Indeksy sektorowe WIG - notowania online | info.bossa.pl
2020.12.03, godz. 11:51
kontakt
2020.10.27 otwarcie maksimum minimum TKO/ wartość zmiana obrót
11:36 mWIG40 mWIG40 3 725,553 726,823 695,603 703,00 -0,1% 39 293 143
11:36 WIG WIG 54 164,0554 164,1853 637,8953 655,53 -0,6% 332 128 700
11:36 WIG20 WIG20 1 900,941 903,321 880,221 881,98 -0,8% 277 269 066
11:36 WIG30 WIG30 2 181,172 181,172 155,602 156,43 -0,8% 285 336 342
Automatyczne odświeżanie co:
("0" - brak odświeżania)
Przebieg notowań z dnia 2020.10.27 - Akcje
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:15 260 012 334 783 297 38 120
11:36
CCC
CCCCCC
(CCC)
notowania
ciągłe
63,5600
63,4400
62,8400
63,3400 (100) +0,19% 11:36 (1 362) 63,5000 63,5400 (68) 43 903 2 784 644 393
11:36
MAB
MABIONMABION
(MAB)
notowania
ciągłe
22,3000
22,1000
21,6500
21,6500 (114) -2,04% 11:36 (12) 21,7000 21,7500 (401) 2 824 62 026 42
11:36
SAN
SANTANDERSANTANDER
(SAN)
notowania
ciągłe
12,0000
12,0000
11,8000
11,9000 (55) +0,34% 11:30 (2 500) 11,8900 11,9800 (1 172) 5 218 61 960 15
11:36
PKN
PKNORLENPKNORLEN
(PKN)
notowania
ciągłe
56,5400
56,5000
55,6000
55,9800 (50) -0,60% 11:35 (7 558) 55,9600 56,0000 (1 147) 462 892 25 937 077 2 190
11:36 IIAAVIIAAV
(IIA)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (1 000) 70,3500 71,7000 (1 000)      
11:36
CDR
CDPROJEKTCDPROJEKT
(CDR)
notowania
ciągłe
428,0000
426,0000
418,0000
422,4000 (11) -0,61% 11:36 (102) 422,2000 422,7000 (99) 178 023 75 213 424 4 897
11:36
WSE
WORKSERVWORKSERV
(WSE)
notowania
ciągłe
1,3200
1,2100
1,1600
1,2900 (250) +9,14% 11:32 (1 604) 1,2800 1,2860 (804) 578 466 728 834 299
11:36
CEZ
CEZCEZ
(CEZ)
notowania
ciągłe
79,4000
79,4000
78,5000
78,5000 (20) -0,63% 11:32 (50) 78,2000 78,8000 (6 500) 260 20 436 5
11:36
OPL
ORANGEPLORANGEPL
(OPL)
notowania
ciągłe
7,1100
6,6350
6,6350
6,8000 (1 000) +4,13% 11:36 (1 510) 6,7850 6,8000 (1 000) 2 273 281 15 737 910 1 629
11:36
BRA
BRASTERBRASTER
(BRA)
notowania
ciągłe
0,4695
0,4600
0,4550
0,4695 (98) +1,84% 11:36 (10 000) 0,4650 0,4690 (54 900) 40 036 18 475 20
11:36
PKO
PKOBPPKOBP
(PKO)
notowania
ciągłe
27,3000
27,3000
26,8500
27,0700 (493) -0,70% 11:35 (1 088) 27,0300 27,0700 (1 250) 809 766 21 888 326 1 434
11:36
ALR
ALIORALIOR
(ALR)
notowania
ciągłe
17,3000
17,2000
16,9400
16,9650 (16) -1,25% 11:34 (540) 16,9650 17,0600 (1 132) 106 007 1 809 056 334
11:36
PGN
PGNIGPGNIG
(PGN)
notowania
ciągłe
5,0500
5,0500
4,9500
4,9560 (761) -1,74% 11:36 (5 205) 4,9500 4,9560 (437) 843 583 4 212 687 611
11:36
ALE
ALLEGROALLEGRO
(ALE)
notowania
ciągłe
76,4000
75,6000
74,9000
74,9600 (147) -0,32% 11:35 (871) 74,9000 74,9600 (8) 262 982 19 821 541 1 818
11:35
TOR
TORPOLTORPOL
(TOR)
notowania
ciągłe
12,3500
12,0000
12,0000
12,2500 (145) +3,81% 11:35 (816) 12,2000 12,2500 (75) 38 053 462 087 114
11:35
CLN
CLNPHARMACLNPHARMA
(CLN)
notowania
ciągłe
42,9000
41,0000
41,0000
41,7500 (100) +1,83% 11:35 (1) 41,7000 41,7500 (275) 10 414 434 659 101
11:35
CIG
CIGAMESCIGAMES
(CIG)
notowania
ciągłe
1,2180
1,1900
1,1800
1,2180 (1 242) +2,18% 11:35 (147) 1,2100 1,2180 (127) 290 394 348 547 160
11:35
PKP
PKPCARGOPKPCARGO
(PKP)
notowania
ciągłe
12,4600
12,1200
12,1200
12,2000 (10) +0,83% 11:28 (231) 12,1400 12,2000 (90) 51 450 633 391 137
11:35
TEN
TSGAMESTSGAMES
(TEN)
notowania
ciągłe
544,0000
530,0000
521,0000
529,0000 (9) +0,57% 11:34 (54) 529,0000 530,0000 (40) 13 425 7 141 328 812
11:35
EUR
EUROCASHEUROCASH
(EUR)
notowania
ciągłe
13,8800
13,8800
13,6000
13,7300 (100) -0,58% 11:31 (507) 13,6800 13,7300 (1 173) 73 736 1 008 817 273
11:35
APE
APSENERGYAPSENERGY
(APE)
notowania
ciągłe
1,7000
1,7000
1,6800
1,6800 (200) -0,59% 11:35 (1 882) 1,6500 1,6800 (600) 202 339 2
11:35
MRC
MERCATORMERCATOR
(MRC)
notowania
ciągłe
476,0000
465,0000
447,0000
452,0000 (5) -2,80% 11:35 (151) 451,0000 452,0000 (126) 18 294 8 390 523 1 108
11:35
AGO
AGORAAGORA
(AGO)
notowania
ciągłe
7,0600
6,9000
6,9000
7,0600 (72) -0,56% 11:17 (665) 7,0000 7,0600 (2 336) 1 066 7 495 8
11:35
PCX
PCCEXOLPCCEXOL
(PCX)
notowania
ciągłe
3,3000
3,3000
3,2500
3,2600 (4 012) 0,00% 11:35 (1 000) 3,2600 3,2800 (2 500) 29 885 97 842 55
11:35
JSW
JSWJSW
(JSW)
notowania
ciągłe
25,7200
24,5500
24,2800
25,1800 (65) +3,62% 11:35 (404) 25,1800 25,2600 (200) 791 652 19 889 904 2 696
11:35
ING
INGBSKINGBSK
(ING)
notowania
ciągłe
159,4000
159,4000
155,2000
155,6000 (3) +0,26% 10:45 (188) 155,2000 156,0000 (76) 2 218 346 618 58
11:35
PZU
PZUPZU
(PZU)
notowania
ciągłe
26,5000
26,4500
25,5500
25,7000 (269) -2,84% 11:35 (1 019) 25,6600 25,7100 (581) 909 869 23 667 096 2 210
11:35
ATT
GRUPAAZOTYGRUPAAZOTY
(ATT)
notowania
ciągłe
25,4000
25,4000
25,0500
25,1000 (56) -0,79% 11:35 (2 545) 25,1000 25,1500 (858) 11 875 298 657 97
11:35
LPP
LPPLPP
(LPP)
notowania
ciągłe
7 135,0000
7 120,0000
6 990,0000
7 000,0000 (1) -1,41% 11:34 (4) 7 000,0000 7 025,0000 (3) 468 3 305 660 160
11:35
SPL
SANPLSANPL
(SPL)
notowania
ciągłe
179,4000
179,4000
173,0000
174,6000 (52) -2,73% 11:35 (126) 174,3000 174,6000 (85) 12 793 2 244 359 381
11:35
SNW
SANWILSANWIL
(SNW)
notowania
ciągłe
3,5600
3,3600
3,3600
3,4600 (20) +2,98% 11:31 (775) 3,4000 3,4600 (2 780) 24 733 86 007 48
11:35
MRB
MIRBUDMIRBUD
(MRB)
notowania
ciągłe
2,8800
2,8100
2,8100
2,8300 (767) +2,17% 11:35 (1 533) 2,8300 2,8400 (6 000) 192 144 546 375 137
11:35
ZWC
ZYWIECZYWIEC
(ZWC)
notowania
ciągłe
496,0000
496,0000
494,0000
494,0000 (8) 0,00% 11:33 (10) 492,0000 494,0000 (8) 14 6 924 4
11:35
AWM
AIRWAYAIRWAY
(AWM)
notowania
ciągłe
1,9800
1,8550
1,7650
1,9000 (3) +3,26% 11:35 (431) 1,8700 1,8950 (431) 344 146 656 231 264
11:35
XTB
XTBXTB
(XTB)
notowania
ciągłe
16,5000
16,5000
16,3500
16,4000 (659) +0,31% 11:35 (6 888) 16,3500 16,4000 (869) 52 927 869 612 228
11:35
BOS
BOSBOS
(BOS)
notowania
ciągłe
5,8400
5,7600
5,7000
5,7000 (55) -1,04% 11:35 (4 122) 5,7000 5,8200 (300) 5 624 32 598 24
11:35
BML
BIOMEDLUBBIOMEDLUB
(BML)
notowania
ciągłe
13,1000
12,9000
12,2000
12,3000 (30) -3,91% 11:35 (1 418) 12,2000 12,2500 (1 000) 616 262 7 747 930 1 433
11:35
LTS
LOTOSLOTOS
(LTS)
notowania
ciągłe
34,3700
33,9600
33,5000
33,8000 (1) +0,15% 11:34 (675) 33,7700 33,8000 (500) 191 882 6 487 856 1 099
11:35
NEU
NEUCANEUCA
(NEU)
notowania
ciągłe
621,0000
615,0000
610,0000
619,0000 (3) +0,81% 11:35 (19) 617,0000 620,0000 (31) 428 263 242 50
11:35
LBT
LIBETLIBET
(LBT)
notowania
ciągłe
2,0400
2,0300
1,9900
1,9900 (1) -3,40% 10:14 (1 149) 1,9900 2,0400 (17 013) 9 752 19 587 10
11:35 MOLMOL
(MOL)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (1 070) 25,1600 25,3000 (90)      
11:35
PEO
PEKAOPEKAO
(PEO)
notowania
ciągłe
59,1600
59,1400
57,7200
58,1200 (111) -1,76% 11:35 (4 414) 58,0800 58,1600 (996) 235 637 13 717 040 1 035
11:35
ASB
ASBISASBIS
(ASB)
notowania
ciągłe
7,0900
7,0200
6,8500
6,9000 (38) -1,57% 11:32 (1 730) 6,8700 6,9000 (44) 88 281 612 997 180
11:35
KGH
KGHMKGHM
(KGH)
notowania
ciągłe
164,6500
164,5000
161,1000
162,0000 (21) -1,61% 11:34 (474) 162,0000 162,1000 (1 017) 141 652 23 052 257 1 488
11:35
PLW
PLAYWAYPLAYWAY
(PLW)
notowania
ciągłe
589,0000
589,0000
573,0000
579,0000 (21) -1,70% 11:34 (77) 579,0000 582,0000 (13) 2 349 1 361 985 176
11:35
DNP
DINOPLDINOPL
(DNP)
notowania
ciągłe
256,0000
254,8000
251,4000
251,4000 (34) -0,87% 11:34 (121) 251,4000 251,6000 (272) 25 211 6 375 992 751
11:35
ELT
ELEKTROTIELEKTROTI
(ELT)
notowania
ciągłe
5,6600
5,5800
5,4800
5,6600 (798) +1,43% 11:35 (1 800) 5,5000 5,7000 (727) 7 000 38 968 21
11:35
LBW
LUBAWALUBAWA
(LBW)
notowania
ciągłe
1,5550
1,5350
1,5200
1,5200 (343) -0,98% 11:35 (5 553) 1,5200 1,5350 (4 211) 55 438 84 843 34
11:35
GLC
GLCOSMEDGLCOSMED
(GLC)
notowania
ciągłe
4,3800
4,3800
4,1600
4,2000 (56) -4,11% 11:35 (2 408) 4,1600 4,2000 (444) 16 082 67 671 37
11:35
BDX
BUDIMEXBUDIMEX
(BDX)
notowania
ciągłe
270,0000
270,0000
265,0000
266,0000 (5) -0,75% 11:26 (253) 265,0000 266,0000 (79) 743 198 814 51
11:35
NWG
NEWAGNEWAG
(NWG)
notowania
ciągłe
26,0000
26,0000
25,9000
26,0000 (35) +1,96% 11:18 (8) 25,5000 26,0000 (430) 572 14 852 12
11:35
ULG
ULTGAMESULTGAMES
(ULG)
notowania
ciągłe
30,5000
30,5000
29,5000
29,5500 (63) -2,80% 11:11 (67) 29,6000 29,8500 (59) 2 530 75 992 39
11:35
MIL
MILLENNIUMMILLENNIUM
(MIL)
notowania
ciągłe
2,8400
2,8200
2,7840
2,8200 (634) +0,21% 11:33 (595) 2,8100 2,8220 (37) 160 247 450 707 218
11:35
BFT
BENEFITBENEFIT
(BFT)
notowania
ciągłe
730,0000
720,0000
720,0000
730,0000 (12) -0,68% 11:18 (54) 721,0000 730,0000 (14) 37 26 780 6
11:35
GPW
GPWGPW
(GPW)
notowania
ciągłe
44,1500
44,1000
43,7000
43,9000 (4) +0,23% 11:29 (1) 43,8500 43,9000 (365) 18 140 797 483 258
11:35
ACP
ASSECOPOLASSECOPOL
(ACP)
notowania
ciągłe
67,7000
67,6000
66,7000
67,1000 (30) -0,59% 11:34 (319) 67,0000 67,2000 (1 021) 14 590 980 496 197
11:35
CPS
CYFRPLSATCYFRPLSAT
(CPS)
notowania
ciągłe
27,6800
27,3000
27,0800
27,4000 (209) +1,48% 11:35 (2 326) 27,3600 27,4000 (544) 142 207 3 898 432 525
11:35
CMP
COMPCOMP
(CMP)
notowania
ciągłe
51,6000
51,2000
51,2000
51,6000 (28) +0,78% 11:35 (11) 51,6000 51,8000 (31) 273 14 068 9
11:35
ENT
ENTERENTER
(ENT)
notowania
ciągłe
33,0000
31,0000
30,8000
31,5000 (50) +1,94% 11:35 (150) 31,4000 31,5000 (650) 19 732 628 962 112
11:35
DCR
DECORADECORA
(DCR)
notowania
ciągłe
31,3000
31,1000
30,3000
31,3000 (2) +0,32% 11:35 (65) 31,0000 31,3000 (236) 375 11 454 13
11:34
IMC
IMCOMPANYIMCOMPANY
(IMC)
notowania
ciągłe
15,5500
15,2000
15,0000
15,0000 (300) -1,32% 11:34 (233) 14,9000 15,0000 (25) 3 874 58 666 23
11:34
AST
ASTARTAASTARTA
(AST)
notowania
ciągłe
23,9000
23,5000
22,7000
23,9000 (95) +1,70% 11:29 (217) 23,9000 24,0000 (580) 9 598 222 801 87
11:34
INC
INCINC
(INC)
notowania
ciągłe
7,3800
7,3800
7,1000
7,1400 (113) -2,19% 11:29 (581) 7,1400 7,1600 (581) 11 250 80 901 42
11:34
PCR
PCCROKITAPCCROKITA
(PCR)
notowania
ciągłe
47,2000
47,1000
46,7000
47,1000 (100) +0,21% 11:34 (100) 47,1000 47,2000 (288) 902 42 420 17
11:34
PGE
PGEPGE
(PGE)
notowania
ciągłe
5,7500
5,6760
5,5500
5,5640 (149) -0,64% 11:34 (2 424) 5,5600 5,5740 (3 181) 861 550 4 860 818 851
11:34
TOA
TOYATOYA
(TOA)
notowania
ciągłe
6,1000
6,1000
6,0600
6,0600 (250) +0,33% 11:34 (193) 6,0600 6,1000 (2 881) 8 994 54 784 41
11:34
SLV
SELVITASELVITA
(SLV)
notowania
ciągłe
48,9000
48,0000
48,0000
48,8000 (250) +1,88% 11:34 (12) 48,6000 48,8000 (147) 1 517 73 682 27
11:34
ENA
ENEAENEA
(ENA)
notowania
ciągłe
5,5200
5,4700
5,3650
5,3700 (1 000) -0,74% 11:29 (4 625) 5,3650 5,3750 (2 997) 153 996 836 145 188
11:34
SWD
SWISSMEDSWISSMED
(SWD)
notowania
ciągłe
6,7800
6,3000
5,5200
5,6000 (250) -6,67% 11:34 (181) 5,5600 5,6000 (250) 98 854 622 717 199
11:34
OAT
OATOAT
(OAT)
notowania
ciągłe
49,4000
49,2000
47,8000
48,4000 (238) -1,63% 11:31 (370) 48,3000 48,4000 (39) 16 385 794 458 167
11:34
EAT
AMRESTAMREST
(EAT)
notowania
ciągłe
25,7000
25,6500
25,0000
25,2500 (127) -0,59% 11:34 (281) 25,2000 25,3000 (492) 31 379 792 815 212
11:34
IMP
IMPERAIMPERA
(IMP)
notowania
ciągłe
1,9000
1,7300
1,7300
1,9000 (2 000) +9,83% 11:34 (200) 1,8800 1,9000 (1 261) 86 812 159 065 63
11:34
TPE
TAURONPETAURONPE
(TPE)
notowania
ciągłe
2,1780
2,1400
2,1200
2,1280 (195) -0,28% 11:34 (4 385) 2,1280 2,1340 (3 661) 739 701 1 586 789 435
11:34
KER
KERNELKERNEL
(KER)
notowania
ciągłe
47,7000
47,5000
46,3000
46,7500 (200) -1,06% 11:29 (1 085) 46,6500 46,9000 (400) 8 116 378 942 109
11:34
NVT
NOVITANOVITA
(NVT)
notowania
ciągłe
135,0000
130,5000
125,5000
125,5000 (5) -4,20% 11:31 (20) 125,5000 130,0000 (4) 339 43 992 24
11:33
WLT
WIELTONWIELTON
(WLT)
notowania
ciągłe
5,8000
5,7500
5,7300
5,7500 (970) -0,86% 11:10 (100) 5,7500 5,7900 (6 954) 7 614 43 899 16
11:33
OPF
OPENFINOPENFIN
(OPF)
notowania
ciągłe
1,0250
0,9500
0,9500
1,0250 (2 000) +2,50% 11:32 (12 000) 1,0250 1,0300 (2 000) 5 100 5 062 4
11:33
INL
INTROLINTROL
(INL)
notowania
ciągłe
3,8000
3,8000
3,7600
3,7600 (295) +2,17% 10:51 (2 500) 3,7200 3,7600 (355) 1 995 7 537 4
11:33
ATD
ATENDEATENDE
(ATD)
notowania
ciągłe
3,4800
3,2400
3,2000
3,4200 (200) -1,72% 11:33 (50) 3,4000 3,4200 (259) 23 849 78 233 36
11:33
MBR
MOBRUKMOBRUK
(MBR)
notowania
ciągłe
220,0000
218,0000
212,0000
214,0000 (1) 0,00% 11:29 (1 083) 212,0000 214,0000 (117) 3 812 825 372 131
11:33
ABE
ABPLABPL
(ABE)
notowania
ciągłe
33,4000
31,2000
31,2000
32,9000 (160) +5,45% 11:33 (310) 32,6000 33,3000 (100) 2 463 79 996 32
11:33
CIE
CIECHCIECH
(CIE)
notowania
ciągłe
30,9000
30,4500
30,1500
30,2000 (100) -0,82% 11:33 (331) 30,2000 30,3500 (338) 19 453 591 564 159
11:33
PEP
PEPPEP
(PEP)
notowania
ciągłe
51,8000
51,8000
50,8000
51,2000 (12) +0,79% 11:33 (291) 51,2000 51,4000 (60) 3 220 165 329 37
11:33
SNT
SYNEKTIKSYNEKTIK
(SNT)
notowania
ciągłe
28,6000
28,6000
28,0000
28,6000 (27) 0,00% 10:34 (92) 28,2000 28,5000 (29) 2 921 82 153 30
11:33
MLS
MLSYSTEMMLSYSTEM
(MLS)
notowania
ciągłe
80,0000
77,8000
76,8000
79,6000 (10) +4,46% 11:31 (150) 79,4000 79,6000 (20) 4 286 335 489 66
11:33
MBK
MBANKMBANK
(MBK)
notowania
ciągłe
158,0000
154,6000
154,0000
154,9000 (6) +0,19% 11:32 (84) 154,8000 155,1000 (173) 16 570 2 580 884 397
11:33
SKA
SNIEZKASNIEZKA
(SKA)
notowania
ciągłe
87,6000
87,6000
87,6000
87,6000 (5) +0,69% 09:00 (13) 86,8000 87,6000 (90) 5 438 1
11:33
ARH
ARCHICOMARCHICOM
(ARH)
notowania
ciągłe
20,0000
20,0000
19,9000
19,9000 (101) -1,00% 10:18 (165) 19,8000 19,9000 (86) 462 9 224 6
11:33
OPM
OPTEAMOPTEAM
(OPM)
notowania
ciągłe
32,8000
30,6000
30,6000
31,6000 (1) +3,27% 11:31 (20) 31,8000 32,0000 (223) 46 793 1 479 767 322
11:33
11B
11BIT11BIT
(11B)
notowania
ciągłe
470,0000
468,0000
463,5000
463,5000 (10) -1,49% 11:31 (107) 463,0000 465,0000 (60) 1 682 785 285 139
11:33
DBC
DEBICADEBICA
(DBC)
notowania
ciągłe
77,2000
76,8000
76,8000
77,2000 (30) -0,26% 11:17 (126) 76,8000 77,2000 (118) 188 14 486 5
11:33
ZAP
PULAWYPULAWY
(ZAP)
notowania
ciągłe
85,4000
85,4000
84,0000
85,0000 (50) 0,00% 11:33 (257) 84,0000 86,6000 (35) 363 30 768 12
11:33
IPF
PROVIDENTPROVIDENT
(IPF)
notowania
ciągłe
4,7700
4,7700
4,5000
4,5500 (59) -0,22% 11:33 (2 000) 4,5500 4,6000 (149) 27 780 126 073 27
11:32
APR
AUTOPARTNAUTOPARTN
(APR)
notowania
ciągłe
7,7000
7,7000
7,4400
7,4800 (1 005) -0,53% 11:22 (134) 7,4800 7,5400 (150) 36 395 273 088 49
11:32
TIM
TIMTIM
(TIM)
notowania
ciągłe
18,6000
17,9500
17,7500
18,5500 (180) +4,51% 11:32 (262) 18,4000 18,5500 (737) 81 859 1 501 192 247
11:32
SNK
SANOKSANOK
(SNK)
notowania
ciągłe
17,1500
16,7500
16,7000
17,1000 (50) +2,70% 11:32 (400) 16,9500 17,1000 (224) 6 937 118 082 30
11:32
SON
SONELSONEL
(SON)
notowania
ciągłe
9,3500
9,3500
9,3000
9,3000 (57) -0,53% 11:31 (220) 9,2500 9,3500 (448) 605 5 627 3
11:32
CRM
CORMAYCORMAY
(CRM)
notowania
ciągłe
1,4250
1,4200
1,3600
1,4000 (1 844) -1,41% 11:32 (2 000) 1,3950 1,4000 (156) 181 837 253 360 131
11:32
ATC
ARCTICARCTIC
(ATC)
notowania
ciągłe
5,2000
5,2000
5,0400
5,0800 (500) -0,78% 11:01 (2 550) 5,0600 5,1400 (500) 13 338 68 600 32
11:32
LVC
LIVECHATLIVECHAT
(LVC)
notowania
ciągłe
96,9000
96,0000
96,0000
96,9000 (11) +0,94% 11:32 (75) 96,3000 96,8000 (263) 3 522 338 857 61
11:32
BHW
HANDLOWYHANDLOWY
(BHW)
notowania
ciągłe
35,0000
35,0000
34,8000
34,9500 (12) +0,43% 11:32 (537) 34,9000 35,0000 (350) 2 308 80 700 51
11:32
06N
06MAGNA06MAGNA
(06N)
notowania
ciągłe
1,5000
1,4800
1,4600
1,5000 (6 496) +1,35% 11:32 (504) 1,5000 1,5100 (1 500) 15 390 22 901 17
11:32
VVD
VIVIDVIVID
(VVD)
notowania
ciągłe
1,7900
1,7600
1,7480
1,7500 (400) -1,57% 10:45 (1 135) 1,7560 1,7880 (300) 8 938 15 823 11
11:32
VOT
VOTUMVOTUM
(VOT)
notowania
ciągłe
12,5000
12,3000
12,2500
12,5000 (150) +2,04% 11:32 (699) 12,4000 12,5000 (16) 1 764 21 919 14
11:32
RBW
RAINBOWRAINBOW
(RBW)
notowania
ciągłe
20,9000
20,5000
20,0000
20,0000 (80) -0,50% 11:32 (1 673) 20,0000 20,2000 (722) 8 187 167 216 71
11:31
ACG
ACAUTOGAZACAUTOGAZ
(ACG)
notowania
ciągłe
36,9000
36,7000
36,7000
36,9000 (97) +1,10% 09:58 (114) 36,8000 36,9000 (100) 168 6 187 23
11:31
SNX
SUNEXSUNEX
(SNX)
notowania
ciągłe
4,5000
4,4000
4,4000
4,5000 (250) +2,27% 11:31 (200) 4,4800 4,5000 (800) 2 340 10 432 11
11:31
HEL
HELIOHELIO
(HEL)
notowania
ciągłe
10,5000
10,5000
10,1000
10,1000 (300) -3,81% 11:31 (1 148) 10,1000 10,4000 (722) 354 3 576 3
11:31
TRK
TRAKCJATRAKCJA
(TRK)
notowania
ciągłe
1,8500
1,8240
1,8160
1,8480 (1 000) +1,32% 11:31 (7 040) 1,8320 1,8480 (1 500) 74 316 136 807 54
11:31
KRU
KRUKKRUK
(KRU)
notowania
ciągłe
143,8000
141,5000
140,7000
143,8000 (14) +1,41% 11:30 (122) 143,3000 143,9000 (1) 8 965 1 274 376 117
11:31
NET
NETIANETIA
(NET)
notowania
ciągłe
4,5300
4,5200
4,5200
4,5300 (2) 0,00% 11:31 (6 000) 4,4600 4,5300 (508) 4 700 21 251 7
11:31 TALANXTALANX
(TNX)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (11) 140,0000 175,0000 (7)      
11:31
XTP
XTPLXTPL
(XTP)
notowania
ciągłe
78,6000
78,6000
78,2000
78,6000 (20) +0,26% 11:25 (20) 78,2000 78,4000 (60) 278 21 819 13
11:31
FER
FERRUMFERRUM
(FER)
notowania
ciągłe
3,4000
3,3200
3,0000
3,0200 (904) -11,70% 11:31 (70 000) 2,9800 3,0400 (800) 14 569 45 383 34
11:31
FMF
FAMURFAMUR
(FMF)
notowania
ciągłe
1,7400
1,7020
1,7000
1,7380 (84) +2,24% 11:31 (53 545) 1,7300 1,7380 (4 211) 151 271 261 125 117
11:31
ASE
ASSECOSEEASSECOSEE
(ASE)
notowania
ciągłe
40,4000
39,8000
39,6000
40,0000 (234) +0,50% 11:31 (75) 39,8000 40,0000 (155) 609 24 308 13
11:31
SGN
SYGNITYSYGNITY
(SGN)
notowania
ciągłe
8,2400
8,1800
8,1800
8,2000 (237) +0,24% 10:09 (260) 8,1400 8,2000 (863) 3 861 31 707 13
11:31
ECH
ECHOECHO
(ECH)
notowania
ciągłe
4,0300
4,0100
3,9800
4,0300 (450) +0,25% 11:31 (2 650) 4,0000 4,0300 (141) 6 517 26 150 19
11:31
RFK
RAFAKORAFAKO
(RFK)
notowania
ciągłe
0,9700
0,9450
0,9450
0,9500 (1 133) -3,06% 11:28 (1 369) 0,9510 0,9640 (1 471) 110 938 105 516 81
11:31
PLY
PLAYPLAY
(PLY)
notowania
ciągłe
38,5400
38,5000
38,3600
38,5400 (349) +0,36% 11:31 (146) 38,5200 38,5400 (401) 20 322 782 216 39
11:30
SEK
SEKOSEKO
(SEK)
notowania
ciągłe
9,3500
9,3500
9,3500
9,3500 (455) -4,10% 11:30 (1 783) 9,3500 9,5000 (155) 1 505 14 072 3
11:30
BAH
BAHOLDINGBAHOLDING
(BAH)
notowania
ciągłe
0,7560
0,7310
0,6800
0,7540 (100) -7,14% 10:55 (1 591) 0,7400 0,7530 (4 000) 228 881 166 534 123
11:30 ORCOGROUPORCOGROUP
(OPG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (1 000) 1,3100 1,4598 (600)      
11:30
EMT
ELEMENTALELEMENTAL
(EMT)
notowania
ciągłe
2,4150
2,4150
2,4150
2,4150 (82) -0,21% 09:00 (52 000) 2,4050 2,4100 (2 000) 82 198 1
11:30
PDZ
PRAIRIEPRAIRIE
(PDZ)
notowania
ciągłe
0,5620
0,5500
0,5500
0,5500 (464) 0,00% 11:23 (5 091) 0,5500 0,5580 (23 398) 18 161 10 053 10
11:30
ETL
EUROTELEUROTEL
(ETL)
notowania
ciągłe
24,9000
24,9000
24,5000
24,5000 (2) -1,61% 11:26 (1 040) 24,3000 24,5000 (747) 258 6 383 7
11:29
ENG
ENERGAENERGA
(ENG)
notowania
ciągłe
7,9000
7,8600
7,8400
7,8450 (41) -1,26% 11:28 (264) 7,8400 7,9000 (10 921) 20 995 164 929 43
11:29
EKP
ELKOPELKOP
(EKP)
notowania
ciągłe
0,2590
0,2550
0,2500
0,2590 (1) 0,00% 10:56 (10 000) 0,2500 0,2580 (13 034) 35 033 8 840 11
11:29
KVT
KRVITAMINKRVITAMIN
(KVT)
notowania
ciągłe
17,9000
16,5000
16,5000
17,4500 (16) +1,75% 11:29 (486) 17,2500 17,8000 (72) 8 573 146 742 86
11:29
BRS
BORYSZEWBORYSZEW
(BRS)
notowania
ciągłe
2,8850
2,8850
2,8600
2,8700 (250) -0,35% 10:51 (6 366) 2,8700 2,8750 (1 000) 17 101 49 166 16
11:29
GRN
GRODNOGRODNO
(GRN)
notowania
ciągłe
12,3000
12,3000
11,9000
12,0000 (200) 0,00% 11:26 (85) 11,9000 12,0000 (796) 19 225 231 500 70
11:29
ACT
ACTIONACTION
(ACT)
notowania
ciągłe
5,4200
5,4200
5,2800
5,3000 (1 259) -2,57% 11:04 (931) 5,3200 5,3800 (1 598) 13 009 69 181 23
11:29
MVP
MARVIPOLMARVIPOL
(MVP)
notowania
ciągłe
5,2200
5,2200
5,1200
5,1200 (76) -1,16% 10:32 (984) 5,1200 5,1800 (2 983) 1 300 6 726 3
11:29
COG
COGNORCOGNOR
(COG)
notowania
ciągłe
1,2500
1,2400
1,2300
1,2400 (857) +1,22% 11:27 (500) 1,2350 1,2450 (5 000) 50 511 62 830 34
11:29
BIO
BIOTONBIOTON
(BIO)
notowania
ciągłe
4,4800
4,4000
4,4000
4,4600 (333) +1,13% 11:15 (929) 4,4400 4,4700 (220) 19 215 84 925 25
11:29
GNB
GETINOBLEGETINOBLE
(GNB)
notowania
ciągłe
0,2080
0,2080
0,2020
0,2030 (70 127) -1,93% 11:27 (14 874) 0,2035 0,2075 (16 190) 713 355 147 267 47
11:29
UNT
UNIMOTUNIMOT
(UNT)
notowania
ciągłe
31,5000
30,9000
30,3500
31,2500 (10) +2,63% 11:29 (10) 31,2500 31,3000 (880) 7 008 217 112 69
11:29
GKI
IMMOBILEIMMOBILE
(GKI)
notowania
ciągłe
2,4200
2,4200
2,3600
2,3600 (1 000) -2,48% 10:55 (970) 2,3600 2,4200 (1 999) 8 235 19 752 10
11:29
SHG
STARHEDGESTARHEDGE
(SHG)
notowania
ciągłe
0,4400
0,4260
0,4220
0,4220 (449) -1,17% 11:29 (786) 0,4220 0,4580 (999) 8 715 3 747 7
11:28
EEX
EKOEXPORTEKOEXPORT
(EEX)
notowania
ciągłe
3,2600
3,2000
3,2000
3,2450 (208) +0,93% 11:28 (463) 3,2100 3,2450 (292) 2 818 9 089 11
11:28
CAR
INTERCARSINTERCARS
(CAR)
notowania
ciągłe
242,0000
242,0000
238,0000
238,0000 (25) 0,00% 11:08 (84) 238,0000 241,0000 (20) 1 637 391 232 10
11:27
JWC
JWCONSTRJWCONSTR
(JWC)
notowania
ciągłe
3,1000
3,1000
3,0500
3,1000 (19) -1,59% 11:25 (1 000) 3,0200 3,1000 (3 058) 502 1 540 4
11:27
STF
STALPROFISTALPROFI
(STF)
notowania
ciągłe
6,0800
6,0800
6,0200
6,0200 (100) +1,01% 11:27 (2) 6,0200 6,0400 (701) 649 3 928 5
11:27
PND
POLNORDPOLNORD
(PND)
notowania
ciągłe
3,4850
3,4850
3,4850
3,4850 (2 500) -0,43% 11:20 (31 318) 3,4850 3,4900 (1 395) 22 127 77 113 14
11:27
PEM
PEMANAGERPEMANAGER
(PEM)
notowania
ciągłe
15,0000
14,9000
14,9000
15,0000 (2) +1,01% 09:01 (453) 14,8000 15,0000 (4 991) 8 202 122 655 10
11:26
KSG
KSGAGROKSGAGRO
(KSG)
notowania
ciągłe
2,4800
2,3800
2,2600
2,3000 (6 142) -2,54% 10:55 (2 942) 2,3000 2,3400 (4 322) 34 142 80 274 35
11:26
TSG
TESGASTESGAS
(TSG)
notowania
ciągłe
4,5800
4,2600
4,2600
4,5800 (1) +7,01% 11:17 (700) 4,5000 4,5600 (1 000) 10 764 48 034 18
11:26
VTL
VISTALVISTAL
(VTL)
notowania
ciągłe
2,9800
2,8150
2,8150
2,9750 (12) +7,01% 10:50 (700) 2,8300 2,9450 (2 600) 9 667 27 824 18
11:26
URS
URSUSURSUS
(URS)
notowania
ciągłe
0,7600
0,7500
0,7200
0,7500 (111) 0,00% 11:26 (350) 0,7400 0,7500 (36 531) 38 513 28 589 26
11:26
DEK
DEKPOLDEKPOL
(DEK)
notowania
ciągłe
27,8000
27,8000
27,6000
27,6000 (80) +1,47% 10:02 (132) 27,2000 27,6000 (57) 260 7 212 3
11:26
DEL
DELKODELKO
(DEL)
notowania
ciągłe
16,3000
16,3000
15,9000
15,9000 (300) -2,45% 11:26 (335) 15,7000 15,9000 (655) 1 336 21 456 13
11:25
ALG
AIGAMESAIGAMES
(ALG)
notowania
ciągłe
16,0000
15,9000
15,1500
15,1500 (2) -2,26% 11:25 (178) 15,1500 15,4000 (559) 13 054 201 920 63
11:25
SKT
SKOTANSKOTAN
(SKT)
notowania
ciągłe
1,8000
1,8000
1,7150
1,7200 (535) -4,44% 10:26 (910) 1,7350 1,7800 (965) 4 005 6 888 7
11:25
HRP
HARPERHARPER
(HRP)
notowania
ciągłe
12,8000
12,6000
12,5000
12,7500 (60) +2,00% 11:22 (199) 12,6000 12,7000 (1 300) 2 298 29 033 25
11:25
SEN
SERINUSSERINUS
(SEN)
notowania
ciągłe
0,2440
0,2400
0,2360
0,2360 (310) -0,84% 11:23 (20 690) 0,2360 0,2440 (280 241) 62 476 15 041 17
11:24
ART
ARTIFEXARTIFEX
(ART)
notowania
ciągłe
8,4400
8,4000
8,4000
8,4000 (60) 0,00% 11:18 (243) 8,4000 8,6000 (256) 1 756 14 762 15
11:24
MNC
MENNICAMENNICA
(MNC)
notowania
ciągłe
19,6000
19,4000
19,4000
19,6000 (65) +2,08% 11:19 (370) 19,6000 19,7000 (120) 1 017 19 774 9
11:24
MLK
MILKILANDMILKILAND
(MLK)
notowania
ciągłe
0,7420
0,7420
0,7000
0,7000 (1 000) 0,00% 10:08 (2 320) 0,6900 0,7000 (4 000) 6 100 4 274 4
11:24
R22
R22R22
(R22)
notowania
ciągłe
32,9000
32,9000
32,1000
32,1000 (31) -2,43% 11:24 (149) 32,1000 32,5000 (256) 1 701 55 066 16
11:24
PSW
PGSSOFTPGSSOFT
(PSW)
notowania
ciągłe
13,0000
13,0000
12,9500
12,9500 (811) -0,38% 11:24 (189) 12,9500 13,0000 (2 879) 1 604 20 806 5
11:24
DOM
DOMDEVDOMDEV
(DOM)
notowania
ciągłe
98,0000
98,0000
96,2000
97,2000 (20) -1,42% 11:24 (20) 96,4000 97,2000 (67) 455 44 223 23
11:24
CDL
CDRLCDRL
(CDL)
notowania
ciągłe
18,7000
18,0000
18,0000
18,7000 (33) +3,89% 10:41 (50) 18,6000 18,7000 (492) 455 8 257 8
11:24
AGT
AGROTONAGROTON
(AGT)
notowania
ciągłe
4,8200
4,8000
4,5000
4,7000 (1) +3,30% 10:54 (118) 4,5000 4,6700 (950) 2 047 9 729 16
11:24
IZS
IZOSTALIZOSTAL
(IZS)
notowania
ciągłe
2,2900
2,2600
2,2600
2,2900 (600) 0,00% 11:24 (2 498) 2,2700 2,2900 (2 505) 13 111 29 903 12
11:24
IPE
IPOPEMAIPOPEMA
(IPE)
notowania
ciągłe
3,9600
3,9600
3,9400
3,9600 (52) 0,00% 11:24 (999) 3,8400 3,9600 (4 103) 1 280 5 059 4
11:23
STX
STALEXPSTALEXP
(STX)
notowania
ciągłe
3,2200
3,2000
3,2000
3,2200 (354) 0,00% 11:23 (5 220) 3,2000 3,2200 (1 628) 17 591 56 298 15
11:23
RNK
RANKPROGRRANKPROGR
(RNK)
notowania
ciągłe
1,7150
1,7150
1,6500
1,6500 (1 000) -8,33% 10:58 (1 000) 1,6500 1,7200 (1 280) 4 932 8 214 7
11:23
MXC
MAXCOMMAXCOM
(MXC)
notowania
ciągłe
11,9500
11,9500
11,5000
11,8000 (68) +0,43% 11:23 (11) 11,5500 11,8000 (485) 451 5 276 9
11:23
GOP
GAMEOPSGAMEOPS
(GOP)
notowania
ciągłe
23,8000
23,8000
22,9000
22,9200 (39) -0,35% 11:23 (11) 22,9200 23,0000 (536) 1 018 23 521 12
11:22
QRS
QUERCUSQUERCUS
(QRS)
notowania
ciągłe
3,1400
3,1400
3,1300
3,1300 (400) 0,00% 09:55 (2 000) 3,1300 3,1900 (291) 600 1 880 2
11:22
FTE
FORTEFORTE
(FTE)
notowania
ciągłe
39,0000
39,0000
38,4000
38,6000 (104) -0,26% 11:22 (60) 38,3000 38,6000 (176) 1 518 58 747 20
11:22
MBW
MBWSMBWS
(MBW)
notowania
ciągłe
6,1000
6,1000
5,8200
5,8200 (15) 0,00% 11:22 (1 274) 5,8200 6,0000 (462) 430 2 503 4
11:22
AMB
AMBRAAMBRA
(AMB)
notowania
ciągłe
19,0000
19,0000
18,8000
18,9500 (1 000) +1,61% 11:22 (503) 18,8500 18,9500 (211) 7 221 136 264 19
11:22
PUN
PUNKPIRATPUNKPIRAT
(PUN)
notowania
ciągłe
0,7050
0,6900
0,6850
0,6850 (500) -0,72% 11:16 (2 500) 0,6500 0,6850 (11 095) 4 505 3 106 4
11:22
MIR
MIRACULUMMIRACULUM
(MIR)
notowania
ciągłe
1,1800
1,1800
1,1700
1,1700 (8 423) -0,85% 11:22 (1 000) 1,1600 1,1800 (14 776) 14 373 16 829 5
11:21
OVO
OVOSTAROVOSTAR
(OVO)
notowania
ciągłe
85,0000
85,0000
85,0000
85,0000 (2) +13,33% 11:20 (97) 77,5000 81,0000 (94) 2 170 1
11:21
BNP
BNPPPLBNPPPL
(BNP)
notowania
ciągłe
57,6000
56,2000
56,2000
57,6000 (2) +0,70% 11:21 (100) 57,0000 57,6000 (170) 1 431 81 273 19
11:21
IDA
IDEABANKIDEABANK
(IDA)
notowania
ciągłe
1,6200
1,6200
1,5800
1,5800 (568) -1,13% 10:18 (245) 1,5860 1,6200 (928) 5 738 9 111 16
11:21
GIF
GAMFACTORGAMFACTOR
(GIF)
notowania
ciągłe
15,2000
15,2000
15,1020
15,1020 (42) +0,01% 11:21 (38) 15,1020 15,1980 (40) 579 8 788 13
11:21
IRL
INTERAOLTINTERAOLT
(IRL)
notowania
ciągłe
15,3000
15,1000
14,8500
15,0000 (88) -0,33% 11:21 (200) 14,9000 15,0000 (620) 12 651 189 469 64
11:21
RVU
RYVURYVU
(RVU)
notowania
ciągłe
51,6000
51,6000
50,4000
51,0000 (100) +0,79% 11:21 (18) 50,8000 51,0000 (22) 1 333 67 898 31
11:21
LSI
LSISOFTLSISOFT
(LSI)
notowania
ciągłe
12,4500
12,4500
12,4500
12,4500 (47) -2,73% 11:21 (93) 12,4500 12,8000 (402) 47 585 1
11:21
GTN
GETINGETIN
(GTN)
notowania
ciągłe
0,9080
0,9080
0,8805
0,9050 (5 000) -0,39% 10:28 (1 200) 0,8820 0,9000 (7 538) 40 925 36 825 22
11:19
NXG
NEXITYNEXITY
(NXG)
notowania
ciągłe
21,4000
18,6000
18,6000
21,2000 (80) -0,93% 11:12 (20) 20,8000 21,2000 (195) 1 340 26 809 17
11:19
AMC
AMICAAMICA
(AMC)
notowania
ciągłe
147,0000
147,0000
145,8000
145,8000 (12) -0,82% 11:05 (58) 145,8000 146,8000 (43) 126 18 456 10
11:19
PAT
PATENTUSPATENTUS
(PAT)
notowania
ciągłe
1,0450
1,0450
1,0450
1,0450 (100) 0,00% 09:08 (8 000) 1,0200 1,0450 (946) 200 209 2
11:18
SEL
SELENAFMSELENAFM
(SEL)
notowania
ciągłe
17,9000
17,9000
17,3000
17,3000 (13) -1,14% 11:18 (157) 17,1500 17,3000 (1 801) 1 015 17 661 4
11:18
ZEP
ZEPAKZEPAK
(ZEP)
notowania
ciągłe
9,8800
9,8800
9,6400
9,6400 (100) -1,43% 11:18 (946) 9,6200 9,6400 (407) 652 6 308 6
11:18
EAH
ESOTIQESOTIQ
(EAH)
notowania
ciągłe
14,5000
14,5000
14,0500
14,0500 (24) -3,10% 11:18 (61) 14,0500 14,4500 (14) 229 3 305 4
11:18
LWB
BOGDANKABOGDANKA
(LWB)
notowania
ciągłe
18,7600
18,6800
18,5000
18,6600 (50) +2,64% 11:18 (60) 18,4800 18,6600 (385) 9 902 184 893 61
11:18
BMC
BUMECHBUMECH
(BMC)
notowania
ciągłe
2,0500
1,9800
1,9800
1,9950 (10) -0,25% 11:18 (18) 1,9800 1,9950 (990) 3 198 6 346 12
11:17
ELZ
ELZABELZAB
(ELZ)
notowania
ciągłe
4,4400
4,4400
4,3000
4,3800 (200) -0,45% 10:28 (50) 4,3800 4,4000 (620) 1 509 6 687 8
11:17
IAG
IALBGRIALBGR
(IAG)
notowania
ciągłe
0,2640
0,2640
0,2640
0,2640 (600) 0,00% 09:00 (3 586) 0,2640 0,2800 (4 716) 600 158 1
11:17
MSZ
MOSTALZABMOSTALZAB
(MSZ)
notowania
ciągłe
1,0900
1,0500
1,0350
1,0450 (2) -0,48% 11:16 (1 895) 1,0350 1,0400 (5 430) 107 875 112 651 34
11:17
1AT
ATALATAL
(1AT)
notowania
ciągłe
32,0000
32,0000
31,9000
31,9000 (278) -0,31% 11:17 (53) 31,5000 31,9000 (90) 283 9 028 3
11:17
ATR
ATREMATREM
(ATR)
notowania
ciągłe
2,1900
2,1900
2,1200
2,1800 (500) -0,91% 11:15 (1 100) 2,1300 2,1900 (498) 7 745 16 630 9
11:17
PHN
PHNPHN
(PHN)
notowania
ciągłe
10,4500
10,3500
10,2000
10,4500 (2) +1,95% 11:16 (652) 10,2000 10,4000 (970) 796 8 206 38
11:16
KPL
KINOPOLKINOPOL
(KPL)
notowania
ciągłe
8,5000
8,5000
8,2000
8,3500 (2) -1,76% 11:16 (100) 8,3000 8,3500 (274) 2 871 23 690 23
11:16
CZT
CZTOREBKACZTOREBKA
(CZT)
notowania
ciągłe
0,8200
0,8200
0,7900
0,8200 (428) +5,13% 10:35 (1 400) 0,7350 0,8000 (900) 6 349 5 129 9
11:16
ODL
ODLEWNIEODLEWNIE
(ODL)
notowania
ciągłe
4,9400
4,9400
4,9400
4,9400 (98) +0,82% 09:42 (4 010) 4,8700 4,9400 (2 000) 98 484 1
11:16
FRO
FERROFERRO
(FRO)
notowania
ciągłe
24,5000
24,5000
24,2000
24,2000 (80) -0,41% 10:51 (20) 24,1000 24,4000 (327) 1 367 33 124 20
11:15
BOW
BOWIMBOWIM
(BOW)
notowania
ciągłe
2,2800
2,2800
2,2800
2,2800 (1 400) -4,20% 10:34 (3 600) 2,2800 2,3200 (1 500) 1 400 3 192 1
11:15
PBX
PEKABEXPEKABEX
(PBX)
notowania
ciągłe
16,6500
16,5500
16,3500
16,3500 (1 000) -0,61% 11:15 (150) 16,3500 16,5500 (250) 4 494 73 673 19
11:14
UNI
UNIBEPUNIBEP
(UNI)
notowania
ciągłe
8,0000
7,9600
7,8200
7,8200 (902) -0,26% 11:10 (20) 7,7400 7,8600 (955) 2 316 18 320 10
11:14
ALL
AILLERONAILLERON
(ALL)
notowania
ciągłe
8,2000
8,2000
7,8000
7,9000 (700) -1,99% 11:05 (950) 7,9000 8,0000 (1 827) 5 865 47 340 17
11:14
APT
APATORAPATOR
(APT)
notowania
ciągłe
22,4000
22,3000
22,2000
22,2000 (9) 0,00% 11:14 (51) 22,2000 22,4000 (183) 1 216 27 132 13
11:13
CFI
CFICFI
(CFI)
notowania
ciągłe
0,2260
0,2260
0,2240
0,2260 (517) +1,35% 09:50 (24 179) 0,2160 0,2260 (1 483) 5 179 1 164 5
11:13
VGO
VIGOSYSVIGOSYS
(VGO)
notowania
ciągłe
565,0000
565,0000
550,0000
550,0000 (1) -2,65% 11:12 (78) 550,0000 560,0000 (7) 67 37 630 9
11:13
PWX
POLWAXPOLWAX
(PWX)
notowania
ciągłe
3,4200
3,4200
3,3600
3,3600 (50) -1,75% 11:13 (435) 3,3600 3,3800 (320) 1 055 3 545 4
11:13
KRK
KRKAKRKA
(KRK)
notowania
ciągłe
395,0000
395,0000
393,0000
393,0000 (4) +0,26% 09:45 (500) 394,0000 395,0000 (10) 8 3 152 2
11:12
NTT
NTTSYSTEMNTTSYSTEM
(NTT)
notowania
ciągłe
3,3900
3,3900
3,3900
3,3900 (21) +1,19% 11:12 (200) 3,3200 3,3900 (299) 701 2 376 9
11:12
ZMT
ZAMETZAMET
(ZMT)
notowania
ciągłe
0,8200
0,8200
0,8200
0,8200 (2 000) +0,61% 11:12 (2 785) 0,7800 0,8200 (2 027) 3 100 2 542 3
11:12
DVL
DEVELIADEVELIA
(DVL)
notowania
ciągłe
1,8480
1,8480
1,8300
1,8300 (312) -0,54% 11:08 (3 188) 1,8300 1,8360 (700) 4 042 7 422 5
11:12
CMR
COMARCHCOMARCH
(CMR)
notowania
ciągłe
198,0000
198,0000
195,0000
195,0000 (2) -1,52% 11:08 (70) 195,0000 197,0000 (15) 141 27 822 12
11:12
SPH
SOPHARMASOPHARMA
(SPH)
notowania
ciągłe
11,0000
10,0000
10,0000
11,0000 (31) +5,77% 11:00 (100) 10,0000 11,0000 (350) 330 3 555 5
11:11
PRT
PROTEKTORPROTEKTOR
(PRT)
notowania
ciągłe
4,2400
4,1400
4,1000
4,2400 (250) +2,42% 10:37 (100) 4,1800 4,2400 (499) 4 036 16 735 9
11:11
BKM
PBKMPBKM
(BKM)
notowania
ciągłe
75,4000
75,4000
74,4000
75,0000 (10) -4,82% 10:52 (180) 75,6000 77,8000 (14) 70 5 243 6
11:10
NNG
NANOGROUPNANOGROUP
(NNG)
notowania
ciągłe
4,9200
4,9000
4,7000
4,7200 (50) -3,67% 11:10 (50) 4,7200 4,8000 (1 500) 6 701 32 102 22
11:10
PJP
PROJPRZEMPROJPRZEM
(PJP)
notowania
ciągłe
16,1500
15,5500
15,5500
16,1500 (30) +4,53% 10:42 (120) 15,6000 16,1500 (130) 32 516 2
11:09
KTY
KETYKETY
(KTY)
notowania
ciągłe
452,0000
452,0000
448,0000
448,5000 (41) +0,11% 10:51 (23) 448,5000 450,5000 (33) 221 99 315 20
11:09
4FM
4FUNMEDIA4FUNMEDIA
(4FM)
notowania
ciągłe
4,8700
4,8700
4,6500
4,6500 (1) -0,21% 11:09 (699) 4,6500 4,8300 (343) 6 29 2
11:09
PRF
PRAGMAFAPRAGMAFA
(PRF)
notowania
ciągłe
23,8000
23,8000
23,8000
23,8000 (160) 0,00% 09:15 (20 096) 23,8000 24,0000 (5 181) 160 3 808 1
11:08
K2I
K2INTERNTK2INTERNT
(K2I)
notowania
ciągłe
23,2000
22,0000
22,0000
22,4000 (5) +1,82% 11:02 (572) 22,0000 22,4000 (95) 11 591 257 748 42
11:08
NVG
NOVAVISGRNOVAVISGR
(NVG)
notowania
ciągłe
1,7200
1,7200
1,6300
1,6400 (1) -1,20% 11:08 (790) 1,6400 1,7200 (690) 9 414 16 052 13
11:07
MDI
MDIENERGIAMDIENERGIA
(MDI)
notowania
ciągłe
3,6800
3,6800
3,4200
3,4300 (1) -0,87% 11:07 (353) 3,4300 3,5400 (2 200) 4 584 15 889 10
11:07
ATP
ATLANTAPLATLANTAPL
(ATP)
notowania
ciągłe
6,1200
6,1200
6,1200
6,1200 (1) -2,86% 11:07 (485) 6,1200 6,3000 (1 600) 15 92 15
11:07
HMI
HMINWESTHMINWEST
(HMI)
notowania
ciągłe
12,1000
12,1000
12,1000
12,1000 (1) 0,00% 11:07 (10) 11,9000 12,1000 (21) 25 302 16
11:07
IFI
IFIRMAIFIRMA
(IFI)
notowania
ciągłe
5,6000
5,1000
5,1000
5,2000 (115) +2,36% 11:04 (100) 5,2600 5,4600 (280) 8 827 46 766 27
11:07
WPL
WIRTUALNAWIRTUALNA
(WPL)
notowania
ciągłe
82,8000
80,0000
80,0000
81,4000 (4) +1,75% 11:05 (35) 79,2000 80,6000 (15) 381 30 970 13
11:07
KCI
KCIKCI
(KCI)
notowania
ciągłe
0,6420
0,6420
0,6420
0,6420 (4) -3,60% 11:07 (2 389) 0,6420 0,6640 (2 296) 11 7 3
11:06
BBD
BBIDEVBBIDEV
(BBD)
notowania
ciągłe
3,8400
3,6700
3,6700
3,8300 (1) +4,08% 11:05 (1) 3,8300 3,8400 (272) 5 407 20 271 14
11:06
SFS
SFINKSSFINKS
(SFS)
notowania
ciągłe
0,3500
0,3310
0,3300
0,3400 (350) +3,03% 11:03 (490) 0,3300 0,3400 (17 856) 23 638 7 967 15
11:05
PPS
PEPEESPEPEES
(PPS)
notowania
ciągłe
1,3000
1,3000
1,2900
1,2900 (1 260) -0,77% 10:12 (11 717) 1,2900 1,3000 (23 717) 4 250 5 508 4
11:05
GTC
GTCGTC
(GTC)
notowania
ciągłe
6,7400
6,7400
6,7200
6,7400 (106) 0,00% 11:05 (194) 6,7400 6,8000 (299) 1 256 8 464 7
11:04
DAT
DATAWALKDATAWALK
(DAT)
notowania
ciągłe
199,5000
197,0000
196,5000
197,5000 (9) +0,25% 11:04 (4) 197,0000 198,0000 (11) 360 71 099 23
11:04
TRN
TRANSPOLTRANSPOL
(TRN)
notowania
ciągłe
2,8000
2,8000
2,7600
2,7600 (1 023) -1,43% 10:53 (708) 2,7600 2,7800 (400) 2 630 7 284 6
11:03
RLP
RELPOLRELPOL
(RLP)
notowania
ciągłe
5,4200
5,4200
5,3400
5,3400 (192) -2,55% 10:32 (200) 5,3800 5,4400 (200) 2 767 14 917 10
11:02
RDL
RADPOLRADPOL
(RDL)
notowania
ciągłe
2,4500
2,4500
2,4000
2,4000 (2 000) -2,04% 11:02 (600) 2,3600 2,4000 (6 893) 3 112 7 469 3
11:02 ALTAALTA
(AAT)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (992) 1,2300 1,2500 (3 900)      
11:02
HRS
HERKULESHERKULES
(HRS)
notowania
ciągłe
1,2550
1,2450
1,2450
1,2500 (200) -5,30% 10:19 (250) 1,2550 1,3100 (5 000) 1 001 1 255 3
11:02
EUC
EUCOEUCO
(EUC)
notowania
ciągłe
4,3700
4,3700
4,0400
4,1500 (260) -3,71% 11:02 (910) 4,0500 4,1500 (739) 3 880 15 990 10
11:01
POZ
POZBUDPOZBUD
(POZ)
notowania
ciągłe
1,9550
1,8500
1,8200
1,8800 (1 500) -1,05% 10:54 (4 000) 1,8500 1,8750 (1 363) 64 219 119 327 66
11:01
SKH
SKARBIECSKARBIEC
(SKH)
notowania
ciągłe
25,2000
25,2000
25,0000
25,0000 (240) -1,57% 11:01 (273) 25,0000 25,4000 (82) 600 15 066 4
11:01
OPN
OPONEO.PLOPONEO.PL
(OPN)
notowania
ciągłe
33,5000
33,5000
33,5000
33,5000 (5) 0,00% 09:00 (150) 33,1000 33,4000 (119) 20 670 2
11:00
OTS
OTLOGOTLOG
(OTS)
notowania
ciągłe
4,2000
4,2000
4,2000
4,2000 (250) +4,48% 11:00 (1 950) 4,0800 4,2000 (2 000) 252 1 058 2
11:00
HUB
HUBSTYLEHUBSTYLE
(HUB)
notowania
ciągłe
1,2000
1,2000
1,0700
1,0700 (500) -6,96% 10:56 (1 000) 1,0800 1,1300 (1 500) 2 623 2 864 13
11:00
WWL
WAWELWAWEL
(WWL)
notowania
ciągłe
570,0000
570,0000
562,0000
570,0000 (2) 0,00% 11:00 (3) 564,0000 570,0000 (276) 35 19 896 7
11:00
SOL
SOLARSOLAR
(SOL)
notowania
ciągłe
3,9200
3,9200
3,9200
3,9200 (20) 0,00% 11:00 (1 108) 3,7000 3,9200 (474) 22 86 2
11:00
IDM
IDMSAIDMSA
(IDM)
notowania
ciągłe
0,9500
0,9300
0,9300
0,9300 (8 497) +2,20% 10:56 (8 500) 0,8900 0,9300 (3) 21 876 20 442 7
10:59
VRG
VRGVRG
(VRG)
notowania
ciągłe
2,4400
2,4100
2,4100
2,4400 (830) +0,83% 10:53 (268) 2,4200 2,4400 (2 256) 3 910 9 455 6
10:57
PCE
POLICEPOLICE
(PCE)
notowania
ciągłe
12,0000
12,0000
12,0000
12,0000 (255) 0,00% 10:57 (1 458) 12,0000 12,3000 (1 422) 5 667 68 004 7
10:56
STP
STALPRODSTALPROD
(STP)
notowania
ciągłe
215,0000
210,5000
210,0000
215,0000 (9) +0,47% 10:23 (63) 211,0000 214,0000 (11) 62 13 104 6
10:56 IFCAPITALIFCAPITAL
(IFC)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (163) 0,7700 0,8000 (6 676)      
10:55
VOX
VOXELVOXEL
(VOX)
notowania
ciągłe
39,9000
39,9000
39,8000
39,9000 (129) -0,25% 09:58 (1 250) 39,9000 40,1000 (129) 426 16 995 10
10:55 ORZBIALYORZBIALY
(OBL)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (118) 11,0000 11,2000 (729)      
10:54
FON
FONFON
(FON)
notowania
ciągłe
0,1110
0,1090
0,1090
0,1110 (10 000) +1,83% 09:55 (1 484) 0,1080 0,1110 (24) 36 000 3 956 7
10:54
PXM
POLIMEXMSPOLIMEXMS
(PXM)
notowania
ciągłe
2,2700
2,2700
2,2100
2,2350 (1 400) -0,45% 10:49 (352) 2,2350 2,2400 (1 200) 44 646 99 386 47
10:54 MUZAMUZA
(MZA)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (99) 3,1800 3,3000 (2 873)      
10:52
ABS
ASSECOBSASSECOBS
(ABS)
notowania
ciągłe
35,0000
35,0000
35,0000
35,0000 (90) +1,16% 10:00 (60) 34,6000 35,0000 (449) 92 3 220 2
10:51
LTX
LENTEXLENTEX
(LTX)
notowania
ciągłe
10,1000
9,9000
9,9000
10,1000 (165) 0,00% 10:50 (400) 9,9000 10,1000 (143) 215 2 162 2
10:51
BBT
BOOMBITBOOMBIT
(BBT)
notowania
ciągłe
17,8000
17,4600
17,4600
17,7000 (30) +1,37% 10:51 (48) 17,5600 17,7000 (254) 652 11 474 11
10:51
ZUK
STAPORKOWSTAPORKOW
(ZUK)
notowania
ciągłe
2,5400
2,5000
2,5000
2,5400 (1 731) +0,79% 10:49 (3 705) 2,4400 2,5400 (4 200) 5 495 13 822 5
10:50
NTU
NOVATURASNOVATURAS
(NTU)
notowania
ciągłe
10,8000
10,8000
10,8000
10,8000 (40) 0,00% 10:50 (34) 10,8000 11,0000 (167) 1 201 12 971 3
10:50 PANOVAPANOVA
(NVA)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (100) 10,7000 11,4000 (505)      
10:49
KGN
KOGENERAKOGENERA
(KGN)
notowania
ciągłe
33,0000
32,9000
32,9000
33,0000 (95) 0,00% 10:49 (27) 32,9000 33,0000 (95) 343 11 313 6
10:47
MCI
MCIMCI
(MCI)
notowania
ciągłe
15,2000
15,2000
15,0000
15,0000 (35) -0,33% 10:47 (1 225) 14,9500 15,0000 (40) 163 2 446 3
10:47
PLX
PLASTBOXPLASTBOX
(PLX)
notowania
ciągłe
1,8500
1,8500
1,8500
1,8500 (1) 0,00% 09:00 (10 000) 1,8200 1,8500 (4 133) 10 18 2
10:46 LOKUMLOKUM
(LKD)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (500) 12,0000 12,3000 (111)      
10:46
BCM
BETACOMBETACOM
(BCM)
notowania
ciągłe
10,9000
10,9000
10,7000
10,7000 (83) +4,39% 10:41 (750) 10,2500 10,7000 (142) 88 943 2
10:45
PHR
PHARMENAPHARMENA
(PHR)
notowania
ciągłe
10,8000
10,8000
10,3000
10,7000 (8) -0,93% 10:45 (6) 10,4500 10,7000 (43) 463 4 825 16
10:44
ZST
ZASTALZASTAL
(ZST)
notowania
ciągłe
31,6000
31,6000
30,6000
31,6000 (50) -0,63% 10:44 (70) 31,0000 31,6000 (202) 1 495 45 942 9
10:43
MFO
MFOMFO
(MFO)
notowania
ciągłe
22,8000
22,8000
22,4000
22,4000 (12) -1,75% 10:43 (714) 22,4000 22,8000 (291) 912 20 430 6
10:42
MGT
MANGATAMANGATA
(MGT)
notowania
ciągłe
53,0000
51,0000
51,0000
53,0000 (1) -3,64% 09:56 (149) 53,0000 55,0000 (1 000) 2 104 2
10:42 FASINGFASING
(FSG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (928) 10,3500 10,6000 (710)      
10:41
CNG
NOWAGALANOWAGALA
(CNG)
notowania
ciągłe
0,9700
0,9700
0,9700
0,9700 (400) +0,62% 10:41 (400) 0,9700 0,9980 (96 543) 400 388 1
10:41
MEX
MEXPOLSKAMEXPOLSKA
(MEX)
notowania
ciągłe
1,3900
1,3900
1,3500
1,3900 (8) +0,72% 10:41 (500) 1,3300 1,3900 (1 378) 2 757 3 743 10
10:40 IMPELIMPEL
(IPL)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (400) 11,9000 12,3000 (400)      
10:40
PRI
PRAGMAINKPRAGMAINK
(PRI)
notowania
ciągłe
6,2000
6,2000
6,2000
6,2000 (10) +0,65% 09:20 (100) 6,1200 6,3000 (100) 10 62 1
10:39
KOM
KOMPUTRONKOMPUTRON
(KOM)
notowania
ciągłe
2,1100
2,1100
2,1000
2,1100 (958) 0,00% 10:06 (5 000) 2,1200 2,1500 (326) 7 358 15 499 5
10:38
ALI
ALTUSTFIALTUSTFI
(ALI)
notowania
ciągłe
0,8300
0,8020
0,8020
0,8300 (10) +1,22% 09:46 (900) 0,8020 0,8280 (1 000) 110 88 2
10:37
KGL
KGLKGL
(KGL)
notowania
ciągłe
15,5000
15,5000
15,5000
15,5000 (172) +0,65% 09:38 (20) 15,3000 15,5500 (283) 459 7 114 5
10:34 ATLANTISATLANTIS
(ATS)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (1 007) 0,7160 0,7860 (1 699)      
10:34
DGA
DGADGA
(DGA)
notowania
ciągłe
5,3800
5,3800
5,3800
5,3800 (2) +0,75% 09:00 (200) 5,1000 5,3000 (200) 2 11 1
10:32
PTH
PRIMETECHPRIMETECH
(PTH)
notowania
ciągłe
1,2500
1,2500
1,2500
1,2500 (222) 0,00% 10:32 (3 660) 1,2500 1,3000 (126) 222 278 1
10:32
ADV
ADIUVOADIUVO
(ADV)
notowania
ciągłe
5,4800
5,4800
5,0200
5,0600 (136) -7,66% 09:23 (1 600) 5,1200 5,3200 (1 410) 836 4 284 6
10:31
ITM
ITMTRADEITMTRADE
(ITM)
notowania
ciągłe
0,1535
0,1535
0,1535
0,1535 (1 630) 0,00% 09:00 (10 031) 0,1400 0,1535 (2 000) 2 000 307 2
10:31
ERB
ERBUDERBUD
(ERB)
notowania
ciągłe
21,3000
21,0000
20,9000
21,0000 (70) 0,00% 10:31 (925) 20,3000 21,0000 (30) 326 6 847 4
10:30 BEDZINBEDZIN
(BDZ)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (140) 9,7000 9,9500 (1 410)      
10:29
PUE
ZPUEZPUE
(PUE)
notowania
ciągłe
149,0000
149,0000
145,0000
145,0000 (10) -2,03% 10:20 (5) 145,5000 149,0000 (206) 89 13 053 9
10:28
EMC
EMCINSMEDEMCINSMED
(EMC)
notowania
ciągłe
13,0000
13,0000
12,3000
12,3000 (13) -3,15% 10:09 (202) 12,3000 12,8000 (34) 114 1 413 3
10:27 MEDIACAPMEDIACAP
(MCP)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (500) 1,8050 1,8900 (3 907)      
10:26
IZB
IZOBLOKIZOBLOK
(IZB)
notowania
ciągłe
38,0000
38,0000
38,0000
38,0000 (230) +0,26% 09:00 (35) 36,6000 38,0000 (810) 292 11 096 2
10:26 PAMAPOLPAMAPOL
(PMP)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (7 000) 1,3700 1,4100 (781)      
10:25
LEN
LENALENA
(LEN)
notowania
ciągłe
3,6000
3,6000
3,6000
3,6000 (97) 0,00% 10:16 (4 532) 3,6000 3,6500 (724) 200 720 3
10:24
EFK
EFEKTEFEKT
(EFK)
notowania
ciągłe
5,0500
5,0000
5,0000
5,0500 (333) +2,23% 10:24 (687) 5,0500 5,1000 (9 840) 1 333 6 682 2
10:24
RON
RONSONRONSON
(RON)
notowania
ciągłe
1,3350
1,3350
1,3350
1,3350 (3 000) -0,74% 09:49 (3 237) 1,3300 1,3400 (2 000) 3 740 4 993 3
10:23
GCN
GROCLINGROCLIN
(GCN)
notowania
ciągłe
1,0200
1,0000
1,0000
1,0200 (599) 0,00% 10:17 (200) 1,0000 1,0250 (334) 1 399 1 421 11
10:23
ELB
ELBUDOWAELBUDOWA
(ELB)
notowania
ciągłe
0,8400
0,8400
0,8200
0,8200 (1 000) -2,38% 09:13 (3 560) 0,8200 0,8300 (500) 7 605 6 261 9
10:22
ZUE
ZUEZUE
(ZUE)
notowania
ciągłe
3,6600
3,6000
3,5000
3,6600 (12) +3,98% 10:11 (100) 3,5200 3,6400 (2 300) 2 588 9 071 9
10:21
CPL
COMPERIACOMPERIA
(CPL)
notowania
ciągłe
3,0600
3,0000
3,0000
3,0000 (1 500) 0,00% 09:32 (2 700) 2,9000 3,0200 (2 500) 15 548 46 806 10
10:21
OEX
OEXOEX
(OEX)
notowania
ciągłe
15,5000
15,5000
15,5000
15,5000 (30) +0,65% 10:21 (100) 15,4000 15,5000 (486) 64 992 3
10:21
INK
INSTALKRKINSTALKRK
(INK)
notowania
ciągłe
19,7500
19,7500
19,6500
19,6500 (39) +0,51% 10:19 (165) 19,6000 19,7500 (190) 276 5 436 4
10:20
INP
INPROINPRO
(INP)
notowania
ciągłe
4,7600
4,7600
4,7600
4,7600 (2) +5,78% 09:05 (1 379) 4,5000 4,6200 (1 624) 2 10 1
10:18
MSP
MOSTALPLCMOSTALPLC
(MSP)
notowania
ciągłe
8,7800
8,7800
8,7800
8,7800 (2) 0,00% 09:04 (800) 8,5000 8,7600 (860) 2 18 1
10:17
MDG
MEDICALGMEDICALG
(MDG)
notowania
ciągłe
21,9500
21,9500
21,5000
21,5500 (8) -1,82% 09:41 (61) 21,7000 21,9500 (220) 117 2 520 3
10:16
WTN
WITTCHENWITTCHEN
(WTN)
notowania
ciągłe
8,5000
8,4800
8,4000
8,4000 (11) -0,47% 10:16 (134) 8,4000 8,5000 (3 807) 1 791 15 189 11
10:15
SES
SESCOMSESCOM
(SES)
notowania
ciągłe
29,8000
27,6000
27,6000
29,8000 (19) +9,56% 09:58 (5) 28,6000 30,2000 (10) 374 10 384 4
10:15
TBL
TBULLTBULL
(TBL)
notowania
ciągłe
27,4000
26,3000
26,3000
27,4000 (25) 0,00% 09:19 (73) 27,0000 27,4000 (640) 140 3 792 4
10:14 DIGITREEDIGITREE
(DTR)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (400) 5,1000 5,4500 (3 000)      
10:14
MLG
MLPGROUPMLPGROUP
(MLG)
notowania
ciągłe
82,0000
80,5000
80,5000
82,0000 (23) -2,38% 10:14 (100) 81,0000 83,0000 (168) 44 3 584 4
10:12
MPH
MASTERPHAMASTERPHA
(MPH)
notowania
ciągłe
4,0000
4,0000
4,0000
4,0000 (250) -1,23% 10:09 (144) 3,9700 4,1200 (100) 550 2 200 2
10:12
KRC
KRECKREC
(KRC)
notowania
ciągłe
7,8400
7,8400
7,8200
7,8200 (1 000) +1,56% 10:12 (400) 7,8000 7,8200 (50) 1 005 7 859 2
10:11
DPL
DROZAPOLDROZAPOL
(DPL)
notowania
ciągłe
1,8000
1,8000
1,8000
1,8000 (10) +7,14% 09:32 (650) 1,6700 1,8000 (493) 10 18 1
10:11
SME
SIMPLESIMPLE
(SME)
notowania
ciągłe
12,2000
12,2000
12,2000
12,2000 (100) +1,67% 10:11 (929) 12,2000 12,3000 (660) 231 2 818 3
10:11
RWL
RAWLPLUGRAWLPLUG
(RWL)
notowania
ciągłe
8,7800
8,7600
8,7600
8,7800 (43) +0,23% 10:11 (278) 8,7800 8,8000 (950) 224 1 963 3
10:10
CNT
CNTCNT
(CNT)
notowania
ciągłe
13,5000
13,1000
13,1000
13,5000 (17) +0,75% 10:05 (124) 13,1000 13,4000 (753) 64 862 3
10:09
VIN
VINDEXUSVINDEXUS
(VIN)
notowania
ciągłe
4,7000
4,7000
4,6900
4,6900 (150) -1,47% 10:09 (1 560) 4,6900 4,7000 (214) 936 4 398 3
10:04
ULM
ULMAULMA
(ULM)
notowania
ciągłe
47,6000
47,6000
47,6000
47,6000 (1) 0,00% 09:00 (163) 44,2000 46,0000 (170) 1 48 1
10:02
INF
INTERFERIINTERFERI
(INF)
notowania
ciągłe
4,7000
4,7000
4,7000
4,7000 (1 097) -4,08% 09:42 (1 250) 4,5000 4,8000 (1 700) 1 097 5 156 1
10:00
PGM
PMPGPMPG
(PGM)
notowania
ciągłe
1,8000
1,8000
1,8000
1,8000 (1 264) 0,00% 09:36 (4 311) 1,7400 1,8400 (4 077) 1 264 2 275 1
10:00 SECOGROUPSECOGROUP
(SWG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (600) 13,7000 14,2000 (1 375)      
09:59
CTS
CITYSERVCITYSERV
(CTS)
notowania
ciągłe
7,4000
7,4000
7,4000
7,4000 (306) -1,99% 09:10 (1 964) 7,4000 7,5500 (100) 306 2 264 1
09:58
IMS
IMSIMS
(IMS)
notowania
ciągłe
2,6000
2,6000
2,5900
2,5900 (200) -1,52% 09:58 (6 533) 2,5900 2,6000 (402) 300 778 3
09:55
MWT
MWTRADEMWTRADE
(MWT)
notowania
ciągłe
1,7500
1,7500
1,7500
1,7500 (376) 0,00% 09:07 (200) 1,7400 1,8100 (676) 864 1 512 3
09:55
RPC
ROPCZYCEROPCZYCE
(RPC)
notowania
ciągłe
23,3000
23,3000
23,3000
23,3000 (38) +0,43% 09:35 (75) 23,0000 23,2000 (20) 1 000 23 300 6
09:54
HDR
HYDROTORHYDROTOR
(HDR)
notowania
ciągłe
29,4000
29,4000
29,4000
29,4000 (40) 0,00% 09:00 (69) 29,0000 29,4000 (215) 40 1 176 1
09:52
AML
ALUMETALALUMETAL
(AML)
notowania
ciągłe
43,8000
43,8000
43,8000
43,8000 (45) 0,00% 09:52 (80) 42,8000 43,8000 (20) 45 1 971 1
09:45 MAKARONPLMAKARONPL
(MAK)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (893) 5,6000 5,6500 (644)      
09:44
VTI
VENTUREINVENTUREIN
(VTI)
notowania
ciągłe
1,9600
1,9400
1,9400
1,9600 (2 000) 0,00% 09:44 (300) 1,9000 1,9900 (3 770) 2 795 5 462 7
09:44 I2DEVI2DEV
(I2D)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (2) 9,1000 9,1500 (821)      
09:43
OTM
OTMUCHOWOTMUCHOW
(OTM)
notowania
ciągłe
1,6000
1,6000
1,6000
1,6000 (10) 0,00% 09:00 (5 000) 1,5000 1,6000 (4 815) 10 16 1
09:43
SUW
SUWARYSUWARY
(SUW)
notowania
ciągłe
16,0000
16,0000
16,0000
16,0000 (5) 0,00% 09:00 (500) 15,2000 15,9000 (490) 5 80 1
09:43
LRQ
LARQLARQ
(LRQ)
notowania
ciągłe
1,8500
1,8500
1,8500
1,8500 (10) +9,47% 09:00 (100) 1,6900 1,7200 (4 500) 10 18 1
09:43
CLE
COALENERGCOALENERG
(CLE)
notowania
ciągłe
0,5100
0,5100
0,5100
0,5100 (1 899) 0,00% 09:00 (51) 0,5100 0,5300 (2 489) 1 899 968 1
09:40
APN
APLISENSAPLISENS
(APN)
notowania
ciągłe
11,1000
11,1000
11,1000
11,1000 (2) 0,00% 09:00 (100) 10,9000 11,1000 (19) 2 22 1
09:37
FEE
FEERUMFEERUM
(FEE)
notowania
ciągłe
11,2000
11,2000
11,2000
11,2000 (1) -0,44% 09:06 (150) 10,6000 11,0000 (4 000) 1 11 1
09:36
KRI
KREDYTINKREDYTIN
(KRI)
notowania
ciągłe
11,2000
11,2000
11,2000
11,2000 (1) 0,00% 09:01 (765) 10,5000 10,9000 (740) 6 67 6
09:36
IZO
IZOLACJAIZOLACJA
(IZO)
notowania
ciągłe
1,8900
1,8900
1,8900
1,8900 (2) 0,00% 09:01 (2 825) 1,7700 1,8600 (4 200) 2 712 5 126 9
09:36 PLAZACNTRPLAZACNTR
(PLZ)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (900) 1,5400 1,6800 (171)      
09:33 EUROHOLDEUROHOLD
(EHG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (4) 4,2000 4,5000 (100)      
09:32
TRI
TRITONTRITON
(TRI)
notowania
ciągłe
2,2400
2,1500
2,1500
2,2400 (1) 0,00% 09:32 (3 600) 2,1500 2,2400 (175) 714 1 536 15
09:31
WOJ
WOJASWOJAS
(WOJ)
notowania
ciągłe
5,1000
5,1000
5,1000
5,1000 (5) -0,97% 09:00 (317) 5,0500 5,1000 (1 401) 5 26 1
09:31
MON
MONNARIMONNARI
(MON)
notowania
ciągłe
1,8850
1,8850
1,8600
1,8600 (950) -0,80% 09:31 (2 414) 1,8600 1,8850 (1 140) 3 280 6 158 6
09:30
ATG
ATMGRUPAATMGRUPA
(ATG)
notowania
ciągłe
3,9600
3,9600
3,9600
3,9600 (2) -0,50% 09:00 (5 000) 3,8200 3,9600 (780) 2 8 1
09:27
RMK
REMAKREMAK
(RMK)
notowania
ciągłe
10,1000
10,1000
10,1000
10,1000 (2) +1,20% 09:00 (110) 9,9600 10,1000 (184) 2 20 1
09:27
KSW
KRUSZWICAKRUSZWICA
(KSW)
notowania
ciągłe
56,0000
56,0000
56,0000
56,0000 (3) +1,08% 09:00 (811) 55,0000 55,8000 (1) 9 504 2
09:27
EDI
EDINVESTEDINVEST
(EDI)
notowania
ciągłe
3,8000
3,8000
3,8000
3,8000 (151) 0,00% 09:00 (111) 3,7000 3,8000 (4 076) 151 574 1
09:24 KOMPAPKOMPAP
(KMP)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (120) 10,3000 11,4000 (59)      
09:23
RAF
RAFAMETRAFAMET
(RAF)
notowania
ciągłe
13,9000
13,9000
13,9000
13,9000 (2) 0,00% 09:23 (586) 13,4000 13,9000 (501) 3 42 2
09:22
U2K
UNIMAUNIMA
(U2K)
notowania
ciągłe
2,9200
2,9200
2,9200
2,9200 (340) +2,10% 09:22 (50) 2,8400 2,9200 (581) 370 1 080 4
09:21
JWW
JWWINVESTJWWINVEST
(JWW)
notowania
ciągłe
2,4800
2,4800
2,4800
2,4800 (5) 0,00% 09:21 (90) 2,4800 2,5600 (20) 35 87 5
09:16
IPO
INTERSPPLINTERSPPL
(IPO)
notowania
ciągłe
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000 (900) 0,00% 09:00 (11 300) 1,2000 1,2800 (250) 900 1 080 1
09:12 SILVANOSILVANO
(SFG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (5 100) 6,3800 7,3800 (174)      
09:09
ENP
ENAPENAP
(ENP)
notowania
ciągłe
1,3500
1,3500
1,3500
1,3500 (2) 0,00% 09:00 (1 000) 1,2700 1,3500 (3 135) 2 3 1
09:09
ZRE
ZREMBZREMB
(ZRE)
notowania
ciągłe
0,6900
0,6900
0,6900
0,6900 (1) 0,00% 09:09 (1 000) 0,6750 0,6900 (199) 1 1 1
09:06
RNC
REINOREINO
(RNC)
notowania
ciągłe
1,4600
1,3700
1,3700
1,4600 (2) 0,00% 09:01 (608) 1,3700 1,4400 (5 278) 127 174 2
09:06
RDN
REDANREDAN
(RDN)
notowania
ciągłe
0,1960
0,1960
0,1960
0,1960 (1 000) -1,01% 09:00 (1 000) 0,1970 0,1990 (500) 1 109 217 2
09:06
ERG
ERGERG
(ERG)
notowania
ciągłe
42,4000
42,4000
42,4000
42,4000 (1) 0,00% 09:05 (192) 39,6000 41,4000 (183) 1 42 1
09:06 WARIMPEXWARIMPEX
(WXF)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (5 000) 5,1400 5,2400 (1 553)      
09:05
TLX
TALEXTALEX
(TLX)
notowania
ciągłe
11,6000
11,6000
11,6000
11,6000 (2) 0,00% 09:05 (200) 11,3000 11,6000 (943) 2 23 1
09:04 MERCORMERCOR
(MCR)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (500) 10,0000 10,4500 (300)      
09:02
MSW
MOSTALWARMOSTALWAR
(MSW)
notowania
ciągłe
4,3000
4,3000
4,3000
4,3000 (1) -3,37% 09:00 (221) 4,3000 4,3600 (476) 477 2 051 2
09:02
WAS
WASKOWASKO
(WAS)
notowania
ciągłe
1,2000
1,1750
1,1750
1,2000 (20) 0,00% 09:00 (6 248) 1,1750 1,1950 (500) 2 320 2 726 4
09:01 TERMOREXTERMOREX
(TRR)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (100) 0,8300 0,8600 (100)      
09:00
CPG
CPGROUPCPGROUP
(CPG)
notowania
ciągłe
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000 (90) -0,61% 09:00 (85) 6,4200 6,4800 (100) 90 585 1
09:00
INV
INVISTAINVISTA
(INV)
notowania
ciągłe
0,3200
0,3200
0,3200
0,3200 (20) 0,00% 09:00 (7 853) 0,3200 0,3500 (30) 20 6 1
09:00
LAB
LABOPRINTLABOPRINT
(LAB)
notowania
ciągłe
11,3000
11,3000
11,3000
11,3000 (2) +1,35% 09:00 (480) 11,1000 11,3000 (98) 2 23 1
09:00
PRM
PROCHEMPROCHEM
(PRM)
notowania
ciągłe
18,2500
18,2500
18,2500
18,2500 (10) 0,00% 09:00 (21) 18,2500 18,8000 (470) 10 182 1
09:00
SKL
SKYLINESKYLINE
(SKL)
notowania
ciągłe
0,6200
0,6200
0,6200
0,6200 (20) 0,00% 09:00 (7 950) 0,6200 0,6600 (857) 20 12 1
09:00
BIK
BIKBIK
(BIK)
notowania
ciągłe
11,9000
11,9000
11,9000
11,9000 (5) 0,00% 09:00 (100) 11,8000 11,9000 (41) 5 60 1
09:00
ARR
ARTERIAARTERIA
(ARR)
notowania
ciągłe
4,0600
4,0600
4,0600
4,0600 (2) 0,00% 09:00 (238) 3,9400 4,0600 (706) 10 41 5
09:00
ENI
ENERGOINSENERGOINS
(ENI)
notowania
ciągłe
0,7380
0,7380
0,7380
0,7380 (200) +1,93% 09:00 (1 300) 0,7380 0,7880 (3 762) 200 148 1
08:59 AUGAAUGA
(AUG)
notowania
ciągłe
 
 
 
2,8000   +27,27%   (4) PKC 2,8000 (500)      
08:58 TATRYTATRY
(TMR)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (5) 145,0000 150,0000 (21)      
08:50 SILVAIR-REGSSILVAIR-REGS
(SVRS)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (2) 7,6480 7,6500 (1 000)      
08:37 ENELMEDENELMED
(ENE)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (400) 19,0000 19,8000 (80)      
08:31 ASMGROUPASMGROUP
(ASM)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (5 500) 1,4600 1,5400 (79 254)      
08:30 BESTBEST
(BST)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (500) 16,3000 16,9000 (45)      
08:30 WIKANAWIKANA
(WIK)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (3 650) 2,1000 2,2000 (3 748)      
08:30 CELTICCELTIC
(CPD)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (800) 6,7000 7,1500 (1 000)      
08:30 ATLASESTATLASEST
(ATL)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (5 000) 1,2950 1,3600 (1 151)      
08:30 UNICREDITUNICREDIT
(UCG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (100) 30,0000 41,9500 (115)      
08:30 MOJMOJ
(MOJ)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (925) 1,1500 1,1900 (1 315)      
08:30 SLEEPZAGSLEEPZAG
(SLZ)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (1 500) 0,3500 0,4000 (10 000)      
08:30 KPPDKPPD
(KPD)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (7) 28,2000 29,2000 (258)      
08:30 PGOPGO
(PGO)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (1 195) 1,0800 1,1500 (4 848)      
08:30 TOWERINVTTOWERINVT
(TOW)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (650) 12,8000 13,2000 (39)      
08:30 ESTARESTAR
(EST)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (70) 1,4600 2,4500 (2)      
05:01 FENGHUAFENGHUA
(FGT)
notowania
ciągłe
 
 
 
          PKC (339)