Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.17, godz. 09:44
kontakt
Otwórz rachunek

OrderPrint

Funkcja wyświetla podstawowe informacje w Dzienniku na temat aktualnie wybranego zlecenia. Format informacji to: numer zlecenia | czas otwarcia | typ zlecenia | wielkość pozycji | cena otwarcia| StopLoss | Take Profit | czas zamknięcia | cena zamknięcia | prowizje i opłaty | Swap | zysk/strata | komentarz | MagicNumber | czas wygaśnięcia zlecenia oczekującego. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().
Uwaga! Aby korzystać z tej funkcji konieczne jest wcześniejsze „zaznaczenie” zlecenia za pomocą funkcji OrderSelect().

Składnia

void OrderPrint()
Parametry
brak
Wartość zwracana

Przykład:

if(OrderSelect(10, SELECT_BY_TICKET)==true)
OrderPrint();
else
Print("Błąd wykonania funkcji OrderSelect ",GetLastError());