Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.12.08, godz. 08:23
kontakt
Otwórz rachunek

WindowPriceMin

Funkcja zwraca minimalną wartość ze skali pionowej wykresu lub podwykresu, którego indeks podajemy w wywołaniu funkcji. Indeks 0 to okno główne wykresu kolejne indeksy od 1 to podokna wykresu głównego. Jeśli nie został podany indeks okna to zostanie przyjęta wartość domyślna 0 czyli okno główne wykresu.

 

Składnia

double WindowPriceMin( int index=0 )
Parametry
index – indeks podokna lub wartość domyślna 0 – okno główne wykresu
Wartość zwracana
minimalna wartość ze skali pionowej wykresu

Przykład:

double gora = WindowPriceMax();
double dowl = WindowPriceMin();
datetime lewa = Time[WindowFirstVisibleBar()];
int slupkek = WindowFirstVisibleBar()-WindowBarsPerChart();
if(slupkek<0) slupkek=0;
datetime prawa=Time[slupkek]+Period()*60;
ObjectCreate("kwadrat",OBJ_RECTANGLE,0,lewa,gora,prawa,dow);
ObjectSet("kwadrat ",OBJPROP_BACK,true);
ObjectSet("kwadrat ",OBJPROP_COLOR,Blue);
WindowRedraw();