Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.04.20, godz. 22:46
kontakt
Otwórz rachunek

iVolume

Funkcja zwraca wolumen ze słupka określonego parametrem indeks, na wykresie określonym parametrami symbol i skala czasowa. Indeks musi znajdować się pomiędzy wartością 0, a Bars-1 lub odczytaną za pomocą funkcji iBars()- 1.

 

Składnia:

double iVolume( string symbol, int timeframe, int shift)
Parametry
symbol – nazwa symbol wykresu lub NULL co oznacza aktualny symbol z wykresu
timeframe – zakres czasowy wykresu lub 0 co oznacza aktualny zakres czasowy
z wykresu
shift – numer indeksu słupka z zakresu od 0 do Bars - 1
Wartość zwracana
wolumen z określonego słupka

 

Przykład:

Print( "Wolumen słupka EURUSD H1: ",iVolume("EURUSD",PERIOD_H1,0) );