAP
(MCP)
rynek
zamknięty
2,3500
2,3500
2,2000
2,3000 (520) +1,32% 15:51 (1 924) 2,2200 2,3000 (480) 9 265 20 584 9
16:49
4FM
4FUNMEDIA4FUNMEDIA
(4FM)
rynek
zamknięty
4,9500
4,9500
4,7100
4,8000 (17) 0,00% 16:49 (156) 4,7100 4,8000 (754) 732 3 492 9
16:50
CDL
CDRLCDRL
(CDL)
rynek
zamknięty
12,9500
12,7000
12,7000
12,7500 (227) +0,39% 16:22 (21) 12,7500 13,1000 (150) 1 120 14 440 9
16:50
TRN
TRANSPOLTRANSPOL
(TRN)
rynek
zamknięty
2,9700
2,9000
2,8700
2,8700 (500) -0,69% 16:10 (666) 2,8400 2,8500 (9 294) 7 304 21 528 9
17:00
CPD
CELTICCELTIC
(CPD)
rynek
zamknięty
6,4000
6,3000
6,3000
6,3000 (218) -3,08% 17:00 (635) 6,3000 6,7000 (800) 2 891 18 278 8
17:04
DEK
DEKPOLDEKPOL
(DEK)
rynek
zamknięty
22,6000
22,6000
22,0000
22,0000 (100) -3,51% 17:00 (70) 21,2000 22,6000 (900) 1 752 39 144 8
17:00
DTR
DIGITREEDIGITREE
(DTR)
rynek
zamknięty
6,8000
6,8000
6,3000
6,8000 (249) 0,00% 17:00 (1 311) 6,2500 6,8000 (51) 1 548 10 465 8
16:50
PAT
PATENTUSPATENTUS
(PAT)
rynek
zamknięty
1,1650
1,1300
1,1300
1,1500 (1 000) 0,00% 16:29 (2 186) 1,1500 1,1600 (10 000) 9 189 10 570 8
15:39
KSG
KSGAGROKSGAGRO
(KSG)
rynek
zamknięty
1,6900
1,6900
1,5800
1,6800 (999) 0,00% 15:39 (356) 1,5700 1,6900 (841) 5 650 9 120 8
17:01
TRI
TRITONTRITON
(TRI)
rynek
zamknięty
2,1300
2,0800
2,0800
2,1300 (612) +1,91% 12:29 (300) 2,0600 2,1300 (1 000) 5 288 11 076 8
16:50
LAB
LABOPRINTLABOPRINT
(LAB)
rynek
zamknięty
10,0000
10,0000
9,8600
9,9200 (754) +0,61% 13:29 (75) 9,9200 10,0000 (36) 1 641 16 229 8
16:50
MLG
MLPGROUPMLPGROUP
(MLG)
rynek
zamknięty
86,5000
86,5000
78,0000
78,0000 (1) -2,50% 16:17 (94) 78,0000 85,5000 (3) 12 978 7
16:50
GKI
IMMOBILEIMMOBILE
(GKI)
rynek
zamknięty
2,4500
2,3100
2,3100
2,4500 (2) +4,70% 16:48 (86) 2,3600 2,4400 (50) 1 486 3 521 7
16:59
AAT
ALTAALTA
(AAT)
rynek
zamknięty
1,1400
1,1400
1,0800
1,1400 (119) 0,00% 15:23 (2 130) 1,0800 1,1100 (6) 1 241 1 352 7
16:12
RLP
RELPOLRELPOL
(RLP)
rynek
zamknięty
6,0000
6,0000
5,9600
6,0000 (174) +0,67% 15:02 (100) 5,9200 6,0000 (995) 3 135 18 785 7
17:00
CNT
CNTCNT
(CNT)
rynek
zamknięty
14,8000
14,5000
14,5000
14,5000 (5) -0,68% 17:00 (410) 14,5000 14,8000 (774) 363 5 274 7
16:03
ACG
ACAUTOGAZACAUTOGAZ
(ACG)
rynek
zamknięty
40,4000
40,0000
39,9000
40,4000 (94) +0,25% 15:27 (210) 39,9000 41,0000 (105) 573 22 994 7
16:52
NVA
PANOVAPANOVA
(NVA)
rynek
zamknięty
12,2500
12,0000
12,0000
12,2500 (1) +1,24% 16:40 (127) 12,0000 12,2500 (221) 960 11 553 7
16:50
PJP
PROJPRZEMPROJPRZEM
(PJP)
rynek
zamknięty
15,5500
15,5500
15,4500
15,4500 (4) +1,98% 16:45 (189) 15,1500 15,4500 (132) 58 899 6
16:50
PRM
PROCHEMPROCHEM
(PRM)
rynek
zamknięty
16,3000
16,3000
16,0000
16,0000 (550) -1,84% 16:12 (87) 15,1500 16,0000 (150) 558 8 930 6
14:00
OBL
ORZBIALYORZBIALY
(OBL)
rynek
zamknięty
10,0000
9,9800
9,9800
10,0000 (123) 0,00% 14:00 (10) 9,9600 10,0000 (877) 345 3 447 6
17:00
BIK
BIKBIK
(BIK)
rynek
zamknięty
13,7000
13,7000
13,1500
13,7000 (1) 0,00% 17:00 (135) 13,2500 13,7000 (1 098) 169 2 226 6
16:50
WOJ
WOJASWOJAS
(WOJ)
rynek
zamknięty
4,4600
4,4600
4,4000
4,4000 (10) -1,79% 15:18 (330) 4,3400 4,4000 (925) 296 1 314 6
16:47
ATP
ATLANTAPLATLANTAPL
(ATP)
rynek
zamknięty
5,0200
4,9600
4,9600
5,0000 (100) -3,10% 15:00 (600) 4,9700 5,1600 (644) 1 847 9 236 6
16:20
CEZ
CEZCEZ
(CEZ)
rynek
zamknięty
81,5000
81,5000
80,7000
81,5000 (40) -0,12% 15:36 (8) 81,2000 81,7000 (100) 306 24 842 6
16:50
PLX
PLASTBOXPLASTBOX
(PLX)
rynek
zamknięty
1,7300
1,7300
1,7300
1,7300 (1 888) 0,00% 16:21 (500) 1,7200 1,7300 (2 000) 6 188 10 705 6
17:00
CPL
COMPERIACOMPERIA
(CPL)
rynek
zamknięty
2,4200
2,4200
2,3200
2,4000 (40) -4,00% 15:50 (2 353) 2,3200 2,4000 (3 160) 5 208 12 437 6
16:45
BKM
PBKMPBKM
(BKM)
rynek
zamknięty
82,0000
82,0000
81,2000
81,2000 (217) -0,25% 16:45 (97) 81,2000 82,0000 (1 021) 791 64 545 6
16:50
APN
APLISENSAPLISENS
(APN)
rynek
zamknięty
10,8000
10,7000
10,6000
10,8000 (112) 0,00% 13:51 (400) 10,5000 10,8000 (663) 267 2 859 6
16:50
DPL
DROZAPOLDROZAPOL
(DPL)
rynek
zamknięty
1,4950
1,3900
1,3900
1,4900 (5) -2,61% 09:35 (1 219) 1,4050 1,4750 (40) 450 627 6
17:00
RNC
REINOREINO
(RNC)
rynek
zamknięty
1,4400
1,4400
1,3600
1,4400 (2) +0,70% 17:00 (750) 1,3800 1,4400 (261) 3 463 4 740 6
16:50
PEM
PEMANAGERPEMANAGER
(PEM)
rynek
zamknięty
11,9500
11,9500
11,6000
11,9500 (39) +3,46% 09:54 (200) 11,1000 11,9000 (195) 707 8 218 6
16:50
EMC
EMCINSMEDEMCINSMED
(EMC)
rynek
zamknięty
6,4000
6,1000
6,1000
6,4000 (1) -4,48% 16:18 (170) 6,3000 6,4000 (61) 263 1 606 6
17:00
PCE
POLICEPOLICE
(PCE)
rynek
zamknięty
13,0000
12,8000
12,7000
13,0000 (77) +1,56% 16:02 (600) 12,6000 13,0000 (1 097) 357 4 565 6
17:00
NTU
NOVATURASNOVATURAS
(NTU)
rynek
zamknięty
10,1000
9,7500
9,7500
10,1000 (38) +4,66% 17:00 (545) 9,7000 10,1000 (62) 168 1 651 5
16:50
K2I
K2INTERNTK2INTERNT
(K2I)
rynek
zamknięty
10,0000
10,0000
9,8500
9,8500 (290) -1,50% 14:55 (465) 9,8500 10,0000 (478) 1 392 13 876 5
16:50
OTM
OTMUCHOWOTMUCHOW
(OTM)
rynek
zamknięty
1,5400
1,5400
1,5200
1,5200 (14) +2,01% 15:16 (135) 1,5000 1,5200 (1 028) 747 1 149 5
16:50
VTI
VENTUREINVENTUREIN
(VTI)
rynek
zamknięty
1,7200
1,7200
1,6100
1,6500 (843) -0,60% 14:37 (702) 1,6500 1,7100 (4 388) 5 811 9 418 5
14:02
OPG
ORCOGROUPORCOGROUP
(OPG)
rynek
zamknięty
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000 (588) 0,00% 14:02 (3 012) 1,0000 1,0600 (800) 1 449 1 449 5
16:50
MFO
MFOMFO
(MFO)
rynek
zamknięty
21,6000
21,6000
20,8000
21,6000 (2) +3,85% 15:15 (220) 20,2000 20,8000 (365) 73 1 525 5
16:50
JWC
JWCONSTRJWCONSTR
(JWC)
rynek
zamknięty
2,7700
2,7700
2,7300
2,7700 (3) 0,00% 15:16 (2 000) 2,7500 2,7700 (1 543) 37 102 5
15:52
CZT
CZTOREBKACZTOREBKA
(CZT)
rynek
zamknięty
0,4400
0,4180
0,4180
0,4400 (20) +4,76% 15:52 (2 000) 0,3900 0,4400 (3 502) 6 540 2 765 5
16:50
KRC
KRECKREC
(KRC)
rynek
zamknięty
6,2000
6,0200
6,0200
6,2000 (10) 0,00% 15:18 (250) 6,0600 6,2000 (112) 115 706 5
16:50
SUW
SUWARYSUWARY
(SUW)
rynek
zamknięty
16,4000
16,4000
16,0000
16,3000 (10) +3,16% 15:18 (480) 15,7000 16,3000 (40) 389 6 340 5
16:20
IMC
IMCOMPANYIMCOMPANY
(IMC)
rynek
zamknięty
11,8000
11,7000
11,5000
11,8000 (5) +0,85% 15:17 (203) 11,5000 11,7000 (1 000) 734 8 557 5
16:50
BCM
BETACOMBETACOM
(BCM)
rynek
zamknięty
9,3000
9,3000
9,2000
9,3000 (73) 0,00% 14:43 (910) 9,2000 9,4000 (166) 895 8 290 5
16:36
IMP
IMPERAIMPERA
(IMP)
rynek
zamknięty
1,1300
1,1300
1,0700
1,0700 (5) -6,14% 13:31 (3 440) 1,0700 1,1000 (2 473) 672 747 5
16:28
SFG
SILVANOSILVANO
(SFG)
rynek
zamknięty
7,6000
7,5800
7,2200
7,2200 (25) -5,99% 13:17 (300) 7,4000 7,5600 (71) 260 1 892 5
11:10
HMI
HMINWESTHMINWEST
(HMI)
rynek
zamknięty
10,4000
10,4000
10,4000
10,4000 (1) +0,97% 11:10 (210) 10,1000 10,4000 (205) 6 62 5
16:50
NCT
NORTCOASTNORTCOAST
(NCT)
rynek
zamknięty
14,0000
14,0000
14,0000
14,0000 (200) -0,36% 09:00 (150) 13,8500 13,9500 (500) 1 632 22 848 5
16:50
DGA
DGADGA
(DGA)
rynek
zamknięty
5,1600
5,1600
5,1600
5,1600 (2) +1,18% 09:00 (3 495) 5,0000 5,1000 (63) 10 52 5
16:50
I2D
I2DEVI2DEV
(I2D)
rynek
zamknięty
11,0000
10,8000
10,8000
11,0000 (10) +2,80% 15:16 (2) 10,8000 11,0000 (187) 213 2 303 5
16:45
EDI
EDINVESTEDINVEST
(EDI)
rynek
zamknięty
2,3000
2,3000
2,2600
2,2800 (2 000) +0,88% 14:20 (999) 2,2600 2,3200 (444) 9 804 22 293 5
16:50
ARR
ARTERIAARTERIA
(ARR)
rynek
zamknięty
4,9200
4,9200
4,9000
4,9000 (2) +0,82% 15:15 (1 000) 4,7000 4,9000 (1 833) 13 64 5
16:51
RWL
RAWLPLUGRAWLPLUG
(RWL)
rynek
zamknięty
8,4400
8,4400
8,4400
8,4400 (400) 0,00% 11:25 (400) 8,1000 8,4000 (135) 2 555 21 564 5
16:50
IIA
IIAAVIIAAV
(IIA)
rynek
zamknięty
71,7000
69,8500
69,8500
71,4000 (12) +6,25% 15:57 (20) 65,8000 77,9000 (15) 72 5 132 5
16:50
IPO
INTERSPPLINTERSPPL
(IPO)
rynek
zamknięty
1,3900
1,3850
1,3850
1,3850 (5) -0,36% 15:15 (977) 1,3850 1,4700 (300) 14 19 5
16:11
MBR
MOBRUKMOBRUK
(MBR)
rynek
zamknięty
218,0000
218,0000
216,0000
216,0000 (3) 0,00% 16:11 (3) 216,0000 222,0000 (92) 13 2 828 4
16:50
ULM
ULMAULMA
(ULM)
rynek
zamknięty
48,0000
48,0000
47,0000
48,0000 (22) 0,00% 15:02 (49) 47,0000 48,0000 (792) 102 4 852 4
16:23
PRF
PRAGMAFAPRAGMAFA
(PRF)
rynek
zamknięty
10,0000
9,6500
9,5000
10,0000 (30) 0,00% 15:49 (170) 9,5000 9,9500 (282) 204 1 973 4
16:50
UCG
UNICREDITUNICREDIT
(UCG)
rynek
zamknięty
38,2500
38,2500
37,6800
37,7100 (3) -1,40% 15:05 (14) 35,5000 40,7500 (1 000) 604 23 098 4
16:28
HEL
HELIOHELIO
(HEL)
rynek
zamknięty
10,5000
10,5000
10,3000
10,3000 (500) -0,96% 16:28 (199) 10,1000 10,4000 (10) 1 012 10 476 4
15:14
PGO
PGOPGO
(PGO)
rynek
zamknięty
1,1200
1,1200
1,1000
1,1000 (1 000) -3,51% 15:14 (4 000) 1,0700 1,1000 (4 979) 2 880 3 196 4
16:43
ZWC
ZYWIECZYWIEC
(ZWC)
rynek
zamknięty
478,0000
478,0000
478,0000
478,0000 (1) +0,42% 16:43 (22) 476,0000 478,0000 (3) 9 4 302 4
16:50
LKD
LOKUMLOKUM
(LKD)
rynek
zamknięty
11,3000
11,3000
11,2000
11,3000 (66) -1,74% 13:55 (60) 11,1500 11,3000 (537) 316 3 564 4
16:46
AML
ALUMETALALUMETAL
(AML)
rynek
zamknięty
38,8000
38,5000
38,5000
38,8000 (3 000) +1,04% 15:47 (153) 38,6000 38,8000 (100) 10 022 387 447 4
16:59
SES
SESCOMSESCOM
(SES)
rynek
zamknięty
19,2000
19,2000
19,1000
19,1000 (64) -4,50% 16:09 (12) 19,1000 20,6000 (10) 100 1 914 3
16:59
RAF
RAFAMETRAFAMET
(RAF)
rynek
zamknięty
17,4000
17,2000
17,2000
17,4000 (5) +4,19% 16:46 (20) 16,5000 17,4000 (353) 25 432 3
17:00
OEX
OEXOEX
(OEX)
rynek
zamknięty
15,8000
15,2000
15,2000
15,8000 (5) +1,94% 17:00 (347) 15,5000 15,8000 (490) 301 4 623 3
16:08
IZB
IZOBLOKIZOBLOK
(IZB)
rynek
zamknięty
29,5000
29,2000
29,2000
29,5000 (70) -2,64% 16:05 (57) 29,1000 30,4000 (92) 170 4 985 3
16:50
ENE
ENELMEDENELMED
(ENE)
rynek
zamknięty
14,4000
14,4000
14,0000
14,0000 (57) -2,78% 13:17 (544) 13,8000 14,3000 (120) 97 1 373 3
16:50
SPH
SOPHARMASOPHARMA
(SPH)
rynek
zamknięty
15,0000
15,0000
13,2000
15,0000 (5) +3,45% 16:06 (29) 13,2000 15,0000 (913) 17 251 3
14:56
SON
SONELSONEL
(SON)
rynek
zamknięty
9,8500
9,7000
9,7000
9,8500 (10) +2,60% 14:56 (10) 9,7000 9,8000 (10) 286 2 776 2
16:59
ZMT
ZAMETZAMET
(ZMT)
rynek
zamknięty
0,9300
0,9300
0,9300
0,9300 (1 000) 0,00% 13:51 (1 800) 0,9050 0,9300 (26 615) 1 020 949 2
17:00
OVO
OVOSTAROVOSTAR
(OVO)
rynek
zamknięty
72,0000
69,5000
69,5000
72,0000 (1) +2,13% 17:00 (112) 67,5000 72,0000 (199) 12 836 2
16:29
CTS
CITYSERVCITYSERV
(CTS)
rynek
zamknięty
9,0000
9,0000
8,1000
8,1000 (10) -10,00% 13:35 (20) 9,0000 9,1000 (20) 60 531 2
16:50
WIK
WIKANAWIKANA
(WIK)
rynek
zamknięty
1,9100
1,8200
1,8200
1,9100 (1) 0,00% 11:47 (5 134) 1,8200 1,9100 (884) 2 4 2
11:02
JWW
JWWINVESTJWWINVEST
(JWW)
rynek
zamknięty
3,7900
3,6500
3,6500
3,7900 (10) -0,26% 11:02 (572) 3,6500 3,7900 (164) 11 42 2
16:59
INP
INPROINPRO
(INP)
rynek
zamknięty
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000 (2) 0,00% 09:02 (323) 4,5800 5,0000 (796) 2 10 1
15:36
SWG
SECOGROUPSECOGROUP
(SWG)
rynek
zamknięty
13,5000
13,5000
13,5000
13,5000 (224) -3,57% 14:55 (965) 13,5000 14,0000 (750) 224 3 024 1
16:43
ZUK
STAPORKOWSTAPORKOW
(ZUK)
rynek
zamknięty
3,4000
3,4000
3,4000
3,4000 (10) +2,41% 16:43 (384) 3,3400 3,4000 (4 919) 10 34 1
12:26
CNG
NOWAGALANOWAGALA
(CNG)
rynek
zamknięty
0,6500
0,6500
0,6500
0,6500 (1 130) -2,99% 12:26 (13 870) 0,6500 0,6600 (2 649) 1 130 734 1
16:59
SKL
SKYLINESKYLINE
(SKL)
rynek
zamknięty
0,6150
0,6150
0,6150
0,6150 (20) 0,00% 09:00 (262) 0,6150 0,6600 (2 000) 20 12 1
15:38
TRR
TERMOREXTERMOREX
(TRR)
rynek
zamknięty
0,7400
0,7400
0,7400
0,7400 (20) 0,00% 15:38 (1 284) 0,7400 0,7600 (100) 20 15 1
16:36
WXF
WARIMPEXWARIMPEX
(WXF)
rynek
zamknięty
5,6000
5,6000
5,6000
5,6000 (232) 0,00% 13:06 (320) 5,1000 5,6000 (268) 232 1 299 1
17:00
INF
INTERFERIINTERFERI
(INF)
rynek
zamknięty
3,1400
3,1400
3,1400
3,1400 (1 583) -1,26% 09:00 (1 950) 3,0000 3,1400 (1 687) 1 583 4 971 1
16:56
EHG
EUROHOLDEUROHOLD
(EHG)
rynek
zamknięty
4,0000
4,0000
4,0000
4,0000 (5) -9,09% 12:52 (300) 3,9600 4,0000 (541) 5 20 1
16:58
ENP
ENAPENAP
(ENP)
rynek
zamknięty
1,4900
1,4900
1,4900
1,4900 (25) -0,67% 09:00 (1 020) 1,3900 1,4900 (3 438) 25 37 1
11:19 YOLOYOLO
(YOL)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (110) 0,6450 0,8500 (60)      
08:30 AUGAAUGA
(AUG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1) 0,0205 4,8000 (154)      
08:54 ESTARESTAR
(EST)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 1,4600 2,1350 (3)      
17:05 FENGHUAFENGHUA
(FGT)
rynek
zamknięty
 
 
 
          PKC (73)      
09:23 TOWERINVTTOWERINVT
(TOW)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (380) 19,9000 20,8000 (370)      
08:30 SLEEPZAGSLEEPZAG
(SLZ)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (5 028) 0,5000 0,6250 (3 173)      
12:11 SEKOSEKO
(SEK)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (192) 8,9000 9,0500 (200)      
17:05 BEDZINBEDZIN
(BDZ)
rynek
zamknięty
 
 
 
11,5000   +5,50%   (50) PKC PKC (48)      
10:09 TATRYTATRY
(TMR)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (10) 153,0000 160,0000 (33)      
08:30 KREDYTINKREDYTIN
(KRI)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 000) 8,5500 9,3000 (50)      
08:30 ASMGROUPASMGROUP
(ASM)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 600) 2,9200 3,0400 (2 600)      
09:58 TALANXTALANX
(TNX)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1) 145,1000 179,0000 (30)      
17:05 INVISTAINVISTA
(INV)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (199) 0,3000 0,3300 (10 000)      
08:30 ATLANTISATLANTIS
(ATS)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (5 383) 0,6020 0,6500 (2 897)      
08:30 KPPDKPPD
(KPD)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (258) 29,6000 30,8000 (100)      
10:18 UNIMAUNIMA
(U2K)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (115) 2,6000 2,6400 (120)      
16:53 BESTBEST
(BST)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (470) 16,2000 17,0000 (452)      
08:58 MUZAMUZA
(MZA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (3 125) 2,4000 2,5000 (28)      
08:43 SILVAIR-REGSSILVAIR-REGS
(SVRS)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (15) 4,8300 4,8500 (19)