info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.22, godz. 16:29
kontakt
2021.07.30 otwarcie maksimum minimum TKO/ wartość zmiana obrót
16:14 WIG30 WIG30 2 414,292 423,142 397,812 416,97 +0,0% 540 638 373
16:14 WIG20 WIG20 1 948,171 959,091 936,821 952,56 +0,2% 510 353 568
16:14 WIG WIG 66 499,7266 722,5666 187,0066 634,55 +0,2% 585 486 164
16:14 mWIG40 mWIG40 5 029,875 036,555 004,565 035,33 +0,1% 46 867 238
Automatyczne odświeżanie co:
("0" - brak odświeżania)
Przebieg notowań z dnia 2021.07.30 - Akcje
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:21 459 709 587 613 382 86 065
16:14
XTB
XTBXTB
(XTB)
notowania
ciągłe
32,4000
32,2400
31,8000
31,9800 (32) -0,50% 16:14 (863) 31,8800 31,9800 (78) 103 706 3 328 855 806
16:14
PKO
PKOBPPKOBP
(PKO)
notowania
ciągłe
35,2100
34,9500
34,4500
34,7700 (210) -1,45% 16:14 (4 348) 34,7400 34,7700 (1 672) 1 473 824 51 385 601 5 037
16:14
PKN
PKNORLENPKNORLEN
(PKN)
notowania
ciągłe
61,0000
59,6000
59,5100
60,9500 (92) +2,27% 16:14 (187) 60,9300 60,9400 (1 122) 1 835 046 110 836 577 13 721
16:14
PEO
PEKAOPEKAO
(PEO)
notowania
ciągłe
101,5000
101,0000
99,3000
99,9600 (30) -1,03% 16:14 (501) 99,9600 100,1000 (1 479) 204 778 20 582 360 2 138
16:14
MDG
MEDICALGMEDICALG
(MDG)
notowania
ciągłe
33,8000
32,3500
31,2500
33,6500 (1) +4,18% 16:14 (109) 33,5000 33,6500 (97) 21 303 693 592 581
16:14
LBW
LUBAWALUBAWA
(LBW)
notowania
ciągłe
2,6560
2,6300
2,6000
2,6400 (10) +1,15% 16:14 (7 706) 2,6400 2,6420 (28) 83 009 217 972 259
16:14
LPP
LPPLPP
(LPP)
notowania
ciągłe
13 780,0000
13 500,0000
13 230,0000
13 720,0000 (1) +4,81% 16:14 (2) 13 710,0000 13 730,0000 (5) 2 371 32 055 110 1 559
16:14
ENA
ENEAENEA
(ENA)
notowania
ciągłe
7,5850
7,5100
7,3600
7,3800 (344) -2,89% 16:14 (2 366) 7,3750 7,3950 (7 128) 424 054 3 153 633 636
16:14
CTX
CAPTORTXCAPTORTX
(CTX)
notowania
ciągłe
132,0000
114,5000
113,0000
131,0000 (90) +13,91% 16:14 (111) 126,0000 131,0000 (90) 5 348 656 835 112
16:14
1AT
ATALATAL
(1AT)
notowania
ciągłe
64,0000
62,8000
62,8000
63,0000 (67) +0,96% 16:14 (61) 63,0000 63,8000 (65) 830 52 437 23
16:14
EAT
AMRESTAMREST
(EAT)
notowania
ciągłe
28,1500
27,7000
27,1000
27,9500 (110) +1,08% 16:14 (369) 27,8000 28,1500 (181) 23 432 645 569 190
16:14
ALE
ALLEGROALLEGRO
(ALE)
notowania
ciągłe
30,1900
29,8600
29,5550
29,6450 (117) -0,84% 16:14 (1 027) 29,6300 29,6450 (502) 1 106 266 32 966 324 5 209
16:14
ALR
ALIORALIOR
(ALR)
notowania
ciągłe
50,8200
50,1600
49,4100
50,0000 (47) -1,03% 16:14 (123) 50,0000 50,0800 (50) 78 245 3 918 205 1 147
16:13
ZRE
ZREMBZREMB
(ZRE)
notowania
ciągłe
3,6400
3,6300
3,1000
3,1000 (1 657) -11,43% 16:13 (652) 3,1000 3,1450 (85) 63 747 210 763 144
16:13
VOT
VOTUMVOTUM
(VOT)
notowania
ciągłe
45,0000
44,4000
44,4000
44,9000 (33) +0,22% 16:13 (2) 44,6000 44,9000 (64) 5 048 225 822 89
16:14
UNI
UNIBEPUNIBEP
(UNI)
notowania
ciągłe
9,8600
9,8600
9,2000
9,2000 (30) -5,74% 16:13 (500) 9,2000 9,3000 (812) 21 195 199 458 179
16:13
TEN
TSGAMESTSGAMES
(TEN)
notowania
ciągłe
88,1000
87,0000
85,8000
87,4000 (1) +1,04% 16:13 (170) 86,5000 87,4000 (50) 10 342 897 821 250
16:13
TPE
TAURONPETAURONPE
(TPE)
notowania
ciągłe
3,7500
3,7400
3,6050
3,6860 (307) -1,71% 16:13 (2 433) 3,6790 3,6850 (3 501) 2 429 304 8 867 991 1 783
16:13
STX
STALEXPSTALEXP
(STX)
notowania
ciągłe
2,5300
2,5200
2,5100
2,5100 (484) -0,40% 16:13 (316) 2,5100 2,5300 (32 709) 31 493 79 357 21
16:14
PZU
PZUPZU
(PZU)
notowania
ciągłe
41,4100
40,6900
40,5700
41,3600 (1 000) +0,78% 16:13 (2 168) 41,3400 41,3500 (1 433) 1 361 008 55 903 312 4 794
16:13
PLW
PLAYWAYPLAYWAY
(PLW)
notowania
ciągłe
431,5000
419,0000
419,0000
431,5000 (10) +2,37% 16:13 (76) 431,0000 432,0000 (87) 1 790 765 194 112
16:14
PCO
PEPCOPEPCO
(PCO)
notowania
ciągłe
26,7800
26,1000
25,8600
26,2600 (12) +0,46% 16:13 (694) 26,2000 26,2600 (518) 1 311 315 34 284 997 2 375
16:13
MBR
MOBRUKMOBRUK
(MBR)
notowania
ciągłe
272,0000
271,0000
269,0000
271,0000 (51) +0,37% 16:13 (18) 270,5000 271,0000 (124) 1 430 386 712 175
16:14
MRB
MIRBUDMIRBUD
(MRB)
notowania
ciągłe
6,9000
6,6700
6,5000
6,8200 (6) +1,79% 16:13 (743) 6,8000 6,8700 (1 377) 273 908 1 829 404 337
16:13
MRC
MERCATORMERCATOR
(MRC)
notowania
ciągłe
41,4200
41,0000
41,0000
41,4000 (12) +1,22% 16:13 (10) 41,3000 41,4400 (130) 1 884 77 615 50
16:13
MAB
MABIONMABION
(MAB)
notowania
ciągłe
17,4400
17,3000
17,2700
17,3700 (1) +0,52% 16:13 (80) 17,3000 17,3700 (336) 6 382 110 403 77
16:13
KGH
KGHMKGHM
(KGH)
notowania
ciągłe
112,7000
111,8000
111,3500
111,7000 (2) 0,00% 16:13 (352) 111,7000 111,8000 (743) 233 206 26 101 853 2 655
16:14
JSW
JSWJSW
(JSW)
notowania
ciągłe
45,3000
44,5000
43,8700
44,7000 (47) +0,45% 16:13 (1 261) 44,6800 44,7000 (904) 468 812 20 932 849 3 567
16:13
ATT
GRUPAAZOTYGRUPAAZOTY
(ATT)
notowania
ciągłe
24,9200
24,7600
24,2800
24,5400 (100) -0,08% 16:13 (229) 24,4400 24,5400 (347) 36 995 909 390 327
16:13
GEA
GRENEVIAGRENEVIA
(GEA)
notowania
ciągłe
3,1750
3,1500
3,0900
3,1200 (250) -0,16% 16:13 (2 594) 3,1100 3,1200 (721) 78 250 244 490 99
16:13
FRO
FERROFERRO
(FRO)
notowania
ciągłe
28,6000
27,9000
27,7000
28,0000 (45) +0,36% 16:13 (26) 28,0000 28,3000 (37) 7 593 210 616 36
16:13
DPL
DROZAPOLDROZAPOL
(DPL)
notowania
ciągłe
3,9400
3,8100
3,7600
3,7600 (135) +1,62% 16:13 (865) 3,7600 3,8200 (2 450) 6 680 25 463 16
16:14
DNP
DINOPLDINOPL
(DNP)
notowania
ciągłe
374,1000
373,0000
368,1000
373,0000 (2) -0,03% 16:13 (348) 373,0000 373,3000 (33) 97 240 36 035 700 2 617
16:14
CPS
CYFRPLSATCYFRPLSAT
(CPS)
notowania
ciągłe
13,0850
13,0100
12,8350
12,9200 (100) -0,65% 16:13 (3 974) 12,9100 12,9250 (1 854) 849 386 10 966 897 3 533
16:13
CMP
COMPCOMP
(CMP)
notowania
ciągłe
62,0000
61,6000
61,0000
61,8000 (2) +0,32% 16:13 (59) 60,6000 61,8000 (49) 638 39 180 12
16:13
CIG
CIGAMESCIGAMES
(CIG)
notowania
ciągłe
6,2000
6,0500
6,0200
6,1800 (25) +3,00% 16:13 (1 378) 6,1700 6,1800 (2 627) 288 329 1 762 055 449
16:14
CDR
CDPROJEKTCDPROJEKT
(CDR)
notowania
ciągłe
150,6000
148,9000
146,1000
148,5500 (1) -0,03% 16:13 (42) 148,4000 148,5500 (81) 175 633 26 044 855 4 407
16:14
CCC
CCCCCC
(CCC)
notowania
ciągłe
41,9400
41,1500
40,8800
41,7700 (121) +2,03% 16:13 (230) 41,7600 41,8800 (844) 70 243 2 905 932 887
16:13
ABE
ABPLABPL
(ABE)
notowania
ciągłe
68,4000
67,0000
66,8000
68,4000 (9) +2,09% 16:13 (266) 68,4000 68,6000 (521) 1 546 104 353 41
16:13
11B
11BIT11BIT
(11B)
notowania
ciągłe
695,0000
677,0000
677,0000
691,0000 (2) +2,22% 16:13 (4) 691,0000 693,0000 (35) 1 312 905 049 211
16:12
TRK
TRAKCJATRAKCJA
(TRK)
notowania
ciągłe
1,4150
1,4100
1,4000
1,4000 (1 500) -0,71% 16:12 (582) 1,4000 1,4100 (10) 60 317 84 929 22
16:14
TXT
TEXTTEXT
(TXT)
notowania
ciągłe
149,0000
146,0000
145,4000
147,4000 (3) -0,27% 16:12 (184) 147,4000 148,2000 (100) 14 049 2 062 946 237
16:14
SPL
SANPLSANPL
(SPL)
notowania
ciągłe
363,4000
358,0000
354,4000
356,8000 (4) -1,11% 16:12 (85) 356,6000 357,2000 (218) 46 326 16 612 344 2 001
16:14
PGE
PGEPGE
(PGE)
notowania
ciągłe
7,7860
7,7300
7,6000
7,7620 (565) -1,05% 16:12 (5 120) 7,7620 7,7700 (2 090) 1 612 280 12 429 150 3 012
16:12
PCF
PCFGROUPPCFGROUP
(PCF)
notowania
ciągłe
38,6500
38,6500
36,9000
37,8000 (40) -5,50% 16:12 (1 641) 37,8000 38,0000 (378) 10 472 393 174 240
16:13
OPL
ORANGEPLORANGEPL
(OPL)
notowania
ciągłe
7,7840
7,7000
7,6040
7,6860 (618) -0,18% 16:12 (1 203) 7,6860 7,6940 (2 766) 704 783 5 442 662 1 094
16:12
INP
INPROINPRO
(INP)
notowania
ciągłe
9,0500
8,5000
8,4000
8,8000 (30) +4,76% 16:12 (300) 8,6000 8,9000 (210) 13 700 120 263 44
16:13
GRX
GREENXGREENX
(GRX)
notowania
ciągłe
2,8500
2,8300
2,7600
2,7800 (744) -1,59% 16:12 (2 500) 2,7800 2,7950 (4 120) 438 877 1 229 159 432
16:13
GIG
GIGROUPGIGROUP
(GIG)
notowania
ciągłe
1,8850
1,8250
1,7900
1,8400 (30) -0,81% 16:12 (300) 1,8050 1,8350 (750) 10 354 18 908 43
16:12
ELT
ELEKTROTIELEKTROTI
(ELT)
notowania
ciągłe
17,4800
16,0000
16,0000
16,7000 (100) +5,70% 16:12 (177) 16,6000 16,7000 (5 528) 67 279 1 119 121 412
16:12
DAT
DATAWALKDATAWALK
(DAT)
notowania
ciągłe
53,8000
53,6000
50,7000
51,5000 (1) -4,10% 16:12 (130) 51,2000 51,5000 (505) 19 868 1 043 312 663
16:13
BCX
BIOCELTIXBIOCELTIX
(BCX)
notowania
ciągłe
66,8000
66,0000
64,4000
64,8000 (19) -1,82% 16:12 (15) 65,0000 65,4000 (66) 6 297 411 278 151
16:12
APR
AUTOPARTNAUTOPARTN
(APR)
notowania
ciągłe
22,9000
22,5000
22,4500
22,7500 (52) +0,66% 16:12 (560) 22,7500 22,8000 (640) 41 239 938 265 158
16:14
ASM
ASMGROUPASMGROUP
(ASM)
notowania
ciągłe
1,0500
0,9750
0,9600
1,0200 (50) +2,00% 16:12 (8 500) 1,0000 1,0200 (1 461) 143 896 144 371 87
16:12
ASB
ASBISASBIS
(ASB)
notowania
ciągłe
29,2200
29,0000
28,6000
28,9800 (28) +2,26% 16:12 (251) 28,9200 28,9800 (36) 54 823 1 589 271 473
16:14
AMC
AMICAAMICA
(AMC)
notowania
ciągłe
74,7000
73,5000
72,6000
73,0000 (22) -0,27% 16:12 (129) 72,9000 73,2000 (198) 2 673 195 411 98
16:14
06N
06MAGNA06MAGNA
(06N)
notowania
ciągłe
4,0600
4,0500
3,9800
3,9800 (10) -1,73% 16:12 (659) 3,9800 4,0300 (100) 8 091 32 491 36
16:13
WTN
WITTCHENWITTCHEN
(WTN)
notowania
ciągłe
26,5000
26,0000
25,1000
26,0000 (12) 0,00% 16:11 (178) 25,8000 25,9000 (531) 60 376 1 554 399 630
16:14
SVE
SNTVERSESNTVERSE
(SVE)
notowania
ciągłe
5,3250
5,2500
5,2350
5,2800 (280) +0,57% 16:11 (500) 5,2850 5,2900 (171) 51 966 274 241 199
16:13
PXM
POLIMEXMSPOLIMEXMS
(PXM)
notowania
ciągłe
4,3700
4,3600
4,2600
4,2950 (999) -1,49% 16:11 (2 330) 4,2900 4,3250 (1 664) 140 080 604 801 266
16:12
MBK
MBANKMBANK
(MBK)
notowania
ciągłe
399,6000
392,1000
390,2000
391,2000 (11) -1,29% 16:11 (41) 391,1000 391,6000 (49) 9 635 3 798 446 936
16:14
KRU
KRUKKRUK
(KRU)
notowania
ciągłe
428,0000
421,0000
416,2000
420,8000 (26) -0,85% 16:11 (57) 420,4000 421,2000 (29) 7 884 3 310 931 546
16:11
KPL
KINOPOLKINOPOL
(KPL)
notowania
ciągłe
14,8000
14,8000
14,5000
14,5000 (30) -2,03% 16:11 (74) 14,5000 14,6500 (110) 720 10 449 15
16:11
GPW
GPWGPW
(GPW)
notowania
ciągłe
37,2400
36,6800
36,6000
37,2000 (114) +1,42% 16:11 (618) 37,1800 37,2200 (5) 20 848 770 060 262
16:14
LWB
BOGDANKABOGDANKA
(LWB)
notowania
ciągłe
36,0800
35,9800
35,2400
35,4800 (44) -1,39% 16:11 (30) 35,4000 35,4800 (300) 45 378 1 617 579 465
16:14
VTL
VISTALVISTAL
(VTL)
notowania
ciągłe
0,7010
0,6790
0,6120
0,6170 (100) -9,13% 16:10 (1 090) 0,6110 PKC (9 988) 549 451 352 370 396
16:10
TOR
TORPOLTORPOL
(TOR)
notowania
ciągłe
18,7000
18,6400
18,5000
18,6600 (100) -0,32% 16:10 (1 237) 18,6600 18,7000 (1 500) 10 456 194 350 75
16:10
SPR
SPYROSOFTSPYROSOFT
(SPR)
notowania
ciągłe
426,0000
426,0000
420,0000
420,0000 (12) -0,94% 16:10 (20) 417,0000 423,0000 (10) 259 109 621 23
16:10
RVU
RYVURYVU
(RVU)
notowania
ciągłe
66,1000
65,5000
65,4000
65,8000 (7) +0,61% 16:10 (4) 65,6000 65,8000 (49) 3 990 262 568 55
16:13
NEU
NEUCANEUCA
(NEU)
notowania
ciągłe
711,0000
708,0000
706,0000
711,0000 (7) +0,71% 16:10 (41) 708,0000 710,0000 (2) 449 318 043 47
16:13
MIL
MILLENNIUMMILLENNIUM
(MIL)
notowania
ciągłe
5,5000
5,4100
5,4100
5,4600 (245) +0,18% 16:10 (2 029) 5,4550 5,4700 (2 996) 207 007 1 126 785 288
16:10
MCI
MCIMCI
(MCI)
notowania
ciągłe
21,3000
21,0000
20,9000
21,2000 (442) 0,00% 16:10 (110) 21,0000 21,3000 (4 308) 854 18 096 12
16:11
ING
INGBSKINGBSK
(ING)
notowania
ciągłe
188,0000
188,0000
184,8000
186,8000 (1) +0,76% 16:10 (61) 186,4000 187,0000 (17) 1 775 329 312 87
16:10
ETL
EUROTELEUROTEL
(ETL)
notowania
ciągłe
43,9000
43,9000
42,7000
42,8000 (1) -2,73% 16:10 (23) 42,7000 42,8000 (7) 7 387 318 151 90
16:10
EAH
ESOTIQESOTIQ
(EAH)
notowania
ciągłe
36,9000
36,8000
35,6000
36,8000 (27) 0,00% 16:10 (71) 36,5000 36,8000 (1) 1 297 46 808 39
16:10
DEL
DELKODELKO
(DEL)
notowania
ciągłe
10,9500
10,9500
10,8500
10,9000 (327) -0,91% 16:10 (708) 10,8500 10,9500 (69) 4 036 44 006 24
16:13
COG
COGNORCOGNOR
(COG)
notowania
ciągłe
7,6300
7,3300
7,3000
7,5800 (1) +4,12% 16:10 (3 294) 7,5500 7,5900 (4 250) 262 937 1 963 770 317
16:14
CPD
CELTICCELTIC
(CPD)
notowania
ciągłe
6,6000
5,4800
5,4800
6,3000 (423) +14,96% 16:10 (27) 6,2000 6,4000 (12) 44 034 278 364 222
16:10
BDX
BUDIMEXBUDIMEX
(BDX)
notowania
ciągłe
438,0000
438,0000
424,0000
437,0000 (25) -0,79% 16:10 (90) 436,0000 437,0000 (149) 11 788 5 082 541 531
16:10
BOS
BOSBOS
(BOS)
notowania
ciągłe
8,7700
8,7700
8,5500
8,5600 (220) -2,17% 16:10 (70) 8,5500 8,5600 (480) 2 750 23 711 18
16:13
STP
STALPRODSTALPROD
(STP)
notowania
ciągłe
228,5000
228,5000
222,5000
224,0000 (2) -0,88% 16:09 (12) 224,0000 225,0000 (101) 3 010 677 862 77
16:09
SOL
SOLARSOLAR
(SOL)
notowania
ciągłe
4,5200
4,5200
4,5000
4,5200 (135) 0,00% 16:09 (200) 4,2600 4,5200 (8) 941 4 240 7
16:12
PKP
PKPCARGOPKPCARGO
(PKP)
notowania
ciągłe
15,5200
15,2800
15,2800
15,5000 (87) +0,13% 16:09 (870) 15,4600 15,5000 (753) 20 173 311 565 121
16:09
MNC
MENNICAMENNICA
(MNC)
notowania
ciągłe
16,0000
16,0000
15,9000
15,9000 (60) -2,15% 16:09 (943) 15,8500 15,9000 (8 392) 1 692 26 991 58
16:09
ICE
MEDINICEMEDINICE
(ICE)
notowania
ciągłe
13,0500
13,0000
12,4500
12,7000 (20) -2,68% 16:09 (65) 12,5500 12,6500 (200) 11 595 147 428 103
16:12
KTY
KETYKETY
(KTY)
notowania
ciągłe
670,0000
663,5000
653,0000
655,0000 (7) -1,58% 16:09 (126) 654,0000 655,0000 (43) 7 407 4 884 990 669
16:09
KER
KERNELKERNEL
(KER)
notowania
ciągłe
7,0800
6,8400
6,7600
6,9000 (388) +1,32% 16:09 (1 612) 6,9000 6,9300 (72) 25 827 177 903 117
16:10
HUG
HUUUGEHUUUGE
(HUG)
notowania
ciągłe
25,1000
25,1000
24,5000
24,9500 (118) -0,20% 16:09 (417) 24,8500 25,0000 (696) 26 814 663 758 138
16:11
EUR
EUROCASHEUROCASH
(EUR)
notowania
ciągłe
15,2600
15,0200
14,6900
14,9000 (1 163) -1,97% 16:09 (533) 14,8700 14,9100 (1 031) 101 609 1 514 005 519
16:09
ATR
ATREMATREM
(ATR)
notowania
ciągłe
6,3800
6,3800
6,2800
6,3000 (157) -1,56% 16:09 (198) 6,2800 6,3000 (243) 809 5 101 9
16:13
ACP
ASSECOPOLASSECOPOL
(ACP)
notowania
ciągłe
73,5500
73,1000
72,2000
72,6000 (40) -0,55% 16:09 (257) 72,6000 72,7500 (226) 25 664 1 867 705 668
16:09
ATC
ARCTICARCTIC
(ATC)
notowania
ciągłe
15,1000
14,9200
14,7200
15,0000 (140) +1,35% 16:09 (664) 15,0000 15,0400 (1) 35 981 540 203 490
16:09
ALL
AILLERONAILLERON
(ALL)
notowania
ciągłe
19,4000
19,4000
18,9500
19,3500 (8) -0,26% 16:09 (89) 19,3000 19,3500 (520) 9 088 173 787 89
16:10
SNT
SYNEKTIKSYNEKTIK
(SNT)
notowania
ciągłe
62,8000
62,4000
60,8000
62,2000 (3) -0,32% 16:08 (34) 62,0000 62,2000 (421) 13 286 818 648 207
16:11
RLP
RELPOLRELPOL
(RLP)
notowania
ciągłe
8,5400
8,5400
8,5400
8,5400 (118) -0,47% 16:08 (2) 8,4800 8,5200 (18) 2 287 19 531 12
16:08
PAS
PASSUSPASSUS
(PAS)
notowania
ciągłe
21,0000
20,0000
20,0000
21,0000 (5) +3,96% 16:08 (5) 21,0000 21,2000 (50) 180 3 624 7
16:09
KGN
KOGENERAKOGENERA
(KGN)
notowania
ciągłe
36,8000
36,8000
33,4000
35,5000 (3) -3,27% 16:08 (52) 35,1000 35,4000 (170) 7 398 261 081 145
16:12
GMT
GENOMTECGENOMTEC
(GMT)
notowania
ciągłe
11,6000
11,6000
11,3000
11,5000 (200) -0,86% 16:08 (320) 11,3500 11,5000 (157) 4 922 56 043 25
16:11
MOV
MOVIEGAMESMOVIEGAMES
(MOV)
notowania
ciągłe
33,5500
33,4000
32,9000
33,1500 (150) -1,49% 16:07 (95) 33,0000 33,1000 (5) 3 848 128 050 86
16:07
GIF
GAMFACTORGAMFACTOR
(GIF)
notowania
ciągłe
11,7500
11,7500
10,9000
11,4500 (1) -1,72% 16:07 (643) 11,0000 11,4500 (919) 3 010 34 144 19
16:13
AST
ASTARTAASTARTA
(AST)
notowania
ciągłe
31,6000
31,0000
30,7500
31,5000 (95) +0,96% 16:07 (150) 31,3000 31,5500 (65) 1 696 53 270 33
16:10
SCP
SCPFLSCPFL
(SCP)
notowania
ciągłe
169,5000
166,5000
166,5000
169,5000 (2) 0,00% 16:06 (1) 167,5000 169,0000 (143) 398 66 738 39
16:06
CLN
CLNPHARMACLNPHARMA
(CLN)
notowania
ciągłe
16,2800
16,0000
15,7000
15,8400 (100) 0,00% 16:06 (389) 15,8000 15,9800 (169) 15 540 248 065 106
16:12
BMC
BUMECHBUMECH
(BMC)
notowania
ciągłe
28,9600
28,9600
28,5000
28,6600 (20) -0,35% 16:06 (564) 28,6600 28,7600 (227) 19 184 549 614 156
16:06
ANR
ANSWEARANSWEAR
(ANR)
notowania
ciągłe
32,8000
32,8000
32,1000
32,4000 (100) -1,22% 16:06 (1 426) 32,3000 32,4000 (994) 5 678 183 728 58
16:05
ZMT
ZAMETZAMET
(ZMT)
notowania
ciągłe
1,6300
1,6000
1,5850
1,6250 (55) +2,20% 16:05 (191) 1,5850 1,6250 (873) 7 712 12 328 18
16:05
PUR
PUREPURE
(PUR)
notowania
ciągłe
13,6800
13,6800
13,1000
13,3200 (30) -1,33% 16:05 (70) 13,3200 13,4400 (135) 5 707 76 487 49
16:09
PCR
PCCROKITAPCCROKITA
(PCR)
notowania
ciągłe
86,4000
86,2000
85,9000
86,2000 (15) +0,35% 16:05 (302) 86,1000 86,2000 (107) 1 475 127 030 56
16:05
IMS
IMSIMS
(IMS)
notowania
ciągłe
3,1400
3,1200
3,0600
3,0800 (1 000) -1,28% 16:05 (50) 3,0500 3,0800 (1 000) 40 553 125 301 35
16:05
IMC
IMCOMPANYIMCOMPANY
(IMC)
notowania
ciągłe
11,8500
11,4500
11,4500
11,8500 (287) +3,49% 16:05 (2 100) 11,5000 11,8500 (613) 839 9 914 5
16:10
KVT
KRVITAMINKRVITAMIN
(KVT)
notowania
ciągłe
12,4000
11,9500
11,9000
12,4000 (223) +4,64% 16:04 (5) 12,1500 12,4000 (314) 3 784 46 451 31
16:04
IBS
IBSMIBSM
(IBS)
notowania
ciągłe
79,6000
79,6000
73,0000
79,6000 (11) +2,05% 16:04 (103) 76,0000 79,6000 (37) 203 15 460 9
16:07
GLC
GLCOSMEDGLCOSMED
(GLC)
notowania
ciągłe
2,6600
2,6600
2,5600
2,5600 (400) -3,03% 16:04 (1 088) 2,5500 2,5600 (57) 19 857 51 400 53
16:06
ENG
ENERGAENERGA
(ENG)
notowania
ciągłe
8,4000
8,3000
8,2200
8,2800 (247) -1,43% 16:04 (350) 8,2600 8,3000 (3 885) 18 326 151 434 54
16:08
VRG
VRGVRG
(VRG)
notowania
ciągłe
3,3800
3,3800
3,2800
3,3000 (1 003) -2,37% 16:03 (1 270) 3,2900 3,3300 (995) 70 721 233 427 41
16:03
TIM
TIMTIM
(TIM)
notowania
ciągłe
48,7500
48,6000
48,5000
48,5000 (37) -0,41% 16:03 (1 391) 48,5000 48,6500 (1 271) 3 901 189 736 39
16:03
SNK
SANOKSANOK
(SNK)
notowania
ciągłe
19,0500
18,2000
17,8500
19,0500 (69) +4,67% 16:03 (211) 18,7000 19,0500 (51) 13 190 244 115 124
16:03
PPS
PEPEESPEPEES
(PPS)
notowania
ciągłe
1,2900
1,2700
1,2500
1,2800 (1 161) +0,79% 16:03 (4 400) 1,2700 1,2800 (162) 23 348 29 410 19
16:03
NVA
PANOVAPANOVA
(NVA)
notowania
ciągłe
13,8000
13,8000
13,7000
13,8000 (400) 0,00% 16:03 (357) 13,7000 13,8000 (534) 8 324 114 862 41
16:02
RFK
RAFAKORAFAKO
(RFK)
notowania
ciągłe
1,0480
1,0320
1,0320
1,0380 (419) +0,39% 16:02 (7 432) 1,0380 1,0400 (3 299) 117 182 121 691 116
16:02
MVP
MARVIPOLMARVIPOL
(MVP)
notowania
ciągłe
8,0000
7,9800
7,7400
7,8600 (16) -0,51% 16:02 (132) 7,8600 7,9800 (2 190) 5 117 40 804 22
16:12
OTS
OTLOGOTLOG
(OTS)
notowania
ciągłe
45,0000
43,8000
43,2000
43,9000 (11) +0,46% 16:01 (120) 43,6000 44,3000 (4) 7 800 342 593 52
16:01
HRP
HARPERHARPER
(HRP)
notowania
ciągłe
9,1800
9,0400
8,5800
8,7000 (144) -3,33% 16:01 (20) 8,6200 8,7000 (356) 13 274 119 330 80
16:12
GPP
GRUPRACUJGRUPRACUJ
(GPP)
notowania
ciągłe
60,0000
60,0000
58,5000
59,3000 (15) +0,51% 16:01 (205) 59,0000 59,3000 (365) 3 420 200 603 66
16:09
CMR
COMARCHCOMARCH
(CMR)
notowania
ciągłe
143,5000
143,0000
142,0000
142,0000 (76) -1,39% 16:01 (156) 142,0000 142,5000 (13) 840 119 574 34
16:12
AGT
AGROTONAGROTON
(AGT)
notowania
ciągłe
2,9100
2,7200
2,7200
2,9000 (400) +3,94% 16:01 (2 939) 2,8000 2,8800 (700) 5 379 14 869 31
16:07
VRC
VERCOMVERCOM
(VRC)
notowania
ciągłe
67,6000
67,6000
65,0000
65,2000 (9) +0,93% 16:00 (50) 65,4000 65,8000 (115) 1 555 102 168 48
16:13
DOM
DOMDEVDOMDEV
(DOM)
notowania
ciągłe
157,0000
155,2000
155,2000
157,0000 (10) +1,16% 16:00 (75) 155,6000 156,8000 (19) 566 88 246 54
16:14
CIE
CIECHCIECH
(CIE)
notowania
ciągłe
53,9000
53,9000
52,7000
52,9000 (90) -2,04% 16:00 (1) 53,0000 53,2000 (142) 8 171 434 747 131
16:01
VOX
VOXELVOXEL
(VOX)
notowania
ciągłe
58,2000
57,8000
57,0000
57,8000 (30) 0,00% 15:59 (37) 56,8000 57,8000 (68) 3 444 197 968 54
16:08
PRT
PROTEKTORPROTEKTOR
(PRT)
notowania
ciągłe
2,1950
2,1850
2,0800
2,1350 (827) +1,91% 15:59 (20) 2,1150 2,1500 (974) 109 874 236 390 184
15:59
NVG
NOVAVISGRNOVAVISGR
(NVG)
notowania
ciągłe
2,6700
2,6700
2,6100
2,6100 (1) -1,88% 15:59 (323) 2,6100 2,6600 (1 769) 13 451 35 688 20
15:59
MON
MONNARIMONNARI
(MON)
notowania
ciągłe
6,1200
5,9600
5,9600
6,0800 (90) +1,33% 15:59 (500) 6,0000 6,1000 (346) 4 357 26 365 18
15:59
BRS
BORYSZEWBORYSZEW
(BRS)
notowania
ciągłe
6,6100
6,5200
6,5100
6,5500 (18) 0,00% 15:59 (777) 6,5100 6,5500 (138) 7 825 51 213 27
15:59
BDZ
BEDZINBEDZIN
(BDZ)
notowania
ciągłe
52,0000
50,0000
48,0000
49,0000 (1) -2,00% 15:59 (12) 49,0000 49,2000 (21) 2 948 144 202 117
15:58
VGO
VIGOPHOTNVIGOPHOTN
(VGO)
notowania
ciągłe
542,0000
532,0000
532,0000
542,0000 (3) +1,50% 15:58 (4) 538,0000 542,0000 (3) 200 108 032 19
15:58
STF
STALPROFISTALPROFI
(STF)
notowania
ciągłe
8,6100
8,5600
8,5100
8,6000 (102) -0,12% 15:58 (100) 8,5600 8,6000 (1 563) 1 568 13 444 16
16:11
PGV
PGFGROUPPGFGROUP
(PGV)
notowania
ciągłe
0,7420
0,7420
0,5820
0,6000 (1 000) -15,97% 15:58 (5 000) 0,5900 0,6000 (39 826) 279 909 172 771 208
16:02
MDI
MDIENERGIAMDIENERGIA
(MDI)
notowania
ciągłe
1,7450
1,6600
1,6600
1,6900 (1) -2,59% 15:58 (1 335) 1,6900 1,7450 (1 376) 3 364 5 711 9
16:10
GTN
GETINGETIN
(GTN)
notowania
ciągłe
0,5600
0,5480
0,5480
0,5530 (38) +1,47% 15:58 (1 950) 0,5540 0,5570 (5 990) 165 060 91 485 45
16:10
DVL
DEVELIADEVELIA
(DVL)
notowania
ciągłe
4,7850
4,7800
4,7400
4,7400 (5) 0,00% 15:58 (5) 4,7350 4,7750 (866) 31 141 148 508 98
15:58
CEZ
CEZCEZ
(CEZ)
notowania
ciągłe
184,0000
181,9000
181,3000
183,0000 (6) +2,23% 15:58 (5) 182,0000 183,0000 (9) 193 35 162 8
16:07
BIO
BIOTONBIOTON
(BIO)
notowania
ciągłe
3,9100
3,9050
3,8500
3,8650 (3 995) -1,15% 15:58 (1 005) 3,8650 3,8800 (200) 17 116 66 310 32
15:59
BCS
BIGCHEESEBIGCHEESE
(BCS)
notowania
ciągłe
31,1000
31,1000
30,4000
30,5000 (50) -2,24% 15:58 (100) 30,6000 30,8000 (1) 2 381 73 411 51
15:58
ATP
ATLANTAPLATLANTAPL
(ATP)
notowania
ciągłe
10,9000
10,9000
10,9000
10,9000 (580) +0,93% 15:58 (335) 10,8000 10,9000 (1 420) 1 340 14 606 4
16:04
PAT
PATENTUSPATENTUS
(PAT)
notowania
ciągłe
3,9900
3,9400
3,8400
3,8600 (100) -1,28% 15:57 (6 000) 3,8500 3,8900 (4 789) 89 202 347 493 180
16:13
NNG
NANOGROUPNANOGROUP
(NNG)
notowania
ciągłe
0,9200
0,9100
0,9000
0,9000 (1 280) -1,10% 15:57 (1 150) 0,9100 0,9160 (2 050) 8 271 7 524 16
15:57
GOP
GAMEOPSGAMEOPS
(GOP)
notowania
ciągłe
33,5000
33,1000
32,6000
33,2000 (87) -0,90% 15:57 (189) 32,9000 33,2000 (163) 3 767 124 952 44
15:57
DAD
DADELODADELO
(DAD)
notowania
ciągłe
16,1000
16,1000
16,1000
16,1000 (150) 0,00% 15:57 (37) 16,1000 16,5000 (80) 3 952 63 627 3
15:57
CLC
COLUMBUSCOLUMBUS
(CLC)
notowania
ciągłe
6,0000
5,9900
5,8000
5,9200 (2) -1,33% 15:57 (200) 5,9000 5,9200 (168) 7 865 46 125 64
15:57
BAH
BAHOLDINGBAHOLDING
(BAH)
notowania
ciągłe
0,1352
0,1320
0,1220
0,1282 (1 500) -3,75% 15:57 (8 500) 0,1282 0,1324 (11 426) 412 938 53 953 68
15:57
AWM
AIRWAYAIRWAY
(AWM)
notowania
ciągłe
0,2565
0,2535
0,2510
0,2565 (1 000) +1,18% 15:57 (1 304) 0,2515 0,2565 (4 931) 28 389 7 181 20
15:56
RBW
RAINBOWRAINBOW
(RBW)
notowania
ciągłe
40,3000
39,8000
39,6000
40,3000 (61) +0,75% 15:56 (466) 40,1000 40,3000 (101) 6 766 270 130 57
16:09
MLS
MLSYSTEMMLSYSTEM
(MLS)
notowania
ciągłe
69,0000
67,2000
67,2000
67,4000 (1) -2,60% 15:56 (119) 67,5000 68,5000 (5) 996 67 890 51
15:56
KCI
KCIKCI
(KCI)
notowania
ciągłe
1,0400
1,0400
1,0300
1,0350 (10) -2,82% 15:56 (481) 1,0350 1,0550 (5 000) 7 969 8 250 6
15:59
ACT
ACTIONACTION
(ACT)
notowania
ciągłe
18,8000
18,4000
18,4000
18,7200 (50) +1,74% 15:56 (1) 18,7000 18,7200 (1 817) 6 451 120 662 93
15:59
UNT
UNIMOTUNIMOT
(UNT)
notowania
ciągłe
103,6000
103,0000
100,8000
102,4000 (161) -0,78% 15:55 (75) 102,0000 102,6000 (223) 7 611 778 690 93
16:10
SLZ
SLEEPZAGSLEEPZAG
(SLZ)
notowania
ciągłe
0,8450
0,7950
0,7300
0,8450 (241) +5,63% 15:55 (2 243) 0,8250 0,8400 (2 139) 65 205 51 005 61
16:13
INL
INTROLINTROL
(INL)
notowania
ciągłe
8,3000
8,1400
8,1000
8,3000 (50) 0,00% 15:55 (110) 8,1000 8,3000 (21) 3 175 25 808 17
16:09
IPO
INTERSPPLINTERSPPL
(IPO)
notowania
ciągłe
1,2000
1,1200
1,1000
1,1750 (9) +9,30% 15:55 (500) 1,1400 1,1700 (2 399) 81 099 93 284 83
15:55
IMP
IMPERIOIMPERIO
(IMP)
notowania
ciągłe
1,5700
1,5600
1,5100
1,5100 (2) -3,21% 15:55 (3 052) 1,5100 1,5600 (530) 656 1 018 7
15:57
SNX
SUNEXSUNEX
(SNX)
notowania
ciągłe
16,0000
15,2200
15,2200
15,3400 (49) +2,82% 15:54 (265) 15,3600 15,4200 (6) 34 731 543 458 279
15:54
CRM
CORMAYCORMAY
(CRM)
notowania
ciągłe
0,6360
0,6300
0,6100
0,6360 (266) +0,95% 15:54 (3 000) 0,6140 0,6360 (5 234) 152 357 94 812 49
15:54
BBD
BBIDEVBBIDEV
(BBD)
notowania
ciągłe
5,0000
4,6000
4,6000
4,7000 (1) -6,00% 15:54 (999) 4,7000 5,0000 (3 123) 102 509 3
15:53
MSZ
MOSTALZABMOSTALZAB
(MSZ)
notowania
ciągłe
3,8300
3,8300
3,7800
3,7850 (60) -0,13% 15:53 (630) 3,7850 3,8150 (10) 20 295 76 934 50
15:54
PMP
PAMAPOLPAMAPOL
(PMP)
notowania
ciągłe
3,4800
3,4400
3,4100
3,4800 (2) +1,16% 15:52 (612) 3,4050 3,4800 (427) 2 261 7 751 11
15:52
BCM
BETACOMBETACOM
(BCM)
notowania
ciągłe
4,9400
4,8800
4,8800
4,9400 (185) +2,07% 15:52 (448) 4,8400 4,9400 (1 515) 1 185 5 812 3
16:14
BFT
BENEFITBENEFIT
(BFT)
notowania
ciągłe
1 750,0000
1 745,0000
1 715,0000
1 750,0000 (8) +0,86% 15:52 (37) 1 735,0000 1 750,0000 (52) 177 307 535 49
15:52
ASE
ASSECOSEEASSECOSEE
(ASE)
notowania
ciągłe
46,7000
46,7000
46,2000
46,7000 (62) 0,00% 15:52 (1 435) 47,0000 47,4000 (44) 166 7 723 10
15:51
ZAP
PULAWYPULAWY
(ZAP)
notowania
ciągłe
72,8000
72,2000
71,8000
72,0000 (25) 0,00% 15:51 (274) 72,0000 72,8000 (196) 588 42 277 9
16:01
EDI
EDINVESTEDINVEST
(EDI)
notowania
ciągłe
4,6400
4,6000
4,6000
4,6400 (11) -0,85% 15:51 (460) 4,5200 4,6400 (838) 400 1 841 3
15:50
DBE
DBENERGYDBENERGY
(DBE)
notowania
ciągłe
23,3000
21,4000
21,4000
23,3000 (30) +8,88% 15:50 (26) 22,6000 23,3000 (177) 645 14 666 32
15:49
WPL
WIRTUALNAWIRTUALNA
(WPL)
notowania
ciągłe
108,0000
108,0000
106,2000
107,8000 (7) +1,13% 15:49 (109) 107,6000 107,8000 (1) 1 412 151 227 51
15:49
OVO
OVOSTAROVOSTAR
(OVO)
notowania
ciągłe
63,0000
62,0000
60,0000
63,0000 (1) +1,61% 15:49 (3) 62,5000 63,0000 (99) 378 23 297 14
16:05
MOC
MOLECUREMOLECURE
(MOC)
notowania
ciągłe
19,3600
19,3600
18,8400
19,2800 (150) +0,52% 15:49 (160) 19,1000 19,2800 (107) 3 541 68 013 35
15:49
PTG
POLTREGPOLTREG
(PTG)
notowania
ciągłe
61,0000
60,0000
60,0000
60,2000 (1) -0,99% 15:48 (139) 60,2000 60,8000 (50) 724 43 766 17
15:48
AGO
AGORAAGORA
(AGO)
notowania
ciągłe
8,1000
8,1000
8,0000
8,0000 (1) -1,23% 15:48 (599) 8,0000 8,0600 (1 104) 1 704 13 678 15
15:47
TRN
TRANSPOLTRANSPOL
(TRN)
notowania
ciągłe
3,7400
3,7400
3,6200
3,7400 (5) 0,00% 15:47 (3 806) 3,6400 3,7400 (318) 2 010 7 310 7
15:49
STS
SATISSATIS
(STS)
notowania
ciągłe
0,5880
0,5860
0,5640
0,5880 (1) +2,80% 15:47 (115) 0,5680 0,5880 (4 094) 4 281 2 434 15
15:47
PWX
POLWAXPOLWAX
(PWX)
notowania
ciągłe
2,3400
2,3400
2,3000
2,3400 (2 000) +0,86% 15:47 (50) 2,3000 2,3400 (2 314) 14 328 33 117 11
15:53
GKI
IMMOBILEIMMOBILE
(GKI)
notowania
ciągłe
3,0500
3,0300
2,9500
3,0400 (50) +3,05% 15:47 (100) 3,0000 3,0200 (1 087) 1 755 5 347 5
16:08
ERB
ERBUDERBUD
(ERB)
notowania
ciągłe
39,6000
39,6000
37,2000
38,9000 (21) -2,51% 15:47 (171) 38,4000 38,9000 (52) 3 560 135 983 89
16:04
ODL
ODLEWNIEODLEWNIE
(ODL)
notowania
ciągłe
9,4500
9,3000
9,3000
9,4500 (3) +0,53% 15:46 (69) 9,3500 9,4500 (1 031) 902 8 405 10
15:46
LKD
LOKUMLOKUM
(LKD)
notowania
ciągłe
26,0000
26,0000
26,0000
26,0000 (1) 0,00% 15:46 (3) 25,6000 26,0000 (1 478) 1 26 1
15:56
CRJ
CREEPYJARCREEPYJAR
(CRJ)
notowania
ciągłe
704,0000
657,0000
650,0000
680,0000 (1) +3,19% 15:46 (4) 671,0000 679,0000 (33) 527 354 689 128
15:46
PLZ
PLAZACNTRPLAZACNTR
(PLZ)
notowania
ciągłe
2,5700
2,5300
2,4100
2,4100 (222) -1,63% 15:45 (1 140) 2,4000 2,4400 (222) 23 143 57 543 47
16:12
BHW
HANDLOWYHANDLOWY
(BHW)
notowania
ciągłe
82,8000
81,6000
80,6000
82,0000 (5) +0,99% 15:45 (60) 81,6000 82,0000 (137) 5 411 443 193 113
15:45
DEK
DEKPOLDEKPOL
(DEK)
notowania
ciągłe
34,8000
34,8000
34,8000
34,8000 (1) +0,87% 15:45 (42) 34,6000 34,8000 (22) 1 35 1
15:45
BOW
BOWIMBOWIM
(BOW)
notowania
ciągłe
6,6000
6,5400
6,5000
6,5100 (10) -0,15% 15:45 (1 012) 6,4800 6,5100 (240) 12 568 82 128 54
16:10
ULG
ULTGAMESULTGAMES
(ULG)
notowania
ciągłe
15,7000
15,7000
15,1000
15,5500 (50) -0,96% 15:44 (354) 15,1500 15,5500 (30) 1 811 27 664 31
15:44
LTX
LENTEXLENTEX
(LTX)
notowania
ciągłe
6,9800
6,9600
6,9000
6,9000 (370) -1,15% 15:44 (1 111) 6,8800 6,9600 (2 219) 1 578 10 910 7
15:44
IZS
IZOSTALIZOSTAL
(IZS)
notowania
ciągłe
2,7000
2,6800
2,6800
2,7000 (4) +1,12% 15:44 (906) 2,6900 2,7000 (302) 4 342 11 680 11
15:44
IPE
IPOPEMAIPOPEMA
(IPE)
notowania
ciągłe
3,1700
3,1700
3,1700
3,1700 (10) 0,00% 15:44 (1 250) 3,1000 3,1700 (728) 16 51 2
16:09
GRN
GRODNOGRODNO
(GRN)
notowania
ciągłe
10,7800
10,7800
10,5600
10,6000 (36) -1,12% 15:44 (71) 10,5800 10,6200 (20) 4 182 44 356 46
15:45
PEP
PEPPEP
(PEP)
notowania
ciągłe
75,4000
75,0000
74,2000
74,2000 (14) -1,59% 15:43 (16) 74,2000 74,5000 (32) 1 966 147 100 79
15:43
OPN
OPONEO.PLOPONEO.PL
(OPN)
notowania
ciągłe
44,2000
44,2000
44,1000
44,1000 (219) -0,23% 15:43 (20) 43,9000 44,5000 (25) 223 9 835 2
15:43
MEX
MEXPOLSKAMEXPOLSKA
(MEX)
notowania
ciągłe
3,8400
3,8400
3,8400
3,8400 (9) 0,00% 15:43 (2 689) 3,7400 3,8400 (3 069) 12 46 3
15:42
VIN
VINDEXUSVINDEXUS
(VIN)
notowania
ciągłe
8,6600
8,6000
8,4600
8,6400 (5) +0,47% 15:42 (250) 8,5000 8,6400 (995) 1 446 12 422 12
15:49
SNW
SANWILSANWIL
(SNW)
notowania
ciągłe
1,7150
1,6100
1,6100
1,7050 (1) +0,29% 15:42 (700) 1,6450 1,7000 (30) 11 654 19 208 40
16:03
RPC
ROPCZYCEROPCZYCE
(RPC)
notowania
ciągłe
40,0000
39,8000
39,0000
40,0000 (8) +0,25% 15:41 (38) 39,0000 40,0000 (234) 1 000 39 878 19
15:54
ATG
ATMGRUPAATMGRUPA
(ATG)
notowania
ciągłe
3,3500
3,3500
3,3500
3,3500 (600) 0,00% 15:41 (186) 3,3100 3,3500 (400) 2 020 6 767 8
16:02
ATD
ATENDEATENDE
(ATD)
notowania
ciągłe
3,1800
3,1100
3,0800
3,1500 (335) +1,29% 15:41 (3 000) 3,1100 3,1500 (7 465) 14 405 45 252 27
15:40
TAR
TARCZYNSKITARCZYNSKI
(TAR)
notowania
ciągłe
47,7000
47,5000
45,0000
47,3000 (2) 0,00% 15:40 (8) 45,1000 47,3000 (91) 685 31 886 23
15:40
PRI
PRAGMAINKPRAGMAINK
(PRI)
notowania
ciągłe
3,8800
3,8800
3,8800
3,8800 (48) -0,51% 15:40 (452) 3,8800 3,9800 (330) 48 186 1
15:40
PEN
PHOTONPHOTON
(PEN)
notowania
ciągłe
10,2400
10,1200
10,0000
10,1600 (1) +1,60% 15:40 (135) 9,9900 10,1600 (597) 2 194 22 082 23
15:44
ONO
ONESANOONESANO
(ONO)
notowania
ciągłe
1,3200
1,2350
1,2350
1,3200 (10) +8,20% 15:40 (20) 1,2650 1,3150 (1 300) 33 963 43 155 53
15:40
MSP
MOSTALPLCMOSTALPLC
(MSP)
notowania
ciągłe
18,3500
18,3000
18,0000
18,3500 (4) +0,27% 15:40 (632) 18,0000 18,3500 (37) 632 11 403 12
15:40
AMB
AMBRAAMBRA
(AMB)
notowania
ciągłe
30,0000
30,0000
29,5000
29,8000 (40) -0,67% 15:40 (8) 29,6000 29,8000 (89) 2 488 73 896 51
15:39
UNF
UNFOLDUNFOLD
(UNF)
notowania
ciągłe
1,8500
1,8500
1,8500
1,8500 (1 000) 0,00% 15:39 (4 125) 1,8200 1,8600 (2) 2 213 4 094 3
15:39
PCX
PCCEXOLPCCEXOL
(PCX)
notowania
ciągłe
2,9500
2,9350
2,9050
2,9500 (50) +0,34% 15:39 (7 075) 2,9400 2,9500 (37) 50 147 146 759 47
15:38
SEK
SEKOSEKO
(SEK)
notowania
ciągłe
9,5000
9,1500
9,1000
9,2500 (5) +2,78% 15:38 (950) 9,1500 9,2500 (242) 1 164 10 692 8
15:59
CRI
CREOTECHCREOTECH
(CRI)
notowania
ciągłe
222,0000
220,0000
215,0000
215,0000 (48) -2,71% 15:38 (69) 215,0000 219,0000 (5) 514 111 583 44
15:39
3RG
3RGAMES3RGAMES
(3RG)
notowania
ciągłe
0,4610
0,4450
0,4450
0,4500 (950) 0,00% 15:38 (2 370) 0,4500 0,4580 (334) 14 792 6 589 16
16:12
WOJ
WOJASWOJAS
(WOJ)
notowania
ciągłe
8,2800
8,2800
8,1200
8,2400 (5) 0,00% 15:37 (107) 8,1400 8,2400 (110) 929 7 645 14
15:36
NTT
NTTSYSTEMNTTSYSTEM
(NTT)
notowania
ciągłe
5,1400
5,1400
5,0600
5,1400 (1) +1,18% 15:36 (743) 5,0600 5,1200 (1) 2 150 10 943 21
15:36
GOB
GOBARTOGOBARTO
(GOB)
notowania
ciągłe
28,6000
27,7000
27,7000
27,8000 (57) -3,81% 15:36 (100) 27,6000 28,5000 (43) 678 18 892 10
16:11
SIM
SIMFABRICSIMFABRIC
(SIM)
notowania
ciągłe
3,7950
3,7350
3,7250
3,7900 (5) +0,80% 15:35 (1 106) 3,7550 3,7900 (550) 2 338 8 780 16
15:35
RWL
RAWLPLUGRAWLPLUG
(RWL)
notowania
ciągłe
14,1500
14,1500
14,0000
14,0000 (138) -1,41% 15:35 (862) 14,0000 14,1500 (94) 162 2 268 4
16:11
BMX
BIOMAXIMABIOMAXIMA
(BMX)
notowania
ciągłe
19,4600
19,4600
19,0000
19,2000 (1) -1,44% 15:35 (70) 19,0200 19,1400 (45) 7 143 137 026 55
15:34
ENT
ENTERENTER
(ENT)
notowania
ciągłe
47,9000
47,5000
47,5000
47,8000 (1) 0,00% 15:34 (23) 47,7000 47,8000 (347) 1 037 49 464 23
15:49
MIR
MIRACULUMMIRACULUM
(MIR)
notowania
ciągłe
1,3000
1,2300
1,2300
1,2800 (44) -3,76% 15:33 (1 850) 1,2500 1,2800 (295) 60 979 76 273 35
15:56
IFI
IFIRMAIFIRMA
(IFI)
notowania
ciągłe
33,5000
33,1000
33,0000
33,0000 (10) -2,08% 15:33 (60) 33,1000 33,5000 (20) 51 1 687 5
15:33
ECH
ECHOECHO
(ECH)
notowania
ciągłe
4,4000
4,3300
4,3100
4,4000 (490) +1,62% 15:33 (157) 4,3900 4,4000 (86) 275 769 1 190 041 48
15:57
ABS
ASSECOBSASSECOBS
(ABS)
notowania
ciągłe
41,9000
41,9000
41,0000
41,0000 (34) 0,00% 15:33 (15) 41,1000 41,5000 (23) 221 9 207 10
16:10
ENI
ENERGOINSENERGOINS
(ENI)
notowania
ciągłe
4,0400
3,9000
3,8200
3,9800 (252) +2,05% 15:32 (949) 3,9400 3,9800 (700) 43 030 169 095 136
16:11
CAR
INTERCARSINTERCARS
(CAR)
notowania
ciągłe
575,0000
575,0000
566,0000
572,0000 (7) -0,69% 15:31 (39) 572,0000 574,0000 (14) 2 597 1 480 166 58
16:05
OND
ONDEONDE
(OND)
notowania
ciągłe
10,3400
10,3000
10,1800
10,2000 (100) -0,58% 15:30 (1 705) 10,2000 10,2600 (100) 5 055 51 640 47
16:07
PBX
PEKABEXPEKABEX
(PBX)
notowania
ciągłe
21,0000
20,9000
20,5000
20,9000 (200) 0,00% 15:28 (120) 20,7000 20,9000 (349) 1 615 33 642 19
15:28
B24
BRAND24BRAND24
(B24)
notowania
ciągłe
37,0000
36,0000
35,2000
35,2000 (127) +0,57% 15:28 (150) 35,2000 35,7000 (1 079) 3 098 111 650 35
15:54
SGN
SYGNITYSYGNITY
(SGN)
notowania
ciągłe
32,8000
32,8000
31,7000
32,5000 (147) +4,17% 15:27 (26) 31,6000 32,5000 (113) 284 9 218 5
16:13
MOL
MOLMOL
(MOL)
notowania
ciągłe
33,8800
33,0000
32,9800
33,1200 (15) -0,24% 15:27 (2) 33,2000 33,4400 (241) 586 19 374 14
16:13
MAK
MAKARONPLMAKARONPL
(MAK)
notowania
ciągłe
11,3500
11,3000
11,3000
11,3000 (380) +0,89% 15:24 (452) 11,2500 11,3000 (53) 1 201 13 572 10
15:53
MFO
MFOMFO
(MFO)
notowania
ciągłe
29,3000
28,4000
28,4000
29,3000 (15) +3,53% 15:21 (100) 29,1000 29,2000 (30) 360 10 356 9
15:40
APT
APATORAPATOR
(APT)
notowania
ciągłe
15,2500
15,0500
14,9000
15,0500 (85) -0,33% 15:21 (53) 15,0000 15,0500 (495) 4 606 69 195 81
16:03
WWL
WAWELWAWEL
(WWL)
notowania
ciągłe
700,0000
692,0000
682,0000
698,0000 (28) +0,29% 15:20 (24) 688,0000 700,0000 (60) 209 145 296 23
15:20
MGT
MANGATAMANGATA
(MGT)
notowania
ciągłe
87,0000
87,0000
87,0000
87,0000 (50) -0,57% 15:20 (2) 85,0000 87,0000 (455) 60 5 220 3
16:12
XTP
XTPLXTPL
(XTP)
notowania
ciągłe
176,0000
172,0000
172,0000
175,5000 (26) +2,03% 15:19 (10) 173,5000 175,5000 (40) 596 103 879 26
15:41
CLD
CLOUDCLOUD
(CLD)
notowania
ciągłe
91,4000
91,4000
88,6000
88,8000 (7) -2,84% 15:19 (2) 87,0000 88,8000 (20) 258 22 909 13
15:25
NWG
NEWAGNEWAG
(NWG)
notowania
ciągłe
19,7500
19,3500
19,3000
19,4000 (90) +1,04% 15:17 (131) 19,3500 19,6500 (10) 2 298 44 509 26
15:17
INC
INCINC
(INC)
notowania
ciągłe
2,5800
2,5400
2,4800
2,5300 (663) -1,94% 15:17 (10) 2,5000 2,5400 (250) 3 542 8 927 10
15:57
CPR
COMPREMUMCOMPREMUM
(CPR)
notowania
ciągłe
2,3500
2,3000
2,2200
2,2200 (1 000) -0,45% 15:15 (2 001) 2,2000 2,2200 (100) 86 322 196 507 75
15:14
KSG
KSGAGROKSGAGRO
(KSG)
notowania
ciągłe
1,8600
1,8000
1,8000
1,8600 (450) +3,33% 15:14 (1 301) 1,8150 1,8650 (657) 3 680 6 722 11
15:09
SON
SONELSONEL
(SON)
notowania
ciągłe
12,1000
11,9000
11,9000
12,1000 (10) +1,68% 15:09 (20) 11,9500 12,1000 (91) 571 6 861 19
15:08
SFS
SFINKSSFINKS
(SFS)
notowania
ciągłe
0,9340
0,9280
0,9060
0,9340 (2) +0,43% 15:08 (264) 0,9200 0,9340 (96) 4 840 4 415 15
15:06
RES
RESBUDRESBUD
(RES)
notowania
ciągłe
0,5760
0,5720
0,5600
0,5720 (250) -0,35% 15:06 (6 000) 0,5600 0,5720 (2 200) 50 600 28 504 13
15:05
CBF
CYBERFLKSCYBERFLKS
(CBF)
notowania
ciągłe
81,0000
81,0000
79,4000
80,0000 (200) +0,76% 15:05 (58) 80,0000 80,4000 (200) 5 760 463 834 15
16:11
TOA
TOYATOYA
(TOA)
notowania
ciągłe
6,4300
6,4300
6,3000
6,3900 (375) -0,47% 15:02 (625) 6,3500 6,3900 (550) 24 958 158 521 73
16:12
WLT
WIELTONWIELTON
(WLT)
notowania
ciągłe
8,3200
8,3000
8,2600
8,3000 (10) -0,36% 15:01 (220) 8,2700 8,3000 (2 346) 5 915 48 979 25
15:30
FAB
FABRITYFABRITY
(FAB)
notowania
ciągłe
35,7000
35,7000
35,0000
35,0000 (57) -1,96% 15:01 (43) 34,7000 35,6000 (446) 1 072 37 884 15
15:11
WIK
WIKANAWIKANA
(WIK)
notowania
ciągłe
5,9500
5,9000
5,9000
5,9500 (212) +0,85% 15:00 (1 350) 5,7500 6,0000 (2 959) 385 2 282 4
15:00
FSG
FASINGFASING
(FSG)
notowania
ciągłe
14,6000
14,1000
14,0500
14,6000 (2) 0,00% 15:00 (100) 14,1000 14,6000 (138) 106 1 498 5
15:52
KRK
KRKAKRKA
(KRK)
notowania
ciągłe
499,0000
490,0000
490,0000
499,0000 (15) +1,84% 14:59 (508) 490,0000 502,0000 (500) 18 8 969 3
14:57
BBT
BOOMBITBOOMBIT
(BBT)
notowania
ciągłe
11,9500
11,9000
11,5500
11,5500 (100) -3,35% 14:57 (450) 11,5000 11,5500 (2 169) 748 8 687 11
15:43
RNK
RANKPROGRRANKPROGR
(RNK)
notowania
ciągłe
2,3200
2,2800
2,1700
2,2800 (400) -1,72% 14:53 (4 324) 2,2800 2,3000 (739) 25 697 57 868 34
15:47
ZEP
ZEPAKZEPAK
(ZEP)
notowania
ciągłe
19,6000
19,3000
19,1600
19,5800 (1) +1,45% 14:50 (12) 19,4200 19,5600 (310) 2 566 49 576 71
14:50
WXF
WARIMPEXWARIMPEX
(WXF)
notowania
ciągłe
4,5600
4,5600
4,5600
4,5600 (5) +1,33% 14:50 (359) 4,5600 4,6000 (300) 305 1 391 3
15:55
HDR
HYDROTORHYDROTOR
(HDR)
notowania
ciągłe
39,2000
39,0000
39,0000
39,0000 (11) -1,52% 14:50 (82) 38,0000 39,0000 (25) 161 6 283 9
14:54
ATS
ATLANTISATLANTIS
(ATS)
notowania
ciągłe
0,4690
0,4690
0,4600
0,4610 (40) -0,22% 14:46 (695) 0,4600 0,4620 (60) 15 391 7 127 12
15:46
PHR
PHARMENAPHARMENA
(PHR)
notowania
ciągłe
5,8800
5,6600
5,6600
5,8800 (1) -1,34% 14:45 (426) 5,6600 5,8800 (40) 15 85 2
14:49
RAE
RAENRAEN
(RAE)
notowania
ciągłe
0,4920
0,4920
0,4920
0,4920 (22) -0,40% 14:43 (5 000) 0,4800 0,4920 (6 728) 1 072 527 2
14:43
BNP
BNPPPLBNPPPL
(BNP)
notowania
ciągłe
61,0000
61,0000
60,4000
61,0000 (250) +0,33% 14:43 (10) 60,4000 61,2000 (116) 2 992 182 500 10
16:12
SEL
SELENAFMSELENAFM
(SEL)
notowania
ciągłe
28,0000
28,0000
27,6000
28,0000 (1) -1,06% 14:41 (72) 27,4000 28,0000 (1 212) 178 4 969 8
14:40
SLV
SELVITASELVITA
(SLV)
notowania
ciągłe
64,1000
64,1000
63,5000
63,6000 (40) -0,63% 14:40 (125) 63,5000 63,6000 (555) 1 045 66 717 29
16:05
ART
ARTIFEXARTIFEX
(ART)
notowania
ciągłe
19,1500
18,9500
18,9000
19,0000 (228) +0,26% 14:40 (2 504) 19,0000 19,1000 (1 121) 6 595 125 792 43
15:10
QRS
QUERCUSQUERCUS
(QRS)
notowania
ciągłe
4,1000
4,1000
4,0700
4,0700 (199) -0,73% 14:38 (12 390) 4,0700 4,1000 (16 795) 7 945 32 568 5
15:13
OEX
OEXOEX
(OEX)
notowania
ciągłe
46,9000
46,8000
45,2000
45,3000 (15) -0,22% 14:38 (31) 45,3000 46,8000 (10) 5 121 234 802 13
15:30
DGA
DGADGA
(DGA)
notowania
ciągłe
8,7500
8,7500
8,4000
8,4000 (200) -4,00% 14:38 (126) 8,4000 8,7500 (1 020) 211 1 773 3
14:55
URT
URTESTEURTESTE
(URT)
notowania
ciągłe
107,0000
105,0000
105,0000
107,0000 (2) 0,00% 14:37 (51) 104,0000 105,0000 (40) 335 35 181 11
15:31
IDM
IDMSAIDMSA
(IDM)
notowania
ciągłe
0,6800
0,6800
0,6550
0,6550 (4) -2,24% 14:37 (450) 0,6700 0,6800 (2 195) 591 402 5
14:35
DCR
DECORADECORA
(DCR)
notowania
ciągłe
42,4000
42,4000
42,4000
42,4000 (3) +0,24% 14:35 (200) 42,0000 42,4000 (83) 8 339 3
14:34
LSI
LSISOFTLSISOFT
(LSI)
notowania
ciągłe
14,4500
14,4500
14,4500
14,4500 (4) -2,36% 14:34 (496) 14,4500 14,7000 (750) 460 6 647 4
14:40
SHO
SHOPERSHOPER
(SHO)
notowania
ciągłe
36,0000
35,9000
35,5000
36,0000 (15) +0,28% 14:30 (323) 35,5000 36,0000 (55) 1 493 53 312 26
14:28
ZUE
ZUEZUE
(ZUE)
notowania
ciągłe
6,0200
6,0200
5,8400
5,9200 (50) -1,33% 14:28 (100) 5,9000 5,9600 (75) 2 402 14 221 26
15:17
SKA
SNIEZKASNIEZKA
(SKA)
notowania
ciągłe
76,8000
73,0000
73,0000
76,0000 (6) +4,11% 14:27 (539) 76,0000 76,4000 (24) 875 66 520 25
14:58
MXC
MAXCOMMAXCOM
(MXC)
notowania
ciągłe
9,2800
9,2800
8,9800
8,9800 (34) -3,44% 14:27 (149) 8,9800 9,2600 (23) 68 613 13
15:59
LES
LESSLESS
(LES)
notowania
ciągłe
0,3460
0,3200
0,3120
0,3380 (615) +8,68% 14:27 (25) 0,3290 0,3370 (5 000) 194 591 66 018 139
14:25
HEL
HELIOHELIO
(HEL)
notowania
ciągłe
15,9000
15,5000
15,5000
15,9000 (2) +3,25% 14:25 (46) 15,8000 15,9000 (62) 419 6 528 6
16:07
DBC
DEBICADEBICA
(DBC)
notowania
ciągłe
70,4000
70,2000
69,6000
70,0000 (5) +0,57% 14:24 (94) 69,6000 70,0000 (109) 531 37 247 24
14:23
PJP
PJPMAKRUMPJPMAKRUM
(PJP)
notowania
ciągłe
16,2000
16,2000
15,8000
15,8000 (17) -1,86% 14:23 (100) 15,8000 15,9000 (50) 202 3 222 6
16:05
MZA
MUZAMUZA
(MZA)
notowania
ciągłe
16,9000
15,2000
15,2000
16,9000 (166) +10,46% 14:23 (463) 16,2000 16,7000 (500) 4 905 79 088 22
14:21
FON
FONFON
(FON)
notowania
ciągłe
7,6000
7,6000
7,6000
7,6000 (330) 0,00% 14:21 (989) 7,6000 7,8000 (46) 691 5 252 3
15:54
ARH
ARCHICOMARCHICOM
(ARH)
notowania
ciągłe
27,5000
26,4000
26,4000
26,6000 (126) +1,14% 14:21 (23) 26,7000 27,5000 (196) 4 708 127 205 18
14:23
SKL
SKYLINESKYLINE
(SKL)
notowania
ciągłe
1,7500
1,6600
1,6600
1,7500 (50) 0,00% 14:14 (3 002) 1,6600 1,7500 (4 486) 68 117 2
15:09
KOM
KOMPUTRONKOMPUTRON
(KOM)
notowania
ciągłe
5,3800
5,3000
5,2400
5,3800 (50) +1,89% 14:14 (98) 5,2800 5,3600 (1 000) 908 4 814 29
15:41
NVT
NOVITANOVITA
(NVT)
notowania
ciągłe
126,0000
124,0000
122,0000
122,0000 (50) -1,61% 14:09 (50) 122,0000 123,0000 (20) 140 17 246 13
15:49
SEN
SERINUSSERINUS
(SEN)
notowania
ciągłe
3,8400
3,8400
3,7700
3,8300 (444) -0,26% 14:05 (1 220) 3,7600 3,8300 (1 554) 1 375 5 211 7
15:20
CLE
COALENERGCOALENERG
(CLE)
notowania
ciągłe
1,4080
1,4060
1,3860
1,4080 (676) +1,59% 14:04 (50) 1,3860 1,4080 (1 834) 3 398 4 740 16
15:42
OTM
OTMUCHOWOTMUCHOW
(OTM)
notowania
ciągłe
3,7800
3,7400
3,6200
3,7800 (1) +1,07% 14:03 (1 000) 3,6400 3,7800 (1 698) 1 985 7 404 12
16:14
SAN
SANTANDERSANTANDER
(SAN)
notowania
ciągłe
15,9400
15,9200
15,9200
15,9400 (78) -0,75% 14:02 (150) 15,9400 16,2860 (5 000) 268 4 268 2
14:22
SWG
SECOGROUPSECOGROUP
(SWG)
notowania
ciągłe
25,0000
25,0000
25,0000
25,0000 (300) -2,34% 13:59 (41) 24,8000 25,0000 (600) 600 15 000 2
15:23
AAT
ALTAALTA
(AAT)
notowania
ciągłe
1,7300
1,7300
1,6300
1,6400 (4 602) -5,20% 13:59 (890) 1,6400 1,7300 (4 370) 14 918 24 566 10
15:15
RDN
REDANREDAN
(RDN)
notowania
ciągłe
0,4180
0,4000
0,3860
0,4180 (22) +4,50% 13:56 (3 085) 0,3860 0,4180 (14 017) 12 704 5 120 10
15:49
TSG
TESGASTESGAS
(TSG)
notowania
ciągłe
3,1800
3,1500
3,1200
3,1800 (145) +0,32% 13:54 (378) 3,1500 3,1700 (318) 5 834 18 392 14
13:54
FTE
FORTEFORTE
(FTE)
notowania
ciągłe
25,1000
25,1000
24,9000
25,1000 (1) +0,40% 13:54 (102) 24,9000 25,2000 (256) 801 20 024 9
14:26
KGL
KGLKGL
(KGL)
notowania
ciągłe
13,7000
13,7000
13,4000
13,4000 (310) -2,90% 13:51 (310) 13,4000 13,7000 (367) 1 478 19 848 8
15:59
LEN
LENALENA
(LEN)
notowania
ciągłe
3,6500
3,6300
3,5700
3,5800 (400) -1,10% 13:48 (871) 3,5800 3,6300 (261) 6 013 21 716 21
15:54
HRS
HERKULESHERKULES
(HRS)
notowania
ciągłe
0,6880
0,6880
0,6600
0,6780 (1 500) -1,45% 13:46 (2 000) 0,6640 0,6740 (1 412) 10 110 6 707 10
15:52
MSW
MOSTALWARMOSTALWAR
(MSW)
notowania
ciągłe
6,4800
6,4800
6,4800
6,4800 (298) 0,00% 13:44 (2) 6,3200 6,4400 (6) 314 2 035 3
15:35
FEE
FEERUMFEERUM
(FEE)
notowania
ciągłe
6,1000
6,0000
6,0000
6,0000 (906) -1,64% 13:43 (584) 6,0000 6,1000 (310) 1 260 7 580 4
15:53
NTC
NTCAPITALNTCAPITAL
(NTC)
notowania
ciągłe
0,7380
0,7380
0,7000
0,7360 (107) -0,54% 13:38 (3 393) 0,7060 0,7340 (780) 18 636 13 419 21
13:43
PCE
POLICEPOLICE
(PCE)
notowania
ciągłe
12,7000
12,6000
12,3000
12,3000 (409) -3,15% 13:32 (21) 12,3000 12,6000 (463) 684 8 496 6
13:30
PGM
PMPGPMPG
(PGM)
notowania
ciągłe
3,7600
3,3400
3,3400
3,5600 (8) +6,59% 13:30 (2 219) 3,3800 3,5400 (2 192) 3 690 12 555 11
13:23
EUC
EUCOEUCO
(EUC)
notowania
ciągłe
1,2000
1,1750
1,1650
1,2000 (6) 0,00% 13:23 (6 494) 1,1650 1,2000 (6 051) 608 712 4
15:31
IFR
IFSAIFSA
(IFR)
notowania
ciągłe
2,5600
2,3500
2,3500
2,5500 (650) +2,41% 13:21 (650) 2,3600 2,5400 (2 302) 16 680 40 347 16
13:11
SES
SESCOMSESCOM
(SES)
notowania
ciągłe
41,6000
41,0000
40,8000
41,6000 (3) +1,46% 13:11 (150) 40,6000 41,6000 (17) 160 6 550 8
15:49
FMG
FMGFMG
(FMG)
notowania
ciągłe
73,0000
73,0000
68,5000
72,0000 (3) -5,26% 13:09 (6) 69,5000 72,0000 (35) 1 093 77 369 27
14:00
MCR
MERCORMERCOR
(MCR)
notowania
ciągłe
25,7000
25,7000
24,8000
25,5000 (1) +0,39% 13:05 (142) 25,0000 25,4000 (140) 935 23 404 24
13:30
MOJ
MOJMOJ
(MOJ)
notowania
ciągłe
2,1000
2,1000
2,1000
2,1000 (500) +3,96% 13:01 (1 000) 2,0200 2,1000 (4 100) 500 1 050 1
15:01
U2K
UNIMAUNIMA
(U2K)
notowania
ciągłe
7,2400
7,2000
7,2000
7,2400 (10) +0,56% 13:00 (150) 7,1200 7,2400 (410) 705 5 098 10
15:58
RMK
REMAKREMAK
(RMK)
notowania
ciągłe
14,1000
13,6500
13,6500
14,1000 (70) +3,30% 12:58 (996) 13,6500 14,1000 (30) 72 1 014 2
13:54
KCH
KRAKCHEMKRAKCHEM
(KCH)
notowania
ciągłe
0,4480
0,4320
0,4320
0,4480 (79) +3,70% 12:58 (151) 0,4360 0,4480 (3 921) 515 230 4
12:56
MLK
MILKILANDMILKILAND
(MLK)
notowania
ciągłe
0,8200
0,8110
0,8110
0,8200 (2 000) +1,11% 12:56 (100) 0,8030 0,8200 (260) 6 800 5 562 8
14:05
TOW
TOWERINVTTOWERINVT
(TOW)
notowania
ciągłe
8,8000
8,4500
8,4500
8,8000 (1) +4,76% 12:53 (925) 8,4000 8,8000 (1 043) 2 601 21 994 3
14:31
SKH
SKARBIECSKARBIEC
(SKH)
notowania
ciągłe
20,7000
20,7000
20,6000
20,7000 (1) 0,00% 12:46 (10) 20,6000 20,7000 (148) 32 662 3
15:54
HMI
HMINWESTHMINWEST
(HMI)
notowania
ciągłe
34,3000
32,2000
32,2000
34,1000 (3) +7,23% 12:24 (45) 32,6000 33,9000 (42) 495 16 850 12
14:08
ZUK
STAPORKOWSTAPORKOW
(ZUK)
notowania
ciągłe
3,4900
3,4900
3,4900
3,4900 (100) +3,25% 12:07 (300) 3,3900 3,4900 (564) 100 349 1
15:54
PHN
PHNPHN
(PHN)
notowania
ciągłe
11,8500
11,8500
11,5000
11,5000 (18) -2,95% 12:07 (992) 11,5000 11,8000 (79) 512 5 916 9
13:30
CPL
COMPERIACOMPERIA
(CPL)
notowania
ciągłe
8,8000
8,8000
8,8000
8,8000 (500) 0,00% 11:34 (950) 8,6000 8,9500 (345) 980 8 624 2
13:31
ALG
AIGAMESAIGAMES
(ALG)
notowania
ciągłe
1,8400
1,8000
1,8000
1,8000 (1 625) -2,17% 11:32 (6 500) 1,8000 1,8400 (8 622) 2 687 4 849 5
15:17
STH
STSHOLDINGSTSHOLDING
(STH)
notowania
ciągłe
24,7000
24,6500
24,6500
24,7000 (20) 0,00% 11:31 (5 467) 24,6500 24,7000 (4 679) 143 3 526 6
14:42
IZO
IZOLACJAIZOLACJA
(IZO)
notowania
ciągłe
3,5300
3,4900
3,4000
3,5300 (1 329) +2,62% 11:29 (56) 3,5100 3,5500 (190) 1 849 6 483 11
11:21
CDL
CDRLCDRL
(CDL)
notowania
ciągłe
16,7000
16,7000
16,7000
16,7000 (60) 0,00% 11:21 (824) 16,7000 16,8000 (84) 178 2 973 3
11:18
TLX
TALEXTALEX
(TLX)
notowania
ciągłe
14,3000
14,3000
14,3000
14,3000 (64) +2,14% 11:18 (136) 14,3000 14,4000 (725) 74 1 058 6
16:01
INK
INSTALKRKINSTALKRK
(INK)
notowania
ciągłe
37,8000
37,3000
37,3000
37,7000 (2) +4,43% 11:14 (70) 36,2000 37,7000 (25) 108 4 056 8
12:08
ACG
ACAUTOGAZACAUTOGAZ
(ACG)
notowania
ciągłe
30,9000
30,8000
30,8000
30,9000 (10) +1,64% 10:34 (6) 30,4000 30,9000 (15) 63 1 946 5
13:35
KPD
KPPDKPPD
(KPD)
notowania
ciągłe
65,4000
65,4000
65,4000
65,4000 (30) -0,61% 10:30 (120) 65,4000 66,0000 (282) 30 1 962 1
10:30
VVD
VIVIDVIVID
(VVD)
notowania
ciągłe
0,9000
0,9000
0,8940
0,8940 (200) 0,00% 10:06 (800) 0,8940 0,9000 (15) 500 449 2
12:16
SPH
SOPHARMASOPHARMA
(SPH)
notowania
ciągłe
14,2000
14,2000
14,2000
14,2000 (5) 0,00% 10:06 (100) 13,6000 14,1500 (209) 5 71 1
13:00
CFI
CFICFI
(CFI)
notowania
ciągłe
0,2080
0,2060
0,2060
0,2080 (300) +0,97% 10:04 (9 674) 0,2060 0,2080 (9 300) 305 63 2
09:21
RAF
RAFAMETRAFAMET
(RAF)
notowania
ciągłe
16,5000
16,5000
16,5000
16,5000 (1) 0,00% 09:21 (2) 16,5000 16,6000 (100) 2 33 2
15:48
FER
FERRUMFERRUM
(FER)
notowania
ciągłe
3,8600
3,8600
3,8600
3,8600 (5) 0,00% 09:14 (111) 3,7600 3,8600 (737) 10 39 2
15:57
MAN
MANYDEVMANYDEV
(MAN)
notowania
ciągłe
0,8800
0,8800
0,8800
0,8800 (12) 0,00% 09:13 (100) 0,8600 0,8800 (1 572) 24 21 2
15:30
CSR
CASPARCASPAR
(CSR)
notowania
ciągłe
10,1000
10,1000
10,1000
10,1000 (2) +1,00% 09:08 (820) 9,8000 10,2000 (1 516) 2 20 1
11:44
TRR
TERMOREXTERMOREX
(TRR)
notowania
ciągłe
0,8550
0,8550
0,8550
0,8550 (12) 0,00% 09:04 (20) 0,8000 0,8550 (15 368) 60 51 5
14:11
RNC
REINOREINO
(RNC)
notowania
ciągłe
1,4600
1,4600
1,4600
1,4600 (10) 0,00% 09:03 (6 098) 1,3800 1,4600 (2 027) 10 15 1
09:06
MBW
MBWSMBWS
(MBW)
notowania
ciągłe
10,7000
10,7000
10,7000
10,7000 (10) +4,90% 09:03 (830) 10,2000 10,7000 (859) 10 107 1
12:35
LRQ
LARQLARQ
(LRQ)
notowania
ciągłe
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000 (2) +3,17% 09:03 (60) 1,2600 1,2900 (2 156) 2 3 1
14:47
ITB
INTERBUDINTERBUD
(ITB)
notowania
ciągłe
1,8800
1,8800
1,8800
1,8800 (2) +1,62% 09:01 (250) 1,7600 1,8500 (978) 2 4 1
09:01
EMC
EMCINSMEDEMCINSMED
(EMC)
notowania
ciągłe
8,5000
8,5000
8,5000
8,5000 (1) 0,00% 09:01 (15) 8,0000 8,5000 (2 395) 1 8 1
12:33
ULM
ULMAULMA
(ULM)
notowania
ciągłe
63,0000
63,0000
63,0000
63,0000 (1) +3,28% 09:00 (10) 61,0000 62,0000 (125) 1 63 1
15:30
SVRS
SILVAIR-REGSSILVAIR-REGS
(SVRS)
notowania
ciągłe
4,5800
4,5800
4,5800
4,5800 (4) 0,00% 09:00 (1 737) 4,3200 4,5200 (1 660) 4 18 1
15:30
PRM
PROCHEMPROCHEM
(PRM)
notowania
ciągłe
30,8000
30,8000
30,8000
30,8000 (3) 0,00% 09:00 (384) 30,8000 32,0000 (4 032) 3 92 1
10:14
MLG
MLPGROUPMLPGROUP
(MLG)
notowania
ciągłe
80,0000
80,0000
80,0000
80,0000 (11) 0,00% 09:00 (35) 80,0000 82,2000 (5) 16 1 280 2
10:38
LBT
LIBETLIBET
(LBT)
notowania
ciągłe
1,7200
1,7200
1,7200
1,7200 (10) 0,00% 09:00 (7 298) 1,6500 1,7200 (9 015) 10 17 1
09:00
LAB
LABOPRINTLABOPRINT
(LAB)
notowania
ciągłe
15,1000
15,1000
15,1000
15,1000 (26) -1,31% 09:00 (24) 15,1000 15,4000 (50) 26 393 1
13:22
KRI
KREDYTINKREDYTIN
(KRI)
notowania
ciągłe
11,1000
11,1000
11,1000
11,1000 (2) 0,00% 09:00 (785) 10,7000 11,1000 (857) 2 22 1
09:41
ENE
ENELMEDENELMED
(ENE)
notowania
ciągłe
19,2000
19,2000
19,2000
19,2000 (1) 0,00% 09:00 (2) 18,7000 18,9000 (2) 1 19 1
14:51
DIG
DIGITANETDIGITANET
(DIG)
notowania
ciągłe
16,4000
16,4000
16,4000
16,4000 (2) 0,00% 09:00 (95) 16,2500 16,4000 (188) 2 33 1
10:21
APE
APSENERGYAPSENERGY
(APE)
notowania
ciągłe
3,8800
3,8800
3,8800
3,8800 (3) 0,00% 09:00 (132) 3,7400 3,8800 (197) 3 12 1
14:42
APN
APLISENSAPLISENS
(APN)
notowania
ciągłe
22,6000
22,6000
22,6000
22,6000 (150) 0,00% 09:00 (1 380) 22,6000 23,4000 (54) 150 3 390 1
12:51
ADV
ADIUVOADIUVO
(ADV)
notowania
ciągłe
0,8200
0,8200
0,8200
0,8200 (20) +2,76% 09:00 (256) 0,7900 0,7980 (256) 40 33 2
09:07 YOLOYOLO
(YOL)
notowania
ciągłe
 
 
 
0,0500   -85,05%   (2 000) PKC PKC (25 283)      
14:37 WASKOWASKO
(WAS)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (2 509) 1,7000 1,7250 (500)      
16:13 UNICREDITUNICREDIT
(UCG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (2 500) 107,4200 108,7400 (2 500)      
16:04 TENDERHUTTENDERHUT
(THG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (20) 14,0000 14,3000 (20)      
16:02 TATRYTATRY
(TMR)
notowania
ciągłe
 
 
 
152,0000   +22,58%   (200) PKC 133,0000 (10)      
10:39 SILVANOSILVANO
(SFG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (106) 4,3000 4,4400 (1 138)      
08:30 ORCOGROUPORCOGROUP
(OPG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (1 526) 2,3000 2,4400 (297)      
15:30 OPTEAMOPTEAM
(OPM)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (44) 6,9400 7,0000 (547)      
13:58 NOVATURASNOVATURAS
(NTU)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (54) 17,4500 18,9000 (113)      
10:29 NEXITYNEXITY
(NXG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (100) 3,4900 3,5400 (190)      
08:30 MWTRADEMWTRADE
(MWT)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (300) 5,6500 6,0000 (248)      
13:03 KOMPAPKOMPAP
(KMP)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (1 660) 18,0000 18,5000 (450)      
09:11 JWWINVESTJWWINVEST
(JWW)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (200) 2,7400 2,8200 (5)      
09:07 INTERAOLTINTERAOLT
(IRL)
notowania
ciągłe
 
 
 
0,0100   -99,90%   (15) 10,0000 PKC (11 073)      
16:13 IIAAVIIAAV
(IIA)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (1 000) 83,1000 84,3000 (1 000)      
13:49 IFCAPITALIFCAPITAL
(IFC)
notowania
ciągłe
 
 
 
0,2400   -4,76%   (4) PKC PKC (31 580)      
12:37 GTCGTC
(GTC)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (400) 5,7600 5,7800 (50)      
10:41 EUROHOLDEUROHOLD
(EHG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (190) 3,8000 4,1600 (520)      
08:30 ESTARESTAR
(EST)
notowania
ciągłe
 
 
 
          1,2000 (16)      
08:30 ERGERG
(ERG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (120) 56,5000 58,0000 (267)      
15:39 ELZABELZAB
(ELZ)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (969) 1,6400 1,8200 (120)      
11:28 ELKOPELKOP
(EKP)
notowania
ciągłe
 
 
 
0,4800   -6,98%   (3 500) 0,5400 PKC (6 472)      
08:30 DIGITREEDIGITREE
(DTR)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (586) 12,8000 13,4000 (725)      
13:16 CITYSERVCITYSERV
(CTS)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (250) 5,4000 6,1000 (30)      
08:30 CAVATINACAVATINA
(CAV)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (10) 17,9000 18,2000 (75)      
08:30 BESTBEST
(BST)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (252) 20,2000 20,8000 (573)      
08:30 ALTUSALTUS
(ALI)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (274) 1,6400 1,6500 (10)