Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.04.20, godz. 03:09
kontakt
Otwórz rachunek

OrderExpiration

Funkcja zwraca datę ważności dla aktualnie zaznaczonego zlecenia oczekującego. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().
Uwaga! Aby korzystać z tej funkcji konieczne jest wcześniejsze „zaznaczenie” zlecenia za pomocą funkcji OrderSelect().

Składnia

datetime OrderExpiration()
Parametry
brak
Wartość zwracana
data i czas wygaśnięcia pozycji oczekującej

Przykład:

if( OrderSelect(124, SELECT_BY_TICKET)==true )
Print("Czas wygaśnięcia zlecenia #124 to
",TimeToStr(OrderExpiration()));
else
Print("Błąd wykonania funkcji OrderSelect ",GetLastError());