info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.20, godz. 14:19
kontakt
2019.10.18 otwarcie maksimum minimum TKO/ wartość zmiana obrót
17:15 mWIG40 mWIG40 3 670,093 671,803 630,193 636,71 -0,9% 155 330 294
17:15 WIG WIG 57 157,9057 157,9056 812,4057 024,61 -0,5% 709 300 017
17:15 WIG20 WIG20 2 167,192 168,492 149,612 164,75 -0,4% 539 705 483
17:15 WIG30 WIG30 2 455,772 455,772 439,522 451,42 -0,5% 622 219 849
Przebieg notowań z dnia 2019.10.18 - Akcje
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:33 617 327 710 202 575 63 883
17:04
11B
11BIT11BIT
(11B)
rynek
zamknięty
352,0000
352,0000
336,0000
345,5000 (50) -2,12% 17:00 (40) 345,0000 347,0000 (44) 8 448 2 909 870 625
16:50
4FM
4FUNMEDIA4FUNMEDIA
(4FM)
rynek
zamknięty
5,9600
5,9600
5,7200
5,8600 (1) +1,03% 16:42 (257) 5,7200 5,8600 (149) 1 399 8 112 4
17:03
ABE
ABPLABPL
(ABE)
rynek
zamknięty
20,8000
20,5000
20,4000
20,4000 (80) -1,92% 17:03 (530) 20,3000 20,4000 (26) 3 761 77 523 34
17:00
ACG
ACAUTOGAZACAUTOGAZ
(ACG)
rynek
zamknięty
39,8000
38,4000
38,4000
39,6000 (2) +2,59% 17:00 (130) 38,4000 39,6000 (85) 837 32 492 22
17:00
ACT
ACTIONACTION
(ACT)
rynek
zamknięty
3,0600
3,0000
2,9600
2,9600 (2) -1,33% 17:00 (478) 2,9600 3,0000 (973) 449 1 355 5
17:00
ADV
ADIUVOADIUVO
(ADV)
rynek
zamknięty
6,9000
6,6000
6,6000
6,6400 (1) -0,30% 17:00 (19) 6,6400 6,8400 (10) 1 055 6 977 8
17:00
AGO
AGORAAGORA
(AGO)
rynek
zamknięty
9,4000
9,4000
9,3000
9,3800 (10) +0,21% 17:00 (204) 9,3000 9,3800 (40) 1 303 12 178 11
16:47
AGT
AGROTONAGROTON
(AGT)
rynek
zamknięty
2,3900
2,3000
2,3000
2,3900 (650) +3,91% 15:43 (981) 2,3000 2,3500 (290) 947 2 257 5
16:50
ALL
AILLERONAILLERON
(ALL)
rynek
zamknięty
7,5000
7,5000
7,4000
7,4000 (500) -0,54% 10:58 (1 048) 7,1600 7,4000 (125) 725 5 388 2
16:50
AWM
AIRWAYAIRWAY
(AWM)
rynek
zamknięty
0,6600
0,6600
0,6260
0,6580 (33) -0,90% 13:06 (3 000) 0,6260 0,6580 (2 967) 8 896 5 689 8
17:04
ALR
ALIORALIOR
(ALR)
rynek
zamknięty
38,3000
38,1000
37,2600
38,0400 (80) -0,16% 17:04 (4 489) 38,0400 38,0800 (1 554) 292 659 11 088 273 1 246
14:22
AAT
ALTAALTA
(AAT)
rynek
zamknięty
2,1200
2,1200
2,1200
2,1200 (2) 0,00% 09:02 (3 580) 2,1000 2,1200 (648) 2 4 1
17:02
ALI
ALTUSTFIALTUSTFI
(ALI)
rynek
zamknięty
1,5580
1,4800
1,4200
1,4400 (1 980) -7,10% 17:02 (8 020) 1,4400 1,4500 (1 000) 76 911 113 739 106
17:00
AML
ALUMETALALUMETAL
(AML)
rynek
zamknięty
35,4000
35,4000
34,7000
35,0000 (1) -1,13% 17:00 (100) 34,8000 35,0000 (746) 10 247 358 642 9
17:01
AMB
AMBRAAMBRA
(AMB)
rynek
zamknięty
16,7500
16,7500
16,2500
16,3000 (10) -0,91% 17:00 (1 150) 16,2500 16,4500 (309) 5 311 87 256 43
17:00
AMC
AMICAAMICA
(AMC)
rynek
zamknięty
112,0000
112,0000
111,2000
112,0000 (1) 0,00% 17:00 (45) 111,6000 112,0000 (499) 2 555 285 902 39
17:05
EAT
AMRESTAMREST
(EAT)
rynek
zamknięty
47,8000
47,8000
46,4000
47,0000 (983) -1,88% 17:00 (912) 46,7500 47,0000 (197) 116 125 5 457 992 875
16:50
APT
APATORAPATOR
(APT)
rynek
zamknięty
22,2000
22,2000
21,5000
21,7000 (100) -1,36% 15:27 (323) 21,5000 21,7000 (517) 9 415 205 518 36
16:58
APN
APLISENSAPLISENS
(APN)
rynek
zamknięty
10,6000
10,6000
10,6000
10,6000 (2) 0,00% 09:01 (846) 10,0000 10,6000 (4 214) 2 21 1
15:40
APE
APSENERGYAPSENERGY
(APE)
rynek
zamknięty
1,9500
1,9500
1,9500
1,9500 (4) +5,41% 15:40 (5) 1,9450 1,9500 (3 896) 4 8 1
16:50
ARH
ARCHICOMARCHICOM
(ARH)
rynek
zamknięty
15,2000
15,0000
14,9000
14,9000 (95) -0,67% 15:40 (90) 14,8500 14,9000 (747) 1 817 27 121 14
17:00
ATC
ARCTICARCTIC
(ATC)
rynek
zamknięty
3,3400
3,2800
3,2500
3,3000 (902) +1,23% 17:00 (749) 3,2700 3,3000 (4 740) 50 448 166 596 107
17:00
ARC
ARCUSARCUS
(ARC)
rynek
zamknięty
2,6600
2,6600
2,4000
2,4800 (11) -11,43% 17:00 (717) 2,4000 2,4800 (3 039) 12 767 31 120 14
16:33
ARR
ARTERIAARTERIA
(ARR)
rynek
zamknięty
6,6000
6,6000
6,3500
6,3500 (15) 0,00% 16:32 (5) 6,3000 6,3500 (1 185) 200 1 274 3
16:51
ART
ARTIFEXARTIFEX
(ART)
rynek
zamknięty
3,2600
3,2600
3,0000
3,1800 (100) -2,45% 16:22 (50) 3,1450 3,1950 (2 450) 5 919 18 408 24
17:04
ASB
ASBISASBIS
(ASB)
rynek
zamknięty
2,4400
2,4200
2,4000
2,4200 (1 822) -0,82% 17:04 (254) 2,4150 2,4200 (1 822) 31 411 76 069 48
14:22
ASM
ASMGROUPASMGROUP
(ASM)
rynek
zamknięty
3,2800
3,2800
3,2800
3,2800 (100) -4,09% 14:22 (2 300) 3,2800 3,4200 (2 525) 100 328 1
16:50
ABS
ASSECOBSASSECOBS
(ABS)
rynek
zamknięty
27,6000
27,6000
27,4000
27,6000 (193) 0,00% 13:31 (40) 27,4000 27,6000 (250) 363 9 996 7
17:05
ACP
ASSECOPOLASSECOPOL
(ACP)
rynek
zamknięty
52,7000
51,7000
51,4500
52,2000 (177) +0,48% 17:00 (8 185) 52,1500 52,2000 (2 355) 515 296 26 885 182 730
17:02
ASE
ASSECOSEEASSECOSEE
(ASE)
rynek
zamknięty
21,0000
21,0000
20,8000
21,0000 (1) 0,00% 16:45 (588) 20,8000 21,4000 (351) 7 232 151 272 21
17:00
AST
ASTARTAASTARTA
(AST)
rynek
zamknięty
17,1000
16,8500
16,4000
16,6000 (257) -1,19% 17:00 (250) 16,5000 16,6000 (243) 26 673 448 539 112
16:50
1AT
ATALATAL
(1AT)
rynek
zamknięty
34,5000
34,3000
33,9000
33,9000 (4) -1,45% 16:25 (12) 33,5000 33,9000 (41) 6 170 209 843 9
16:58
ATD
ATENDEATENDE
(ATD)
rynek
zamknięty
3,2600
3,2600
3,2600
3,2600 (1 530) 0,00% 15:17 (70) 3,2200 3,2600 (117) 1 532 4 994 2
08:30 ATLANTAPLATLANTAPL
(ATP)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 800) 4,5500 4,7500 (1 600)      
08:59 ATLANTISATLANTIS
(ATS)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 033) 0,5143 0,5500 (5 987)      
15:21
ATL
ATLASESTATLASEST
(ATL)
rynek
zamknięty
1,5300
1,5200
1,5200
1,5300 (320) 0,00% 15:21 (1 260) 1,5300 1,6000 (3 895) 7 000 10 678 5
17:00
ATM
ATMATM
(ATM)
rynek
zamknięty
10,0000
9,9300
9,9300
10,0000 (250) +0,70% 17:00 (552) 9,9300 10,0000 (73) 1 252 12 520 5
17:00
ATG
ATMGRUPAATMGRUPA
(ATG)
rynek
zamknięty
4,2800
4,1200
4,1000
4,1500 (1 910) +0,73% 17:00 (35) 4,1000 4,1500 (747) 5 050 20 970 11
16:50
ATR
ATREMATREM
(ATR)
rynek
zamknięty
2,0400
2,0400
2,0400
2,0400 (4) 0,00% 14:15 (3 850) 1,9650 2,0400 (379) 26 53 9
09:19 AUGAAUGA
(AUG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (6) 2,0800 2,1000 (303)      
17:03
APR
AUTOPARTNAUTOPARTN
(APR)
rynek
zamknięty
4,4200
4,3900
4,3500
4,4000 (3 417) +0,46% 17:00 (900) 4,4000 4,4100 (250) 31 571 138 620 35
17:04
BAH
BAHOLDINGBAHOLDING
(BAH)
rynek
zamknięty
1,5000
1,5000
1,4060
1,4280 (1 000) -4,16% 17:04 (404) 1,4160 1,4280 (2 482) 66 599 95 655 77
17:02
BAL
BALTONABALTONA
(BAL)
rynek
zamknięty
6,8500
6,8500
6,8000
6,8000 (3 000) -0,73% 11:38 (115 611) 6,8000 6,8500 (19 429) 3 223 21 916 5
17:00
BBD
BBIDEVBBIDEV
(BBD)
rynek
zamknięty
0,5100
0,5100
0,4840
0,4950 (1 657) -5,53% 17:00 (699) 0,4950 0,5000 (14 443) 53 547 26 839 28
16:50
BDZ
BEDZINBEDZIN
(BDZ)
rynek
zamknięty
14,8500
14,8500
14,8500
14,8500 (1) 0,00% 16:43 (71) 14,3500 14,8500 (206) 2 30 2
17:00
BFT
BENEFITBENEFIT
(BFT)
rynek
zamknięty
700,0000
700,0000
682,0000
682,0000 (2) -2,29% 17:00 (7) 680,0000 684,0000 (29) 62 42 512 20
08:47 BESTBEST
(BST)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (500) 21,2000 21,8000 (350)      
16:50
BCM
BETACOMBETACOM
(BCM)
rynek
zamknięty
9,1500
9,1500
9,0000
9,0000 (10) 0,00% 14:48 (930) 8,7500 9,0000 (24) 157 1 432 23
16:50
BIK
BIKBIK
(BIK)
rynek
zamknięty
15,1000
15,1000
15,1000
15,1000 (5) 0,00% 09:00 (250) 14,8200 15,1000 (33) 67 1 012 12
16:39
BML
BIOMEDLUBBIOMEDLUB
(BML)
rynek
zamknięty
0,9800
0,9700
0,9600
0,9800 (150) +0,82% 13:25 (1 642) 0,9600 0,9800 (6 597) 2 058 1 980 3
17:00
BIO
BIOTONBIOTON
(BIO)
rynek
zamknięty
4,5450
4,4600
4,3500
4,3600 (10) -2,90% 16:44 (302) 4,3600 4,4200 (500) 30 917 136 065 51
17:00
BNP
BNPPPLBNPPPL
(BNP)
rynek
zamknięty
60,0000
60,0000
55,0000
57,6000 (75) -2,37% 17:00 (24) 55,0000 57,6000 (98) 434 24 419 38
17:00
LWB
BOGDANKABOGDANKA
(LWB)
rynek
zamknięty
35,0000
35,0000
33,3500
33,9500 (41) -2,86% 17:00 (91) 33,6000 33,9500 (17) 14 345 488 713 129
16:59
BBT
BOOMBITBOOMBIT
(BBT)
rynek
zamknięty
10,2960
10,1540
9,5800
9,9600 (43) -1,91% 16:47 (300) 9,7570 9,9500 (72) 20 855 206 316 142
17:04
BRS
BORYSZEWBORYSZEW
(BRS)
rynek
zamknięty
4,4650
4,4650
4,3200
4,3850 (658) -1,79% 17:00 (850) 4,3350 4,3850 (4 532) 54 636 239 789 118
17:03
BOS
BOSBOS
(BOS)
rynek
zamknięty
6,9400
6,9400
6,8600
6,9400 (82) +0,58% 17:03 (2 265) 6,8600 6,9400 (227) 1 397 9 650 12
15:58
BOW
BOWIMBOWIM
(BOW)
rynek
zamknięty
1,7500
1,7000
1,7000
1,7500 (2) -1,69% 15:58 (5 166) 1,6500 1,7500 (4 334) 582 990 2
17:03
BRA
BRASTERBRASTER
(BRA)
rynek
zamknięty
0,8500
0,8500
0,8220
0,8300 (2 000) -2,12% 17:01 (3 135) 0,8300 0,8400 (9 940) 147 249 123 173 152
16:50
BSC
BSCDRUKBSCDRUK
(BSC)
rynek
zamknięty
36,9000
36,3000
36,3000
36,4000 (43) +1,11% 15:31 (300) 36,3000 36,4000 (57) 587 21 344 13
17:04
BDX
BUDIMEXBUDIMEX
(BDX)
rynek
zamknięty
125,8000
125,8000
123,2000
124,2000 (40) -1,43% 17:04 (29) 123,8000 124,2000 (45) 1 509 187 361 90
16:57
BMC
BUMECHBUMECH
(BMC)
rynek
zamknięty
3,8400
3,7800
3,7250
3,8200 (300) +1,06% 15:54 (30) 3,8000 3,8200 (92) 6 114 22 944 19
17:04
CCC
CCCCCC
(CCC)
rynek
zamknięty
132,1000
132,0000
128,5000
129,0000 (200) -2,27% 17:01 (332) 129,0000 129,3000 (1 194) 84 043 10 895 369 1 292
17:04
CDR
CDPROJEKTCDPROJEKT
(CDR)
rynek
zamknięty
238,4000
235,0000
232,7000
235,0000 (297) +0,13% 17:00 (1 150) 235,0000 235,4000 (6) 104 610 24 650 048 1 984
17:00
CDL
CDRLCDRL
(CDL)
rynek
zamknięty
20,2000
19,5000
19,4500
20,2000 (103) +3,06% 17:00 (7) 20,2000 20,4000 (20) 788 15 726 12
13:34
CPD
CELTICCELTIC
(CPD)
rynek
zamknięty
6,1500
6,1500
6,1500
6,1500 (5) +0,82% 12:31 (100) 6,0000 6,0500 (245) 25 154 5
16:25
CEZ
CEZCEZ
(CEZ)
rynek
zamknięty
86,4000
86,4000
86,4000
86,4000 (3) +0,64% 09:32 (2) 84,5000 88,4000 (200) 3 259 1
17:02
CIE
CIECHCIECH
(CIE)
rynek
zamknięty
33,1500
32,8000
32,0000
32,6000 (2 075) 0,00% 17:02 (75 687) 32,6000 32,9000 (365) 1 029 560 33 556 979 607
17:04
CIG
CIGAMESCIGAMES
(CIG)
rynek
zamknięty
1,2100
1,1260
1,1160
1,1760 (9 000) +4,63% 17:03 (315 850) 1,1760 1,1800 (700) 2 508 004 2 937 804 715
08:43 CITYSERVCITYSERV
(CTS)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 385) 9,6000 9,9500 (500)      
17:01
CLN
CLNPHARMACLNPHARMA
(CLN)
rynek
zamknięty
44,6500
44,2500
43,1500
43,2500 (127) -2,15% 17:01 (306) 43,2500 43,6000 (500) 4 423 193 714 77
16:50
CNT
CNTCNT
(CNT)
rynek
zamknięty
14,2000
14,2000
14,2000
14,2000 (1) 0,00% 09:00 (231) 14,2000 14,4000 (550) 1 14 1
17:03
COG
COGNORCOGNOR
(COG)
rynek
zamknięty
1,7900
1,7850
1,7500
1,7900 (2 438) +0,56% 17:03 (3 803) 1,7800 1,7900 (4 562) 190 444 338 884 135
17:00
CMR
COMARCHCOMARCH
(CMR)
rynek
zamknięty
173,0000
173,0000
170,0000
171,5000 (5) -1,44% 17:00 (29) 170,0000 171,5000 (14) 251 43 120 27
17:00
CMP
COMPCOMP
(CMP)
rynek
zamknięty
59,2000
59,2000
57,4000
59,2000 (6) -2,31% 17:00 (11) 58,4000 59,2000 (249) 531 31 322 13
08:30 COMPERIACOMPERIA
(CPL)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 300) 3,3000 3,4600 (2 399)      
16:49
CRM
CORMAYCORMAY
(CRM)
rynek
zamknięty
0,9000
0,8810
0,8680
0,8840 (2 000) +0,45% 16:49 (500) 0,8750 0,8840 (5 777) 53 384 46 826 21
17:00
CPG
CPGROUPCPGROUP
(CPG)
rynek
zamknięty
6,2000
6,2000
6,1900
6,2000 (255) +0,16% 17:00 (4 072) 6,1900 6,2000 (2 000) 5 183 32 115 9
17:02
CPS
CYFRPLSATCYFRPLSAT
(CPS)
rynek
zamknięty
27,6200
27,2400
27,0800
27,4200 (1 502) -0,07% 17:02 (23 498) 27,4200 27,4400 (13 000) 410 148 11 230 259 1 589
17:04
DAT
DATAWALKDATAWALK
(DAT)
rynek
zamknięty
65,0000
63,0000
62,0000
62,0000 (10) 0,00% 17:04 (130) 62,0000 63,0000 (50) 12 033 761 555 198
17:00
DBC
DEBICADEBICA
(DBC)
rynek
zamknięty
81,0000
80,6000
79,4000
79,6000 (70) -1,24% 17:00 (25) 79,4000 79,6000 (154) 583 46 506 15
16:58
DCR
DECORADECORA
(DCR)
rynek
zamknięty
17,9000
17,9000
17,5000
17,8500 (100) -0,28% 14:17 (210) 17,5000 17,9000 (90) 303 5 339 5
16:44
DEK
DEKPOLDEKPOL
(DEK)
rynek
zamknięty
25,9000
25,9000
25,9000
25,9000 (2) 0,00% 09:16 (54) 24,0000 25,9000 (582) 2 52 1
16:50
DEL
DELKODELKO
(DEL)
rynek
zamknięty
9,3000
9,3000
9,2000
9,3000 (30) 0,00% 13:51 (1 880) 9,2000 9,3000 (561) 579 5 356 7
17:01
DVL
DEVELIADEVELIA
(DVL)
rynek
zamknięty
2,3000
2,3000
2,2850
2,3000 (2 152) 0,00% 17:00 (26 000) 2,2900 2,3100 (50 000) 223 645 514 067 73
09:30
DGA
DGADGA
(DGA)
rynek
zamknięty
7,1800
7,1800
7,1800
7,1800 (2) +0,56% 09:28 (70) 6,8800 7,2000 (1 050) 2 14 1
17:04
DNP
DINOPLDINOPL
(DNP)
rynek
zamknięty
152,7000
150,0000
148,0000
150,4000 (10) +0,07% 17:03 (74) 150,3000 150,4000 (158) 80 546 12 092 115 1 104
16:50
DOM
DOMDEVDOMDEV
(DOM)
rynek
zamknięty
83,6000
83,2000
83,2000
83,2000 (21) -0,24% 13:08 (39) 82,6000 83,2000 (164) 3 702 308 033 14
16:42
DPL
DROZAPOLDROZAPOL
(DPL)
rynek
zamknięty
1,2500
1,2450
1,2450
1,2500 (2) +3,73% 16:42 (7 240) 1,2000 1,2500 (467) 669 833 9
17:00
ECH
ECHOECHO
(ECH)
rynek
zamknięty
4,3200
4,2700
4,2450
4,3000 (1 160) +0,70% 17:00 (1 000) 4,2900 4,3000 (8 840) 30 339 130 115 67
15:19
EDI
EDINVESTEDINVEST
(EDI)
rynek
zamknięty
2,1000
2,0600
2,0600
2,1000 (700) +3,96% 10:26 (6 786) 2,0600 2,1000 (2 921) 4 350 8 989 2
17:00
EFK
EFEKTEFEKT
(EFK)
rynek
zamknięty
16,0000
16,0000
15,0000
15,6000 (60) 0,00% 17:00 (90) 15,6000 16,0000 (3 515) 1 015 15 631 9
17:00
EEX
EKOEXPORTEKOEXPORT
(EEX)
rynek
zamknięty
6,5000
6,0300
5,8000
6,1400 (39) +1,49% 17:00 (340) 6,1200 6,1400 (1 422) 53 671 330 795 175
16:51
ELB
ELBUDOWAELBUDOWA
(ELB)
rynek
zamknięty
6,0400
6,0000
5,6200
5,8800 (42) +1,73% 16:49 (249) 5,8200 5,8800 (1 856) 27 392 160 550 98
14:22
ELT
ELEKTROTIELEKTROTI
(ELT)
rynek
zamknięty
3,7800
3,7800
3,7500
3,7500 (1) -0,79% 14:22 (59) 3,7500 3,8200 (50) 44 166 13
17:01
EMT
ELEMENTALELEMENTAL
(EMT)
rynek
zamknięty
1,5360
1,5360
1,4840
1,5340 (800) -0,39% 17:00 (576) 1,5020 1,5340 (1 700) 104 894 158 591 49
16:59
EKP
ELKOPELKOP
(EKP)
rynek
zamknięty
0,8120
0,7400
0,7400
0,8120 (1) 0,00% 16:35 (698) 0,7420 0,8120 (1 004) 464 348 7
17:00
ELZ
ELZABELZAB
(ELZ)
rynek
zamknięty
3,2000
3,0400
2,8200
2,8800 (858) +2,13% 17:00 (142) 2,8800 3,0400 (422) 24 296 73 803 54
16:36
EMC
EMCINSMEDEMCINSMED
(EMC)
rynek
zamknięty
4,9600
4,7600
4,7600
4,9600 (5) 0,00% 16:33 (74) 4,7600 4,9600 (1 514) 6 30 2
16:50
ENP
ENAPENAP
(ENP)
rynek
zamknięty
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000 (2) 0,00% 09:00 (4 140) 1,0600 1,1000 (960) 2 2 1
17:00
ENA
ENEAENEA
(ENA)
rynek
zamknięty
8,7950
8,7950
8,4000
8,5000 (16) -2,63% 17:00 (150) 8,4500 8,5000 (2 118) 165 809 1 410 340 456
08:30 ENELMEDENELMED
(ENE)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (560) 13,9000 14,3000 (174)      
17:04
ENG
ENERGAENERGA
(ENG)
rynek
zamknięty
6,3500
6,3500
6,1700
6,1800 (500) -2,52% 17:00 (501) 6,1800 6,2100 (980) 159 884 997 967 376
16:50
ENI
ENERGOINSENERGOINS
(ENI)
rynek
zamknięty
0,8400
0,8400
0,7900
0,8400 (1 046) +5,00% 16:02 (1) 0,8100 0,8400 (2 919) 16 976 13 703 8
17:03
ENT
ENTERENTER
(ENT)
rynek
zamknięty
41,9000
40,8000
40,8000
41,8000 (50) +0,24% 17:02 (128) 41,8000 41,9000 (1 995) 520 21 503 20
12:53
ERB
ERBUDERBUD
(ERB)
rynek
zamknięty
14,4000
14,4000
14,4000
14,4000 (1) +3,60% 09:01 (52) 13,9500 14,4000 (811) 1 14 1
09:01
ERG
ERGERG
(ERG)
rynek
zamknięty
28,8000
28,8000
28,8000
28,8000 (1) +1,41% 09:01 (25) 28,0000 28,8000 (5) 1 29 1
13:40
EGS
ERGISERGIS
(EGS)
rynek
zamknięty
3,1800
3,1800
3,1800
3,1800 (1 000) 0,00% 09:53 (2 500) 3,1600 3,1800 (2 300) 3 000 9 540 3
17:00
EAH
ESOTIQESOTIQ
(EAH)
rynek
zamknięty
11,4500
11,3000
11,0000
11,0000 (66) -2,65% 17:00 (234) 11,0000 11,1500 (365) 6 212 69 294 38
17:01
ESS
ESSYSTEMESSYSTEM
(ESS)
rynek
zamknięty
3,5400
3,4600
3,4600
3,5000 (1 000) +1,16% 17:00 (38 840) 3,4800 3,5200 (2 120) 75 309 262 591 43
08:30 ESTARESTAR
(EST)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 1,4600          
16:51
EUC
EUCOEUCO
(EUC)
rynek
zamknięty
2,4400
2,3600
2,3000
2,3000 (400) -2,13% 16:49 (372) 2,3100 2,3800 (300) 12 941 30 656 26
17:00
EUR
EUROCASHEUROCASH
(EUR)
rynek
zamknięty
22,4000
22,3600
21,5200
21,7200 (753) -2,86% 17:00 (3 075) 21,6800 21,7400 (1 900) 460 624 10 041 658 650
16:50
EHG
EUROHOLDEUROHOLD
(EHG)
rynek
zamknięty
5,8000
5,8000
5,8000
5,8000 (6) 0,00% 09:04     5,8000 (775) 7 41 2
16:17
ETL
EUROTELEUROTEL
(ETL)
rynek
zamknięty
21,0000
21,0000
20,9000
21,0000 (2) 0,00% 16:17 (329) 20,9000 21,0000 (376) 324 6 784 6
16:59 EVERESTEVEREST
(EVE)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 000) 0,3700 0,4200 (100)      
17:00
FMF
FAMURFAMUR
(FMF)
rynek
zamknięty
3,4600
3,4600
3,4250
3,4500 (2 000) -0,14% 17:00 (2 000) 3,4450 3,4500 (1 200) 40 116 138 198 54
15:21
FSG
FASINGFASING
(FSG)
rynek
zamknięty
14,8500
14,4000
14,4000
14,8500 (10) +3,13% 12:11 (43) 14,5000 14,8500 (784) 70 1 012 2
16:50
FEE
FEERUMFEERUM
(FEE)
rynek
zamknięty
12,9000
12,9000
12,5000
12,8500 (1) -3,02% 16:43 (205) 12,5500 12,8500 (296) 1 401 17 751 11
17:05 FENGHUAFENGHUA
(FGT)
rynek
zamknięty
 
 
 
          PKC (803)      
16:50
FRO
FERROFERRO
(FRO)
rynek
zamknięty
13,7000
13,7000
13,4000
13,4000 (60) -0,37% 15:22 (397) 13,2000 13,5000 (67) 682 9 163 9
16:42
FER
FERRUMFERRUM
(FER)
rynek
zamknięty
3,5800
3,5800
3,5800
3,5800 (1) -0,28% 09:01 (500) 3,4000 3,5000 (1 356) 1 4 1
17:00
FTE
FORTEFORTE
(FTE)
rynek
zamknięty
24,9000
24,0000
23,8000
24,8500 (27) +2,47% 17:00 (70) 24,5000 24,8500 (40) 12 761 311 588 70
17:04
GTN
GETINGETIN
(GTN)
rynek
zamknięty
1,2800
1,2740
1,2140
1,2400 (1 281) -1,90% 17:02 (1 719) 1,2400 1,2560 (16 220) 706 318 880 642 348
10:04
GLC
GLCOSMEDGLCOSMED
(GLC)
rynek
zamknięty
1,4900
1,4900
1,4900
1,4900 (6) -0,67% 09:44 (5 645) 1,3300 1,4000 (5 500) 6 9 1
17:01
GPW
GPWGPW
(GPW)
rynek
zamknięty
37,9500
37,7000
37,1000
37,6000 (206) -0,27% 17:00 (2 580) 37,4000 37,6000 (16 877) 292 758 10 969 563 1 852
17:00
GCN
GROCLINGROCLIN
(GCN)
rynek
zamknięty
2,1900
2,1900
2,1100
2,1550 (1) -1,60% 17:00 (408) 2,1150 2,1550 (3 558) 9 291 19 997 18
17:00
GRN
GRODNOGRODNO
(GRN)
rynek
zamknięty
4,7400
4,7400
4,5200
4,5200 (24) -4,64% 17:00 (1 636) 4,5200 4,6000 (639) 3 043 14 002 13
17:03
ATT
GRUPAAZOTYGRUPAAZOTY
(ATT)
rynek
zamknięty
35,1600
34,0000
33,4000
34,8400 (40) +3,32% 17:03 (1 610) 34,8400 34,8800 (882) 624 951 21 736 975 927
17:01
GTC
GTCGTC
(GTC)
rynek
zamknięty
9,4300
9,3700
9,2800
9,4200 (323) -0,21% 17:00 (185) 9,2400 9,4200 (777) 9 663 90 494 29
17:02
BHW
HANDLOWYHANDLOWY
(BHW)
rynek
zamknięty
52,1000
52,1000
50,1000
50,1000 (530) -3,84% 17:02 (2 635) 50,1000 50,2000 (1 600) 203 817 10 287 017 863
17:00
HEL
HELIOHELIO
(HEL)
rynek
zamknięty
11,0000
11,0000
10,1000
10,8000 (2) -1,82% 17:00 (70) 10,1000 10,8000 (425) 604 6 254 4
16:57 HMINWESTHMINWEST
(HMI)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (85) 13,4000 13,9000 (555)      
16:50
HDR
HYDROTORHYDROTOR
(HDR)
rynek
zamknięty
32,0000
31,4000
31,2000
32,0000 (3) +3,23% 16:32 (27) 31,0000 32,0000 (260) 85 2 664 6
15:51
I2D
I2DEVI2DEV
(I2D)
rynek
zamknięty
10,4000
10,4000
10,0000
10,0000 (721) -3,85% 15:50 (786) 9,5500 10,0000 (750) 726 7 262 2
17:00
IDA
IDEABANKIDEABANK
(IDA)
rynek
zamknięty
2,6000
2,6000
2,4900
2,5650 (100) -2,10% 17:00 (260) 2,5650 2,5900 (499) 65 698 167 836 106
11:59
IDM
IDMSAIDMSA
(IDM)
rynek
zamknięty
1,3500
1,3200
1,3200
1,3500 (1 107) +0,75% 11:56 (200) 1,3200 1,3500 (257) 2 546 3 411 5
17:00
IFC
IFCAPITALIFCAPITAL
(IFC)
rynek
zamknięty
0,5150
0,5150
0,5150
0,5150 (3 916) +0,98% 17:00 (1 084) 0,5150 0,5500 (1 934) 4 168 2 147 2
13:33
IFI
IFIRMAIFIRMA
(IFI)
rynek
zamknięty
3,0100
3,0000
3,0000
3,0000 (750) 0,00% 13:20 (100) 2,9800 3,0000 (1 737) 1 150 3 453 3
16:50
IIA
IIAAVIIAAV
(IIA)
rynek
zamknięty
109,6200
109,6200
109,4000
109,5600 (5) -3,18% 13:44 (5) 109,5600 113,4000 (43) 210 23 016 4
17:01
IMC
IMCOMPANYIMCOMPANY
(IMC)
rynek
zamknięty
14,5000
14,5000
14,2000
14,2000 (56) -2,07% 17:01 (63) 14,1000 14,2000 (87) 2 145 30 717 27
16:50
GKI
IMMOBILEIMMOBILE
(GKI)
rynek
zamknięty
3,2700
3,2700
3,0500
3,1900 (1) +0,31% 13:14 (646) 3,0500 3,1900 (2 896) 2 625 8 011 9
16:31
IPL
IMPELIMPEL
(IPL)
rynek
zamknięty
6,9500
6,9500
6,6000
6,8500 (2) -1,44% 16:31 (1 187) 6,6000 6,8500 (148) 167 1 110 4
16:50
IMP
IMPERAIMPERA
(IMP)
rynek
zamknięty
0,9600
0,9140
0,9140
0,9140 (1) 0,00% 16:24 (365) 0,9140 0,9600 (10 710) 58 016 55 494 11
16:50
IMS
IMSIMS
(IMS)
rynek
zamknięty
3,6600
3,6400
3,6200
3,6600 (20) +0,83% 16:46 (30) 3,6300 3,6600 (180) 4 520 16 425 15
16:50
INC
INCINC
(INC)
rynek
zamknięty
2,1000
2,1000
1,9700
2,0800 (10) -0,95% 16:20 (1 101) 2,0000 2,0800 (90) 7 117 14 207 13
12:27
IND
INDYKPOLINDYKPOL
(IND)
rynek
zamknięty
64,0000
63,5000
63,5000
64,0000 (1 406) -1,54% 12:26 (205) 63,5000 65,0000 (100) 1 432 91 648 3
17:00
ING
INGBSKINGBSK
(ING)
rynek
zamknięty
198,0000
198,0000
193,6000
196,8000 (1) +0,10% 17:00 (181) 195,4000 196,8000 (151) 10 285 2 013 543 79
17:02
INP
INPROINPRO
(INP)
rynek
zamknięty
4,9000
4,9000
4,9000
4,9000 (2) 0,00% 09:01 (120) 4,1000 4,5000 (184) 2 10 1
17:03
INK
INSTALKRKINSTALKRK
(INK)
rynek
zamknięty
16,2000
15,8000
15,6500
16,0000 (1 000) +0,63% 17:03 (500) 15,9000 16,1500 (151) 3 720 59 650 15
17:01
IRL
INTERAOLTINTERAOLT
(IRL)
rynek
zamknięty
13,6500
13,5000
13,5000
13,6500 (150) +1,11% 17:01 (100) 13,5500 13,6500 (212) 3 646 49 398 22
17:00
CAR
INTERCARSINTERCARS
(CAR)
rynek
zamknięty
194,0000
194,0000
193,0000
193,0000 (5) -1,03% 17:00 (57) 193,0000 193,5000 (20) 192 37 125 15
08:30 INTERFERIINTERFERI
(INF)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (800) 3,7800 3,9200 (650)      
16:58
IPO
INTERSPPLINTERSPPL
(IPO)
rynek
zamknięty
1,7000
1,7000
1,6900
1,6900 (821) 0,00% 09:01 (4 810) 1,5900 1,6900 (4 440) 838 1 416 5
17:00
INL
INTROLINTROL
(INL)
rynek
zamknięty
2,8600
2,6400
2,6000
2,6800 (40) +1,52% 17:00 (100) 2,5000 2,6800 (160) 6 335 16 700 9
16:59 INVISTAINVISTA
(INV)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 400) 0,4000 0,4900 (2 013)      
16:46
IPE
IPOPEMAIPOPEMA
(IPE)
rynek
zamknięty
1,5400
1,5250
1,5100
1,5400 (10) +0,65% 16:46 (10 210) 1,4500 1,5400 (1 261) 30 46 3
16:50
IZB
IZOBLOKIZOBLOK
(IZB)
rynek
zamknięty
28,7000
27,7000
26,1000
28,4000 (1) +3,27% 16:37 (100) 26,3000 28,3000 (40) 765 20 908 10
16:58
IZO
IZOLACJAIZOLACJA
(IZO)
rynek
zamknięty
1,5000
1,5000
1,5000
1,5000 (2) -1,96% 09:04 (1 000) 1,3900 1,5000 (796) 2 3 1
17:00
IZS
IZOSTALIZOSTAL
(IZS)
rynek
zamknięty
2,8100
2,8100
2,8000
2,8100 (66) +0,36% 17:00 (300) 2,7600 2,8100 (468) 2 267 6 366 13
10:46
JHM
JHMDEVJHMDEV
(JHM)
rynek
zamknięty
1,6000
1,6000
1,6000
1,6000 (200) 0,00% 10:46 (2 800) 1,5900 1,6000 (1 980) 2 772 4 435 4
17:05 JJAUTOJJAUTO
(JJO)
rynek
zamknięty
 
 
 
          PKC (689)      
17:04
JSW
JSWJSW
(JSW)
rynek
zamknięty
19,9200
19,8600
18,8600
19,0300 (500) -3,89% 17:03 (1 906) 19,0300 19,0400 (11 810) 2 418 435 46 221 344 6 516
16:50
JWC
JWCONSTRJWCONSTR
(JWC)
rynek
zamknięty
2,8700
2,8700
2,8300
2,8300 (937) 0,00% 16:18 (1 000) 2,8300 2,8700 (1 668) 1 003 2 839 3
09:55
JWW
JWWINVESTJWWINVEST
(JWW)
rynek
zamknięty
1,3600
1,3600
1,3600
1,3600 (10) 0,00% 09:55 (100) 1,3300 1,3600 (210) 10 14 1
16:50
K2I
K2INTERNTK2INTERNT
(K2I)
rynek
zamknięty
8,9000
8,9000
8,7500
8,7500 (980) -1,69% 13:08 (1 006) 8,5000 8,7000 (950) 2 085 18 410 3
17:01
KER
KERNELKERNEL
(KER)
rynek
zamknięty
43,0000
42,1000
42,0000
42,6000 (29) +1,43% 17:01 (2 093) 42,6000 42,7500 (786) 35 538 1 498 198 195
17:00
KTY
KETYKETY
(KTY)
rynek
zamknięty
285,0000
285,0000
282,5000
284,5000 (32) +0,53% 17:00 (30) 283,0000 285,0000 (137) 304 86 230 22
17:04
KGH
KGHMKGHM
(KGH)
rynek
zamknięty
78,5000
77,4000
76,6200
78,2800 (20) +0,26% 17:04 (29 229) 78,2800 78,3000 (12 531) 323 828 25 258 548 2 174
16:50
KGL
KGLKGL
(KGL)
rynek
zamknięty
13,6000
13,6000
13,1000
13,1000 (98) -3,68% 12:10 (600) 13,0000 13,5000 (97) 231 3 087 11
16:50
KPL
KINOPOLKINOPOL
(KPL)
rynek
zamknięty
10,2000
10,2000
10,0000
10,1000 (24) -0,98% 16:34 (709) 10,0000 10,1000 (146) 376 3 781 5
16:58
KGN
KOGENERAKOGENERA
(KGN)
rynek
zamknięty
33,4000
33,4000
33,4000
33,4000 (2) 0,00% 09:02 (5) 31,5000 33,4000 (182) 2 67 1
08:30 KOMPAPKOMPAP
(KMP)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 250) 6,1000 6,4000 (1 200)      
16:58
KOM
KOMPUTRONKOMPUTRON
(KOM)
rynek
zamknięty
2,9300
2,8400
2,8400
2,9300 (2 000) +3,17% 14:08 (600) 2,8000 2,9500 (800) 3 978 11 587 8
09:02
KST
KONSSTALIKONSSTALI
(KST)
rynek
zamknięty
25,9000
25,9000
25,9000
25,9000 (1) 0,00% 09:01 (100) 25,0000 25,8000 (10) 1 26 1
15:39
KPD
KPPDKPPD
(KPD)
rynek
zamknięty
22,8000
22,8000
22,4000
22,4000 (107) -1,75% 14:39 (10) 22,4000 23,0000 (340) 127 2 853 2
16:50
KCH
KRAKCHEMKRAKCHEM
(KCH)
rynek
zamknięty
0,4700
0,4700
0,4200
0,4230 (100) -10,00% 16:47 (800) 0,3820 0,4230 (894) 1 747 752 6
17:00
KRC
KRECKREC
(KRC)
rynek
zamknięty
4,6900
4,6900
4,6300
4,6300 (2) -1,28% 17:00 (110) 4,5600 4,6300 (543) 42 197 4
09:05 KREDYTINKREDYTIN
(KRI)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 025) 7,3500 7,6500 (174)      
16:50
KRK
KRKAKRKA
(KRK)
rynek
zamknięty
281,0000
281,0000
280,0000
280,0000 (2) -0,36% 14:30 (1) 270,0000 280,0000 (9) 4 1 122 2
17:04
KRU
KRUKKRUK
(KRU)
rynek
zamknięty
123,6000
123,0000
122,3000
122,5000 (22) -0,33% 17:00 (2 401) 122,5000 123,0000 (200) 61 091 7 489 312 603
17:04
KSW
KRUSZWICAKRUSZWICA
(KSW)
rynek
zamknięty
42,8000
42,8000
40,0000
41,1000 (130) -3,97% 17:01 (814) 41,1000 41,4000 (929) 19 107 774 670 127
17:00
KVT
KRVITAMINKRVITAMIN
(KVT)
rynek
zamknięty
4,7200
4,7200
4,4900
4,7000 (10) +1,29% 17:00 (2 313) 4,4700 4,7000 (3 490) 16 769 76 895 12
14:49
LAB
LABOPRINTLABOPRINT
(LAB)
rynek
zamknięty
9,6000
9,6000
9,5400
9,5400 (55) -3,25% 14:47 (50) 9,5200 9,5800 (329) 200 1 909 16
17:02
LRQ
LARQLARQ
(LRQ)
rynek
zamknięty
2,4800
2,3600
2,3600
2,4800 (1 000) +1,64% 15:18 (3 500) 2,3800 2,4600 (3 200) 2 199 5 427 4
16:45
LEN
LENALENA
(LEN)
rynek
zamknięty
3,1400
3,1400
3,0500
3,1000 (115) -1,27% 16:45 (1 495) 3,1000 3,1200 (1 429) 29 141 89 820 16
17:00
LTX
LENTEXLENTEX
(LTX)
rynek
zamknięty
7,3400
7,1000
7,0600
7,3200 (10) +1,95% 17:00 (323) 7,1000 7,3200 (1 890) 19 773 143 446 47
17:00
LBT
LIBETLIBET
(LBT)
rynek
zamknięty
0,7380
0,7300
0,6900
0,7000 (1 287) -1,96% 17:00 (23 953) 0,7000 0,7240 (2 400) 163 492 117 152 96
17:00
LVC
LIVECHATLIVECHAT
(LVC)
rynek
zamknięty
35,5000
35,4000
34,6000
35,4500 (200) +0,14% 17:00 (651) 35,4000 35,4500 (62) 6 860 241 656 80
16:50
LKD
LOKUMLOKUM
(LKD)
rynek
zamknięty
14,3000
14,3000
13,9000
14,3000 (2) 0,00% 12:34 (622) 13,9000 14,3000 (174) 472 6 614 7
17:04
LTS
LOTOSLOTOS
(LTS)
rynek
zamknięty
91,0800
90,2000
90,2000
90,6400 (500) -0,02% 17:02 (100) 90,6400 90,7800 (443) 174 581 15 814 898 1 545
17:01
LPP
LPPLPP
(LPP)
rynek
zamknięty
8 155,0000
8 150,0000
7 925,0000
8 025,0000 (1) -1,53% 17:01 (12) 8 025,0000 8 030,0000 (5) 1 142 9 149 155 467
16:29
LSI
LSISOFTLSISOFT
(LSI)
rynek
zamknięty
14,0000
13,7000
13,7000
13,8000 (200) -1,43% 16:29 (375) 13,7000 13,8000 (1 148) 4 026 55 776 10
17:04
LBW
LUBAWALUBAWA
(LBW)
rynek
zamknięty
0,8960
0,8760
0,8620
0,8740 (1 669) -2,24% 17:00 (1 411) 0,8660 0,8740 (5 833) 97 246 84 663 34
17:00
MAB
MABIONMABION
(MAB)
rynek
zamknięty
75,5000
75,5000
73,4000
73,6000 (181) -2,26% 17:00 (700) 73,5000 73,6000 (49) 2 826 208 951 56
10:45
MAK
MAKARONPLMAKARONPL
(MAK)
rynek
zamknięty
4,6400
4,6400
4,6000
4,6000 (300) -0,86% 10:05 (800) 4,5000 4,6400 (300) 700 3 236 2
16:59
MGT
MANGATAMANGATA
(MGT)
rynek
zamknięty
71,0000
71,0000
71,0000
71,0000 (1) +0,71% 09:04 (2) 69,0000 71,0000 (36) 1 71 1
17:00
MVP
MARVIPOLMARVIPOL
(MVP)
rynek
zamknięty
3,5400
3,5300
3,4800
3,4800 (31) -1,69% 17:00 (256) 3,4800 3,5000 (983) 8 083 28 390 11
17:00
MPH
MASTERPHAMASTERPHA
(MPH)
rynek
zamknięty
5,4000
5,1400
4,9200
5,4000 (1 381) +5,06% 17:00 (329) 4,8600 5,5000 (56) 4 313 22 447 9
14:03
MXC
MAXCOMMAXCOM
(MXC)
rynek
zamknięty
17,0500
17,0500
17,0500
17,0500 (2) -0,58% 09:02 (92) 16,0500 16,5000 (40) 2 34 1
17:02
MBK
MBANKMBANK
(MBK)
rynek
zamknięty
385,0000
385,0000
373,8000
378,2000 (50) -1,77% 17:01 (1 000) 377,0000 378,2000 (1 024) 32 017 12 112 525 1 702
17:00
MBW
MBWSMBWS
(MBW)
rynek
zamknięty
9,3500
9,3500
9,3500
9,3500 (14) 0,00% 11:23 (5) 11,2000 11,2000 (25) 14 131 1
15:32
MCI
MCIMCI
(MCI)
rynek
zamknięty
8,8200
8,6000
8,6000
8,8200 (5) +3,28% 13:08 (1 197) 8,6000 8,7800 (355) 5 403 46 645 10
16:50
MDI
MDIENERGIAMDIENERGIA
(MDI)
rynek
zamknięty
3,7000
3,6300
3,4700
3,4700 (1) -7,47% 16:29 (2 200) 3,4700 3,6400 (2 150) 128 445 11
11:41 MEDIACAPMEDIACAP
(MCP)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (3 489) 2,1500 2,2000 (7 016)      
17:00
MDG
MEDICALGMEDICALG
(MDG)
rynek
zamknięty
30,0500
30,0500
29,2000
29,8500 (50) +1,19% 16:48 (264) 29,4000 29,8000 (29) 3 446 101 455 16
13:15 MENNICAMENNICA
(MNC)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (200) 23,0000 23,6000 (900)      
16:50
MRC
MERCATORMERCATOR
(MRC)
rynek
zamknięty
6,6400
6,3000
6,2800
6,5500 (456) +4,13% 16:41 (2 280) 6,3700 6,5500 (1 129) 15 846 102 766 42
17:00
MCR
MERCORMERCOR
(MCR)
rynek
zamknięty
7,9800
7,9800
7,9800
7,9800 (3) +0,50% 17:00 (1 010) 7,6200 7,9800 (1 245) 32 255 10
16:50
MEX
MEXPOLSKAMEXPOLSKA
(MEX)
rynek
zamknięty
2,9600
2,9600
2,9600
2,9600 (400) 0,00% 09:00 (520) 2,9200 2,9800 (100) 400 1 184 1
16:50
MFO
MFOMFO
(MFO)
rynek
zamknięty
18,3000
18,3000
18,3000
18,3000 (768) 0,00% 16:25 (290) 18,0000 18,6500 (75) 770 14 091 2
17:00
MIL
MILLENNIUMMILLENNIUM
(MIL)
rynek
zamknięty
6,3950
6,3350
6,1000
6,1450 (1 202) -3,30% 17:00 (5 495) 6,1450 6,1500 (4 198) 1 593 674 9 956 318 1 333
16:57
MIR
MIRACULUMMIRACULUM
(MIR)
rynek
zamknięty
1,1900
1,1400
1,1400
1,1400 (95) 0,00% 16:41 (5) 1,1400 1,1700 (40) 14 523 16 837 16
16:57
MRB
MIRBUDMIRBUD
(MRB)
rynek
zamknięty
0,8980
0,8800
0,8520
0,8800 (28) -1,79% 16:18 (1 108) 0,8740 0,8800 (1 072) 90 910 79 808 69
16:50
MLG
MLPGROUPMLPGROUP
(MLG)
rynek
zamknięty
49,6000
49,6000
49,6000
49,6000 (1) 0,00% 09:00 (40) 48,2000 49,6000 (1 877) 1 50 1
16:49
MLS
MLSYSTEMMLSYSTEM
(MLS)
rynek
zamknięty
23,5000
23,5000
22,3000
22,7000 (500) -2,16% 15:54 (100) 22,8000 23,0000 (350) 1 951 44 599 20
16:06 MOBRUKMOBRUK
(MBR)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (25) 98,0000 102,0000 (193)      
16:45
MOJ
MOJMOJ
(MOJ)
rynek
zamknięty
0,7700
0,7300
0,7300
0,7700 (345) +2,67% 16:35 (11 000) 0,7200 0,7700 (10 000) 2 000 1 512 4
16:50
MOL
MOLMOL
(MOL)
rynek
zamknięty
36,0000
36,0000
36,0000
36,0000 (114) +0,67% 11:57     39,9000 (100) 314 11 304 2
17:02
MON
MONNARIMONNARI
(MON)
rynek
zamknięty
3,2400
3,2200
3,2000
3,2100 (170) +0,31% 17:02 (17) 3,2100 3,2300 (2 000) 20 826 67 255 37
16:50
MZN
MORIZONMORIZON
(MZN)
rynek
zamknięty
0,6700
0,6700
0,6600
0,6600 (22) -1,49% 12:08 (304) 0,6300 0,6580 (594) 142 94 10
17:02
MSP
MOSTALPLCMOSTALPLC
(MSP)
rynek
zamknięty
5,6400
5,2600
5,1800
5,5800 (120) +5,68% 17:02 (300) 5,4600 5,6200 (352) 6 438 34 945 36
16:22
MSW
MOSTALWARMOSTALWAR
(MSW)
rynek
zamknięty
4,3800
4,3600
4,2900
4,2900 (166) -1,61% 15:39 (200) 4,3000 4,3800 (2 300) 532 2 312 3
17:00
MSZ
MOSTALZABMOSTALZAB
(MSZ)
rynek
zamknięty
0,8480
0,8100
0,7810
0,7950 (176) -4,22% 17:00 (5 196) 0,7920 0,7950 (180) 126 166 102 285 96
08:30 MUZAMUZA
(MZA)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 778) 2,7000 2,8200 (2 745)      
09:19 MWTRADEMWTRADE
(MWT)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (580) 3,4000 3,5000 (7 590)      
16:59
NET
NETIANETIA
(NET)
rynek
zamknięty
4,8500
4,7800
4,7800
4,8500 (5) +1,04% 11:37 (860) 4,7100 4,8400 (1 350) 8 39 2
17:01
NEU
NEUCANEUCA
(NEU)
rynek
zamknięty
359,0000
359,0000
356,0000
357,0000 (8) -0,28% 16:49 (41) 355,0000 358,0000 (208) 821 293 592 72
16:51
NWG
NEWAGNEWAG
(NWG)
rynek
zamknięty
18,0000
17,5000
17,2500
17,5000 (78) 0,00% 16:47 (30) 17,3500 17,6000 (30) 1 447 25 249 21
17:01
NCT
NORTCOASTNORTCOAST
(NCT)
rynek
zamknięty
8,7400
8,2800
8,2800
8,6000 (208) +4,37% 17:01 (255) 8,3000 8,6000 (647) 3 208 27 145 18
08:30 NOVATURASNOVATURAS
(NTU)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (300) 27,4000 28,6000 (300)      
16:59 NOVITANOVITA
(NVT)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (100) 39,3000 41,4000 (35)      
15:11
CNG
NOWAGALANOWAGALA
(CNG)
rynek
zamknięty
0,7300
0,7250
0,7250
0,7250 (883) -0,68% 15:11 (4 019) 0,7250 0,7350 (22 000) 22 275 16 164 8
16:47
NTT
NTTSYSTEMNTTSYSTEM
(NTT)
rynek
zamknięty
2,1900
2,1900
2,1900
2,1900 (1) 0,00% 16:43 (1 000) 2,1100 2,1800 (1 841) 10 22 10
16:50
OAT
OATOAT
(OAT)
rynek
zamknięty
11,1000
11,1000
10,6000
11,0000 (1 817) -0,90% 13:51 (90) 10,6000 10,9500 (211) 3 787 41 154 12
16:58
ODL
ODLEWNIEODLEWNIE
(ODL)
rynek
zamknięty
3,4800
3,4400
3,4400
3,4800 (352) +1,75% 16:33 (420) 3,4400 3,4600 (200) 21 300 73 908 10
16:28
OEX
OEXOEX
(OEX)
rynek
zamknięty
18,2000
17,2000
17,2000
18,2000 (361) +5,81% 16:24 (417) 18,0000 18,2000 (739) 9 000 162 882 16
09:23
OPF
OPENFINOPENFIN
(OPF)
rynek
zamknięty
0,9900
0,9900
0,9900
0,9900 (1 000) +1,02% 09:07 (1 000) 0,9600 0,9980 (3 000) 1 000 990 1
16:51
OPN
OPONEO.PLOPONEO.PL
(OPN)
rynek
zamknięty
23,0000
23,0000
22,2000
22,6000 (100) -0,44% 16:24 (34) 22,3000 22,6000 (26) 1 063 23 808 11
14:55
OPM
OPTEAMOPTEAM
(OPM)
rynek
zamknięty
8,8500
8,8500
8,8500
8,8500 (223) +0,57% 10:35 (1 196) 8,8000 8,8500 (463) 223 1 974 1
17:03
OPL
ORANGEPLORANGEPL
(OPL)
rynek
zamknięty
5,7900
5,6700
5,6700
5,7400 (16 126) +0,61% 17:01 (25 000) 5,7400 5,7450 (31 779) 816 310 4 680 034 710
17:00
ORB
ORBISORBIS
(ORB)
rynek
zamknięty
109,5000
109,5000
108,0000
108,0000 (21) -1,37% 17:00 (61) 108,0000 109,0000 (129) 1 722 186 640 38
16:56
OPG
ORCOGROUPORCOGROUP
(OPG)
rynek
zamknięty
1,6400
1,5200
1,5200
1,5200 (22) 0,00% 14:51 (227) 1,5200 1,6400 (1 111) 391 609 4
16:50
ORN
ORIONORION
(ORN)
rynek
zamknięty
7,9500
7,9500
7,9000
7,9500 (1) +1,92% 14:08 (10) 7,8000 7,9500 (948) 268 2 117 5
17:03
OBL
ORZBIALYORZBIALY
(OBL)
rynek
zamknięty
10,8000
10,8000
10,5500
10,5500 (149) -2,31% 16:36 (851) 10,5500 10,7000 (500) 3 584 38 116 9
16:42
OTS
OTLOGOTLOG
(OTS)
rynek
zamknięty
6,1000
6,1000
6,1000
6,1000 (2) +1,67% 16:42 (2 554) 5,9000 6,1000 (2 704) 4 24 2
16:50
OTM
OTMUCHOWOTMUCHOW
(OTM)
rynek
zamknięty
1,5500
1,5500
1,5500
1,5500 (3 993) +1,97% 10:53 (25) 1,5200 1,5700 (6 370) 3 995 6 192 2
12:31
OVO
OVOSTAROVOSTAR
(OVO)
rynek
zamknięty
78,0000
78,0000
78,0000
78,0000 (1) +4,00% 09:05 (106) 73,5000 76,5000 (9) 1 78 1
16:03
PMP
PAMAPOLPAMAPOL
(PMP)
rynek
zamknięty
1,1700
1,1700
1,1700
1,1700 (1 000) +0,86% 16:03 (3 000) 1,1300 1,1700 (3 000) 2 000 2 340 2
16:54
NVA
PANOVAPANOVA
(NVA)
rynek
zamknięty
11,4000
11,4000
11,4000
11,4000 (200) -0,87% 15:11 (90) 11,3000 11,4000 (466) 300 3 420 2
16:50
PAT
PATENTUSPATENTUS
(PAT)
rynek
zamknięty
1,3200
1,2400
1,2400
1,3200 (140) +3,13% 16:45 (498) 1,2400 1,3200 (7 040) 3 462 4 390 12
17:00
BKM
PBKMPBKM
(BKM)
rynek
zamknięty
62,8000
62,8000
62,0000
62,0000 (30) 0,00% 17:00 (1 682) 62,0000 62,8000 (227) 1 272 78 867 11
16:50
PCX
PCCEXOLPCCEXOL
(PCX)
rynek
zamknięty
1,6150
1,6150
1,6150
1,6150 (10) 0,00% 09:33 (50) 1,5900 1,6100 (40) 1 283 2 072 6
16:50
PCR
PCCROKITAPCCROKITA
(PCR)
rynek
zamknięty
51,0000
50,8000
50,0000
50,8000 (140) 0,00% 14:13 (17) 50,2000 50,8000 (260) 411 20 855 11
11:55
PBX
PEKABEXPEKABEX
(PBX)
rynek
zamknięty
8,2500
8,2500
8,2500
8,2500 (287) -0,60% 11:55 (3) 8,1000 8,2500 (71) 429 3 539 2
17:02
PEO
PEKAOPEKAO
(PEO)
rynek
zamknięty
107,2000
106,8000
105,7000
106,5000 (3 402) -1,02% 17:00 (11 368) 106,5000 106,5500 (5 486) 509 806 54 260 321 1 631
16:50
PEM
PEMANAGERPEMANAGER
(PEM)
rynek
zamknięty
10,9000
10,9000
10,5000
10,9000 (5) 0,00% 13:42 (300) 10,5500 10,9000 (747) 112 1 198 10
16:59
PEP
PEPPEP
(PEP)
rynek
zamknięty
25,7000
25,4000
25,1000
25,1000 (30) -0,79% 15:33 (396) 25,0000 25,7000 (390) 734 18 624 10
17:02
PPS
PEPEESPEPEES
(PPS)
rynek
zamknięty
1,7700
1,7700
1,7700
1,7700 (2) 0,00% 09:01 (900) 1,6400 1,7700 (1 039) 2 4 1
17:03
PGE
PGEPGE
(PGE)
rynek
zamknięty
8,3800
8,3800
8,1900
8,2260 (1 529) -1,86% 17:03 (2 692) 8,2140 8,2260 (1 727) 1 133 999 9 337 543 1 849
17:03
PGN
PGNIGPGNIG
(PGN)
rynek
zamknięty
4,6500
4,6500
4,5700
4,5880 (300) -0,69% 17:03 (1 000) 4,5800 4,5880 (14 188) 1 963 671 9 018 937 1 023
16:50
PGO
PGOPGO
(PGO)
rynek
zamknięty
1,3000
1,3000
1,1500
1,1500 (830) -11,54% 15:13 (4 000) 1,1600 1,2200 (1 963) 47 397 56 798 42
16:50
PSW
PGSSOFTPGSSOFT
(PSW)
rynek
zamknięty
9,7900
9,7900
9,5000
9,5000 (305) -2,06% 15:03 (4 725) 9,5000 9,7400 (115) 1 993 19 170 12
17:02
PHR
PHARMENAPHARMENA
(PHR)
rynek
zamknięty
5,8600
5,8600
5,6800
5,7200 (170) -5,61% 17:00 (91) 5,7200 6,0600 (117) 3 123 18 100 7
17:02
PHN
PHNPHN
(PHN)
rynek
zamknięty
12,1500
12,1500
11,6000
11,8500 (126) -1,25% 17:00 (87) 11,8500 12,3000 (1 086) 2 732 32 309 16
17:00
PKN
PKNORLENPKNORLEN
(PKN)
rynek
zamknięty
104,8500
102,2000
101,7500
104,5000 (73) +1,90% 17:00 (2 125) 104,4500 104,5000 (14 513) 634 571 65 961 727 7 178
17:01
PKO
PKOBPPKOBP
(PKO)
rynek
zamknięty
37,8400
37,5500
37,3000
37,6400 (270) -0,58% 17:01 (1 475) 37,6400 37,6600 (6 315) 2 231 308 83 801 286 4 050
17:03
PKP
PKPCARGOPKPCARGO
(PKP)
rynek
zamknięty
24,4500
24,4500
23,5000
23,7500 (50) -2,86% 17:03 (258) 23,6000 23,7500 (50) 20 287 484 874 148
16:50
PLX
PLASTBOXPLASTBOX
(PLX)
rynek
zamknięty
2,0400
2,0400
2,0400
2,0400 (11) +2,00% 09:00 (5 500) 1,9660 1,9900 (498) 179 365 21
17:00
PLY
PLAYPLAY
(PLY)
rynek
zamknięty
29,9000
29,7600
29,0200
29,2000 (131) -1,88% 17:00 (9 317) 29,2000 29,2200 (424) 440 558 12 976 295 1 776
17:00
PLW
PLAYWAYPLAYWAY
(PLW)
rynek
zamknięty
190,4000
190,4000
185,0000
187,8000 (73) -1,57% 17:00 (470) 187,8000 188,8000 (13) 1 847 344 687 104
09:25 PLAZACNTRPLAZACNTR
(PLZ)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (599) 1,6400 1,7000 (1 000)      
16:50
PGM
PMPGPMPG
(PGM)
rynek
zamknięty
1,2600
1,2200
1,1600
1,2600 (20) +3,28% 14:37 (6 466) 1,1600 1,2600 (6 029) 2 110 2 525 5
15:31
PCE
POLICEPOLICE
(PCE)
rynek
zamknięty
13,7000
13,7000
13,3000
13,3000 (250) -2,92% 13:37 (160) 13,5000 13,9000 (600) 600 8 120 3
17:00
PXM
POLIMEXMSPOLIMEXMS
(PXM)
rynek
zamknięty
2,1900
2,1850
2,1650
2,1800 (420) +0,46% 17:00 (1 156) 2,1700 2,1800 (3 540) 31 934 69 493 62
17:04
PND
POLNORDPOLNORD
(PND)
rynek
zamknięty
4,7500
4,7000
4,4000
4,4000 (149) -4,35% 17:00 (2 165) 4,4000 4,4500 (20) 21 824 99 464 187
16:51
PWX
POLWAXPOLWAX
(PWX)
rynek
zamknięty
3,0800
3,0800
2,9000
2,9550 (309) -3,27% 15:45 (100) 2,9100 2,9500 (5 235) 8 755 25 831 19
16:52
POZ
POZBUDPOZBUD
(POZ)
rynek
zamknięty
2,0600
2,0600
2,0600
2,0600 (600) 0,00% 15:32 (1 625) 1,9600 2,0600 (2 398) 602 1 240 2
16:57 PRAGMAFAPRAGMAFA
(PRF)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 11,6000 12,0000 (243)      
16:57 PRAGMAINKPRAGMAINK
(PRI)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (50) 6,4400 6,8400 (35)      
16:50
PDZ
PRAIRIEPRAIRIE
(PDZ)
rynek
zamknięty
0,6550
0,6450
0,6350
0,6350 (3 402) -2,31% 16:18 (2 292) 0,6350 0,6400 (5 400) 60 243 38 682 30
16:52
PTH
PRIMETECHPRIMETECH
(PTH)
rynek
zamknięty
1,2360
1,1800
1,1400
1,1600 (1 549) -7,20% 16:29 (7 823) 1,1600 1,2200 (2 471) 15 116 17 603 18
16:50
PRM
PROCHEMPROCHEM
(PRM)
rynek
zamknięty
16,9500
16,9500
16,4000
16,9000 (5) -0,29% 14:12 (500) 16,5000 16,9000 (645) 6 387 105 275 50
16:50
PJP
PROJPRZEMPROJPRZEM
(PJP)
rynek
zamknięty
13,7000
13,7000
13,7000
13,7000 (2) 0,00% 09:00 (591) 13,6500 14,3000 (560) 54 740 18
16:50
PRT
PROTEKTORPROTEKTOR
(PRT)
rynek
zamknięty
3,6500
3,6500
3,4600
3,6000 (1) -1,37% 11:46 (500) 3,4700 3,6000 (1 167) 12 42 3
17:02
IPF
PROVIDENTPROVIDENT
(IPF)
rynek
zamknięty
5,9000
5,4100
5,4100
5,9000 (2) 0,00% 11:46     5,9000 (110) 12 68 4
17:00
ZAP
PULAWYPULAWY
(ZAP)
rynek
zamknięty
92,0000
91,6000
90,0000
92,0000 (1) +0,22% 17:00 (9) 91,2000 92,0000 (71) 516 47 164 25
17:04
PZU
PZUPZU
(PZU)
rynek
zamknięty
37,2600
37,2000
36,4400
36,7600 (100) -2,03% 17:03 (2 014) 36,7600 36,7900 (10 294) 1 999 707 73 628 310 3 659
17:04
QRS
QUERCUSQUERCUS
(QRS)
rynek
zamknięty
2,1500
2,1000
2,1000
2,1500 (1 600) +1,42% 14:47 (3 542) 2,1300 2,1600 (1 300) 14 970 31 830 13
16:53
R22
R22R22
(R22)
rynek
zamknięty
20,1000
20,0000
19,8000
20,1000 (65) +0,50% 14:37 (144) 19,7500 20,1000 (654) 3 472 69 470 19
16:50
RDL
RADPOLRADPOL
(RDL)
rynek
zamknięty
1,2200
1,2200
1,2200
1,2200 (8) 0,00% 09:00 (205) 1,1800 1,2100 (795) 106 129 16
17:02
RFK
RAFAKORAFAKO
(RFK)
rynek
zamknięty
1,1500
1,1140
1,0640
1,0840 (4 135) -2,17% 17:02 (21 640) 1,0820 1,0840 (2 255) 1 506 680 1 664 283 657
16:50
RAF
RAFAMETRAFAMET
(RAF)
rynek
zamknięty
10,8000
10,0000
10,0000
10,0000 (10) +11,11% 15:50 (20) 9,5000 10,0000 (14) 1 026 10 589 12
17:00
RBW
RAINBOWRAINBOW
(RBW)
rynek
zamknięty
27,4000
26,7000
26,7000
27,0000 (25) +1,12% 17:00 (52) 27,0000 27,4000 (104) 2 076 55 561 19
17:00
RNK
RANKPROGRRANKPROGR
(RNK)
rynek
zamknięty
1,3600
1,3350
1,3050
1,3500 (50) +3,45% 17:00 (10 000) 1,3100 1,3500 (1 860) 19 650 26 248 19
16:59
RWL
RAWLPLUGRAWLPLUG
(RWL)
rynek
zamknięty
8,8400
8,8400
8,3800
8,6400 (1) +0,70% 16:29 (49) 8,5200 8,6400 (470) 572 4 817 26
10:04
RNC
REINOREINO
(RNC)
rynek
zamknięty
1,6400
1,6400
1,6400
1,6400 (50) +0,61% 10:03 (2 447) 1,5900 1,6400 (4 580) 150 246 2
17:00
RLP
RELPOLRELPOL
(RLP)
rynek
zamknięty
5,7500
5,7500
5,6000
5,7000 (52) -0,87% 17:00 (8) 5,7000 5,7500 (500) 1 152 6 603 8
14:26
RMK
REMAKREMAK
(RMK)
rynek
zamknięty
8,8000
8,8000
8,8000
8,8000 (2) +1,38% 14:26 (10) 8,6800 8,8000 (8) 2 18 1
17:00
RON
RONSONRONSON
(RON)
rynek
zamknięty
0,8400
0,8400
0,8400
0,8400 (40) 0,00% 17:00 (1 392) 0,8300 0,8400 (1 960) 2 070 1 739 7
17:00
RPC
ROPCZYCEROPCZYCE
(RPC)
rynek
zamknięty
20,6000
20,6000
19,5000
19,5000 (60) -5,34% 17:00 (1 006) 19,5000 19,9500 (7) 1 518 30 121 25
16:59
RBC
RUBICONRUBICON
(RBC)
rynek
zamknięty
0,9600
0,9100
0,9100
0,9600 (2) +0,21% 16:49 (297) 0,9200 0,9600 (510) 2 512 2 310 15
17:01
RVU
RYVURYVU
(RVU)
rynek
zamknięty
49,5000
49,5000
47,3000
48,5000 (50) +2,32% 17:00 (79) 47,3000 48,5000 (60) 1 120 53 786 15
16:46
SNK
SANOKSANOK
(SNK)
rynek
zamknięty
19,4000
19,4000
19,4000
19,4000 (75) +2,11% 16:46 (30) 19,4000 19,6000 (141) 80 1 552 2
17:00
SPL
SANPLSANPL
(SPL)
rynek
zamknięty
299,8000
297,4000
296,8000
299,6000 (291) -0,07% 17:00 (5 301) 299,6000 299,8000 (1 359) 129 705 38 837 057 1 022
15:48
SAN
SANTANDERSANTANDER
(SAN)
rynek
zamknięty
17,4000
16,9000
16,9000
17,4000 (20) +2,35% 13:05 (40) 16,6000 17,4000 (821) 252 4 304 7
08:30 SANWILSANWIL
(SNW)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (2 316) 0,5800 0,6000 (1 427)      
08:30 SARESARE
(SAR)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 774) 4,2400 4,3200 (1 214)      
16:57 SECOGROUPSECOGROUP
(SWG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (540) 14,4000 14,9000 (396)      
11:38
SEK
SEKOSEKO
(SEK)
rynek
zamknięty
8,8000
8,8000
8,8000
8,8000 (170) -3,83% 11:35 (100) 8,8500 9,1500 (152) 370 3 256 2
16:51
SEL
SELENAFMSELENAFM
(SEL)
rynek
zamknięty
10,7000
10,5000
10,5000
10,6000 (2) +0,95% 16:45 (276) 10,5000 10,6000 (143) 666 6 994 12
17:04
SLV
SELVITASELVITA
(SLV)
rynek
zamknięty
21,3100
20,8000
20,8000
21,3000 (21) 0,00% 17:04 (164) 20,8000 21,3000 (34) 8 295 175 973 46
17:00
SEN
SERINUSSERINUS
(SEN)
rynek
zamknięty
0,5950
0,5950
0,5600
0,5950 (100) +2,59% 17:00 (7 930) 0,5800 0,5950 (26 337) 169 535 97 988 87
16:59 SESCOMSESCOM
(SES)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (5) 27,0000 28,0000 (3)      
16:57
SET
SETANTASETANTA
(SET)
rynek
zamknięty
4,3500
4,3500
4,2000
4,3000 (600) -1,15% 16:21 (1 000) 4,2500 4,3400 (200) 5 795 24 780 18
16:26
SFS
SFINKSSFINKS
(SFS)
rynek
zamknięty
0,7840
0,7840
0,7840
0,7840 (1) -0,76% 16:26 (859) 0,7500 0,7840 (699) 1 1 1
16:50
SVRS
SILVAIR-REGSSILVAIR-REGS
(SVRS)
rynek
zamknięty
6,8800
6,8800
6,8800
6,8800 (10) 0,00% 12:25 (900) 6,6500 6,8800 (2 840) 51 351 14
12:09 SILVANOSILVANO
(SFG)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (40) 9,6000 9,9800 (384)      
16:50
SME
SIMPLESIMPLE
(SME)
rynek
zamknięty
6,3000
6,3000
6,3000
6,3000 (300) 0,00% 09:22 (330) 6,1000 6,3000 (1 086) 302 1 903 2
13:21
SKH
SKARBIECSKARBIEC
(SKH)
rynek
zamknięty
17,5000
17,0000
16,9000
17,3000 (100) +1,76% 13:21 (92) 17,0000 17,3000 (400) 345 5 932 8
17:00
SKT
SKOTANSKOTAN
(SKT)
rynek
zamknięty
0,8000
0,7700
0,7400
0,7500 (50) -1,96% 17:00 (1 521) 0,7400 0,7500 (5 018) 47 511 35 794 38
16:50
SKL
SKYLINESKYLINE
(SKL)
rynek
zamknięty
0,6700
0,6700
0,6700
0,6700 (20) 0,00% 09:00 (500) 0,6500 0,6700 (860) 20 13 1
16:50
SLZ
SLEEPZAGSLEEPZAG
(SLZ)
rynek
zamknięty
0,6750
0,6750
0,6750
0,6750 (20) -0,74% 09:00 (13 000) 0,6100 0,6600 (12 000) 20 14 1
16:50
SKA
SNIEZKASNIEZKA
(SKA)
rynek
zamknięty
73,0000
73,0000
71,0000
71,0000 (15) 0,00% 13:43 (12) 71,0000 72,5000 (27) 53 3 799 9
08:30 SONELSONEL
(SON)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (30) 8,3500 8,5000 (10)      
11:47 SOPHARMASOPHARMA
(SPH)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1 000) 0,0100 10,0000 (344)      
16:50
STX
STALEXPSTALEXP
(STX)
rynek
zamknięty
3,2500
3,2400
3,2400
3,2500 (457) +0,31% 16:26 (2 500) 3,2350 3,2450 (7 000) 67 657 219 653 21
17:00
STP
STALPRODSTALPROD
(STP)
rynek
zamknięty
224,0000
223,5000
221,0000
224,0000 (38) +0,22% 17:00 (30) 222,5000 224,0000 (179) 419 93 328 37
15:21
STF
STALPROFISTALPROFI
(STF)
rynek
zamknięty
7,2000
7,2000
7,2000
7,2000 (27) 0,00% 14:06 (100) 7,1000 7,2000 (645) 27 194 1
16:50
ZUK
STAPORKOWSTAPORKOW
(ZUK)
rynek
zamknięty
1,4400
1,3800
1,3700
1,3700 (1 400) -0,72% 13:34 (6 000) 1,2600 1,3600 (6 000) 19 061 26 475 10
16:57
SHG
STARHEDGESTARHEDGE
(SHG)
rynek
zamknięty
0,5900
0,5800
0,5600
0,5900 (500) +1,72% 16:36 (43) 0,5600 0,6200 (2 820) 4 104 2 357 7
17:01
SNX
SUNEXSUNEX
(SNX)
rynek
zamknięty
11,0000
10,4500
10,2000
10,7000 (139) +2,39% 17:01 (523) 10,6000 10,7000 (61) 12 331 131 765 71
16:50
SUW
SUWARYSUWARY
(SUW)
rynek
zamknięty
12,0000
12,0000
12,0000
12,0000 (5) +9,09% 09:27 (719) 10,8000 11,5000 (29) 5 60 1
17:01
SWD
SWISSMEDSWISSMED
(SWD)
rynek
zamknięty
4,2000
4,2000
4,0300
4,1500 (100) -4,16% 16:27 (85) 4,0300 4,1500 (900) 5 351 21 659 15
17:00
SGN
SYGNITYSYGNITY
(SGN)
rynek
zamknięty
2,7000
2,4700
2,4700
2,6600 (10) +6,40% 17:00 (187) 2,5100 2,6600 (1 010) 14 465 37 652 26
16:50
SNT
SYNEKTIKSYNEKTIK
(SNT)
rynek
zamknięty
15,3800
15,2600
15,2000
15,2600 (10) +0,66% 16:34 (31) 15,2000 15,2600 (56) 682 10 398 9
17:00
TNX
TALANXTALANX
(TNX)
rynek
zamknięty
183,5000
183,5000
183,5000
183,5000 (1) +18,39% 17:00 (10) 149,0000 183,5000 (2) 2 367 2
16:59
TLX
TALEXTALEX
(TLX)
rynek
zamknięty
13,5000
13,3000
13,3000
13,5000 (57) 0,00% 10:25 (58) 13,5000 14,0000 (929) 1 130 15 200 7
14:14
TMR
TATRYTATRY
(TMR)
rynek
zamknięty
160,0000
160,0000
158,0000
158,0000 (7) -1,25% 14:13 (18) 158,0000 160,0000 (47) 12 1 906 2
17:04
TPE
TAURONPETAURONPE
(TPE)
rynek
zamknięty
1,7490
1,7410
1,6760
1,6770 (1 395) -4,34% 17:00 (35 777) 1,6770 1,6800 (2 800) 5 086 629 8 691 439 1 682
17:00
TBL
TBULLTBULL
(TBL)
rynek
zamknięty
17,9500
17,9500
17,1000
17,2000 (4) -0,86% 17:00 (60) 17,1500 17,2000 (98) 4 579 79 231 47
12:53
TRR
TERMOREXTERMOREX
(TRR)
rynek
zamknięty
1,0800
1,0800
1,0300
1,0300 (2) -4,63% 12:53 (28) 1,0300 1,0750 (122) 40 43 11
16:16
TSG
TESGASTESGAS
(TSG)
rynek
zamknięty
2,5400
2,5400
2,5200
2,5400 (2) 0,00% 16:16 (318) 2,5200 2,5400 (421) 304 770 4
16:49
TIM
TIMTIM
(TIM)
rynek
zamknięty
8,7800
8,5800
8,5800
8,6000 (3 500) 0,00% 16:42 (420) 8,5200 8,6000 (2 243) 22 229 192 185 26
16:53
TOR
TORPOLTORPOL
(TOR)
rynek
zamknięty
6,6800
6,6800
6,6000
6,6400 (50) -0,60% 16:42 (78) 6,6200 6,6800 (3 633) 4 932 32 683 18
08:43 TOWERINVTTOWERINVT
(TOW)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (70) 25,1000 25,9000 (195)      
15:05
TOA
TOYATOYA
(TOA)
rynek
zamknięty
4,4200
4,3600
4,3000
4,4200 (105) +3,27% 14:37 (2 000) 4,2800 4,4000 (480) 1 644 7 211 12
17:00
TRK
TRAKCJATRAKCJA
(TRK)
rynek
zamknięty
2,0000
1,9900
1,9300
1,9580 (2) -1,61% 17:00 (1 100) 1,9400 1,9580 (996) 73 592 143 899 98
16:50
TRN
TRANSPOLTRANSPOL
(TRN)
rynek
zamknięty
2,8950
2,8950
2,8950
2,8950 (5) -0,17% 09:00 (3 900) 2,8350 2,9000 (100) 5 14 1
10:00
TRI
TRITONTRITON
(TRI)
rynek
zamknięty
1,8800
1,8100
1,8100
1,8800 (100) +3,87% 10:00 (4 300) 1,7800 1,8800 (4 000) 4 400 7 971 2
17:04
TEN
TSGAMESTSGAMES
(TEN)
rynek
zamknięty
167,4000
164,6000
160,0000
161,8000 (7) -1,58% 17:04 (101) 161,8000 163,2000 (29) 4 598 747 840 231
16:50
ULM
ULMAULMA
(ULM)
rynek
zamknięty
51,5000
51,5000
50,5000
50,5000 (25) -1,94% 15:55 (68) 50,5000 51,5000 (96) 26 1 314 2
17:00
ULG
ULTGAMESULTGAMES
(ULG)
rynek
zamknięty
19,8000
19,8000
19,2600
19,3600 (175) -2,32% 17:00 (13) 19,3200 19,3600 (175) 16 441 318 359 134
17:00
UNI
UNIBEPUNIBEP
(UNI)
rynek
zamknięty
6,2000
6,2000
6,1000
6,1400 (10) -0,97% 16:25 (270) 6,0800 6,1400 (190) 17 459 106 770 33
16:50
UCG
UNICREDITUNICREDIT
(UCG)
rynek
zamknięty
49,5000
46,5000
46,5000
49,5000 (200) -0,80% 16:18 (40) 38,9000 49,9000 (13) 713 34 934 5
08:30 UNIMAUNIMA
(U2K)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (820) 2,1800 2,2200 (200)      
16:50
UNT
UNIMOTUNIMOT
(UNT)
rynek
zamknięty
28,2000
28,0000
27,9000
28,1000 (1) +0,36% 16:44 (1 363) 27,9000 28,1000 (759) 2 928 81 916 47
17:00
URS
URSUSURSUS
(URS)
rynek
zamknięty
0,6770
0,6750
0,6340
0,6600 (977) -0,15% 17:00 (401) 0,6500 0,6600 (202) 272 442 177 961 105
08:49 VENTUREINVENTUREIN
(VTI)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (5) 1,3350 1,3400 (5 600)      
17:00
VGO
VIGOSYSVIGOSYS
(VGO)
rynek
zamknięty
312,0000
312,0000
298,0000
306,0000 (1) -1,29% 17:00 (8) 300,0000 306,0000 (68) 153 46 244 16
16:42
VIN
VINDEXUSVINDEXUS
(VIN)
rynek
zamknięty
8,5000
8,5000
8,5000
8,5000 (500) -0,70% 16:42 (1 000) 8,4600 8,5000 (1 422) 500 4 250 1
16:50
VTL
VISTALVISTAL
(VTL)
rynek
zamknięty
2,0000
1,9800
1,9500
1,9900 (381) +0,51% 16:26 (1) 1,9900 2,0000 (1 641) 6 544 12 930 17
16:51
VVD
VIVIDVIVID
(VVD)
rynek
zamknięty
1,2700
1,2500
1,2300
1,2600 (2) -0,79% 16:32 (123) 1,2480 1,2600 (2 644) 15 518 19 250 31
17:00
VOT
VOTUMVOTUM
(VOT)
rynek
zamknięty
11,6000
11,4500
11,4000
11,4000 (30) -1,30% 17:00 (76) 11,2000 11,4500 (57) 2 878 32 822 13
16:57
VOX
VOXELVOXEL
(VOX)
rynek
zamknięty
31,7000
31,7000
30,3000
31,7000 (31) +4,28% 16:34 (130) 31,7000 31,9000 (209) 116 3 618 8
17:00
VRG
VRGVRG
(VRG)
rynek
zamknięty
4,1650
4,1200
4,0800
4,1600 (682) +0,97% 17:00 (243) 4,1200 4,1600 (1 206) 39 785 163 764 49
12:30
WAX
WADEXWADEX
(WAX)
rynek
zamknięty
7,1000
7,1000
7,0400
7,0400 (1 075) -0,85% 10:41 (20) 6,8200 7,0800 (20) 1 085 7 639 3
16:49
WXF
WARIMPEXWARIMPEX
(WXF)
rynek
zamknięty
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000 (122) -4,13% 14:34 (114) 6,5200 6,7600 (110) 122 793 1
12:40
WAS
WASKOWASKO
(WAS)
rynek
zamknięty
1,2800
1,2800
1,2400
1,2750 (4) -0,39% 09:40 (910) 1,2300 1,2650 (500) 1 604 1 998 6
13:03 WAWELWAWEL
(WWL)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (1) 654,0000 660,0000 (24)      
17:04
WLT
WIELTONWIELTON
(WLT)
rynek
zamknięty
7,5800
7,4800
7,3600
7,5700 (5) +1,88% 17:00 (66) 7,4800 7,5700 (986) 7 517 56 231 42
17:00
WIK
WIKANAWIKANA
(WIK)
rynek
zamknięty
1,0500
1,0500
1,0000
1,0400 (950) -5,45% 17:00 (300) 1,0300 1,0400 (6 761) 22 938 23 462 16
17:00
WPL
WIRTUALNAWIRTUALNA
(WPL)
rynek
zamknięty
66,8000
66,6000
65,0000
65,0000 (5) -1,81% 17:00 (55) 65,0000 65,6000 (109) 15 571 1 015 844 45
16:50
WTN
WITTCHENWITTCHEN
(WTN)
rynek
zamknięty
14,1000
14,1000
14,0000
14,0000 (88) 0,00% 16:48 (570) 13,8000 14,0000 (912) 1 102 15 428 6
16:50
WOJ
WOJASWOJAS
(WOJ)
rynek
zamknięty
5,1400
5,1400
5,1400
5,1400 (5) 0,00% 09:00 (350) 5,0600 5,1400 (1 565) 5 26 1
17:01
WSE
WORKSERVWORKSERV
(WSE)
rynek
zamknięty
1,1500
1,0680
0,9960
1,0620 (1 131) +1,14% 17:00 (4 982) 1,0360 1,0620 (23 613) 983 342 1 032 791 508
16:59
XTB
XTBXTB
(XTB)
rynek
zamknięty
3,1800
3,1800
3,1500
3,1500 (718) 0,00% 11:54 (500) 3,1200 3,2200 (1 183) 2 220 6 993 6
17:00
XTP
XTPLXTPL
(XTP)
rynek
zamknięty
115,5000
109,5000
106,5000
112,0000 (1) +2,28% 17:00 (50) 106,0000 112,0000 (38) 417 44 821 21
08:49 YOLOYOLO
(YOL)
rynek
zamknięty
 
 
 
      (15) 1,6950 1,7000 (4 417)      
16:45
ZMT
ZAMETZAMET
(ZMT)
rynek
zamknięty
0,8950
0,8950
0,8950
0,8950 (11) -0,56% 13:00 (5) 0,6000 0,8950 (4 914) 36 32 2
17:00
ZEP
ZEPAKZEPAK
(ZEP)
rynek
zamknięty
7,0000
6,9000
6,7200
6,9400 (1) -0,57% 17:00 (45) 6,8200 6,9400 (499) 3 698 25 069 14
17:01
PUE
ZPUEZPUE
(PUE)
rynek
zamknięty
123,0000
121,0000
121,0000
123,0000 (30) +3,36% 15:54 (85) 120,0000 124,0000 (61) 46 5 626 4
17:02
ZUE
ZUEZUE
(ZUE)
rynek
zamknięty
4,3600
4,3600
4,3600
4,3600 (2) 0,00% 09:03 (215) 4,1200 4,3600 (644) 2 9 1
16:50
ZWC
ZYWIECZYWIEC
(ZWC)
rynek
zamknięty
480,0000
480,0000
480,0000
480,0000 (4) -1,64% 16:25 (20) 478,0000 488,0000 (146) 109 52 320 14